0

Tài liệu về " giáo dục tiểu học " 5 kết quả

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012- 2103 đối với giáo dục tiểu học

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012- 2103 đối với giáo dục tiểu học

Mầm non - Tiểu học

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2012 đối với giáo dục tiểu học 123doc.vn
 • 10
 • 1,243
 • 2
Trắc nhiệm môn quản lý nhà nước

Trắc nhiệm môn quản lý nhà nước

Quản lý nhà nước

Trắc nhiệm môn quản lý nhà nước . Trắc nghiệm môn quản lý nhà nước: Nhóm 1 Lớp Bình Thuận Câu 1:Luật giáo dục 2005. Câu 3:Nguyên lý giáo dục là : A. Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận với thực tiễn, nhà trường kết hợp với
 • 16
 • 519
 • 1
Các biện pháp tăng cường quản lý công tác xã hội hoá giáo dục

Các biện pháp tăng cường quản lý công tác xã hội hoá giáo dục

Khoa học xã hội

Các biện pháp tăng cường quản lý công tác xã hội hoá giáo dục . cứu cơ sở lý luận về Giỏo dc, công tác XHH giáo dục . 3.2. Kho sỏt thc t, ánh giá thực trạng các biện pháp quản lý công tác Xã hội hóa giáo dục cỏc trng. nghiên cứu: Công tác XHH giáo dục ở th xó Phỳc Yờn. 9 4.2 Đối t-ợng nghiên cứu: Biện pháp tng cng quản lý công tác xã hội hóa giáo dục cho cỏc
 • 114
 • 1,743
 • 8
Quản lý dạy học môn tiếng Việt tại các trường tiểu học vùng dân tộc thiểu số

Quản lý dạy học môn tiếng Việt tại các trường tiểu học vùng dân tộc thiểu số

Khoa học xã hội

Quản lý dạy học môn tiếng Việt tại các trường tiểu học vùng dân tộc thiểu số . nghiên cứu: Quản lý dạy học tại các trường tiểu học vùng DTTS. 3.2. Đối tượng nghiên cứu: Quản lý dạy học môn Tiếng Việt tại các trường tiểu học vùng DTTS.. dục tiểu học vùng DTTS tại địa phương. CHƯƠNG 1 5 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ 1.1.
 • 102
 • 2,109
 • 17
Nghiên cứu thực hành giáo dục Song ngữ trên cơ sở tiếng mẹ đẻ

Nghiên cứu thực hành giáo dục Song ngữ trên cơ sở tiếng mẹ đẻ

Mầm non - Tiểu học

Nghiên cứu thực hành giáo dục Song ngữ trên cơ sở tiếng mẹ đẻ . năm thực hiện chính là Nghiên cứu thực hành Giáo dục Song ngữ trên cơ sở tiếng mẹ đẻ 3 (GDSNTCSTMĐ) đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện trên cơ. tâm Nghiên cứu Giáo dục Mầm non, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.  Nghiên cứu thực hành Giáo dục Song ngữ trên cơ sở tiếng mẹ đẻ
 • 8
 • 1,243
 • 2
1 2 3 >