0

Tài liệu về " địa bàn Hà Nội " 15 kết quả

 Hoàn thiện nội dung quản lý nhà nước về thương mại hàng hóa trên địa bàn Hà Nội đến năm 2020

Hoàn thiện nội dung quản lý nhà nước về thương mại hàng hóa trên địa bàn Nội đến năm 2020

Tiến sĩ

Mở đầuChương 1: Lý luận nội dung quản lý nhà nước về thương mại hàng hoá trên địa bàn tỉnh, thành phố1.1 Nội dung quản lý NN về thương mai hàng hoá trên địa bản tinh, TP1.2 Vai trò và đặc đi . quản lý Nhà nước về thương mại hàng hoá trên địa bàn Hà Nội đến năm 2020 17 Chng 1 LÝ LUẬN NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI HÀNG HOÁ TRÊN ĐỊA. sở lý luận của nội dung quản lý Nhà nước về ...
 • 176
 • 3,725
 • 9
Giải pháp cho đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở một số công ty dệt may trên địa bàn Hà Nội

Giải pháp cho đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở một số công ty dệt may trên địa bàn Nội

Quản trị kinh doanh

Giải pháp cho đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở một số công ty dệt may trên địa bàn Hà Nội . lợng nguồn nhân lực ở một số công ty Dệt- May trên địa bàn Hà Nội, luận văn này sẽ trình bày Các giải pháp cho đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở một số. phải đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại một số công ty Dệt- May trên địa bàn Hà Nội Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một trong những công
 • 85
 • 613
 • 3
Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Hà Nội

Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Nội

Quản trị kinh doanh

MỤC LỤCMỞ ĐẦU3CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC51.1. Sự cần thiết phải cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.51.1.1. Doanh nghiệp nhà nước và vai trò . về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nớc51.1. Sự cần thiết phải cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nớc.51.1.1. Doanh nghiệp nhà nớc và vai trò của doanh nghiệp nhà. trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nớc1.2.1. Nội ...
 • 49
 • 512
 • 0
Đầu tư phát triển khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội

Đầu tư phát triển khu công nghiệp trên địa bàn Nội

Quản trị kinh doanh

LỜI NÓI ĐẦUBước sang thế kỷ XXI, thành phố Hà Nội khẳng định tiếp tục đồi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo định hướng Xã hội chủ nghĩa phát triển Thủ đô toàn diện, v . tài: Đầu t phát triển khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Chuyên đề gồm có ba phần chính:Chơng 1: Lý luận chung về đầu t và KCN.Chơng 2: Thực trạng đầu t phát. phát triển KCN trên địa bàn Hà Nội. Chơng 3: Một số ...
 • 66
 • 552
 • 0
Đầu tư phát triển KCN trên địa bàn Hà Nội

Đầu tư phát triển KCN trên địa bàn Nội

Quản trị kinh doanh

LỜI NÓI ĐẦUBước sang thế kỷ XXI, thành phố Hà Nội khẳng định tiếp tục đồi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo định hướng Xã hội chủ nghĩa phát triển Thủ đô toàn diện, v . KCN. Chơng 2: Thực trạng đầu t phát triển KCN trên địa bàn Hà Nội. Chơng 3: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy đầu t phát triển KCN ở Hà Nội. Trong khuôn khổ của một. tài: Đầu t phát triển khu công nghiệp trên địa bàn ...
 • 66
 • 400
 • 0
“Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Hà Nội

“Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Nội

Kinh tế - Thương mại

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀNƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 212.1. Sơ lược quá trình cổ phần hoá Viởệt Nam. 212.1.1. Giai đoạn thí điểm (1992-5/1996) 212.1.2. Giai đoạn mở rộng (5/19 . PH N HOÁ DOANH Ơ Ộ Ố Ấ Ề Ậ Ề Ổ Ầ NGHI P NHÀ N CỆ ƯỚ51.1. S c n thi t ph i c ph n hoá doanh nghi p nhà n c.ự ầ ế ả ổ ầ ệ ướ 51.1.1. Doanh nghi p nhà. DOANH NGHI P NHÀ N CỰ Ầ Ế Ả Ổ Ầ Ệ ƯỚ1.1.1. ...
 • 55
 • 478
 • 0
Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Hà Nội

Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Nội

Quản trị kinh doanh

MỤC LỤCMỞ ĐẦU 3CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CỔ PHẦN HOÁ DOANHNGHIỆP NHÀ NƯỚC 51.1. Sự cần thiết phải cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước. 51.1.1. Doanh nghiệp nhà nước và vai trò c . PH N HOÁ DOANH Ơ Ộ Ố Ấ Ề Ậ Ề Ổ Ầ NGHI P NHÀ N CỆ ƯỚ51.1. S c n thi t ph i c ph n hoá doanh nghi p nhà n c.ự ầ ế ả ổ ầ ệ ướ 51.1.1. Doanh nghi p nhà. DOANH NGHI P NHÀ N CỰ Ầ Ế Ả Ổ Ầ Ệ ƯỚ1.1.1. Doanh nghi p ...
 • 55
 • 548
 • 0
Luận văn :Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Hà Nội

Luận văn :Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Nội

Quản trị kinh doanh

Mục lụcMở đầu 3Chương 1: một số vấn đề lý luận về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước 51.1. Sự cần thiết phải cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước. 51.1.1. Doanh nghiệp nhà nước và vai trũ c . nghiệp nhà nước1 .1.1. doanh nghiệp nhà nước và vai trũ của doanh nghiệp nhà nước 1.1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp nhà nướcTheo luật doanh nghiệp nhà nước. lý luận về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước5 1.1. ...
 • 53
 • 580
 • 4
Quản lý nhà nước về thị trường rau an toàn trên địa bàn Hà Nội - Thực trạng và giải pháp

