0
 1. Trang chủ >
 2. Công Nghệ Thông Tin >
 3. Kỹ thuật lập trình >

Chuẩn bị thủ tục thay thế thủ tục Window

QUYẾT ĐỊNH SỐ 3033/QĐ-UBND DOC

QUYẾT ĐỊNH SỐ 3033/QĐ-UBND DOC

--------------- Số: 3033/QĐ-UBND Thành ph ố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 2012 QUY ẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH
 • 1
NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY AISC CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI THỰC HIỆN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY AISC CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI THỰC HIỆN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

Khác với kiểm toán tại nhà máy XYZ, do Công tyABC là khách hàng kiểm toán năm đầu tiên, nên công tác kiểm toán báo cáo tài chính nói chung và kiểm toán hàng tồn kho nói riêng, được các kiểm toán viên thực hiện chi tiết hơn và mất nhiều thời gian, chi phí và công sức hơn. Kiểm toán viên phải tìm hiểu từ những thông tin ban đầu về khách hàng, việc đánh giá rủi ro khi chấp nhận cung cấp dịch vụ, rủi ro trong quá trình kiểm toán cũng được kiểm toán viên và Công ty chú trọng hơn. Đối với khoản mục hàng tồn kho, kiểm toán viên phải thu thập các thông tin về hệ thống kế toán, kiểm soát nội bộ hàng tồn kho, …Song tính thận trọng nghề nghiệp, cùng với việc nhận định về hệ thống kiểm soát nội bộ đối với hàng tồn kho chỉ nhằm mục đích hỗ trợ cho các thủ tục chi tiết chứ không nhằm mục đích giảm bớt các thủ tục kiểm toán chi tiết của kiểm toán viên.
 • 30
Cấp mới Chứng chỉ hành nghề Y học cổ truyền tư nhân (loại hình Phòng chẩn trị Y học cổ truyền) docx

Cấp mới Chứng chỉ hành nghề Y học cổ truyền tư nhân (loại hình Phòng chẩn trị Y học cổ truyền) docx

1. - Bước 1 Người h ành ngh ề chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định. 2. - Bước 2 Người h ành ngh ề đến nộp hồ sơ tại “Ph òng ti ếp nhận v à tr ả hồ sơ” - S ở Y tế th ành ph ố, số 59 Nguyễn Thị Minh Khai , Qu ận I:
 • 6
BÀI GIẢNG LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ: BÀI 8 - TS. TRẦN PHƯƠNG THẢO

BÀI GIẢNG LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ: BÀI 8 - TS. TRẦN PHƯƠNG THẢO

Bài giảng Luật Tố tụng dân sự - Bài 8: Thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm dân sự tìm hiểu thủ tục giám đốc thẩm; thủ tục tái thẩm; khái niệm, đặc điểm thủ tục giám đốc thẩm; kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm; xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm.
 • 27
QUY TRINH DANG KY PHAT HANH HOA DON DIEN TU TT32

QUY TRINH DANG KY PHAT HANH HOA DON DIEN TU TT32

Trong đó việc giảm tải các thủ tục, cũng như công tác quản lý, lưu trữ hoá đơn là vấn đề đầu tiên được các doanh nghiệp trú trọng đến, việc thay thế hoá đơn giấy bằng hoá đơn điện tử là [r]
 • 5
BÁO CÁO KIỂM TOÁN NỘI DUNG NÀO KHÔNG ĐƯỢC LOẠI TRỪ

BÁO CÁO KIỂM TOÁN NỘI DUNG NÀO KHÔNG ĐƯỢC LOẠI TRỪ

ra ý kiến ngoại trừ, hoặc do phí kiểm toán thấp không đủ để tiến hành các thủ tục bổ sung, hoặc do KTV thiếu trách nhiệm bỏ qua sai sót cho khách hàng. Để khắc phục được vấn đề này, cần có sự phối hợp của nhiều bên như Bộ Tài chính, UBCK, Hội KTV hành nghề Việt Nam trong việc kiểm tra và xử lý chất lượng kiểm toán một cách thường xuyên. UBCK khi xét duyệt các CTKT đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty niêm yết, công ty đại chúng cần có quy trình đánh giá kỹ lưỡng và cụ thể hơn, thay vì chỉ dựa vào bộ hồ sơ do các CTKT nộp lên như hiện nay.
 • 3
MÔ HÌNH LẬP TRÌNH SOA ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC DỊCH VỤ WEB PHẦN 8 CÁC DỊCH VỤ WEB DỰA VÀO CON NGƯỜI DOCX

