0

Tài liệu về " Kế toán " 14 kết quả

 Kế toán mua bán hàng hóa trong nước

Kế toán mua bán hàng hóa trong nước

Kế toán - Kiểm toán

Kế toán tài chính là kế toán thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin liên quan đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp cho người quản lý và những đối tượng ngoài doanh nghiệp 123doc.vn
 • 65
 • 2,599
 • 3
Kế toán kết quả kinh doanh và phân phối kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng Vĩnh Long

Kế toán kết quả kinh doanh và phân phối kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng Vĩnh Long

Kế toán - Kiểm toán

Kế toán kết quả kinh doanh và phân phối kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng Vĩnh Long 123doc.vn
 • 77
 • 546
 • 3
Bài giảng Kế toán quản trị (Trương Thị Như Trâm – Lê Thị Nhâm)

Bài giảng Kế toán quản trị (Trương Thị Như Trâm – Lê Thị Nhâm)

Kế toán - Kiểm toán

Kế toán quản trị có bề dày phát triển ở các nước theo nền kinh tế thị trường, nhưng đây là một lĩnh vực còn tương đối mới ở Việt Nam. Kế toán quản trị mới chỉ được nhắc đến và đưa v 123doc.vn
 • 5
 • 2,322
 • 8
Bài thuyết trình: Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

Bài thuyết trình: Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

Kế toán - Kiểm toán

Bài thuyết trình: Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp 123doc.vn
 • 41
 • 1,645
 • 8
Chương 3: Kế toán vật tư, hàng hóa

Chương 3: Kế toán vật tư, hàng hóa

Kế toán - Kiểm toán

Chương 3: Kế toán vật tư, hàng hóa 123doc.vn
 • 58
 • 888
 • 2
Kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp

Kế toán - Kiểm toán

Tài khoản này dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, đã khấu trừ và còn được khấu trừ của doanh nghiệp. Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là thuế GTGT của hàng hoá, dịch v
 • 100
 • 534
 • 0
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Kế toán - Kiểm toán

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương . nghiệp.III. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương: 1. Kế toán tiền lương: 1.1. Tính lương và trợ cấp BHXH:Việc tính lương, trợ cấp BHXH và các khoản. lương và các khoản trích theo lương. Nội dung của chuyên đề tốt nghiệp gồm 3 phần:Phần I: Cơ sở lý luận của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
 • 39
 • 319
 • 0
Kế toán tài sản cố định và công cụ lao động

Kế toán tài sản cố định và công cụ lao động

Kế toán - Kiểm toán

TSCĐ là những tư liệu LĐ thường có giá trị lớn và thời gian sử dụng lâu dài. Theo chuẩn mực kế toán Việt nam (số 03 – TSCĐ hữu hình và 04 – TSCĐ vô hình) và chế độ của Bộ Tài chính thì TSCĐ p . 10/09/20101 1Kế toán TSCĐ và công cụ lao độngKế toán TSCĐ và công cụ lao độngI. Kế toán tài sản cố định: 1. Một số vấn đề cơ bản về tài sản cố định2 . Chứng từ và tài. của các CCL Kế toán công cụ lao động ...
 • 15
 • 1,814
 • 4
Bài tập lớn Kế toán tài chính I (VFU)

Bài tập lớn Kế toán tài chính I (VFU)

Kế toán - Kiểm toán

Bài tập lớn Kế toán tài chính I (VFU) . KHOA KINH T & QUN TR KINH DOANHB mụn Ti chớnh k toỏnB i tập lớnKế toán t i chính 1Đề số:.................... H tờn sinh viờn:......................................................Lp:. 31/12, Cu i tháng kế toán đã thực hiện các công việc: - Tính giá thành sản phẩm hoàn thành. - Thực hiện các bút toán kết chuyển để xác định kết quả kinh doanh,
 • 8
 • 6,942
 • 155
Kế toán hành chính sự nghiệp 01

Kế toán hành chính sự nghiệp 01

Kế toán - Kiểm toán

Kế toán hành chính sự nghiệp . vấn đề cơ bản về kế toán đơn vị Hành chính sự nghiệp 1.1. Đơn vị hành chính sự nghiệp1 .1.1. Đơn vị hành chính sự nghiệpCơ quan hành chính: Là đơn vị. tài chính kế toán 1.3.2. N i dung c«ng t¸c kÕ to¸n ĐV HCSN ộ2. Kế toán vật tư, tài sản4. Kế toán các nguồn kinh phí vốn quỹ3. Kế toán thanh toán5 . Kế toán
 • 22
 • 2,787
 • 12
Kế toán hành chính sự nghiệp 02

Kế toán hành chính sự nghiệp 02

Kế toán - Kiểm toán

Kế toán hành chính sự nghiệp . ngoại tệ, hiện còn g i ở NH, KB. 2.2.2. Phương pháp kế toán TM, TGNH, KB 2.2.2.1. Kế toán các nghiệp vụ thu 1- Rút tiền gửi ngân hàng, Kho bạc về nhập. sổ kế toán. Trường hợp xuất ngoại tệ hoặc rút ngoại tệ gửi ngân hàng thỡ quy đổi ngoại tệ ra ng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái đ phản ánh trên sổ kế toán
 • 18
 • 1,203
 • 7
Kế toán hành chính sự nghiệp 3

Kế toán hành chính sự nghiệp 3

Kế toán - Kiểm toán

Kế toán hành chính sự nghiệp . 3. 3.2. Phương pháp kế toán sản phẩm, hàng hóa3 .3. 2.1. Kế toán nhập kho sản phẩm, hàng hóa1- Nhập kho sp do bộ phận sản xuất tạo raNợ TK 1551 Có TK 631 . 1 53- Công cụ (tương tự TK 152) 3. 2.2. Phương pháp kế toán3 .2.2.1. Kế toán nhập kho vật liệu, dụng cụ1- Nhập kho vật liệu, DC mua ngoàiNợ TK 152, 153Có
 • 23
 • 1,181
 • 7
Kế toán hành chính sự nghiệp 04

Kế toán hành chính sự nghiệp 04

Kế toán - Kiểm toán

Kế toán hành chính sự nghiệp . cố định: - Kế toán xác định nguyên giá tài sản cố định, - Lập hồ sơ kế toán, - Lập biên bản giao nhận tài sản cố định và tiến hành ghi sổ kế toán theo. động sự nghiệp cũng như nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh và không thay đổi hình thái vật chất ban đầu.- Trong quá trình tham gia vào hoạt động sự nghiệp
 • 56
 • 1,433
 • 9
Kế toán nghiệp vụ

Kế toán nghiệp vụ

Kế toán - Kiểm toán

LỜI MỞ ĐẦUSau khi được học xong phần lý thuyết về chuyên ngành kế toán, lãnh đạonhà trường đã cho sinh viên thâm nhập thực tế nhằm củng cố vận dụngnhững lý luận đã học được vào sản xu . tài Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán cho báo cáo tốt nghiệp này. Nội dung của chuyên đề này ngoài Lời mở đầu và Kết luận,. thời điểm phát sinh nghiệp vụ để ghi sổ kế tốn. Để phản ánh ...
 • 82
 • 457
 • 0
1 2 >