0
 1. Trang chủ >
 2. Kỹ thuật >
 3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Xu hớng phát triển của các dịch vụ viễn thông

ĐO THỬ TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG DWDM

ĐO THỬ TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG DWDM

Với các dịch vụ tốc độ bit thấp (<2Mb/s) nói chung sẽ tốt hơn nếu ta sử dụng công nghệ TDM. Với tín hiệu cha nén nh truyền hình quảng bá chất lợng cao (HDTV: High Definition TeleVision) thì WDM lại có vẻ tốt hơn. Với công nghệ nén video băng tần yêu cầu đã đợc giảm xuống mức thấp nhất. Tuy nhiên vào thời điểm hiện nay, CATV và HDTV vẫn yêu cầu các băng tần tơng ứng là 4 Mb/s và 25 Mb/s. Các ứng dụng nh mạng video liên kết các trạm làm việc truyền tín hiệu từ trung tâm vô tuyến định tuyến các mạng video hội nghị, các hệ thống đào tạo video tơng tác, các mạng dịch vụ thông tin đa chiều và mạng truyền số liệu giữa các máy tính, mạng số đa dịch vụ tích hợp (ISDN), các mạng băng rộng sẽ tiến đến sử dụng cả ghép kênh phân chia theo thời gian và ghép kênh phân chia theo bớc sóng. Dự báo nhu cầu của thuê bao vào năm 2010 sẽ vào khoảng 100 Mb/s. Điều này sẽ không thể trở thành hiện thực nếu không phát triển mạng quang DWDM.
 • 77
GA DIA 9 MOI

GA DIA 9 MOI

+ Đa dạng hoạt động kinh tế ở nông thôn. + Mở ra các loại hình đào tạo, hớng nghiệp dạy nghề. - Đã đợc nâng cao tuy nhiên vẫn thấp hơn so với các nớc khác trên thế giới. - Tỉ lệ ngời lớn biết chữ 90,3%(1999).
 • 26
ĐỊA 9 CẢ NĂM

ĐỊA 9 CẢ NĂM

III.Bài mới : 1.Đặt vấn đề: Đông Nam bộ có những đầu mối giao thông quan trọng, gồm các tuyến đờng quốc tế, nhiều tài nguyên cho các hoạt động dịch vụ xuất nhập khẩu, du lịch.... đây là nơi có nhiều ngành kinh tế phát triển mạnh nhất nớc ta, có các đô thị lớn đông dân. trong bài học tiếp theo của vùng Đông Nam bộ hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu sâu hơn những thế mạnh vợt trội để phát triển các ngành dịch vụ và các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đất nớc.
 • 108
QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI DỊCH VỤ DI ĐỘNG CỦA VIỄN THÔNG THÁI NGUYÊN (LV THẠC SĨ)

QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI DỊCH VỤ DI ĐỘNG CỦA VIỄN THÔNG THÁI NGUYÊN (LV THẠC SĨ)

QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI DỊCH VỤ DI ĐỘNG CỦA VIỄN THÔNG THÁI NGUYÊN (LV THẠC SĨ)QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI DỊCH VỤ DI ĐỘNG CỦA VIỄN THÔNG THÁI NGUYÊN (LV THẠC SĨ)QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI DỊCH VỤ DI ĐỘNG CỦA VIỄN THÔNG THÁI NGUYÊN (LV THẠC SĨ)QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI DỊCH VỤ DI ĐỘNG CỦA VIỄN THÔNG THÁI NGUYÊN (LV THẠC SĨ)QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI DỊCH VỤ DI ĐỘNG CỦA VIỄN THÔNG THÁI NGUYÊN (LV THẠC SĨ)QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI DỊCH VỤ DI ĐỘNG CỦA VIỄN THÔNG THÁI NGUYÊN (LV THẠC SĨ)QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI DỊCH VỤ DI ĐỘNG CỦA VIỄN THÔNG THÁI NGUYÊN (LV THẠC SĨ)QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI DỊCH VỤ DI ĐỘNG CỦA VIỄN THÔNG THÁI NGUYÊN (LV THẠC SĨ)QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI DỊCH VỤ DI ĐỘNG CỦA VIỄN THÔNG THÁI NGUYÊN (LV THẠC SĨ)QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI DỊCH VỤ DI ĐỘNG CỦA VIỄN THÔNG THÁI NGUYÊN (LV THẠC SĨ)
 • 100
MÔ HÌNH KINH TẾ THỊ TRƯỜNG- VẬN HÀNH THEO ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CÓ SỰ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC

MÔ HÌNH KINH TẾ THỊ TRƯỜNG- VẬN HÀNH THEO ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CÓ SỰ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC

Với su hớng phát triển hiện nay thì cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp đã bộc lộ rõ những yếu kém, đặc biệt là đã vi phạm quy luật khách quan của sản xuất trong đó quan hệ sản xu[r]
 • 29
Công tác đánh giá thực hiện công việc tại tổng công ty dịch vụ viễn thông vnptvinaphone (tt)

Công tác đánh giá thực hiện công việc tại tổng công ty dịch vụ viễn thông vnptvinaphone (tt)

Công tác đánh giá thực hiện công việc tại tổng công ty dịch vụ viễn thông vnptvinaphone (tt)Công tác đánh giá thực hiện công việc tại tổng công ty dịch vụ viễn thông vnptvinaphone (tt)Công tác đánh giá thực hiện công việc tại tổng công ty dịch vụ viễn thông vnptvinaphone (tt)Công tác đánh giá thực hiện công việc tại tổng công ty dịch vụ viễn thông vnptvinaphone (tt)Công tác đánh giá thực hiện công việc tại tổng công ty dịch vụ viễn thông vnptvinaphone (tt)Công tác đánh giá thực hiện công việc tại tổng công ty dịch vụ viễn thông vnptvinaphone (tt)Công tác đánh giá thực hiện công việc tại tổng công ty dịch vụ viễn thông vnptvinaphone (tt)Công tác đánh giá thực hiện công việc tại tổng công ty dịch vụ viễn thông vnptvinaphone (tt)Công tác đánh giá thực hiện công việc tại tổng công ty dịch vụ viễn thông vnptvinaphone (tt)Công tác đánh giá thực hiện công việc tại tổng công ty dịch vụ viễn thông vnptvinaphone (tt)Công tác đánh giá thực hiện công việc tại tổng công ty dịch vụ viễn thông vnptvinaphone (tt)Công tác đánh giá thực hiện công việc tại tổng công ty dịch vụ viễn thông vnptvinaphone (tt)Công tác đánh giá thực hiện công việc tại tổng công ty dịch vụ viễn thông vnptvinaphone (tt)Công tác đánh giá thực hiện công việc tại tổng công ty dịch vụ viễn thông vnptvinaphone (tt)
 • 26
VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở VIỆT NAM VÀ NHỮNG BIÊN PHÁP TẠO ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở VIỆT NAM VÀ NHỮNG BIÊN PHÁP TẠO ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

_3.XU HỚNG PHÁT TRIỂN DNVVN TRONG CHIẾN LỢC CÔNG NGHIỆP HOÁ, _ _HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NỚC_ Đòng lối đổi mới của đảng ta là phát triển kinh tế nhiều thành phần ,vận hành theo cơ chế thị trờng [r]
 • 25
VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP VỪA & NHỎ Ở NƯỚC TA & NHỮNG BIỆN PHÁP TẠO ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA & NHỎ

VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP VỪA & NHỎ Ở NƯỚC TA & NHỮNG BIỆN PHÁP TẠO ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA & NHỎ

_3.XU HỚNG PHÁT TRIỂN DNVVN TRONG CHIẾN LỢC CÔNG NGHIỆP HOÁ, _ _HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NỚC_ Đòng lối đổi mới của đảng ta là phát triển kinh tế nhiều thành phần ,vận hành theo cơ chế thị trờng [r]
 • 25
VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở VN VÀ NHỮNG BIÊN PHÁP TẠO ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở VN VÀ NHỮNG BIÊN PHÁP TẠO ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

_3.XU HỚNG PHÁT TRIỂN DNVVN TRONG CHIẾN LỢC CÔNG NGHIỆP HOÁ, _ _HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NỚC_ Đòng lối đổi mới của đảng ta là phát triển kinh tế nhiều thành phần ,vận hành theo cơ chế thị trờng [r]
 • 25
223113

