0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Về phơng pháp hạch toán chi tiết hàng tồn kho

CƠ SỞ LÝ LUẬN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

CƠ SỞ LÝ LUẬN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

- Doanh nghiệp giao cho khách hàng một khối lợng hàng hóa và nhận lại từ khách hàng một khoản tiền hoặc khoản nợ gọi là doanh thu bán hàng. Đối với Doanh nghiệp, tiêu thụ sản phẩm mới chứng tỏ năng lực kinh doanh của Doanh nghiệp, thể hiện kết quả của công tác nghiên cứu thị trờng. Sau quá trình tiêu thụ, Doanh nghiệp bù đắp đợc tổng chi phí liên quan đến việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, thực hiện đợc giá trị thặng d. Đây là nguồn quan trọng giúp Doanh nghiệp tích lũy, mở rộng sản xuất, nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên, và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nớc.
 • 27
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ

toán hàng tồn kho theo phơng pháp kiểm kê định kỳ có thể sẽ đơn giản và nhanh gọn hơn. Bởi vì nguyên vật liệu ở đây mua về không phải qua kho mà mua đến đâu xuất dùng ngay đến đó. Lợng mua cũng vừa đủ cho công trình nên mọi chứng từ nhập - xuất nh hiện nay ở trên phòng Kế toán chỉ là thủ tục chứ không có ý nghĩa gì tới việc quản lý nguyên vật liệu ở kho. Vì vậy ở phòng Kế toán phải phản ánh một tài khoản riêng, TK 611 "mua hàng". Hơn nữa giá trị hàng tồn kho không căn cứ vào kết quả kiểm kê. Tiếp đó là trị giá hàng xuất kho cũng không căn cứ trực tiếp vào chứng từ xuất kho để tổng hợp phân loại các đối tợng sử dụng rồi ghi sổ mà lại căn cứ vào kết quả kiểm kê và giá trị vật t mua vào trong kỳ.
 • 25
Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp In Hà Tây

Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp In Hà Tây

HẠCH TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU Ở XÍ NGHIỆP IN Phơng pháp hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại Xí nghiệp In Hà Tây hiện nay đang sử dụng là phơng pháp thẻ song song 15 Thẻ kho Phiếu[r]
 • 39
THỰC TRANG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP IN HÀ TÂY

THỰC TRANG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP IN HÀ TÂY

HẠCH TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU Ở XÍ NGHIỆP IN Phơng pháp hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại Xí nghiệp In Hà Tây hiện nay đang sử dụng là phơng pháp thẻ song song 15 Thẻ kho Phiếu[r]
 • 39
Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở Công ty xây dựng I Thanh Hoá.

Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở Công ty xây dựng I Thanh Hoá.

Sổ danh điểm vật liệu là bảng kê ký hiệu, mã số vật liệu của Công ty dựa trên tiêu thức nhất định và theo một trật tự thống nhất để phân biệt giữa vật liệu này và vật liệu khác thống nhất trong toàn công ty. Sử dụng sổ danh điểm vật liệu sẽ tạo điều kiện cho việc quản lý và hạch toán vật liệu ở Công ty đợc thống nhất, dễ dàng, thuận tiện khi cần tìm thông tin về một thứ hay một nhóm nào đó. Đó cũng là cơ sở để tạo lập bộ mã vật liệu thống nhất cho việc quản lý và kế toán bằng máy vi tính.
 • 25
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM CÔNG NGHỆ SỐ

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM CÔNG NGHỆ SỐ

Để làm chủ và kiểm soát đợc hoạt động này một cách đầy đủ thì không thể không sử dụng và thực hiện công cụ đó là công tác hạch toán kế toán. Nhận thức đợc tầm quan trọng của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp. Qua quá trình học tập ở trờng, qua thời gian thực tập và tiếp cận tình hình thực tế quá trình sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH TM Công Nghệ Số đợc sự hớng dẫn tận tình của cô giáo Nguyễn Thị Thu Thủy và sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị trong phòng kế toán của công ty. Em đã mạnh dạn chọn đề tài: Hoàn thiện kế toán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM Công Nghệ Số làm đề tài cho bài chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.
 • 96
Hạn chế của các phương pháp và các biện pháp khắc phục các phương pháp tính giá hàng tồn kho.DOC

Hạn chế của các phương pháp và các biện pháp khắc phục các phương pháp tính giá hàng tồn kho.DOC

chi phí cho các loại hàng tồn kho đó cũng tăng do đó làm cho lợi nhuận giảm cho nên việc làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp ắt sẽ xảy ra. Nhng chi phí quản lý hàng tồn kho cuối kỳ cao thì phải mua thêm các loại hàng tồn kho đầu vào ở thời điểm hiện tại nhằm để tính vào giá vốn và giá trị hàng tồn kho cuối kỳ phản ánh thấp hơn so với giá thực tế. Trong điều kiện hiện tại ở Việt Nam: khung pháp lý về kế toán, kiểm toán cha đợc hoàn thiện, nền kinh tế của chúng ta đang trong quá trình hội nhập và phát triển thì việc áp dụng phơng pháp tính giá hàng tồn kho này đợc a thích hơn vì nó tạo ra lợng tiền lớn và khoản thuế phải nộp cho nhà nớc thấp hơn. Cho nên các cơ quan có thẩm quyền cần xem xét và đề ra các thông t hớng dẫn thi hành hợp lý và nhất quán cho việc áp dụng phơng pháp tính giá này. Nhng chúng ta cũng thấy rằng phơng pháp này sẽ làm cho sự thiếu cập nhật về thông tin (thông tin lạc hậu). Đây chính là nhợc điểm của phơng pháp tính giá này. Do đó các doanh nghiệp cần xem xét đến các lợi ích và hạn chế của nó đem lại cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp nên lựa chọn phơng pháp này nếu có bằng chứng xác thực về luồng nhập xuất hàng tồn kho.
 • 20
TẠI CTY TNHH CUNG CẤP THIẾT BỊ

TẠI CTY TNHH CUNG CẤP THIẾT BỊ

Với quan điểm đó, theo em phơng pháp hạch toán dự phòng nợ phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá hàng tồn kho nên có một số thay đổi so với chế độ kế toán Việt Nam hiện hành nh sau: - Cu[r]
 • 21
CÁC PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN DỰ PHÒNG CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

CÁC PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN DỰ PHÒNG CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Với quan điểm đó, theo em phơng pháp hạch toán dự phòng nợ phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá hàng tồn kho nên có một số thay đổi so với chế độ kế toán Việt Nam hiện hành nh sau: - Cu[r]
 • 21
TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH CÔNG TÁC XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XD SỐ 1

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH CÔNG TÁC XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XD SỐ 1

Các Công trình khá nhau sẽ có mức khoán khác nhau: Các đơn vị nhận khoán thi công, chủ động cung ứng vật t, nhân công đảm bảo tiến độ, chất lợng, kỹ thuật, an toàn lao động và các chi phí cần thiết để bảo hành công trình, Xí nghiệp nhận khoán tổ chức tót công tác ghi chép ban đầu và luân chuyển chứng từ nhằm phản ánh đầy đủ khách quan, chính xác kịp thời mọi hoạt động kinh tế phát sinh. Tất cả các chứng từ phải đảm bảo đứng chế độ, chính sách và kỷ luật tài chính, cuối quý phải kiểm kê khối lợng xây lắp dở dang, Xí nghiệp phải lập kế hoạch tháng về vật t, nhân công , tiến độ thi công :
 • 50
Tính giá hàng tồn kho trong doanh nghiệp

Tính giá hàng tồn kho trong doanh nghiệp

cho phù hợp nhất. Qua đây ta cũng thấy đợc sự giống và khác nhau về phơng pháp tính giá đợc quy định trong chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực kế toán của một số nớc khác trên thế giới. Với một vài nhận xét và ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện các phơng pháp tính giá hàng tồn kho ở Việt Nam em thấy rằng việc nghiên cứu này rất bổ ích và có ý nghĩa. Nó giúp em hiểu sâu sắc hơn về Hàng tồn kho - Một phần quan trọng trong tài sản lu động, trong chu kỳ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp-Hàng tồn kho còn có rất nhiều vấn đề cần phải bàn tới nhng trong khả năng giới hạn em chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu về hệ thống nguyên tắc và phơng pháp tính giá hàng tồn kho.
 • 24
108 KẾ TOÁN THU MUA THỰC TẾ, NHẬP XUẤT & DỰ TRỮ VẬT LIỆU, CỔ PHẦN VẬT LIỆU TRONG SỬ DỤNG TẠI CÔNG TY GIỐNG CÂY TRỒNG HẢI DƯƠNG...