MÔ HÌNH LẬP TRÌNH SOA ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC DỊCH VỤ WEB PHẦN 8 CÁC DỊCH VỤ WEB DỰA VÀO CON NGƯỜI DOCX

Ví dụ, hãy xem xét một quá trình xử lý các đơn đòi hỏi tiền bảo hiểm. Đâu đó trong quá trình này, đơn đòi hỏi tiền bảo hiểm phải được chấp thuận trước khi trả tiền đền bù cho người yêu cầu. Dưới dạng thô sơ ban đầu, một người nhận được thông tin đòi đền bù và quyết định xem sẽ chấp thuận đơn đòi hỏi đền bù, từ chối nó, hay gọi một người điều chỉnh lại các tính toán tổn thất. Không thay đổi dòng chảy của qui trình nghiệp vụ tổng thể, bước này có thể được thay thế bởi một dịch vụ trong đó các quy tắc nghiệp vụ tự động hóa thủ tục chấp thuận đúng thông lệ trong khi vẫn để dành lại những quyết định khó khăn hơn cho con người. Các chuyên gia con người, bây giờ được giảm bớt các công việc văn phòng thường nhật, sẽ rỗi rãi hơn để tập trung vào các kỹ năng duy nhất của họ xử lý các trường hợp phức tạp. Sự thay đổi này đã cải thiện cả kết quả kinh doanh lẫn gia tăng sự hài lòng với công việc của các nhân viên.
 • 11
Bài giảng môn Tin học: Chương 9 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng môn Tin học: Chương 9 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng Tin học - Chương 9: Định nghĩa thủ tục và sử dụng cung cấp cho người học các kiến thức: Thủ tục & tầm vực sử dụng thủ tục, cú pháp định nghĩa hàm, cú pháp định nghĩa thủ tục, gọi thủ tục, cơ chế truyền tham số, các thủ tục định nghĩa sẵn. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 12
Thẩm định và phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ tư vấn có giá trị trên 05 tỷ đồng thuộc dự án nhóm A sử dụng vốn ngân sách nhà nước pps

Thẩm định và phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ tư vấn có giá trị trên 05 tỷ đồng thuộc dự án nhóm A sử dụng vốn ngân sách nhà nước pps

Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định. 2. Bước 2 Đại diện chủ đầu tư đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận của Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 32 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1:
 • 4
TỔNG HỢP LẬP BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ THƯ QUẢN LÝ

TỔNG HỢP LẬP BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ THƯ QUẢN LÝ

Thủ tục kiểm toán đặc thù và các thủ tục chuẩn bị cho việc lập BCKT6.2 Tổng hợp kết quả kiểm toán và thảo luận với khách hàng6.3 Lập dự thảo BCKT và thư quản lý6.4 Soát xét dự thảo BCKT và Hồ sơ kiểm toán 6.5 Thảo luận với khách hàng và phát hành BCKT và Soạn thảo thư quản lý
 • 13
Luật viên chức được thành lập theo thủ tục hành chính

Luật viên chức được thành lập theo thủ tục hành chính

Luật viên chức được thành lập theo thủ tục hành chính.SaiVì:Thủ tục là… Thủ tục hành chính là… (Đã ghi trong đây ở 1 câu nào đó rồi nên không thể ghi lại vì lười tìm để copy )Luật viên chức do Quốc hội ban hành theo thủ tục lập pháp.Luật viên chức được thành lập theo thủ tục hành chính.SaiVì:Thủ tục là… Thủ tục hành chính là… (Đã ghi trong đây ở 1 câu nào đó rồi nên không thể ghi lại vì lười tìm để copy )Luật viên chức do Quốc hội ban hành theo thủ tục lập pháp.
 • 1
TÀI LIỆU THỦ TỤC LƯU TRỮ VÀ HÀM - STORE PROCEDURES PPT

TÀI LIỆU THỦ TỤC LƯU TRỮ VÀ HÀM - STORE PROCEDURES PPT

TRANG 1 THỦ TỤC LƯU TRỮ VÀ HÀM TRANG 2 NỘI DUNG Định nghĩa thủ tục lưu trữ,hàm Ưu điểm của thủ tục lưu trữ,hàm Tạo lập thực thi thủ tục lưu trữ,hàm Tham số trong thủ tục lưu trữ,hàm Biến[r]
 • 46
KHÁI NIỆM VỀ ĐỒ HỌA PASCAL

KHÁI NIỆM VỀ ĐỒ HỌA PASCAL

· Các thao tác khác như cho hiện dòng chữ, chú thích. · Ðóng chế độ đồ họa để trở về chế độ văn bản. II. KHỞI ÐỘNG CHẾ ÐỘ ÐỒ HỌA Ðể có thể thực hiện chương trình trên chế độ đồ họa, trước tiên ta phải khởi động chế độ đồ họa. Việc này được thông qua thủ tục sau:
 • 19
Bài giảng Kỹ năng tham gia phiên tòa sơ thẩm vụ án dân sự

