0
 1. Trang chủ >
 2. Kỹ thuật >
 3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Cấu trúc mạng NGN

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN TẮC NGHẼN TRONG NGN  3 PDF

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN TẮC NGHẼN TRONG NGN 3 PDF

Hình 1.7 Cấu trúc luận lý của NGN Kiến trúc mạng NGN sử dụng chuyển mạch gói cho cả thoại và dữ liệu. Nó phân chia các khối vững chắc của tổng đài hiện nay thành các lớp mạng riêng rẽ, các lớp này liên kết với nhau qua các giao diện mở tiêu chuẩn.
 • 9
ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN XÂY DỰNG CẤU TRÚC MẠNG ĐA DỊCH VỤ DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH MỀM

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN XÂY DỰNG CẤU TRÚC MẠNG ĐA DỊCH VỤ DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH MỀM

MÔ HÌNH CẤU TRÚC MẠNG PSTN VÀ MẠNG NGN_ TRANG 19 Trong đó, định nghĩa của Viện tiêu chuẩn viễn thông Châu Âu ETSI thể hiện được tương đối đầy đủ đặc trưng của mạng NGN: “ _NGN là một khá[r]
 • 131
CẤU TRÚC MẠNG NGN

CẤU TRÚC MẠNG NGN

- Cửa ngừ cho VoATM: nhận lưu lượng thoại PSTN, nộn, tạo gúi, chuyển thành cỏc tế bào ATM, chuyển lờn mạng ATM và ngược lại.  SURPASS hiA là hệ thống truy nhập đa dịch vụ nằm ở lớp truy nhập của NGN, phục vụ cho truy nhập thoại, xDSL và cỏc dịch vụ số liệu trờn một nền duy nhất. Để cung cấp cỏc giải phỏp truy nhập SURPASS hiA cú thể kết hợp với tổng đài EWSD hiện cú qua giao diện V5.2 cũng như cựng với SURPASS hiQ tạo nờn mạng thế hệ mới. SURPASS hiA chia thành nhiều loại tuỳ theo cỏc giao diện hỗ trợ (hỗ trợ xDSL, truy nhập băng rộng, lease line kết nối Internet trực tiếp. Kết hợp chức năng cửa ngừ trung gian tớch hợp, gồm cả VoIP, VoATM) thành cỏc loại SURPASS hiA 7100, 7300, 7500.
 • 33
TRIỂN KHAI MẠNG NGN CỦA VNPT

TRIỂN KHAI MẠNG NGN CỦA VNPT

ERX1440 th ực hiện hai chức năng chính trong NGN của VNPT - Ch ức năng BRAS cho mạng truy nhập Internet băng rộng ADSL. - Ch ức năng chuyển mạch đa dịch vụ trong mạng MPLS: gán nh ãn và xác định độ ưu tiên của các gói tin trước khi truyền l ên core router. Thu gom lưu lượng từ các
 • 38
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỆ THỐNG IBS  NỘI DUNG CHƯƠNG 2 PPS

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỆ THỐNG IBS NỘI DUNG CHƯƠNG 2 PPS

• T ổ ng đ ài di độ ng c ổ ng GMSC : Tất cả các cuộc gọi vào cho mạng GSM /PLMN sẽ được định tuyến cho tổng đài vô tuyến cổng Gateway-MSC. Nếu người nào đó ở mạng cố định PSTN muốn thực hiện một cuộc gọi đến một thuê bao di động của mạng GSM. Tổng đài tại PSTN sẽ kết nối cuộc gọi này đến MSC có trang bị một chức năng được gọi là chức năng cổng. Tổng đài MSC này gọi là MSC cổng và nó có thể là một MSC bất kỳ ở mạng GSM. GMSC sẽ phải tìm ra vị trí của MS cần tìm. Điều này được thực hiện bằng cách hỏi HLR nơi MS đăng ký. HLR sẽ trả lời khi đó MSC này có thể định tuyến lại cuộc gọi đến MSC cần thiết. Khi cuộc gọi đến MSC này, VLR sẽ biết chi tiết hơn về vị trí của MS. Như vậy có thể nối thông một cuộc gọi ở GSM có sự khác biệt giữa thiết bị vật lý và đăng ký thuê bao.
 • 12
CẤU TRÚC MẠNG CACHE MEMORY

