0

Tài liệu về " chính sách " 15 kết quả

Chiến lược kinh doanh của Công ty Thương mại huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng nam.doc

Chiến lược kinh doanh của Công ty Thương mại huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng nam.doc

Quản trị kinh doanh

Chiến lược kinh doanh của Công ty Thương mại huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng nam. . đề tài mà tôi luôn quan tâm " ;Chiến lợc kinh doanh của Công ty Thơng mại huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng nam& quot; namNam". Đây là đề -------------------------------------------------------------------------------------------------. thực hiện chiến lợc kinh doanh của Công ty thơng mại .....................Trang ...
 • 71
 • 554
 • 4
Chien luoc phat trien san pham cua NHTM.doc

Chien luoc phat trien san pham cua NHTM.doc

Quản trị kinh doanh

Chien luoc phat trien san pham cua NHTM . khảo:http://diendannganhang.com/forums/39.aspxhttp://chungta.com/Desktop.aspx/KinhDoanh-QTDN /Chien- Luoc/ Khai_niem _chien_ luoc_ kinh_doanh/http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/marketing-voi -san- pham- the -cua- acb.6860.html. phương tiện thanh toán". Từ những nhận định trên có thể thấy NHTM là một trong những định chế tài chính mà đặc trưng là cung cấp ...
 • 16
 • 1,019
 • 0
Chính sách công nghiệp của Việt Nam trong chiến lược phát triển kinh tế hiện nay.doc

Chính sách công nghiệp của Việt Nam trong chiến lược phát triển kinh tế hiện nay.doc

Quản trị kinh doanh

Chính sách công nghiệp của Việt Nam trong chiến lược phát triển kinh tế hiện nay. . nghiệp: Chính sách công nghiệp của Việt Nam Khoa Kinh tế đối ngoại trong chiến lợc phát triển kinh tế hiện. nghiệp: Chính sách công nghiệp của Việt Nam Khoa Kinh tế đối ngoại trong chiến lợc phát triển kinh tế hiện
 • 105
 • 895
 • 10
MỘT SỐ Y KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÍ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP NGẦM.doc

MỘT SỐ Y KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÍ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP NGẦM.doc

Quản trị kinh doanh

MỘT SỐ Y KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÍ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP NGẦM . cấp…………………………………..…..17PHẦN III: MỘT SỐ Y KIẾN NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÍ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP NGẦM......20KẾT LUẬN…………………………………………………………...21. bằng tiền của giá cả sức lao động2 . Vai trò của tiền lương : Đối với người lao động: - Tiền lương là đòn b y kinh tế khuyến khích tinh thần hăng hái ...
 • 30
 • 1,292
 • 2
MỤC TIÊU CHÍNH SÁCH TÀI KHOÁ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020.doc

MỤC TIÊU CHÍNH SÁCH TÀI KHOÁ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020.doc

Quản trị kinh doanh

MỤC TIÊU CHÍNH SÁCH TÀI KHOÁ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 . HÀNG-○○○-TIỂU LUẬN MÔN HỌCTHUẾ VÀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH Đề tài :MỤC TIÊU CHÍNH SÁCH TÀI KHOÁ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 . TrangHồ Minh Trí Mục tiêu chính sách tài khóa Việt Nam đến năm 2020 3MỤC LỤCĐề tài: MỤC TIÊU CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020LỜI MỞ ĐẦU..................................................................... ...
 • 47
 • 3,554
 • 49
Đổi mới chính sách thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong điều kiện CNH, ĐTH ở Việt Nam thời kỳ 2006-2010 (qua tình hình của thành phố Hà Nội).docx

Đổi mới chính sách thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong điều kiện CNH, ĐTH ở Việt Nam thời kỳ 2006-2010 (qua tình hình của thành phố Hà Nội).docx

Quản trị kinh doanh

Đổi mới chính sách thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong điều kiện CNH, ĐTH ở Việt Nam thời kỳ 2006-2010 (qua tình hình của thành phố Hà Nội) . đề: Đổi mới chính sách thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong điều kiện CNH, ĐTH ở Việt Nam thời kỳ 2006-2010 (qua tình hình của thành phố Hà Nội). trí thành 2 chương:Chương 1: Cơ sở lý luận về thực tiễn của việc đổi mới chính sách thu ...
 • 118
 • 1,018
 • 6
Một số giải pháp duy trì và mở rộng thị trường của Viet Nam Airlines.DOC

Một số giải pháp duy trì và mở rộng thị trường của Viet Nam Airlines.DOC

Quản trị kinh doanh

Một số giải pháp duy trì và mở rộng thị trường của Viet Nam Airlines . cũng nh hoạt động của Tổng Công ty trong một số năm qua, tôi xin đa ra " ;Một số giải pháp duy trì và mở rộng thị trờng của Viet Nam Airlines& quot;.Nguyễn. và tặng quà lu niệmSự hiện diện của Vietnam Airlines trớc công chúng nhiều hơn làm tăng uy tín của Vietnam Airlines. Bên cạnh việc bán vé cho Vietnam Airlines,
 • 38
 • 547
 • 0
Một số giải pháp duy trì và mở rộng thị trường của Viet Nam Airlines.docx

Một số giải pháp duy trì và mở rộng thị trường của Viet Nam Airlines.docx

Quản trị kinh doanh

Một số giải pháp duy trì và mở rộng thị trường của Viet Nam Airlines . cũng như hoạt động của Tổng Công ty trong một số năm qua, tôi xin đưa ra " ;Một số giải pháp duy trì và mở rộng thị trường của Viet Nam Airlines& quot;.Nguyễn. THỊ TRƯỜNG I. THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG 1. Khái niệm về thị trường Thị trường là một phạm trù kinh tế của sản xuất hàng hoá. " ;Thị trường& quot;
 • 40
 • 514
 • 1
Bài tập xác suất thống kê - chương 4 và 5

