0

Tài liệu về " câu hỏi ôn tập " 14 kết quả

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 7

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 7

Cao đẳng - Đại học

Chương 8: Tuần hoàn không khí trong phòng . tV - Nhiệt độ không khí ra vào phòng tL - Nhiệt độ không khí tại vùng làm việc. Hệ số kE càng cao càng tốt 8.2 LUỒNG KHÔNG KHÍ Luồng không. xd - Đối với luồng không khí từ miệng thổi tròn: α=tgd.145,1xod ( 8-3 ) - Đối với luồng không khí từ miệng thổi dẹt : α=tgb.26,1xod ( 8-4 ) α - Là
 • 24
 • 884
 • 4
Giáo trình điều hòa không khí - Chương 8

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 8

Cao đẳng - Đại học

Chương 9: Hệ thống đường ống trong điều hòa không khí . 10,6 681 2,19215,240 18, 288 24, 384 30, 480 36,57641,1 484 5,72050,29260,96073,15 2- - - - - - 8, 229 8, 534 12 ,80 014,630 18, 288 23, 380 33,5 284 5,72057,19276,20 0- - - - - -. 10,0 581 2,19 2- - - - - - - 3,962 4 ,87 7 5, 486 6,096 7,010 7,925 9,144 12 ,80 015,24016,760 18, 89721,33624,690 28, 65015,240 18, 288 20,72623,77425,91030, 480 ...
 • 17
 • 813
 • 4
Giáo trình điều hòa không khí - Chương 9

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 9

Cao đẳng - Đại học

Chương 11: Điều khiển từ động trong điều hòa không khí . CHƯƠNG XI: ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG TRONG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ 11.1 HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG TRONG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ 11.1.1. Nhiệm vụ. thống điều khiển Chức năng quan trọng nhất của hệ thống điều hòa không khí là duy trì các thông số khí hậu trong một phạm vi nào đó không phụ thuộc vào điều
 • 11
 • 924
 • 7
Giáo trình điều hòa không khí - Chương 10

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 10

Cao đẳng - Đại học

Chương 12: Thông gió và cấp gió tươi . (50) (60) (50) (25) 2 2 1 4 3 3 3 - - - 2 - - - - - - - - - - - - (40) 1,5 1,5 1 3 1 2 - (80) (20) (20) - 25822 23 24 25 26 27 28 29 30. ρT - Khối lượng riêng trung bình của không khí trong phòng, kg/m 3- Cột áp tạo ra sự chuyển động của không khí vào phòng: H1 = g.h1.(ρN - ρT ) (1 2-1 1) -
 • 17
 • 1,003
 • 4
Vật lý đại cương

Vật lý đại cương

Cao đẳng - Đại học

Môn Vật lý học là môn khoa học tựnhiên nghiên cứu các dạng vận động tổng quát nhất của thếgiới vật chất đểnắm được các qui luật, định luật và bản chất của các sựvận động vật chất t . Đĩa CD- ROM bài giảng điện tử Vật lý Đại cương do Học viện Công nghệ BCVT ấn hành. ◊ Vật lý đại cương; Bài tập Vật lý đại cương (tập I, II). Lương Duyên. liệu : ◊ Bài giảng Vật lý đại cương. Võ Đinh Châu, Vũ Văn Nhơn, ...
 • 104
 • 2,270
 • 6
Tài liệu và câu hỏi ôn tập C++

Tài liệu và câu hỏi ôn tập C++

Kỹ thuật lập trình

Tài liệu và câu hỏi C++ . nào đó để tạo nên các câu lệnh. Một chương trình bao gồm nhiều câu lệnh và thể hiện một thuật toán để giải một bài toán nào đó. Ngôn ngữ C được xây dựng. Bài 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN1.1 Tập ký tự dùng trong ngôn ngữ C:Mọi ngôn ngữ lập trình đều được xây dựng từ một bộ ký tự nào đó.
 • 196
 • 1,218
 • 3
Lập và phân tích dự án - Chương 2

Lập và phân tích dự án - Chương 2

Cơ khí - Chế tạo máy

Tài liệu tham khảo và ôn tập môn Lập và phân tích dự án . nhiêu?GiảiF2= P(F/P, 5%, 2) = 50.000.000(1,1 025 ) = 55. 125 .000A = P2(A/P, 5%, 15) = 55. 125 .000(0,0963)= 5.308.537,5 P = 50 triệu Đ0A = ?2 3 4 51 14i = 5%15 16 17F2=. 11−−=−−=PFPFAjinjPFniPFAF09, 020 0.019.909,0 )25 48 ,2( 000.000.409,0)7908,10456,4( 000.000.4F ==−=3. BIỂU ĐỒ DỊNG TIỀN TỆv Víd 2 –9v Víd 2 -1 0
 • 6
 • 986
 • 14
Lập và phân tích dự án - Chương 3

