0
 1. Trang chủ >
 2. Công Nghệ Thông Tin >
 3. Kỹ thuật lập trình >

Binary Dạng nhị phân

CÁC THUẬT TOÁN TRÊN CẤU TRÚC CÂY

CÁC THUẬT TOÁN TRÊN CẤU TRÚC CÂY

Ghi chú : Câ y nhị phâ n đ ầ y là câ y nhị phâ n có số nú t tố i đ a ở mỗ i mứ c. - Câ y nhị phâ n tì m kiế m (Binary Search Tree): Một câ y nhị phâ n gọi là câ y nhị phâ n tì m kiế m nế u và chỉ nế u đối với mọi nút của câ y thì khóa của một nút bấ t kỳ phả i lớn hơn khóa của tấ t cả cá c nút trong câ y con bê n trá i của nó và phả i nhỏ hơ n khó a củ a tấ t cả cá c nú t trong câ y con bê n phả i củ a nó .
 • 26
KT 1 TIET 10 LAN 1 TN TL

KT 1 TIET 10 LAN 1 TN TL

C. Thông tin về 1 lệnh gồm: địa chỉ của lệnh, mã thao tác, địa chỉ các ô nhớ liên quan D. Trong máy tính, lệnh được lưu trữ dưới dạngnhị phân. Địa chỉ ô nhớ là cố định Câu 9: Con số 40GB trong hệ thống máy tính có nghĩa là: A. Ổ đĩa cứng có dung lượng là 40GB. B. Tốc độ xử lí của ổ đĩa cứng 40GB một giây. C. Tốc độ xử lí của bộ nhớ trong. D. Dung lượng tối đa của thiết bị nhớ Flash Câu 10: Hệ thập phân sử dụng tập kí hiệu gồm
 • 2
KỸ THUẬT ĐIỀU CHẾ TRONG KHÔNG GIAN TÍN HIỆU

KỸ THUẬT ĐIỀU CHẾ TRONG KHÔNG GIAN TÍN HIỆU

Bộ phân luồng chuyển đổi luổng nhị phân b(t) tốc bit R b =1/T b đầu vào thành bốn luồng độc lập, trong đó hai bit lẻ được đưa đến bộ chuyển đổi mức ở nhánh trên còn hai bit chẵn được đưa đến bộ chuyển đổi mức nhánh dưới. Tốc độ ký hiệu trong trường hợp này sẽ bằng R s =R b /4. Các bộ biến đổi mức chuyển đổi 2 mức vào 4 mức ( L = M = 16 = 4 ) tạo ra các tắn hiệu 4 mức tương ứng với các đầu vào đồng pha và pha vuông góc. Sau khi nhân hai tắn hiệu 4 mức với hai sóng mang có pha vuông góc rồi cộng với nhau ta được tắn hiệu 16- QAM.
 • 21
BÀI GIẢNG CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT TRONG C++ - BÀI 13: TÌM KIẾM - SEARCH

BÀI GIẢNG CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT TRONG C++ - BÀI 13: TÌM KIẾM - SEARCH

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật trong C++ - Bài 13: Tìm kiếm - Search cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm kiếm tuần tự (Sequence search), tìm kiếm nhị phân (Binary search), bảng băm (Hash table). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
 • 38
Bài giảng Xử lý tín hiệu nâng cao - Chương 6: Xử lý ảnh trong Matlab

Bài giảng Xử lý tín hiệu nâng cao - Chương 6: Xử lý ảnh trong Matlab

Chương 6 gồm có những nội dung chính sau: Tín hiệu hai chiều (ảnh số), biểu diễn ảnh, các kiểu ảnh trong matlab, ảnh được định chỉ số (indexed images), ảnh cường độ (intensity images), ảnh nhị phân (binary images),... Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 32
CẤU TRÚC DỮ LIỆU CÂY (TREE)

CẤU TRÚC DỮ LIỆU CÂY (TREE)

