0

Tài liệu về " xác định " 10 kết quả

Xác định các yêu cầu hệ thống hướng đối tượng

Xác định các yêu cầu hệ thống hướng đối tượng

Kỹ thuật lập trình

Xác định các yêu cầu hệ thống hướng đối tượng ... Danh mục yêu cầu hệ thống Yêu cầu hệ thống system requirement Yêu cầu hệ thống đặc điểm tính cần thiết để thỏa mãn yêu cầu nghiệp vụ Năm loại yêu cầu hệ thống Xuất (output) Nhập (input) Các trình... tiếp gián tiếp Người phát triển hệ thống phải xác định ghi nhận chi phí gián tiếp: hệ thống tốn ban đầu trở thành tốn Chương Xác định yêu cầu hệ thống ...
 • 23
 • 944
 • 1
Tổng quan về xác định yêu cầu người dùng

Tổng quan về xác định yêu cầu người dùng

Kỹ thuật lập trình

Tổng quan về xác định yêu cầu người dùng . Tổng quan về xác định yêu cầu người dùngDương Anh Đức1Giáo trình Phân tích và thiết kế hướng đối tượng bằng UMLTổng quan về xác định yêu cầu người dùng Tổng. Boundary) Tổng quan về xác định yêu cầu người dùngDương Anh Đức11Use-CaseKhái niệm trong Use-Case Modeling: Use-Case Tổng quan về xác định yêu cầu người dùngDương
 • 38
 • 1,067
 • 1
Xác định và phân tích những nhân tố làm cho Hội họa, Điêu khắc, Kiến trúc, Đồ họa, Mỹ nghệ có sự thống nhất về hệ thống hình tượng và cách thức biểu hiện mỗi khi chúng cùng thuộc về một phong cá.DOC

Xác định và phân tích những nhân tố làm cho Hội họa, Điêu khắc, Kiến trúc, Đồ họa, Mỹ nghệ có sự thống nhất về hệ thống hình tượng và cách thức biểu hiện mỗi khi chúng cùng thuộc về một phong cá.DOC

Kế toán

Xác định và phân tích những nhân tố làm cho Hội họa, Điêu khắc, Kiến trúc, Đồ họa, Mỹ nghệ có sự thống nhất về hệ thống hình tượng và cách thức biểu hiện mỗi khi chún ... tôn giáo lịch sử làm cho Kiến trúc, Hội họa, Điêu khắc, Mỹ nghệ có thống hệ thống hình tượng cách thức thể chúng thuộc phong cách văn minh Chuyển qua giai đoạn sau, nhân tố nhân tố ảnh hưởng ...
 • 13
 • 1,730
 • 0
Lý thuyết mạch và bài tập có giải

Lý thuyết mạch và bài tập có giải

Điện - Điện tử

Lý thuyết mạch và bài tập có giải . với mạch chỉ có 1 loại thông số quán tính ta có thể xác định ngay được các dòng điện và điện áp trong mạch thông qua việc phân tích trực tiếp tiếp trên mạch. 3.2c) có chiều như chiều của dòng điện ở mạch gốc hình 3.2.a) và có trị số là L.IL0 với L có thứ nguyên Henri, IL0-Ampe; nguồn dòng hình 3.2d) cũng có chiều
 • 16
 • 19,034
 • 135
Chuyển giao định lại tuyến và quản lý định vị

Chuyển giao định lại tuyến và quản lý định vị

Kĩ thuật Viễn thông

Chuyển giao định lại tuyến và quản lý định vị . Chương 4: Chuyển giao (handoff), định lại tuyến (rerouting) và quản lý định vị (location management) Chuyển giao và định lại tuyến trong mạng di. trình thiết lập lại một đường đi do kết quả của chuyển giao gọi là định lại tuyến Các phương pháp định lại tuyến Giả sử chuyển giao và định lại tuyến được khởi
 • 27
 • 1,358
 • 0
Các phương pháp nghiên cứu quần xã thực vật

Các phương pháp nghiên cứu quần xã thực vật

Sinh học

Các phương pháp nghiên cứu quần xã thực vật . CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU QUẦN XÃ THỰC VẬT NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC 2 NÓI ĐẦU Để có thể hiểu được tốt hơn về quần xã thực vật, cấu. sinh vật học của các thành phần thực vật trong quần xã đó. Học phần những phương pháp nghiên cứu sinh thái của bộ môn nhằm trang bị những phương pháp nghiên
 • 117
 • 699
 • 0
Bài tập Fourier

Bài tập Fourier

Kỹ thuật lập trình

Bài tập Fourier . BÀI TẬP CHƯƠNG 33.1 Tìm biến đổi Fourier của các dãy:a) )3(21)( += nunxnc) nnx=41)(b)==. δ(n-1) + δ(n) Hãy tính tổng chập x3(n) = x1(n) * x2(n) thông qua biến đổi Fourier. 3.3. Cho đáp ứng tần số của bộ biến đổi Hilbert lý tưởng như sau :≤≤≤≤=0ωππωω-
 • 2
 • 1,612
 • 9
Công nghệ xử lý nước thải CXNT-M3226A-C03-100305.doc

Công nghệ xử lý nước thải CXNT-M3226A-C03-100305.doc

Môi trường

Công nghệ xử lý nước thải . 3.2.133 -Nước thảiBể lắng 1Bể thổi khíBể lắng 2Nước sau xử lýBùn thảiTuần hoàn bùn BùnBể lắng 2Bể lắng 2Tuần hoàn bùnBùn thải b Nước thảiNước sau xử lýMáy. để xử lý riêng BOD và xử lý BOD kết hợp với quá trình nitrate hóaThiết kế hệ thống bùn hoạt tính hiếu khí khuấy trộn hoàn toàn để xử lý nước thải từ công
 • 16
 • 921
 • 5
Hiệp định về trị giá hải quan (ACV) và Hiệp định về kiểm định hàng hóa trước khi xếp hàng (PSI).doc

Hiệp định về trị giá hải quan (ACV) và Hiệp định về kiểm định hàng hóa trước khi xếp hàng (PSI).doc

Quản trị kinh doanh

Hiệp định về trị giá hải quan (ACV) và Hiệp định về kiểm định hàng hóa trước khi xếp hàng (PSI) . Đối Ngoại – Lớp K07402AĐề tài :Hiệp định về trị giá hải quan (ACV) và Hiệp định về kiểm định hàng hóa trước khi xếp hàng (PSI)Nhóm thực hiện: CMCBDanh. định sự thành công và có hiệu quả. 14CHƯƠNG II: HIỆP ĐỊNH VỀ KIỂM ĐỊNH HÀNG HÓA TRƯỚC KHI XẾP HÀNG (PSI)2 .1 Lý do ra đờiHiệp định về Kiểm định ...
 • 20
 • 2,288
 • 17
Sổ tay hàng hải - T1 - Chương 2

Sổ tay hàng hải - T1 - Chương 2

Kĩ thuật Viễn thông

Sổ tay hàng hải - Tập 1 - Chương 2: Hàng hải suy tính và xác định vị trí bằng mục tiêu lục địa 123doc.vn
 • 27
 • 884
 • 3
1 2 3 >