0

Tài liệu về " Biên bản " 15 kết quả

Biên bản giao nhận hồ sơ

Biên bản giao nhận hồ sơ

Biểu mẫu

-Căn cứ (Danh mục hồ sơ năm .Kế hoạch thu thập tài liệu),Chúng tôi gồm:BÊN GIAO: (tên đơn vị giao nộp tài liệu), đại diện là:Ông ( bà ) . .Chức vụ công tác/chức danh . QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HỒ SƠMã tài liệu: HC-14-BM03Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08BIÊN BẢN GIAO NHẬN HỒ SƠ- Căn cứ…..(Danh mục hồ sơ năm….Kế hoạch. theo .Biên bản này được lập thành hai bản; bên giao (đơn vị/cá nhân) giữ ...
 • 1
 • 736
 • 2
Record of Disciplinary Action

Record of Disciplinary Action

Biểu mẫu

Employee NameEmployee TitleManager NameManager TitleToday’s DateIncident Date . 7855518- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.netRecord of Disciplinary ActionEmployee Name Employee TitleManager Name Manager TitleToday’s. applicable):_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ...
 • 2
 • 484
 • 0
Biên bản đánh gá công việc

Biên bản đánh gá công việc

Biểu mẫu

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆCNgười đánh giá: Chức danh: . QUI TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN Mã tài liệu: NS – 14 – BM03Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆCNgười đánh giá:………………………………Chức. giá:………………………………Chức danh:……………………………………Người đánh giá ký tên Quản lý ký tênThời gianNội dung công việc được đánh giá Tiêu chuẩn/quy trình liên quanNgười
 • 1
 • 1,722
 • 6
Biên bản điều tra hiện trạng

Biên bản điều tra hiện trạng

Bảo hiểm

Biên bản điều tra hiện trạng . Hoàng Mai, Ngày tháng . năm 2007 Biên bản Điều tra hiện trạng sử dụng đất và tài sản trên đất trong chỉ giới GPMB để thực hiện Dự án .. - . 2007, Tổ công tác GPMB ... cùng ông ( bà) . tiến hành lập biên bản về việc điều tra, hiện trạng sử dụng đất, tài sản trên đất nằm trong chỉ giới GPMB.I.
 • 4
 • 9,998
 • 39
Biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành

Biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành

Đơn từ

Biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành . BẢN 1KIỂM TRA CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNHCăn cứ Điều 27 Quyết định 58/2000/QĐ-UB-ĐT ngày 25 tháng 10 năm 2000 củaỦy ban nhân dân thành phố(Kèm theo Giấy phép xây. :............................................................................................................................................................................................... ...
 • 2
 • 5,408
 • 20
Biên bản thẩm tra hồ sơ đất đai.

Biên bản thẩm tra hồ sơ đất đai.

Đơn từ

Biên bản thẩm tra hồ sơ đất đai. . NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc…..ngày….tháng….năm……..BIÊN BẢN THẨM TRA HỒ SƠ ĐẤT ĐAI- Căn cứ đề nghị của :..........................................................................ngày….tháng…..năm….Sở. tỉnh (thành phố):.....................................đã tiến hành thẩm tra hồ sơ đất đai. Thành phần gồm: 1.......................................... ...
 • 1
 • 1,333
 • 1
Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở

Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở

Đơn từ

Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở . (huyện).........................- Nay bên bán và bên mua nhà ở đồng ý thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở nêu trên.1 Mẫu này. VIỆT NAMĐộc lập-Tự do-Hạnh phúcBIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNGMUA BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚCVÀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở 1- Căn ...
 • 2
 • 4,746
 • 10
Biên bản xác định giá trị còn lại của nhà ở.

Biên bản xác định giá trị còn lại của nhà ở.