CẤU TRÚC MẠNG CACHE MEMORY

C giảm thời gian truy nhập bộ nhớ Cache hoạt động dựa trên 2 nguyên lý cơ bản: Nguyên lý cục bộ/ lân cận về không gian spatial locality Nguyên lý cục bộ/ lân cận về thời gian temporal lo[r]
 • 13
CẤU TRÚC VÀ THÀNH PHẦN MẠNG GSM

CẤU TRÚC VÀ THÀNH PHẦN MẠNG GSM

Giả sử MS rỗi và muốn thiếtlạp một cuộc gọi thuê bao này sẽ quay tất cả các chữ số của thuê bao bị gọi và bắt đầu thủ tục này bằng cách ấn phím “ phát “ . Khi này MS gửi đi một thông báo đầu tiên đến mạng bằng CCCH để yêu cầu thâm nhập . Trước hết MSC/VLR sẽ giành riêng cho MS một kênh riêng , kiểm tra thể loại của thuê bao bị gọi và đánh dấu thuê bao này ở trạng thái bận . Nếu thuee bao gọi được phép sử dụng mạng MSC/VLR sẽ công nhận yêu cầu thâm nhập . Bây giờ MS sẽ gửi đi một thông báo để thiết lập cuộc gọi , tuỳ theo thuê bao bị gọi là cố định hay di động số của nó sẽ được phân tích trực tiếp ở MSC?VLR hoặc gửi đến một tổng đài chuyển tiếp của mạng PSTN cố định . Ngay khi đường nối đến thuê bao bị gọi đã sẵn sàng thông báo thiết lập cuộc gọi sẽ được công nhận, MS cũng sẽ được chuyển đến một kênh thông tin riêng. Bây giờ tín hiệu cuối cùng sẽ là sự khẳng định thuê bao.
 • 45
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TCP IP PPT

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TCP IP PPT

16) Cấu trúc TCP Segment 17) Nguyên lý hoạt động của giao thức UDP, cấu trúc của UDP datagram 18) Phân loại các giao thức Routing 19) So sánh hai loại giao thức routing: distance vector và link state 20) Nguyên lý hoạt động của giao thức RIP version 1 và version 2 21) Nguyên lý hoạt động của giao thức OSPF
 • 2
XÂY DỰNG CẤU TRÚC MẠNG FTTX TẠI VNPT ĐIỆN BIÊN LAI CHÂU

XÂY DỰNG CẤU TRÚC MẠNG FTTX TẠI VNPT ĐIỆN BIÊN LAI CHÂU

Xây dựng cấu trúc mạng fttx tại vnpt điện biên lai châu Xây dựng cấu trúc mạng fttx tại vnpt điện biên lai châu Xây dựng cấu trúc mạng fttx tại vnpt điện biên lai châu Xây dựng cấu trúc mạng fttx tại vnpt điện biên lai châu Xây dựng cấu trúc mạng fttx tại vnpt điện biên lai châu Xây dựng cấu trúc mạng fttx tại vnpt điện biên lai châu Xây dựng cấu trúc mạng fttx tại vnpt điện biên lai châu Xây dựng cấu trúc mạng fttx tại vnpt điện biên lai châu
 • 99
NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ ATM