Lập và phân tích dự án - Chương 3

Cơ khí - Chế tạo máy

Tài liệu tham khảo và ôn tập môn Lập và phân tích dự án . Vídụ 3- 7 : Giải Vídụ 3- 2 . Phương án A cóFW(A) lớn hơn nên làPA được chọn.101.406101.40 6-6 2.29 2 -3 2 .38 4-9 4.6766. 730 72. 433 2.00074. 43 3 -3 1.87 1-2 1.58 9-1 1.75 4-6 5.2149.219Thu. tiện ASốliệu ban đầu 32 . Phương pháp giá trị hiện tại (PW)Giải46,97046,97 0-2 8,85 3- 1 5,00 0-4 3, 8 533 ,11 733 ,5500,92 634 ,47 6-1 4,76 2-1 ...
 • 6
 • 717
 • 9
Lập và phân tích dự án - Chương 4

Lập và phân tích dự án - Chương 4

Cơ khí - Chế tạo máy

Tài liệu tham khảo và ôn tập môn Lập và phân tích dự án . so sánh phương án đầu tư◦  các phương pháp phân tích dựa trên PW và IRR đã dẫn đến cùng 1 kết luận– Về sắp hạng các dự án đầu tư◦ Ví dụ: Xét 2 dự án đầu. phân tích bằng thời kỳ quy hoạch của dự án. • IRR– Trường hợp có nhiều nghiệm• Lạm phát• …• So sánh các phương pháp phân tích theo PW và IRR– Về đánh giá
 • 8
 • 980
 • 16
Lập và phân tích dự án - Chương 5

Lập và phân tích dự án - Chương 5

Cơ khí - Chế tạo máy

Tài liệu tham khảo và ôn tập môn Lập và phân tích dự án . 5. 000 7.000Thu nhập năm ròng 150 3 75 500 9 25 1.1 25 1.425Giá trò còn lại 1.000 1 .50 0 2 .50 0 4.000 5. 000 7.000 52 . So sánh các phương án theo B/CGiải:Gia số A. 1.2. So sánh các phương án theo B/C So sánh cặp PA khi biết thu nhập và chi phíVí dụ 5- 3 : Giải bài toán ở Ví dụ 3-2 hoặc Ví dụ 4 -5 theo phương pháp dựa trên
 • 6
 • 757
 • 13
Lập và phân tích dự án - Chương 6

Lập và phân tích dự án - Chương 6

Cơ khí - Chế tạo máy

Tài liệu tham khảo và ôn tập môn Lập và phân tích dự án . đầu-15Giá trị còn lại 2Giá bán 3Khoản dôi khấu hao 1Doanh thu 7 7 7 7 7Chi phí 11111CFBT 6 6 6 6 6CP khấu hao 2 .6 2 .6 2 .6 2 .6 2.6Lợi tức chịu thuế 3.4 3.4. 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0Chi phí 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0CFBT 6. 0 6. 0 6. 0 6. 0 6. 0CP khấu hao 2 .6 2 .6 2 .6 2 .6 2.6CP trả lãi 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9Lợi tức chịu thuế 2.5
 • 9
 • 886
 • 17
Lập và phân tích dự án - Chương 7

Lập và phân tích dự án - Chương 7

Cơ khí - Chế tạo máy

Tài liệu tham khảo và ôn tập môn Lập và phân tích dự án . }PW{ Max<≤−< ;7. Lựa chọn tập dự án đầu tưVí dụ: Xét các dự án độc lập A, B, C có các đặc trưng cho ởBảng 7- 8 và lựa chọn tập dự án đầu tư có lợi nhất. 15% .Dự án ầu tư ban đầu(Triệu Đ)Lợi tức ròng năm(Triệu Đ)Tuổi thọ dự án( Năm)A –12.000 +4.281 5B –10.000 +4.184 5C – 17. 000 +5.802 10 7. Lựa chọn tập dự án
 • 10
 • 748
 • 14
Lập và phân tích dự án - Chương 8

Lập và phân tích dự án - Chương 8

Cơ khí - Chế tạo máy

Tài liệu tham khảo và ôn tập môn Lập và phân tích dự án . số + /- 20% dự ánvẫncònđáng giáII. Phân tích độ nhạy Củacácphương án so sánhNguyên tắc: Khi so sánh 2 hay nhiềuphương án do dòng tiềntệ củacác phương án. tệ())(PWVarPW = 82 957== 288 tr()PWE= 487 trGiả sử PW tuân theo quy luật phân phối chuẩn: ) 288 , 487 (~2NPWXác suất đề PW có giá trị âm:⎟⎠⎞⎜⎝⎛−<=< 288 487 0)0( ZPPWP)69.1(
 • 23
 • 662
 • 4
Đề thi Quản trị học - Trắc nghiệm

Đề thi Quản trị học - Trắc nghiệm

Cao đẳng - Đại học

Bộ đề thi Quản trị học tuyển chọn của Đại học Ngân hàng . Thuyết quản trị khoa học được xếp vào trường phái quản trị nào:a. Trường phái quản trị hiện đạib. Trường phái quản trị tâm lý xã hộic. Trường phái quản trị. là:a. Quản trị theo cách của Mỹb. Quản trị theo cách của Nhật Bảnc. Quản trị theo cách của Mỹ và Nhật Bảnd. Tất cả câu trên đều sai71) Lý thuyết quản trị
 • 11
 • 2,045
 • 12
1 2 3 >