Đơn từ

Biên bản xác định giá trị còn lại của nhà ở. . phúc…..ngày….tháng….năm…….BIÊN BẢNXÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA NHÀ Ở1 - Địa chỉ nhà (ghi rõ địa chỉ, cả tầng nhà) ....................................................2 - Loại nhà. cấu so với tổng giá trị của nhàGhi chú12345678TLCL còn lại của nhà ở :……….%b) Theo phương pháp thống kê – kinh nghiệm TLCL còn lại của nhà ở. .............................. ...
 • 2
 • 1,297
 • 1
Biên bản mặt hàng

Biên bản mặt hàng

Quản trị kinh doanh

Biên bản mặt hàng . BIÊN BẢN MẤT HÀNGGroup : ……………………………………….Hôm nay, lúc . . . . giờ . . . . . . phút;. . . . .Khi kiểm hàng . . . . . . . . . . (đầu, giữa, cuối) ca, có phát hiện mất hàng với:- Số lượng: . . . . . . . . . . cái- Mã, tên hàng, giá(nếu biết):
 • 1
 • 644
 • 1
Biên bản bản giao ca

Biên bản bản giao ca

Quản trị kinh doanh

Biên bản bản giao ca . BIÊN BẢN BÀN GIAO CAGroup :…………………………………………………………………………………………………….Vào lúc . . . . . .. . . . . . . . .Ký tên . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Có bàn giao ca trực cho ca chiều gồm các nhân viên:1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • 2
 • 20,697
 • 121
Biên bản kiểm tra nhân viên bán hàng

Biên bản kiểm tra nhân viên bán hàng

Quản trị kinh doanh

Biên bản kiểm tra nhân viên bán hàng . BIÊN BẢN KIỂM TRA NHÂN VIÊNKhu vực bán hàng (cửa hàng/ siệu thò) . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………………………………Tuần. tháng ….. năm 200Người kiểm tra: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………………….Tên nhân viên : . . . . . . . .
 • 1
 • 2,647
 • 15
Biên bản kiểm tra cửa hàng của quản lý

Biên bản kiểm tra cửa hàng của quản lý

Quản trị kinh doanh

Biên bản kiểm tra cửa hàng của quản lý . BIÊN BẢN KIỂM TRA CỦA QLI/ Ngày kiểm tra: . . . . . . giờ . . . . . . phút, ngày . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .III/ Nội dung kiểm tra: A) Tình hình cửa hàng tại thời điểm kiểm tra: ........................................................................................................................................................... ...
 • 3
 • 2,236
 • 9
Biên bản họp xem xét của lãnh đạo

Biên bản họp xem xét của lãnh đạo

Biểu mẫu

Biên bản họp xem xét của lãnh đạo . BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠOI. Thành phần tham dự:1. .............................................................2.. các hành động cần thực hiệnNgườithực hiệnNgày phải hoàn thànhTGĐ (Đại diện lãnh đạo) Tổng Giám ĐốcNgày tháng nămNgười lậpTrang: 1
 • 1
 • 2,382
 • 3
Biên bản tổng kết chuyên đề "Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong giảng dạy vật lí"

Biên bản tổng kết chuyên đề "Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong giảng dạy vật lí"

Tài liệu khác

Biên bản tổng kết chuyên đề "Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong giảng dạy vật lí" . ……………………….BIÊN BẢN TỔNG KẾT CHUYÊN ĐỀ“ TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIẢNG DẠY VẬT LÍ” . bảo vệ môi trường - Biết được sự cần thiết của việc giáo dục bảo vệ môi trường trong trường học, những hiểm họa suy thoái môi trường
 • 5
 • 10,065
 • 78
Biên bản họp hội đồng ĐHQG HCM

Biên bản họp hội đồng ĐHQG HCM

Tài liệu khác

Biên bản họp hội đồng ĐHQG HCM . Hội đồng ĐHQG -HCM - PGS.TS Dương Anh Đức, Ủy viên Hội đồng ĐHQG -HCM- GS.TSKH. Chu Hảo, Ủy viên Hội đồng ĐHQG -HCM- TS. Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Hội đồng ĐHQG -HCM- . tịch Hội đồng ĐHQG -HCM- TS. Nguyễn Tiến Dũng, Ủy viên Hội đồng ĐHQG -HCM- PGS.TS. Trần Chí Đáo, Ủy viên Hội đồng ĐHQG -HCM- PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Hội
 • 22
 • 4,031
 • 0
1 2 >