0

Tài liệu về " Tổng quan " 14 kết quả

Tổng quan về Functions

Tổng quan về Functions

Kỹ thuật lập trình

Tổng tuan về Functions . http://www.w3.org/TR/xquery/ XQuery 1.0 & XPath 2.0 Functions & Operators: http://www.w3.org/TR/xpath -functions/ XSLT-Only Functions current() as item() current-group(). upper-case(xs:string?) as xs:string XSL-List: http://www.mulberrytech.com/xsl/xsl-list REGEX Functions matches(xs:string?, xs:string) as xs:boolean matches(xs:string?, xs:string,
 • 2
 • 630
 • 1
Tổng quan về mạng thuê bao nội hạt

Tổng quan về mạng thuê bao nội hạt

Kỹ thuật lập trình

Tổng quan về mạng thuê bao nội hạt . Tổng quan về mạng thuê bao nội hạt Đặng Quốc Anh 1 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ MẠNG THUÊ BAO NỘI HẠT 1.1 Sự phát triển của. dụng trên mạng truy xuất nên phải đi từ mạng truy xuất nội hạt. Mạng truy xuất nội hạt bao gồm các vòng thuê bao nội hạt và các thiết bò liên quan nối từ
 • 35
 • 1,151
 • 7
Tổng quan về ADSL

Tổng quan về ADSL

Kỹ thuật lập trình

Tổng quan về ADSL . ADSL Đặng Quốc Anh 95 Chương 3: ADSL 3.1 Tổng quan về ADSL 3.1.1 Khái niệm về ADSL Dòch vụ ADSL cung cấp một số kênh. trên ADSL kém hơn. ƠÛ phía tổng đài dòch vụ thoại tương tự được chuyển sang cho bộ chuyển mạch ở tổng đài bởi một bộ tách dòch vụ khác. Vòng thuê bao ADSL
 • 28
 • 763
 • 1
Giới thiệu tổng quan về Dream Weaver

Giới thiệu tổng quan về Dream Weaver

Kỹ thuật lập trình

Giới thiệu tổng quan về Dream Weaver . Vietebooks #1 CĂN BẢN VỀ DREAMWEAVER 4.0 A.TỔNG QUAN VỀ MACROMEDIA DREAMWEAVER 4.0 Dreamweaver là một chương trình Visual Editor chuyên. Rollover. + Chọn Insert->Rollover Image (Dreamweaver 3.0) hoặc Insert -> Interactive Image -> Rollover Image(Dreamweaver 4.0) từ menu Insert hoặc Click
 • 14
 • 1,182
 • 4
Tổng quan về SQL

Tổng quan về SQL

Kỹ thuật lập trình

Tổng quan về SQL . Tổng quan về ngôn ngữ sqlI_Giới thiệu chung về SQL1 > .SQL là gì? -SQL là viết tắt của Structure . Quý - Database 55 Tổng quan về ngôn ngữ sqlDELETE FROM R1;Chú ý:lệnh DELETE chỉ thao tác với 1 quan hệ.Muốn huỷ các bộ từ nhiều quan hệ ta dùng
 • 9
 • 578
 • 2
Tổng quan về lập trình GDI

Tổng quan về lập trình GDI

Kỹ thuật lập trình

Tổng quan về lập trình GDI . PolylineTo v Arc ArcTo PolyBezier PolyBezierTo . (100, 200) void CTestGDIView::OnDraw(CDC* pDC) { ... pDC->MoveTo(10, 10); pDC->LineTo(200,. #include <math.h> #define SEGMENTS 100 #define PI 3.14159 void CTestGDIView::OnDraw(CDC* pDC) { ... CRect rect; GetClientRect (&rect);
 • 10
 • 836
 • 4
Tổng quan về VB6

Tổng quan về VB6

Kỹ thuật lập trình

Dùng VB6 là cách nhanh và tốt nhất để lập trình cho Microsoft Windows. Cho dù bạn là chuyên nghiệp hay mới mẻ đối với chương trình Windows, VB6 sẽ cung cấp cho bạn một bộ công cụ hoàn chỉnh để đơn gi . đặt VB6 ể cài đặt VB6, máy tính của bạn cần phải có một ổ đĩa CD-ROM (CD drive) . Bạn cần ít nhất 32 MB RAM, 2 GB hard disk và CPU Pentium II. Khi bỏ VB6. Environment (IDE) của VB6Khi khởi động VB6 ...
 • 8
 • 521
 • 0
Tổng quan về Ổ Cứng

