0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Bảng thanh toán tiền l ơng

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐÔNG NAM Á

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐÔNG NAM Á

- Bên có: Các khoản tiền l−ơng tiền th−ởng và các khoản phải trả cho CNV TRANG 11 Sơ đồ 2.1: Hạch toán các khoản phải trả CNV Hàng tháng căn cứ vào bảng thanh toán tiền l−ơng thanh toán [r]
 • 50
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC CÔNG CỤ CỦA TTTC Ở VIỆT NAM

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC CÔNG CỤ CỦA TTTC Ở VIỆT NAM

- Những tồn tại tích cực trong khi l−u hành th−ơng phiếu là một ph−ơng tiện thanh toán, th−ơng phiếu có tác dụng không thể phủ nhận là thúc đẩy kinh doanh, mở rộng sản xuất trong nền kin[r]
 • 35
Đề thi môn thanh toán quốc tế - Đề số 5 pdf

Đề thi môn thanh toán quốc tế - Đề số 5 pdf

Câu số 3: ( 2,5 điểm ) 3.1- Khái niệm : Ph−ơng thức bảo l`nh thanh toán kèm chứng từ là một ph−ơng thức quy định rằng theo yêu cầu của một khách hàng, ngân hàng phát hành một th− bảo l`nh cam kết sẽ bồi th−ờng một số tiền nhất định cho ng−ời h−ởng lợi, nếu ng−ời yêu cầu không thanh toán đúng hạn nh− quy định trong th− bảo l`nh , với điều kiện là ng−ời h−ởng lợi phải xuất trình một hối phiếu và một bản tuyên bố vi phạm không thanh toán đ` đ−ợc xác nhận bởi bên thứ ba phù hợp với điều kiện và điều khoản của th− bảo l`nh .
 • 65
KẾ TÓAN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CTY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRƯỜNG PHƯỚC 4 POT

KẾ TÓAN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CTY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRƯỜNG PHƯỚC 4 POT

- B ảng thanh toán tiền lương Bảng thanh toán tiền lương là chứng từ làm căn cứ thanh toán tiền lương, phụ cấp cho người lao động, kiểm tra việc thanh toán tiền lương cho người lao động và là căn cứ để thống kê lao động tiền lương.
 • 10
TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH HÀ NỘI

TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH HÀ NỘI

+ Tiền lơng phụ: Là tiền lơng trả cho ngời lao động trong những thời gian không làm việc chính nhng vẫn đợc hởng lơng theo chế độ quy định nh l-ơng nghỉ phép, ll-ơng ngừng sản xuất… Việc[r]
 • 64
34 QUẢN LÝ HẠCH TOÁN TIỀN L ƠNG VÀ BẢO HIỂM Ở NHÀ MÁY A38 PKKQ

34 QUẢN LÝ HẠCH TOÁN TIỀN L ƠNG VÀ BẢO HIỂM Ở NHÀ MÁY A38 PKKQ

Chứng từ quan trọng hạch toán thời gian lao động đối với từng công nhân viên ở từng bộ phận trong doanh nghiệp là bảng chấm công.Bảng chấm công là một chứng từ ghi chép thời gian làm việ[r]
 • 47
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH BÁNH KẸO THĂNG LONG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH BÁNH KẸO THĂNG LONG

Phòng kinh doanh: Lập kế hoặch sản xuất kinh doanh, tổ chức công tác tiêu thụ sản phẩm, thu mua vật t, thiết bị, ký hợp đồng, thực hiện hợp đồng, thăm dò mở rộng thị trờng. Phòng nhân sự: Đảm bảo công việc tổ chức lao động, tiền lơng, giải quyết việc làm, tuyển dụng lao động, giải quyết các chính sách, chế độ bảo hiểm cho cán bộ công nhân viên.
 • 34
KẾ TOÁN GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

KẾ TOÁN GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Công thức phân bổ chi phí phân x−ởng dựa vào tiền l−ơng của công nhân sản xuất chính nh− sau: Tổng chi phí phân x−ởng x Tiền l−ơng chính của 1 đơn vị sản phẩm Chi phí phân x−ởng phân bổ [r]
 • 43
Thực trạng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh ĐăkLăk

Thực trạng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh ĐăkLăk

Tại chi nhánh, hoạt động Marketing vẫn chưa được chú trọng như một chiến lược trong việc thu hút khách hàng và nghiên cứu thị trường. + Cơ sở vật chất và công nghệ còn đang trong giai đoạn xây dựng và hoàn tất. Khu giao dịch, hệ thống trang thiết bị máy móc là một trong những nhân tố quan trọng để nâng cao hình ảnh của ngân hàng. Với vị trí đẹp và tiện lợi như của Chi nhánh thì đó quả là một lợi thế. Chi nhánh cũng không ngừng phát triển cơ sở vật chất hạ tầng và công nghệ thanh toán. Tuy nhiên, nhiều thiết bị đã trở nên cũ và lạc hậu, và ít được quan tâm bổ sung và phát triển. Điều này không chỉ là tình hình riêng của Chi nhánh mà đó là do tình hình chung của toàn hệ thống VCB vì những khó khăn trong công tác tìm đối tác nước ngoài liên kết vốn.
 • 37
TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

HẠCH TOÁN THỜI GIAN LAO ĐỘNG_ TRANG 14 Chứng từ hạch toán lao động Chứng từ về BHXH BHXH trả thay lư ơng Chứng từ về tiền thư ởng Tính tiền lư ơng trung gian Tính tiền lư ơng SP Bảng tha[r]
 • 45
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI.

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI.

ở phòng kế toán, sau khi đã có bảng chấm công, bảng thanh toán lơng sản phẩm của từng phân xởng, phòng ban do phòng tổ chức xác nhận chuyển sang, kế toán tiền lơng tiến hành tách lơng cho công nhân, cho lao động hợp đồng, trong đó kế toán phân chia lơng: lơng chính (lơng cấp bậc), lơng phụ (tất cả các khoản ngoài lơngcấp bậc)...của công nhân và các khoản khác; đông thời trích KFCĐ, BHXH, BHYT theo tỷ lệ qui định. Sau khi thực hiện các công tính lơng cho ngời lao động dựa trên các chứng từ về lao động, kế toán tiền lơng lập các bảng thanh toán lơng (lơng tháng) cho từng tổ sản xuất, phân xởng và đợc kế toán trởng ký duyệt trớc khi phát lơng.
 • 23
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

• Yếu tố xó hội: Như quy mụ dõn số, mật độ dõn cư, thỏp dõn số, kết cấu dõn số, trật tự an toàn xó hội,… ảnh hưởng trực tiếp tới mối quan hệ cho vay giữa ngõn hàng với khỏch hàng. Thụng thường nơi nào tập trung nhiều những người cú địa vị xó hội thỡ mới cú cơ hội phỏt triển mạnh CVTD vỡ họ cú thu nhập cao và ổn định, họ cũng nhận thức được những tiện lợi mà CVTD mang lại. Cũn nơi nào tập trung những người lao động chõn tay thỡ khú phỏt triển CVTD vỡ những người này thường cỳ xu hướng tớch trữ tiền tại ngõn hàng, vỡ vậy đõy được xem là nguồn cung tớn dụng khụng những đối với tớn dụng thương mại mà cũn đối với CVTD.
 • 23
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN BHXH VIỆT NAM GIẢI THÍCH NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN BHXH VIỆT NAM GIẢI THÍCH NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Biên lai thu tiền do người thu tiền lập thành hai liên (đặt giấy than viết một lần) Sau khi thu tiền, người thu tiền và người nộp tiền cùng ký và ghi rõ họ tên để xác nhận số tiền đã thu, đã nộp. Ký xong người thu tiền lưu liên 1, còn liên 2 giao cho người nộp tiền giữ. Cuối ngày, người được cơ quan giao nhiệm vụ thu tiền phải căn cứ vào bản lưu để lập Bảng kê biên lai thu tiền trong ngày (nếu thu séc phải lập Bảng kê thu séc riêng) và nộp cho kế toán để kế toán lập Phiếu thu làm thủ tục nhập quỹ hoặc làm thủ tục nộp Kho bạc, Ngân hàng. Tiền mặt thu được ngày nào, người thu tiền phải nộp quỹ ngày đó.
 • 25
Mẫu biên bản thỏa thuận của các tổ chức bảo lãnh trong tổ hợp bảo lãnh

Mẫu biên bản thỏa thuận của các tổ chức bảo lãnh trong tổ hợp bảo lãnh

Chậm nhất 11 giờ 30 phút ngày thanh toán tiền mua trái phiếu theo thông báo của Kho bạc Nhà nước, tổ chức bảo lãnh cam kết sẽ thanh toán toàn bộ số tiền mua trái phiếu của tổ hợp bảo l[r]
 • 2
56 TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM XNK  NGHỆ AN

56 TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM XNK NGHỆ AN

QUỸ TIỀN LƠNG Quỹ tiền lơng của doanh nghiệp là toàn bộ số tiền lơng tính theo số công nhân viên của doanh nghiệp trực tiếp quản lý và chi trả lơng, bao gồm cả tiền l-ơng cấp bậc, các kh[r]
 • 50
HẠN CHẾ RỦI RO TRONG THANH TÓAN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG VIETINBANK  4 PPTX

HẠN CHẾ RỦI RO TRONG THANH TÓAN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG VIETINBANK 4 PPTX

Mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ như: mua bán ngoại tệ, thanh toán quốc tế, thanh toán chuyển tiền, dịch vụ thanh toán thẻ, séc du lịch… * Mục tiêu hoạt động: Mục tiêu của NHCT Đống Đa đó là nâng cao sức cạnh tranh giữa ngân hàng trong nước và ngân hàng nứơc ngoài, hoạt động đa năng, kết hợp bán buôn bán lẻ, mở rộng các dịch vụ ngân hàng. Tất cả nhằm phục vụ phát triển kinh tế trong nước, đồng thời xây dựng một phong cách kinh doanh hiện đại, đa dạng hoá các loại hình dịch vụ. Từ đó, khẳng định được vị thế của ngân hàng trên thị trường trong nước và quốc tế.
 • 10
TẠI CÔNG TY CẦU 12

TẠI CÔNG TY CẦU 12

_2.3.2 HẠCH TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP._ ở Công ty Cầu 12, khoản mục chi phí nhân công trực tiếp bao gồm tiền l-ơng chính, tiền ll-ơng phụ, phụ cấp của công nhân trực tiếp hạch toá[r]
 • 21
TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CẦU 12

TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CẦU 12

_2.3.2 HẠCH TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP._ ở Công ty Cầu 12, khoản mục chi phí nhân công trực tiếp bao gồm tiền l-ơng chính, tiền ll-ơng phụ, phụ cấp của công nhân trực tiếp hạch toá[r]
 • 20
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THUẬN AN

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THUẬN AN

Xác nhận, kiểm tra A A Nhập liệu Tính toán Bảng thanh toán lương Kiểm tra, ký duyệt Thuận An 1 Phiếu chi B B Thông báo trả tiền Thanh toán lương NLĐ Bảng thanh toán tiền lương có chữ ký [r]
 • 37
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THUẬN AN

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THUẬN AN

Xác nhận, kiểm tra A A Nhập liệu Tính toán Bảng thanh toán lương Kiểm tra, ký duyệt Thuận An 1 Phiếu chi B B Thông báo trả tiền Thanh toán lương NLĐ Bảng thanh toán tiền lương có chữ ký [r]
 • 37
VẤN ĐỀ TIỀN LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

VẤN ĐỀ TIỀN LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

-Về tiền l−ơng tối thiểugọi đúng là mức l−ơng tối thiểucũng có những quan điểm khác nhau.Từ tr−ớc đến nay mức l−ơng tối thiẻu d−ợc xem là cái ng−ỡng cuối cùng,để từ đó xây dựng các mức l[r]
 • 24
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HOÀN THIỆN CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG TRẢ THƯỞNG TẠI CÔNG TY DỆT KIM THĂNG LONG DOCX

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HOÀN THIỆN CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG TRẢ THƯỞNG TẠI CÔNG TY DỆT KIM THĂNG LONG DOCX

Thêi kú tõ th¸ng 12 n¨m 1986 ®Õn cuèi n¨m 1991. §©y lµ thêi kú cña c«ng ty ®iÒu chØnh ho¹t ®éng cña m×nh ®Ó thÝch øng víi c¬ chÕ míị Khi chuyÓn tõ c¬ chÐ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n−íc c«ng ty ®· gÆp ph¶i nhiÒu khã kh¨n nh−: Nguyªn vËt liÖu khan hiÕm ph¶i nhËp ngo¹i, m¸y mãc thiÕt bÞ ®· cò, c¬ së h¹ tÇng xuèng cÊp. MÆt kh¸c, gi÷a n¨m 1991, Liªn X« vµ hÖ thèng c¸c n−íc XHCN tan r·, c«ng ty mÊt ®i thÞ tr−êng truyÒn thèng. Do ®ã, ho¹t ®éng cña c«ng ty ®ßi hái ph¶i cã sù thay ®æi, c«ng ty ph¶i lµm chñ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, tù s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm.
 • 55
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI XNDPTW2

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI XNDPTW2

Sản phẩm sau khi hoàn thành đợc phòng kiểm tra chất lợng kiểm tra đạt yêu cầu mới chuyển cho tổ giao nhận của từng phan xởng, sau đó mới chuyển cho phòng thị trờng đóng gói rồi mới nhập kho hoặ chuyển bán ngay. Nhân viên phân xởng lập phiếu nhập kho chỉ ghi số lợng nhập mà không ghi giá trị rồi chuyển cho thủ kho (ở phòng thị trờng). Thủ kho nhập phiếu nhập kho, kiểm nhận hàng và nhập kho. Sau đó cùng ngời nhập kí vào phiếu nhập. Thủ kho giữ lại một liên để ghi thẻ kho, sau đó chuyển cho kế toán thành phẩm một liên để ghi đơn gia, tính tiền và ghi sổ
 • 41
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN L-ƠNG VÀ CÁC KHOẢNG TRÍCH THEO L-ƠNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 2 THĂNG LONG

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN L-ƠNG VÀ CÁC KHOẢNG TRÍCH THEO L-ƠNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 2 THĂNG LONG

Tại các doanh nghiệp sản xuất, để tránh sự biến động của giá thành sản phẩm, doanh nghiệp có thể tiến hành trích tr−ớc tiền l−ơng công nhân nghỉ phép tính vào chi phí sản xuất sản phẩm, [r]
 • 52
TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯ­ƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN L­ƠNG TẠI XÍ NGHIỆP MAÝ XUẤT KHẨU GIÁP BÁT

TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯ­ƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN L­ƠNG TẠI XÍ NGHIỆP MAÝ XUẤT KHẨU GIÁP BÁT

Tổ chức kế toán tiền lư­ơng và các khoản trích theo tiền l­ơng tại xí nghiệp maý xuất khẩu Giáp Bát.
 • 51
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

Cũng với khái niệm trên, tiền công chỉ là một biểu hiện, một tên gọi khác của tiền lơng. Tiền công gắn trực tiếp hơn với các quan hệ thỏa thuận, mua bán sức lao động và thờng đợc sử dụng trong lĩnh vực sản xuất- kinh doanh, các hợp đồng thuê lao động có thời hạn. Tiền công còn đợc hiểu là tiền trả cho một đơn vị thời gian lao động cung ứng, tiền trả theo khối lợng công việc đợc thực hiện phổ biến trong những thỏa thuận thuê nhân công trên thị trờng tự do và có thể gọi là giá công lao động. Trong những nền kinh tế thị trờng, khái niệm tiền lơng và tiền công đợc xem là đồng nhất cả về bản chất kinh tế, phạm vi và đối tợng áp dụng. Nhng ở các nớc đang chuyển từ nền kinh tế mệnh lệnh sang kinh tế thị trờng, khái niệm tiền lơng thờng đợc gắn với chế độ tuyển dụng suốt đời, hoặc một thỏa thuận hợp đồng sử dụng lao động dài hạn, ổn định.
 • 27
Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cầu 7 Thăng Long.DOC

Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cầu 7 Thăng Long.DOC

Phần mềm kế toán CADS theo hình thức chứng từ-ghi sổ đợc mô phỏng theo sơ đồ sau: Kế toán tiền l-ơng và BHXH Chứng từ gốc Kế toán trưởng Kế toán TSCĐ Kế toán vốn bằng tiền và thanh toán [r]
 • 33
THIẾT KẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY NƯỚC KHOÁNG CÚC PHƯƠNG ELMACO

THIẾT KẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY NƯỚC KHOÁNG CÚC PHƯƠNG ELMACO

Để xác định đ−ợc phần l−ơng này thì hàng tháng các đơn vị trực thuộc công ty phải dựa trên các chỉ tiêu: + Bảng chấm công + Bảng khối l−ợng thanh toán phiếu xác nhận sản phẩm - Chỉ tiêu [r]
 • 29
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Có thể nói rằng hiệu quả của hình thức trả lơng theo sản phẩm cao hay thấp phụ thuộc rất nhiều vào công tác định mức lao động có chính xác hay không. Định mức vừa là cơ sở để trả lơng sản phẩm, vừa là công cụ để quản lý. Trong giai đoạn hiện nay thì hình thức tiền lơng sản phẩm đang là hình thức tiền l- ơng chủ yếu đọc áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp. Để đảm bảo hình thức tiền l- ơng này có hiệu quả cần 4 điều kiện sau:
 • 20
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HỒNG HƯNG HÀ-SỐ 46A-PHỐ HÀNG KHOAI-HOÀN KIẾM-HÀ NỘI

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HỒNG HƯNG HÀ-SỐ 46A-PHỐ HÀNG KHOAI-HOÀN KIẾM-HÀ NỘI

NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TIỀN L ƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO L ƠNG : Để phục vụ điều hành và quản lý lao động tiền lơng trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, kế toán phải thực hiện những nh[r]
 • 32
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HỒNG HƯNG HÀ-SỐ 46A-PHỐ HÀNG KHOAI-HOÀN KIẾM-HÀ NỘI

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HỒNG HƯNG HÀ-SỐ 46A-PHỐ HÀNG KHOAI-HOÀN KIẾM-HÀ NỘI

ở công ty do các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhiều, mỗi nghiệp vụ đều liên quan đến nhau do đó việc theo dõi trên sổ sách đặc biệt là các sổ chi tiết và sổ nhật ký chung là rất cần thiết nhng có nhiều trung lặp. Mặt khác số lợng lao động của công ty khá lớn nhng việc quản lý không thực sự chặt chẽ do không có sự phân loại công nhân viên một cách cụ thể. Chính vì vậy mà công tác kế toán nói chung và công tác kế toán quản lý lao động tiền lơng nói riêng có đôi chút thiếu chính xác do việc thực hiện kế toán tiền lơng chỉ dựa vào bảng chấm công và số lơng công việc - sản phẩm hoàn thành cùng với doanh thu đạt đợc của mỗi phân xởng sản xuất hoặc mỗi phòng ban. Nh vậy có thể gây tổn hại cho công ty và cả ngời lao động.
 • 32
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRICH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HỒNG HƯNG HÀ - SỐ 46A- PHỐ HÀNG KHOAI-HOÀN KIẾM -HÀ NỘI

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRICH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HỒNG HƯNG HÀ - SỐ 46A- PHỐ HÀNG KHOAI-HOÀN KIẾM -HÀ NỘI

NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TIỀN L ƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO L ƠNG : Để phục vụ điều hành và quản lý lao động tiền lơng trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, kế toán phải thực hiện những nh[r]
 • 30
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HỒNG HƯNG HÀ

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HỒNG HƯNG HÀ

NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TIỀN L ƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO L ƠNG : Để phục vụ điều hành và quản lý lao động tiền lơng trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, kế toán phải thực hiện những nh[r]
 • 30
TẠI CÔNG TY TNHH HỒNG HƯNG HÀ SỐ 46A PHỐ HÀNG KHOAI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

TẠI CÔNG TY TNHH HỒNG HƯNG HÀ SỐ 46A PHỐ HÀNG KHOAI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TIỀN L ƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO L ƠNG : Để phục vụ điều hành và quản lý lao động tiền lơng trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, kế toán phải thực hiện những nh[r]
 • 38
SỐ TIỀN TẠM ỨNG ĐƯỢC THANH TOÁN THEO BẢNG DƯỚI ĐÂY

SỐ TIỀN TẠM ỨNG ĐƯỢC THANH TOÁN THEO BẢNG DƯỚI ĐÂY

Số thừa tạm ứng đề nghị nộp trả lại.. IV.[r]
 • 1
phương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty vinapon

phương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty vinapon

2.2.4.1. Chứng từ hạch toán. Để thanh toán tiền lơng cho ngời lao động, hàng tháng kế toán lập "Bảng thanh toán tiền lơng". Trên bảng tính lơng có ghi rõ từng khoản tiền lơng, các khoản khấu trừ và số tiền ngời lao động còn đợc lĩnh. Khoản thanh toán về trợ cấp bảo hiểm xã hội cũng đợc lập tơng tự. Sau khi kế toán trởng kiểm tra, xác nhận và ký, giám đốc duyệt y, "Bảng thanh toán lơng và Bảng thanh toán bảo hiểm xã hội " (Xem phụ lục II) sẽ đợc làm căn cứ để thanh toán lơng và bảo hiểm xã hội cho ngời lao động. Việc thanh toán lơng và bảo hiểm xã hội đợc trả vào ngày cuối cùng của tháng, nếu ngày cuối cùng trùng với ngày nghỉ, ngày lễ thì ngời lao động sẽ đợc thanh toán vào ngày làm việc trớc đó. Các khoản thanh toán lơng, thanh toán bảo hiểm xã hội, bảng kê danh sách những ngời cha lĩnh lơng cùng với chứng từ và báo cáo thu, chi tiền mặt sẽ đợc phòng kế toán kiểm tra và ghi sổ.
 • 59

Xem thêm

Từ khóa: hạch toán tiền lương tại công ty bdcmột số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản lý hạch toán tiền lương tại công ty cổ phần công nghệ viễn thông vitecohạch toán tiền lương tại công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 10 urenco 10hoàn thiện công tác tiền lương tại công ty điện lực thành phố hà nộicông nghệ bưu chính viễn thông hà nộicao đẳng công nghệ bưu chính viễn thông hà nộitrường công nghệ bưu chính viễn thông hà nộihv công nghệ bưu chính viễn thông hà nộithực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương và các khoản trích theo lương tại công ty và công tác kế toán tiền lương tại công ty xdcp công trình minh sơnkế toán tiền lương tại công ty sản xuấtkế toán tiền lương tại công ty cổ phầnbáo cáo thực tập kế toán tiền lương tại công ty xây dựngkế toán tiền lương tại công ty thương mạikế toán tiền lương tại công ty xây dựngke toan tien luong tại cong ty co phan tu van xay dung va thuong mai hai phongBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