0

Tài liệu về " lý thuyết " 13 kết quả

Bài tập lập trình môn lý thuyết Automata và ngôn ngữ hình thức

Bài tập lập trình môn thuyết Automata và ngôn ngữ hình thức

Kỹ năng thuyết trình

rèn luyện thêm kỹ năng lập trình. Các qui định: 1. ... Chương trình phải được thực hiện theo mô hình lý thuyết automata. Ñeà 6. (3đ) ... 123doc.vn
 • 3
 • 5,201
 • 42
Câu hỏi lý thuyết thường gặp khi phỏng vấn tại ngân hàng

Câu hỏi thuyết thường gặp khi phỏng vấn tại ngân hàng

Kỹ năng thuyết trình

Chúng tôi xin cung cấp một số các câu hỏi kiến thức thường gặp khi bạn đi phỏng vấn tại các ngân hàng . Các câu hỏi này thường dành cho các vị trí Tín dụng , Hỗ trợ tín dụng, Tái thẩm định , .. 123doc.vn
 • 4
 • 17,459
 • 299
Giáo trình lý thuyết CTDL

Giáo trình thuyết CTDL

Kỹ thuật lập trình

Giáo trình lý thuyết CTDL . tập tin vào trong bộ nhớ trong để xử lý. Giáo trình: Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật Trang: 6 Câu hỏi và Bài tập 1. Trình bày tầm quan trọng của Cấu trúc. lệnh chương trình (mỗi lần gọi đệ quy) khi chạy chương trình, do vậy có thể làm cho chương trình chạy chậm lại. Trong thực tế, khi viết chương trình nếu
 • 229
 • 1,159
 • 6
Giáo trình lý thuyết CTDL CH TH đại học công nghiệp TP HCM

Giáo trình thuyết CTDL CH TH đại học công nghiệp TP HCM

Kỹ thuật lập trình

Giáo trình lý thuyết CTDL CH TH đại học công nghiệp TP HCM . quy) khi ch y ch ơng trình, do vậy có th làm cho ch ơng trình ch y ch m lại. Trong th c tế, khi viết ch ơng trình nếu có th ch ng ta nên sử dụng thuật toán. hiện th việc th hiện ch ơng trình bằng một ngôn ngữ cụ th ch là vấn đề th i gian. Khi có cấu trúc dữ liệu mà ch a tìm ra thuật giải th không th
 • 229
 • 1,470
 • 3
Lâp trình pascal Lý thuyết và bài tập

Lâp trình pascal thuyết và bài tập

Cơ sở dữ liệu

Lâp trình pascal Lý thuyết và bài tập . 0.3133176h(7) = 0.52Tính và vẽ đáp ứng tần số |H(Ω)| và |H(Ω)|dB. Bài 3. Thiết kế lọc FIR và thiết kế lọc IIRI. Lý thuyết1 .1. Tích chậpNếu x(k) và h(k) có chiều. thông qua và thông cao .Bài 4. DFT và FFT và cửa sổI. Lý thuyết: 1.1 DFTBiến đổi Fourier rời rạc thời gian DFT là công cụ cơ bản nhất trong xử lý tín hiệu
 • 11
 • 1,626
 • 7
Lý thuyết Foxpro

thuyết Foxpro

Kỹ thuật lập trình

Lý thuyết Foxpro . thoát:a. Khởi động:- Khởi động: Kích đúp chuột vào biểu t-ợng foxpro trên màn hình nền.- Foxpro có hai chế độ làm việc là chế độ hội thoại và chế độ lập. lệnh (cửa sổCommand) thì Foxpro dịch và thi hành lệnh ngay lập tức.+ Chế độ lập trình: Là chế độ biên dịch, các câu lệnh của Foxpro đ-ợc viết trong một
 • 25
 • 853
 • 2
Giáo trình lý thuật bài tập pascal Chương I

