0
 1. Trang chủ >
 2. Kỹ thuật >
 3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Mạng truy nhập quang

Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)

Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)

Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)
 • 28
GIÁO TRÌNH NETWORK MẠNG MÁY TÍNH PART 17 POTX

GIÁO TRÌNH NETWORK MẠNG MÁY TÍNH PART 17 POTX

server là một hệ điều hành mạng hoàn chỉnh, nó nhanh chóng được thừa nhận là một trong những hệ điều hành tốt nhất hiện nay vì: Error! Là hệ điều hành mạng đáp ứng tất cả các giao thức truyền thông phổ dụng nhất. Ngoài ra nó vừa cho phép giao lưu giữa các máy trong mạng, vừa cho phép truy nhập từ xa, cho phép truyền file v.v... Windows NT là hệ điều hành vừa đáp ứng cho mạng cục bộ (LAN) vừa đáp ứng cho mạng diện rộng (WAN) như Intranet, Internet.
 • 5
ỨNG DỤNG OFDM TRONG MẠNG TRUY NHẬP QUANG THẾ HỆ SAU

ỨNG DỤNG OFDM TRONG MẠNG TRUY NHẬP QUANG THẾ HỆ SAU

Để có th ể xác đị nh m ộ t m ạ ng quang là m ạ ng truy nh ậ p quang th ế h ệ sau NGOA thì vi ệc đả m b ả o ch ất lượ ng d ị ch v ụ t ừ đầ u cu ối đến đầ u cu ố i, các yêu c ầ u v ề băng thông c ần được xác đị nh. Nh ữ ng yêu c ầu này đượ c chuy ể n thành các yêu c ầ u v ề m ạ ng. M ộ t mô hình l ưu lượng đượ c phát tri ể n d ự a trên vi ệ c xem xét các nhu c ầ u v ề d ị ch v ụ hi ệ n t ạ i và trong tương lai, có tính đế n s ự khác nhau gi ữa các nhóm ngườ i dùng v ớ i các d ị ch v ụ tương ứng. Lưu lượ ng và m ứ c s ử d ụ ng ph ụ thu ộc vào kích thướ c c ủ a m ạ ng c ũng đượ c xác định. Để thêm các yêu c ầ u v ề d ị ch v ụ liên quan, các yêu c ầ u v ề ki ế n trúc m ạ ng và giao th ứ c cho các m ạ ng truy nh ậ p ti ềm năng trong tương lai được đặ c t ả. Hơn nữ a, các yêu c ầ u t ừ quan điể m c ủ a nhà v ậ n hành c ũng được đưa ra, có tính đế n l ợi ích thương mạ i c ầ n thi ết như sự c ộ ng tác và các khía c ạ nh liên quan, c ũng như các yêu cầ u v ậ n hành m ạng, như cung cấ p, b ảo dưỡ ng, qu ả n lý l ỗ i.
 • 82
Tìm hiểu công nghệ mạng NGN và mạng truy nhập quang FTTH của VNPT

Tìm hiểu công nghệ mạng NGN và mạng truy nhập quang FTTH của VNPT

Sau 1 tháng thực tập tại Trung Tâm tuy thời thời gian có hạn nhưng em đã cố gắng thực hiện cuốn báo cáo thực tập tốt nghiệp này với sự hướng dẫn của thầy Dương Hữu Ái, cùng chị Trần Thị Kim ở phòng Chuyển Mạch IP. Mặc dù có nhiều cố gắng trong quá trình biên soạn cuốn báo cáo nhưng không tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế em rất mong sự thông cảm và góp ý của thầy và các anh chịhướng dẫn.Qua đây em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Dương Hữu Ái đã hướng dẫn em hoàn thành đợt thực tập tốt nghiệp. Và ban lãnh đạo Công Ty, ban lãnh đạo Trung Tâm Hạ Tầng Mạng Miền Trung VNPT Net 3 và chị Trần Thị Kim Oanh tại phòng Chuyển Mạch IP đã tạo điều kiện giúp đỡ và nhiệt tình hướng dẫn em trong thời gian thực tập.
 • 68
NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ MẠNG TRUY NHẬP QUANG VÀ ỨNG DỤNG CHO VNPT LẠNG SƠN

