0

Tài liệu về " Một số " 14 kết quả

Một số phương pháp sắp xếp

Một số phương pháp sắp xếp

Kỹ thuật lập trình

Một số phương pháp sắp xếp . Bài 2: Một số phương pháp sắp xếpI. Thuật toán sắp xếp nhanh - Quick SortÝ tưởng: Có dãy số: a1, a2, ..., an Giải thuật QuickSort. mảng có khóa sắp xếp là chuỗi (ký tự hay số) hơn là khóa số như trong ví dụ do tránh được chi phí lấy các chữ số của từng số. Tuy nhiên, số lượng lô
 • 15
 • 1,189
 • 1
Một số vấn đề trong quản lý chất lượng ở các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam.doc

Một số vấn đề trong quản lý chất lượng ở các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam.doc

Thạc sĩ - Cao học

Một số vấn đề trong quản lý chất lượng ở các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam . quản lý chất lợng đối với sự tồn tại của doanh nghiệp mà em đi vào nghiên cứu đề tài " ;Một số vấn đề về quản lý chất lợng trong các doanh nghiệp công nghiệp& quot;.Bài. sau:Phần I: Thực chất và vai trò của quản lý chất lợng. Trong phần này em đa ra một số khái niệm của các nhà quản trị chất lợng nổi tiếng vì quản ...
 • 26
 • 1,727
 • 13
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty CP xe khách Hà Nội

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty CP xe khách Hà Nội

Kế toán

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty CP xe khách Hà Nội . về TSCĐ và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ trong các doanh nghiệp hiện nay.Chương II: Thực trạng quản lý và sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần xe khách Hà Nội. Chương. học tập tại nhà trường, em đã lựa chọn đề tài“ Một số giải phỏp nhằm nõng cao hiệu quả sử dụng Tài sản cố định tại Công ty cổ phần xe khách Hà Nội Đề ...
 • 94
 • 583
 • 0
Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD tại Nhà máy bia Đại Lợi

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD tại Nhà máy bia Đại Lợi

Kế toán

Trong nền kinh tế thị trường để đạt được hiệu quả SXKD cao đòi hỏi tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đều phải phấn đấu. . của hiệu quả SXKD, trong quá trình thực tập và tìm hiểu tại Nhà máy bia Đại Lợi em quyết định chọn đề tài: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD tại. chú trong nhà máy. Em xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG ITHỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SXKD TẠI NHÀ MÁY BIA ĐẠI ...
 • 48
 • 638
 • 0
Một số vấn đề về vốn tại Chi nhánh thương mại và xây dựng - công ty cổ phần xây dựng số 18. Thực trạng và giải pháp

Một số vấn đề về vốn tại Chi nhánh thương mại và xây dựng - công ty cổ phần xây dựng số 18. Thực trạng và giải pháp

Kế toán

LỜI NÓI ĐẦUHoạt động trong nền kinh tế thị trường đòi hỏi các Doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển, vấn đề tất yếu là cần phải chú trọng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh . số vấn đề lý luận chung về vốn. Phần II. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn ở Chi nhánh Thương mại và xây dựng Cơng ty cổ phần xây dựng số 18 .Phần III. Một số. Chi nhánh thương mại và xây dựng - cơng ty cổ phần xây dựng số 18. ...
 • 91
 • 863
 • 1
Một số lý luận cơ bản về chiến lược và quản lý chiến lược

Một số lý luận cơ bản về chiến lược và quản lý chiến lược

Quản trị kinh doanh

CHƯƠNG IMỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC . CHƯƠNG IMột số lý luận cơ bản về chiến lợc và quản lý chiến lợcI - Những lý luận cơ bản về chiến lợc kinh doanh 1. Khái niệm về chiến lợc kinh. trình quản lý chiến lợc 1. Khái niệm về quản lý chiến lợcQuản lý chiến lợc là một khái niệm còn mới, cha thông dụng nh khái niệm chiến lợc . Và cũng nh chiến
 • 51
 • 650
 • 1
Một số Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh ở Cty cổ phần Bặch Đằng

Một số Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh ở Cty cổ phần Bặch Đằng

