0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Phân loại tài sản cố định theo cách khác

LUẬN VĂN CHUYÊN ĐỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI TRUNG TÂM VIỄN THÔNG QUỐC TẾ KHU VỰC I

LUẬN VĂN CHUYÊN ĐỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI TRUNG TÂM VIỄN THÔNG QUỐC TẾ KHU VỰC I

1.2 PHÂN LOẠI, ĐÁNH GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 1.2.1 PHÂN LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRANG 8 1.2.1.1 PHÂN LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THEO HÌNH THÁI BIỂU HIỆN CỦA TSCĐ Theo cách phân loại này, dựa trên hình[r]
 • 78
LUẬN VĂN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TẠP PHẨM VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG PPT

LUẬN VĂN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TẠP PHẨM VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG PPT

1.6. R ủ i ro b ấ t th ờ ng trong kinh doanh. R ủ i ro đợ c hi ể u là các y ế u t ố khơng may s ẩ y ra mà con ng ờ i khơng th ể l ờ ng tr ớ c đợ c. R ủ i ro luơn đ i li ề n v ớ i ho ạ t độ ng kinh doanh, trong kinh doanh thì cĩ nhi ề u lo ạ i r ủ i ro khác nhau nh : R ủ i ro tài chính(r ủ i ro do s ử d ụ ng n ợ vay), r ủ i ro trong quá trình s ử d ụ ng tài s ả n, v ậ n chuy ể n hàng hố (m ấ t mát, thi ế u h ụ t ,h ỏ ng hĩc ) đ i ề u này d ẫ n đế n tình tr ạ ng doanh nghi ệ p m ấ t v ố , m ấ t uy tín, m ấ t b ạ n hàng...trong kinh doanh, t ừ đĩ nĩ ả nh h ở ng đế n k ế t qu ả ho ạ t độ ng kinh doanh, làm gi ả m hi ệ u qu ả s ử d ụ ng v ố n c ủ a doanh nghi ệ p. M ặ t khác, trong đ i ề u ki ệ n kinh doanh theo c ơ ch ế th ị tr ờ ng cĩ nhi ề u thành ph ầ n kinh t ế tham gia vào ho ạ t độ ng s ả n xu ấ t kinh doanh cùng c ạ nh tranh và th ị tr ờ ng tiêu th ụ khơng ổ n đị nh, s ứ c mua c ủ a th ị tr ờ ng cĩ h ạ n ch ế thì càng làm gia t ă ng r ủ i ro c ủ a doanh nghi ệ p. Ngồi ra, doanh nghi ệ p cịn g ặ p ph ả i nh ữ ng r ủ i ro do thiên tai gây ra nh ho ả ho ạ n, l ũ l ụ t mà doanh nghi ệ p khĩ cĩ th ể l ờ ng tr ớ c...
 • 78
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

Doanh nghiệp. Tài sản cố định không thay đổi hình thái vật chất ban đầu trong suốt thời gian sử dụng, cho đến lúc hư hỏng hoàn toàn. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hao mòn dần, phần giá trị hao mòn sẽ chuyển dần vào giá trị mới tạo ra của sản phẩm và được bù đắp lại bằng tiền khi sản phẩm được tiêu thụ. Tài sản cố định cũng là một loại hàng hoá có giá trị sử dụng và giá trị. Nó là sản phẩm của lao động và được mua bán, trao đổi trên thị trường sản xuất.
 • 20
ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

- kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản xuất. - Tổ chức, hướng dẫn các tổ đội, các bộ phận trực thuộc tập hợp chứng từ một cách đầy đủ, kịp thời. - Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thống kê theo quy định. - Tổ chức công tác theo dõi tình hình thực hiện định mức tiêu hao nguyên vật liệu tại các tổ, đội, xí nghiệp có thực hiện việc.
 • 24
BÀI GIẢNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CHƯƠNG 6: QUẢN TRỊ VỐN CỐ ĐỊNH

BÀI GIẢNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CHƯƠNG 6: QUẢN TRỊ VỐN CỐ ĐỊNH

