0

Tài liệu về " động từ tiếng anh " 9 kết quả

Bài tập về câu gián tiếp

Bài tập về câu gián tiếp

Ngữ pháp tiếng Anh

Bài tập về câu gián tiếp * Chuyển các câu sau từ câu trực tiếp sang gián tiếp. 1. “ I went to see him yesterday”, she said. She said 2. “ I don’t want to meet him again”, she said She said… 3. “ Can you swim?”, he asked me. He asked me 4. He explained, “ I . Bài tập về câu gián tiếp * Chuyển các câu sau từ câu trực tiếp sang gián tiếp. 1. “ I went to see him yesterday”,
 • 3
 • 44,697
 • 2,787
Tóm tắt ngắn gọn nhất 12 thì trong tiếng anh

Tóm tắt ngắn gọn nhất 12 thì trong tiếng anh

Ngữ pháp tiếng Anh

Dưới đây là tóm tắt cơ bản nhất 12 thì trong tiếng anh. Hy vọng việc tóm tắt 12 thì này sẽ giúp cho việc học tiếng anh của bạn tốt hơn. 1. Hiện tại đơn: * Cấu trúc: (+) S + V/ V(s;es) + Object... (-) S do/ does not + V . Tóm tắt ngắn gọn nhất 12 thì trong tiếng anh 13.4 .12 Admin 1 comment Tóm tắt 12 thì tiếng anh Dưới đây là tóm tắt cơ bản nhất 12 thì trong tiếng anh. . time + mệnh đề thời gian ở ...
 • 6
 • 6,148
 • 194
English phrasal verbs

English phrasal verbs

Ngữ pháp tiếng Anh

Tổng hợp các cụm động từ thông dụng nhất trong tiếng Anh. Các bạn cố gắng học thuộc và áp dụng nhé vì phrasal verbs là 1 phần rất quan trọng đó!! Chúc các bạn học tốt!!
 • 15
 • 750
 • 0
CHO DẠNG ĐÚNG của ĐỘNG từ Tiếng ANh

CHO DẠNG ĐÚNG của ĐỘNG từ Tiếng ANh

Tiếng Anh

Tổng hợp các bài tập chia động từ trong các kỳ thi lên lớp 10 môn tiếng Anh . CHO DẠNG ĐÚNG CỦA ĐỘNG TỪ 1. At the age of ten, she trees every day. ( climb ) 2. It’s about six months since. when we were at school.(like) 90. It’s easier a language in a country when it is .(learn/ speak) 91. My kids spend hours on the phone to their friends.(chat) 92. I suggest to school on foot so. the protection of ...
 • 3
 • 8,015
 • 172
English verb drills by Ed Swick

English verb drills by Ed Swick

Ngữ pháp tiếng Anh

English Verb Drills is designed to help learners develop the skills that promote effective usage of verbs. It is a vehicle for students of all levels to review and drill conjugational forms, tenses, voice, mood, and verb usage.Students of language often struggle with the conjugations of verbs. Thisis particularly true of European languages. One fortunate exception is theEnglish language. Except ...
 • 209
 • 1,452
 • 2
bảng phân loại động từ tiếng anh

bảng phân loại động từ tiếng anh

Tổng hợp

...Đ ó Ộ n N hi G T Ừ C H Í N H E X A C T V E R B S đ ộ n g từ di Ộ ễ N n G tả c T ù Ừ n T g R C Ợ H Đ Ộ N G u Đ V À ề Í N H h n h đ ộ n g h o c h ỉ c h í n
 • 2
 • 521
 • 0
1 2 3 >