0

Tài liệu về " thủ công " 15 kết quả

Phân tích tình hình thực hiện hợp đồng xuất khẩu gốm mỹ nghệ tại doanh nghiệp tư nhân Tấn Phát.pdf

Phân tích tình hình thực hiện hợp đồng xuất khẩu gốm mỹ nghệ tại doanh nghiệp tư nhân Tấn Phát.pdf

Quản trị kinh doanh

Phân tích tình hình thực hiện hợp đồng xuất khẩu gốm mỹ nghệ tại doanh nghiệp tư nhân Tấn Phát.
 • 89
 • 1,314
 • 6
Phân tích tình hình thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu tại công ty cổ phần sữa Việt Nam.pdf

Phân tích tình hình thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu tại công ty cổ phần sữa Việt Nam.pdf

Quản trị kinh doanh

Phân tích tình hình thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu tại công ty cổ phần sữa Việt Nam
 • 86
 • 1,883
 • 11
Phân tích và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần kỹ nghệ lạnh (Searefico).pdf

Phân tích và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần kỹ nghệ lạnh (Searefico).pdf

Quản trị kinh doanh

Phân tích và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần kỹ nghệ lạnh (Searefico).
 • 87
 • 1,244
 • 7
Phân tích tình hình xuất khẩu và các giải pháp gia tăng kim ngạch xuất khẩu của HTX Thái Dương.doc

Phân tích tình hình xuất khẩu và các giải pháp gia tăng kim ngạch xuất khẩu của HTX Thái Dương.doc

Quản trị kinh doanh

Phân tích tình hình xuất khẩu và các giải pháp gia tăng kim ngạch xuất khẩu của HTX Thái Dương. . Phân tích tình hình xuất khẩu và các giải pháp gia tăng kim ngạch xuất khẩu của HTX Thái Dương là đề tài tốt nghiệp của mình.1. Mục tiêu nghiên cứu của. 66 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM GIA TĂNG KIM NGẠCH XUẤT KHẨU CỦA HTX THÁI DƯƠNG ... 66 4.1.Một số giải pháp nhằm gia tăng kim ngạch xuất khẩu
 • 85
 • 965
 • 3
phát triển chế biến và xuất khẩu thủy sản nghệ an giai đoạn 2006-2010.doc

phát triển chế biến và xuất khẩu thủy sản nghệ an giai đoạn 2006-2010.doc

Quản trị kinh doanh

phát triển chế biến và xuất khẩu thủy sản nghệ an giai đoạn 2006-2010 . TRIỂN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU THỦY SẢN ĐẾN 2010I. NHỮNG KHÓ KHĂN, THUẬN LỢI ĐỐI VỚI NGÀNH CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU THỦY SẢN NGHỆ AN1 . Khó khăn:- Cạnh tranh về thủy. suất và trình độ công nghệ. Hiện nay có 02 công ty chế biến xuất khẩu thủy sản: công ty Xuất nhập khẩu thuỷ sản Nghệ An, Công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản nghệ
 • 34
 • 769
 • 0
Quản Tri Rủi Ro Kinh Tế.doc

Quản Tri Rủi Ro Kinh Tế.doc

Quản trị kinh doanh

Quản Tri Rủi Ro Kinh Tế . các rủi ro thông thường thì các rủi ro trong khía cạnh kinh tế luôn làm đau đầu các nhà quản trị trong một doanh nghiệp. Chính vì đặc thù của kinh tế là. và phát tri n cho nên các rủi ro trong môi trường kinh tế luôn biến động từng ngày và đòi hỏi một sự biến hoá khéo léo trong công tác quản trị rủi ro của
 • 19
 • 1,468
 • 16
quản trị tài chính công ty đa quốc gia-hình thành ,phát triển,sụp đổ của công ty ENRON VÀ WORLDCOM.pdf

quản trị tài chính công ty đa quốc gia-hình thành ,phát triển,sụp đổ của công ty ENRON VÀ WORLDCOM.pdf