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Quản trị vốn cố định, kiến thức về vốn cố định và đặc điểm, phân loại và xác định kết cấu tài sản cố định, hao mòn và khấu hao tài sản cố định. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.
 • 21
ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG 472 - TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN

ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG 472 - TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN

Tính toán và phản ánh kịp thời, chính xác tình hình xây dựng trang bị thêm, đổi mới, nâng cấp hoặc tháo gỡ bớt hệ thống làm tăng giảm nguyên giá tài sản cố định. Tham gia kiểm tra đánh giá TSCĐ theo quy định của nhà nước và yêu cầu bảo toàn vốn, tiến hành phân tích tình hình trang bị, huy động, bảo quản, sử dụng TSCĐ tại đơn vị.
 • 20
BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CÔNG TY XI MĂNG HẢI PHÒNG POT

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CÔNG TY XI MĂNG HẢI PHÒNG POT

tích và kiểm tra chi phí và giá thành .Nh − ng chúng có điểm khác nhau : Đối t − ợng kế toán chi phí sản xuất th − ờng rộng hơn đối t − ợng tính giá thành.Đối t − ợng kế toán chi phí sản xuất bao gồm nơi phát sinh chi phí (phân x − ởng đội trại,bộ phận sản xuất )và nơi gánh chịu chi phí (sản phẩm,nhóm sản phẩm,chi tiết sản phẩm )còn đối t − ợng tính giá thành chỉ là nơi gánh chụi chi phí mà thôi .Tuy đối t − ợng tính giá thành và đối t − ợng kế toán chi phí có khác nhau về nội dung nh − ng chúng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau xuất phát từ mối quan hệ giữa chi phí và giá thành sản phẩm.Đối t − ợng kế toán chi phí sản xuất phù hợp với đối t − ợng tính giá thành:Đối với các doanh nghiệp có quy trình sản xuất giản đơn thì chi phí tập hợp đ − ợc chính là giá thành sản phẩm.Đối với các doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất ra nhiều loại sản phẩm chính hoặc một loại sản phẩm có nhiều quy cách,phẩm chất khác nhau thì đối t − ợng kế toán chi phí sản xuất bao gồm nhiều đối t − ợng tính giá thành.Đối với các doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất một loại sản phẩm nh − ng qua nhiều giai đoạn chế biến liên tục thì đối t − ợng tính giá thành bao gồm nhiều đối t − ợng kế toán chi phí sản xuất .
 • 84
Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Xí nghiệp Dược phẩm 120

Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Xí nghiệp Dược phẩm 120

 Kế toán nguyên vật liệu, bao bì, công cụ dụng cụ: theo dõi tình hình biến động giá cả nguyên vật liệu thu mua, tình hình sử dụng công cụ dụng cụ, định mức tiêu hao vật liệu, tìm các biện pháp giảm giá, tiết kiệm vật liệu dùng cho sản xuất và khắc phục trờng hợp hao hụt mất mát các loại vât liệu. Kế toán vật liệu còn có nhiệm vụ xuống kho giao nhận chứng từ gốc, định khoản và phân loại chứng từ, ghi đơn giá và thành tiền, dùng phiếu nhập - xuất vật t để cập nhật vào máy tính.
 • 33
bài tập nhóm môn kế toán tài chính ĐH KINH TẾ TP.HCM

bài tập nhóm môn kế toán tài chính ĐH KINH TẾ TP.HCM

Nêu những điểm khác nhau về ghi nhận xử lí tăng, giảm và khấu hao tài sản cố định giữ TT 452013 và TT 2002014.Nêu những điểm khác nhau về ghi nhận xử lí tăng, giảm và khấu hao tài sản cố định giữ TT 452013 và TT 2002014.Nêu những điểm khác nhau về ghi nhận xử lí tăng, giảm và khấu hao tài sản cố định giữ TT 452013 và TT 2002014.Nêu những điểm khác nhau về ghi nhận xử lí tăng, giảm và khấu hao tài sản cố định giữ TT 452013 và TT 2002014.Nêu những điểm khác nhau về ghi nhận xử lí tăng, giảm và khấu hao tài sản cố định giữ TT 452013 và TT 2002014.Nêu những điểm khác nhau về ghi nhận xử lí tăng, giảm và khấu hao tài sản cố định giữ TT 452013 và TT 2002014.
 • 16
Liệt kê và đánh giá các quy định trong bộ luật dân sự năm 2015 có liên quan đến việc phân loại tài sản phân tích ý nghĩa của từng cách phân loại tài sản định hướng hoàn thiện các quy định đó