108 KẾ TOÁN THU MUA THỰC TẾ, NHẬP XUẤT & DỰ TRỮ VẬT LIỆU, CỔ PHẦN VẬT LIỆU TRONG SỬ DỤNG TẠI CÔNG TY GIỐNG CÂY TRỒNG HẢI DƯƠNG...

8.2 Phơng pháp hạch toán: Theo quy định hiện hành có 3 phơng pháp hạch toán chi tiết vật liệu, công cụ- dụng cụ, tuỳ theo từng điều kiện, quy mô, trình độ, năng lực của kế toán và thủ kh[r]
 • 39
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Sổ chi tiết TK 632,511,131, … Bảng tổng hợp chi tiết Đây là hình thức đơn giản nhất. Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đợc kết hợp ghi chép theo trình tự thời gian và nội dung kinh tế trên một loạt sổ duy nhất là Nhật ký- sổ cái . Tuy nhiên, hạn chế của nó là ghi trùng lắp, khuôn khổ sổ cồng kềnh và khó phân công lao động kế toán. Vì vậy, hình thức này chỉ phù hợp với doanh nghiệp có quy mô nhỏ, ít nghiệp vụ phát sinh và trình độ nhân viên kế toán thấp.
 • 29
70328

70328

Theo phơng pháp này tình hình nhập xuất và tồn kho NVL đợc ghi chép phản ánh hàng ngày theo từng lần phát sinh trên TK152 -Ưu điểm của phơng pháp : phản ánh kịp thời chính xác tình hình [r]
 • 20
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

Theo quy định của chuẩn mực số 02 thì hàng tồn kho( vật t hàng hoá) hiện có trong doanh nghiệp phải đợc phản ánh trên sổ kế toán và báo cáo tài chính theo giá gốc(trị giá vốn thực tế). Trong trờng hợp giá trị thuần có thể thực hiện đợc thấp hơn giá gốc của vật t, hàng hoá thì phải phản ánh trên báo cáo tài chính theo giá trị thuần có thể thực hiện đợc. Nó đợc xác định bằng giá bán ớc tính của vật t hàng hoá trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thờng- chi phí ớc tính để hoàn thành sản phẩm- chi phí cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.
 • 22
NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

A, Hạch toán tại các đơn vị cấp trên: Khi xuất hàng chuyển giao cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc ( các chi nhánh, các cửa hàng,…)nếu sử dụng hoá đơn GTGT thì hạch toán giống như tiêu thụ trực tiếp. Trường hợp sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ ( kèm theo lệnh điều động nội bộ), kế toán ghi các bút toán tương tụ như tiêu thụ theo phương pháp gửi bán chờ chấp nhận, chỉ khác là doanh thu ghi nhận vào TK 512, các khoản phải thu ghi vào TK 1368.
 • 36
MỘT SỐ KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ NGUYÊN TẮC GHI NHẬN DOANH THU BÁN HÀNG Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

MỘT SỐ KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ NGUYÊN TẮC GHI NHẬN DOANH THU BÁN HÀNG Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

PHƠNG PHÁP HẠCH TOÁN: Đối với doanh nghiệp áp dụng phơng pháp kiểm kê định kỳ, hạch toán các nghiệp vụ về tiêu thụ thành phẩm chỉ khác với doanh nghiệp áp dụng phơng pháp kê khai thờng x[r]
 • 30
TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC THĂNG LONG

TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC THĂNG LONG

Đây là phơng pháp hạch toán: Căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế để phản ánh giá trị tồn kho vật t cuối kỳ trên sổ kế toán tổng hợp, từ đó tính giá trị của vật t hàng hóa theo phơng thức:[r]
 • 46
THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL TRONG CÁC DN HIỆN NAY & 1 SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT

THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL TRONG CÁC DN HIỆN NAY & 1 SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT

Theo phơng pháp này tình hình nhập xuất và tồn kho NVL đợc ghi chép phản ánh hàng ngày theo từng lần phát sinh trên TK152 -Ưu điểm của phơng pháp : phản ánh kịp thời chính xác tình hình [r]
 • 20
20679

