0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Kiểm tra chi tiết nghiệp vụ

Mô tả công việc vị trí Kế toán viên

Mô tả công việc vị trí Kế toán viên

Kế toán viên chịu trách nhiệm kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp; Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh; Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp; Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết; Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng công ty...
 • 2
CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH CÁC CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - 6 POT

CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH CÁC CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - 6 POT

phục vụ nhu cầu thanh toán phát sinh trong ngày và những ngày tiếp theo. Việc xác định chính xác lượng dự trữ cần thiết là hết sức quan trọng đối với các TCTD. Nếu dự trữ quá cao, kinh doanh kém hiệu quả, nếu dự trữ quá thấp thì sẽ không đảm bảo được khả năng thanh toán của các TCTD, hiệu quả kinh doanh cũng sẽ không cao. Trong chức năng quản lý VKD của các TCTD, NHNN kiểm soát thông qua các công cụ Chính sách tiền tệ, chủ yếu là công cụ gián tiếp như Nghiệp vụ Thị Trường Mở, Tái cấp vốn và DTBB để tác động vào khả năng thanh toán của các TCTD nhằm đạt mục tiêu của Chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ.
 • 7
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TYCHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH HÀ NỘI

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TYCHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH HÀ NỘI

- Kế toán trưởng (Trưởng phòng Tài chính kế toán): Chỉ đạo chung toàn bộ công tác kế toán toàn Công ty. Tham mưu đắc lực cho Giám đốc trong việc quản lý, sử dụng chỉ tiêu tài chính đúng mục đích, đúng chế độ và hiệu quả. - Kế toán tổng hợp (Phó phòng Tài chính kế toán): Thay mặt kế toán trưởng giải quyết toàn bộ công việc khi kế toán trưởng đi vắng. Phụ trách theo dõi toàn bộ công tác tài chính kế toán. Hướng dẫn hạch toán kế toán, tổng hợp báo cáo, theo dõi chi tiết công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật và các quỹ. - Kế toán thanh toán tiền mặt: Theo dõi chi tiết từng nghiệp vụ thu chi bằng tiền mặt và các nghiệp vụ có liên quan như: chi phí bán hàng, chi phí quản lý
 • 49
Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Ngữ văn 9 (có đáp án chi tiết)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Ngữ văn 9 (có đáp án chi tiết)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Ngữ văn 9 (có đáp án chi tiết). Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Ngữ văn 9 (có đáp án chi tiết) Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Ngữ văn 9 (có đáp án chi tiết) Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Ngữ văn 9 (có đáp án chi tiết).
 • 7
Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 9 (có đáp án chi tiết)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 9 (có đáp án chi tiết)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 9 (có đáp án chi tiết). đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 9 (có đáp án chi tiết). ề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 9 (có đáp án chi tiết).dđề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 9 (có đáp án chi tiết). đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 9 (có đáp án chi tiết)
 • 5
Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 8 (có đáp án chi tiết)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 8 (có đáp án chi tiết)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 8 (có đáp án chi tiết). Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 8 (có đáp án chi tiết). Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 8 (có đáp án chi tiết). Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 8 (có đáp án chi tiết) .Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 8 (có đáp án chi tiết)
 • 5
Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 7 (có đáp án chi tiết)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 7 (có đáp án chi tiết)

. Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 7 (có đáp án chi tiết). Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 7 (có đáp án chi tiết). Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 7 (có đáp án chi tiết). Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 7 (có đáp án chi tiết). Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 7 (có đáp án chi tiết)
 • 3
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT NGHIỆP VỤ LỄ TÂN NGOẠI GIAO

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT NGHIỆP VỤ LỄ TÂN NGOẠI GIAO

Tài liệu cung cấp đến các bạn những thông tin về môn Nghiệp vụ lễ tân ngoại giao bao gồm: thông tin chung, mục tiêu của môn học, tóm tắt nội dung môn học, lịch trình tổ chức dạy – học cụ thể, tiêu chí đánh giá nhiệm vụ giảng viên giao cho sinh viên, hình thức kiểm tra, đánh giá môn học, các loại điểm kiểm tra và trọng số của từng loại điểm, yêu cầu của giảng viên đối với môn học.
 • 9
NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG TỔNG HỢP CHI TIẾT

NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG TỔNG HỢP CHI TIẾT

Chiết lọc những thứ quan trọng nhất, nội dung cốt lõi nhất và hổ trợ các sinh viên đi thi cuối kì cũng như giữa kì.cặn kẻ từng phần :+ viết tên địa danh, thế nào là nghiệp vụ hành chính nhà nước, hành chính doanh nghiệp, cho ví dụ ở cuối bài.+ văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, cái này quan trọng nên được đưa lên trên.....,....
 • 6
NOI DUNG HOAN CHINH LUẬN VĂN KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN MẪU VACPA

NOI DUNG HOAN CHINH LUẬN VĂN KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN MẪU VACPA

Mục tiêu của giai đoạn này là để KTV xác định được các giao dịch liên quan trực tiếp đến chu trình và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, các thủ tục kiểm tra, kiểm soát các nghiệp vụ kinh [r]
 • 201
ÁP DỤNG NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ TRONG CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - 3 POTX

ÁP DỤNG NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ TRONG CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - 3 POTX

Một nội dung góp phần không nhỏ để Nghiệp vụ thị trường mở hoạt động có hiệu quả đó là công nghệ thông tin và hệ thống thanh toán. Việc kết nối theo một chương trình phần mềm hiện đại trong nỗi bộ NHNN, giữa trưởng ban điều hành Nghiệp vụ thị trường mở các uỷ viên và người trực tiếp điều hành sàn giao dịch; giữa NHNN với các NH thành viên, đảm bảo thực hiện các công đoạn giao dịch từ khi công nhận thành viên, đăng ký chữ điện tử, thông báo mời thầu, đăng ký giấy tờ có giá, xét thầu, thông báo kết quả đấu thầu, tạo lập và ký hợp đồng mua lại, đến khâu thanh toán chuyển tiền và làm các loại thông báo, báo cáo…
 • 9
SO THEO DOI CONG TAC PCCC

SO THEO DOI CONG TAC PCCC

sổ theo dõi hoạt động phòng cháy chữa cháy chi tiết về công tác tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC, công tác kiểm tra, bảo dưỡng kiểm tra phương tiện, thực tâp phương án chữa cháy...Nhận hỗ trợ làm hồ sơ PCCC trọn bộ tất cả các loại hình kinh doanh và vẽ sơ đồ mặt bằng tổng thể, sơ đồ triển khai lực lượng phương tiện PCCC. Liên hệ: daithanhpccc@gmail.com hoặc sđt: 0868400089
 • 14
HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM (AVA) THỰC HIỆN

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM (AVA) THỰC HIỆN

được tình hình hoạt động của khách hàng và phán đoán các rủi ro có thể xảy ra. • Phương pháp chọn mẫu - Để giảm khối lượng mẫu mà vẫn đảm bảo hiệu lực của bằng chứng kiểm toán, KTV nên kế hợp với thủ tục phân tích một cách đúng đắn. Áp dụng thủ tục phân tích trong chọn mẫu phi thống kê theo giá trị sẽ giúp KTV khoanh vùng các gian lận, sai sót và thu thập được những bằng chứng trọng yếu hơn. Thông thường, cách thức hạch toán và các nghiệp vụ diễn ra sẽ có tính lặp lại, do đó các sai sót sẽ mang tính hệ thống. Vì vậy, KTV trước khi chọn mẫu sẽ xem xét lướt sổ cái, chọn ra tất cả các nghiệp vụ lạ và một số nghiệp vụ có giá trị lớn trong số các nghiệp cụ tương tự nhau. Từ đó mới tiến hành kiểm tra. Như vậy, đảm bảo rằng tất cả các sai sót KTV đều nắm được mà không tốn nhiều thời gian.
 • 104
Đề tài Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của các tổ chuyên môn ở trường Tiểu học Thới Hoà