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ MẠNG TRUY NHẬP QUANG VÀ ỨNG DỤNG CHO VNPT LẠNG SƠN

M Ở ĐẦ U Ngày nay, nhu c ầu truyền thông ng ày càng l ớn với nhiều dịch vụ mới băng r ộng/tốc độ cao và đa phương tiện trong đời sống kinh tế – xã h ội của từng quốc gia cũng như kết nối to àn c ầu. Để đáp ứng được vai trò động lực thúc đẩy sự phát triển của kỷ nguyên thông tin, m ạng truyền thông cần phải có khả năng linh hoạt cao, tốc độ truyền d ẫn lớn, băng thông rộng, đa dịch vụ. Các nhà khoa h ọc, các tổ chức viễn thông, các h ãng cung c ấp thiết bị… đ ã và đang nghiên c ứu phát triển v à áp d ụng các giải pháp công nghệ m ới băng rộng/tốc độ cao và đa phương tiện để phát triển mạng viễn thông. Trong đó, các gi ải pháp công ngh ệ Mạng truy nhập quang với ưu điểm về tốc độ cao, băng thông rộng đang được tập chung nghi ên c ứu, phát triển.
 • 28
SILE MẠNG QUANG THỤ ĐỘNG EPON

SILE MẠNG QUANG THỤ ĐỘNG EPON

 Optical Network Unit (ONU: thiết bị kết cuối mạng quang): ONU cung cấp giao tiếp giữa mạng thoại, video và dữ liệu người dùng với mạng PON. Chức năng cơ bản của ONU là nhận dữ liệu ở dạng quang và chuyển sang dạng phù hợp với người dùng như Ethernet, POST,T1...
 • 18
Mạng truy nhập

Mạng truy nhập

TRANG 16 TỔNG QUAN MẠNG TRUY NHẬPtt  PHÂN LOẠI MẠNG TRUY NHẬP 2 loại Truy nhập băng hẹp Truy nhập băng rộng _TRUY NHẬP _ _BẰNG QUAY SỐ _ THUÊ BAO SỐ ĐƯỜNG DÂY MODEMSCABLE QUANGCÁP VÔ TU[r]
 • 45
NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP ĐA TRUY NHẬP PHÂN CHIA THEO MÃ TRONG TRUYỀN THÔNG QUANG KHÔNG DÂY

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP ĐA TRUY NHẬP PHÂN CHIA THEO MÃ TRONG TRUYỀN THÔNG QUANG KHÔNG DÂY

Truyền thông quang không dây (FSO) là công nghệ truyền dẫn tín hiệu quang qua môi trường vô tuyến (không gian tự do). Trong những năm gần đây, truyền thông quang không dây đang được xem như một giải pháp hứa hẹn thay thế cho các kết nối vô tuyến băng rộng nhờ các ưu điểm mà nó có được bao gồm: tốc độ cao; chi phí hiệu quả; không yêu cầu cấp phép tần số; triển khai nhanh và linh hoạt.Nhằm triển khai kỹ thuật FSO trong mạng truy nhập, việc nghiên cứu giải pháp đa truy nhập phân chia theo mã (CDMA) trong truyền thông quang không dây đang thu hút được nhiều sự quan tâm nghiên cứu. Hệ thống CDMA quang không dây (FSOCDMA) là hệ thống đa truy nhập phân chia theo mã quang sử dụng phương thức truyền sóng ánh sáng qua không gian tự do để kết nối giữa các thiết bị phát và thu. Đa truy nhập được thực hiện bằng cách gán các chuỗi mã khác nhau cho các người dùng khác nhau. Nhờ đó, các hệ thống CDMA quang không dây có hiệu quả sử dụng tài nguyên cao, khả năng truy nhập không đồng bộ và khả năng an ninh cao.Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, hệ thống CDMA quang không dây cũng gặp phải những thách thức cần phải vượt qua đó là ảnh hưởng mạnh của tạp âm, nhiễu và các yếu tố tác động của môi trường truyền lan không gian như mưa, sương mù, khói, bụi, tuyết… và đặc biệt là sự nhiễu loạn không khí. Do đó, việc tiến hành nghiên cứu phân tích hiệu năng của hệ thống CDMA quang không dây nhằm đánh giá khả năng triển khai của giải pháp CDMA trong truyền thông quang không dây là rất cần thiết.Mục đích nghiên cứu của bài báo cáo nhằm đưa ra giải pháp đa truy nhập phân chia theo mã quang trong truyền thông quang không dây. Kết quả cụ thể của nghiên cứu là đưa ra mô hình hệ thống FSOCDMA và phân tích hiệu năng của hệ thống FSO dưới sự ảnh hưởng của các loại nhiễu và nhiễu loạn không khí.
 • 21
LUẬN VĂN: KỸ THUẬT ĐA TRUY NHẬP TRONG MẠNG QUANG VÀ ỨNG DỤNG POTX