20679

8.2 Phơng pháp hạch toán: Theo quy định hiện hành có 3 phơng pháp hạch toán chi tiết vật liệu, công cụ- dụng cụ, tuỳ theo từng điều kiện, quy mô, trình độ, năng lực của kế toán và thủ kh[r]
 • 39
THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT

THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT

Theo phơng pháp này tình hình nhập xuất và tồn kho NVL đợc ghi chép phản ánh hàng ngày theo từng lần phát sinh trên TK152 -Ưu điểm của phơng pháp : phản ánh kịp thời chính xác tình hình [r]
 • 20
LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ Ở DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ Ở DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

b>. Bán buôn hàng hoá vận chuyển thẳng : Phơng thức này có thể thực hiện theo hai hình thức: + Hình thức giao hàng trực tiếp: T heo hình thức này, doanh nghiệp sau khi mua hàng, giao trực tiếp cho đại diện của bên mua tại kho của nhà cung cấp. Sau khi làm thủ tục giao nhận, đại diện bên mua ký nhận hàng và làm thủ tục thanh toán hoặc chấp nhận nợ. Lúc này, hàng hoá đợc xác nhận là tiêu thụ.
 • 28
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN

1. 3.2.1 - Phơng pháp thẻ song song: Phơng pháp này yêu cầu phải mở thẻ chi tiết đồng thời tại kho và phòng kế toán.  Tại kho: Thủ kho dùng thẻ kho để phản ánh tình hình nhập, xuất vật liệu về mặt số lợng, thẻ kho đợc mở chi tiết cho từng danh điểm vật t. Hàng ngày, căn cứ các chứng từ nhập xuất, thủ kho ghi số lợng thực nhập xuất và cuối mỗi ngày tính ra số l- ợng tồn trên thẻ kho. Mỗi chứng từ ghi một dòng vào thẻ kho. Thủ kho phải thờng xuyên đối chiếu với sổ chi tiết vật liệu để đảm bảo luôn khớp nhau. Cuối tháng, thủ kho phải tính tổng cộng số nhập, xuất, tính ra số tồn kho cuối kỳ theo từng danh điểm vật t.
 • 29
Cơ sở lý luận hạch toán nguyên liệu vật liệu trong các doanh nghiệp

Cơ sở lý luận hạch toán nguyên liệu vật liệu trong các doanh nghiệp

d) Điểm khác biệt giữa chuẩn mực kế toán quốc tế với hệ thống kế toán Việt Nam trong hạch toán nguyên vật liệu: Trong xu hớng nhất thể hoá nền kinh tế thế giới, các công cụ cung cấp thông tin cho quản lý kinh tế nh kế toán, thống kê ở các nớc khác nhau trên thế giới ngày càng xích lại gần nhau. Việc Bộ tài chính ban hành chế độ kế toán mới là sự vận dụng các thông lệ quốc tế về kế toán vào hoàn cảnh cụ thể , phù hợp với cơ chế kinh tế của nớc ta. Đây là một nhân tố quan trọng góp phần đa nền kinh tế nớc ta hội nhập vào nền kinh tế thế giới, làm cho ngôn ngữ kế toán của nớc ta trở nên gần gũi với ngôn ngữ kế toán của các nớc, giúp nớc ta hoàn thiện hơn luật đầu t nớc ngoài vào Việt Nam. Có thể nói chế độ kế toán mới của nớc ta đã vận dụng khá đầy đủ các nguyên tắc, các khái niệm đợc thừa nhận trên phạm vi quốc tế.
 • 47
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY XÂY LẮP SỐ 12

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY XÂY LẮP SỐ 12

- Tổ chức chứng từ, tài khoản, sổ kế toán phù hợp với phơng pháp hạch toán hàng tồn kho của doanh nghiệp để ghi chép, phân loại tổng hợp số liệu về tình hình hiện có và sự biến động tăng[r]
 • 26
TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

- Tổ chức chứng từ, tài khoản sổ sách kế toán, khoa học phù hợp với các phơng pháp hạch toán hàng tồn kho của doanh nghiệp để ghi chép, phân loại và tổng hợp số liệu về tình hình thực hi[r]
 • 31
MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ XNK