Tổng quan về Ổ Cứng

Kỹ thuật lập trình

Tổng quan về Ổ Cứng . với hoạt động chính xác của ổ đĩa cứng, ảnh hưởng đến sự hợp nhất về cấu trúc, về nhiệt và về điện của ổ đĩa. Khung cần phải cứng và tạo nên một cái nền. liệu và chuẩn giao tiếp đĩa cứng: Bộ điều khiển ổ cứng (disk-controller) nắm giữ toàn quyền điều khiển ổ cứng. Nó cho phép CPU và ổ cứng có thể làm việc tốt
 • 27
 • 872
 • 3
Tổng quan về UNIX

Tổng quan về UNIX

Kỹ thuật lập trình

Tổng quan về UNIX . Giới thiệu về UNIX- Một số thao tác cơ bản trên UNIX 1 I. Tổng quan hệ điều hành UNIX. .......................................................................4. thiệu về UNIX- Một số thao tác cơ bản trên UNIX 4 I. Tổng quan hệ điều hành UNIX 1. Hệ điều hành Unix UNIX là một hệ điều hành phổ biến, trước đây
 • 109
 • 667
 • 3
Tổng quan về JavaScript

Tổng quan về JavaScript

Kỹ thuật lập trình

Tổng quan về JavaScript . JAVASCRIPT MEDIASPACE CLUB (HTD) PAGE: 1 JAVASCRIPT Bài 1: TỔNG QUAN VỀ JAVASCRIPT. 1. Đặc tính của ngôn ngữ Javascript: avascript. Object của JavaScript (JavaScript Built-in Object). b. Các đối tượng được cung cấp bởi môi trường Netscape. 3. Built-in Object trong JavaScript: JavaScript
 • 24
 • 746
 • 0
Tổng quan về bảo hiểm xã hội 01

Tổng quan về bảo hiểm xã hội 01

Bảo hiểm

TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘILời mở đầu . bảo hiểm xã hội. - Quỹ bảo hiểm xã hội đợc quản lý thống nhất, tập trung trong cả nớc, độc lập với ngân sách Nh nớc. Quỹ bảo hiểm xã hội đợc Nh nớc bảo. định cụ thể hơn về điều kiện hởng, thời gian v mức hởng. - Ngời lao động tham gia bảo hiểm xã hội đợc cấp sổ bảo hiểm xã hội, sổ bảo hiểm xã hội ghi chép,
 • 10
 • 964
 • 1
Tổng quan về bảo hiểm xã hội 02

Tổng quan về bảo hiểm xã hội 02

Bảo hiểm

TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘILời mở đầu . về quỹ bảo hiểm xã hội của nớc ta hiện nay. 1- Thực trạng về thu bảo hiểm xã hội: 1.1. Về chính sách thu bảo hiểm xã hội: - Đối tợng thu bảo hiểm xã hội: . ngy thi hnh Điều lệ bảo hiểm xã hội. + Việc tổ chức thu bảo hiểm xã hội do tổ chức Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện. + Quỹ bảo hiểm xã hội đợc quản lý tập
 • 10
 • 801
 • 1
Tổng quan về bảo hiểm xã hội 03

Tổng quan về bảo hiểm xã hội 03

Bảo hiểm

TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘILời mở đầu . hởng bảo hiểm xã hội trớc ngy thi hnh Điều lệ bảo hiểm xã hội. + Nguồn quỹ bảo hiểm xã hội đảm bảo thực hiện chi các chế độ bảo hiểm xã hội cho các đối. của Bảo hiểm xã hội Việt Nam) Qua số liệu về đối tợng hởng chế độ bảo hiểm xã hội tại biểu số 4, số 5 ta thấy: - Số ngời hởng chế độ bảo hiểm xã hội
 • 10
 • 911
 • 1
Tổng quan về bảo hiểm xã hội 04

Tổng quan về bảo hiểm xã hội 04

Bảo hiểm

TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘILời mở đầu . tham gia bảo hiểm xã hội tăng bình quân hng năm. 39- Tỷ trọng hng năm số chi bảo hiểm xã hội từ quỹ bảo hiểm xã hội so với số thu bảo hiểm xã hội tăng. lệ bảo hiểm xã hội quỹ bảo hiểm xã hội đợc hình thnh từ các khoản thu v chi trả bảo hiểm xã hội kể từ 1/1/1995, nhng do hoạt động của hệ thống Bảo hiểm xã
 • 10
 • 727
 • 0
1 2 3 >