Quản trị kinh doanh

quản trị tài chính công ty đa quốc gia-hình thành ,phát triển,sụp đổ của công ty ENRON VÀ WORLDCOM . Vi3c Enron phi h&p nh.t tình hình tài chính ca SPE vào báo cáo tài chính ca công ty m gây ra hai tác *ng: n& ca công ty m t(ng lên và l&i. toán tài chính c9ng nh lut k# toán thu#, b)i l= m*t công ty có th m) ra m*t hay nhiu công ty con “di bóng” ca mình. Công ty con d a uy ...
 • 29
 • 1,900
 • 3
Quản trị tài chính và quản trị rủi ro.pdf

Quản trị tài chính và quản trị rủi ro.pdf

Quản trị kinh doanh

Quản trị tài chính và quản trị rủi ro . phòng tài chính đợc dùng để: Chuyên đề: Kỹ NĂNG QUảN TRị TàI CHíNH Và QUảN TRị RủI RO Trung tâm Đào tạo, Bồi dỡng & T vấn về Ngân hàng, Tài chính. trong danh mc u t tng lờn thỡ ri ro núi chung gim xung. Hỡnh 5.2: Ri ro h thng v ri ro phi h thng Chuyên đề: Kỹ NĂNG QUảN TRị TàI CHíNH Và QUảN TRị RủI
 • 70
 • 1,097
 • 13
Phát triển hoạt động marketing cho các doanh nghiệp làng nghề thủ công mỹ nghệ hà nội.pdf

Phát triển hoạt động marketing cho các doanh nghiệp làng nghề thủ công mỹ nghệ hà nội.pdf

Quản trị kinh doanh

Phát triển hoạt động marketing cho các doanh nghiệp làng nghề thủ công mỹ nghệ hà nội. . của các doanh nghiệp làng nghề thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2009.. 33 3. Thực trạng hoạt động marketing của các doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ Hà Nội. hàng thủ công mỹ nghệ. Để phát triển bền vững làng nghề thông qua việc thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp làng nghề thủ công mỹ
 • 94
 • 920
 • 3
Phát triển các nghề tiểu thủ công nghiệp ở huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.pdf

Phát triển các nghề tiểu thủ công nghiệp ở huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.pdf

Quản trị kinh doanh

Phát triển các nghề tiểu thủ công nghiệp ở huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên . phát triển các nghề tiểu thủ công nghiệp ở huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên Chương III: Giải pháp chủ yếu nhằm phát triển các nghề tiểu thủ công. trong phát triển các nghề tiểu thủ công nghiệp của huyện. - Đề xuất được các giải pháp chủ yếu nhằm phát triển các nghề tiểu thủ công nghiệp ở huyện Phổ
 • 140
 • 1,226
 • 6
Nghề dệt thủ công truyền thống của dân tộc giẻ - triêng và các giải pháp bảo tồn, phát triển nhằm phục vụ cho hoạt động du lịch tỉnh kon tum

Nghề dệt thủ công truyền thống của dân tộc giẻ - triêng và các giải pháp bảo tồn, phát triển nhằm phục vụ cho hoạt động du lịch tỉnh kon tum

Du lịch

Nghề dệt thủ công truyền thống của dân tộc giẻ - triêng và các giải pháp bảo tồn, phát triển nhằm phục vụ cho hoạt động du lịch tỉnh kon tum. . BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN NGHỀ DỆT CỦA DÂN TỘC GIẺ – TRIÊNG NHẰM PHỤC VỤ CHO HOẠT ĐỘNG DU LỊCH ............41 I. VAI TRÒ CỦA NGHỀ DỆT THỦ CÔNG TRUYỀN THỐNG. thực địa tại làng dệt thủ công truyền thống của dân tộc Giẻ - Triêng để tiếp cận, quan sát hoạt động ...
 • 15
 • 5,600
 • 22
Phát triển hoạt động Marketing trong kinh doanh xuất khẩu mặt hàng thủ công mỹ nghệ ở công ty xuất nhập khẩu ARTEXPORT ( Hà Nội)