Đề tài Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của các tổ chuyên môn ở trường Tiểu học Thới Hoà

Việc kiểm tra thường xuyên đối với giáo viên thông qua các nội dung kiểm tra như : trình độ nghiệp vụ ; thực hiện qui chế , qui định chuyên môn ; kết quả giảng dạy ; việc thực hiện các n[r]
 • 6
LÝ LUẬN CHUNG VÀ SỰ CẦN THIẾT HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP

LÝ LUẬN CHUNG VÀ SỰ CẦN THIẾT HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP

Xuất phát từ những vai trò quan trọng đó mà kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá luôn đòi hỏi phải đợc đổi mới hoàn thiện cho phù hợp với doanh nghiệp trong cơ chế quản lý kinh tế mới. Tuy nhiên, trong thực tiễn kế toán tại các doanh nghiệp hiện nay ở nớc ta hầu hết cha thể hiện hết nhiệm vụ của mình trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Nói chung, công tác nghiệp vụ tiêu thụ chỉ dừng lại ở mức ghi chép, cung cấp thông tin mà cha có sự tác động tích cực đối với quá trình tiêu thụ hàng hoá.
 • 20
Đề kiểm tra học kỳ 2 môn toán lớp 6 có đáp án chi tiết

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn toán lớp 6 có đáp án chi tiết

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn ngữ tiếng Toán 6 (có đáp án chi tiết). Đề kiểm tra học kỳ 2 môn ngữ tiếng Toán 6 (có đáp án chi tiết). Đề kiểm tra học kỳ 2 môn ngữ tiếng Toán 6 (có đáp án chi tiết). Đề kiểm tra học kỳ 2 môn ngữ tiếng Toán 6 (có đáp án chi tiết)
 • 4
TÌNH HÌNH THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ P HÁT TRIỂN NÔNG THÔN NAM HÀ NỘI

TÌNH HÌNH THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ P HÁT TRIỂN NÔNG THÔN NAM HÀ NỘI

• PHÒNG KIỂM TRA KIỂM TOÁN NỘI BỘ Chức năng của phòng là kiểm tra giám sát việc chấp hành quy trình nghiệp vụ kinh doanh theo quy định của pháp luật và của Ngân hàng nông nghiệp ; giám s[r]
 • 38
ĐỀ TÀI “NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NAM HÀ NỘI” POTX

ĐỀ TÀI “NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NAM HÀ NỘI” POTX

- Phòng Tín dụng có nhiệm vụ tiếp nhận và thực hiện các chương trình, dự án thuộc nguồn vốn trong nước, nước ngoài; Trực tiếp làm dịch vụ uỷ thác nguồn vốn thuộc Chính phủ, bộ ngành khác và các tổ chức kinh tế các nhân trong và ngoài nước; Nghiên cứu xây dựng chiến lược khách hàng tín dụng, phân loại khách hàng và đề xuất các chính sách ưu đãi đối với từng loại khách hàng nhằm mở rộng theo hướng đầu tư tín dụng khép kín; Phân tích tình hình và sự phát triển của các ngành nghề kinh tế kỹ thuật, của các khách hàng từ đó lựa chọn biện pháp cho vay an toàn và đạt hiệu quả cao; Thu thập, quản lý, cung cấp những thông tin phục vụ cho việc thẩm định và phòng ngừa rủi ro tín dụng; Thẩm định và đề xuất cho vay đối với các dự án tín dụng, hoàn thiện hồ sơ trình ngân hàng cấp trên theo phân cấp thẩm quyền; đồng thời thẩm định các khoản vay do giám đốc Chi nhánh cấp I quy định, chỉ định theo uỷ quyền của tổng giám đóc và thẩm định những món vay vượt quyền phán quyết của Giám đốc chi nhánh cấp đưới; xây dựng và thực hiện các mô hình tín dụng thí điểm, thử nghiệm trong địa bàn, đồng thời theo dõi đánh giá, sơ kết; Tổ chức kiểm tra công tác thẩm định của Chi nhánh.
 • 53
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN: NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH KIỂM LÂM