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ XNK

chịu cho khách hàng do đó rủi ro các khoản phải thu sẽ cao. Công ty không sử dụng TK 139 “ Dự phòng phải thu khó đòi”. _Trong môi trờng kinh doanh cạnh tranh khốc liệt hiện nay các doanh nghiệp thờng tìm mọi biệp pháp làm tăng doanh số bán hàng của mình.Một trong những chính sách khuyến khích ngời tiêu dùng mua hàng đó là chiết khấu thơng mại và chiết khấu thanh toán.Tuy nhiên hiện nay việc áp dụng chính sách đó của công ty hầu nh cha đ- ợc quan tâm đến.
 • 23
TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐỂ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ I TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI

TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐỂ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ I TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI

Do Công ty áp dụng phơng pháp hạch toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên nên để tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty đã sử dụng các tài kho[r]
 • 52
43 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG THÁI BÌNH

43 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG THÁI BÌNH

Sơ đồ hạch toán chi tiết vật liệu theo phơng pháp lập thẻ song song Hàng ngày căn cứ vào chứng từ nhập, xuất thủ kho ghi chép tình hình nhập xuất, tồn kho của từng danh điểm vật liệu, cô[r]
 • 47
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY PHS HẢI PHÒNG

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY PHS HẢI PHÒNG

doanh nghiệp thơng mại phải nắm đợc quyền sở hữu về hàng hoá (đã thanh toán tiền hàng hoặc chấp nhận nợ). Mục đích mua hàng hoá là để bán(cho nhu cầu tiêu dùng trong nớc và mua để xuất khẩu ra nớc ngoài). Ngoài ra, hàng hoá trong các doanh nghiệp thơng mại còn có thể sử dụng để góp vốn liên doanh, để trả lơng, thởng, biếu tặng, quảng cáo, chào hàng, để đổi hàng hoá khác... cách thức mua hàng thờng đợc áp dụng là mua trực tiếp của các đơn vị, cá nhân sản xuất hoặc giao sản phẩm gia công, hàng đổi hàng, bao tiêu, đặt hàng, ký kết hợp đồng sản xuất khai thác... phơng thức thu mua có thể là nhận hàng trực tiếp, chuyển hàng hay uỷ thác thu mua.
 • 22
LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Tài sản lu động là những tài sản ngắn hạn và thờng xuyên luân chuyển trong quá trình sản xuất kinh doanh. Trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp thì tài sản lu động chủ yếu đợc thể hiện ở các bộ phận là tiền mặt, các chứng khoán có thanh khoản cao, các tài khoản phải thu và dự trữ tồn kho. Trong các doanh nghiệp sản xuất dự trữ tồn kho gồm thành phẩm, nguyên vật liệu các loại... Bên cạnh các danh mục dự trữ khác nguyên vật liệu trở thành danh mục dự trữ quan trọng, là điểm khởi đầu cho mọi quá trình sản xuất và là một phần lớn của tài sản lu động. Do đó, khi tổ chức hạch toán khâu dự trữ cho sản xuất cần xem xét một số điểm sau:
 • 26
CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ VẬT TƯ TẠI XÍ NGHIỆP THAN 917 QUẢNG NINH

CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ VẬT TƯ TẠI XÍ NGHIỆP THAN 917 QUẢNG NINH

- áp dụng đúng đắn các phơng pháp và nguyên tắc hạch toán hàng tồn kho, mở sổ, thẻ kế toán chi tiết để ghi chép phản ánh, phân loại, tổng hợp số liệu về tình hình hiện có và sự biến động[r]
 • 43
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP THAN 917

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP THAN 917

- áp dụng đúng đắn các phơng pháp và nguyên tắc hạch toán hàng tồn kho, mở sổ, thẻ kế toán chi tiết để ghi chép phản ánh, phân loại, tổng hợp số liệu về tình hình hiện có và sự biến động[r]
 • 41
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM Ở XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM TW II-HÀ NỘI

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM Ở XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM TW II-HÀ NỘI

Trờng hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phơng pháp kiểm kê _ _định kỳ._ Theo phơng pháp kiểm kê định kỳ thì tình hình nhập - xuất thành phẩm đ-ợc phản ánh trên TK 632 Quá trìn[r]
 • 25
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP DOC