LUẬN VĂN: KỸ THUẬT ĐA TRUY NHẬP TRONG MẠNG QUANG VÀ ỨNG DỤNG POTX

Theo nghiên cứu, thị tr − ờng Hà nội đ − ợc chia thành những khối chính sau: * Các tổ chức Đảng và chính phủ: Trong khuôn khổ đề án 112 của Chính phủ, các cơ quan công quyền đang khẩn tr − ơng triển khai các nội dung khác nhau của việc tin học hoá bộ máy hành chính, nhằm mục tiêu triển khai đ − a Chính phủ điện tử vào thực sự hoạt động phục vụ đời sống xã hội. Hiện nay BĐHN đã triển khai kéo cáp quang dung l − ợng 12 Fo đến khoảng 100 cơ quan thuộc đề án 112 và trong giai đoạn đầu dự kiến mạng cơ quan Đảng- Chính phủ đ − ợc tổ chức theo hình thức kinh điển với các đ − ờng kênh thuê riêng nx2Mbps, VPN trên ADSL hoặc SHDSL kết nối các mạng riêng của từng cơ quan về các điểm ghép, từ đó kết nối vào đ − ờng trục chung và ra Internet. Tuy nhiên nếu việc triển khai các dịch vụ hành chính công trên mạng tiến triển một cách thuận lợi thì cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu sử dụng mạng sẽ tăng rất mạnh, đi kèm theo đó là yêu cầu tất yếu về nâng cao năng lực hạ tầng mạng nói chung và năng lực đ − ờng truyền nói riêng. Với quy mô của các cơ sở dữ liệu lớn nh − số liệu về dân số, doanh nghiệp, giao thông vận tải, điện, n − ớc.., nhu cầu băng thông cỡ nx100Mbps trở lên phục vụ quản lý, cập nhật, khai thác và truy nhập thông tin là có thể dự đoán đ − ợc.
 • 124
ĐỒ ÁN VỀ MẠNG TRUY NHẬP VÔ TUYẾN

ĐỒ ÁN VỀ MẠNG TRUY NHẬP VÔ TUYẾN

LỜI NÓI ĐẦU Tại Việt Nam, cả nước đã có 7 nhà khai thác dịch vụ thông tin di động sử dụng công nghệ GSM và CDMA. Điều đó minh chứng cho cho sự phát triển không ngừng của hạ tầng mạng thông tin di động trong nước trong xu thể hội nhập và thể hiện sự cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực này. Thực tế phát triển thị trường tại Việt Nam cho thấy, đến nay các mạng di động sử dụng công nghệ GSM đang chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng khách hàng với 56,5 triệu thuê bao trên tổng số 63,5 triệu thuê bao di động (số liệu của Tạp chí Khoa học kỹ thuật và kinh tế Bưu điện). Với số lượng thuê bao phát triển lớn mạnh như vậy trong thời gian qua cùng với việc cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà khai thác dịch vụ thông tin di động thì hạ tầng mạng thông tin di động 2G & 2,5G đã được khai thác tối đa cho các dịch vụ truyền thống. Do vậy để có hạ tầng mạng thích hợp cung cấp các dịch vụ trên nền IP/Internet, các dịch vụ truyền thông đa phương tiện multimedia, các dịch vụ gia tăng mới, các dịch vụ hội tụ Di động-Cố định , nhất là dịch vụ truyền tiếng nói dưới dạng gói VoIP và đủ điều kiện cho phép hạ giá thành cung cấp các dịch vụ này nhằm tăng tính cạnh tranh với các doanh nghiệp viễn thông khác thì bắt buộc cần phải có những bước chuyển đổi, phát triển, nâng cấp hạ tầng đối với mạng di động hiện tại là điều tất yếu và hết sức cấp thiết.
 • 34
QCVN 81:2019/BTTTT

