0

Tài liệu về " hóa học " 14 kết quả

Xác định tên nguyên tố - Quy luật - Tính chất các liên kết hóa học.doc

Xác định tên nguyên tố - Quy luật - Tính chất các liên kết hóa học.doc

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

Tài liệu môn Hóa học. . TẬP XÁC ĐỊNH TÊN NGUN TỐ - QUI LUẬT BIẾN ĐỔI TÍNH CHẤT -LIÊN KẾT HỐ HỌCCâu 1. Các ntố nhóm VI A có đặc điểm nào chung về cấu hình electron n tử quy t định. 2 nguyên tố nào trong số những nguyên tố sau:A. F và N B. Mg và C C. Be và F D. C và OCâu 25. Kết luận nào sau đây không đúng?A .Liên kết ion là liên kết
 • 3
 • 4,436
 • 85
Ứng dụng mạng tính toán trong giải quyết một số bài toán hóa học

Ứng dụng mạng tính toán trong giải quyết một số bài toán hóa học

Kĩ thuật Viễn thông

Ứng dụng mạng tính toán trong giải quyết một số bài toán hóa học . PHẦN IVb. ỨNG DỤNG MẠNG TÍNH TOÁNTRONG MỘT SỐ PHẢN ỨNG HÓA HỌCChúng ta biết rằng trong hóa học, việc xem xét các phản ứng hóa học là một trong những. MỘT SỐ VÍ DỤ CỤ THỂ :Trong mục nầy chúng ta nêu một số ví dụ cụ thể áp dụng mạng tính toán các chất hóa học trong đó các quan hệ là các phản ứng hóa học. Ví
 • 11
 • 1,739
 • 21
10 Phương pháp hay giải trắc nghiệm hóa

10 Phương pháp hay giải trắc nghiệm hóa

Kỹ thuật lập trình

10 Phương pháp hay giải trắc nghiệm hóa . Ebook Free..!!! 10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC Phương pháp 1 ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG Nguyên tắc của phương pháp này khá. 10. A Phương pháp 2 BẢO TỒN MOL NGUN TỬ Book.Key.To – Download Ebook Free..!!! Có rất nhiều phương pháp để giải toán hóa học khác nhau nhưng phương pháp
 • 81
 • 1,102
 • 6
16 Phương pháp giải bài toán Hóa Học

16 Phương pháp giải bài toán Hóa Học

Trung học cơ sở - phổ thông

16 Phương pháp giải bài toán Hóa Học . dành tặng học sinh phổ thông  16 Phương pháp và kĩ thuật giải nhanh hóa học  Các công thức giải nhanh trắc nghiệm hóa học 2 2 MC LC PHN I: 16 PHNG. phương pháp này càng giúp đơn giản hóa bài toán hơn. Phương pháp bảo toàn khối lượng thường được sủ dụng trong các bài toán nhiều chất. 4. Các bước giải.
 • 236
 • 5,243
 • 77
800 Câu hỏi trắc nghiệm hóa học 12

800 Câu hỏi trắc nghiệm hóa học 12

Trung học cơ sở - phổ thông

800 Câu hỏi trắc nghiệm hóa học 12 . giải Bài Tập Trắc Nghiệm Hoá Học Luyện Thi Đại Học 800 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Đủ Các Thể Loại Các phương pháp giúp giải nhanh bài toán hoá học Hướng. phức tạp, đặc biệt là toán hoá học. Mặt khác thời gian làm bài thi trắc nghiệm rất ngắn, nhưng số lượng bài thì rất nhiều, đòi hỏi các em phải nắm vững các
 • 166
 • 6,996
 • 48
800 Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm hóa học lớp 12

800 Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm hóa học lớp 12

Trung học cơ sở - phổ thông

800 Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm hóa học lớp 12 ... KÕt qu¶ khác Câu1 2: Biết hệ số nhiệt độ tốc độ phản ứng l 3, tăng nhiệt độ phản ứng từ 25oC đến 85oC tốc độ phản ứng hoá học tăng lên (lần): A 729 B 535 C 800 D 925 E Kết khác Câu 12b: Khi tăng... câu không luôn Câu 12: 44 Một cation Mn+ cã cÊu h×nh electron ë líp vá ngo i cïng l 2p6 VËy cÊu h×nh electron cđa líp vá ngo i cïng cđa M cã thĨ l : B ...
 • 161
 • 3,685
 • 22
Hướng dẫn giải đề hóa 1

Hướng dẫn giải đề hóa 1

Trung học cơ sở - phổ thông

Hướng dẫn giải đề hóa 1 . = 1, 8333 CTTQ A : C3H8Oz ⇒ Dễ thấy Z 3 ≤ Đáp án : D ⇒Câu 17 : Pư CnH2n+2 + 312 n +O2 → n. CO2 + (n +1) H2O Ta có : 2nXnO = 12 313 113 2nn==++2. 1. 0,05 + 2. 0,025 = 0 ,1 mol 2nCO⇒ = 0 ,1 . 44 = 4,4 g 2mCO⇒ Đáp án : B Câu 16 : Ta có 222.COH OnCHn=SốSố Theo đề có 22mCOmHO = 1, 8333 ⇔44. 218 .2nCOnHO
 • 4
 • 899
 • 2
Phản ứng hóa học của muối với axit