4.4. CÁC THAO TÁC TRÊN CÂY NHỊ PHÂN 4.4.1. Đị nh ngh ĩ a cây nh ị phân b ằ ng danh sách tuy ế n tính M ỗ i node trong cây đượ c khai báo nh ư m ộ t c ấ u trúc g ồ m 3 tr ườ ng: infor, left, right. Toàn b ộ cây có th ể coi nh ư m ộ t m ả ng mà m ỗ i ph ầ n t ử c ủ a nó là m ộ t node. Tr ườ ng infor t ổ ng quát có th ể là m ộ t đố i t ượ ng d ữ li ệ u ki ể u c ơ b ả n ho ặ c m ộ t c ấ u trúc. Ví d ụ : đị nh ngh ĩ a m ộ t cây nh ị phân l ư u tr ữ danh sách các s ố nguyên:
 • 26
TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG PHẦN 3 PPS

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG PHẦN 3 PPS

So, how many channels can you put on a linẻ Well, the 24-channel system is widely used but you can have morẹ However, these PAM pulses are not transmitted directly over lines, since they would become distorted. Instead, the height of the pulse is measured and given a binary codẹ Each code is then transmitted as a train of pulses within the sample time or time slot. The process of approximating the sample value to a coded level is called "quantization" and the whole process of sampling and coding is known as pulse code modulation or PCM.
 • 16
Bài giảng Tin học đại cương: Bài 7 - TS. Trần Quang Diệu

Bài giảng Tin học đại cương: Bài 7 - TS. Trần Quang Diệu

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 7: Xử lý tập tin với Visual Basic 6.0 cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc tệp (file), tổng quát về file trong VB, truy xuất file trong VB (Các lệnh/Các hàm), truy xuất file nhị phân (binary file)... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
 • 33
CẤU TRÚC ĐỐNG VÀ ỨNG DỤNG

CẤU TRÚC ĐỐNG VÀ ỨNG DỤNG

Ví dụ : Cây nhị phân TRANG 8 Cây nhị phân trong hình 3 có dạng lưu trữ móc nối như hình sau : Hình 4 Để có thể truy nhập vào các nút trên cây cần có một con trỏ T, trỏ tới nút gốc của câ[r]
 • 30
CHƯƠNG 2: NGÔN NGỮ CỦA MÁY TÍNH (PHẦN 1) PPTX

CHƯƠNG 2: NGÔN NGỮ CỦA MÁY TÍNH (PHẦN 1) PPTX

CÁC SỐ TRONG HỆ THẬP PHÂN ĐƯỢC BIỂU DIỄN DƯỚI _ _DẠNG TỔNG CÁC LUỸ THỪA CƠ SỐ 10.. CÁC SỐ TRONG HỆ NHỊ PHÂN ĐƯỢC BIỂU DIỄN DƯỚI DẠNG _ _TỔNG CÁC LUỸ THỪA CƠ SỐ 2.[r]
 • 61
LÝ THUYẾT ĐIỆN TỬ SỐ PHẠM THÀNH DANH

LÝ THUYẾT ĐIỆN TỬ SỐ PHẠM THÀNH DANH

Ví dụ:1000[2] (8) – 0011[2] (3) = 0101[2] (5) Mã nhị phân là một mã sử dụng hệ thống nhị phân và được sắp xếp theo một cấu trúc nào đĩ. Trong các máy tính hoặc các mạch số luơn làm việc ở hệ thống nhị phân; Các thiết bị xuất hay nhập ( hiển thị) thường làm việc ở hệ thống thập phân .Vì thế các giá trị thập phân phải được mã hĩa bằng các giá trị nhị phân.
 • 84
Giải đề thi trí tuệ nhân tạo

Giải đề thi trí tuệ nhân tạo

Nội dung của tài liệu trình bày một số bài tập như: tải dữ liệu vào bộ nhớ; hiển thị mô hình dưới dạng cây nhị phân nhị biến; duyệt cấu trúc cây nhị phân nhị biến; cài đặt hệ thống nhận dạng dưới cấu trúc cây nhị phân nhị biến. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để có thêm tư liệu phục vụ quá trình ôn luyện, chuẩn bị chu đáo cho các kì thi sắp đến.
 • 3
GIẢI ĐỀ THI TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

GIẢI ĐỀ THI TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Nội dung của tài liệu trình bày một số bài tập như: tải dữ liệu vào bộ nhớ; hiển thị mô hình dưới dạng cây nhị phân nhị biến; duyệt cấu trúc cây nhị phân nhị biến; cài đặt hệ thống nhận dạng dưới cấu trúc cây nhị phân nhị biến. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để có thêm tư liệu phục vụ quá trình ôn luyện, chuẩn bị chu đáo cho các kì thi sắp đến.
 • 3
bàigiảngtin họcđạicương

bàigiảngtin họcđạicương

• Để máy tính phân biệt được chuỗi số nhị phân ứng với dữ liệu dạng số hay dạng ký tự, … các chương trình máy tính hoặc người sử dụng cần khai báo kiểu và cấu trúc dữ liệu của các thành [r]
 • 14
slide 1 trần hữu trang trường trung học phổ thông tin học 10 ñaëng höõu hoaøng bài 2 thông tin và dữ liệu thời gian 2 tiết 5 biểu diễn thông tin trong máy tính a thông tin loại số hệ đếm là gì h

slide 1 trần hữu trang trường trung học phổ thông tin học 10 ñaëng höõu hoaøng bài 2 thông tin và dữ liệu thời gian 2 tiết 5 biểu diễn thông tin trong máy tính a thông tin loại số hệ đếm là gì h

Khi đưa vào máy tính, chúng đều được biến đổi thành dạng chung - dãy Bit. Dãy Bit đó là mã nhị phân của thông tin mà nó biểu diễn ..[r]
 • 13
BÀI GIẢNG KIẾN TRÚC MÁY TÍNH VÀ HỢP NGỮ

BÀI GIẢNG KIẾN TRÚC MÁY TÍNH VÀ HỢP NGỮ

- Dạng tổng quát của một số nhị phân là: bp-1bp-2…b1b0.b-1b-2…b-n Trị giá tương đương của nó: - Bit nằm ngoài cùng bên trái của số nhị phân gọi là MSB Most Significant Bit và bit nằm ngo[r]
 • 109
BÀI GIẢNG KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

BÀI GIẢNG KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

1998 “_Computer Architecture: a quantitative approach_”, TRANG 3 TRANG 4 4.1 DẪN NHẬP Máy tính biểu diễn thơng tin dưới dạng nhị phân Các đại lượng số đếm cũng biểu diễn dưới dạng nhị[r]
 • 32
KHOA KH & KT MÁY TÍNH PDF

KHOA KH & KT MÁY TÍNH PDF

1998 “_Computer Architecture: a quantitative approach_”, TRANG 3 TRANG 4 4.1 DẪN NHẬP Máy tính biểu diễn thơng tin dưới dạng nhị phân Các đại lượng số đếm cũng biểu diễn dưới dạng nhị[r]
 • 32
KIẾN TRÚC MÁY TÍNH 4 POTX

KIẾN TRÚC MÁY TÍNH 4 POTX

1998 “_Computer Architecture: a quantitative approach_”, TRANG 3 TRANG 4 4.1 DẪN NHẬP Máy tính biểu diễn thơng tin dưới dạng nhị phân Các đại lượng số đếm cũng biểu diễn dưới dạng nhị[r]
 • 32
Cấu hình địa chỉ IP

Cấu hình địa chỉ IP

2. Đổi địa chỉ IP từ dạng nhị phân sang thập phân và ngược lại Chuyển từ nhị phân sang thập phân: + Bước 1 : Sắp xếp các bít trong mỗi octet theo vị trí từ 1 đến 8 theo thứ tự từ phải qua trái. Mỗi bít tương ứng với một số luỹ thừa của 2 với số mũ tăng dần từ 0 đến 7.
 • 23
TIỂU LUẬN TÌM KIẾM NHỊ PHÂN BINARY SEARCH

TIỂU LUẬN TÌM KIẾM NHỊ PHÂN BINARY SEARCH

TRANG 1 SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN BÀI TIỂU LUẬN MÔN TIN HỌC Tên đề tài: TÌM KIẾM NHỊ PHÂN Nhóm thực hiện: 1.. PHẠM THỊ LAN ANH 2.[r]
 • 27
NGHIÊN CỨU CÁC KỸ THUẬT PHÂN TẬP PHÁT VÀ ỨNG DỤNG TRONG THÔNG TIN VÔ TUYẾN