Bài giảng Kỹ năng tham gia phiên tòa sơ thẩm vụ án dân sự

Bài giảng Kỹ năng tham gia phiên tòa sơ thẩm vụ án dân sự thông tin đến các bạn với các nội dung bắt đầu phiên tòa, thủ tục xét hỏi, thủ tục tranh luận, thủ tục nghị án, thủ tục tuyên án.
 • 16
Thủ tục hành chính đc thực hiện trong mọi hoạt động của cơ quan nhà nước

Thủ tục hành chính đc thực hiện trong mọi hoạt động của cơ quan nhà nước

Thủ tục hành chính đc thực hiện trong mọi hoạt động của cơ quan nhà nước.Thủ tục là cách thức tiến hàn một công việc với nội dung, trình tự nhất định, theo quy định của nhà nước. Thủ tục được quy định bởi các hoạt động quản lí do đó có 3 loại thủ tục. Thủ tục lập pháp, thủ tục hành chính và thủ tục tư phápThủ tục lập pháp là thủ tục làm hiến pháp và làm luật do các chủ thể sử dụng quyền lập pháp tiến hànhThủ tục tư pháp là thủ tục giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, hành chính, lao động, kinh tế do các chủ thể sử dụng quyền tư pháp tiến hànhThủ tục hành chính là cách thức tổ chức thực hiên hoạt động quản lí hành chính nhà nước được quy định trong các quy phạm pháp luật hành chính bao gồm trình tự, nội dung, mục đích, cách thức tiến hành các hoạt động cụ thể trong quá trình giải quyết các công việc của quản lí hành chính nhà nước.Vì vậy khẳng định trên là sai do không phải thủ tục hành chính được thực hiện trong mọi hoạt động của cơ quan nhà nước. Có những hoạt động được các cơ quan nhà nước thực hiện nhưng thuộc về phạm vi của thủ tục lập pháp hoặc thủ tục tư pháp.
 • 1
THỦ tục THANH TOÁN QUỐC tế  THỦ tục XUẤT NHẬP KHẨU

THỦ tục THANH TOÁN QUỐC tế THỦ tục XUẤT NHẬP KHẨU

Do ở nước ta, hàng hoá nhập khẩu chủ yếu theo điều kiện giao hàng CIF và CFR nên hầu hết các L/C quy định cước phí trả trước freight prepaid. Nếu vận tải đơn nêu cước phí phải thu freight to collect thì nhà nhập khẩu sẽ không chấp nhận chứng từ này. - Cần lưu ý các sửa đổi bổ sung trên B/L phải được xác nhận bằng chữ ký và con dấu đồng thời kiểm tra các thông tin như số L/C và ngày mở, các dẫn chiếu các chứng từ khác như hoá đơn, hợp đồng ...
 • 36
HUONG-DAN-SU-DUNG-DICH-VU-CONG-TRUC-TUYEN

HUONG-DAN-SU-DUNG-DICH-VU-CONG-TRUC-TUYEN

Màn hình tìm kiếm thủ tục hành chính _ Tại màn hình thủ tục hành chính có các mục sau:  NHÓM ĐƠN VỊ: NHÓM CÁC CƠ QUAN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  ĐƠN VỊ: CƠ QUAN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC [r]
 • 18
PHÂN TÍCH LỢI ÍCH CỦA VIỆC ÁP DỤNG ISO 9000 TẠI TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM – EVN SPC KHÓ KHĂN TRỞ NGẠI VÀ KINH NGHIỆM KHẮC PHỤC

PHÂN TÍCH LỢI ÍCH CỦA VIỆC ÁP DỤNG ISO 9000 TẠI TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM – EVN SPC KHÓ KHĂN TRỞ NGẠI VÀ KINH NGHIỆM KHẮC PHỤC

• Khó khăn thứ tư là việc cập nhật đầy đủ, kịp thời các tài liệu theo ISO 9000. Hiện nay, chế độ chính sách của nhà nước thay đổi thường xuyên cho phù hợp với tình hình thực tế. Do đó các quy định của SPC cũng phải thay đổi theo. Việc này đòi hỏi phải điều chỉnh các quy định nhiều lần trong năm, mà việc thay đổi, cập nhật quy trình, quy định theo ISO 9000 đòi hỏi phải theo thủ tục, không thể tùy tiện. Để khắc phục khó khăn này, Ban Cải tiến chất lượng và Tổ thư ký tổng hợp phải nắm bắt thông tin nhanh và phối hợp tốt với các phòng ban có nhu cầu thay đổi quy định, quy trình để hiệu chỉnh đầy đủ, kịp thời các quy trình, quy định.
 • 37
NHẬN XÉT VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY AISC CHI NHÁNH HÀ NỘI THỰC HIỆN