Quản lý nhà nước về thị trường rau an toàn trên địa bàn Nội - Thực trạng và giải pháp

Nông - Lâm - Ngư

Luận văn : Quản lý nhà nước về thị trường rau an toàn trên địa bàn Hà Nội - Thực trạng và giải pháp . trường rau an toàn và quản lý nhà nước về thị trường rau an toàn trên địa bàn Hà Nội Chương 4: Giải pháp quản lý thị trường rau an toàn trên địa bàn Hà. THỊ TRƯỜNG RAU AN TOÀN VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THỊ TRƯỜNG RAU AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI HIỆN NAY3.1. Thực trạng thị trường RAT trên địa bàn Hà ...
 • 47
 • 1,912
 • 11
Biện pháp nhằm tăng cường quản lý NSNN cho sự nghiệp giáo dục trên địa bàn Hà Nội đến năm 2005

Biện pháp nhằm tăng cường quản lý NSNN cho sự nghiệp giáo dục trên địa bàn Nội đến năm 2005

Kinh tế - Thương mại

Luận văn : Biện pháp nhằm tăng cường quản lý NSNN cho sự nghiệp giáo dục trên địa bàn Hà Nội đến năm 2005 . cứu đề tài: Một số biện pháp nhằm tăng cờng quản lí chi ngân sách nhà nớc cho sự nghiệp giáo dục trên địa bàn thủ đô Hà nội đến năm 2005. Trong phạm vi. sách nhà nớc cho sự nghiệp giáo dục. Phần thứ hai: Thực trạng về công tác quản lí chi ngân sách nhà nớc cho hoạt động giáo dục trên địa bàn ...
 • 63
 • 405
 • 0
Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Hà Nội

Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Nội

Kinh tế - Thương mại

Tài liệu tham khảo kinh tế thương mại: Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Hà Nội . PH N HOÁ DOANH Ơ Ộ Ố Ấ Ề Ậ Ề Ổ Ầ NGHI P NHÀ N CỆ ƯỚ51.1. S c n thi t ph i c ph n hoá doanh nghi p nhà n c.ự ầ ế ả ổ ầ ệ ướ 51.1.1. Doanh nghi p nhà. DOANH NGHI P NHÀ N CỰ Ầ Ế Ả Ổ Ầ Ệ ƯỚ1.1.1. Doanh nghi p nhà n c và vai trò c a doanh nghi p nhà n c ệ ướ ủ ệ ướ1.1.1.1. Khái ni m doanh nghi p nhà n cệ ệ
 • 55
 • 271
 • 0
Giải pháp phát triển mạng lưới xe bus trên địa bàn Hà Nội đến năm 2020

Giải pháp phát triển mạng lưới xe bus trên địa bàn Nội đến năm 2020

Kinh tế - Thương mại

Báo cáo thực tập: Giải pháp phát triển mạng lưới xe bus trên địa bàn Hà Nội đến năm 2020 . cho vấn đề này tại Hà Nội. 2.3. Các nguồn vốn đầu tư cho sự phát triển của mạng lưới xe bus ở Hà Nội: Để đầu tư phát triển mạng lưới xe bus thì cần phải đầu. được.III. Các yếu tố tác động đến sự phát triển của mạng lưới giao thông công cộng và mạng lưới xe bus: 1. Những yếu tố tác động đến mạng lưới giao ...
 • 71
 • 859
 • 4
Giải pháp nhằm đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận đối với nhà ở chính sách trên địa bàn Hà Nội

Giải pháp nhằm đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận đối với nhà ở chính sách trên địa bàn Nội

Kinh tế - Thương mại

Luận văn : Giải pháp nhằm đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận đối với nhà ở chính sách trên địa bàn Hà Nội . những giải pháp, kiến nghị nhằm đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với nhà ở chính sách trên địa bàn Thành. kiến nghị nhằm đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với nhà chính sách trên địa bàn Thành phố ...
 • 92
 • 658
 • 0
Phương hướng & Giải pháp chuyển dịch cơ cấu đầu tư theo nghành trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2001-2005

Phương hướng & Giải pháp chuyển dịch cơ cấu đầu tư theo nghành trên địa bàn Nội giai đoạn 2001-2005

Kinh tế - Thương mại

kkLuận văn : Phương hướng & Giải pháp chuyển dịch cơ cấu đầu tư theo nghành trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2001-2005 . Những lý luận về chuyển dịch cơ cấu đầu t theo ngànhChơng 2: Thực trạng cơ cấu kinh tế và cơ cấu đầu t theo ngành trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 1996-2000Chơng. 3: Phơng hớng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu đầu t theo ngành trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2001-2005. Mặc dù Luận văn đã ...
 • 84
 • 552
 • 0
Thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội -Thực trạng & Một số Giải pháp

Thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn Nội -Thực trạng & Một số Giải pháp

Kinh tế - Thương mại

Luận văn : Thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội -Thực trạng & Một số Giải pháp . Thực trạng thu hút đầu t vào các khu công nghiệp Hà nội. Ch ơng III: Một số giải pháp tăng cờng thu hút đầu t vào các khu công nghiệp Hà nội. Trong. thực trạng thu hút các nhà đầu t vào thu lại đất trong khu công nghiệp trên địa bàn Hà nội .Các yếu tố ảnh hởng đến việc thu hút các nhà đầu t vào ...
 • 89
 • 691
 • 3
1 2 3 >