NGHIÊN CỨU CÁC KỸ THUẬT PHÂN TẬP PHÁT VÀ ỨNG DỤNG TRONG THÔNG TIN VÔ TUYẾN

2.3. Chương trình đánh giá và mô phỏng 2.3.1. Giới thiệu phần mềm mô phỏng MATLAB Matlab (Matrix Laboratory) là một phần mềm khoa học được thiết kế để cung cấp việc tính toán số và hiển thị đồ họa bằng ngôn ngữ lập trình cấp cao. MATLAB cung cấp việc tính toán số và hiển thị đồ họa bằng ngôn ngữ lập trình cấp cao. MATLAB cung cấp các tính năng tương tác tuyệt vời cho phép người sử dụng thao tác dữ liệu linh hoạt dưới dạng mảng ma trận để tính toán và quan sát. Các dữ liệu vào của MATLAB có thể được nhập từ “Command line” hoặc từ “mfile” trong đó tập lệnh được cho trước bởi MATLAB.
 • 59
TÌM HIỂU VÀ THỰC NGHIỆM VỀ PACKET SNIFFER

TÌM HIỂU VÀ THỰC NGHIỆM VỀ PACKET SNIFFER

•Packet Sniffer hay Protocol Analyzer là công cụ được sử dụng để chuẩn đoán và phát hiện lỗi hệ thống mạng và các vấn đề liên quan. Packet Sniffer được các Hacker sử dụng với mục đích như theo dõi bí mật Network Traffic và thu thập thông tin mật khẩu người dùng.•Những giao dịch giữa các hệ thống mạng máy tính thường là những dữ liệu ở dạng nhị phân (Binary). Bởi vậy để nghe lén và hiểu được những dữ liệu ở dạng nhị phân này, các chương trình Sniffer phải có tính năng được biết như là sự phân tích các nghi thức (Protocol Analysis), cũng như tính năng giải mã (Decode) các dữ liệu ở dạng nhị phân để hiểu được chúng.
 • 17
TÀI LIỆU GIÁO TRÌNH CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT_CHƯƠNG 4: CÂY NHỊ PHÂN PPT

TÀI LIỆU GIÁO TRÌNH CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT_CHƯƠNG 4: CÂY NHỊ PHÂN PPT

Do vậy, người ta tìm cách tổ chức một cây nhị phân tìm kiếm đạt trạng thái cân bằng yếu hơn nhằm làm giảm thiểu chi phí cân bằng khi thêm nút hay xoá nút. Một dạng cây cân bằng là cây nhị phân tìm kiếm cân bằng do hai nhà toán học người Nga là Adelson Velski và Landis xây dựng vào năm 1962 nên còn được gọi là cây AVL. Cây AVL là cây nhị phân tìm kiếm mà tại tất cả các nút của nó chiều sâu của cây con bên phải và chiều sâu của cây con bên trái chênh nhau không quá 1.
 • 40
MỘT SỐ THUẬT NGỮ MÁY TÍNH

MỘT SỐ THUẬT NGỮ MÁY TÍNH

Bus Thanh góp ĐƯỜNG DẪN ĐIỆN TỬ THÔNG QUA ĐÓ MỘT BỘ VI XỬ LÝ máy tính liên lạc với các thành phần khác của nó hay với các thiết bị ngoại vi. Về mặt vật lý, thanh góp là một bộ các đường song song có thể mang các tín hiệu kỹ thuật số . Nó có thể có dạng vết lát đồng trên bảng mạch in máy tính (PCBs) hay của một cáp bên ngoài hay sự nối kết. Một máy tính điển hình có ba thanh góp bên trong nằm trên bản mạch chính của nó, một thanh góp dữ liệu (data bus) mang dữ liệu giữa các thành phần máy tính, một thanh góp địa chỉ (address bus) chọn các thủ tục được làm theo bởi bất cứ mẫu dữ liệu riêng biệt nào đi dọc thanh góp dữ liệu và một thanh góp điều khiển (control bus) được dùng để quyết định xem dữ liệu được đọc hay ghi từ thanh góp dữ liệu. Một thnh góp mở rộng (expansion bus) bên ngoài được dùng cho việc nối bộ xử lý máy tính tới thiết bị ngoại vi như modem và máy in.
 • 82
GIÁO TRÌNH DI TRUYỀN