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ ATM

KẾT LUẬN Như đó trỡnh bày xuyờn suốt đề tài B-ISDN là một khỏi niệm được đưa ra để thoả món nhu cầu về cỏc dịch vụ băng rộng đang ngày càng gia tăng. Cỏc mục đớch của B-ISDN là thiết lập một mạng số cú khả năng liờn kết và cung cấp cỏc loại hỡnh dịch vụ băng rộng khỏc nhau thụng qua việc sử dụng truyền dẫn tốc độ cao, chuyển mạch tốc độ cao, xử lý tớn hiệu, mỏy tớnh, phần mềm và cụng nghệ cấu kiện. Vả lại, thụng qua B-ISDN, cỏc dịch vụ giao lưu và phõn phối cũng nh cỏc dịch vụ băng hẹp và cỏc dịch vụ băng rộng được cung cấp một cỏch đồng thời. Để đạt đợc cỏc mục đớch này, B-ISDN phải được hỗ trợ bằng một cụng nghệ hiện đại, chớnh vỡ điều này mà ATM đó được lựa chọn là giải phỏp cho màng băng rộng. Bởi vỡ phương thức này đảm bảo cung cấp dung lượng truyền dẫn linh hoạt, cú thể thức hiện được kết nối mạng cú tốc độ cao mềm dẻo và phõn bố dải thụng biến đổi. Cựng với những cỏi dú, ATM cú khả năng chuyển giao thụng tin và số liệu qua cỏc loại phương tiện vật lý và cỏc mạng chuyển tải khỏc nhau do cỏc đặc tớnh độc lập với tốc độ truyền dẫn và cấu trỳc số liệu của dịch vụ được truyền đi.
 • 94
MỐI LIÊN HỆ GIỮA KIỂU LIÊN KẾT, TRẠNG THÁI TẬP HỢP VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA CÁC CHẤT

MỐI LIÊN HỆ GIỮA KIỂU LIÊN KẾT, TRẠNG THÁI TẬP HỢP VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA CÁC CHẤT

Cấu trúc mạch: Nếu liên kết giữa các mạch là lực Van der Waals thì tinh thể có cấu trúc mạch có tính dễ tước sợi. Nếu có liên kết π không định chỗ trong một mạch thì tinh thể có tính dẫn điện tốt theo chiều của mạch. Tinh thể cấu trúc mạch có tính không trong suốt, độ cứng không cao, tỷ trọng không cao.+ Cấu trúc lớp: Nếu liên kết giữa các lớp là lực Van de Waals thì tinh thể cấu trúc lớp có tính dễ bóc tách, mềm. Nếu có liên kết pi không định chỗ trong lớp thì tinh thể có tính dẫn điện tốt. Tinh thể cấu trúc lớp có tính không trong suốt, độ cứng không cao, tỷ trọng không cao.+ Cấu trúc phối trí: Nút mạng là nguyên tử hay ion đơn liên kết với nhau bằng các lực liên kết mạnh: liên kết kim loại, liên kết cộng hóa trị, liên kết ion. Thuộc vào cấu trúc phối trí là các tinh thể có kiểu mạng nguyên tử, kiểu mạng ion và kiểm mạng kim loại. Tính chất vật lý của chúng phụ thuộc vào bản chất liên kết:Cấu trúc phối trí có liên kết cộng hóa trị: Cách sắp xếp tuân theo đặc điểm định hướng và bão hoà của kiểu liên kết Cấu trúc mạch: Nếu liên kết giữa các mạch là lực Van der Waals thì tinh thể có cấu trúc mạch có tính dễ tước sợi. Nếu có liên kết π không định chỗ trong một mạch thì tinh thể có tính dẫn điện tốt theo chiều của mạch. Tinh thể cấu trúc mạch có tính không trong suốt, độ cứng không cao, tỷ trọng không cao.+ Cấu trúc lớp: Nếu liên kết giữa các lớp là lực Van de Waals thì tinh thể cấu trúc lớp có tính dễ bóc tách, mềm. Nếu có liên kết pi không định chỗ trong lớp thì tinh thể có tính dẫn điện tốt. Tinh thể cấu trúc lớp có tính không trong suốt, độ cứng không cao, tỷ trọng không cao.+ Cấu trúc phối trí: Nút mạng là nguyên tử hay ion đơn liên kết với nhau bằng các lực liên kết mạnh: liên kết kim loại, liên kết cộng hóa trị, liên kết ion. Thuộc vào cấu trúc phối trí là các tinh thể có kiểu mạng nguyên tử, kiểu mạng ion và kiểm mạng kim loại. Tính chất vật lý của chúng phụ thuộc vào bản chất liên kết:Cấu trúc phối trí có liên kết cộng hóa trị: Cách sắp xếp tuân theo đặc điểm định hướng và bão hoà của kiểu liên kết
 • 24
CÁC CHỨC NĂNG CỦA MỘT ROUTER PHẦN 10 POT