223113

_3.XU HỚNG PHÁT TRIỂN DNVVN TRONG CHIẾN LỢC CÔNG NGHIỆP HOÁ, _ _HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NỚC_ Đòng lối đổi mới của đảng ta là phát triển kinh tế nhiều thành phần ,vận hành theo cơ chế thị trờng [r]
 • 25
CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ - CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT VÀ NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ TRONG HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ - CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT VÀ NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ TRONG HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Do vậy việc điều chỉnh chính sách tiền tệ với mục tiêu ổn định trên thị trờng ngoại hối, ổn định tỷ giá ở mức độ sao cho có lợi nhất cho sự phát triển kinh tế đất nớc để xu hớng hội nhập[r]
 • 33
PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CỦA CÔNG TY VIỄN THÔNG VIETTEL (VIETTEL TELECOM)

PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CỦA CÔNG TY VIỄN THÔNG VIETTEL (VIETTEL TELECOM)

TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................................33 LỜI NÓI ĐẦU Trong thời đại ngày nay cùng với tốc độ phát triển như vũ bão của hệ thống thông tin, nền kinh tế cũng phát triển rất sôi động từng giờ. Vì vậy để có được thị trường, khách hàng, lợi nhuận các doanh nghiệp tranh giành nhau từng đoạn thị trường. Để bắt nhịp với tốc độ đó, các doanh nghiệp một mặt vừa đổi mới phương thức quản lý kinh doanh, vừa phải mở rộng thị trường. Hầu hết các doanh nghiệp được đánh giá là thành công hiện nay một mặt nhờ nâng cấp hệ thống dây truyền kỹ thuật cao, mặt khác là nhờ thương hiệu của họ mạnh, có sức ảnh hưởng lớn tới khách hàng và đối thủ cạnh tranh. Vì thế, một công ty muốn phát triển vững chắc cần tạo ra một thương hiệu mạnh bảo vệ nó khỏi đối thủ cạnh tranh Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) cũng là một trong những doanh nghiệp như vậy. Để phát triển được bên cạnh nhờ kiện toàn hệ thống từ kỹ thuật viễn thông, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp đến chất lượng dịch vụ, Công ty còn phải nghiên cứu để hoàn thiện chiến lược thương hiệu của mình. Cũng vì lý do đó nên nhóm em đã mạnh dạn chọn đề tài “Phân tích chiến lược phát triển thương hiệu của Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom)” để nghiên cứu.
 • 31
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUNG CẤP DỊCH VỤ INTERNET VÀ VIỄN THÔNG TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ – FPT

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUNG CẤP DỊCH VỤ INTERNET VÀ VIỄN THÔNG TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ – FPT

Một số giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ Internet và viễn thông tại Công ty phát triển đầu tư công nghệ – FPT
 • 62
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUNG CẤP DỊCH VỤ INTERNET VÀ VIỄN THÔNG TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ FPT

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUNG CẤP DỊCH VỤ INTERNET VÀ VIỄN THÔNG TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ FPT

Một số giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ Internet và viễn thông tại Công ty phát triển đầu tư công nghệ FPT
 • 62
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUNG CẤP DỊCH VỤ INTERNET VÀ VIỄN THÔNG TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ – FPT

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUNG CẤP DỊCH VỤ INTERNET VÀ VIỄN THÔNG TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ – FPT

Một số giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ Internet và viễn thông tại Công ty phát triển đầu tư công nghệ – FPT
 • 62
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Nhìn chung trong các năm qua lượng lao động chủ chốt trong Công ty là quân nhân chiếm tỉ trọng lớn trên 80 người, tuy nhiên lượng lao động đang có xu hướng giảm. Nếu như năm 2008 lao động giảm 3,84% thì đến năm 2009 giảm 6,97% so với năm 2007. Việc giảm lao động bình quân này phải tìm hiểu rõ nguyên nhân. Quỹ lương cho đối tượng lao động này tăng nhanh 12,5% năm 2008 và 107,84 % vào năm 2009 so với năm 2007 là một kết quả khả quan. Như vậy sẽ không xét tới khả năng luân chuyển công tác để tăng thu nhập. Việc giảm lao động trong danh sách sẽ xuất phát từ phía công ty, có thể do cắt giảm biên chế những người không có khả năng làm việc cao. Điều này thể hiện rõ trong quá trình hoạt động công ty luôn kiểm tra trình độ tay nghề, ngay trong năm 2009 Công ty đã tổ chức thi tuyển công chức vào 5 chức danh lãnh đạo của Công ty. Việc thi tuyển này thu hút 39 người tham gia vào các vị trí chủ chốt kể cả ban giám đốc Công ty diễn ra minh bạch. Như vậy giảm lao động trong danh sách tức là có sự sàng lọc để có lao động tốt, chất lượng ngày càng tăng. Bên cạnh đó thì lượng lao động thuê ngoài ngày càng tăng, năm 2009 tăng 51,43% so với năm 2007. Điều này thể hiện rõ công ty có nhiều chính sách lớn để thu hút người lao động, nhất là về chế độ tiền lương. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty ngày càng phát triển sẽ thu hút lượng lao động lớn có trình độ, tay nghề. Mức tăng trưởng về từng loại lao động giữa các năm sẽ được mô tả trong biểu đồ sau ( biểu đồ 03 )
 • 37
SỰ CẦN THIẾT PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

