0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

BCKT Báo cáo Kiểm toán

LUẬN VĂN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA KIỂM TOÁN VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI BÁO CÁO KIỂM TOÁN​

LUẬN VĂN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA KIỂM TOÁN VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI BÁO CÁO KIỂM TOÁN​

TRANG 6 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT KTV : Kiểm toán viên DNKT : Doanh nghiệp kiểm toán BCKT : Báo cáo kiểm toán BCTC : Báo cáo tài chính KTĐL : Kiểm toán độc lập VACPA : Hội kiểm toán viên hàn[r]
 • 89
THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN DOANH THU BHCCDV TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI CÔNG TY ATICVIETNAM

THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN DOANH THU BHCCDV TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI CÔNG TY ATICVIETNAM

2.1.2.Đặc điểm quản lý công ty 2.1.2.1.Đội ngũ nhân viên Công ty có đội ngũ nhân viên giầu kinh nghiệm và năng lực cao được đào tạo chuyên nghiệp trong các lĩnh vực như tài chính, thuế, kế toán, kiểm toán, ngân hàng…tại các trường đại học trong và ngoài nước, đã từng làm việc và giữ những chức vụ quan trọng tại các công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam như VaCo, AFC… Nhân viên trong công ty luôn nhanh nhẹn, tháo vát, có tư cách đạo đức… đảm bảo đáp ứng tốt với nhiệm vụ công việc được giao phó. Hiện tại công ty có khoảng 30 nhân viên, trong đó số lượng kiểm toán viên có chứng chỉ CPA là 3 người. Nhân viên trong công ty luôn được đào tạo cơ bản trong những lĩnh vực mà công ty cung cấp dịch vụ. Trong một vài năm tới, số lượng nhân viên có chứng chỉ kiểm toán viên hành nghề sẽ tăng lên đáng kể bởi do những nhân viên có đủ điều kiện, tư cách sẽ được công ty tạo điều kiện thi chứng chỉ CPA do Bộ Tài chính tổ chức.
 • 29
73 HOÀN THIỆN QUY TRÌNH LẬP, XÉT DUYỆT VÀ THÔNG QUA BÁO CÁO KIỂM TOÁN VÀ QUY TRÌNH LẬP BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TOÁN HÀNG NĂM CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

73 HOÀN THIỆN QUY TRÌNH LẬP, XÉT DUYỆT VÀ THÔNG QUA BÁO CÁO KIỂM TOÁN VÀ QUY TRÌNH LẬP BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TOÁN HÀNG NĂM CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

73 Hoàn thiện quy trình lập, xét duyệt và thông qua báo cáo kiểm toán và quy trình lập báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nước
 • 155
CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN SỐ 800: LƯU Ý KHI KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC LẬP THEO KHUÔN KHỔ VỀ LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT

CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN SỐ 800: LƯU Ý KHI KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC LẬP THEO KHUÔN KHỔ VỀ LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT

Các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA) có số hiệu từ nhóm 100 đến nhóm 700 được áp dụng cho cuộc kiểm toán báo cáo tài chính. Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn các vấn đề mà kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán (sau đây gọi là “kiểm toán viên”) cần lưu ý khi áp dụng các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam nêu trên cho cuộc kiểm toán báo cáo tài chính được lập theo khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt.
 • 23
Kiểm toán báo cáo tài chính là gì? Những điều cần biết về Kiểm toán BCTC

Kiểm toán báo cáo tài chính là gì? Những điều cần biết về Kiểm toán BCTC

Kiểm toán Báo cáo tài chính là gì? Đối tượng kiểm toán Báo cáo tài chính là ai? Quy trình cũng như các phương pháp kiểm toán báo cáo tài chính như thế nào? Tất cả câu hỏi của các bạn được giải đáp qua bài viết dưới đây, mời các bạn cùng tham khảo.
 • 10
HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁNKIỂM TOÁN

Hoàn thiện kiểm toán báo cáo kết quả kinh doanh trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán
 • 88
HOÀN THIỆN QUY TRÌNH LẬP, XÉT DUYỆT VÀ THÔNG QUA BÁO CÁO KIỂM TOÁN VÀ QUY TRÌNH LẬP BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TOÁN HÀNG NĂM CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH LẬP, XÉT DUYỆT VÀ THÔNG QUA BÁO CÁO KIỂM TOÁN VÀ QUY TRÌNH LẬP BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TOÁN HÀNG NĂM CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Hoàn thiện quy trình lập, xét duyệt và thông qua báo cáo kiểm toán và quy trình lập báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nước
 • 155
39 ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỖ TRỢ VIỆC LẬP BIÊN BẢN VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

