0

Tài liệu về " bàn giao " 8 kết quả

Biên bản bàn giao tài sản, trang thiết bị.doc

Biên bản bàn giao tài sản, trang thiết bị.doc

Thủ tục hành chính

Ngày:Người giao: Bộ phận:Người nhận: .Bộ phận: Nội dung bàn giao:tên, số thứ tựThiết bị Mô tả cấu hìnhThiết bị Số lượng Mô tả . QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI SẢNMã tài liệu: 6.17.4Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN, TRANG THIẾT BỊNgày:…………………………………………………………………………………………………..Người. dụng:Người bàn giao đã hướng dẫn đầy đủ cách thức sử dụng tài sản, trang thiết bò. Người ...
 • 1
 • 16,326
 • 269
Biên bản kiểm tra tài sản

Biên bản kiểm tra tài sản

Thủ tục hành chính

Ngày tháng Tên tài sản Mã tài sản Người sử dụng Kiểm tra chi tiết Đánh giá tình hình thiết bị Đề xuất xử lý Người sử dụng xác nhận Ghi chú . QUẢN LÝ TÀI SẢNMã tài liệu: 6.17.6Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08BIÊN BẢN KIỂM TRA TÀI SẢNNgày thángTên tài sản Mã tài sảnNgười sử dụngKiểm tra chi. dụng xác nhậnGhi chúNgày….tháng…..năm 200…Trưởng phòng HC Trưởng BP Người kiểm tra
 • 1
 • 7,471
 • 24
Biên bản lắp đặt và nghiệm thu tài sản

Biên bản lắp đặt và nghiệm thu tài sản

Thủ tục hành chính

thông tìn của hai bên . QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI SẢNMã tài liệu: 6.17.3Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08BIÊN BẢN LẮP ĐẶT VÀ NGHIỆM THU TÀI SẢNHôm nay, ngày ……. tháng. thoại : Fax : Tài khoản :Mã số thu :Người nhận bào giao:………………………………………Bộ phận:………………………………Hai bên thống nhất ký vào biên bản bàn giao và nghiệm thu trang
 • 2
 • 8,257
 • 149
Biên bản bàn giao công việc

Biên bản bàn giao công việc

Biểu mẫu

Biên bản bàn giao công việc . giao. .........................................................................................................................................................................................................................................................................................Cùng bàn giao công việc với nội dung như sau:Stt Nội dung công việc Tình hình thực ...
 • 1
 • 2,996
 • 27
Biên bản bàn giao hồ sơ, tài liệu

Biên bản bàn giao hồ sơ, tài liệu

Biểu mẫu

Biên bản bàn giao hồ sơ, tài liệu . giao. .........................................................................................................................................................................................................................................................................................Cùng bàn giao hồ sơ, tài liệu với nội dung như sau:Stt Mã hồ sơ, tài liệuTên ...
 • 1
 • 10,611
 • 110
Biên bản bàn giao tài sản, công cụ

Biên bản bàn giao tài sản, công cụ

Biểu mẫu

Biên bản bàn giao tài sản, công cụ . giao. .........................................................................................................................................................................................................................................................................................Cùng bàn giao tài sản, công cụ với nội dung như sau:Stt Mã tài sản, công ...
 • 1
 • 21,492
 • 213
Phiếu thanh lý khi nghỉ việc

Phiếu thanh lý khi nghỉ việc

Biểu mẫu

Phiếu thanh lý khi nghỉ việc . QUI TRÌNH NGHỈ VIỆCMã tài liệu: NS – 09 – BM06Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08Ngày………tháng…….năm……. PHIẾU THANH LÝ KHI NGHỈ VIỆCHọ tên::…………………………..Số. BM06Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08Người nghỉ việc được nhận số tiền còn phải thanh toán và quyết định nghỉ việc vào:..............................5.
 • 2
 • 1,137
 • 7
Mâu Kế hoạch chuẩn bị thử việc

Mâu Kế hoạch chuẩn bị thử việc

Biểu mẫu

Kế hoạch chuẩn bị thử việc . QUI TRÌNH THỬ VIỆCMã tài liệu: NS – 03 – BM03Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ THỬ VIỆCCăn cứ quyết định tiếp. số.................ngày..................của giám đốc điều hành công tyPhòng nhân sự lập kế hoạch chuẩn bị thử việc như sau.Họ tên nhân viên mới:..........................................................Bộ
 • 1
 • 3,729
 • 71
1 2 >