0

Tài liệu về " Kiểm toán " 15 kết quả

Kiểm toán

Kiểm toán

Kế toán - Kiểm toán

Kiểm toán . kỉêm toán của khách hàng (đối với kiểm toán độc lập) hoặc lập kế hoạch kiểm toán đối với kiểm toán (đối với kiểm toán nhà nớc)2.4. Phơng pháp kiểm toán. Đối tợng kiểm toán cụ thể.- Chủ thể kiểm toán xác định.- Khách thể kiểm toán tơng ứng.- Thời hạn kiểm toán cụ thể.- Cơ sở pháp lý thực hiện kiểm toán. 1.2.
 • 38
 • 559
 • 2
Kiểm toán

Kiểm toán

Kế toán - Kiểm toán

Kiểm toán . kỉêm toán của khách hàng (đối với kiểm toán độc lập) hoặc lập kế hoạch kiểm toán đối với kiểm toán (đối với kiểm toán nhà nớc)2.4. Phơng pháp kiểm toán. Mai Việt Hùng - Kiểm toán 43A13Phơng pháp luậnHệ thống phơng pháp kiểm toánPhơng pháp kỹ thuậtKiểm toán chứng t Kiểm toán ngoài chứng t Kiểm toán cân đốiĐối
 • 38
 • 501
 • 0
Ôn tập thi kiểm toán, kế toán viên – Q1 – Chuyên đề 1

Ôn tập thi kiểm toán, kế toán viên – Q1 – Chuyên đề 1

Kế toán - Kiểm toán

Tài liệu học, ôn tập, thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề - Quyển 1 - Chuyên đề 1 . caoChuyên đề 4 - kế toán tàI chính, kế toán quản trị nâng caoChuyên đề 7 - tin họcHà Nội, tháng 7 - 2 011 2TàI LIệU HọC, ÔN TậP, THIKIểM TOáN VIÊN Và Kế TOáN. liệuHọc, ôn tập, thiKiểm toán viên v Kế toán viên hành nghề(Dùng cho k thi nm 2 012 )Hà Nội, tháng 6 - 2 012 1Quyển IBộ tài chínhNộI DUNGQuyển ...
 • 107
 • 1,117
 • 8
Ôn tập thi kiểm toán, kế toán viên – Q1 – Chuyên đề 2

Ôn tập thi kiểm toán, kế toán viên – Q1 – Chuyên đề 2

Kế toán - Kiểm toán

Tài liệu học, ôn tập, thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề - Quyển 1 - Chuyên đề 2 . lời của danh mục đầu tư:),cov(. .2. .22 222 BAffffBABBAAp++=σσσVà độ lệch chuẩn của danh mục:( )BAffffBABBAApp,cov. .2. .22 222 ++==σσσσ Hoặc: Trong đó:. không thể phân tán được nữa, nó phản ánh phần rủi ro của mỗi loại chứng khoán tham gia trong rủi ro chung của thị 108BAABBABBAAppPffffσσσσσσ... .2. .22 ...
 • 97
 • 2,211
 • 6
Kiểm toán mẫu VACPA, Chấp nhận khách hàng mới

Kiểm toán mẫu VACPA, Chấp nhận khách hàng mới

Kế toán - Kiểm toán

Kiểm toán mẫu VACPA, Chấp nhận khách hàng mới . THỦ TỤC KIỂM TOÁNĐã nhận được thư trả lời của KTV tiền nhiệm Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm. LUẬNChấp nhận khách hàng: Có Không Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm
 • 6
 • 1,864
 • 10
Hợp đồng kiểm toán mẫu VACPA , Thư gửi khách hàng về kế hoạch kiểm toán

Hợp đồng kiểm toán mẫu VACPA , Thư gửi khách hàng về kế hoạch kiểm toán

Kế toán - Kiểm toán

Kiểm toán mẫu VACPA, Chấp nhận và giữ khách hàng cũ . hoặc gợi ý gì khác về kế hoạch thực hiện kiểm toán này, xin vui lòng liên hệ lại với chúng tôi.Nếu Quý vị đồng ý với kế hoạch kiểm toán này, xin vui lòng ký. - Kế toán trưởngCÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VASSố 1, Đường Đinh Tiên Hoàng, Quận Hoàn Kiếm, Hà NộiV/v: Kế hoạch kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết
 • 2
 • 3,831
 • 47
G230-Kiểm toán giá vốn hàng bán

G230-Kiểm toán giá vốn hàng bán

Kế toán - Kiểm toán

Kiểm toán giá vốn hàng bán . hạch toán vào giá vốn hàng bán/ các khoản điều chỉnh giảm giá vốn (nếu có).4 Kiểm tra tính trình bày về giá vốn hàng bán trên BCTC.IV. Thủ tục kiểm toán. khách hàng: Ngày khóa sổ: Nội dung: GIÁ VỐN HÀNG BÁN G2301/2Tên NgàyNgười lập CTNgười soát xét 1Người soát xét 2A. MỤC TIÊUGiá vốn hàng bán trong
 • 2
 • 8,540
 • 90
 Kiểm toán cơ bản

Kiểm toán cơ bản

Kế toán - Kiểm toán

Kiểm toán cơ bản . i gian t i.ổ ờ ớI.Khái ni m c b n c a ki m toán :ệ ơ ả ủ ể1.Ki m toán: ểTheo hi p h i k toán M thì : “Ki m toán đ c hi u là m t quá trình mangệ ộ ế ỹ. Các k toán viên công ch ng là nh ng ch th đáp ng nhu c u ki mợ ấ ế ứ ữ ủ ể ứ ầ ể toán Báo cáo tài chính.2.Các lĩnh v c ki m toán :ự ể- Ki m toán tài
 • 10
 • 559
 • 1
Kiểm toán

Kiểm toán

Kế toán - Kiểm toán

Kiểm toán . câu nào sau đây là saia. Kiểm soát phát hi nệ có trước kiểm soát ngăn ng a ừb. Kiểm soát s aử sai có trước kiểm soát ngăn ng aừc. Kiểm soát ngăn ng a từ. ki m toán c a đ n v ki mế ộ ể ủ ơ ị ể toán đ c l p thì ki m toán viên ph i tìm hi u rõ h th ngộ ậ ể ả ể ệ ố ki m soát n i b c a khách th ki m toán. ể
 • 30
 • 480
 • 0
Hoàn thiện Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong Kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Kiểm toán - Tư vấn thuế

Hoàn thiện Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong Kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Kiểm toán - Tư vấn thuế

Kế toán

Hoàn thiện Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong Kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Kiểm toán - Tư vấn thuế . rằng sẽ góp phần nhỏ bé vào quá trình kế toán tại công ty. Ngoài phần mở đầu của nội dung chuyên đề đợc chia làm 3 phần: Phần I: Các vấn đề chung về CP sản. máy này đã chuyển đổi thành Công ty cổ phần sản xuất và thơng mại Vigracera, với 51% vốn Nhà nớc.Hiện nay, trụ sở chính ...
 • 71
 • 648
 • 0
Thực trạng kiểm toán khoản mục TSCĐ trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế (IFC) thực hiện

Thực trạng kiểm toán khoản mục TSCĐ trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế (IFC) thực hiện

Kế toán

Thực trạng kiểm toán khoản mục TSCĐ trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế (IFC) thực hiện . chínhCHƯƠNG II: THựC TRạNG KIểM TOáN KHOảN MụC Tài SảN Cố ĐịNH TRONG KIểM TOáN BáO CáO Tài CHíNH DO CôNG TY KIểM TOáN Và TƯ VấN Tài CHíNH QUốC Tế (ifc) THựC HIệNChơng. chính quốc tế (IFC) em đã lựa chọn đề tài :Thực trạng kiểm toán khoản mục TSCĐ trong kiểm ...
 • 90
 • 261
 • 0
Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán BCTC do Cty Kiểm toán và Kế toán thực hiện

Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán BCTC do Cty Kiểm toán và Kế toán thực hiện

Kế toán

Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán BCTC do Cty Kiểm toán và Kế toán thực hiện . toán trong chu trình Hàng tồn kho3 Quy trình kiểm toán Hàng tồn kho3 .1 Lập kế hoạch kiểm toán Hàng tồn kho3 .2 Thực hiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho3 .3. của chu trình Hàng tồn kho với tổ chức kế toán Hàng tồn kho1 .1 Những đặc điểm chung về chu trình Hàng tồn kho1 .2 Tổ chức công tác kế toán Hàng ...
 • 91
 • 788
 • 1
Kiểm toán chu trình bán hàng - thu tiền trong kiểm toán BCTC do Cty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán ( AASC) thực hiện

Kiểm toán chu trình bán hàng - thu tiền trong kiểm toán BCTC do Cty dịch vụ tư vấn tài chính kế toánkiểm toán ( AASC) thực hiện

Kế toán

Kiểm toán chu trình bán hàng - thu tiền trong kiểm toán BCTC do Cty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán ( AASC) thực hiện . tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) em đã chọn đề tài :Kiểm toán chu trình bán hàng - thu tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty dịch vụ t vấn. mình.II. Kiểm toán chu trình bán hàng - thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính 1.Mục tiêu kiểm toán chu ...
 • 76
 • 767
 • 1
Kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty VAE thực hiện

Kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty VAE thực hiện

Kế toán

Kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty VAE thực hiện . khoản mục chi phí sản xuất trong kiểm toán Báo cáo tài chính. Ch ơng II : Thực tế kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất trong kiểm toán BCTC do Công ty VAE. về kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất trong kiểm toán báo cáo tài chính. I. Khoản mục chi phí sản xuất trong mối quan hệ với kiểm toán báo cáo ...
 • 118
 • 678
 • 0
Kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền trong kiểm toán BCTC do Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học thực hiện

Kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền trong kiểm toán BCTC do Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học thực hiện

Kế toán

Kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền trong kiểm toán BCTC do Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học thực hiện . toán chu trình bán hàng- thu tiền trong quy trình kiểm toán Báo cảo tài chính.Chơng II: Thực tế kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền trong kiểm toán Báo. cuộc kiểm toán bao giờ cũng thực hiện qua 3 bớc sau:+ Chu n bị kiểm toán+ Thực hiện kiểm toán+ Kết thúc kiểm toánTrong quá trình ...
 • 99
 • 1,207
 • 7
1 2 >