CÁC CHỨC NĂNG CỦA MỘT ROUTER PHẦN 10 POT

Đối với định tuyến tĩnh ,các thông tin về đường đi phải do người quản trị mạng nhập cho router .Khi cấu trúc mạng có bất kỳ thay đổi nào thì chính người quản trị mạng phải xoá hoặc thêm các thông tin về đường đi cho router .Những loại đường đi như vậy gọi là đường đi cố định .Đối với hệ thống mạng lớn thì công việc bảo trì mạng định tuyến cho router như trên tốn rất nhiều thời gian .Còn đối với hệ thống
 • 6
TÌM HIỂU NGẪU NHIÊN TRÊN CÁC MẠNG NGANG HÀNG PHI CẤU TRÚC

TÌM HIỂU NGẪU NHIÊN TRÊN CÁC MẠNG NGANG HÀNG PHI CẤU TRÚC

Tài liệu tham khảo công nghệ thông tin Tìm hiểu ngẫu nhiên trên các mạng ngang hàng phi cấu trúc
 • 76
GIÁO TRÌNH MẠNG MÁY TÍNH VÀ KỸ THUẬT PHẦN CỨNG

GIÁO TRÌNH MẠNG MÁY TÍNH VÀ KỸ THUẬT PHẦN CỨNG

_Mỗi loại hình thiết bị thể hiện _ _một quy tắt truyền thông khác nhau_ * _Cấu trúc mạng_: Phản ánh cách bố trí, phương thức kết nối vật lý giữa các thiết bị trong mạng.. MẠNG CỤC BỘ HAY[r]
 • 20
Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Toán học: Phát triển các cấu trúc, thuật học của mạng nơron tự tổ chức

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Toán học: Phát triển các cấu trúc, thuật học của mạng nơron tự tổ chức

Luận án Phát triển các cấu trúc, thuật học của mạng nơron tự tổ chức thực hiện nghiên cứu nhằm hướng đến các mục tiêu: đề xuất một số giải pháp cải thiện chất lượng bản đồ đặc trưng mạng nơron SOM; cải tiến cấu trúc, thuật toán học mạng nơron SOM ứng dụng cho bài toán phân lớp, phân cụm dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 26
ĐỒ ÁN KỸ THUẬT VIỄN THÔNG MẠNG WLAN VÀ BẢO MẬT MẠNG WLAN

ĐỒ ÁN KỸ THUẬT VIỄN THÔNG MẠNG WLAN VÀ BẢO MẬT MẠNG WLAN

MẠNG SAO MỞ RỘNG 1.1.6 MẠNG CẤU TRÚC CÂY - HIERACHICAL TREE TOPOLOGY TRANG 11 Mạng dạng này tương tự như mạng hình sao mở rộng nhưng thay vì liên kết các switch/hub lại với nhau thì hệ t[r]
 • 57
NGHIÊN CỨU LỚP ĐIỀU KHIỂN TRUY NHẬP (MAC) CHO MẠNG THONG TIN TRÊN ĐƯỜNG

NGHIÊN CỨU LỚP ĐIỀU KHIỂN TRUY NHẬP (MAC) CHO MẠNG THONG TIN TRÊN ĐƯỜNG

TRANG 19 Nghiên cứu lớp điều khiển truy nhập MAC cho mạng thông tin trên đƣờng dây hạ thế Power Line Communication – PLC  Cấu trúc mạng PLC trong nhà Mạng PLC trong nhà sử dụng mạng điệ[r]
 • 151
Báo cáo môn học: Mạng truyền thông công nghiệp và scada (Interbus-s)