Phản ứng hóa học của muối với axit

Trung học cơ sở - phổ thông

Phản ứng hóa học của muối với axit . 4Công thức 1: MUỐIphản ứng vớiAXIT LOẠI 1Công thức 2:MUỐIphản ứng vớiAXIT LOẠI 2Công thức 3:MUỐI phản ứng vớiAXIT LOẠI 3Các Công thức viết phản ứngCần nhớ. khí A phản ứngvới khí B. Viết phản ứng. Saie. FeS + HCl →H2S 2FeCl2+Vì: Muối sunfua [Pb →sau)không phản ứng với axit loại 1 Công thức 1 :Muối mới + Axit
 • 14
 • 2,653
 • 3
Ôn thi đại học môn Hóa - Phản ứng của Muối với Axit

Ôn thi đại học môn Hóa - Phản ứng của Muối với Axit

Trung học cơ sở - phổ thông

Ôn thi đại học môn Hóa - Phản ứng của Muối với Axit . 1Các Công thức viết phản ứngCần nhớ 3 công thức sau:Kỳ trướcCông thức 2:MUỐIphản ứng vớiAXIT LOẠI 2Công thức 3:MUỐI phản ứng vớiAXIT LOẠI 3Có 2 nhóm muối. muối phản ứng Nhóm muối 1: Công thức 2 :Muối + H2O + SP. kh Muối + Axit loại 2(pứ với HNO3, H2SO4đặc)¾ĐK: Muối phản ứng phải có tính khử;CO32-NO3-SO42-Cl-;;
 • 29
 • 1,483
 • 9
Co2 phản ứng với bazơ

Co2 phản ứng với bazơ

Trung học cơ sở - phổ thông

Co2 phản ứng với bazơ - Tài liệu ôn thi môn hóa học . VĨNH VIỄN)CO 2phản ứngVới dung dòchbazơCO 2phản ứng với dd Ca(OH)2Giáo khoaCO2+ Ca(OH)2→ CaCO3↓ + H2O (1)Sau (1) còn CO2 thì:CaCO3+ H2O + CO2 Ca(HCO)3. toán có 2 phản ứng sau:CaCO3↓+ H2O (1’ )CO2 +Ca(OH)2 → 2CO2+ Ca(OH)2→ Ca(HCO3)2 (2’)Dễ dàng tính được:m CaCO3↓= 1 gCO 2phản ứng với dd NaOH
 • 22
 • 1,337
 • 3
Đề thi trắc nghiệm môn hóa I

Đề thi trắc nghiệm môn hóa I

Trung học cơ sở - phổ thông

Đề thi trắc nghiệm môn hóa I . 24,8 gam hỗn hợp gồm 1 kim lo i kiềm thổ và oxit của nó tác dụng v i dung dịch HCl dư thuđược 55,5g mu i khan.Kim lo i trên sẽ là: . Cho 8,8 gam một hỗn hợp gồm 2 kim lo i ở 2 chu kì liên tiếp thuộc phân nhóm chính nhóm II tác dụng v i dung dịch HCl dư cho 6,72 lít
 • 4
 • 1,627
 • 30
Đề thi trắc nghiệm môn hóa

Đề thi trắc nghiệm môn hóa

Trung học cơ sở - phổ thông

Đề thi trắc nghiệm môn hóa . B là: a. A là axit, B là este b. A là este, B là axit c. a, b đều đúng d. a, b đều sai 4Câu 36: Hồ tan hồn tồn 0,54 gam Al vào trong 200 ml dung. Al3+ và Cu2+ c. Al3+,Fe2+ và Cu2+ d. a, c đều đúng Câu 6:Trung hoà 4,2 gam chất béo cần 3 ml ddKOH 0,1 M .
 • 5
 • 1,141
 • 4
Đề trắc nghiệm hóa 4

Đề trắc nghiệm hóa 4

Trung học cơ sở - phổ thông

Đề trắc nghiệm hóa 4 . : A. C2H4(OH)2 B. C3H6(OH)2 C. C4H8(OH)2 D. CH3OH Câu 4: K2Cr2O2 + C6H12O6 + H2SO4 →Cr2 (SO4)3 +CO2 +K2SO4 +H2O . A. 4, 2,8,2,3,1,1 B. 4, 1,16 ,4, 6 ,4, 2,2 C. 2,1,8,2,3,2,1,1 D. 8,2,8,2 ,4, 4,2,2 Câu
 • 5
 • 1,071
 • 3
Đề thi trắc nghiệm môn Hóa

Đề thi trắc nghiệm môn Hóa

Trung học cơ sở - phổ thông

Đề thi trắc nghiệm môn Hóa . B là: a. A là axit, B là este b. A là este, B là axit c. a, b đều đúng d. a, b đều sai 4Câu 36: Hồ tan hồn tồn 0,54 gam Al vào trong 200 ml dung. Al3+ và Cu2+ c. Al3+,Fe2+ và Cu2+ d. a, c đều đúng Câu 6:Trung hoà 4,2 gam chất béo cần 3 ml ddKOH 0,1 M .
 • 5
 • 573
 • 0
1 2 3 >