QCVN 81:2019/BTTTT

Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng đối với dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất, bao gồm: dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng công nghệ WCDMA; Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng công nghệ LTE, LTE-A và các phiên bản tiếp theo.
 • 12
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 81:2019/BTTTT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 81:2019/BTTTT

Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng đối với dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất, bao gồm: dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng công nghệ WCDMA; Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng công nghệ LTE, LTE-A và các phiên bản tiếp theo.
 • 12
LUẬN VĂN MẠNG TRUY NHẬP

LUẬN VĂN MẠNG TRUY NHẬP

Luận văn mạng truy nhậpmạng truy nhập băng rộngtổng quan mạng truy nhậpluận văn mạng viễn thông..........................................................................................................................................................................................................................................................
 • 76
MẠNG TRUY NHẬP TẠI VIỆT NAM

MẠNG TRUY NHẬP TẠI VIỆT NAM

Tài liệu tham khảo ngành tin học Mạng truy nhập tại Việt Nam
 • 85
TÌM HIỂU VÀ MÔ PHỎNG MẠNG TRUY NHẬP QUANG FTTX

TÌM HIỂU VÀ MÔ PHỎNG MẠNG TRUY NHẬP QUANG FTTX

- Bán kính vùng phục vụ của tổng đài bị hạn chế do khả năng truyền tín hiệu của cáp đồng, ở các thành phố lớn, vì lý do an toàn dung lượng tổng đài không thể quá lớn, điều này tạo ra một[r]
 • 107
KỸ THUẬT ĐA TRUY NHẬP TRONG MẠNG QUANG VÀ ỨNG DỤNG

KỸ THUẬT ĐA TRUY NHẬP TRONG MẠNG QUANG VÀ ỨNG DỤNG

Kỹ thuật đa truy nhập trong mạng quang và ứng dụng
 • 124
NGUYEN TAC TO CHUC VA QUY DINH MANG CAP QUANG FTTx (final)1

NGUYEN TAC TO CHUC VA QUY DINH MANG CAP QUANG FTTx (final)1

MẠNG TRUY NHẬP QUANG FTTx VÀ CÁC THÀNH PHẦN 1 Khái niệm : Mạng truy nhập quang (FTTx) bao gồm cáp sợi quang kết nối từ node mạng đến thiết bị đặt tại nhà thuê bao hoặc đến các thiết bị truy nhập cung cấp dịch vụ. Trong đó FTTH (Fiber To The Home) là mạng truy nhập quang triển khai chủ yếu hiện nay để kết nối sợi quang từ node mạng cung cấp dịch vụ đến thiết bị đặt tại nhà thuê bao. Mạng quang FTTH của VNPT Đắk Lắk hiện sử dụng 2 công nghệ : AON và GPON. Công nghệ AONActive Optical Network: Được gọi là mạng quang tích cực hay mạng quang chủ động. Công nghệ AON sử dụng L2Sw hoặc các DSLAMMxU có tích hợp thuê bao quang để cung cấp dịch vụ. Mô hình tổ chức mạng AON như sau.Mạng AON dễ triển khai, chi phí đầu tư ban đầu thấp, phù hợp với các địa bàn thuê bao phân tán. Nhược điểm là nhu cầu sử dụng sợi quang lớn khi số thuê bao FTTx tăng, số sợi quang tập trung về ODF sẽ lớn, khi đó chi phí đầu tư, bảo dưỡng tăng cao. Công nghệ GPONGigabit Passive Optic Network: Được gọi là mạng thụ động. Công nghệ GPON sử dụng các thiết bị chia ghép thụ động (Spliter) để cung cấp dịch vụ. Với GPON, mỗi sợi quang có thể cung cấp được nhiều thuê bao FTTH (tuỳ thuộc vào bộ chia Spliter), Do đó GPON cho phép giảm dung lượng sợi quang phải triển khai trên mạng, chi phí vận hành, khai thác, bảo dưỡng thấp. Mạng GPON phù hợp triển khai trên địa bàn có mật độ tập trung thuê bao cao (Tp, TX, TT). Nhược điểm là chi phí đầu tư ban đầu (cho các thiết bị) lớn. Mô hình tổ chức mạng GPON như sau:
 • 10
MẠNG TRUY NHẬP QUANG THỤ ĐỘNG GPON

