Tài liệu về " viên chức " 10 kết quả

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Quy tắc này quy định các chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội.
 • 8
 • 3,293
 • 8
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2013

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2013

Tài liệu khác

Đề cương thi tuyển công chức viên chức sự nghiệp ngành giáo dục, câu hỏi ôn thi tuyển dụng công chức viên chức, có kèm theo đáp án.. . ÔN TẬP THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2013 Câu 1: Anh chị hãy cho biết thế nào là viên chức? Đáp án: Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo. tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức như thế nào? Đáp án: 1. Việc thi ...
 • 25
 • 37,676
 • 563
Cán bộ, công chức, viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức

Cao đẳng - Đại học

Cán bộ, công chức, viên chức . giữ chức v lãnh đạo, quản lý - Công chức không giữ chức v lãnh đạo quản lý Phân lo i viên ch cạ ứ Phân lo i viên ch cạ ứ  Căn c v o v trí vi c làm:ứ ị ệ - Viên ch c qu n lýứ ả - Viên ch c. công chức, viên chức  Căn cứ tuyển dụng: - Công chức: phải căn cứ v o yêu cầu nhiệm v , v trí việc làm v chỉ tiêu biên chế của cơ quan, đơn v sử dụng công chức. - Viên ...
 • 29
 • 552
 • 0
Quyền và nghĩa vụ của viên chức

Quyền và nghĩa vụ của viên chức

Quản trị kinh doanh

. quy định của pháp luật. Điều 18. Nghĩa vụ của viên chức quản lý Viên chức quản lý thực hiện các nghĩa vụ quy định tại Điều 16, Điều 17 của Luật này và các nghĩa vụ sau: 1. Chỉ đạo và tổ chức thực. theo quy định của pháp luật. Mục 2: NGHĨA VỤ CỦA VIÊN CHỨC Điều 16. Nghĩa vụ chung của viên chức 1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và pháp luật của Nhà ...
 • 3
 • 807
 • 2
Đề cương ôn tập thi công chức ngành Y

Đề cương ôn tập thi công chức ngành Y

Tư liệu khác

Để hiểu và nắm rõ được những hoạt động, phương châm hành động của ngành y. Bắt đầu bằng việc phân tích Nghị quyết Của Bộ Chính trị số 46NQTW ngày 23 tháng 2 năm 2005 về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, qua đó nắm được những quan điểm chỉ đạo, mục tiêu mà Bộ Chính trị đã giao cho ngành y cụ thể ra sao, ngành y đã đang làm được gì và còn vướng mắc ở những ...
 • 8
 • 397
 • 0
luật hành chính vấn đề cơ bản về cán bộ, công chức, viên chức

luật hành chính vấn đề cơ bản về cán bộ, công chức, viên chức

Quản trị kinh doanh

Quản lý xã hội bằng pháp luật là đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Để đảm bảo pháp luật được thực thi cũng như đảm bảo thực hiện một cách tối đa nhất quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân, hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập đã ra đời. Bất kỳ cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập nào cũng đều có sự tham gia của đội ngũ cán ...
 • 18
 • 268
 • 0
BÀI GIẢNG cđ 3 CÔNG vụ, CÔNG CHỨC NGẠCH CHUYÊN VIÊN

BÀI GIẢNG cđ 3 CÔNG vụ, CÔNG CHỨC NGẠCH CHUYÊN VIÊN

Tư liệu khác

Giáo án điện tử chuyên đề 3 Công vụ, công chức phần I Kiến thức chung thuộc chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên được Bộ Nội vụ ban hành theo theo Quyết định số 900QĐBNV ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ được thiết kế công phu giao diện đẹp dề quan sát và có nhiều sile đề cập chi tiết khai thác sâu kiến thức, dề hiểu và dễ thực hiện trên lớp, giáo án ...
 • 82
 • 1,725
 • 16
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN VIÊN CHỨC PHẦN LÝ THUYẾT: MÔN NGHIỆP VỤ NGÀNH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN (ĐẠI HỌC )

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN VIÊN CHỨC PHẦN LÝ THUYẾT: MÔN NGHIỆP VỤ NGÀNH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN (ĐẠI HỌC )

Đề thi tuyển dụng

SỞ Y TẾ TRÀ VINHĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2016PHẦN LÝ THUYẾT: MÔN NGHIỆP VỤ NGÀNH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN(DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG LÀ ĐẠI HỌC )a) Luật Kế toán (Luật số 032003QH11) ngày 1762003Điều 5. Nhiệm vụ kế toán 1. Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán.2. Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài ...
 • 41
 • 1,061
 • 0
Luận văn Tiền lương viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

Luận văn Tiền lương viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

Luật

Luận văn: TIỀN LƯƠNG VIÊN CHỨC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP do sinh viên ưu tú của trường đại học hàng đầu về đào tạo pháp luật thực hiện, đề tài được đánh giá cao. (Có thể thực hiện đề tài theo yêu cầu) Chương 1: Những vấn đề lý luận pháp lý về tiền lương của viên chức. Chương 2: Thực trạng về tiền lương của viên chức. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và thực hiện tiền lương của ...
 • 80
 • 1,103
 • 11
Checklist phân công chuẩn bị hội nghị công chức, viên chức cơ quan

Checklist phân công chuẩn bị hội nghị công chức, viên chức cơ quan

Báo cáo khoa học

... phòng phân cơng PCVP Mai Hồng Anh làm đầu mối đạo tổ chức Hội nghị Nơi nhận: CHỦ TỊCH CƠNG ĐỒN CƠ QUAN CHÁNH VĂN PHỊNG Mai Hoàng Anh Nguyễn Viết Lộc - Các đơn vị thuộc VP - Các cá nhân liên quan. .. Thi cafe đen đường) Chuẩn bị hòm phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân Sao chụp tài liệu phục vụ Hội nghị Chuẩn bị phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân 8.6 Banner dung Hòm phiếu chuẩn bị Tài liệu đóng ...
 • 4
 • 296
 • 0
< 1 2 3 4 5 >