0
 1. Trang chủ >
 2. Công Nghệ Thông Tin >
 3. Quản trị mạng >

Lab 3 enable config terminal hostname Plain enable secret mypassword interface

200 CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  PHẦN 11 PDF

200 CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHẦN 11 PDF

2. Refer to the exhibit. A technician applies the configuration in the exhibit to a clean router. To verify the configuration, the technician issues the show running-config command in the CLI session with the router. What lines should the technician expect to see in the router output from the show running-config
 • 4
TĂNG TỐC MÁY TÍNH LÊN 300% PPSX

TĂNG TỐC MÁY TÍNH LÊN 300% PPSX

-Để tăng tốc quá trình chơi Games 2D cũng như 3D và các tiện ích xử lý hình ảnh khác, bạn chọn nhãn Multimedia, bạn đánh dấu chọn vào các mục Enable GameZap; Enable HolyVision; Enable TR[r]
 • 10
CDP PPSX

CDP PPSX

Originally Posted by admin Lab 1-4: Cisco Discovery Protocol Mô tả –Cisco Discovery Protocol (CDP) là giao thức riêng của Cisco dùng để thu thập thông tin về các thiết bị lân cận. Khi sử dụng giao thức CDP, bạn có thể biết được thông tin phần cứng, phần mềm của các thiết bị gần kề. Thông tin này rất hữu ích trong quá trình xử lý sự cố hay kiểm soát các thiết bị trong một hệ thống mạng.
 • 7
CÂU LỆNH CDP POTX

CÂU LỆNH CDP POTX

3.Thông tin trạng thái CDP trên port hay cổng hiển thị bằng lệnh show cdp interface (sh cdp int) Như đã đề cập trước, có thể tắt CDP hoàn toàn trên router dùng lệnh no cdp run. Tuy nhiên, muốn tắt CDP trên từng cổng dùng lệnh no cdp enable. Có thể cho phép CDP trên một port bằng lệnh cdp enable.
 • 7
cisco migration_Using the Service Control Engine and Deep

cisco migration_Using the Service Control Engine and Deep

The Catalyst 6500 gives the network operations staff the flexibility to use Layer 2 or Layer 3 dispatching, depending on their data center deployment. When using Layer 2, packets are dispatched into the EtherChannel using a combination of Layer 2 switching and flow hashing. When Layer 3 routing is used, you need to use policy-based routing (PBR) in combination with flow hashing in the EtherChannel. It is also possible to use both Layer 2 and Layer 3 methods of dispatch to the same SCE cluster group. For optimum flow dispersion, the number of links in the EtherChannel bundle should be 2^N.
 • 30
HƯỚNG DẪN VỀ CCNA LAB P30 POTX

HƯỚNG DẪN VỀ CCNA LAB P30 POTX

Chú ý: Không giống như với RIPv1 và RIPv2, bạn cần phải tạo tiến trình xử lý của RIP với câu lệnh router rip và sau đó sử dụng câu lệnh network để chỉ ra những interface nào sẽ tham ra vào quá trình định tuyến của RIP. Tiến trình xử lý của RIPng sẽ được tạo tự động khi RIPng được cho phép chạy trên interface với câu lệnh ipv6 rip name enable.
 • 5
CONFIGURING OSPF

CONFIGURING OSPF

• Enable OSPF • Configure OSPF Interface Parameters • Configure OSPF over Different Physical Networks • Configure OSPF Area Parameters • Configure OSPF Not So Stubby Area NSSA • Configur[r]
 • 22
CHAPTER 8  CCNP ROUTE POT

CHAPTER 8 CCNP ROUTE POT

Enter the router rip command, and then activate RIPng using the version command. RIPng then automatically runs on all IPv6 interfaces. Enter the interface programming mode for each IPv6 interface and enable the multicast group FF02::9, and then activate RIPng globally using the ipv6 router rip name command.
 • 10
KHÁM PHÁ MẠNG INTERNET

KHÁM PHÁ MẠNG INTERNET

Như vậy các bạn có thể thấy là cấu hình C là sự kết hợp giữa cấu hình A và cấu hình B. ==> Bây giờ đến phần quan trọng cuối cùng là: - Vào trang www.dyndns.org, tạo account, add host là ChinMini.dyndns.net và ChinMini.ftpserver.org với IP address là IP address do ISP cung cấp (Vào Web Interface của ROUTER mà xem).
 • 3
INTERFACING PIC MICROCONTROLLERS 22 PPSX

