0

Tài liệu về " Bài tập " 13 kết quả

Bài tập lập trình môn lý thuyết Automata và ngôn ngữ hình thức

Bài tập lập trình môn lý thuyết Automata và ngôn ngữ hình thức

Kỹ năng thuyết trình

rèn luyện thêm kỹ năng lập trình. Các qui định: 1. ... Chương trình phải được thực hiện theo mô hình lý thuyết automata. Ñeà 6. (3đ) ... 123doc.vn
 • 3
 • 5,207
 • 42
Bài tập môn trí tuệ nhân tạo

Bài tập môn trí tuệ nhân tạo

Kỹ năng tư duy

Câu I. a) Giải thích các thành phần và phân tích yếu tố “thông minh” của hàm đánh giá f (u) = g(u) + h(u) trong giải thuật A* . b) Trong trò chơi 8 số: bên trái là trạng thái xuất phát, bên phải là trạng th 123doc.vn
 • 6
 • 17,146
 • 499
Bài tập Unicode String

Bài tập Unicode String

Kỹ thuật lập trình

Bài tập Unicode String . RtlInitUnicodeString The RtlInitUnicodeString routine initializes a counted Unicode string. VOID    RtlInitUnicodeString(     IN OUT PUNICODE _STRING  DestinationString,.     IN OUT PUNICODE _STRING  DestinationString,     IN PCWSTR  SourceString     ); Parameters DestinationString Pointer to the UNICODE_ STRING structure to be initialized. SourceString
 • 1
 • 752
 • 0
Bài tập thực hành môn lập trình window PII

Bài tập thực hành môn lập trình window PII

Kỹ thuật lập trình

Bài tập thực hành môn lập trình window PII . ĐH.KHTN. TP.HCM 1/2 Môn học Lập trình Windows (Windows Programming) Bài tập thực hành – Phần 2 Thời gian thực hiện: 02 tuần ---oOo--- Bài 1: Xây dựng dialog. cầu: - Tạo tối đa cùng lúc 10 child window. Mỗi child window là 1 hình vẽ. - Hệ thống menu bar như sau: File Draw Window New Pixel Tile Open Rectangle
 • 2
 • 1,459
 • 6
Bài tập Project

Bài tập Project

Kỹ thuật lập trình

Bài tập Project . 1/3 ĐẶC TẢ YÊU CẦU BÀI TẬP PROJECT 01 Nội dung yêu cầu: Viết chương trình cho phép người dùng vẽ một. 1/8 ĐẶC TẢ YÊU CẦU BÀI TẬP PROJECT 02 Nội dung yêu cầu: Viết chương trình quản lý học sinh với yêu
 • 11
 • 1,516
 • 5
Bài tập C++ .NET FRAMEWORK

Bài tập C++ .NET FRAMEWORK

Kỹ thuật lập trình

Bài tập C++ .NET FRAMEWORK . Chương 1: Tổng quan về .NET FRAMEWORK1 . Thành phần của .net FrameWorkHình 1-1 Kiến trúc khung ứng dụng .NetCLR: Common Language RuntimeQuản. Move: xảy ra khi di chuyển điều khiểnBài tập về nhà :Bài 1: Thiết kế form và viết chương trình calculator trên window .Bài 2: Thiết kế và viết chương trình
 • 19
 • 1,049
 • 4
Bài tập lý thuyết đồ thị

Bài tập lý thuyết đồ thị

Kỹ thuật lập trình

Bài tập lý thuyết đồ thị . BÀI TẬP VỀ LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ. Trương Mỹ Dung 2003 -2004. Bài tập Lý thuyết Đồ thò Trương Mỹ Dung 1 BÀI TẬP VỀ LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ. . Đònh lý 1 của Đònh lý EULER. 9. Chứng minh Đònh lý 2 của Đònh lý EULER. 10. Chứng minh Đònh lý 3 của Đònh lý EULER. Bài tập Lý thuyết Đồ thò
 • 11
 • 12,913
 • 52
Bài tập Visual basic