39 ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỖ TRỢ VIỆC LẬP BIÊN BẢN VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

39 Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ việc lập biên bản và báo cáo kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp nhà nước của Kiểm toán nhà nước
 • 85
136 ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỖ TRỢ VIỆC LẬP BIÊN BẢN VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

136 ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỖ TRỢ VIỆC LẬP BIÊN BẢN VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

136 Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ việc lập biên bản và báo cáo kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính Doanh nghiệp nhà nước của kiểm toán Nhà nước
 • 85
PMC_2009_BCTN

PMC_2009_BCTN

BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP: -TÊN CÔNG TY: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT - _VIETVALUES_ - _Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP :[r]
 • 35
Báo cáo kiểm toán là gì? Mẫu BCKT chuẩn nhất hiện nay

Báo cáo kiểm toán là gì? Mẫu BCKT chuẩn nhất hiện nay

Báo cáo kiểm toán là gì? Nội dung cũng như Mẫu báo cáo kiểm toán Chuẩn nhất hiện nay như thế nào? Tất cả sẽ được giới thiệu cùng các bạn qua bài viết dưới đây. Mời các bạn cùng tham khảo và tìm hiểu chia tiết về báo cáo kiểm toán.
 • 8
17 HOÀN THIỆN QUY TRÌNH LẬP, XÉT DUYỆT VÀ THÔNG QUA BÁO CÁO KIỂM TOÁN VÀ QUY TRÌNH LẬP BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TOÁN HÀNG NĂM CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

17 HOÀN THIỆN QUY TRÌNH LẬP, XÉT DUYỆT VÀ THÔNG QUA BÁO CÁO KIỂM TOÁN VÀ QUY TRÌNH LẬP BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TOÁN HÀNG NĂM CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

17 Hoàn thiện quy trình lập, xét duyệt và thông qua báo cáo kiểm toán và quy trình lập báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán hàng năm của kiểm toán nhà nước
 • 155
Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ)

Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ)

Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ)Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ)Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ)Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ)Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ)Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ)Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ)
 • 186
PHAN BIET KIEM TOAN DOCX

PHAN BIET KIEM TOAN DOCX

Kiểm toán Nhà nước Nếu kiểm toán độc lập là hoạt động dịch vụ và thu phí thì kiểm toán nhà nước lại là công việc kiểm toán do cơ quan kiểm toán nhà nước tiến hành theo luật định và không thu phí kiểm toán. Nội dung của Kiểm toán chủ yếu là kiểm toán tuân thủ, xem xét việc chấp hành các chính sách luật lệ và các chế độ của Nhà nước và đánh giá sự hữu hiệu, hiệu quả hoạt động tại các đơn vị sử dụng vốn và kinh phí của nhà nước. Cơ quan kiểm toán nhà nước là một tổ chức trong bộ máy quản lý của Nhà nước. Kiểm toán viên Nhà nước là các viên chức Nhà nước.
 • 1
HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM THỰC HIỆN

HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM THỰC HIỆN

Chương I: Lý luận chung về kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính.Chương II: Thực trạng kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty Kiểm toán tư vấn xâ
 • 112
LÝ THUYẾT CHUNG VỀ KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH VÀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

LÝ THUYẾT CHUNG VỀ KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH VÀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

Đối tượng thường xuyên và chủ yếu của kiểm toán tài chính là các báo cáo tài chính. Chính vì thế kiểm toán tài chính còn được gọi là kiểm toán báo cáo tài chính. Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200, điểm 04 đã định nghĩa báo cáo tài chính như sau: “Báo cáo tài chính là hệ thống báo cáo được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành (hoặc được chấp nhận) phản ánh các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu của đơn vị”.
 • 32
LÝ THUYẾT CHUNG VỀ KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH VÀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

LÝ THUYẾT CHUNG VỀ KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH VÀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

Đối tượng thường xuyên và chủ yếu của kiểm toán tài chính là các báo cáo tài chính. Chính vì thế kiểm toán tài chính còn được gọi là kiểm toán báo cáo tài chính. Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200, điểm 04 đã định nghĩa báo cáo tài chính như sau: “Báo cáo tài chính là hệ thống báo cáo được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành (hoặc được chấp nhận) phản ánh các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu của đơn vị”.
 • 28
CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO TỐT NGHIỆP VỀ KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY (IFC)

CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO TỐT NGHIỆP VỀ KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY (IFC)

Chuyên đề báo cáo tốt nghiệp về kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính của công ty (ifc)
 • 97
NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM ĐẾN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ YÊU CẦU HOÀN THIỆN NỘI DUNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DNNN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ

NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM ĐẾN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ YÊU CẦU HOÀN THIỆN NỘI DUNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DNNN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ

những ảnh hưởng của chuẩn mực kế toán việt nam đến kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp nhà nước và yêu cầu hoàn thiện nội dung quy trình kiểm toán báo cáo tài chính DNNN của kiểm toán nhà
 • 94
NHỮNG CHUẨN MỰC CỦA KẾ TOÁN VIỆT NAM ĐẾN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ YÊU CẦU HOÀN THIỆN NỘI DUNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

NHỮNG CHUẨN MỰC CỦA KẾ TOÁN VIỆT NAM ĐẾN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ YÊU CẦU HOÀN THIỆN NỘI DUNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Những chuẩn mực của kế toán Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp nhà nước và yêu cầu hoàn thiện nội dung quy trình kiểm toán báo cáo tài chính Doanh nghiệp nhà nước của kiểm toán nh
 • 94
22 BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY TNHHKIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN DCPA.

22 BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY TNHHKIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN DCPA.

VỀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÁC DỊCH VỤ CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CUNG CẤP BAO GỒM: _ DỊCH VỤ KIỂM TOÁN_ • _Kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định._ • _Kiểm toán báo cáo tài chính ch[r]
 • 31
37 NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM ĐẾN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ YÊU CẦU HOÀN THIỆN NỘI DUNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

37 NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM ĐẾN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ YÊU CẦU HOÀN THIỆN NỘI DUNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

37 Những ảnh hưởng của chuẩn mực Kế toán Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp nhà nước và yêu cầu hoàn thiện nội dung quy trình kiểm toán báo cáo tài chính của kiểm toán nhà nước
 • 94
201 BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN DCPA

201 BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN DCPA

VỀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÁC DỊCH VỤ CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CUNG CẤP BAO GỒM: _ DỊCH VỤ KIỂM TOÁN_ • _Kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định._ • _Kiểm toán báo cáo tài chính ch[r]
 • 31
 MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ PHƠNG HỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN Ở NỚC TA

MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ PHƠNG HỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN Ở NỚC TA

Để tiến hành một cuộc kiểm toán, kiểm toán viên tiến hành thu thập các thông tin có thể định lợng trên các báo cáo tài chính, trên các báo cáo quyết toán của đơn vị đợc kiểm toán..., hoặ[r]
 • 23
CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN SỐ 700: HÌNH THÀNH Ý KIẾN KIỂM TOÁN VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN SỐ 700: HÌNH THÀNH Ý KIẾN KIỂM TOÁNBÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán (sau đây gọi là “kiểm toán viên”) trong việc đưa ra ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính. Chuẩn mực này cũng quy định hình thức và nội dung của báo cáo kiểm toán được phát hành như là kết quả công việc kiểm toán báo cáo tài chính.
 • 45
Thảo luận kiểm toán căn bản  CHUẨN mực KIỂM TOÁN số 700 HÌNH THÀNH ý KIẾN KIỂM TOÁN và báo cáo KIỂM TOÁN về kế TOÁN tài CHÍNH

Thảo luận kiểm toán căn bản CHUẨN mực KIỂM TOÁN số 700 HÌNH THÀNH ý KIẾN KIỂM TOÁNbáo cáo KIỂM TOÁN về kế TOÁN tài CHÍNH

