0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

v thanh toán lơng tháng 6

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI C«NG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MẠNH TOÀN

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI C«NG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MẠNH TOÀN

từng ngành nghề với tay nghề cao, đủ lực lợng cán bộ, kỹ s, công nhân dàn đều trên mọi lĩnh vực. Trong những năm qua với phơng châm năng động đổi mới vững chắc trong từng bớc đi, công ty luôn đạt đợc những thành tích đáng kể, sản xuất kinh doanh với nhịp độ phát triển năm sau cao hơn năm trớc từ 1,2 đến 2 lần, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đợc giao. Từng bớc củng cố đào tạo lực lợng cán bộ công nhân trởng thành theo năm tháng, nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên, tích cực tham gia công tác xã hội đóng góp một phần nhỏ bé vào công cuộc đổi mới đất nớc.
 • 84
BÁO CÁO ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY IN THƯƠNG MẠI

BÁO CÁO ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY IN THƯƠNG MẠI

Hàng tháng kế toán tiền lơng – BHXH thực hiện việc tính lơng cho các cán bộ trong công ty nh sau: + Đối với công nhân trực tiếp sản xuất Lơng một công nhân trực tiếp sản xuất = Qi x Pi [r]
 • 20
TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ KẾ TOÁN Ở CÔNG TY GIẦY THUỴ KHUÊ

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ KẾ TOÁN Ở CÔNG TY GIẦY THUỴ KHUÊ

Xuất phát từ đặc điểm tổ chức SX, tổ chức quản lý của công ty để phù hợp với đặc điểm của DN, bộ máy kế toán đợc tổ chức theo hình thức tập trung, đứng đầu là kế toán trởng, phòng kế toán - tài vụ chịu sự lãnh đạo chung của Giám đốc Theo hình thức tổ chức kế toán tập trung, ở công ty toàn bộ công tác kế toán - Tài chính đợc thực hiện trên phòng kế toán - tài vụ của Công ty từ khâu tổng hợp số liệu, ghi sổ kế toán, lập báo cáo kế toán, phân tích kiểm tra kế toán.. ở các phân xởng không tổ chức bộ máy kế toán riêng mà chỉ bố trí các nhân viên hạch toán kinh tế làm nhiệm vụ chuyên thanh toán lơng, BHXH cho công nhân ở PX mình, tổng hợp số liệu về vật liệu xuất dùng và thành phẩm hoàn thành nhập kho.
 • 40
kích thích vật chất và tinh thần đối với người lao động thông qua việc trả lương hiệu quả.doc.DOC

kích thích vật chất và tinh thần đối với người lao động thông qua việc trả lương hiệu quả.doc.DOC

A.HÌNH THỨC TRẢ LƠNG THEO THỜI GIAN : Nhân viên đợc trả lơng theo thời gian làm việc , giờ ,ngày, tuần tháng hoặc năm .Tiền lơng thời gian thờng đợc sử dụng rộng rãi đối với một số loại [r]
 • 24
LUẬN VĂN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VU KỸ THUẬT ĐÔNG NAM Á

LUẬN VĂN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VU KỸ THUẬT ĐÔNG NAM Á

- Bên có: Các khoản tiền lương tiền thưởng v các khoà ản phải trả cho CNV TRANG 11 Sơ đồ 2.1: Hạch toán các khoản phải trả CNV Hàng tháng căn cứ vào bảng thanh toán tiền lương thanh toán[r]
 • 51
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT

- 30% cho Tổ hoàn thiện - 55% cho Công nhân sản xuất Hàng tháng, Công ty ứng lơng cho các bộ phận trực tiếp với mức lơng bình quân 800.000đ/ngời. Khi lô sản phẩm nào đó hoàn thành, Phòng Tài chính và kinh doanh xác định với Quản đốc (đội trởng) về khối lợng nghiệm thu bàn giao, từ đó xác định sản lợng của từng thành viên trong một Xởng (dựa vào Bảng thanh toán lơng khoán). Cuối năm, quyết toán một lần, chi nốt cho ngời lao động tiền sản l- ợng sau khi đã trừ đi số tiền ứng hàng tháng theo tỷ lệ tiền thu về
 • 33
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN SHDP BA ĐÌNH

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN SHDP BA ĐÌNH

Trên bảng phân bổ tiền lơng và bảo hiểm xã hội ngoài tiền lơng,bhxh, bhyt, kpcđ còn phản ánh khoản trích trớc lơng nghỉ phép của công nhân nếu có; bảng này đợc lập hàng tháng trên cơ sở [r]
 • 55
72 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY ĐÓNG TÀU HÀ NỘI

72 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY ĐÓNG TÀU HÀ NỘI

1.2.2.2 KẾ TOÁN TỔNG HỢP TIỀN LƠNG A CHỨNG TỪ , TÀI KHOẢN SỬ DỤNG: Để theo dõi tình hình sử dụng thời gian lao động và các khoản thanh toán cho ngời lao động nh tiền lơng, các khoản phụ [r]
 • 31
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY ĐÓNG TÀU HÀ NỘI

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY ĐÓNG TÀU HÀ NỘI

1.2.2.2 KẾ TOÁN TỔNG HỢP TIỀN LƠNG A CHỨNG TỪ , TÀI KHOẢN SỬ DỤNG: Để theo dõi tình hình sử dụng thời gian lao động và các khoản thanh toán cho ngời lao động nh tiền lơng, các khoản phụ [r]
 • 31
CÁC LĨNH VỰC SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG

CÁC LĨNH VỰC SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG

Ngoài những khoản lao động trên, nếu nh ngời lao động quản lý ở trong các phân xởng chịu ảnh hởng của độc hại, thì đợc thêm khoản lơng độc hại. Khoản này đợc tính vào tiền lơng thực tế của ngời lao động nhận đợc trong tháng. 2.4.3.2. Hình thức trả lơng theo sản phẩm trực tiếp cá nhân: Hình thức này đợc áp dụng cho công nhân kỹ thuật làm việc độc lập trong Nhà máy, lao động phụ trợ.
 • 24
TỔNG QUÁT VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỔNG QUÁT VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

cùng thủ quỹ kiểm tra đối chiếu sử dụng tồn quỹ sổ sách và thực tế theo dõi chi tiết các khoản ký quỹ • _Kế toán tiền lơng_ Thanh toán lơng thởng phụ cấp cho các đơn vị theo lệnh của Giá[r]
 • 46
 KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

cùng thủ quỹ kiểm tra đối chiếu sử dụng tồn quỹ sổ sách và thực tế theo dõi chi tiết các khoản ký quỹ • _Kế toán tiền lơng_ Thanh toán lơng thởng phụ cấp cho các đơn vị theo lệnh của Giá[r]
 • 48
KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

cùng thủ quỹ kiểm tra đối chiếu sử dụng tồn quỹ sổ sách và thực tế theo dõi chi tiết các khoản ký quỹ • _Kế toán tiền lơng_ Thanh toán lơng thởng phụ cấp cho các đơn vị theo lệnh của Giá[r]
 • 46
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN TÍNH TRÍCH THEO LƯƠNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ QUĨ LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN TÍNH TRÍCH THEO LƯƠNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ QUĨ LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG

Trả lơng theo sản phẩm : gồm 6 hình thức _ - Tiền lơng theo sản phẩm trực tiếp cá nhân - Tiền lơng theo sản phẩm tập thể - Tiền lơng theo sản phẩm gián tiếp - Trả lơng khoán - Trả lơng t[r]
 • 21
TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC TÀI CHÍNH

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC TÀI CHÍNH

Kế toán thanh toán lơng._ - Phơng pháp tính lơng phải trả cho cán bộ công nhân viên công ty : + Đối với công nhân trực tiếp sản xuất: vì sản phẩm chủ yếu là xây dựng công trình, sửa chữa[r]
 • 20
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY GỐM XÂY DỰNG ĐẠI THANH

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY GỐM XÂY DỰNG ĐẠI THANH

Thời kỳ 1976 – 1979, phơng thức sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa đợc vận dụng, Bộ chủ trơng đa công suất của Xí nghiệp lên 2 triệu viên/năm. Xí nghiệp tiếp tục đợc đầu t mới máy móc thiết bị. Năm 1979, để phát huy năng lực sản xuất, Xí nghiệp đã sát nhập với Xí nghiệp Gạch ngói Hữu Hng và Nhà máy gạch Từ Liêm. Do cha phù hợp với năng lực quản lý thời kỳ này nên tháng 7/1980, Xí nghiệp Gạch ngói Đại Thanh lại đợc tách ra theo yêu cầu nhiệm vụ của nó.
 • 29
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG   TIN QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG

III. Thiết kế chơng trình quản lý lơng 1. Ngôn ngữ thiết kế chơng trình. Pascal là một ngữ lập trình cấp cao, các chơng trình có cấu trúc rõ ràng và dễ hiểu. Đợc dùng phổ biến ở nớc ta hiện nay trong công tác giảng dạy, lập trình tính toán, đồ hoạ, xử lý văn bản. Với tiện ích của Pascal và sự hiểu biết của em qua chơng trình đào tạo của trờng và sự giúp đỡ hớng dẫn của thầy trởng khoa Hàn Viết Thuận.
 • 38
BIEN BAN D.GIA TR.HOC THAN THIEN DUNG CHO TRUONG PTCS

BIEN BAN D.GIA TR.HOC THAN THIEN DUNG CHO TRUONG PTCS

a. Thành viên ban chỉ đạo cấp trờng: 1. Đ/c: Lu Minh Thắng – Hiệu trởng – trởng ban. 2. Đ/c: Hoàng Văn Thành – Phó hiệu trởng – phó ban. 3. Đ/c: Nguyễn Thị Xoan - Phó hiệu trởng – phó ban. 4. Đ/c: Hoàng Thị Lữ - CT Công đoàn – Uỷ viên. 5. Đ/c: Vi Văn Diệu – BT chi đoàn – Uỷ viên. 6. Đ/c: Đoàn Thờng Vụ - TTCM– Uỷ viên. 7. Đ/c: Vi Hồng Bính - TTCM – Uỷ viên. 8. Đ/c Khúc Thị Bích – TK nhà trờng.
 • 3
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢNG TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 2 THĂNG LONG DOC

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢNG TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 2 THĂNG LONG DOC

TÀI KHOẢN KẾ TOÁN SỬ DỤNG_ Để kế toán tính và thanh toán tiền lơng, tiền công và các khoản khác với ngời lao động, tình hình trích lập và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, [r]
 • 50
File - 37694

File - 37694

Ngay khi nhận được thông báo bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước về việc thu hồi Giấy phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, tổchức bị thu hồi Giấy phép phải lập tức ngừng cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức bị thu hồi Giấy phép phải gửi thông báo bằng văn bản tới các tổ chức và cá nhân liên quan để thanh lý hợp đồng và hoàn tất các nghĩa vụ, trách nhiệm giữa các bên.
 • 10
khoá luận  công ty sumitômo

khoá luận công ty sumitômo

5.Ngày 03082018, mua 1000 Diốt của công ty An Việt, tổng giá thanh toán 37.400.000 theo hóa đơn GTGT. Hàng mua đã nhập kho theo phiếu nhập kho số 1122. Chi phí vận chuyển 110.000, có hóa đơn GTGT đã thanh toán bằng tiền mặt. Tiền mua hàng công ty chưa thanh toán cho nhà cung cấp.6.Ngày 04082018, thanh toán tiền điện tháng trước, tổng giá thanh toán là 16.500.000, có hóa đơn GTGT. Đã thanh toán bằng chuyển khoản7.Ngày 04082018, thanh toán tiền nước tháng trước, tổng giá thanh tóan là 8.800.000, có hóa đơn GTGT, đã thanh toán bằng tiền mặt8.Ngày 05082018, xuất kho nguyên vật liệu sản xuất trụ gia nhiệt theo phiếu xuất kho số 1523:
 • 24
NỘI DUNG QD QUYET DINH (14.6.2021)

NỘI DUNG QD QUYET DINH (14.6.2021)

TRÁCH NHIỆM CỦA SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ Chủ trì tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán các nguồn vốn đầu tư công hằng tháng, 6 tháng, hằng năm, giữa kỳ và cả giai đoạn trung hạn t[r]
 • 16
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Có thể nói rằng hiệu quả của hình thức trả lơng theo sản phẩm cao hay thấp phụ thuộc rất nhiều vào công tác định mức lao động có chính xác hay không. Định mức vừa là cơ sở để trả lơng sản phẩm, vừa là công cụ để quản lý. Trong giai đoạn hiện nay thì hình thức tiền lơng sản phẩm đang là hình thức tiền l- ơng chủ yếu đọc áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp. Để đảm bảo hình thức tiền l- ơng này có hiệu quả cần 4 điều kiện sau:
 • 20
162 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Công nghiệp Á Châu

162 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Công nghiệp Á Châu

Tiền lơng chính là biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp trả cho ngời lao động tơng ứng với thời gian chất lợng và kết quả lao động mà họ đã cống hiến. Tiền lơng chính là nguồn thu nhập chủ yếu của ngời lao động. Ngoài ra ngời lao động còn đợc hơng một số thu nhập khác nh: Trợ cấp, BHXH, tiền thởng Đối … với doanh nghiệp thì chi phí tiền lơng là một bộ phận chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất ra. Tổ chức sử dụng lao động hợp lý hạch toán tốt lao động và tính đúng thù lao của ngời lao động, thanh toán tiền lơng và các khoản trích đúng thù lao của ngời lao động, thanh toán tiền l- ơng và các khoản trích theo lơng kịp thời sẽ kích thích ngời lao động quan tâm đến thời gian và chất lợng lao động.Từ đó nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành từ đó sẽ làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
 • 50
KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TM và DV kỹ thuật ĐNA

KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TM và DV kỹ thuật ĐNA

Tiền lơng chính là biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp trả cho ngời lao động tơng ứng với thời gian chất lợng và kết quả lao động mà họ đã cống hiến. Tiền lơng chính là nguồn thu nhập chủ yếu của ngời lao động. Ngoài ra ngời lao động còn đợc hơng một số thu nhập khác nh: Trợ cấp, BHXH, tiền thởng Đối … với doanh nghiệp thì chi phí tiền lơng là một bộ phận chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất ra. Tổ chức sử dụng lao động hợp lý hạch toán tốt lao động và tính đúng thù lao của ngời lao động, thanh toán tiền lơng và các khoản trích đúng thù lao của ngời lao động, thanh toán tiền l- ơng và các khoản trích theo lơng kịp thời sẽ kích thích ngời lao động quan tâm đến thời gian và chất lợng lao động.Từ đó nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành từ đó sẽ làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
 • 49
THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM

THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM

Trước ngày 20 tháng 6 và ngày 20 tháng 12 hằng năm, Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo 6 (sáu) tháng v[r]
 • 12
Hồ sơ thanh toán chênh lệch chi phí khám bệnh BHYT

Hồ sơ thanh toán chênh lệch chi phí khám bệnh BHYT

Hà Nội giữ hóa đơn bản chính của bệnh nhân để làm căn cứ thanh toán phần chênh lệch vượt quá 6 tháng lương cơ sở theo đúng quy định..[r]
 • 1
Bai tap Dinh gia BDS

Bai tap Dinh gia BDS

BĐS này mới được bán cách đây 6 tháng với giá 395 triệu đồng, với hình thức thanh toán 50% ngay sau khi ký hợp đồng mua bán, giá trị còn lại được thanh toán trong vòng 1 năm tính từ ng[r]
 • 5
29 Báo cáo tổng hợp về nghiệp vụ kế toán của xí nghiệp sông đà 206

29 Báo cáo tổng hợp về nghiệp vụ kế toán của xí nghiệp sông đà 206

* Phơng pháp lập bảng phân bổ tiền lơng - BHXH Cột 334: - Dòng TK622 - Căn cứ vào bảng thanh toán lơng toàn xí nghiệp công ty phần lơng của công nhân sản xuất đợc hạch toán vào TK 622 ch[r]
 • 50
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI XNDPTW2

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI XNDPTW2

Hàng ngày hoặc hàng tháng các phân xởng, các kho lập các chứng từ nh: phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, bảng chấm công, phiếu báo làm thêm giờ, biên bản nghiệm thu TSCĐ.... sau đó chuyển lên cho kế toán các phần hành tơng ứng. Căn cứ vào đó kế toán các phần hành phân bổ, ghi sổ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và lập các bảng phân bổ NVL, CCDC, bảng thanh toán tiền lơng và BHXH để tập hợp chi phí làm căn cứ tính giá cho từng loại thuốc
 • 41
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY IN BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH-XÃ HỘI

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY IN BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH-XÃ HỘI

Tuy nhiên cũng có những loại máy phải do nhiều ngời phụ trách thì việc tính lơng cho mỗi ngời phải tính theo điểm (máy 5 màu). Điểm của mỗi ngời đ- ợc tính dựa vào số ngày công và hệ số tay nghề của họ. Việc xác định ngày công này cũng do quản đốc từng phân xởng theo dõi. Hàng ngày quản đốc phân xởng sẽ có trách nhiệm ghi thời gian làm việc của từng công nhân trong phân x- ởng mình vào bảng chấm công. Cuối tháng đồng thời gửi bảng chấm công và Báo cáo sản xuất cho phòng kế toán. Trên cơ sở đó kế toán sẽ xác định tiền lơng mà từng ngời đợc hởng.
 • 27
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TIN HỌC THÀNH PHÁT

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TIN HỌC THÀNH PHÁT

Việc phân loại lao động giúp cho đơn vị sử dụng lao động đợc hợp lý, đúng mục đích, đúng ngành nghề. Tính toán lơng đúng với công sức lao động, tạo điều kiện kích thích ngời lao động không ngừng nâng cao tay nghề, thoải mái, hứng thú trong khi làm việc, chất lợng của ngày công đợc tăng lên.
 • 49
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

- Các DN phải nộp BHXH trích đợc trong kỳ vào quỹ tập trung do quỹ BHXH quản lý ( qua tài khoản của họ ở kho bạc). 1.1.4.2.Qũy Bảo hiểm y tế (BHYT) Qũy BHYT là quỹ đợc sử dụng để trợ cấp cho những ngời có tham gia đóng góp quỹ trong các hoạt động khám, chữa bệnh. Theo chế độ hiện hành các DN phải thực hiện trích quỹ BHYT bằng 3% tổng quỹ lơng, trong đó DN phải chịu 2%(tính vào chi phí SXKD) còn ngời LĐ trực tiếp nộp 1%(trừ vào thu nhập của họ). Qũy BHYT do cơ quan BHYT thống nhất quản lý và trợ cấp cho ngời LĐ thông qua mạng lới y tế. Vì vậy, khi trích BHYT, các DN phải nộp cho BHYT (qua tài khoản của họ ở kho bạc).
 • 21
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY IN CÔNG ĐOÀN

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY IN CÔNG ĐOÀN

7.TN bình quân 882 869 950 Vào tháng 9/1997 Công ty in Công đoàn chính thức đổi tên thành: Công ty in Công đoàn thay thế cho tên cũ: Xí nghiệp in Công đoàn.Với ngành nghề chủ yếu là gia công in ấn các loại sách, báo, tạp chí, văn hoá phẩm... sản phẩm của Công ty rất đa dạng và phong phú nhng chủ yếu là Báo Lao Động, ngoài ra Công ty còn in các loại sách của các NXB: NXB Giáo dục, NXB Hà nội, NXB Kim Đồng... Công ty thực hiện hạch toán theo nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm hoàn vốn, tự bù đắp các chi phí, thực hiện bảo toàn và phát triển số vốn đợc giao. Công ty áp dụng cơ chế quản lý thị trờng, bộ máy quản lý hoạt động theo cơ chế của doanh nghiệp Nhà nớc và tự chịu trách nhiệm trớc pháp luật.
 • 26
KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG

KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG

ckpc Mtt + 2.2 Hình thức trả lơng theo thời gian Theo hình thức này tiền lơng phải trả cho các đối tợng là nhân viên làm tại các phòng ban, công tác tính lơng dựa vào thời gian thực tế lao động, cáp bậc thang lơng theo tiêu chuẩn Nhà nớc qui định ở mỗi doanh nghiệp, có thang l- ơng riêng tùy theo tính chất công việc.
 • 23
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NÔỊ

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NÔỊ

Số ngày nghỉ tính BHXH Lơng bg 1 ngày 5 tính BHXH Số tiền hởng BHXH 1 2 3 4 120 19.853,8 100% 2.382.461,5 Bảng thanh toán BHXH là 1 bảng trợ cấp BHXH trả thay lơng cho ngời lao động là căn cứ lập báo cáo quyết toán với cơ quan BHXH cấp trên. Phơng pháp lập bảng này dựa vào phiếu nghỉ BHXH, lập toàn công ty, chi tiết từng trờng hợp nghỉ, cuối tháng tổng cộng số ngày nghỉ, tiền trợ cấp cho từng ngời và cho toàn công ty. Cuối cùng chuyển sang cho trởng bản BHXH xác nhận và kế toán trởng duyệt chi, bảng này đợc lập thành 2 liên một gửi cho phòng kế toán, 1 gửi cho cơ quan quản lý quỹ BHXH để thanh toán.
 • 30
phương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty vinapon

phương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty vinapon

1.2. Khái niệm, vai trò, đặc điểm của tiền lơng 1.2.1. Khái niệm Việc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế từ tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, hoạt động theo cơ chế thị tr- ờng có sự quản lý của Nhà nớc, theo định hớng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải có nhận thức đúng về tiền lơng phù hợp cơ chế quản lý mới. Theo cơ chế mới, do thừa nhận ngời lao động đợc tự do làm việc theo hợp đồng thỏa thuận, tự do chuyển dịch lao động giữa các thành phần kinh tế, giữa các cơ sở sản xuất, nghĩa là về mặt lý luận thừa nhận sự tồn tại khách quan của phạm trù thị trờng sức lao động nên tiền lơng không chỉ thuộc phạm trù phân phối mà còn là phạm trù trao đổi, phạm trù giá trị. Trong sản xuất kinh doanh, tiền lơng là một yếu tố quan trọng của chi phí sản xuất, nó có quan hệ trực tiếp và có tác động nhân quả đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Vì vậy, quan niệm về tiền lơng cũng phải đổi mới về cơ bản, phải đáp ứng một số yêu cầu sau:
 • 59
Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Viễn thông Hà Nội

Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Viễn thông Hà Nội

2. Các hình thức trả lơng hiện nay ở công ty: Nh đã trình bày ở phần trớc, Công ty Viễn thông Hà Nội là đơn vị trực thuộc Bu điện TP Hà Nội và tuân thủ quy định hạch toán toàn ngành của ngành Bu chính viễn thông. Quỹ tiền lơng của Công ty Viễn thông Hà Nội đợc xác định căn cứ vào các yếu tố: mức độ thực hiện doanh thu trong tháng, đơn giá tiền lơng, có xét đến chất lợng phục vụ của các hệ thống thông tin mà công ty quản lý. Đơn giá tiền lơng của Công ty Viễn thông Hà Nội đợc cơ quan quản lý cấp trên là Bu điện TP Hà Nội tính toán. Công thức xác định quỹ lơng của Công ty Viễn thông Hà Nội nh sau:
 • 39
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ BÌNH

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ BÌNH

ngời và quản lý lao động trong đơn vị. Bảng chấm công này do đội phòng ban ghi hàng ngày việc ghi chép bảng chấm công do cán bộ phụ trách hoặc do các trởng các văn phòng có trách nhiệm chấm công cho từng ngời làm việc của mình cuối tháng sẽ chuyển về văn phòng công ty cùng tất cả những đơn chứng khác cuối tháng căn cứ vào thời gian làm việc thực tế quy ra công và những ngày nghỉ đợc h- ởng theo chế độ để tính lơng phải trả.
 • 46
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

do thừa nhận ngời lao động đợc tự do làm việc theo hợp đồng thỏa thuận, tự do chuyển dịch lao động giữa các thành phần kinh tế, giữa các cơ sở sản xuất, nghĩa là về mặt lý luận thừa nhận sự tồn tại khách quan của phạm trù thị tr- ờng sức lao động nên tiền lơng không chỉ thuộc phạm trù phân phối mà còn là phạm trù trao đổi, phạm trù giá trị. Trong sản xuất kinh doanh, tiền lơng là một yếu tố quan trọng của chi phí sản xuất, nó có quan hệ trực tiếp và có tác động nhân quả đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Vì vậy, quan niệm về tiền l- ơng cũng phải đổi mới về cơ bản, phải đáp ứng một số yêu cầu sau:
 • 27

Xem thêm

Từ khóa: hạch toán tiền lương tại công ty bdcmột số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản lý hạch toán tiền lương tại công ty cổ phần công nghệ viễn thông vitecohạch toán tiền lương tại công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 10 urenco 10hoàn thiện công tác tiền lương tại công ty điện lực thành phố hà nộicông nghệ bưu chính viễn thông hà nộicao đẳng công nghệ bưu chính viễn thông hà nộitrường công nghệ bưu chính viễn thông hà nộihv công nghệ bưu chính viễn thông hà nộithực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương và các khoản trích theo lương tại công ty và công tác kế toán tiền lương tại công ty xdcp công trình minh sơnkế toán tiền lương tại công ty sản xuấtkế toán tiền lương tại công ty cổ phầnbáo cáo thực tập kế toán tiền lương tại công ty xây dựngkế toán tiền lương tại công ty thương mạikế toán tiền lương tại công ty xây dựngke toan tien luong tại cong ty co phan tu van xay dung va thuong mai hai phongchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM