0
 1. Trang chủ >
 2. Kỹ Năng Mềm >
 3. Kỹ năng thuyết trình >

Sinh viên Phạm Văn Nhân

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN HÓA HỌC PHỨC CHẤT TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐHSP HÓA HỌC PHẠM THỊ KIM GIANG

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN HÓA HỌC PHỨC CHẤT TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐHSP HÓA HỌC PHẠM THỊ KIM GIANG

ĐỀ CƯƠNG bài GIẢNG môn hóa học PHỨC CHẤT tài LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐHSP hóa học PHẠM THỊ KIM GIANG ĐỀ CƯƠNG bài GIẢNG môn hóa học PHỨC CHẤT tài LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐHSP hóa học PHẠM THỊ KIM GIANG ĐỀ CƯƠNG bài GIẢNG môn hóa học PHỨC CHẤT tài LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐHSP hóa học PHẠM THỊ KIM GIANG ĐỀ CƯƠNG bài GIẢNG môn hóa học PHỨC CHẤT tài LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐHSP hóa học PHẠM THỊ KIM GIANG ĐỀ CƯƠNG bài GIẢNG môn hóa học PHỨC CHẤT tài LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐHSP hóa học PHẠM THỊ KIM GIANG ĐỀ CƯƠNG bài GIẢNG môn hóa học PHỨC CHẤT tài LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐHSP hóa học PHẠM THỊ KIM GIANG ĐỀ CƯƠNG bài GIẢNG môn hóa học PHỨC CHẤT tài LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐHSP hóa học PHẠM THỊ KIM GIANG ĐỀ CƯƠNG bài GIẢNG môn hóa học PHỨC CHẤT tài LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐHSP hóa học PHẠM THỊ KIM GIANG ĐỀ CƯƠNG bài GIẢNG môn hóa học PHỨC CHẤT tài LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐHSP hóa học PHẠM THỊ KIM GIANG ĐỀ CƯƠNG bài GIẢNG môn hóa học PHỨC CHẤT tài LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐHSP hóa học PHẠM THỊ KIM GIANG ĐỀ CƯƠNG bài GIẢNG môn hóa học PHỨC CHẤT tài LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐHSP hóa học PHẠM THỊ KIM GIANG ĐỀ CƯƠNG bài GIẢNG môn hóa học PHỨC CHẤT tài LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐHSP hóa học PHẠM THỊ KIM GIANG ĐỀ CƯƠNG bài GIẢNG môn hóa học PHỨC CHẤT tài LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐHSP hóa học PHẠM THỊ KIM GIANG ĐỀ CƯƠNG bài GIẢNG môn hóa học PHỨC CHẤT tài LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐHSP hóa học PHẠM THỊ KIM GIANG ĐỀ CƯƠNG bài GIẢNG môn hóa học PHỨC CHẤT tài LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐHSP hóa học PHẠM THỊ KIM GIANG ĐỀ CƯƠNG bài GIẢNG môn hóa học PHỨC CHẤT tài LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐHSP hóa học PHẠM THỊ KIM GIANG ĐỀ CƯƠNG bài GIẢNG môn hóa học PHỨC CHẤT tài LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐHSP hóa học PHẠM THỊ KIM GIANG ĐỀ CƯƠNG bài GIẢNG môn hóa học PHỨC CHẤT tài LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐHSP hóa học PHẠM THỊ KIM GIANG ĐỀ CƯƠNG bài GIẢNG môn hóa học PHỨC CHẤT tài LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐHSP hóa học PHẠM THỊ KIM GIANG ĐỀ CƯƠNG bài GIẢNG môn hóa học PHỨC CHẤT tài LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐHSP hóa học PHẠM THỊ KIM GIANG ĐỀ CƯƠNG bài GIẢNG môn hóa học PHỨC CHẤT tài LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐHSP hóa học PHẠM THỊ KIM GIANG ĐỀ CƯƠNG bài GIẢNG môn hóa học PHỨC CHẤT tài LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐHSP hóa học PHẠM THỊ KIM GIANG ĐỀ CƯƠNG bài GIẢNG môn hóa học PHỨC CHẤT tài LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐHSP hóa học PHẠM THỊ KIM GIANG ĐỀ CƯƠNG bài GIẢNG môn hóa học PHỨC CHẤT tài LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐHSP hóa học PHẠM THỊ KIM GIANG
 • 47
Khóa luận nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình xử lý hơi dung môi hữu cơ (benzen và toluen) bằng dung dịch hoạt động bề mặt