Báo cáo môn học: Mạng truyền thông công nghiệp và scada (Interbus-s)

Báo cáo môn học Mạng truyền thông công nghiệp và scada giới thiệu đến các bạn những nội dung về kiến trúc giao thức, cấu trúc mạng, kỹ thuật truyền dẫn, cơ chế giao tiếp, cấu trúc bức điện,... Với các bạn đang học chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.
 • 16
ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG ĐỘ TIN CẬY MẠNG MANET DỰA TRÊN KỸ THUẬT PHÂN CỤM VÀ DỰ PHÒNG MẠNG

ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG ĐỘ TIN CẬY MẠNG MANET DỰA TRÊN KỸ THUẬT PHÂN CỤM VÀ DỰ PHÒNG MẠNG

Bài viết này đề xuất phương pháp tính độ tin cậy của mạng dựa trên việc phân cụm mạng nhằm giảm tính phức tạp của cấu trúc mạng trong việc tính toán và từ đó áp dụng phương án dự phòng để nâng cao độ tin cậy của mạng tùy biến di động.
 • 6
BÀI GIẢNG THIẾT KẾ ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP: CHƯƠNG 3 - TS. NGUYỄN NHẬT NAM, TS. HUỲNH QUỐC VIỆT

BÀI GIẢNG THIẾT KẾ ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP: CHƯƠNG 3 - TS. NGUYỄN NHẬT NAM, TS. HUỲNH QUỐC VIỆT

Chương 3: Thiết kế mạng phân phối. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Cấu trúc mạng phân phối, mạng phân phối trung thế, thiết kế mạng phân phối trung thế hình tia, thiết kế mạng phân phối hạ thế. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 31
cấu trúc mạng vinaphone và các thiết bị mạng

cấu trúc mạng vinaphone và các thiết bị mạng

16384 65536 PCM: pulse code modulation; SPM: Space switch module; TSM: Time switch module Hình 2.7. Bộ chuyển mạch nhóm hoàn chỉnh _Để đảm bảo tin cậy toàn bộ , mạng , chuyển mạch được dự phòng ở hai tâm làm việc đồng bộ với nhau .Hệ thông chuyển mạch nhóm chủ yếu chịu
 • 97
CẤU TRÚC MẠNG GSM

CẤU TRÚC MẠNG GSM

Điều này cho phép tái sử dụng lại tần số và tạo điều kiện để mạng tế bào có Máy phát Bộ điều khiển hệ thống Tổng đài đầu cuối Đến các máy thu Đến các máy thu Đường dây dành riêng Đường d[r]
 • 38
CẤU TRÚC MẠNG GSM

CẤU TRÚC MẠNG GSM

Điều này cho phép tái sử dụng lại tần số và tạo điều kiện để mạng tế bào có Máy phát Bộ điều khiển hệ thống Tổng đài đầu cuối Đến các máy thu Đến các máy thu Đường dây dành riêng Đường d[r]
 • 38
Cấu trúc mạng NGN

Cấu trúc mạng NGN

MẠNG LÕI IP HIỆN TẠI CÁC MẠNG DỊCH VỤ RIÊNG LẺ MẠNG ĐA DỊCH VỤTƯƠNG LAI DỊCH VỤ PSTN/ISDN CELLULAR PLMN CATV LIÊN MẠNG TRÊN CƠ SỞ IP Điều khiển và quản lý các dịch vụ truy nhập Content C[r]
 • 39
CẤU TRÚC MẠNG – TOPOLOGY