Bài tập xác suất thống kê - chương 4 và 5

Cao đẳng - Đại học

Tài liệu ôn tập, tài liệu học, tài liệu ôn thi môn xác suất thống kê . 5 và độ lệch chuẩn là 2, tìm giá trị k trong các phát biểu sau a. P(X ≤ k) = 0, 644 3 b. P(X ≤ -k và X ≥ k) = 0,61 c. P(k ≤ X ≤ 6 ,5) = 0, 65 24 d. P (-2 ,11. 0 ,40 13 b. P(X ≥ b) = 0,1977 c. P(b ≤ X ≤ 1 ,5) = 0,6 140 d. P(X ≤ -b và X ≥ b) = 0,1902 e. P(1,32 ≤ X ≤ b) = 0,0627 a. b = -0 , 25 b. b = 0, 85 c. b = -0 ,47
 • 9
 • 8,824
 • 106
Hiệp định WTO - Cải cách chính sách ngoại thương trong từng nội dung

Hiệp định WTO - Cải cách chính sách ngoại thương trong từng nội dung

Quản lý nhà nước

Hiệp định WTO - Cải cách chính sách ngoại thương trong từng nội dung. . Hùng Chính sách ngoại thương và cải cách thể chế Mối liên kết giữa cải cách chính sách ngoại thương và các thể chế này là gì? Cải cách ngoại thương thường. Hùng CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG TRONG TỪNG NỘI DUNG Người ta cần phân biệt giữa những chính sách giảm hàng rào thương mại tại biên giới và những chính
 • 15
 • 906
 • 4
Hiệp định WTO - Công nghệ và tài sản trí tuệ

Hiệp định WTO - Công nghệ và tài sản trí tuệ

Quản lý nhà nước

Hiệp định WTO - Công nghệ và tài sản trí tuệ. . chế và tác động Phát triển, thương mại, và WTO Phần 5: Công nghệ và tài sản trí tuệ Bernard Hoekman et al. 1 Biên dịch: Kim Chi Phần V CÔNG NGHỆ VÀ. hành về quyền sở hữu đối với các tài sản trí tuệ. Khi tài sản trí tuệ là một thành tố của luật lệ qui định trong nước, Hiệp định về Các Khía Cạnh Liên Quan
 • 6
 • 645
 • 2
Hiệp định WTO - Chính sách công nghiệp và các nước đang phát triển

Hiệp định WTO - Chính sách công nghiệp và các nước đang phát triển

Quản lý nhà nước

Hiệp định WTO - Chính sách công nghiệp và các nước đang phát triển. . Hoekman et al. 1 Bin dịch: Hoàng Nhị CHÍNH SÁCH CÔNG NGHIỆP VÀ CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN Mari Pangestu Phát triển công nghiệp là một bộ phận không thể thiếu. công nghiệp hóa hiệu quả và phù hợp với WTO. Mục tiêu và phạm vi của chính sách công nghiệp Sách vở kinh tế và các bài học từ việc thi hành chính sách công
 • 15
 • 749
 • 2
Hiệp định WTO - Chính sách ngoại thương đối với việc xóa đói giảm nghèo

Hiệp định WTO - Chính sách ngoại thương đối với việc xóa đói giảm nghèo

Quản lý nhà nước

Hiệp định WTO - Chính sách ngoại thương đối với việc xóa đói giảm nghèo. . khóa 2005 – 2006 Ngoại thương: Thể chế và tác động Phát trịển, thương mại, và WTO Ch. 5 Chính sách ngoại thương đối với việc xoá đói giảm nghèo Bernard. tế Fulbright Ngoại thương: Thể chế và tác động Phát trịển, thương mại, và WTO Ch. 5 Chính sách ngoại thương đối với việc xoá đói giảm nghèo Bernard
 • 16
 • 777
 • 4
Hiệp định WTO - Định giá quá cao tỷ giá hối đoái và bảo hộ mậu dịch

Hiệp định WTO - Định giá quá cao tỷ giá hối đoái và bảo hộ mậu dịch

Quản lý nhà nước

Hiệp định WTO - Định giá quá cao tỷ giá hối đoái và bảo hộ mậu dịch. . nhất, bị rơi vào tình trạng bất lợi do tỷ giá hối đoái bị định giá quá cao (Cottani, Cavallo, và Khan 1990). • Định giá tỷ giá hối đoái quá cao dẫn đến. ứng trước tỷ giá hối đoái bị định giá quá cao là giữ cho tỷ giá hối đoái danh nghĩa cố định và giả định rằng giá trong nước và tiền lương sẽ giảm và vì thế
 • 10
 • 840
 • 3
Bộ ba bất khả thi và vận dụng vào việc thực hiện chính sách tiền tệ của Việt Nam năm 2007.doc

Bộ ba bất khả thi và vận dụng vào việc thực hiện chính sách tiền tệ của Việt Nam năm 2007.doc

Quản trị kinh doanh

Bộ ba bất khả thi và vận dụng vào việc thực hiện chính sách tiền tệ của Việt Nam năm 2007 . thuyết bộ ba bất khả thi và thực tế việc vận dụng lý thuyết này ở Việt Nam năm 2007, người thực hiện đã lựa chọn đề tài :Bộ ba bất khả thi và vận dụng vào việc. cho hiện tượng này.II. Thực tế việc vận dụng bộ ba bất khả thi vào thực hiện chính sách tiền tệ của Việt Nam năm 2007: Nếu quan sát những diễn biến ...
 • 14
 • 313
 • 2
1 2 3 >