Kinh tế - Thương mại

CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BẠCH ĐẰNG .3I*. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Bạch Đằng 3 . Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh ở công ty cổ phần Bặch Đằng. Em hy vọng bài viết này có thể có tính ứng dụng góp phần nâng cao năng lực cạnh. xuất.Biểu 1: Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Bạch Đằng Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh ở Cty CP Bạch ...
 • 91
 • 583
 • 0
Một số giải pháp đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Dược Liệu Trung Ương I

Một số giải pháp đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Dược Liệu Trung Ương I

Kinh tế - Thương mại

Trong nền kinh tế thị trường tiêu thụ sản phẩm đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Tiêu thụ sản phẩm là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, là khâu cuối cùng của . thức đ i v i Công ty Dợc Liệu Trung Ương I. Phần II: Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty Dợc Liệu Trung Ương I. Phần III: Một số gi i pháp chủ. t i Công ty Dợc Liệu Trung Ương I, em đã ...
 • 78
 • 548
 • 2
Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu chè ở Công ty AGREXPORT - Hà Nội

Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu chè ở Công ty AGREXPORT - Hà Nội"

Kinh tế - Thương mại

Ngày này xuất khẩu đã trở thành một hoạt động thương mại quan trọng đối với mọi quốc gia cho dù đó là quốc phát triển hay đang phát triển. Đối với một quốc gia đang phát triển như Việt Nam, ho . giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu chè ở Công ty AGREXPORT - Hà Nội". Mục đích của đề tài là nhằm tìm hiểu tình xuất khẩu chè ở Công ty trong. xuất khẩu chè thế giới.Chơng II : Tình hình xuất khẩu của Công ...
 • 105
 • 598
 • 0
Một số chính sách & biện pháp thúc đẩy XK ở VN

Một số chính sách & biện pháp thúc đẩy XK ở VN

Kinh tế - Thương mại

Luận văn : Một số chính sách & biện pháp thúc đẩy XK ở VN . và chính sách thúc đẩy xuất khẩu. Chơng II : Một số chính sách thúc đẩy xuất khẩu và tác động của nó tới hoạt động xuất khẩu ở Việt Nam Chơng III : Một số. Dịch vụ - Bộ Kế hoạch và đầu t, em xin viết đề tài: Một số chính sách và biện pháp thúc đẩy xuất khẩu ở Việt nam làm đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp.Nội
 • 103
 • 446
 • 0
Một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà nẵng

Một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà nẵng

Tài liệu khác

Một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà nẵng . LOGOMột số chính sách hỗ trợ Một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵngtrên địa. về hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, về hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệchuyển giao công nghệ Hỗ trợ các doanh ...
 • 19
 • 287
 • 0
Một số nội dung giáo dục pháp luật trung tâm học tập cộng đồng

Một số nội dung giáo dục pháp luật trung tâm học tập cộng đồng

Tài liệu khác

Một số nội dung giáo dục pháp luật trung tâm học tập cộng đồng . MỘT SỐ NỘI DUNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNGNgày 01 tháng 8 năm 2012A. MỤC TIÊU•Hiểu những kiến thức cơ bản cần thiết của nội dung. NỘI DUNG I. Quan điểm lựa chọn nội dung PBGDPL II. Một số nội dung PBGDPL trong trung tâm học tập cộng đồng III. Một số vấn đề cần lưu ý khi tổ chức PBGDPL
 • 54
 • 300
 • 0
Một số khái niệm cơ bản của tin học

Một số khái niệm cơ bản của tin học

Tin học văn phòng

Một số khái niệm cơ bản của tin học . CHƯƠNG I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌC BÀI 1: TIN HỌC LÀ MỘT NGÀNH KHOA HỌC I. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TIN HỌC . Tin học được hình. động của con người. B. Tin học có mục tiêu là phát triển và sử dụng máy tính điện tử; C. Tin học là môn học sử dụng máy tính điện tử; D. Tin học là môn học
 • 2
 • 1,350
 • 1
Một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình

Một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình

Tài liệu khác

Một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình . MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNHBài 1. KHÁI NIỆM LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH (1tiết)I. Mục tiêu bài học1. Kiến thức• Biết được khái. 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNHBài 2. Các Thành Phần Của Ngôn Ngữ Lập Trình (1tiết)II. Mục tiêu bài học2. Kiến thức• Biêt ngôn ngữ
 • 19
 • 1,676
 • 8
1 2 >