NHẬN XÉT VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY AISC CHI NHÁNH HÀ NỘI THỰC HIỆN

* Trường hợp kiểm toán viên không thể tham gia kiểm kê: Khi đó kiểm toán viên phải xác minh xem mình có thể thực hiện thủ tục kiểm tra thay thế nhằm thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về sự hiện hữu và tình trạng của hàng tồn kho, để tránh phải đưa ý kiến ngoại trừ vì phạm vi kiểm toán bị giới hạn, như kiểm tra chứng từ về bán hàng sau ngày kiểm kê hiện vật có thể cung cấp bằng chứng kiểm toán thích hợp. Khi thực hiện các thủ tục kiểm tra thay thế phải xem xét đến các yếu tố: Đặc điểm của hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ có liên quan đến hàng tồn kho, các rủi ro tiềm tàn, rủi ro phát hiện, tính trọng yếu của khoản mục hàng tồn kho,…
 • 30
Báo cáo thủ tục tách thửa, hợp thửa

Báo cáo thủ tục tách thửa, hợp thửa

Báo cáo thủ tục tách thửa, hợp thửaBáo cáo thủ tục tách thửa, hợp thửaBáo cáo thủ tục tách thửa, hợp thửaBáo cáo thủ tục tách thửa, hợp thửaBáo cáo thủ tục tách thửa, hợp thửaBáo cáo thủ tục tách thửa, hợp thửaBáo cáo thủ tục tách thửa, hợp thửaBáo cáo thủ tục tách thửa, hợp thửaBáo cáo thủ tục tách thửa, hợp thửaBáo cáo thủ tục tách thửa, hợp thửaBáo cáo thủ tục tách thửa, hợp thửaBáo cáo thủ tục tách thửa, hợp thửaBáo cáo thủ tục tách thửa, hợp thửaBáo cáo thủ tục tách thửa, hợp thửaBáo cáo thủ tục tách thửa, hợp thửaBáo cáo thủ tục tách thửa, hợp thửaBáo cáo thủ tục tách thửa, hợp thửaBáo cáo thủ tục tách thửa, hợp thửaBáo cáo thủ tục tách thửa, hợp thửaBáo cáo thủ tục tách thửa, hợp thửaBáo cáo thủ tục tách thửa, hợp thửaBáo cáo thủ tục tách thửa, hợp thửaBáo cáo thủ tục tách thửa, hợp thửaBáo cáo thủ tục tách thửa, hợp thửaBáo cáo thủ tục tách thửa, hợp thửaBáo cáo thủ tục tách thửa, hợp thửaBáo cáo thủ tục tách thửa, hợp thửaBáo cáo thủ tục tách thửa, hợp thửaBáo cáo thủ tục tách thửa, hợp thửaBáo cáo thủ tục tách thửa, hợp thửaBáo cáo thủ tục tách thửa, hợp thửaBáo cáo thủ tục tách thửa, hợp thửaBáo cáo thủ tục tách thửa, hợp thửaBáo cáo thủ tục tách thửa, hợp thửa
 • 18
CHỨNG THỰC ĐIỂM CHỈ TRONG VĂN BẢN TIẾNG VIỆT PPTX

CHỨNG THỰC ĐIỂM CHỈ TRONG VĂN BẢN TIẾNG VIỆT PPTX

+ Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
 • 4
MẪU QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH POTX

MẪU QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH POTX

QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • 4
Quyết định số 818/2019/QĐ-BTNMT

Quyết định số 818/2019/QĐ-BTNMT

Quyết định số 818/2019/QĐ-BTNMT công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 • 38
Quyết định số 818/2019/QĐ-BNN-TCLN

Quyết định số 818/2019/QĐ-BNN-TCLN

Quyết định số 818/QĐ-BNN-TCLN công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 • 4
QUYẾT ĐỊNH SỐ 2882/QĐ-UBND DOCX

QUYẾT ĐỊNH SỐ 2882/QĐ-UBND DOCX

th ế/ Thủ tục h ành chính b ị b ãi b ỏ áp dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở T ài chính t ỉnh v à Th ủ t ục h ành chính chung áp d ụng tại các huyện, th ành ph ố của tỉnh Sơn La. (Có ph ụ lục v à n ội dung cụ thể k èm theo) Điều 2. Quy ết định n ày có hi ệu lực thi h ành k ể từ ng ày ký.
 • 1
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN SỐ 530