CẤU TRÚC MẠNG – TOPOLOGY

• Tốc độ truyền và tốc độ bit  Baud: số lần tín hiệu thay đổi thông tin/giây  Bps: số bit dữ liệu truyền đi/giây • Tính năng thời gian thực  Độ nhanh nhạy: tốc độ truyền thông tin hữu[r]
 • 20
index of cnpmth01001slidepdf

index of cnpmth01001slidepdf

- Cấu trúc mạng (mô hình kết nối, topo mạng) - Giao thức mạng: TCP/IP.. Phân loại mạng máy tính.. a) Dựa vào khoảng cách kết nối.[r]
 • 7
Hiệu ứng liên kết spinquỹ đạo và từ trường trong mạng tinh thể có cấu trúc vùng năng lượng phẳng (Luận văn thạc sĩ)

Hiệu ứng liên kết spinquỹ đạo và từ trường trong mạng tinh thể có cấu trúc vùng năng lượng phẳng (Luận văn thạc sĩ)

Hiệu ứng liên kết spinquỹ đạo và từ trường trong mạng tinh thể có cấu trúc vùng năng lượng phẳng (Luận văn thạc sĩ)Hiệu ứng liên kết spinquỹ đạo và từ trường trong mạng tinh thể có cấu trúc vùng năng lượng phẳng (Luận văn thạc sĩ)Hiệu ứng liên kết spinquỹ đạo và từ trường trong mạng tinh thể có cấu trúc vùng năng lượng phẳng (Luận văn thạc sĩ)Hiệu ứng liên kết spinquỹ đạo và từ trường trong mạng tinh thể có cấu trúc vùng năng lượng phẳng (Luận văn thạc sĩ)Hiệu ứng liên kết spinquỹ đạo và từ trường trong mạng tinh thể có cấu trúc vùng năng lượng phẳng (Luận văn thạc sĩ)Hiệu ứng liên kết spinquỹ đạo và từ trường trong mạng tinh thể có cấu trúc vùng năng lượng phẳng (Luận văn thạc sĩ)Hiệu ứng liên kết spinquỹ đạo và từ trường trong mạng tinh thể có cấu trúc vùng năng lượng phẳng (Luận văn thạc sĩ)Hiệu ứng liên kết spinquỹ đạo và từ trường trong mạng tinh thể có cấu trúc vùng năng lượng phẳng (Luận văn thạc sĩ)Hiệu ứng liên kết spinquỹ đạo và từ trường trong mạng tinh thể có cấu trúc vùng năng lượng phẳng (Luận văn thạc sĩ)Hiệu ứng liên kết spinquỹ đạo và từ trường trong mạng tinh thể có cấu trúc vùng năng lượng phẳng (Luận văn thạc sĩ)
 • 44
PHƯƠNG PHÁP TRUY CẬP THÔNG TIN DI ĐỘNG 3G

PHƯƠNG PHÁP TRUY CẬP THÔNG TIN DI ĐỘNG 3G

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ĐỒ ÁN TRUYỀN SỐ LIỆU KHOA ĐIỆN TỬ LỚP ĐT4-K5 GPRS còn mạng truy nhập vô tuyến là phần nâng cấp của W-CDMA. Ngoài ra để hoàn thiện hệ thống, trong W-CDMA còn có thiết bị người sử dụng (UE) thực hiện giao diện người sử dụng với hệ thống. Từ quan điểm chuẩn hóa, cả UE và UTRAN đều bao gồm những giao thức mới được thiết kế dựa trên công nghệ vô tuyến W- CDMA, trái lại mạng lõi được định nghĩa hoàn toàn dựa trên GSM. Điều này cho phép hệ thống W-CDMA phát triển mang tính toàn cầu trên cơ sở công nghệ GSM.
 • 31
Mạng truyền thông Ethernet

Mạng truyền thông Ethernet

Bài thuyết trình về mạng Ethernet bao gồm tổng quan,chuẩn IEEE 802,cấu trúc mạng,Ethernet công nghiệp,ứng dụng của mạng.Bài thuyết trình về mạng Ethernet bao gồm tổng quan,chuẩn IEEE 802,cấu trúc mạng,Ethernet công nghiệp,ứng dụng của mạng.Bài thuyết trình về mạng Ethernet bao gồm tổng quan,chuẩn IEEE 802,cấu trúc mạng,Ethernet công nghiệp,ứng dụng của mạng.
 • 28
CẤU TRÚC MẠNG – TOPOLOGY