Liệt kê và đánh giá các quy định trong bộ luật dân sự năm 2015 liên quan đến việc phân loại tài sản phân tích ý nghĩa của từng cách phân loại tài sản định hướng hoàn thiện các quy định đó

Liệt kê và đánh giá các quy định trong Bộ luật dân sự năm 2015 có liên quan đến việc phân loại tài sản? Phân tích ý nghĩa của từng cách phân loại tài sản? Định hướng hoàn thiện các quy định đó? Liệt kê và đánh giá các quy định trong Bộ luật dân sự năm 2015 có liên quan đến việc phân loại tài sản? Phân tích ý nghĩa của từng cách phân loại tài sản? Định hướng hoàn thiện các quy định đó?
 • 1
LUẬN VĂN: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU HUY ĐỘNG VỐN ĐỔI MỚI THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 10/10 POTX

LUẬN VĂN: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU HUY ĐỘNG VỐN ĐỔI MỚI THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 10/10 POTX

1.3.1 Ngu ồn vốn b ờn trong 1.3.1.1 Qu ỹ khấu hao cơ bản Qu ỹ khấu hao được h ỡnh thành trờn c ơ sở số tiền trớch khấu hao t ài s ản cố định được tớch luỹ lại. Quỹ khấu hao lớn dần l ờn cựng v ới sự giảm dần về m ặt giỏ trị v à giỏ tr ị sử dụng của t ài s ản cố định trong quỏ trỡnh ho ạt động. M ục đớch nguy ờn thu ỷ của việc trớch lập quỹ khấu hao l à nh ằm tỏi sản xuất gi ản đơn và tỏi sản xuất mở rộng t ài s ản cố định. Trước đõy số tiền khấu hao được giữ lại tại cỏc doanh nghiệp Nhà nước rất nhỏ bộ bởi doanh nghiệp Nh à nước khụng cú quyền sử dụng số tiền khấu hao t ài s ản cố định cú nguồn gốc t ừ ngõn sỏch Nhà nước. Tuy nhi ờn, g ần 10 năm trở lại đõy, Nhà nước đ ó t ạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư đổi mới mỏy múc thiết bị cho cỏc doanh nghi ệp Nhà nước bằng cỏch giao to àn b ộ số tiền khấu hao cho doanh nghiệp. Đõy là một thay đổi ho àn toàn phự h ợp đặc biệt trong điều kiện hiện nay việc đổi mới mỏy múc thiết bị cú thể coi l à m ột trong những giải phỏp quan trọng để cỏc doanh nghiệp cú thể đứng vững v à kh ẳng định vị thế của m ỡnh trờn th ị trường.
 • 64
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG CÔNG TY XÂY LẮP ÁP DỤNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRỜNG HIỆN NAY

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG CÔNG TY XÂY LẮP ÁP DỤNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRỜNG HIỆN NAY

Hoạt động xây lắp phát triển là đòn bẩy kinh tế quan trọng. Ngoài mục tiêu thúc đẩy sự lớn mạnh của doanh nghiệp. Giải quyết việc làm thờng xuyên cho một số lợng lao động đông đảo đợc công ăn việc làm nó còn kích thích ngời lao động, công nhân nên tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lợng hàng năm lao động tại chỗ, hạ giá thành sản phẩm. Đờng lối chung về công nghiệp hoá của nhà máy, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phát triển và tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nớc, hoạt động xây lắp ảnh hởng sâu rộng đến toàn bộ các ngành kinh tế khác của một quốc gia, và thông qua hoạt động này, có thể phản ánh đợc tốc độ tăng tr- ởng, mức độ hiện đại hoá của quốc gia đó, tính mỹ quan, nghệ thuật và văn hoá sống đặc trng.
 • 35
TIỂU LUẬN:ĐỀ TÀI VỀ VỐN PPSX

