0

Tài liệu về " ôn thi " 15 kết quả

400_cau_trac_nghiem_hoa_10.doc

400_cau_trac_nghiem_hoa_10.doc

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

Tài liệu 400 câu trắc nghiệm môn Hóa học lớp 10. . kết quả theo thứ tự của phương trình phản ứng.A. 8,2 ,10, 4,2,2 ,10. B. 6,2,12,3,2,2,12.C. 6,2 ,10, 3,2,2 ,10. D. 6,1,7,3,1,4,7. Câu 275. Trong phản ứng: Fe +2HCl. 52. Kết luận nào sau đây là đúng đối với O2?http://kinhhoa.violet.vn 3A. Oxi là nguyên tố có tính oxihoa yếu nhất nhóm VIA.B. Tính chất cơ bản của oxi là
 • 23
 • 1,248
 • 1
Bài tập lai hóa - Nhiệt phản ứng - Bảo toàn e.doc

Bài tập lai hóa - Nhiệt phản ứng - Bảo toàn e.doc

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

Tài liệu phục vụ cho ôn thi học kì, ôn thi Đại học, cao đẳng. . Na2SO4, FeS, FeS2 lần lượt là:A. -2 , 0, +6, +4, +6, -2 , -1 B. -2 , 0, +6, +6, +4, -2 , -1 C. -2 , 0, +4, +6, +6, -2 , -1 D. -2 , 0, +6, +4, +4, -2 , -1 . Câu 27.. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ LAI H - NHIỆT PHẢN ỨNG- BẢO TỒN ELẺCTRONCâu1. Số oxi hố và hố trị củaN trong NH4NO3 lần lượt.a. - 4 , + 5 và 5 b. - 3
 • 2
 • 3,194
 • 49
bai_tap_hoa_hoc.doc

bai_tap_hoa_hoc.doc

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

Bài tập ôn thi môn Hóa học . phản ứng.Trường: Bài 5:Lớp: Các oxit của lưu huỳnhHọ tên:A. Trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn vào câu đúng nhấtCâu 1: Để điều chế SO2 trong PTN, chúng ta tiến. gam?Trường: Bài 6:Lớp: Luyện tập chương 6: Nhóm oxiHọ tên:A. Trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn vào câu đúng nhấtCâu 1: Khí H2S là khí rất độc, đế thu khí H2S thoát
 • 7
 • 1,436
 • 1
baitap_hoahoc10_chuong1.pdf

baitap_hoahoc10_chuong1.pdf

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

Bài tập môn hóa học lớp 10 chương 1.
 • 25
 • 991
 • 1
Bài tập cấu hình e và bảng tuần hoàn.doc

Bài tập cấu hình e và bảng tuần hoàn.doc

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

Chia sẻ kiến thức về bài tập cấu hình e và bảng tuần hoàn. . BT TRẮC NGHIỆM : CẤU HÌNH ELECTRON - BẢNG TUẦN HỒNCâu 1. Trong ngun tử ngun tố X có 3 lớp e; ở lớp thứ 3 có 4 electron. Số proton của ngun tử. loạiCâu 16 : Cấu hình e của ion nào dưới đây giống khí hiếma. Cu+ b. Fe2+c. K+d. Cr3+Câu 17 : Ion nào dưới đây có cấu hình e của khí hiếm Ne ?a. Be2+b. Cl-
 • 2
 • 5,917
 • 160
tom_tat_chuong_bang_tuan_hoan.pdf

tom_tat_chuong_bang_tuan_hoan.pdf

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

Tài liệu tóm tắt chương Bảng tuần hoàn hóa học.
 • 2
 • 938
 • 1
tom_tat_chuong_nguyen_tu.pdf

tom_tat_chuong_nguyen_tu.pdf

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

Bài tập tóm tắt chương nguyên tử.
 • 3
 • 969
 • 3
Tài liệu Hóa học chương Oxi - Lưu Huỳnh.doc

Tài liệu Hóa học chương Oxi - Lưu Huỳnh.doc

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

Tài liệu chia sẻ kiến thức môn Hóa học chương Oxi - Lưu huỳnh. . hố học của lưu huỳnh và hợp chất của lưu huỳnh? a. Lưu huỳnh vừa có tính oxi hố, vừa có tính khửb. Hydrosunfua vừa có tính oxi hố, vừa có tính khửc. Lưu huỳnh. ứng hố học để chứng minh rằng lưu huỳnh đioxit vừa thể hiện tính oxi hố, vừa thể hiện tính khử?2. Vì sao trong nhóm oxi, ngun tố oxi có số oxi hố -2 , còn
 • 12
 • 8,865
 • 57
Chuong phan ung hoa hoc.doc