SỰ CẦN THIẾT PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Kết luận Quan điểm toàn diện với việc xây dựng nền kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa là một vấn đề hết sức cần thiết đối với đất nớc ta. Chúng ta đã nhận thức đợc rằng những thành tựu mà chúng ta đạt đợc qua việc thực hiện chiến lợc kinh tế xã hội là sự nỗ lực vợt bậc của toàn Đảng, toàn dân ta. đồng thời những khó khăn thách thức mà chúng ta sẽ gặp phải cũng hết sức to lớn đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục cố gắng hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa để v- ợt qua. Với thực tiễn đổi mới, trớc hết là đổi mới t duy nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đờng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ngày một rõ ràng và đầy đủ hơn. Điều này trên thực tế đã trở thành một nguồn lực đặc biệt có ý nghĩa bảo đảm cho mỗi hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội cụ thể trong sự nghiệp xây dựng va phát triển đất nớc.
 • 18
CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CỦA TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CỦA TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CỦA TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LACHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CỦA TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LACHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CỦA TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
 • 10
Một số giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ Internet và viễn thông tại Công ty phát triển đầu tư công nghệ – FPT

Một số giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ Internet và viễn thông tại Công ty phát triển đầu tư công nghệ – FPT

Một số giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ Internet và viễn thông tại Công ty phát triển đầu tư công nghệ – FPTMột số giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ Internet và viễn thông tại Công ty phát triển đầu tư công nghệ – FPTMột số giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ Internet và viễn thông tại Công ty phát triển đầu tư công nghệ – FPTMột số giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ Internet và viễn thông tại Công ty phát triển đầu tư công nghệ – FPTMột số giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ Internet và viễn thông tại Công ty phát triển đầu tư công nghệ – FPTMột số giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ Internet và viễn thông tại Công ty phát triển đầu tư công nghệ – FPTMột số giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ Internet và viễn thông tại Công ty phát triển đầu tư công nghệ – FPTMột số giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ Internet và viễn thông tại Công ty phát triển đầu tư công nghệ – FPTMột số giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ Internet và viễn thông tại Công ty phát triển đầu tư công nghệ – FPTMột số giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ Internet và viễn thông tại Công ty phát triển đầu tư công nghệ – FPTMột số giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ Internet và viễn thông tại Công ty phát triển đầu tư công nghệ – FPTMột số giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ Internet và viễn thông tại Công ty phát triển đầu tư công nghệ – FPTMột số giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ Internet và viễn thông tại Công ty phát triển đầu tư công nghệ – FPTMột số giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ Internet và viễn thông tại Công ty phát triển đầu tư công nghệ – FPT
 • 62
Tình hình phát triển và mở cửa hội nhập của Bưu điện Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ Viễn thông trong thời gian qua

Tình hình phát triển và mở cửa hội nhập của Bưu điện Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ Viễn thông trong thời gian qua

Tình hình phát triển và mở cửa hội nhập của Bưu điện Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ Viễn thông trong thời gian quaTình hình phát triển và mở cửa hội nhập của Bưu điện Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ Viễn thông trong thời gian quaTình hình phát triển và mở cửa hội nhập của Bưu điện Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ Viễn thông trong thời gian quaTình hình phát triển và mở cửa hội nhập của Bưu điện Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ Viễn thông trong thời gian quaTình hình phát triển và mở cửa hội nhập của Bưu điện Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ Viễn thông trong thời gian quaTình hình phát triển và mở cửa hội nhập của Bưu điện Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ Viễn thông trong thời gian quaTình hình phát triển và mở cửa hội nhập của Bưu điện Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ Viễn thông trong thời gian quaTình hình phát triển và mở cửa hội nhập của Bưu điện Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ Viễn thông trong thời gian quaTình hình phát triển và mở cửa hội nhập của Bưu điện Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ Viễn thông trong thời gian quaTình hình phát triển và mở cửa hội nhập của Bưu điện Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ Viễn thông trong thời gian quaTình hình phát triển và mở cửa hội nhập của Bưu điện Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ Viễn thông trong thời gian quaTình hình phát triển và mở cửa hội nhập của Bưu điện Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ Viễn thông trong thời gian quaTình hình phát triển và mở cửa hội nhập của Bưu điện Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ Viễn thông trong thời gian quaTình hình phát triển và mở cửa hội nhập của Bưu điện Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ Viễn thông trong thời gian qua
 • 125
XU THẾ CỦA TRUYỀN HÌNH TRONG THỜI TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

XU THẾ CỦA TRUYỀN HÌNH TRONG THỜI TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

PHẦN 2: XU HỚNG PHÁT TRIỂN CỦA TRUYỀN HÌNH NÓI CHUNG TRONG THỜI TRUYỀN THÔNG ĐA PHƠNG TIỆN VÀ MỘT VÀI NHẬN ĐỊNH VỀ TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM TRONG THỜI ĐẠI NÀY  Nhận định chung về xu hớng củ[r]
 • 33
XU THẾ CỦA TRUYỀN HÌNH TRONG THỜI TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

XU THẾ CỦA TRUYỀN HÌNH TRONG THỜI TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

PHẦN 2: XU HỚNG PHÁT TRIỂN CỦA TRUYỀN HÌNH NÓI CHUNG TRONG THỜI TRUYỀN THÔNG ĐA PHƠNG TIỆN VÀ MỘT VÀI NHẬN ĐỊNH VỀ TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM TRONG THỜI ĐẠI NÀY  Nhận định chung về xu hớng củ[r]
 • 32
Triết-Quan điểm toàn diện với việc phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.DOC

Triết-Quan điểm toàn diện với việc phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.DOC

Nh thế xu hớng khách quan cha đủ đảm bảo để kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa mà còn đòi hỏi các nhân tố chủ quan cho sự phát triển kinh tế theo định hớng xã hội của nền kinh [r]
 • 23
QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG HÀ NỘI (HTE)  LUẬN VĂN THS KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ 60 34 05 PDF

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG HÀ NỘI (HTE) LUẬN VĂN THS KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ 60 34 05 PDF

NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN Luận văn đưa ra được một số giải pháp để hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông Hà Nội HTE, nhằm đáp ứng được xu[r]
 • 75
Phát triển chiến lược marketing cho dịch vụ viễn thông tại công ty cổ phần viễn thông di động toàn cầu

Phát triển chiến lược marketing cho dịch vụ viễn thông tại công ty cổ phần viễn thông di động toàn cầu

Phát triển chiến lược marketing cho dịch vụ viễn thông tại công ty cổ phần viễn thông di động toàn cầuMục tiêu nghiên cứu: Tổng quan một số vấn đề cơ bản về Marketing cho dịch vụ viễn thông, cụ thể là dịch Mục tiêu nghiên cứu: Tổng quan một số vấn đề cơ bản về Marketing cho dịch vụ viễn thông, cụ thể là dịch Mục tiêu nghiên cứu: Tổng quan một số vấn đề cơ bản về Marketing cho dịch vụ viễn thông, cụ thể là dịch
 • 27
Tiết 47 : Địa lý ngành thông tin liên lạc

Tiết 47 : Địa lý ngành thông tin liên lạc

- Nắm bắt được sự phát triển nhanh chóng của ngành viễn thông trên thế giới và đặc điểm phân bố dịch vụ viễn thông hiện nay2. Trọng tâm :.[r]
 • 2
BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÒN ĐẾN NĂM 2015

BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÒN ĐẾN NĂM 2015

Biện pháp phát triển công ty cổ phần dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài Gòn đến năm 2015
 • 103
PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ THÔNG TIN DI ĐỘNG TẠI TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ THÔNG TIN DI ĐỘNG TẠI TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Phát triển hoạt động dịch vụ thông tin di động tại Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông.pdf
 • 199
96 PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH TRONG TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