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN: NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH KIỂM LÂM

Học phần Nghiệp vụ hành chính kiểm lâm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Tổ chức kiểm lâm; và các hoạt động kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng bảo vệ rừng và lâm sản góp phần quản lý bền vững tài nguyên rừng. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.
 • 9
BAI GIANG NLKT MOI DOC

BAI GIANG NLKT MOI DOC

1.1.2.3. Hạch toân kế toân: Theo như khâi niệm đê níu ở mục 1, khâc với thống kí, đối tượng nghiín cứu của hạch toân kế toân lă tăi sản trong mối quan hệ với nguồn hình thănh tăi sản vă quâ trình vận động của tăi sản trong câc đơn vị nhằm kiểm tra - đảm bảo cho việc sử dụng tăi sản vă hoạt động kinh tế tăi chính của đơn vị có hiệu quả. Để nghiín cứu đối tượng năy, kế toân đê sử dụng tổng hợp câc phương phâp nghiín cứu khoa học như: chứng từ kế toân, tăi khoản kế toân – ghi sổ kĩp, tính giâ, tổng hợp vă cđn đối kế toân. Nhờ có sử dụng tổng hợp câc phương phâp kế toân trong công tâc kế toân mă thông tin do kế toân cung cấp mang tính chất toăn diện, thường xuyín, liín tục, có hệ thống vă luôn lă những thông tin về hai mặt của mỗi hiện tượng, mỗi quâ trình: tăi sản vă nguồn hình thănh tăi sản, chi phí vă thu nhập, tăng vă giảm,..Mỗi thông tin kế toân thu được đều lă kết quả của quâ trình hai mặt: thông tin vă kiểm tra (kiểm tra qua chứng từ, qua đối ứng tăi khoản, qua tính giâ vă qua tổng hợp - cđn đối kế toân) nhằm bảo vệ tăi sản của đơn vị.
 • 93
Đề kiểm tra học kỳ 2 tiếng Anh 9

Đề kiểm tra học kỳ 2 tiếng Anh 9

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn ngữ tiếng Anh 9 (có đáp án chi tiết). Đề kiểm tra học kỳ 2 môn ngữ tiếng Anh 9 (có đáp án chi tiết). Đề kiểm tra học kỳ 2 môn ngữ tiếng Anh 9 (có đáp án chi tiết). Đề kiểm tra học kỳ 2 môn ngữ tiếng Anh 9 (có đáp án chi tiết)
 • 5
HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP CỦA TRƯỜNG THCS LONG PHÚ

HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP CỦA TRƯỜNG THCS LONG PHÚ

+ SỔ CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG: Sổ chi tiết hoạt động dùng để tập hợp các khoản chi đã sử dụng cho công tác nghiệp vụ, chuyên môn và bộ máy hoạt động của đơn vị theo nguồn kinh phí đảm bảo theo[r]
 • 43
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13

Xây dựng các qui định, qui chế quản lý nghiệp vụ; Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, hướng dẫn kiểm tra, đề xuất những biện pháp chỉ đạo thực hiện nghiệp vụ kế toán tài chính đảm bảo đúng pháp [r]
 • 42
ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG THẮNG THẦU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13

ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG THẮNG THẦU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13

Xây dựng các qui định, qui chế quản lý nghiệp vụ; Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, hướng dẫn kiểm tra, đề xuất những biện pháp chỉ đạo thực hiện nghiệp vụ kế toán tài chính đảm bảo đúng pháp [r]
 • 42
THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12

THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12

tự quyết định phương ỏn thi cụng theo đỳng thiết kế kỹ thuật. Về mặt tài chớnh, mọi chứng từ thu - chi đều được gửi về phũng Tài chớnh kế toỏn của Cụng ty để thực hiện việc phõn loại chứng từ hạch toỏn chung toàn Cụng ty, đồng thời, sau khi cụng trỡnh hoàn thành bàn giao sẽ tiến hành quyết toỏn lói (lỗ) cho từng cụng trỡnh, hạng mục cụng trỡnh. Phũng Tài chớnh kế toỏn của Cụng ty đó vận dụng tổ chức cụng tỏc kế toỏn theo hỡnh thức tập trung để phự hợp với cỏch quản lý trờn. Do đú, ngoài số người biờn chế trong phũng thỡ mỗi đội cú một nhõn viờn kế toỏn kiờm thống kờ, chịu trỏch nhiệm thu nhận chứng từ, tập hợp chứng từ gửi về phũng mỗi thỏng ba lần. Sau khi nhận chứng từ ở cỏc đơn vị phụ thuộc gửi lờn, phũng Tài chớnh kế toỏn sẽ tiến hành phõn loại chứng từ, tập hợp hạch toỏn cỏc nghiệp vụ kinh tế tổng hợp vào nhật ký tài khoản theo chế độ kế toỏn mà Cụng ty ỏp dụng.
 • 31
THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN DOANH THU TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN DOANH THU TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

Sau khi đã thực hiện thủ tục kiểm soát và thủ tục phân tích đối với kiểm toán doanh thu, KTV sẽ thực hiện tiếp thử tục kiểm tra chi tiết. Cho dù hệ thống KSNB của khách hàng được đánh giá là có hiệu lực, dù việc thực hiện thủ tục phân tích cho phép KTV đưa ra kết luận ban đầu về tính hợp lý của các thông tin liên quan đến doanh thu nhưng thủ tục kiểm tra chi tiết vẫn đuợc thực hiện. Thực tế việc kiểm toán tại hai khách hàng cho thấy, quá trình kiểm tra chi tiết đối với doanh thu đuợc KTV tiến hành đầy đủ và phù hợp với từng khách hàng. AASC đã đưa ra các kiểm tra chi tiết thích ứng, đảm bảo độ tin cậy của các thông tin, với chi phí bỏ ra ở mức hợp lý nhất. Đối với Công ty XYZ do nghiệp vụ doanh thu phát sinh ít, nên KTV đã tiến hành kiểm tra toàn bộ. Còn với Công ty ABC do nghiệp vụ nhiều, nên AASC chỉ chọn mẫu để kiểm tra. Tuy nhiên, việc chọn mẫu này không mang tính ngẫu nhiên, mà do cảm tính của KTV. KTV đã chọn những nghiệp vụ có số tiền phát sinh lớn, hoặc theo xét đoán của KTV sẽ có khả năng xảy ra sai phạm nhiều nhất. Điều này sẽ dẫn đến tình trạng mẫu được chọn không mang tính đại diện cho tổng thể, có thể bỏ sót các sai phạm mang tính trọng yếu.
 • 39
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN CHÂU PHÚ

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN CHÂU PHÚ

Kiểm tra chứng từ ban đầu và phân loại chứng từ, định khoản ghi sổ tổng hợp và hạch toán chi tiết các nghiệp vụ xảy ra tại văn phòng mặt khác hình thức này giúp văn phòng trong công việc[r]
 • 32
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN CHÂU PHÚ

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN CHÂU PHÚ

Kiểm tra chứng từ ban đầu và phân loại chứng từ, định khoản ghi sổ tổng hợp và hạch toán chi tiết các nghiệp vụ xảy ra tại văn phòng mặt khác hình thức này giúp văn phòng trong công việc[r]
 • 32
ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN THỬ NGHIỆM CHI TIẾT TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN MỸ CHI NHÁNH MIỀN TÂY

ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN THỬ NGHIỆM CHI TIẾT TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN MỸ CHI NHÁNH MIỀN TÂY