Chuong phan ung hoa hoc.doc

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

Tài liệu chia sẻ kiến thức môn Hóa học, chương phản ứng hóa học. . Cu 7. Hoá tan m (g) Na kim loại vào nước thu được dung dịch A. Trung hoá dung dịch A cần 100ml dung dịch H2SO4 1M. giá trị m là:a. 2,3g b. 4,6g c. 6,9g. 85ml dung dịch AgNO3 0,15M là:a. 0,408g b. 0,45g c. 0,804g d. 0,308g 5. Hoà tan hết 1,62g bạc bằng axit nitric nồng độ 21% (d= 1,2). Thể tích dung dịch
 • 5
 • 5,129
 • 70
Luyen tap halogen.doc

Luyen tap halogen.doc

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

Cung cấp kiến thức ôn tập môn Hóa học phần Halogen. . - Sỉû giäúng nhau v khạc nhau vãư tênh cháút họa hc giỉỵa cạc Halogen v cạc håüp cháút ca chụng - , ,Nàõm. thỉï 54 ,Tọm tàõt vãư cáúu tảo säú OXH v tênh cháút cạc Halogen ,GV dng bng träúng hc sinh tho lûn theo nhọm
 • 4
 • 1,514
 • 4
Oxi - lưu huỳnh.doc

Oxi - lưu huỳnh.doc

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

Chia sẻ tài liệu môn Hóa học phần Oxi - Lưu huỳnh. . hợp chất Oxi không có số oxihoá +4,+6 là vìA oxi không có plơp d trống b .oxi có độ âm điện lớn và không có plơp d trốngc .oxi có tính oxihoa mạnh c .oxi là. NGHIỆM VỀ CHƯƠNG OXI - LƯU HUỲNHBài 1 : Hàm lượng oxi trong vỏ trái đất khoảng (theo khối lượng) a. 50% b. 30% c. 40% d. 60%Bài 2 : Trong nhóm oxi theo chiều
 • 2
 • 2,735
 • 76
toc_do_phan_ung_cbhh.doc

toc_do_phan_ung_cbhh.doc

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

Cung cấp kiến thức về tốc độ phản ứng trong môn Hóa học. . đá vôi nặng 1g vào dung dịch HCl 2M, ở nhiệt độ 25oC. Biến đổi nào sau đây không làm bọt khí thoát ra mạnh hơn?A. Tăng thể tích dung dịch HCl lên gấp. HCl lên gấp đôi.B. Thay cục đá vôi bằng 1 gam bột đá vôiC. Thay dung dịch HCl 2M bằng dung dịch HCl 4MD. Tăng nhiệt độ lên 50oCCâu 38. Sự tăng áp suất
 • 4
 • 2,142
 • 7
Bai hoc va bai tap chuong 6 nhom oxi CB-NDV.doc

Bai hoc va bai tap chuong 6 nhom oxi CB-NDV.doc

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

Chia sẻ bài học và bài tập chương 6 môn Hóa học. ... thể tích khí hỗn hợp : A 20% oxi ; 80% ozon B 50% oxi ; 50% ozon C 40% oxi ; 60 % ozon D 66 ,67 % oxi ; 33,33% ozon Câu 36 : Phân tích chất X người ta nhận thấy có 40% S 60 % O khối lượng X : A SO2... định khơng nói khả phản ứng oxi ? A Oxi tác dụng với tất phi kim B Oxi tham gia vào q trình cháy , gỉ , hơ hấp C Những phản ứng mà oxi tham gia ...
 • 13
 • 2,527
 • 28
De cuong tin hoc 10 học kì 1.doc

De cuong tin hoc 10 học kì 1.doc

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

Tài liệu đề cương tin học 10 học kì 1. . hexa1. 10 1 0 11 01 1 11 02 = ?16 11 00 0 010 0 0 012 = ?16 2. 10 1 10 0, 012 = ?10 1 11 00 0 ,11 2 = ?16 3. 3AD16 = ?10 1 CB16 = ?10 4 . 6 11 0 = ?27 310 = ?25. 12 810 = ?16 14 710 = ?16 6.. câu A và C đều đúng Câu 11 . Số 4 11 0 được biểu diễn trong hệ nhị phân là:A. 11 01 002C. 10 1 10 12B. 10 1 0 012 D. 11 00 11 2Câu 12 . Số 10 1 0 11 02 được biểu diễn ...
 • 4
 • 6,176
 • 66
Tài liệu tin học.doc

Tài liệu tin học.doc

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

Tài liệu ôn thi môn Tin học phổ thông trung học. . X – NĂM 2004 Trường THPT Chuyên Môn thi : TIN HỌC - Khối : 10 Lê Hồng Phong Ngày thi : 10-04-2004 Thời gian làm. dài dãy con liên tiếp tăng dần dài nhất trong dãy nói trên.Dữ liệu vào được cho trong tập tin văn bản DAYCON.INP gồm :- Dòng đầu ghi giá trị n- n dòng
 • 2
 • 2,028
 • 30
1 2 3 >