CẤU TRÚC MẠNG – TOPOLOGY

• Tốc độ truyền và tốc độ bit  Baud: số lần tín hiệu thay đổi thông tin/giây  Bps: số bit dữ liệu truyền đi/giây • Tính năng thời gian thực  Độ nhanh nhạy: tốc độ truyền thông tin hữu[r]
 • 20
Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2 – Vũ Quốc Oai

Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2 – Vũ Quốc Oai

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 2: Cấu trúc mạng (Topology) cung cấp những kiến thức về phương thức nối mạng; cấu trúc vật lý của mạng; giao thức truy cập đường truyền trên mạng LAN.
 • 11
cấu trúc mạng viễn thông tây ninh cấu trúc mạng cáp ngoại vi tìm hiểu phần mềm quản lý mạng

cấu trúc mạng viễn thông tây ninh cấu trúc mạng cáp ngoại vi tìm hiểu phần mềm quản lý mạng

- Các loại cáp đang sử dụng đều là cáp có dầu chống thấm. 4- Mạng cáp quang Trung tâm Viễn thông Hòa Thành. Hiện nay tại các trạm Viễn thông Hòa Thành đều sử dụng cáp quang, do địa bàn huyện Hòa Thành có diện tích nhỏ hơn các huyện khác nhưng mật độ dân cư cao, đường giao thông rất nhiều ( trung bình khoảng 100m có một ngã tư), rất thuận tiện cho việc lắp đặt các trạm viễn Thông, trung bình các trạm Viễn thông cách nhau khoảng 6 đến 7 km. Chính vì vậy mạng cáp quang Hòa Thành có vòng ring như sau:
 • 49
TỐI ƯU HÓA MẠNG TRUY NHẬP VÔ TUYẾN CÔNG NGHỆ UMTS

TỐI ƯU HÓA MẠNG TRUY NHẬP VÔ TUYẾN CÔNG NGHỆ UMTS

Vùng phủ đường xuống bị hạn chế. Công suất truyền sóng DCH đường xuống đạt tới cực đại vẫn không đáp ứng các yêu cầu BLER đường xuống. Nếu đường lên và đường xuống không cân bằng, cuộc gọi dễ bị rớt. Để hạn chế ảnh hưởng của hiện tượng trên, nhà quản lí, vận hành mạng cần liên tục giám sát, kểm tra nhiễu thông qua các cảnh báo RTWP của Node B. Ngoài ra, trên cơ sở xác định nguyên nhân gây ra các hiện tượng trên, nhà khai thác cần có biện pháp xử lí thích hợp. Một số nguyên nhân có thể gây ra hiện tượng mất cân bằng bao gồm:
 • 92
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CẤU TRÚC MẠNG INTERNET VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CẤU TRÚC MẠNG INTERNET VIỆT NAM

Nghiên cứu xây dựng cấu trúc mạng Internet Việt Nam
 • 176
CẤU TRÚC MẠNG LAN

CẤU TRÚC MẠNG LAN

• In a wireless LAN, each client uses a wireless adapter to gain access to the TRANG 8 8 TRANG 9 TRANG 10 10 CONFIGURABLE PARAMETERS FOR WIRELESS ENDPOINTS • Wireless mode • Wireless Net[r]
 • 56

Xem thêm

Từ khóa: i tổng quan về mạng ngntổng quan về mạng thế hệ mới ngntổng quan về mạng viễn thông thế hệ mới ngntổng quan về mạng truyền tải và phương thức truyền dẫn theo hướng mạng thế hệ sau ngntổng quan về mạng thế hệ sau ngn 8tổng quan về mạng thông tin di động gsm gprsBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