Giáo trình thuật bài tập pascal Chương I

Kỹ thuật lập trình

Giáo trình lý thuật bài tập pascal Chương I . Program Hinh_tron; Var r:Integer; s:Real; Begin Writeln('CHUONG TRINH TINH DIEN TICH HINH TRON'); Write('-Cho biet ban kinh =. **********0104********** Program Pithagore; Var a,b :Integer; c:Real; Begin Writeln(' CHUONG TRINH TINH CANH HUYEN TAM GIAC VUONG'); Writeln('
 • 4
 • 1,102
 • 15
Lý thuyết đồ thị

thuyết đồ thị

Kỹ thuật lập trình

Lý thuyết đồ thị . uươ ớ ệ -Đồ thị G’ = (V’, E’) gọi là 1 đồ thị con (sub graph) của đồ thị G = (V, E) nếu V’ ⊂ V và E’ ⊂ E.ABCDEB’C’A’E’ 8Ch ng 1: Gi i thi uươ ớ ệ -Đồ thị có. uươ ớ ệĐịnh lý 1.1:Với mọi đồ thị G = (V, E), ta có:Hệ quả 1.1:Tổng số bậc của các đỉnh bậc lẻ trong 1 đồ thị là 1 số chẵnHệ quả 1.2: Mọi đồ thị đều có
 • 36
 • 1,597
 • 9
Lý thuyêts về thừa kế

thuyêts về thừa kế

Kỹ thuật lập trình

Lý thuyêts về thừa kế . protected A { // A: lớp cơ sở được bảo vệ ………. };Lớp cơ sở Thừa kế public Thừa kế private Thừa kế protectedprivateprivate _ _ _publicpublic public private. hàm hủyTrong thừa kế, khi khởi tạo đối tượng: Hàm xây dựng của lớp cha sẽ được gọi trước Sau đó mới là hàm xây dựng của lớp con.Trong thừa kế, khi hủy
 • 24
 • 788
 • 2
Visual C++ lý thuyết và ứng dụng

Visual C++ thuyết và ứng dụng

Kỹ thuật lập trình

Visual C++ lý thuyết và ứng dụng . trong ứng dụng 5.4.1 Cửa sổ của ứng dụng có chức năng hoạt động 5.4.2 WM_PAINT và hành vi OnPaint của CWnd CHƯƠNG 6 : ỨNG DỤNG CÔNG CỤ GDI 6.1 DC và. để sử dụng, ta gọi đó là ứng dụng, ví dụ như ứng dụng NotePad, ứng dụng Microsoft Word,.... Trong mơi trường windows, mỗi ứng dụng có thể được thi hành
 • 133
 • 1,472
 • 6
Bài tập lý thuyết đồ thị

Bài tập thuyết đồ thị

Kỹ thuật lập trình

Bài tập lý thuyết đồ thị . BÀI TẬP VỀ LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ. Trương Mỹ Dung 2003 -2004. Bài tập Lý thuyết Đồ thò Trương Mỹ Dung 1 BÀI TẬP VỀ LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ. . Đònh lý 1 của Đònh lý EULER. 9. Chứng minh Đònh lý 2 của Đònh lý EULER. 10. Chứng minh Đònh lý 3 của Đònh lý EULER. Bài tập Lý thuyết Đồ thò
 • 11
 • 12,850
 • 52
Quá trình quản trị các lý thuyết quản trị

Quá trình quản trị các thuyết quản trị

Quản trị kinh doanh

Quá trình quản trị các lý thuyết quản trị . 1Quá trình phát triển các lý thuyếtQuản trò2 Các lý thuyết cổ điển Lý thuyết tâm lý xã hội trong quản trò Lý thuyết hệ thống và đònh. phát triển của lý thuyết quản trò ? Quản trò là môn học nghiên cứu, sử dụng những kinh nghiệm và lý thuyết để ứng dụng Mỗi một lý thuyết là một
 • 36
 • 3,016
 • 4
Lich su quan sat bau troi.pdf

Lich su quan sat bau troi.pdf

Môi trường

Lịch sử quan sát bầu trời . ηµν∆xµ∆xν. (1.9)Notice that we use the summation convention, in which indices which appear both assuperscripts and subscripts are summed over. The content of (1.9). vectors in some convenient basis. (Since we will usuallysuppress the explicit basis vectors, the indices will usually label components of vectors andtensors.
 • 238
 • 772
 • 0
1 2 3 >