MẠNG TRUY NHẬP QUANG THỤ ĐỘNG GPON

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Mạng quang thụ động GPON cáp quang cảu VNPT đã phủ sóng rộng khắp tới 96% số xã trên cả nước và đang tiếp tục được mở rộng. Với tốc độ từ 6 – 100 Mbps, mạng FTTx của VNPT hoàn toàn đáp ứng được cả nhu cầu truy cập Internet thông thường lẫn nhu cầu về các dịch vụ giá trị gia tăng yêu cầu băng thông lớn như IPTV, Đào tạo trực tuyến, Hội nghị truyền hình đa phương tiện,…
 • 26
FTTH-AON

FTTH-AON

TRANG 10 FTTH-AON MẠNG TRUY NHẬP QUANG FTTH FTTH _Chất lượng tín hiệu_ _ ổn định, không bị suy hao_ _Tốc độ truy nhập cao _ _lên đến 10Gbit/s_ _An Toàn cho thiết bị_ _Đáp ứng được _ _hầu[r]
 • 20
Nghiên cứu và đánh giá hiệu năng mô hình truyền thông cộng tác tăng cường trong mạng vô tuyến nhận thức dạng nền với đa truy nhập không trực giao (tt)

Nghiên cứu và đánh giá hiệu năng mô hình truyền thông cộng tác tăng cường trong mạng vô tuyến nhận thức dạng nền với đa truy nhập không trực giao (tt)

Nghiên cứu và đánh giá hiệu năng mô hình truyền thông cộng tác tăng cường trong mạng vô tuyến nhận thức dạng nền với đa truy nhập không trực giao (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu và đánh giá hiệu năng mô hình truyền thông cộng tác tăng cường trong mạng vô tuyến nhận thức dạng nền với đa truy nhập không trực giao (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu và đánh giá hiệu năng mô hình truyền thông cộng tác tăng cường trong mạng vô tuyến nhận thức dạng nền với đa truy nhập không trực giao (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu và đánh giá hiệu năng mô hình truyền thông cộng tác tăng cường trong mạng vô tuyến nhận thức dạng nền với đa truy nhập không trực giao (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu và đánh giá hiệu năng mô hình truyền thông cộng tác tăng cường trong mạng vô tuyến nhận thức dạng nền với đa truy nhập không trực giao (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu và đánh giá hiệu năng mô hình truyền thông cộng tác tăng cường trong mạng vô tuyến nhận thức dạng nền với đa truy nhập không trực giao (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu và đánh giá hiệu năng mô hình truyền thông cộng tác tăng cường trong mạng vô tuyến nhận thức dạng nền với đa truy nhập không trực giao (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu và đánh giá hiệu năng mô hình truyền thông cộng tác tăng cường trong mạng vô tuyến nhận thức dạng nền với đa truy nhập không trực giao (Luận văn thạc sĩ)
 • 28
QUY HOẠCH MẠNG TRUY NHẬP VÔ TUYẾN 4G CHO MOBIFONE HÀ NỘI (TT)

QUY HOẠCH MẠNG TRUY NHẬP VÔ TUYẾN 4G CHO MOBIFONE HÀ NỘI (TT)

180 0MHz cần có phương án tái phân bổ tần số. Băng tần cho thử nghiệm LTE sẽ sử dụng đoạn giữa của băng tần 1800 hiện tại 3.5 Thiết kế quy hoạch mạng truy nhập 4G LTE cho Tp Hà Nội Áp dụng cách tính theo quy hoạch vùng phủ ở trên, từ diện tích các quận huyện của thành phố và bán kính cell được xác định dựa trên quỹ đường truyền và mô hình truyền sóng thích hợp ta tính được số eNodeB được lắp đặt cho các quận huyện của thành phố theo quy hoạch vùng phủ.
 • 25
Tóm tắt Luận án Tiến sĩ ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiễu trong bộ khuếch đại quang và tác động của nó đến hiệu năng của mạng truy nhập