2.1.1.1 Khái ni ệm kiểm toán Có nhi ều định nghĩa về kiểm toán, nhưng định nghĩa được chấp nhận r ộng r ãi hi ện nay l à: Ki ểm toán l à quá trình thu th ập và đánh giá bằng chứng về những thông tin được kiểm tra nhằm xác định v à báo cáo v ề mức độ ph ù h ợp giữa những thông tin đó với những chuẩn mực đ ã được thiết lập. Quá tr ình ki ểm toán phải được thực hiện bởi các kiểm toán viên (KTV) đủ năng lực và độc lập.
 • 93
BÀI SOẠN GIẢNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT

BÀI SOẠN GIẢNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT

A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tên bài giảng : Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát2. Thời gian giảng: 225 phút (5 tiết)3. Đối tượng người học: Học viên lớp Trung cấp lý luận Chính trị Hành chính4. Mục tiêu:a. Về kiến thức: Giúp học viên nắm được: Khái niệm, vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát. Các quan điểm chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng Những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ở cơ sở: nội dung, đối tượng, cách thức tiến hành.b. Về kỹ năng: Từ những kiến thức đã được trang bị, mỗi học viên hiểu và có thể vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo những kiến thức đó vào thực tiễn công tác.c. Về thái độ: Giúp học viên có nhận thức đúng đắn và thái độ phù hợp, nghiêm túc đối với công tác kiểm tra, giám sát.5.Kế hoạch chi tiết :
 • 40
GIAO AN LOP 4 TUAN 35 GUI CHO VAN

GIAO AN LOP 4 TUAN 35 GUI CHO VAN

- Biết tên gọi và chọn đợc các chi tiết để lắp ghép mô hình tự chọn. - Lắp đợc từng bộ phận và lắp ghép mô hình tự chọn theo đúng kỹ thuật, đúng quy trình. - Rèn luyện tính cẩn thận, khéo léo khi thực hiện thao tác,lắp các chi tiết của mô hình.
 • 19
29 bài tập KIỂM TRA CHƯƠNG DÃY SỐ VÀ CẤP SỐ có lời giải chi tiết

29 bài tập KIỂM TRA CHƯƠNG DÃY SỐ VÀ CẤP SỐ có lời giải chi tiết

29 bài tập KIỂM TRA CHƯƠNG DÃY SỐ VÀ CẤP SỐ File word có lời giải chi tiết29 bài tập KIỂM TRA CHƯƠNG DÃY SỐ VÀ CẤP SỐ File word có lời giải chi tiết29 bài tập KIỂM TRA CHƯƠNG DÃY SỐ VÀ CẤP SỐ File word có lời giải chi tiết29 bài tập KIỂM TRA CHƯƠNG DÃY SỐ VÀ CẤP SỐ File word có lời giải chi tiết29 bài tập KIỂM TRA CHƯƠNG DÃY SỐ VÀ CẤP SỐ File word có lời giải chi tiết29 bài tập KIỂM TRA CHƯƠNG DÃY SỐ VÀ CẤP SỐ File word có lời giải chi tiết29 bài tập KIỂM TRA CHƯƠNG DÃY SỐ VÀ CẤP SỐ File word có lời giải chi tiết29 bài tập KIỂM TRA CHƯƠNG DÃY SỐ VÀ CẤP SỐ File word có lời giải chi tiết29 bài tập KIỂM TRA CHƯƠNG DÃY SỐ VÀ CẤP SỐ File word có lời giải chi tiết29 bài tập KIỂM TRA CHƯƠNG DÃY SỐ VÀ CẤP SỐ File word có lời giải chi tiết29 bài tập KIỂM TRA CHƯƠNG DÃY SỐ VÀ CẤP SỐ File word có lời giải chi tiết29 bài tập KIỂM TRA CHƯƠNG DÃY SỐ VÀ CẤP SỐ File word có lời giải chi tiết29 bài tập KIỂM TRA CHƯƠNG DÃY SỐ VÀ CẤP SỐ File word có lời giải chi tiết29 bài tập KIỂM TRA CHƯƠNG DÃY SỐ VÀ CẤP SỐ File word có lời giải chi tiết
 • 10
BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG KHU VỰC ĐỐNG ĐA