TIỂU LUẬN:ĐỀ TÀI VỀ VỐN PPSX

Khả năng thanh toỏn = (hiện tại của doanh nghiệp) S Nợ ngắn hạn TSLĐ thông thường bao gồm tiền, các chứng khoỏn dễ chuyển nhợng(tơng đơng tiền),các khoản phải thu và dự trữ tồn kho. Nợ ngắn hạn thường bao gồm các khoản vay ngắn hạn ngân hàng và các tổ chức tín dụng, các khoản phải trả cho nhà cung cấp, các khoản phải trả khác. hệ số này là thước đo k/n thanh toán của doanh nghiệp. Nó cho biết các khoản của các chủ nợ ngắn hạn được trang trải bằng các tài sản có thể chuyển thành tiền trong một giai đoạn tương đương với thời hạn chuyển các khoản nợ đó. hệ số này càng lơn càng tốt.
 • 25
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG CÔNG TY XÂY LẮP ÁP DỤNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG CÔNG TY XÂY LẮP ÁP DỤNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY

a- Phân loại theo tính chất TSCĐ : * Tài sản cố định hữu hình: Là bộ phận t liệu sản xuất giữ chức năng là t liệu lao động có hình thái vật chất trong quá trình sản xuất từng đơn vị tài sản có kết cấu độc lập và là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản có kết cấu độc lập. Chúng có giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu dài, tham gia nhiều lần vào quá trình sản xuất nhng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu. Về mặt giá trị, tài sản cố định chuyển dần giá trị của chúng vào trong giá trị sử dụng mà chúng sản xuất ra. Thông qua hình thức khấu hao mòn tài sản cố định. Do vậy, giá trị tài sản cố định bị giảm dần tùy theo mức hao mòn của chúng.
 • 35
TSC: BÁO CÁO KÊ KHAI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC CỦA ĐƠN VỊ

TSC: BÁO CÁO KÊ KHAI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC CỦA ĐƠN VỊ

năm ………._ THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Ký, họ tên và đóng dấu - Báo cáo kê khai lần đầu: - Báo cáo kê khai bổ sung: _GHI CHÚ:_ - Trường hợp kê khai lần đầu đánh x vào dòng Báo cáo kê khai lần đầu, [r]
 • 1
KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP

KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP

Để đáp ứng các yêu cầu quản lý, kế toán tài sản cố định phải thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây: tổ chức ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu một cách chính xác, đầy đủ, kịp thời về số lượng, hiện trạng và giá trị tài sản cố định hiện có, tình hình tăng giảm và di chuyển tài sản cố định trong nội bộ doanh nghiệp nhằm giám sát chặt chẽ việc mua sắm, đầu tư, bảo quản và sử dụng tài sản cố định ở doanh nghiệp. Phản ánh kịp thời giá trị hao mòn tài sản cố định trong quá trình sử dụng...
 • 47
ĐỀ TÀI: VỐN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP DOCX

ĐỀ TÀI: VỐN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP DOCX

- Máy móc, thiết bị. - Phương tiện vận tải, truyền dẫn cáp điện, nước thông tin ... Để sử dụng vốn cố định có hiệu quả, không nhất thiết doanh nghiệp phải trang bị đầy đủ các loại tài sản cố định, tuỳ từng khả năng và trường hợp, những tài sản cố định chỉ cần thiết cho doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định nào đó. Doanh nghiệp có thể ký hợp đồng thuê tài sản cố định. Ngược lại có những tài sản cố định, doanh nghiệp có thể cho các doanh nghiệp khác thuê theo thời hạn đi thuê, việc thuê tài sản cố định được chia thành hai hình thức :
 • 35
MÔ HÌNH TÍNH GIÁ ĐỐI VỚI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH LÀ CÂY LÂU NĂM, SÚC VẬT LÀM VIỆC VÀ CHO SẢN PHẨM