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiễu trong bộ khuếch đại quang và tác động của nó đến hiệu năng của mạng truy nhập

Luận án tập trung giải quyết vấn đề nâng cao hiệu năng chomạng truy nhập quang đa bước sóng sử dụng công nghệ đa truynhập phân chia theo mã quang OCDMA, ghép kênh phân chia theo bước sóng mật độ cao DWDM và các bộ khuếch đại quang EDFA, khuếch đại quang Raman phân bố được bơm bằng công suất thấp (
 • 24
Tìm hiểu về mạng quang thụ động GPON của VNPT Đà Nẵng

Tìm hiểu về mạng quang thụ động GPON của VNPT Đà Nẵng

VNPT hiện là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu với hạ tầng mạng lưới rộng khắp cả nước và cung cấp nhiều loại dịch vụ viễn thông. Mạng truy nhập băng rộng hiện tại của VNPT chủ yếu dựa trên hạ tầng mạng truy nhập cáp đồng sử dụng công nghệ xDSL, về cơ bản mới chỉ đáp ứng cho các dịch vụ truy nhập tốc độ dưới 2 Mbits. Sự phát triển của các khu vực kinh tế như: khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu thương mại, chung cư cao cấp, ... cùng với sự phát triển ngày càng lớn mạnh của các tổ chức kinh tế như: ngân hàng, kho bạc, công ty, ... đã tạo ra nhu cầu rất lớn trong việc sử dụng các dịch vụ tiện ích tích hợp thoại, hình ảnh và dữ liệu. Bên cạnh đó, các dịch vụ ứng dụng trên Internet ngày càng phong phú và phát triển với tốc độ nhanh chóng như các dịch vụ mua bán trực tuyến, ngân hàng, các dịch vụ đào tạo từ xa, game trực tuyến,… Đặc biệt nhu cầu về các loại dịch vụ gia tăng tích hợp thoại, hình ảnh và dữ liệu đang ngày càng tăng. Sự phát triển của các loại hình dịch vụ mới, đòi hỏi hạ tầng mạng truy nhập phải đáp ứng các yêu cầu về băng thông rộng, tốc độ truy nhập cao. Công nghệ truy nhập cáp đồng điển hình như xDSL đã được triển khai rộng rãi, tuy nhiên những hạn chế về cự ly và tốc độ đã không đáp ứng được yêu cầu dịch vụ. Vì vậy nghiên cứu triển khai các giải pháp truy nhập quang là vấn ñề cấp thiết hiện nay nhằm xây dựng hạ tầng mạng truy nhập đáp ứng cung cấp các dịch vụ băng rộng chất lượng cao. Qua đó cũng đặt ra những vấn ñề cần giải quyết cấp bách đối với mạng truy nhập của VNPT. Do vậy, nghiên cứu triển khai giải pháp truy nhập mới nhằm chiếm lĩnh thị trường dịch vụ mới là rất cần thiết đối với VNPT.Công nghệ truy nhập quang thụ động GPON đã được ITU chuẩn hóa, hiện nay là một trong những công nghệ được ưu tiên lựa chọn cho triển khai mạng truy nhập tại nhiều nước trên thế giới. GPON là công nghệ hướng tới cung cấp dịch vụ mạng đầy đủ, tích hợp thoại, hình ảnh và số liệu với băng thông lớn tốc độ cao. Do vậy GPON sẽ là công nghệ truy nhập lựa chọn triển khai hiện tại và tương lai.GPON chính là giải pháp phù hợp nhất đối với hạ tầng mạng hiện tại của VNPT và ngày 2372008, VNPT đã có quyết định số 2039QĐVT vv “Triển khai mạng truy nhập quang thụ động (GPON)”.
 • 36

Xem thêm

Từ khóa: i tổng quan về mạng ngntổng quan về mạng thế hệ mới ngntổng quan về mạng viễn thông thế hệ mới ngntổng quan về mạng truyền tải và phương thức truyền dẫn theo hướng mạng thế hệ sau ngntổng quan về mạng thế hệ sau ngn 8tổng quan về mạng thông tin di động gsm gprschuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