- Nâng cao đạo đức nghề nghiệp và đạo đức con người của kiểm toán viên: Trong những năm gần đây, việc nhiều Công ty bị phá sản do lỗi của Công ty kiểm toán không còn xa lạ. Sở dĩ có tình trạng này là do một nguyên nhân hết sức quan trọng, không giải quyết được các xung đột lợi ích trong quá trình hành nghề, một vấn đề thuộc lĩnh vực đạo đức của người hành nghề kiểm toán. Các kiểm toán viên là người được đặt niềm tin lớn nhất của những nhà đầu tư, nhà quản lý, các tổ chức, cá nhân… quan tâm đến báo cáo kiểm toán. Thực hiện vai trò quan trọng của mình, kiểm toán viên cần đưa ra kết luận chính xác, rõ ràng, trung thực về những gì mà họ đã thực hiện. Kiểm toán viên cần trau dồi kinh nghiệm, trình độ để tự tin vào khả năng của bản thân hơn, dám chịu trách nhiệm về những kết luận mà mình đưa ra. Một khi đã gắn trách nhiệm với từng cá nhân thì tinh thần trách nhiệm sẽ được nâng cao rõ rệt, kết quả là những kết luận trên báo cáo kiểm toán sẽ có giá trị hơn, tin cậy hơn. Để có thể nêu lên ý kiến khách quan của mình, kiểm toán viên cần trau dồi tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp và hơn nữa, tu dưỡng đạo đức con người vì hơn ai hết, con người có nhân cách, có đạo đức sẽ không vì bất kỳ một áp lực nào để bóp méo sự thật.
 • 38
MẪU BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM CUỘC KIỂM TOÁN CHẤT LƯỢNG CAO DOC

MẪU BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM CUỘC KIỂM TOÁN CHẤT LƯỢNG CAO DOC

1 Tên cuộc kiểm toán - Kế hoạch kiểm toán của Đoàn kiểm toán TRANG 2 - Báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán Biên bản kiểm toán - Báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán - Nhật ký kiểm toán, t[r]
 • 3
2018 - HOATIEU.VN

2018 - HOATIEU.VN

Theo đó, không như quy định cũ, Báo cáo kiểm toán sẽ được thực hiện thông qua việc Lập Dự thảo Báo cáo kiểm toán, để có được Báo cáo kiểm toán sẽ phải thực hiện theo quy trình sau đây:..[r]
 • 3
Quy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiện

Quy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiện

Quy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiện
 • 84
MỐI QUAN HỆ CƠ SỞ DẪN LIỆU VỚI VIỆC THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

MỐI QUAN HỆ CƠ SỞ DẪN LIỆU VỚI VIỆC THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

MỤC TIÊU CỦA KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH _Theo Chuẩn mực Kiểm toán số 200, mục tiêu kiểm toán được_ định nghĩa như sau: “Mục tiêu của kiểm toán báo cáo tài chính là giúp cho kiểm toán vi[r]
 • 45
MẪU : BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM CHẤT LƯỢNG CUỘC KIỂM TOÁN CỦA ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ CUỘC KIỂM TOÁN DOC

MẪU : BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM CHẤT LƯỢNG CUỘC KIỂM TOÁN CỦA ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ CUỘC KIỂM TOÁN DOC

STT CHỈ TIÊU ĐIỂM ĐIỂM 1 TÊN CUỘC KIỂM TOÁN TRANG 2 - Kế hoạch kiểm toán chi tiết - Báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán _Biên bản kiểm toán _ - Báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán - Nhật[r]
 • 3
Bài tập lớn Kiểm toán tài chính 1

Bài tập lớn Kiểm toán tài chính 1

Yêu cầu: Cho biết đối tượng của kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích đối tượng của kiểm toán báo cáo tài chính gắn với doanh nghiệp. Gắn với đặc điểm kinh doanh và báo cáo tài chính kì gần nhất của đơn vị được giao, đánh giá khoản mục nào là trọng yếu. Kiểm toán báo cáo tài chính có những dạng ý kiến kiểm toán nào. Phân tích và đánh giá ý kiến của kiểm toán trên báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính của doanh nghiệp cho năm tài chính gần nhất.
 • 29
Tổng quan về kiểm toán báo cáo tài chính

Tổng quan về kiểm toán báo cáo tài chính

Kiểm toán báo cáo tài chính là gì? Kiểm toán báo cáo tài chính làm những gì? Quy trình kiểm toán diễn ra như thế nào? Bài viết sau đây sẽ tóm lược tổng quan về kiểm toán báo cáo tài chính – một loại hình kiểm toán phổ biến nhất hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 6
202 BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THĂNG LONG (TTL) VÀ ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY LLT

202 BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THĂNG LONG (TTL) VÀ ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY LLT

TRANG 3 _* Lĩnh vực kiểm toán _ Cung cấp các dịch vụ kiểm toán trong các lĩnh vực: - Kiểm toán Báo cáo tài chính thường nên cho các loại hình doanh nghiệp - Kiểm toán Báo cáo quyết toán [r]
 • 20
Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán  kiểm toán3  đại học công nghiệp hà nội

Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán kiểm toán3 đại học công nghiệp hà nội

Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán kiểm toán3 đại học công nghiệp hà nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán kiểm toán3 đại học công nghiệp hà nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán kiểm toán3 đại học công nghiệp hà nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán kiểm toán3 đại học công nghiệp hà nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán kiểm toán3 đại học công nghiệp hà nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán kiểm toán3 đại học công nghiệp hà nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán kiểm toán3 đại học công nghiệp hà nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán kiểm toán3 đại học công nghiệp hà nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán kiểm toán3 đại học công nghiệp hà nội
 • 85
CÂU HỎI ÔN THI MÔN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TMU

CÂU HỎI ÔN THI MÔN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TMU

NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN THI MÔN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH1.Trình bày khái quát các thủ tục kiểm toán khoản mục “Tài sản bằng tiền” trong kiểm toán báo cáo tài chính?( 9 Ý CHÍNH)2.Trình bày khái quát các thủ tục kiểm toán kiểm toán khoản mục “Hàng tồn kho” trong kiểm toán báo cáo tài chính?3.Trình bày khái quát các thủ tục kiểm toán khoản mục “Tài sản cố định hữu hình” trong kiểm toán báo cáo tài chính? 4.Trình bày khái quát các thủ tục kiểm toán khoản mục “ Vay và nợ thuê tài chính” trong kiểm toán báo cáo tài chính?
 • 21
Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính mới nhất

Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính mới nhất

Bài viết dưới đây giới thiệu một số thông tin về kiểm toán báo cáo tài chính? Đối tượng, mục tiêu, nguyên tắc cơ bản của kiểm toán BCTC; các chu trình kiểm toán Báo cáo tài chính, phương pháp, quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính, mời các bạn cùng tham khảo.
 • 7
Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ))

Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ))

Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ))Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ))Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ))Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ))Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ))Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ))Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ))Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ))Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ))Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ))
 • 186
Bài tập Kiểm toán Báo cáo tài chính

Bài tập Kiểm toán Báo cáo tài chính

câu trả lời đúng nhất trong các câu sau1. Mục đích chính của kiểm toán báo cáo tài chính là:a. Giúp các doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quảb. Khẳng định các báo cáo tài chính không có sai sótc. Giúp các doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuếd. Cung cấp cho người sử dụng một sự đảm bảo hợp lý về tính trung thực, hợp lý củacác báo cáo tài chính2. Các doanh nghiệp kiểm toán chủ yếu cung cấp dịch vụ:a. Kiểm toán tính tuân thủb. Kiểm toán hoạt độngc. Kiểm toán báo cáo tài chínhd. Kiểm toán liên kết3. Kết quả kiểm toán báo cáo tcâu trả lời đúng nhất trong các câu sau1. Mục đích chính của kiểm toán báo cáo tài chính là:a. Giúp các doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quảb. Khẳng định các báo cáo tài chính không có sai sótc. Giúp các doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuếd. Cung cấp cho người sử dụng một sự đảm bảo hợp lý về tính trung thực, hợp lý củacác báo cáo tài chính2. Các doanh nghiệp kiểm toán chủ yếu cung cấp dịch vụ:a. Kiểm toán tính tuân thủb. Kiểm toán hoạt độngc. Kiểm toán báo cáo tài chínhd. Kiểm toán liên kết3. Kết quả kiểm toán báo cáo t
 • 28
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN (GỌI TẮT LÀ AFC)

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN (GỌI TẮT LÀ AFC)

Các dịch vụ kiểm toán đặc biệt của công ty: - Kiểm toán dự toán, báo cáo quyết toán công trình xây dựng cơ bản - Kiểm toán dự án, báo cáo quyết toán kinh phí từ các nguồn tài trợ trong v[r]
 • 26

Xem thêm

Từ khóa: sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngđánh giá chung về thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngtổ chức quản lý hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngchuyên đề hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán tư vấn xây dựng việt nam thực hiệnhoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán auditing company limited ascnhận xét và các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệncác giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệnphần 3 một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại vaephần iii một số định hướng và giải pháp hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính tại công tymột số giải pháp hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chínhcác giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán bctc do công ty tnhh kiểm toán độc lập quốc gia việt nam thực hiệnkết luận và đề xuất nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính kho tại công ty tnhh kiểm toán quốc tế unistarmục tiêu kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệntrình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệnthực trạng kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiện tại khách hàngNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