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP DOC

TRANG 7 Theo Chuẩn mực kế toán số 02 - Hàng tồn kho, việc tính giá trị hàng tồn kho đợc áp dụng theo một trong các phơng pháp sau: - Phơng pháp tính theo giá đích danh - Phơng pháp bình [r]
 • 28
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

lập “Bảng tổng hợp nhập- xuất- tồn thành phẩm để đối chiếu với sổ kế toán về thành phẩm. Phơng pháp này tránh đợc việc ghi chép trùng lắp và dàn đều công việc ghi sổ trong kỳ nên không bị dồn việc vào cuối kỳ, nhng việc kiểm tra, đối chiếu và phát hiện sai sót gặp nhiều khó khăn. Phơng pháp này đòi hỏi nhân viên kế toán và thủ kho phải có trình độ chuyên môn cao.
 • 28
KT086 POT

KT086 POT

Lời mở đầu Đại hội IX Đảng Cộng sản Việt nam đã chỉ rõ "Phát huy sức mạnh dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa...." (trích Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX). Với mục tiêu xây dựng nớc ta trở thành một nớc có nền công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Đảng và Nhà nớc phải xây dựng một đờng lối chiến l- ợc đúng đắn , phù hợp với tình hình cụ thể của nớc ta . Bên cạnh đó nền kinh tế thị trờng với tính khốc liệt của nó cũng là một vấn đề không giản đơn do đó chúng ta phải có những bớc chuyển mình cho phù hợp. Trong quá trình chuyển đổi đó mỗi doanh nghiệp, để thực hiện tốt mục tiêu của hạch toán kinh tế là sản xuất kinh doanh phải có lãi đòi hỏi luôn đổi mới bộ máy và cơ chế quản lý kinh tế.
 • 53
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 2 DOC

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 2 DOC

TRANG 7 Theo Chuẩn mực kế toán số 02 - Hàng tồn kho, việc tính giá trị hàng tồn kho đợc áp dụng theo một trong các phơng pháp sau: - Phơng pháp tính theo giá đích danh - Phơng pháp bình [r]
 • 28
DETHIHKII0910VINHTESCHOOL

DETHIHKII0910VINHTESCHOOL

phạm vi nội thành mà còn mở rộng quy mô ra các huyện nhiều cửa hàng hơn nữa. Tuy nhiên do sự phân chia thị trờng của Tổng công ty PHS thông qua các Công ty PHS khu vực cho nên việc mở rộng thị trờng ra các tỉnh là khó thực thi. Về hình thức bán đại lý, Công ty cha thực hiện do vậy trong thời gian tới cần nhanh chóng triển khai để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của dân c. Công tác bán lẻ hàng hoá đợc tổ chức hợp lý và ngày càng nâng cao ý thức phục vụ khách hàng, điều kiện cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp, thoáng mát cùng với đội ngũ nhân viên bán hàng nhiệt tình đã đem lại cho côg ty không những doanh thu cao mà còn có cả uy tín điều rất cần cho mọi doanh nghiệp trong thời kỳ kinh tế thị trờng.
 • 22
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI.

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI.

b. Đặc điểm kế toán nghiệp vụ tiêu thụ với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phơng pháp trực tiếp hoặc các đối tợng không chịu thuế GTGT Đối với các doanh nghiệpnày, quy trình và cách thức hạch toán cũng tơng tự nh các doanh nghiệp tính thuế theo phơng pháp khấu trừ, chỉ khác trong chỉ tiêu doanh thu (ghi nhận ở tài khoản 511, 512 bao gồm cả thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt). Thuế GTGT phải nộp cuối kỳ ghi nhận vào chỉ tiêu doanh thu.
 • 22

Xem thêm

Từ khóa: sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngđánh giá chung về thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngtổ chức quản lý hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngchuyên đề hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán tư vấn xây dựng việt nam thực hiệnhoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán auditing company limited ascnhận xét và các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệncác giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệnphần 3 một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại vaephần iii một số định hướng và giải pháp hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính tại công tymột số giải pháp hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chínhcác giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán bctc do công ty tnhh kiểm toán độc lập quốc gia việt nam thực hiệnkết luận và đề xuất nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính kho tại công ty tnhh kiểm toán quốc tế unistarmục tiêu kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệntrình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệnthực trạng kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiện tại khách hàngNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