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG KHU VỰC ĐỐNG ĐA

Hàng năm, để đảm bảo không xảy ra các sai sót đáng tiếc làm ảnh hởng đến hoạt động chung, ngân hàng đã tiến hành kiểm tra toàn diện hay kiểm tra đột xuất một số nghiệp vụ nh: nghiệp vụ t[r]
 • 21
4 Đề kiểm tra 1T chương II (có đáp án chi tiết, đầy đủ)

4 Đề kiểm tra 1T chương II (có đáp án chi tiết, đầy đủ)

4 Đề kiểm tra 1T chương II (có đáp án chi tiết, đầy đủ)4 Đề kiểm tra 1T chương II (có đáp án chi tiết, đầy đủ)4 Đề kiểm tra 1T chương II (có đáp án chi tiết, đầy đủ)4 Đề kiểm tra 1T chương II (có đáp án chi tiết, đầy đủ)4 Đề kiểm tra 1T chương II (có đáp án chi tiết, đầy đủ)4 Đề kiểm tra 1T chương II (có đáp án chi tiết, đầy đủ)4 Đề kiểm tra 1T chương II (có đáp án chi tiết, đầy đủ)4 Đề kiểm tra 1T chương II (có đáp án chi tiết, đầy đủ)4 Đề kiểm tra 1T chương II (có đáp án chi tiết, đầy đủ)4 Đề kiểm tra 1T chương II (có đáp án chi tiết, đầy đủ)4 Đề kiểm tra 1T chương II (có đáp án chi tiết, đầy đủ)4 Đề kiểm tra 1T chương II (có đáp án chi tiết, đầy đủ)
 • 12
Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế: Chương 4.2 - Hồ Quốc Dũng (tiếp)

Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế: Chương 4.2 - Hồ Quốc Dũng (tiếp)

Nội dung bài giảng bao gồm: Mô hình hóa tiến trình nghiệp vụ, biểu đồ luồng dữ liệu, đặc tả tiến trình nghiệp vụ bằng DFD, quy trình đặc tả tiến trình nghiệp vụ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
 • 29
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY DỆT MINH KHAI

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY DỆT MINH KHAI

các chứng từ kế toán, kiểm tra việc ghi chép sổ sách kế toán, điều chỉnh kịp thời những sai sót trong hạch toán, tính toán trích nộp đầy đủ việc thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, kiểm tra và gửi báo cáo cấp trên đúng thời gian quy định, chịu trách nhiệm toàn bộ công tác tài chính kế toán trong toàn Xí nghiệp và trước ban lãnh đạo.
 • 21
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY THÀNH LONG

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY THÀNH LONG

 Phòng KCS : Bao gồm các kỹ sư chuyên ngành về tầu thuỷ, đã có nhiều kinh nghiệm và được tuyển chọn. Đây là phòng hoạt động độc lập trực thuộc Giám đốc với chức năng kiểm tra chất lượng sản phẩm và duy trì kỷ luật trong việc vi phạm các công trình, vi phạm các quy trình, vi phạm trong chế tạo sản phẩm. Có quyền đình chỉ thi công, lập biên bản phạt các tổ sản xuất làm kém chất lượng hoặc hỏng, đề xuất ban Giám đốc ra quyết định phạt và cắt thi đua cuối năm.
 • 20

Xem thêm

Từ khóa: sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngđánh giá chung về thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngtổ chức quản lý hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngchuyên đề hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán tư vấn xây dựng việt nam thực hiệnhoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán auditing company limited ascnhận xét và các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệncác giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệnphần 3 một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại vaephần iii một số định hướng và giải pháp hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính tại công tymột số giải pháp hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chínhcác giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán bctc do công ty tnhh kiểm toán độc lập quốc gia việt nam thực hiệnkết luận và đề xuất nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính kho tại công ty tnhh kiểm toán quốc tế unistarmục tiêu kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệntrình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệnthực trạng kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiện tại khách hàngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