0

Tài liệu về " cơ sở dữ liệu quan hệ " 10 kết quả

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ

Hệ quản trị sở dữ liệu quan hệ

Kỹ thuật lập trình

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ . này. Hệ quản trò cơ sở dữ liệu quan hệ có lẽ là một cơ sở dữ liệu có cấu trúc đơn giản nhất. Trong một hệ quản trò cơ sở dữ liệu quan hệ, dữ liệu được tổ. TRẢ LỜI BÀI TẬP ORACLE Chương 1HỆ QUẢN TRỊ CƠ SƠÛ DỮ LIỆU QUAN HỆ1. Hệ quản trò cơ sở dữ liệu là gì?Một cơ sở dữ liệu (database) là một tập hợp các
 • 2
 • 4,482
 • 26
CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU TỪ XML SANG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU TỪ XML SANG SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

Kỹ thuật lập trình

CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU TỪ XML SANG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ Ths. Nguyễn Thị Mỹ Truyền TÓM TẮT Quá trình chuyển đổi từ XML sang CSDL quan hệ có tính phức tạp bởi đặc tính phân cấp của tài liệu XML và tính chặt chẽ về cấu trúc của DTD. Do đó với mong muốn quá trình chuyển đổi có thể thực hiện tự động và đạt hiệu quả cao, ta có thể dùng hai thuật toán New Inlining và XInsert để thực hiện quá trình chuyển ...
 • 5
 • 2,066
 • 7
Đáp án một số bài tập mẫu môn cơ sở dữ liệu (phần 2)

Đáp án một số bài tập mẫu môn sở dữ liệu (phần 2)

Cơ sở dữ liệu

Đáp án một số bài tập mẫu môn cơ sở dữ liệu (Phần 2)Tài liệu tham khảo về một số dạng bài tập kèm đáp án và bài thảo luận môn cơ sở dữ liệu. . Dap an Bai tap mon CSDL trang 1 Đ N ÁN !"#$%!&$'()*$#("+$ (,-$ !./$0%12$ $ $ '345$67$$ !"#$%&'(#)"*#
 • 4
 • 15,183
 • 983
Đáp án một số bài tập mẫu môn cơ sở dữ liệu (phần 3)

Đáp án một số bài tập mẫu môn sở dữ liệu (phần 3)

Cơ sở dữ liệu

Đáp án một số bài tập mẫu môn cơ sở dữ liệu (Phần 3)Tài liệu tham khảo về một số dạng bài tập kèm đáp án và bài thảo luận môn cơ sở dữ liệu. . 1 Đ N ÁN MỘT SỐ BÀI TẬP MẪU MÔN CSDL Câu 1: Cho sơ đồ ER biểu diễn một phần cơ sở dữ liệu của thư viện như sau Xây dựng lược đồ cơ sở dữ liệu quan. chiếu tới DOCGIA(MaTheDocGia) 2 Câu 2 : T lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ ở câu 1 sử dụng ngôn ngữ đại số ...
 • 3
 • 31,872
 • 944
Đáp án một số bài tập mẫu môn cơ sở dữ liệu phần 3

Đáp án một số bài tập mẫu môn sở dữ liệu phần 3

Cơ sở dữ liệu

Đáp án một số bài tập mẫu môn cơ sở dữ liệu (Phần 3)Tài liệu tham khảo về một số dạng bài tập kèm đáp án và bài thảo luận môn cơ sở dữ liệu. . 1 Đ N ÁN MỘT SỐ BÀI TẬP MẪU MÔN CSDL Câu 1: Cho sơ đồ ER biểu diễn một phần cơ sở dữ liệu của thư viện như sau Xây dựng lược đồ cơ sở dữ liệu quan. chiếu tới DOCGIA(MaTheDocGia) 2 Câu 2 : T lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ ở câu 1 sử dụng ngôn ngữ đại số ...
 • 3
 • 12,076
 • 260
Đề cương ôn tập môn cơ sở dữ liệu

Đề cương ôn tập môn sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu

Câu 1: Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị csdl là gì? Cho ví dụ minh hoạCâu 2: Các thành phần của một hệ csdl là gì? Cho ví dụ minh hoạCâu 3: Mô hình cơ sở dữ liệu ? Cho ví dụ minh hoạCâu 4: Nêu các khái niệm về quan hệ, lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ trong mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ. Cho ví dụ minh hoạCâu 5: Trình bày các phép toán trên mô hình quan hệ (Phép hợp, giao, chọn, chiếu, kết nối, trừ, ...
 • 3
 • 3,479
 • 62
Giáo trình cơ sở dữ liệu quan hệ  phạm đức nhiệm

Giáo trình sở dữ liệu quan hệ phạm đức nhiệm

Cơ sở dữ liệu

Tài liệu tham khảo Giáo trình cơ sở dữ liệu quan hệ ( nhà xuất bản Hà Nội 2005 do Phạm Đức Nhiệm biên soạn ) dùng cho việc giảng dạy trong các trường trung học chuyên nghiệp. Tài liệu giúp học sinh hiểu được các khái niệm chung về cơ sở dữ liệu, một số mô hình cơ sở dữ liệu để hiểu thêm các kiến thức quan trọng về mô hình thực thể.
 • 1
 • 658
 • 1
Giáo trình cơ sở dữ liệu quan hệ

Giáo trình sở dữ liệu quan hệ

Cơ sở dữ liệu

Tài liệu tham khảo Giáo trình cơ sở dữ liệu quan hệ ( nhà xuất bản Hà Nội 2005 do Phạm Đức Nhiệm biên soạn ) dùng cho việc giảng dạy trong các trường trung học chuyên nghiệp. Tài liệu giúp học sinh hiểu được các khái niệm chung về cơ sở dữ liệu, một số mô hình cơ sở dữ liệu để hiểu thêm các kiến thức quan trọng về mô hình thực thể.
 • 1
 • 734
 • 2
giới thiệu chung về cơ sở dữ liệu

giới thiệu chung về sở dữ liệu

Tin học đại cương

. chức dữ liệu (mô hình dữ liệu)  Lưu trữ, truy xuất và cập nhật dữ liệu  Quản lý giao dịch (transaction management)  Điều khiển tương tranh (concurrency control)  Chép lưu và phục hồi dữ liệu. . tin địa lý lưu trữ  Dữ liệu bản đồ (hình ảnh bản đồ)  Dữ liệu thuộc tính (mô tả đặc tính, đặc điểm và các hiện tượng xảy ra tại một vị trí địa lý cụ thể)  Mỗi lớp trong dữ liệu bản đồ lưu ...
 • 66
 • 2,759
 • 0
1 2 3 >