96 PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH TRONG TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

96 Phát triển dịch vụ tài chính trong Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
 • 192
NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC HỘI NHẬP WTO TỚI NGÀNH DU LỊCH CỦA VIỆT NAM

NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC HỘI NHẬP WTO TỚI NGÀNH DU LỊCH CỦA VIỆT NAM

đồng thời điếu đó cũng là những thách thức cho hớng dẫn viên trong n-ớc trong cách làm vịêc tính chuyên nghiệp của họ, hay kỹ năng điều hành tour du lịch 2.XU HỚNG PHÁT TRIỂN VÀ TẤC ĐỘNG[r]
 • 27
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI DOC DOC

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI DOC DOC

CÙNG VỚI SỰ PHÁT TRIỂN VÀ XU HỚNG HỘI NHẬP VÀO NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI CỦA ĐẤT NỚC, CÔNG TY XNK VÀ ĐẦU T HÀ NỘI ĐÃ TRẢI QUA CÁC GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN VỚI CÁC MỐC THỜI GIAN NH S[r]
 • 46
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI DOC DOC

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI DOC DOC

CÙNG VỚI SỰ PHÁT TRIỂN VÀ XU HỚNG HỘI NHẬP VÀO NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI CỦA ĐẤT NỚC, CÔNG TY XNK VÀ ĐẦU T HÀ NỘI ĐÃ TRẢI QUA CÁC GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN VỚI CÁC MỐC THỜI GIAN NH S[r]
 • 46
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CTY XNK & ĐẦU TƯ HÀ NỘI  UNIMEX

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CTY XNK & ĐẦU TƯ HÀ NỘI UNIMEX

CÙNG VỚI SỰ PHÁT TRIỂN VÀ XU HỚNG HỘI NHẬP VÀO NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI CỦA ĐẤT NỚC, CÔNG TY XNK VÀ ĐẦU T HÀ NỘI ĐÃ TRẢI QUA CÁC GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN VỚI CÁC MỐC THỜI GIAN NH S[r]
 • 46
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CTY XNK & ĐẦU TƯ HÀ NỘI  UNIMEX

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CTY XNK & ĐẦU TƯ HÀ NỘI UNIMEX

CÙNG VỚI SỰ PHÁT TRIỂN VÀ XU HỚNG HỘI NHẬP VÀO NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI CỦA ĐẤT NỚC, CÔNG TY XNK VÀ ĐẦU T HÀ NỘI ĐÃ TRẢI QUA CÁC GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN VỚI CÁC MỐC THỜI GIAN NH S[r]
 • 46
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY XNK & ĐẦU TƯ HÀ NỘI UNIMEX

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY XNK & ĐẦU TƯ HÀ NỘI UNIMEX

CÙNG VỚI SỰ PHÁT TRIỂN VÀ XU HỚNG HỘI NHẬP VÀO NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI CỦA ĐẤT NỚC, CÔNG TY XNK VÀ ĐẦU T HÀ NỘI ĐÃ TRẢI QUA CÁC GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN VỚI CÁC MỐC THỜI GIAN NH S[r]
 • 46
Phát triển dịch vụ cổng thanh toán và ví điện tử qua mạng điện thoại di động của Tổng công ty Viễn thông Mobifone (tt)

Phát triển dịch vụ cổng thanh toán và ví điện tử qua mạng điện thoại di động của Tổng công ty Viễn thông Mobifone (tt)

Phát triển dịch vụ cổng thanh toán và ví điện tử qua mạng điện thoại di động của Tổng công ty Viễn thông MobifonePhát triển dịch vụ cổng thanh toán và ví điện tử qua mạng điện thoại di động của Tổng công ty Viễn thông MobifonePhát triển dịch vụ cổng thanh toán và ví điện tử qua mạng điện thoại di động của Tổng công ty Viễn thông MobifonePhát triển dịch vụ cổng thanh toán và ví điện tử qua mạng điện thoại di động của Tổng công ty Viễn thông MobifonePhát triển dịch vụ cổng thanh toán và ví điện tử qua mạng điện thoại di động của Tổng công ty Viễn thông MobifonePhát triển dịch vụ cổng thanh toán và ví điện tử qua mạng điện thoại di động của Tổng công ty Viễn thông MobifonePhát triển dịch vụ cổng thanh toán và ví điện tử qua mạng điện thoại di động của Tổng công ty Viễn thông MobifonePhát triển dịch vụ cổng thanh toán và ví điện tử qua mạng điện thoại di động của Tổng công ty Viễn thông MobifonePhát triển dịch vụ cổng thanh toán và ví điện tử qua mạng điện thoại di động của Tổng công ty Viễn thông Mobifone
 • 26
Kinh doanh dịch vụ truyền hình OTT tại Tổng công ty Viễn thông Mobifone (tt)

