Tài liệu về " tài liệu ôn thi công chức chuyên ngành môi trường " 13 kết quả

tài liệu ôn thi công chức, viên chức nhà nước (phần 1)

tài liệu ôn thi công chức, viên chức nhà nước (phần 1)

Luật dân sự

. TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC (PHẦN 1) CHUYÊN ĐỀ 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Tài liệu tham khảo: - Hiến pháp. nhiệm vụ của nhà nước. 2.2. Khái niệm về cơ quan nhà nước Các chức năng, nhiệm vụ của bộ máy nhà nước nói chung được thực hiện thông qua các cơ quan nhà nước cụ thể. Nếu như nhà nước là một. quan nhà nước cấp trên. 13 Chủ ...
 • 76
 • 3,452
 • 3
tài liệu ôn tập môn kiến thức chung kỳ thi tuyển công chức thành phố hà nội, năm 2014

tài liệu ôn tập môn kiến thức chung kỳ thi tuyển công chức thành phố hà nội, năm 2014

Tài liệu khác

. TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN KIẾN THỨC CHUNG KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC THÀNH PHỐ HÀ NỘI, NĂM 2014 Chuyên đề 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM. buộc chung, văn bản áp dụng pháp luật phải thực hiện đối với các chủ thể có liên quan (có thể là cơ quan, tổ chức nhà nước khác, công chức, viên chức, các tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế và công. quản lý nền hành chính quốc gia; thực hiện ...
 • 50
 • 8,165
 • 60
Tài liệu ôn thi công chức ngành Thuế năm 2013 [Bộ tài liệu Công chức Thuế mới cập nhật đầy đủ các phần Kiến thức chung Môn chuyên ngành Thuế Tiếng Anh trình độ B Tin học] [Có đề thi năm 2012]

Tài liệu ôn thi công chức ngành Thuế năm 2013 [Bộ tài liệu Công chức Thuế mới cập nhật đầy đủ các phần Kiến thức chung Môn chuyên ngành Thuế Tiếng Anh trình độ B Tin học] [Có đề thi năm 2012]

Đại cương

Tài Liệu Ôn Thi Công Chức Thuế Tài liệu ôn thi công chức thuế năm 2013 bao gồm đầy đủ các tài liệu liên quan đến ôn thi công chức ngành thuế năm 2013Bộ tài liệu ôn tập gồm có: Tài liệu ôn thi công chức thuế năm 2012 (Kiến thức chung, nghiệp vụ thuế, tiếng Anh B, và tin học ) Một số đề có đáp án tham khảo1. Môn kiến thức chung:+ CHUYÊN ĐỀ 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở NƯỚC TA HIỆN ...
 • 56
 • 3,658
 • 147
TÀI LIỆU THI CÔNG CHỨC MÔN KIẾN THỨC CHUNG 2014

TÀI LIỆU THI CÔNG CHỨC MÔN KIẾN THỨC CHUNG 2014

Tài liệu khác

TÀI LIỆU ÔN TẬP CÔNG CHỨC MÔN KIẾN THỨC CHUNGChuyên đề 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN ¬I. Hội đồng nhân dân1. Vị trí pháp lý của Hội đồng nhân dânTại Điều 119 Hiến pháp 1992 (sửa đổi) và Điều 1 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003 quy định: Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền ...
 • 20
 • 7,051
 • 23
TÀI LIỆU ÔN TẬP CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH MÔI TRƯỜNG

TÀI LIỆU ÔN TẬP CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH MÔI TRƯỜNG

Môi trường

TÀI LIỆU ÔN TẬP CÔNG CHỨC 2014 CHUYÊN NGÀNH MÔI TRƯỜNG 01. LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG số: 572010QH12 Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 8 ngày 15 tháng 11 năm 2010.Điều 9. Thời điểm tính thuế1. Đối với hàng hóa sản xuất bán ra, trao đổi, tặng cho, thời điểm tính thuế là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa.2. Đối với hàng hóa sản xuất đưa vào tiêu dùng nội bộ, thời điểm ...
 • 12
 • 1,596
 • 7
Tài liệu ôn tập thi công chức chuyên ngành tài chính kế toán tỉnh khánh hòa

Tài liệu ôn tập thi công chức chuyên ngành tài chính kế toán tỉnh khánh hòa

Tài liệu khác

CHUYÊN ĐỀ 1NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCPHẦN INHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG1. Khái niệm:a) Ngân sách nhà nước: (Điều 1 Luật Ngân sách nhà nước)Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.b) Thu ngân sách nhà nước: (Khoản 1, Điều 2 Luật Ngân sách nhà ...
 • 193
 • 3,730
 • 20
Tài liệu viết bài thu hoạch ôn thi công chức nhà nước khu vực TPHCM