INTERFACING PIC MICROCONTROLLERS 22 PPSX

In the block diagram in Figure 9.1, the PIC is connected to a PC. The PIC USART output itself operates at TTL voltages, and needs an external serial line driver to convert its output into a higher symmetrical line voltage. This is necessary because a simple baseband data signal is attenuated down a line, due to the distributed resistance and capacitance of the cabling. The standard RS232 interface operates with a higher line voltage so that the signal can be
 • 10
STARTING A ROUTER

STARTING A ROUTER

EXEC COMMANDS: ACCESS-ENABLE CREATE A TEMPORARY ACCESS-LIST ENTRY ACCESS-PROFILE APPLY USER-PROFILE TO INTERFACE ACCESS-TEMPLATE CREATE A TEMPORARY ACCESS-LIST ENTRY BFE FOR MANUAL EMERG[r]
 • 26
GIÁO TRÌNH CCNA VÀ CÁC BÀI THỰC HÀNH

GIÁO TRÌNH CCNA VÀ CÁC BÀI THỰC HÀNH

C ấ u hình Router Buffalo C ấ u hình Router Buffalo Buffalo> enable Chuy ể n vào ch ế độ Privileged Buffalo> enable Chuy ể n vào ch ế độ Privileged Buffalo# configure terminal Chuy ể n vào ch ế độ c ấ u hình
 • 48
CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised (Cisco Networking Academy Program) part 60 pot

CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised (Cisco Networking Academy Program) part 60 pot

568 Chapter 11: Router Fundamentals To access privileged EXEC mode, type enable or the abbreviation ena. Typing enable causes the router to prompt the user for a password. Typing a question mark at the privileged EXEC mode prompt (see Example 11-11) displays a longer list of commands than would be displayed at the user EXEC mode prompt.
 • 10
CCNA 640-802 DOC

CCNA 640-802 DOC

Image text-base: 0x80008098, data-base: 0x819600C8 ROM: System Bootstrap, Version 12.2(6r), RELEASE SOFTWARE (fc1) ROM: C2600 Software (C2600-J1S3-M), Version 12.2(15)T13, RELEASE SOFTWARE (fc2) Router uptime is 23 minutes System returned to ROM by reload System image file is "flash:c2600-j1s3-mz.122-15.T13.bin" cisco 2610 (MPC860) processor (revision 0x00) with 61440K/4096K bytes of memory. Processor board ID JAD06240CD6 (191342702) M860 processor: part number 0, mask 49 Bridging software. X.25 software, Version 3.0.0. TN3270 Emulation software. 1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s) 1 Serial network interface(s) 32K bytes of non-volatile configuration memory. 16384K bytes of processor board System flash (Read/Write) Configuration register is 0x2102 ----> gia tri thanh ghi, gia tr ị nay la binh thuong . ----------------------------------------------------------------------------------
 • 201
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BIẾN TẦN FRENIC MINI

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BIẾN TẦN FRENIC MINI

WRITE ENABLE FOR KEYPAD PID CONTROL CANCEL INVERSE MODE CHANGEOVER LINK ENABLE RS485, BUS PID INTEGRAL/DIFFERENTIAL RESET PID INTEGRAL HOLD 3-WIRE OPERATION STOP COMMAND E01 to E03 MAIN [r]
 • 32
CẤU HÌNH PPP CALLBACK GIỮA HAI ROUTER (CCNP-BCRAN LAB) PDF

CẤU HÌNH PPP CALLBACK GIỮA HAI ROUTER (CCNP-BCRAN LAB) PDF

interface Async1 ip address 192.168.8.3 255.255.255.0 no ip directed-broadcast encapsulation ppp dialer in-band dialer callback-secure dialer idle-timeout 300 dialer enable-timeout 10 di[r]
 • 5
KIỂM TRA MÁY CHỦ MẠNG RIÊNG ẢO TMG 2010 - PHẦN 1:TỔNG QUAN VỀ CẤU HÌNH VPN POT

KIỂM TRA MÁY CHỦ MẠNG RIÊNG ẢO TMG 2010 - PHẦN 1:TỔNG QUAN VỀ CẤU HÌNH VPN POT

Chúng ta hãy bắt đầu bằng cách mở giao diện TMG firewall và kích nút Remote Access Policy (VPN) trong phần panel bên trái. Trong phần panel bên phải, trong danh sách VPN Clients Tasks, kích liên kết Enable VPN Client Access, như thể hiện trong hình bên dưới.
 • 15
10 COMMAND POTX