GIÁO TRÌNH DI TRUYỀN

Fitness Biến thiên của các thành phần chính sẽ đóng góp vào biến thiên chung trong biến thiên gía trị fitness . Biến thiên của các thành phần chính có thể làm đảo ngược thành giá trị đóng góp vào các tính trạng khác (xem cột thứ ba, hình 8-1). Những thành phần này bị ảnh hưởng bởi thành phần khác (cột thứ tư). Những tính trạng trong cột thứ tư bản thân nó bị ảnh hưởng bởi nhiều tính trạng khác. Trong nhóm này, chúng biểu hiện chức năng sinh lý, thí dụ như sản phẩm của nhiều dạng hormone như “gonadotrophic” ảnh hưởng đến mứcđộ phát triển tế bào trứng, mức độ sống sót của phôi, và năng suất sữa. Do đó, những tính trạng ảnh hưởng đến giá trị fitness ít thể hiện một cách trực tiếp, và không thể hiện rõ ràng cho chúng ta thấy, nhưng chúng có tương quan khá chặt chẽ với thành phần của giá trị “ fitness ”. Thí dụ, độ lớn của cơ thể tương quan với nhiều tính trạng trong cột thứ tư (hình 8-1). Vấn đề mà chúng ta quan tâm là: làm thế nào biết được cách thứchoạt động trong chọn lọc tự nhiên tương ứng với từng vị trí trong hệ thống sắp xếp một cách có trình tự như vậy.
 • 88
PHÂN TÍCH TÍNH ĐA DẠNG VỀ DI TRUYỀN POTX

PHÂN TÍCH TÍNH ĐA DẠNG VỀ DI TRUYỀN POTX

đồ ng bi ế n thiên t ừ 0 đế n 1. Kho ả ng cách gi ả m khi giá tr ị t ươ ng đồ ng t ă ng. Kho ả ng cách (distances) còn đượ c dùng v ớ i thu ậ t ng ữ “dissimilarities” Sokal và Sneath (1963) mô t ả nhi ề u cách tính toán kho ả ng cách và m ứ c độ gi ố ng nhau gi ữ a hai đơ n v ị m ụ c tiêu. Khi giá tr ị ở d ạ ng nh ị phân (binary), ngh ĩ a là 1 (có) và 0 (không có), chúng ta đư a chúng v ề b ả ng hai chi ề u nh ư sau
 • 17
BÀI GIẢNG CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT: CÂY NHỊ PHÂN (TT) - NGUYỄN TRI TUẤN

BÀI GIẢNG CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT: CÂY NHỊ PHÂN (TT) - NGUYỄN TRI TUẤN

Phần tiếp theo bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Cây nhị phân cung cấp cho các bạn các kiến thức: Cây nhị phân tìm kiếm – Binary search tree, hàng đợi ưu tiên – Priority queue. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
 • 37
Thuật toán cây nhị phân ppt

Thuật toán cây nhị phân ppt

 Cây nhị phân cân bằng (AVL): Một cây nhị phân được gọi là cây nhị phân cân bằng nếu và chỉ nếu đối với mọi nút của cây thì chiều cao của cây con bên trái và chiều cao của cây con bên phải hơn kém nhau nhiều nhất là 1 (Theo
 • 18
BÀI GIẢNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGHÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI GIẢNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGHÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH Abacus n Bàn tính Allocate v Phân phối Analog n Tương tự Application n Ứng dụng Binary a Nhị phân, thuộc về nhị phân Calculation n Tính toán Command v,n Ra lệnh, lện[r]
 • 151
BÀI GIẢNG KIẾN TRÚC MÁY TÍNH (COMPUTER ARCHITECTURE) CHƯƠNG 2

BÀI GIẢNG KIẾN TRÚC MÁY TÍNH (COMPUTER ARCHITECTURE) CHƯƠNG 2

CÁC HỆ ĐẾM CƠ BẢN N HỆ THẬP PHÂN DECIMAL SYSTEM À CON NGƯỜI SỬ DỤNG N HỆ NHỊ PHÂN BINARY SYSTEM À MÁY TÍNH SỬ DỤNG N HỆ MƯỜI SÁU HEXADECIMAL SYSTEM À DÙNG ĐỂ VIẾT GỌN CHO SỐ NHỊ PHÂN TRA[r]
 • 47
Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Tìm kiếm tuần tự, tìm kiếm nhị phân - Nguyễn Tri Tuấn