Tài liệu viết bài thu hoạch ôn thi công chức nhà nước khu vực TPHCM

Tài liệu khác

ÔN TẬP VIẾT BÀI THU HOẠCHI. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI CHÍNHTổng quan về quản lý tài chính côngII.PHÁP LỆNH CÁN BỘ CÔNG CHỨCĐối tượng nào là cán bộ công chức, phạm vi điều chỉnh của pháp lệnh cán bộ công chứcNhững điều công chức không được làmQuyền hạn, nghĩa vụ của CBCCNhững hình thức kỷ luật CBCCNâng cao ý thức trách nhiệm của CBCCIII.THỰC HÀNH TIẾT KIỆMNguyên tắc chungVì sao Nhà nước ban hành Thực ...
 • 33
 • 1,048
 • 1
Thi tuyển công chức chuyên ngành nội vụ

Thi tuyển công chức chuyên ngành nội vụ

Quản lý nhà nước

. Tổ chức Tỉnh ủy. d. Bộ N ộ i v ụ . Môn thi viết: Chuyên ngành Nội vụ Câu 1(2 điểm) Trình bày khái niệm về cán bộ, công chức; cán bộ, công chức xã; viên chức? Các nguyên tắc quản lý cán bộ, công. viên chức 1. Bài thi được chấm theo thang điểm 100. 2. Điểm các bài thi được tính như sau: a) Thi kiến thức chung: Tính hệ số 1; b) Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Phần thi viết hoặc thi. ...
 • 12
 • 1,057
 • 1
Thi tuyển công chức chuyên ngành ngoại vụ

Thi tuyển công chức chuyên ngành ngoại vụ

Quản lý nhà nước

. THỪA THI N HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2013 Kỳ thi ngày 28 tháng 12 năm 2013 ĐÁP ÁN Môn thi. nghiệm: Chuyên ngành Ngoại vụ Các đáp án chữ “đậm” là đáp án đúng Câu 1. Theo anh, chị Sở Ngoại vụ chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan nào? a. Bộ Ngoại. ...
 • 14
 • 2,018
 • 8
Thi tuyển công chức chuyên ngành tư pháp

Thi tuyển công chức chuyên ngành tư pháp

Quản lý nhà nước

. Pháp chế, công chức pháp chế chuyên trách ở các cơ quan chuyên môn chịu sự quản lý, kiểm tra về công tác pháp chế của Sở Tư pháp và chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác pháp. viết: Chuyên ngành Tư pháp Câu 1 (2 điểm). Lý lịch tư pháp là gì? Hãy nêu nguyên tắc quản lý, đối tư ng quản lý và trách nhiệm cung cấp thông tin lý lịch tư pháp quy định tại Luật Lý lịch tư pháp. ...
 • 13
 • 906
 • 1
Thi tuyển công chức chuyên ngành thanh tra

Thi tuyển công chức chuyên ngành thanh tra

Quản lý nhà nước

. chính, thanh tra chuyên ngành, định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên. tra chuyên ngành. 7. Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành là công chức được phân công thực hiện nhiệm vụ thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra ...
 • 14
 • 1,559
 • 10
Thi tuyển công chức chuyên ngành văn phòng

Thi tuyển công chức chuyên ngành văn phòng

Quản lý nhà nước

. THỪA THI N HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2013 Kỳ thi ngày 28 tháng 12 năm 2013 ĐÁP ÁN Môn thi trắc. tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản, những nội dung chính của văn bản, cơ quan trình văn bản, cơ quan thẩm tra văn bản và thời điểm ban hành văn bản. 3. Văn phòng Hội đồng nhân dân trình Thường. ...
 • 15
 • 2,144
 • 5
Thi tuyển công chức chuyên ngành xây dựng

Thi tuyển công chức chuyên ngành xây dựng

Quản lý nhà nước

. tư xây dựng công trình; 2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 3. Thi t kế quy hoạch xây dựng; 6 4. Thi t kế xây dựng công trình; 5. Khảo sát xây dựng công trình; 6. Thi công xây dựng công. công xây dựng công trình; tổng thầu thi t kế, cung cấp thi t bị công nghệ và thi công xây dựng công trình; tổng thầu lập dự án đầu tư xây dựng công trình, thi t kế, cung cấp thi t bị công nghệ. công ...
 • 11
 • 4,657
 • 17
1 2 3 >