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN SỐ 530

Khi thiết kế một mẫu kiểm toán, kiểm toán viên cần xem xét mục đích cụ thể cần đạt được và việc kết hợp các thủ tục kiểm toán để có thể đạt được mục đích đó một cách tốt nhất. Việc xem xét nội dung của bằng chứng kiểm toán thu thập được và hoàn cảnh xảy ra sai lệch hay sai sót hoặc các tính chất khác liên quan tới bằng chứng kiểm toán đó sẽ giúp kiểm toán viên xác định thế nào là sai lệch hay sai sót và tổng thể nào cần phải lấy mẫu. Để tuân thủ các quy định tại đoạn 10 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 500, khi lấy mẫu kiểm toán, kiểm toán viên cần thực hiện các thủ tục kiểm toán để thu thập bằng chứng chứng minh rằng tổng thể được lấy mẫu là đầy đủ.
 • 20
QĐ-BNN-TCLN 2019

QĐ-BNN-TCLN 2019

Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp[r]
 • 5
2762-QĐ-BNN-TCLN NGAY 22.7.2020 QĐ CONG TTHC ND

2762-QĐ-BNN-TCLN NGAY 22.7.2020 QĐ CONG TTHC ND

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN STT SỐ HỒ SƠ TTHC TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ TÊN THỦ TỤC HÀ[r]
 • 10
QUYẾT ĐỊNH SỐ 3033/QĐ-UBND POTX

QUYẾT ĐỊNH SỐ 3033/QĐ-UBND POTX

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này: 05 thủ tục hành chính mới ban hành, 51 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 16 thủ tục hành chính được thay thế; 21 thủ tục hành chính bị thay thế; 19 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chi tiết tên, nội dung thủ tục hành chính có phụ lục đính kèm)
 • 1
HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GỐM SỨ MỸ NGHỆ TẠI CÔNG TY TOCONTAP HÀ NỘI

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GỐM SỨ MỸ NGHỆ TẠI CÔNG TY TOCONTAP HÀ NỘI

Mua bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu Thuê phương tiện vận tải Kiểm tra hàng hóa xuất khẩu Chuẩn bị hàng hóa xuất khẩu Làm thủ tục hải quan Giao hàng cho người vận tải Làm thủ tục thanh toán G[r]
 • 30
Quyết định số 127/2019/QĐ-UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Quyết định số 127/2019/QĐ-UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Quyết định số 127/2019/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
 • 13
MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CHÈ Ở CÔNG TY TNHH VN PHƯƠNG ĐÔNG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CHÈ Ở CÔNG TY TNHH VN PHƯƠNG ĐÔNG

TRANG 1 Xin giấy phép Kiểm tra chất lượng Thuê tàu Chuẩn bị hàng Thủ tục thanh toán Kiểm tra hàng hoá Giải quyết tranh chấp Mua bảo hiểm Làm thủ tục hải quan Giao hàng Phòng Kế Hoạch Thị[r]
 • 47
Quyết định số 258/2019/QĐ-UBND tỉnh Yên Bái

Quyết định số 258/2019/QĐ-UBND tỉnh Yên Bái

Quyết định số 258/2019/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái.
 • 6
4589_QD-UBND_293781

4589_QD-UBND_293781

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG/UBND CẤP HUYỆN STT Số hồ sơ TTHC1 Tên thủ tục hành chính Tên V[r]
 • 150
CHUẨN BỊ VĂN BẢN VÀ THỦ TỤC LÀM ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CHUẨN BỊ VĂN BẢN VÀ THỦ TỤC LÀM ĐĂNG KÝ KINH DOANH

TRÁCH NHIỆM: 5.1 _Các nhiệm vụ chung_: - Thực hiện các chương trình du lịch và hoạt động chuyên môn khác theo sự phân công - Quản lý việc thực hiện chương trình theo đúng kế hoạch, đảm b[r]
 • 28

Xem thêm

Từ khóa: lập trình windows dùng ngôn ngữ và các hàm api của windowslập trình windows dùng ngôn ngữ c và các hàm api của windowsđặc tả các hàm api trong scorm rtecác phương pháp tính tích phân của các hàm số căn thức docxhệ giữa các nhóm hàm apicác hàmcác hàm thông dụngcác hàm trong ccác hàm toán họccác hàm tính toán trong excelbài giảng các hàm trong excelnguyên hàm các hàm vô tỉtích phân các hàm hữu tỉtích phân các hàmsử dụng các hàm để tính toánNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