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Tìm kiếm tuần tự, tìm kiếm nhị phân - Nguyễn Tri Tuấn

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Tìm kiếm tuần tự, tìm kiếm nhị phân trình bày các khái niệm về tìm kiếm, đánh giá thuật toán, tìm nhị phân, binary search. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.
 • 10
LẬP TRÌNH DI ĐỘNG PART 6 DOC

LẬP TRÌNH DI ĐỘNG PART 6 DOC

Chủ yếu có hai cách định nghĩa định dạng thông điệp: Một là định dạng thuần nhị phân, được tối ưu hóa để bảo đảm hiệu suất cao nhất. Hai là định dạng phức tạp dựa trên XML, ví dụ như SOAP, cung cấp khả năng đọc và khả chuyển cao, nhưng hiệu suất rất kém, đặc biệt là với các thiết bị di động với băng thông và tốc độ xử lý hạn chế. Người phát triển phải đối mặt với thử thách là phải lựa chọn giải pháp tốt nhất cho ứng dụng. Về cơ bản, kích thước của giao thức tăng tương ứng với khả năng tự mô tả, do đó làm giảm hiệu quả truyền thông trên mạng điện thoại di động băng thông hẹp. Tăng khả năng human-readability, thì đồng thời cũng gia tăng các định dạng dựa trên XML, cũng như hiệu suất tính toán để phát sinh và phân tích các thông điệp đến.
 • 8
Bài giảng Mô hình hồi quy Logistic

Bài giảng Mô hình hồi quy Logistic

Bài giảng nghiên cứu mô hình hồi quy Logistic; ứng dụng của mô hình hồi quy Logistic; thời điểm sử dụng mô hình hồi quy Logistic; một vài khái niệm cơ bản...Đặc tính của các nghiên cứu • Outcome (dependent) variable: biến nhị phân (binary variable), chỉ có 2 giá trị • Predictor (independent) variables: đa dạng (nhị phân, biến liên tục) Không thể dùng mô hình hồi qui tuyến tính
 • 42
BÀI GIẢNG TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

BÀI GIẢNG TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

• Các hệ đếm khi nghiên cứu máy tính: – Hệ thập phân Decimal System → con ngƣời sử dụng – Hệ nhị phân Binary System → máy tính sử dụng – Hệ đếm bát phân/hệ cơ số 8 Octal System →dùng để [r]
 • 103
Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 2.1 – ĐH CNTT

Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 2.1 – ĐH CNTT

Chương 2 - Các dạng biểu diễn số. Chương này gồm có những nội dung chính: Tổng quan, các hệ thống số, chuyển đổi giữa các hệ thống số, biểu diễn số phân số thập phân dưới dạng nhị phân, các phép tính số nhị phân không dấu, biểu diễn số nhị phân có dấu, biểu diễn các loại số khác.
 • 33
Cấu Trúc Dữ Liệu _ Chương 11

Cấu Trúc Dữ Liệu _ Chương 11

SLIDE1: 1/EXAMINE THE LINEAR SEARCH AND BINARY SEARCH ALGORITHMS: KHẢO SÁT NHỮNG DÃY THUẬT VỀ TÌM KIẾM TUYẾN TÍNH VÀ TÌM KIÊM NHỊ PHÂN 2/EXAMINE SEVERAL SORTING ALGORITHMS, INCLUDING: SE[r]
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: lập trình windows dùng ngôn ngữ và các hàm api của windowslập trình windows dùng ngôn ngữ c và các hàm api của windowsđặc tả các hàm api trong scorm rtecác phương pháp tính tích phân của các hàm số căn thức docxhệ giữa các nhóm hàm apicác hàmcác hàm thông dụngcác hàm trong ccác hàm toán họccác hàm tính toán trong excelbài giảng các hàm trong excelnguyên hàm các hàm vô tỉtích phân các hàm hữu tỉtích phân các hàmsử dụng các hàm để tính toánBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