Phát triển hoạt động Marketing trong kinh doanh xuất khẩu mặt hàng thủ công mỹ nghệ ở công ty xuất nhập khẩu ARTEXPORT ( Hà Nội)

Kinh tế - Thương mại

Phát triển hoạt động Marketing trong kinh doanh xuất khẩu mặt hàng thủ công mỹ nghệ ở công ty xuất nhập khẩu ARTEXPORT ( Hà Nội) . Marketing 38 a1Với nhận thức trên, tôi đã chọn đề tài Phát triển hoạt động Marketing trong kinh doanh xuất khẩu mặt hàng thủ công mỹ nghệ ở công ty xuất. xuất nhập khẩu ARTEXPORT để làm đề tài nghiên cứu. Trên cơ sở nghiên cứu và đánh giá hoạt động Marketing xuất khẩu ...
 • 67
 • 781
 • 5
Phát triển hoạt động Marketing trong kinh doanh xuất khẩu mặt hàng thủ công mỹ nghệ ở công ty xuất nhập khẩu ARTEXPORT

Phát triển hoạt động Marketing trong kinh doanh xuất khẩu mặt hàng thủ công mỹ nghệ ở công ty xuất nhập khẩu ARTEXPORT

Kinh tế - Thương mại

Phát triển hoạt động Marketing trong kinh doanh xuất khẩu mặt hàng thủ công mỹ nghệ ở công ty xuất nhập khẩu ARTEXPORT . Marketing 38 a1Với nhận thức trên, tôi đã chọn đề tài Phát triển hoạt động Marketing trong kinh doanh xuất khẩu mặt hàng thủ công mỹ nghệ ở công ty xuất. xuất nhập khẩu ARTEXPORT để làm đề tài nghiên cứu. Trên cơ sở nghiên cứu và đánh giá hoạt động Marketing xuất khẩu hàng thủ ...
 • 67
 • 375
 • 0
Giáo án Thủ công - Lớp 2 - Cắt dán biển báo giao thông - Tiết 1

Giáo án Thủ công - Lớp 2 - Cắt dán biển báo giao thông - Tiết 1

Mầm non - Tiểu học

Giáo án Thủ công - Lớp 2 . DẠYMôn : Thủ côngBài : GẤP, CẮT, DÁN BIỂN BÁO GIAO THÔNG CHỈ LỐI ĐI THUẬN CHIỀU & BIỂN BÁO CẤM ĐI XE NGƯC CHIỀU (Tiết 1) Tuần : 15 Ngày dạy : 15 – 12 – 20 05.I./. DẠY HỌC :- Hai hình mẫu về 2 biển báo .- Qui trình gấp cắt dán 2 biển báo .- Giấy thủ công, giấy màu, hồ, kéo, thước.III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi
 • 3
 • 8,902
 • 59
Giáo án Thủ công - Lớp 2 - Cắt dán biển báo giao thông - Tiết 2

Giáo án Thủ công - Lớp 2 - Cắt dán biển báo giao thông - Tiết 2

Mầm non - Tiểu học

Giáo án Thủ công - Lớp 2 . ô .- Cắt hình chữ nhật màu khác có chiều dài 10 ô rộng 1 ô.+ Bước 2: Dán biển báo cấm xe đi ngược chiều .- Dán chân biển báo trên tờ giấy trắng .- Dán. LoanTHIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Thủ côngBài : GẤP, CẮT, DÁN BIỂN BÁO GIAO THÔNG CHỈ LỐI ĐI THUẬN CHIỀU & BIỂN BÁO CẤM ĐI XE NGƯC CHIỀU (Tiết 2) Tuần : 16Ngày dạy
 • 2
 • 3,755
 • 20
1 2 3 >