10 COMMAND POTX

shut and no shut . Of course, to bring the interface down, reverse the command and just say shutdown . This command can be abbreviated no shut . #8: show ip route The show ip route command is used to show the router’s routing table. This is the list of all networks that the router can reach, their metric (the router’s preference for them), and how to get there. This command can be abbreviated shipro and can have parameters after it, like shiproospf for all OSPF routers. To clear the routing table of all routes, you do
 • 4
BASIC ROUTER CONFIGURATION

BASIC ROUTER CONFIGURATION

router2# show users 3. Suspend your Telnet session to router2 by pressing CTRL-SHIFT-6 and X. You should return to router1 without breaking the active Telnet session. Issue the show sessions command on router1. This command shows what active, but suspended, sessions you have to other routers.
 • 20
GIÁO TRÌNH ADVANCED CERTIFICATE IN INFORMATION TECHNOLOGY - SANLEIN PART 60 PPS

GIÁO TRÌNH ADVANCED CERTIFICATE IN INFORMATION TECHNOLOGY - SANLEIN PART 60 PPS

Current configuration : 569 bytes version 12.1 no service single-slot-reload-enable service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption hostname [r]
 • 5
GIÁO TRÌNH ADVANCED CERTIFICATE IN INFORMATION TECHNOLOGY - SANLEIN PART 12 PDF

GIÁO TRÌNH ADVANCED CERTIFICATE IN INFORMATION TECHNOLOGY - SANLEIN PART 12 PDF

Current configuration : 546 bytes version 12.1 no service single-slot-reload-enable service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption hostname [r]
 • 7
HANDBOOKS PROGRAMMING SUPPORT CIS# - LANGUAGE CIS# PART 1HANDBOOKS PROGRAMMING SUPPORT CIS# - LANGUAGE CIS# PART 12 PDF

HANDBOOKS PROGRAMMING SUPPORT CIS# - LANGUAGE CIS# PART 1HANDBOOKS PROGRAMMING SUPPORT CIS# - LANGUAGE CIS# PART 12 PDF

Current configuration : 546 bytes version 12.1 no service single-slot-reload-enable service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption hostname [r]
 • 7
GIÁO TRÌNH CIS+ PART 60 PPS

GIÁO TRÌNH CIS+ PART 60 PPS

Current configuration : 569 bytes version 12.1 no service single-slot-reload-enable service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption hostname [r]
 • 5
CISCO NETWORK PART 11 DOCX

CISCO NETWORK PART 11 DOCX

Current configuration : 546 bytes version 12.1 no service single-slot-reload-enable service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption hostname [r]
 • 7
TÀI LIỆU TỔNG HỢP LAB

TÀI LIỆU TỔNG HỢP LAB

+kết nối với R0: TRANG 2 Router>enable :dùng lệnh enable để vào priviledge mode Router# :đang ở priviledge mode Router#conf t :dùng lệnh configure terminal conf t để vào configuration mo[r]
 • 20
MULTIBOOKS  TỔNG HỢP IT  PC PART 226 PPS

MULTIBOOKS TỔNG HỢP IT PC PART 226 PPS

Pix(config)# virtual telnet 209.162.1.4 Pix(config)# aaa authenticaton include tcp/49 outbound 0 0 0 0 ccsp Kiểm tra tương tự như lần trước , nhưng ở command-prompt của PC , thay vì telnet đến địa chỉ 209.162.1.2 ta sẽ telnet đến địa chỉ 209.162.1.4 sẽ thành công .
 • 5
MULTIBOOKS - TỔNG HỢP IT - PC PART 221 PPS

MULTIBOOKS - TỔNG HỢP IT - PC PART 221 PPS

Command-line interface ; Khi truy cập vào Pix sẽ vào mode unprivileged , sử dụng enable command để vào mode privileged pixfirewall>enable password : => trước khi vào mode enable , pix sẽ[r]
 • 5
HƯỚNG DẪN VỀ CCNA LAB- P12 PPT

HƯỚNG DẪN VỀ CCNA LAB- P12 PPT

- Nếu bạn sử dụng chế độ VTP transparent, thì những cấu hình đó cũng được lưu trong file running configuration và có thể được lưu vào file startup configuration bằng cách sử dụng câu lệnh copy running-config startup-config . 5. Xóa cấu hình VLAN
 • 5
CẤU HÌNH SWITCH CƠ BẢN

CẤU HÌNH SWITCH CƠ BẢN

VI. Các loại mật khẩu cho Router :  Enable secret : nếu đặt loai mật khẩu này cho Router,bạn sẽ cần phải khai báo khi đăng nhập vào chế độ user mode ,đây là loại mật khẩu có hiệu lực cao nhất trong Router,được mã hóa mặc định o cấp dộ 5.
 • 14
CISCO NETWORK PART 39 PPTX

CISCO NETWORK PART 39 PPTX

Switch(config-if)# lacp port-priority priority - Giải thích: - Lệnh đầu tiên để xác định system priority để xác định Switch nào làm Switch điều khiển Ethechannel, hoặc nếu Priority bằng nhau thì Switch nào có điạc chỉ mac nhỏ hơn sẽ được chọn
 • 34
PASSWORDRECOVERY DOCX

PASSWORDRECOVERY DOCX

precedence over a value set for character 1. 1 Boots the image specified by the first boot system local_flash command. If that image does not load, the security appliance tries to boot each image specified by subsequent boot system commands until it boots successfully. 3, 5, 7, 9
 • 4
10 COMMANDS YOU SHOULD MASTER WHEN WORKING WITH THE CISCO IOS PPS

10 COMMANDS YOU SHOULD MASTER WHEN WORKING WITH THE CISCO IOS PPS

shut and no shut . Of course, to bring the interface down, reverse the command and just say shutdown . This command can be abbreviated no shut . #8: show ip route The show ip route command is used to show the router’s routing table. This is the list of all networks that the router can reach, their metric (the router’s preference for them), and how to get there. This command can be abbreviated shipro and can have parameters after it, like shiproospf for all OSPF routers. To clear the routing table of all routes, you do
 • 4
GIÁO TRÌNH CIS PART 40 PPT

GIÁO TRÌNH CIS PART 40 PPT

Switch(config-if)# lacp port-priority priority - Giải thích: - Lệnh đầu tiên để xác định system priority để xác định Switch nào làm Switch điều khiển Ethechannel, hoặc nếu Priority bằng nhau thì Switch nào có điạc chỉ mac nhỏ hơn sẽ được chọn
 • 34
KÍCH HOẠT ĐẦY ĐỦ TÍNH NĂNG TASKBAR PREVIEW CỦA FIREFOX TRÊN WINDOWS 7

KÍCH HOẠT ĐẦY ĐỦ TÍNH NĂNG TASKBAR PREVIEW CỦA FIREFOX TRÊN WINDOWS 7

Trên Firefox 3.6_ cách làm như sau:  Trên thanh địa chỉ của Firefox, gõ từ khóa ABOUT:CONFIG  Nhấn ENTER  Dán khóa sau vào dòng Filter : BROWSER.TASKBAR.PREVIEWS.ENABLE  Nháy đúp chu[r]
 • 4
BÀI GIẢNG CCNA GỐC CỦA ISCO TIẾNG VIỆT

BÀI GIẢNG CCNA GỐC CỦA ISCO TIẾNG VIỆT

- Bạn đã thực hiện thành công việc định tuyến cho 2 Router kết nối được với nhau cả các mạng con của chúng, bạn cũng có thể mở rộng đồ hình ra thêm với 3, 4 hay 5 hop để thực hành việc cấu hình định tuyến tĩnh tuy nhiên bạn thấy rõ việc cấu hình này tương đối rắc rối và dài dòng nhất là đối với môi trường Internet bên ngoài,vì vậy bạn sẽ phải thực hiện việc cấu hình định tuyến động cho Router ở bài sau.
 • 335
Cisco Systems - Starting a Router pptx

Cisco Systems - Starting a Router pptx

EXEC COMMANDS: ACCESS-ENABLE CREATE A TEMPORARY ACCESS-LIST ENTRY ACCESS-PROFILE APPLY USER-PROFILE TO INTERFACE ACCESS-TEMPLATE CREATE A TEMPORARY ACCESS-LIST ENTRY BFE FOR MANUAL EMERG[r]
 • 26

Xem thêm

Từ khóa: giám đốcnghe nói đọc viếtban giám đốckiểm toán độc lậpđộc tốgiám đốc bán hàngphó giám đốcđộc quyềnthống đốc ngân hàngtrên đất dốcđất dốcgiám đốc chi nhánhgiám đốc điều hànhchất độcđộc hạiNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015