Kinh doanh dịch vụ truyền hình OTT tại Tổng công ty Viễn thông Mobifone (tt)

Kinh doanh dịch vụ truyền hình OTT tại Tổng công ty Viễn thông MobifoneKinh doanh dịch vụ truyền hình OTT tại Tổng công ty Viễn thông MobifoneKinh doanh dịch vụ truyền hình OTT tại Tổng công ty Viễn thông MobifoneKinh doanh dịch vụ truyền hình OTT tại Tổng công ty Viễn thông MobifoneKinh doanh dịch vụ truyền hình OTT tại Tổng công ty Viễn thông MobifoneKinh doanh dịch vụ truyền hình OTT tại Tổng công ty Viễn thông MobifoneKinh doanh dịch vụ truyền hình OTT tại Tổng công ty Viễn thông MobifoneKinh doanh dịch vụ truyền hình OTT tại Tổng công ty Viễn thông MobifoneKinh doanh dịch vụ truyền hình OTT tại Tổng công ty Viễn thông MobifoneKinh doanh dịch vụ truyền hình OTT tại Tổng công ty Viễn thông Mobifone
 • 24
Thực hiện trách nhiệm xã hội tại tổng công ty dịch vụ viễn thông (VNPTVinaphone) (tt)

Thực hiện trách nhiệm xã hội tại tổng công ty dịch vụ viễn thông (VNPTVinaphone) (tt)

Thực hiện trách nhiệm xã hội tại tổng công ty dịch vụ viễn thông (VNPTVinaphone)Thực hiện trách nhiệm xã hội tại tổng công ty dịch vụ viễn thông (VNPTVinaphone)Thực hiện trách nhiệm xã hội tại tổng công ty dịch vụ viễn thông (VNPTVinaphone)Thực hiện trách nhiệm xã hội tại tổng công ty dịch vụ viễn thông (VNPTVinaphone)Thực hiện trách nhiệm xã hội tại tổng công ty dịch vụ viễn thông (VNPTVinaphone)Thực hiện trách nhiệm xã hội tại tổng công ty dịch vụ viễn thông (VNPTVinaphone)Thực hiện trách nhiệm xã hội tại tổng công ty dịch vụ viễn thông (VNPTVinaphone)Thực hiện trách nhiệm xã hội tại tổng công ty dịch vụ viễn thông (VNPTVinaphone)Thực hiện trách nhiệm xã hội tại tổng công ty dịch vụ viễn thông (VNPTVinaphone)Thực hiện trách nhiệm xã hội tại tổng công ty dịch vụ viễn thông (VNPTVinaphone)
 • 26
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÒN

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÒN

Một số giải pháp nhằm phát triển công ty cổ phần dịch vụ Bưu Chính Viễn Thông Sài Gòn
 • 103
TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ: KẾ TOÁN DOANH THU DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DI ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG VIỆT NAM

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ: KẾ TOÁN DOANH THU DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DI ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG VIỆT NAM

Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận về kế toán doanh thu dịch vụ từ hợp đồng với khách hàng từ đó vận dụng cho kế toán doanh thu dịch vụ viễn thông di động. Thứ hai, phân tích các đặc điểm của hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông di động ảnh hưởng tới công tác kế toán doanh thu dịch vụ viễn thông di động trong các dịch vụ viễn thông.
 • 27

Xem thêm

Từ khóa: i tổng quan về mạng ngntổng quan về mạng thế hệ mới ngntổng quan về mạng viễn thông thế hệ mới ngntổng quan về mạng truyền tải và phương thức truyền dẫn theo hướng mạng thế hệ sau ngntổng quan về mạng thế hệ sau ngn 8tổng quan về mạng thông tin di động gsm gprsNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