Bài tập Visual basic

Kỹ thuật lập trình

Bài tập Visual basic . - 1998. TT. Visual Basic I. SỬ DỤNG MỘT SỐ ĐIỀU KHIỂN I.1 Bài tập có hướng dẫn Bài tập 1I-1 THAO TÁC TRÊN LISTBOX Bước 1: Tạo thư mục Basic Bt1-1. Tạo. diện trong Visual Basic. - Vận dụng các cấu trúc lập trình trong Visual Basic để viết mã lệnh. - Sử dụng một số cấu trúc dữ liệu trong Visual Basic. Kiến
 • 114
 • 527
 • 3
XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUAN NIỆM TỔ CHỨC XỬ LÝ THEO PHƯƠNG PHÁP TỰA MERISE

XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUAN NIỆM TỔ CHỨC XỬ LÝ THEO PHƯƠNG PHÁP TỰA MERISE

Thiết kế - Đồ họa - Flash

XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUAN NIỆM TỔ CHỨC XỬ LÝ THEO PHƯƠNG PHÁP TỰA MERISE . dẫn cách xây dựng mô hình bằng phương pháp Tựa MeriseXÂY DỰNG MÔ HÌNH QUAN NIỆM TỔ CHỨC XỬ LÝ THEO PHƯƠNG PHÁP TỰA MERISEMô hình tổ chức xử lý tựa Merise: Giới. của quy trình mượn sách dựa vào mô hình tổ chức xử lý tựa Merise. 2. Xây dựng mô hình tổ chức xử lý cho quy trình trả sách.Bộ môn HTTT- Khoa CNTT- ĐHKHTN 3
 • 3
 • 906
 • 2
Bài tạp cơ sở dữ liệu khoa HTTT

Bài tạp cơ sở dữ liệu khoa HTTT

Cơ sở dữ liệu

Bài tạp cơ sở dữ liệu khoa HTTT . 20.Phan Nguyễn Thụy AnTrang 4Cơ Sở Dữ Liệu Quan HệKHOAKK MAKHOAM TENKHOAT NGTLAPN TRGKHOATT KHMTK Khoa hoc may tinhm 7/6/20057 GV01GG HTTTH He thong thong tint. nhất.Phan Nguyễn Thụy AnTrang 5Cơ Sở Dữ Liệu Quan HệKHOAKK MAKHOAM TENKHOAT NGTLAPN TRGKHOATT KHMTK Khoa hoc may tinhm 7/6/20057 GV01GG HTTTH He thong thong tint
 • 13
 • 2,978
 • 13
SQL Server 2000 Exercise

SQL Server 2000 Exercise

Cơ sở dữ liệu

SQL Server 2000 Exercise . Tungvn40@yahoo.com Cong Minh CDROM 70 NCT F2 Q1 0SQL Server 200 0Exercise 2: Manipulate Data and Stored Procedure-----Week 5-----Please. Linked Server ‘LinkedPracticeDB’ which link to an Access database ‘PracticeDB.mdb’ (firstly you have to create an Access database similar to PracticeDB in SQL
 • 3
 • 722
 • 0
Bài tập Toán Quy hoạch tuyến tính

Bài tập Toán Quy hoạch tuyến tính

Toán học

Bài tập Toán Quy hoạch tuyến tính . 1- Lập mô hình cho bài toán nêu trên. 2- Xây dựng bài toán đối ngẫu cho bài toán trên. 3- Tìm phương án tối ưu cho cả hai bài toán. VI- Ba xí nghiệp. lợi nhuận cao nhất. 2- Xây dựng bài toán đối ngẫu ứng với mô hình toán ở câu 1. 122 BÀI TẬP TỔNG HỢP3- Áp dụng thuật toán đơn hình cải tiến và kết quả
 • 3
 • 19,949
 • 406
Bài tập Toán Quy hoạch tuyến tính CHUONG1.pdf

Bài tập Toán Quy hoạch tuyến tính CHUONG1.pdf

Toán học

Bài tập Toán Quy hoạch tuyến tính CHUONG1.pdf . GIỚI THIỆU BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH 1- Bài toán vốn đầu tư 2- Bài toán lập kế hoạch sản xuất 3- Bài toán vận tải II- QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH TỔNG. HOẠCH TUYẾN TÍNH TỔNG QUÁT VÀ CHÍNH TẮC 1- Quy hoạch tuyến tính tổng quát Tổng quát những bài toán quy hoạch tuyến tính cụ thể trên, một bài toán quy hoạch
 • 28
 • 33,513
 • 754
1 2 3 >