MÔ HÌNH TÍNH GIÁ ĐỐI VỚI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH LÀ CÂY LÂU NĂM, SÚC VẬT LÀM VIỆC VÀ CHO SẢN PHẨM

Tại các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp, tài sản cố định là cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm là một trong những công cụ hữu hiệu nằm trong hệ thống quản lý tài sản cố định của doanh nghiệp nhằm cung cấp những thông tin hữu ích về tình hình tài sản cố định của doanh nghiệp trên nhiều góc độ khác nhau.
 • 7
KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP CHƯƠNG 5

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP CHƯƠNG 5

Phần 2: Kế toán doanh nghiệp Chương 5: Kế toán Tài sản cố định 1. Nguyên tắc chung kế toán TSCĐ Xác định đối tượng ghi TSCĐ hợp lý Phân loại TSCĐ một cách khoa học Xác định giá trị ghi sổ của TSCĐ chính xác
 • 44
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÁCH TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THEO CHẾ ĐỘ HIỆN HÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÁCH TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THEO CHẾ ĐỘ HIỆN HÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Luận văn : một số vấn đề về cách tính khấu hao tài sản cố định và phương pháp kế toán khấu hao tài sản cố định theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp
 • 78
LUẬN VĂN: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG DÂN DỤNG VIỆT NAM POTX

LUẬN VĂN: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG DÂN DỤNG VIỆT NAM POTX

Nh ư chúng ta đ ã bi ế t, trong quá trình qu ả n lý và s ử d ụ ng Tài s ả n c ố đị nh, Tài s ả n c ố đị nh luôn luôn b ị hao mòn d ướ i hai hình th ứ c là hao mòn h ữ u hình và hao mòn vô hình. Giá tr ị hao mòn đượ c d ị ch chuy ể n d ầ n vào giá tr ị s ả n ph ẩ m qua hình th ứ c kh ấ u hao. Sau khi s ả n ph ẩ m đượ c tiêu th ụ , s ố ti ề n kh ấ u hao đượ c trích l ạ i và tích lu ỹ thành qu ỹ kh ấ u hao Tài s ả n c ố đị nh. Qu ỹ kh ấ u hao đượ c dùng để tái s ả n su ấ t gi ả n đơ n Tài s ả n c ố đị nh (còn g ọ i là qu ỹ kh ấ u hao c ơ b ả n). Song trên th ự c t ế , trong đ i ề u ki ệ n ti ế n b ộ c ủ a khoa h ọ c k ỹ thu ậ t qu ỹ kh ấ u hao c ơ b ả n v ẫ n có kh ả n ă ng tái s ả n su ấ t m ở r ộ ng Tài s ả n c ố đị nh. Kh ả n ă ng này có th ể đượ c th ự c hi ệ n b ằ ng cách Công ty s ử d ụ ng linh ho ạ t qu ỹ kh ấ u hao đượ c tích lu ỹ hàng n ă m nh ư m ộ t ngu ồ n tài chính b ổ sung cho các m ụ c đ ích nh ư đầ u t ư ph ụ c v ụ s ả n su ấ t kinh doanh và thu h ồ i doanh l ợ i (trên nguyên t ắ c đượ c hoàn qu ỹ ), ho ặ c nh ờ ngu ồ n này đơ n v ị có th ể đầ u t ư thay th ế , đổ i m ớ i Tài s ả n c ố đị nh ở nh ữ ng n ă m sau l ớ n h ơ n và hi ệ n đạ i h ơ n nh ữ ng n ă m tr ướ c.
 • 81
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (số 03-TSCĐ hữu hình) quy định: TSCĐHH là những tài sản có hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ. Theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài Chính, các tài sản được ghi nhận là TSCĐ phải thoả mãn đồng thời 4 tiêu chuẩn sau:
 • 27
Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 4: Kế toán tài sản cố định

Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 4: Kế toán tài sản cố định

4.2/ Phân loại, đánh giá TSCĐ * Ví dụ về tính khấu hao TSCĐ. Ngày 5/3 Công ty A mua một cái máy in, giá chưa thuế 50tr, VAT 10%. Chi phí vân chuyển, lắp đặt, chạy thử chi tiền mặt 4 triệu. Ngày 5/3 máy in lắp đặt xong và đưa vào sử dụng (đã thông báo với cơ quan thuế về phương pháp trích khấu hao và thời gian trích khấu hao. Hãy tính khấu hao tháng 3, khấu hao trung bình tháng, khấu hao trung bình năm.
 • 48
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - Chương 6 pot

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - Chương 6 pot

không thay đổi hình thái vật chất ban đầu trong quá trình sản xuất, giá trị của TSCĐ luân chuyển dần dần từng phần trong nhiều chu kỳ sản xuất và hoàn thành một vòng tuần hoàn khi tài sản cố định hết thời gian sử dụng.
 • 32
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

SỞ LÝ LUẬN VỀ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Khi nền kinh tế thị trường phát triển mạnh, tiến bộ khoa học kỹ thuật đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp “ hàm lượng chất xám “ trong sản phẩm hàng hoá, dịch vụ được coi là nhân tố quan trọng, thì khi đó những tài sản cố định không có hình thức vật chất ( Tài sản cố định vô hình ) sẽ ngày càng trở nên phong phú và đa dạng hơn. Hiện nay có một số các nước tư bản phát triển như Nhật, Mỹ, Pháp...có những công ty mà có tài sản cố định vô hình có giá trị lớn hơn cả tổng giá trị tài sản cố định hữu hình vốn đã rất hiện đại.
 • 29
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP

4.2.1 Biện pháp thứ nhất: Xây dựng quy chế, chế độ sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ tài sản cố định, phân công trách nhiệm cho các khối phòng ban, đơn vị sản xuất quản lý và sử dụng TSCĐ. Đây là một lý do khách quan làm giảm hiệu quả sử dụng TSCĐ: Chủ yếu là nhóm tài sản cố định : Phương tiện vận tải - thiết bị công tác, thiết bị. Đây là nhóm TSCĐ tham gia chủ yếu vào quá trình sản xuất ra sản phẩm. Nếu không có kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, nếu tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của tài sản cố định và tất yếu sẽ dẫn đến những tổn thất không nhỏ.
 • 45
Nghiên cứu vận dụng các phương pháp tính khấu hao phù hợp với các điều kiện cụ thể trong các doanh nghiệp

Nghiên cứu vận dụng các phương pháp tính khấu hao phù hợp với các điều kiện cụ thể trong các doanh nghiệp

- Tài sản cố định không phải đầu tư: Là những tài sản cố định có đựợc do được cấp, được điều chuyển đến, được tặng, nhận góp vốn liên doanh… Phân loại tài sản cố định theo hình thức đầu [r]
 • 31
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM 120

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM 120

 Phòng Hành chính: được thành lập để bảo đảm hoạt dộng cho Xí nghiệp trong công tác hành chính hậu cần như văn thư, lễ tân, tiếp khách làm việc, công vụ, công tác y tế bảo vệ. Các thành viên trong phòng đều có nghĩa vụ bảo vệ, quản lý tài sản của phòng cũng như nơi tiếp khách. Họ là những người có vai trò mở đầu cho một quá trình hình thành luân chuyển các chứng từ với tư cách là chủ thể của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến công tác hành chính. Họ cũng là người trực tiếp lập 1 số chứng từ gốc như: Giấy đề nghị tạm ứng,... và tham gia vào quá trình luân chuyển chứng từ đó từ giám đốc đến Kế toán phần hành và Thủ quỹ, Thủ kho.
 • 37
TỔNG QUAN VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ

TỔNG QUAN VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ

+ Vay bằng cách phát hành trái phiếu: Do nhu cầu bổ sung vốn để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh nên doanh nghiệp có thể huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu. Doanh nghiệp có thể lựa chọn các trái phiếu khác nhau để phát hành và phơng thức phát hành. Doanh nghiệp cũng có thể lựa chọn hình thức trả lãi và hình thức thanh toán tiền gốc. Ngoài ra việc lựa chọn phát hành trái phiếu cũng phải đúng thời điểm và lãi suất trái phiếu ít nhất cũng phải hấp dẫn nhà đầu t. Có nh vậy thì doanh nghiệp mới có thêm đợc nguồn bổ sung dồi dào.
 • 22
SLIDE BÀI GIẢNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: CHƯƠNG 2 VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

SLIDE BÀI GIẢNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: CHƯƠNG 2 VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

TRANG 1 TRANG 2 TRANG 3 _© THE MCGRAW-HILL COMPANIES, INC., 2005_ _MCGRAW-HILL/IRWIN_ PHÂN LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH PHÂN LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH PHÂN LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH PHÂN LOẠI TÀI SẢN CỐ Đ[r]
 • 97
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP : NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU HUY ĐỘNG VỐN ĐỔI MỚI THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 10/10 POT

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP : NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU HUY ĐỘNG VỐN ĐỔI MỚI THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 10/10 POT

Hiện tại, công ty đang thực hiện phân chia cổ tức cho các cổ đông với tỷ lệ chi trả cổ tức là 27%, theo em tỷ lệ phân chia cổ tức cao như vậy sẽ thu hút được các cổ đông đầu tư vào công ty nhiều hơn. Tuy nhiên, trước mắt nhu cầu vốn cho đầu tư đổi mới là khá lớn, vì vậy công ty nên giải thích rõ cho các cổ đông hiểu về chiến lược phát triển lâu dài, tăng trưởng bền vững của công ty để từ đó công ty có thể hạ thấp tỷ lệ chi trả cổ tức xuống (đương nhiên là vẫn phải đảm bảo mức độ sinh lời của đồng vốn không quá thấp đối với các nhà đầu tư). Căn cứ tình hình thị trường vốn và tỷ lệ lãi suất tiết kiệm hiện nay, theo em công ty có thể hạ thấp tỷ lệ chi trả cổ tức xuống mức 23%. Với mức này các cổ đông vẫn có lợi hơn so với đầu tư theo các phương thức khác như gửi tiết kiệm hoặc cho vay. Đồng thời với việc hạ thấp tỷ lệ chi trả cổ tức cho các cổ đông công ty sẽ tăng tỷ lệ trích lập qũy phát triển sản xuất lên tương ứng là 19% lợi nhuận sau thuế mà không ảnh hưởng gì tới việc trích lập các qũy khác của công ty.
 • 60
giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.

giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.

- Trong quỏ trỡnh sử dụng: Cụng ty luụn xõy dựng và tổ chức thực hiện đỳng đắn cỏc qui trỡnh sử dụng bảo quản, bảo dưỡng và sửa chữa cỏc tài sản cố định nhằm duy trỡ năng lực phục vụ của tài sản cố định và ngăn ngừa tỡnh trạng tài sản cố định bị hư hỏng trước thời hạn sử dụng. Cụng ty cũng đó chỳ ý cố gắng khai thỏc cụng suất cụng dụng của tài sản cố định. Tuy nhiờn Cụng ty chưa chỳ ý đến việc nhượng bỏn và thanh lý những tài sản cố định đó quỏ cũ nỏt và lạc hậu để thu hồi phần giỏ trị tài sản cố định bị ứ đọng.
 • 49
Thong Tu 1852010TTBTC

Thong Tu 1852010TTBTC

- Giá trị phần mềm máy vi tính: Là số tiền chi trả cho việc thuê lập trình hoặc mua phần mềm máy vi tính theo các chương trình của đơn vị (khi thực hiện ghi chép, quản lý bằng máy vi tính). Đối với giá trị phần mềm máy vi tính được tặng, cho: Nguyên giá được xác định là giá trị của tài sản được cơ quan tài chính tính làm căn cứ để hạch toán hoặc giá trị do các tổ chức có chức năng định giá tài sản nhà nước đánh giá lại và được cơ quan tài chính cùng cấp thống nhất.
 • 19
CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH POTX

CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH POTX

* Nguyên giá Tài sản cố định hữu hình  (1) TSCĐ do mua sắm = Giá mua - Chiết khấu thương mại hoặc giảm giá + Các chi phí khác  (2) TSCĐ hình thành do xây dựng theo phương thức tự giao thầu = Gía quyết toán công trình + Lệ phí trước bạ và các
 • 40
CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH POT

CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH POT

Chú ý: Nếu giá mua thấp hơn hoặc cao hơn giá ghi trên sổ kế toán thì phần chênh lệnh được ghi vào tài khoản 79 hoặc 89 4.6.5. Kế toán thanh lý TSCĐ TSCĐ khi thanh lý phải được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền. Trong khi tiến hành thanh lý phải lập Hội đồng thanh lý tài sản và lập biên bản thanh lý. Biên bản thanh lý phải đảm bảo một số nội dung: Tên tài sản, thời gian mua sắm, sử dụng Tài sản, giá trị hao mòn, giá trị còn lại, chi phí thanh lý, gía trị thu hồi..
 • 17
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN BẢN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

doanh nghiệp. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, đòi hỏi doanh nghiệp vừa phải tăng cường hoạt động kinh doanh của mình, vừa phải vươn lên phía trước để ‘vượt qua đối thủ cạnh tranh’. Vì vậy hoạt động kinh doanh của đối thủ cạnh tranh sẽ ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp có số đối thủ cạnh tranh mạnh thì việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp càng trở nên khó khăn. Vì giờ đây chỉ việc nâng caohiệu qủa kinh doanh bằng cách nâng cao chất lượng để đẩy mạnh tiêu thụ, giảm giá thành, tổ chức bộ máy hoạt động kinh doanh sao cho phù hợp hơn, tối ưu hơn để bù đắp được những mất mát của doanh nghiệp do cạnh tranh về giá, cạnh tranh về chất lượng , mẫu mã ... cũng là khó chứ chưa nói gì tới việc nâng cao các khoản lợi nhuận thu về. Do đó, doanh nghiệp càng phải ra sức để nâng cao hiệu quả kinh doanh của mình. Như vậy, đối thủ cạnh tranh vừa là trở ngại vừa là động lực thúc đẩy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Thông thường, khi xuất hiện đối thủ cạnh tranhthì việc nâng cao hiệu quả kinh doanh sẽ bị giảm đi một cách tương đối. Khi số lượng đối thủ càng tăng thì mục tiêu doanh nghiệp đề ra sẽ khó thực hiện hơn. Tuy nhỉên điều này còn tuỳ thuộc vào vị thế của doanh nghiệp trên thị trường hay trạng thái cạnh tranh của thị trường.
 • 25
các phương pháp tính khấu hao tài sản cố định và ảnh hưởng

các phương pháp tính khấu hao tài sản cố định và ảnh hưởng

Khấu hao thường áp dụng với các loại tài sản có thời gian sử dụng cố định, mất dần giá trị trong quá trình sử dụng. Khấu hao là việc định giá, tính toán, phân bổ một cách có hệ thống giá trị của tài sản do sự hao mòn tài sản sau một khoảng thời gian sử dụng. Nói cách khác, khấu hao là sự phân bổ dần giá trị tài sản cố định vào giá thành sản phẩm nhằm tái sản xuất TSCĐ sau khi hết thời gian sử dụng. Mỗi phương pháp tính khấu hao tài sản cố định lại đem đến một tác động khác nhau đến báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: các giải pháp chính nâng cao hiệu quả sử dungh vốn kinh doanh tại công ty cổ phần bóng đèn phích nƣớc rạng đôngphương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử sụng vốn lưu động tại công ty đóng tàu hồng hàmột số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn bằng tiền tại công ty cổ phần xa lộ 4nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu tại công ty cơ điện trần phúmột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu tại công ty tnhh thương mại dịch vụ điện cơ phúc thịnhmột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu tại công ty cơ điện trần phúchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI