0
 1. Trang chủ >
 2. Kỹ thuật >
 3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Công nghệ chuyển mạch quang

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH GÓI QUANG

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH GÓI QUANG

Nghiên cứu công nghệ chuyển mạch gói quang
 • 83
MỘT SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH GÓI QUANG DOCX

MỘT SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH GÓI QUANG DOCX

(2 dãy 16 SOAG), qua b ộ đị nh tuy ế n ố ng d ẫ n sóng 16 x 16 và b ộ k ế t h ợ p th ụ độ ng 16x1. Dãy c ổ ng SOAG t ầ ng đầ u tiên c ủ a m ỗ i b ộ ch ọ n WD/SD 256 x 1 s ẽ ch ọ n m ộ t tín hi ệ u nhóm riêng bao g ồ m 16 kênh b ướ c sóng. Sau đ ó tín hi ệ u WDM c ủ a nhóm đượ c ch ọ n s ẽ đượ c gi ả i ghép kênh khi nó đ i qua b ộ đị nh tuy ế n AWG. Dãy SOAG t ầ ng th ứ 2 s ẽ ch ọ n m ộ t kênh b ướ c sóng ra kh ỏ i 16 kênh. B ằ ng vi ệ c s ử d ụ ng công ngh ệ WDM và ch ứ c n ă ng đị nh tuy ế n b ướ c sóng c ủ a AWG, s ố các c ổ ng SOAG yêu c ầ u s ẽ gi ả m đ i còn 32 (thay vì 256 cho tr ườ ng h ợ p chuy ể n m ạ ch quang phân chia theo không gian) và suy hao có th ể gi ả m 12db do k ế t h ợ p gi ữ a dãy SOAG t ầ ng 1 và 2. Nh ư v ậ y, c ấ u trúc chuy ể n m ạ ch quang WD/SD ch ỉ c ầ n 8192 c ổ ng SOAG để th ự c hi ệ n h ệ th ố ng chuy ể n m ạ ch 256 x 256 và s ố l ượ ng này đ ã gi ả m đ i 8 l ầ n so v ớ i chuy ể n m ạ ch phân chia theo không gian thông th ườ ng.
 • 7
KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH ĐỀ TÀI CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH ATM

KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH ĐỀ TÀI CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH ATM

3.2. Đặc điểm kỹ thuật 3.2.1. Nguyờn tắc chuyển mạch và định tuyến 3.2.1.1. Quỏ trỡnh chuyển mạch và xử lý gọi qua hệ thống chuyển mạch ATM Giao thức ATM tương ứng với lớp 2 như đó định nghĩa trong mụ hỡnh tham chiếu (OSI) cỏc hệ thống mở. ATM là kờt nối cú hướng, một kết nối cuối- cuối (hay kờnh ảo) cần được thiết lập trước khi định tuyến cỏc tế bào ATM. Cỏc tế bào được định tuyến dựa trờn hai giỏ trị quan trọng chứa trong 5 byte mào đầu tế bào: nhận dạng luồng ảo (VPI) và nhận dạng kờnh ảo (VCI), trong đú một luồng ảo bao gồm một số cỏc kờnh ảo. Số cỏc bit dành cho VPI phụ thuộc vào kiểu giao diện. Nếu đú là giao diện người sử dụng (UNI), giữa người sử dụng và chuyển mạch ATM đầu tiờn, 8 bit được dành cho VPI. Điều này cú nghĩa là cú tới 28 = 256 luồng ảo sẵn cú trong điểm truy nhập người sử dụng. Mặt khỏc nếu nú là giao diện node mạng (NNI), giữa cỏc chuyển mạch trung gian ATM, 12 bit sẽ dành cho VPI. Điều này cho thấy cú 212=4096 luồng ảo cú thể cú giữa cỏc chuyển mạch ATM. Trong cả UNI và NNI, cú 16 bit dành cho VCI. Vỡ thế cú 216=65 536 kờnh ảo cho mỗi luồng ảo.
 • 49
GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN NGHẼN MẠNG TRONG OBS BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÀM LỆCH HƯỚNG

GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN NGHẼN MẠNG TRONG OBS BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÀM LỆCH HƯỚNG

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU MẠNG THÔNG TIN QUANG CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU MẠNG THÔNG TIN QUANG Giới thiệu chương Lượng thông tin trao đổi trong các hệ thống thông tin ngày nay tăng lên rất nhanh. Bên cạnh gia tăng về số lượng, dạng lưu lượng truyền thông trên mạng cũng thay đổi. Dạng dữ liệu chủ yếu là lưu lượng Internet. Phần lớn những nhu cầu hiện nay là truyền dữ liệu hơn là tiếng nói. Số lượng người sử dụng Internet ngày càng đông và thời gian mỗi lần truy cập thường kéo dài hơn nhiều lần hơn một cuộc gọi điện thoại. Và nhu cầu cần sử dụng băng thông lớn, đường truyền tốc độ cao và chi phí thấp. Mạng thông tin quang ra đời đáp ứng những nhu cầu trên. Thông tin quang cung cấp một băng thông lớn, tỉ lệ lỗi rất thấp. Bên cạnh dung lượng cao, môi trường quang còn cung cấp khả năng trong suốt. Tính trong suốt cho phép các dạng dữ liệu khác nhau chia sẻ cùng một môi trường truyền và điều này phù hợp cho việc mang các tín hiệu có đặc điểm khác nhau. Vì vậy truyền thông quang được xem như là một kĩ thuật cho hệ thống thông tin băng rộng trong tương lai. Kỹ thuật ghép kênh được quan tâm nhất hiện nay là kỹ thuật ghép kênh phân chia theo bước sóng (WDM) và kỹ thuật ghép kênh phân chia theo thời gian (TDM).
 • 86
NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH GÓI QUANG

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH GÓI QUANG

Nghiên cứu công nghệ chuyển mạch gói quang
 • 82
MPLS DE TAI TOT NGHIEP

MPLS DE TAI TOT NGHIEP

CHƯƠNG 1: SƠ LƯỢC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN MPLS91.1Xu hướng phát triển mạng Internet.101.2Công nghệ chuyển mạch nền tảng.111.2.1Công nghệ chuyển mạch IP.111.2.2Công nghệ chuyển mạch ATM.121.2.3Công n
 • 119
CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH MPLS

CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH MPLS

10.CÁC ĐẶC TÍNH CỦA MPLS So sánh tổng quan MPLS với IP và ATM: Các lợi ích của MPLS: - Giá vận hành thấp hơn: +Chuyển mạch MPLS là ít phức tạp hơn IP +Dễ dàng mở rộng hơn ATM +Nâng cấp v[r]
 • 11
TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT: NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP CẢI THIỆN HIỆU NĂNG MẠNG CHUYỂN MẠCH GÓI QUANG (OPS)

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT: NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP CẢI THIỆN HIỆU NĂNG MẠNG CHUYỂN MẠCH GÓI QUANG (OPS)

Mục tiêu chính mà luận án hướng đến là nghiên cứu tìm kiếm các giải pháp khả thi để cải thiện hiệu năng mạng OPS thông qua kỹ thuật xử lý mào đầu gói toàn quang kết hợp sử dụng các chuyển mạch quang cực nhanh. Để đạt được mục tiêu chính này, luận án phải xây dựng được mô hình giải tích để mô hình hóa giải pháp xử lý mào đầu gói toàn quang và xây dựng mô hình cấu trúc khối xử lý mào đầu toàn quang mới sử dụng các chuyển mạch toàn quang cực nhanh để áp dụng cho nút chuyển mạch gói toàn quang. Trên cơ sở đó khảo sát hiệu năng nút và mạng OPS sử dụng các giải pháp cải thiện hiệu năng đã đề xuất.
 • 28
MẠNG QUANG CHUYỂN MẠCH TỰ ĐỘNG (ASON)

MẠNG QUANG CHUYỂN MẠCH TỰ ĐỘNG (ASON)

TRANG 18 17 Hình 1-4 Nguyên tắc cơ bản của kiểm chứng A Phương pháp cơ bản của kiểm chứng bằng cách tạo ra dư thừa, B Một biến thể của phương pháp cơ bản, C Mô phỏng kết hợp với kiểm chứ[r]
 • 81
TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG 2G VÀ 3G

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG 2G VÀ 3G

EDGE vẫn dựa vào công nghệ chuyển mạch kênh và chuyển mạch gói với tốc độ tối đa đạt được là 384Kbps nên sẽ khó khăn trong việc hỗ trợ các ứng dụng đòi hỏi việc chuyển mạch linh động và [r]
 • 23
NGHIÊN CỨU VỀ CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANG OBS, CÁC GIẢI THUẬT XẾP LỊCH TRONG OBS VÀ MÔ PHỎNG

NGHIÊN CỨU VỀ CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANG OBS, CÁC GIẢI THUẬT XẾP LỊCH TRONG OBS VÀ MÔ PHỎNG

Nghiên cứu về Chuyển mạch chùm quang OBS, các giải thuật xếp lịch trong OBS và mô phỏng
 • 89
ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM “TỔNG QUAN VỀ CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG MẠNG NGN” CHƯƠNG 1 POT

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM “TỔNG QUAN VỀ CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG MẠNG NGN” CHƯƠNG 1 POT

quan tâm nhi ều nhất. Mạng chuyển mạch gói dựa tr ên giao th ức IP được coi l à gi ải pháp công ngh ệ đáp ứng được sự gia tăng nhu cầu của khách h àng. V ới khả năng c ủa m ình, các d ạng lưu lượng khác nhau được xử lý ho àn toàn trong su ốt trong m ạng IP, điều n ày cho phép m ạng IP có khả năng cung cấp các loại dịch vụ phong phú và đa dạng, bao gồm cả các dịch vụ đa phương tiện chứ không ri êng gì các d ịch vụ thoại.
 • 20
CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN – MPLS

CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN – MPLS

M ulti P otocol L abel S witching) là kết quả phát triển của nhiều công nghệ chuyển mạch IP ( IP Switching) sử dụng cơ chế hoán đổi nhãn như của ATM để tăng tốc độ truyền gói tin mà không cần phải thay đổi các giao thức định tuyến của IP. MPLS tách chức năng của IP router ra làm hai phần riêng biệt: chức năng chuyển gói tin và chức năng điều khiển. Phần chức năng chuyển gói tin, với nhiệm vụ gửi gói tin giữa các IP router, sử dụng cơ chế hoán đổi nhãn tương tự như của ATM. Trong MPLS, nhãn là một số có độ dài cố định và không phụ thuộc vào lớp mạng. Kỹ thuật hoán đổi nhãn về bản chất là việc tìm nhãn của một gói tin trong một bảng các nhãn để xác định tuyến của gói và nhãn mới của nó. Việc này đơn giản hơn nhiều so với việc xử lý gói tin theo kiểu thông thường, và do vậy cải thiện khả năng của thiết bị. Các router sử dụng kỹ thuật này được gọi là LSR (Label switching router). Phần chức năng điều khiển của MPLS bao gồm các giao thức định tuyến lớp mạng với nhiệm vụ phân phối thông tin giữa các LSR, và chủ tục gán nhãn để chuyển thông tin định tuyến thành các bảng định tuyến cho việc chuyển mạch. MPLS có thể hoạt động được với các giao thức định tuyến Internet khác như OSPF (Open Shortest Path First) và BGP (Border Gateway Protocol). Do MPLS hỗ trợ việc điều khiển lưu lượng và cho phép thiết lập tuyến cố định, việc đảm bảo chất lượng dịch vụ của các tuyến là hoàn toàn khả thi. Đây là một tính năng vượt trội của MPLS so với các giao thức định tuyến cổ điển. Ngoài ra, MPLS còn có cơ chế định tuyến lại nhanh (fast rerouting).
 • 120
Chuong02 mang chuyen mach kenh

Chuong02 mang chuyen mach kenh

Chương “Mạng chuyển mạch kênh quang” nhằm cung cấpmột phân tích chi tiết về mạng chuyển mạch kênh quang vàcác kỹ thuật hỗ trợ, bao gồm: Chuyển mạch nhãn đa giao thức suy rộng• Tổng quan về chuyển mạch nhãn đa giao thức; Chuyển mạchnhãn đa giao thức suy rộng Chuyển mạch bước sóng• Chuyển mạch quang đa mức; Dải sóng; Định tuyến và cấp phátbước sóng Chuyển mạch khe quang• Khe quang; Đồng bộ hoá; Giao thức phân loại truy cập; Xử lýtranh chấp. Nhận xét và kết luậnBG Mạng Quang, TS. Võ Viết Minh Nhật 0710162071016 3Nội dungo Chuyển mạch nhãn đa giao thức suy rộng Tổng quan về chuyển mạch nhãn đa giao thức; Chuyển mạch nhãn đa giao thức suy rộngo Chuyển mạch bước sóng Chuyển mạch quang đa mức; Dải sóng; Định tuyến và cấp phát bước sóngo Chuyển mạch khe quang Khe quang; Đồng bộ hoá; Giao thức phân loại truy cập ;
 • 27
PHÂN TÍCH MÔ HÌNH NÚT SPIL VỚI KHẢ NĂNG CHUYỂN ĐỔI BƯỚC SÓNG GIỚI HẠN TRÊN MẠNG CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANG

PHÂN TÍCH MÔ HÌNH NÚT SPIL VỚI KHẢ NĂNG CHUYỂN ĐỔI BƯỚC SÓNG GIỚI HẠN TRÊN MẠNG CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANG

Chuyển mạch chùm quang OBS (Optical Burst Switching) trên mạng WDM (Wavelenght Division Multiplexing) đã được xem như là một công nghệ đầy triển vọng đối với mạng Internet thế hệ tiếp theo, bởi vì nó có nhiều lợi thế hấp dẫn như tốc độ nhanh và hiệu suất khai thác băng thông cao hơn nhiều so với những mô hình chuyển mạch kênh quang khác.
 • 9
CHUYỂN MẠCH GÓI QUANG

CHUYỂN MẠCH GÓI QUANG

Tài liệu tham khảo chuyên ngành viễn thông chuyển mạch gói quang
 • 97
ĐỀ TÀI CHUYỂN MẠCH QUANG

ĐỀ TÀI CHUYỂN MẠCH QUANG

 Trong tiến trình quang hóa mạng truyền thông, các nối chéo quang OXC (Optical Cross-connects) với chức năng chuyển mạch tuyến quangcông nghệ quan trọng cốt lõi cho phép tăng cường khả năng đáp ứng của mạng với các biến động lưu lượng và tối ưu cấu hình mạng.
 • 40
CHUYỂN MẠCH- BỘ CHUYỂN ĐỔI BƯỚC SÓNG

CHUYỂN MẠCH- BỘ CHUYỂN ĐỔI BƯỚC SÓNG

ĐỀ TÀI BÁO CÁO: CHUYỂN MẠCH- BỘ CHUYỂN ĐỔI BƯỚC SÓNG TÊN HỌC PHẦN: KĨ THUẬT HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG MÃ HỌC PHẦN: DTV4223.001 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: VƯƠNG QUANG PHƯỚC NHÓM PHAN VĂN TƯỜNG THÁI CÔNG THÀNH LUÂN A-RẤT NHIỆT HUẾ, THÁNG 10 NĂM 2021 I.SWITCH.1 1.Chuyển mạch quang lớn5 Số lượng phần tử chuyển mạch yêu cầu.5 Mất độ đồng đều..6 Số lượng giao nhau..6 Khối đặc trưng.6 Crossbar8 Clos10 Spanke11 Benes13 Spanke-Benes14 2.Công nghệ chuyển mạch quang15 Chuyển mạch cơ số lượng lớn15 Hệ thống chuyển mạch cơ điện vi mô (MEMS)17 Bubble-Based Waveguide Switch21 Chuyển mạch tinh thể lỏng22 Chuyển mạch điện quang23 Chuyển mạch nhiệt quang24 Bộ chuyển mạch Khuếch đại quang bán dẫn25 3.Chuyển mạch điện tử lớn25 II.Bộ chuyển đổi bước sóng27 1.Phương pháp quang điện tử29 2.Hệ thống quang học.31 3.Kỹ thuật giao thoa32 4.Trộn sóng.36 I.SWITCH. Switch hay còn gọi là thiết bị chuyển mạch, là một thiết bị dùng để kết nối các đoạn mạng với nhau theo mô hình mạng hình sao (star). Theo mô hình này, switch đóng vai trò là thiết bị trung tâm, tất cả các máy tính đều được nối về đây. Bộ chuyển mạch quang được sử dụng trong mạng quang cho nhiều ứng dụng khác nhau. Các ứng dụng khác nhau yêu cầu thời gian chuyển đổi và số lượng cổng chuyển đổi khác nhau, như được tóm tắt trong Bảng 3.3. Ứng dụngThời gian chuyển mạchSố lượng cổng Cung cấp1-10 ms> 1000 Chuyển mạch bảo vệ1-10 ms2-1000 Chuyển mạch gói1 ns> 100 Điều chế bên ngoài10 ps1 Bảng 3.3 Các ứng dụng cho chuyển mạch quang và yêu cầu về thời gian chuyển mạch và số cổng của chúng. Một ứng dụng của bộ chuyển mạch quang là cung cấp những quỹ đạo ánh sáng. Trong ứng dụng này, các công tắc được sử dụng bên trong các kết nối chéo bước sóng để định cấu hình lại chúng để hỗ trợ các quỹ đạo ánh sáng mới. Trong ứng dụng này, các công tắc được thay thế cho các tấm vá bằng sợi thủ công, nhưng với phần mềm được bổ sung đáng kể cho quản lý mạng quy trình đầu cuối, một chủ đề mà chúng ta sẽ trình bày chi tiết trong Chương 9 và 10. Do đó, đối với ứng dụng này, các chuyển mạch với thời gian chuyển đổi miligiây là có thể chấp nhận được. Thách thức ở đây là nhận ra kích thước chuyển mạch lớn. Một ứng dụng quan trọng khác là chuyển mạch bảo vệ, chủ đề của Chương 10. Ở đây, các chuyển mạch được sử dụng để chuyển luồng lưu lượng từ một sợi sơ cấp sang một sợi quang khác trong trường hợp sợi sơ cấp bị lỗi. Toàn bộ hoạt động thường phải được hoàn thành trong vài chục mili giây, bao gồm thời g
 • 31
Công nghệ chuyển mạch

Công nghệ chuyển mạch

Các điện thoại thông thường chỉ được sử dụng để nối với một phía đối diện tương ứng nhằm thiết lập một cuộc gọi. Trong truyền số liệu, các đường dây chuyên dụng dùng cho một số lượng hạn chế các thuê bao cũng được sử dụng. Ngoài ra, các mạng lưới điện tín hiện nay đang hoạt động như là các hệ thống độc lập với các hệ thống thông tin khác. Mặt khác, tầm quan trọng của việc đảm bảo các phương tiện thích hợp để trao đổi thông tin ngày càng tǎng khi xã hội ngày càng tiến gần tới thời đại thông tin. Để đương đầu với những thay đổi ấy, các hệ thống chuyển mạch điện tử đang được tích hợp và những đặc điểm mới được phát triển. Thêm nữa, việc nghiên cứu các dịch vụ mới hoang toàn đáp ứng các yêu cầu của người sử dụng cũng đang được tiến hành. Mới gần đây, các cố gắng nhằm kết hợp các hình thức khác nhau của các hệ thống thông tin đang đựợc thực thi nhằm tạo được hiệu quả cao hơn và chi phí ít hơn. Nói chung, mục tiêu cơ bản của truyền thông có thể được coi như là quá trình gửi và nhận các thông tin cần thiết qua các loại phương tiện truyền thông khác nhau. Đồng thời, sự giao tiếp máy-máy được sử dụng để xử lý các số liệu cũng như điều khiển các tín hiệu. Những dịch vụ kể trên có thể phân loại theo chức nǎng thành các dịch vụ chuyển mạch điện thoại, video và thông tin số liệu. Tuỳ theo dạng thông tin được xử lý, mà các phương pháp phục vụ, các đặc tính lưu lượng, độ rộng các dải tần truyền dẫn, và các đặc tính của các thiết bị đầu cuối sẽ được xác định. Kết quả là, nếu một mạng lưới thông tin với mục đích đặc biệt và dễ thiết kế được thiết lập, nó có thể sẽ không đủ linh hoạt để đáp ứng những đòi hỏi mới một cách có hiệu quả. Ngược lại, nếu nhiều loại dịch vụ thông tin được kết hợp thành một mạng lưới để hoạt động thì mạng lưới đó, cho dù hơi kém hiệu quả đôi chút, vẫn có thể dễ dàng vận hành, thay đổi và mở rộng. Ngoài ra, các tổng đài như vậy sẽ dễ dàng điều khiển. Nhằm mục đích ấy, ISDN (Mạng số đa dịch vụ) có khả nǎng kết hợp nhiều hệ thống khác nhau vào một hệ thống có hiệu quả đang có nhu cầu rất cao.
 • 40
NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP ĐO KIỂM TRA OSNR TRONG MẠNG CHUYỂN MẠCH GÓI QUANG (OPS)

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP ĐO KIỂM TRA OSNR TRONG MẠNG CHUYỂN MẠCH GÓI QUANG (OPS)

Đầu tiên, tầm quan trọng của OPM cho các mạng trong quang tương lai đã được nhấn mạnh. Do đó, cùng với quản lý mạng quang, nó thực hiện một số chức năng mạng rất quan trọng và trở nên cần thiết trong việc xây dựng một mạng toàn quang có độ tin cậy, tốc độ cao và dịch vụ khác nhau. Tiếp sau, dải rộng của OPM bao gồm một loạt các thông số được theo dõi đã được giới thiệu. Sau đó, hầu hết các cấu hình có liên quan đến việc kiểm tra chất lượng tín hiệu trong các mạng quang hiện nay đã được xem xét, cho thấy rằng những trở ngại bạn đầu khi nghiên cứu OPM đã được tập trung vào việc đạt được các chức năng giám sát mong muốn bằng cách giám sát một số thông số như công suất kênh và bước sóng của mỗi kênh WDM và ước đoán OSNR. Tuy nhiên, chúng có một số hạn chế đã làm giảm khả năng ứng dụng trong các mạng tương lai có khả tái cấu hình động. Do đó, sự cần thiết của các giải pháp tiên tiến hơn đã được chú ý. Những giải pháp mới tập trung vào kiểm tra các thông số như là sự tán sắc, PMD và OSNR. Cụ thể, một danh sách toàn diện của các kỹ thuật đo kiểm tra tiên tiến khác nhau đã được phân tích đồng thời tóm tắt ưu điểm chính và những hạn chế của chúng.
 • 74

Xem thêm

Từ khóa: i tổng quan về mạng ngntổng quan về mạng thế hệ mới ngntổng quan về mạng viễn thông thế hệ mới ngntổng quan về mạng truyền tải và phương thức truyền dẫn theo hướng mạng thế hệ sau ngntổng quan về mạng thế hệ sau ngn 8tổng quan về mạng thông tin di động gsm gprsNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Chuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