0

Tài liệu về " văn bản " 4 kết quả

Bài tập thực hành môn lập trình window PII

Bài tập thực hành môn lập trình window PII

Kỹ thuật lập trình

Bài tập thực hành môn lập trình window PII . ĐH.KHTN. TP.HCM 1/2 Môn học Lập trình Windows (Windows Programming) Bài tập thực hành – Phần 2 Thời gian thực hiện: 02 tuần ---oOo--- Bài 1: Xây dựng dialog. cầu: - Tạo tối đa cùng lúc 10 child window. Mỗi child window là 1 hình vẽ. - Hệ thống menu bar như sau: File Draw Window New Pixel Tile Open Rectangle
 • 2
 • 1,470
 • 6
Tổng quan về UNIX

Tổng quan về UNIX

Kỹ thuật lập trình

Tổng quan về UNIX . Giới thiệu về UNIX- Một số thao tác cơ bản trên UNIX 1 I. Tổng quan hệ điều hành UNIX. .......................................................................4. thiệu về UNIX- Một số thao tác cơ bản trên UNIX 4 I. Tổng quan hệ điều hành UNIX 1. Hệ điều hành Unix UNIX là một hệ điều hành phổ biến, trước đây
 • 109
 • 662
 • 0
Triển khai mạng IP Version 6

Triển khai mạng IP Version 6

Quản trị mạng

Triển khai mạng IP Version 6 . VWKẳFKLQEƠSKQKHDGHUFDJĐLWLQ,3YYOSKQGDWDFDJĐLWLQ,3YQOPưWJĐLWLQ,3YVDX~ĐFKXQWURQJORFDOVLWHEQJFFJLDRWKằF,3Y+QKVDXP{WKRW~ưQJFDTXWUQKQIPv6 Site A2002:CBA2:000A::/48IPv4 InternetRouter 6to4IPv4 Site A203. 162 .0.10Host IPv6 Host IPv6Router 6to4Host IPv6 Host IPv6IPv4 Site B9.254.253.252IPv6. WXQQHOLQJ&tFKPJLNKLWKưFKLQWXQQHO,3YRYHU,3Y.KLPưWKRVWKDPưWURXWHUQKQ~}FPưWGDWDJUD ...
 • 28
 • 953
 • 0
Trình diễn báo cáo bằng Power Point

Trình diễn báo cáo bằng Power Point

Tin học văn phòng

Trình diễn báo cáo bằng Power Point . Khởi động PowerPoint bằng cách chọn Start, Programs, Microsoft PowerPoint. Hộp thoại PowerPoint xuất hiện như hình 2.1 Hình 2.1. Hộp thoại PowerPoint B2.. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Bài 2. Tạo một trình diễn cơ bản Thanh Phong 9 Microsoft PowerPoint 2. Tạo trình diễn dựa trên một trình diễn
 • 94
 • 2,645
 • 10
1 2 3 >