Khóa luận nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình xử lý hơi dung môi hữu cơ (benzen và toluen) bằng dung dịch hoạt động bề mặt

TRANG 18 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Trường ĐHDL Hải Phòng Sinh viên: Phạm Văn Hưng – MT1901 7 - Ảnh hưởng của nhiệt độ, pH và các chất điện giải: + Trong quá trình điều chế nhũ tương, cần kiểm[r]
 • 62
RÈN LUYỆN KĨ NĂNG THIẾT KẾ BÀI HỌC KIẾN TẠO CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRONG MÔN KHOA HỌC

RÈN LUYỆN KĨ NĂNG THIẾT KẾ BÀI HỌC KIẾN TẠO CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRONG MÔN KHOA HỌC

TRANG 1 _________________ PHẠM VĂN HẢI RÈN LUYỆN KĨ NĂNG THIẾT KẾ BÀI HỌC KIẾN TẠO MÔN KHOA HỌC CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC TRANG 2 _______________[r]
 • 218
tuần 2 đặt vấn đề mục tiêu nc nghiên cứu khoa học

tuần 2 đặt vấn đề mục tiêu nc nghiên cứu khoa học

3.Một số yếu tố liên quan đến quyết định lựa chọn nghề nghiệp của Tân sinh viên cử nhân trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch năm 2015.. TĂNG HUYẾT AP[r]
 • 2
QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH Ở TỈNH THÁI NGUYÊN HIỆN NAY

QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH Ở TỈNH THÁI NGUYÊN HIỆN NAY

Đặc biệt năm 2008, Phạm Mỹ Đức sinh viên khoa địa lý trường Đại học sư phạm Thái Nguyên làm khóa luận tốt nghiệp với đề tài: _Tiềm năng, _ _hiện trạng và định hướng phát triển du lịch tỉ[r]
 • 99
HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ PHÂN QUYỀN TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CƯỜNG GIANG

HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ PHÂN QUYỀN TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CƯỜNG GIANG

Sinh viên Tạ Thị Chinh – Lớp 41A1- Trường Đại học Thương Mại với đề tài luận văn “Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và phân quyền tại công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương Mại Cường Giang”, năm 2009. Luận văn đã đưa ra được hệ thống lý luận khá đầy đủ.Tuy nhiên khi đi vào thực trạng công ty có hai vấn đề cần chú ý. Thứ nhất, khi phân tích ảnh hưởng của các nhân tố tới cơ cấu tổ chức và phân quyền còn mang nặng lý thuyết hơn là thực tế.Thứ hai các tiêu chuẩn để đánh giá về cơ cấu tổ chức và phân quyền được đưa vào trong bảng hỏi và sau đó được tổng hợp lại để làm dẫn chứng lại thiếu cụ thể, các mức độ đưa đánh giá còn chưa phù hợp.
 • 41
TOP NHỮNG SAI LẦM THỜI ĐI HỌC KHÔNG NÊN LẶP LẠI KHI TÌM VIỆC POTX

TOP NHỮNG SAI LẦM THỜI ĐI HỌC KHÔNG NÊN LẶP LẠI KHI TÌM VIỆC POTX

Quá trình tìm việc không cho phép bạn phạm phải những sai lầm thiết tưởng chỉ có trong thời sinh viên dưới đây: NƯỚC ĐẾN CHÂN MỚI NHẢY Bạn đã từng trắng đêm ngay trước ngày thi để học dồ[r]
 • 3
khao sat su tu hoc o truong DHAG

khao sat su tu hoc o truong DHAG

BÀI TẬP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TÌM HIỂU THỰC TRẠNGVẤN ĐỀ TỰ HỌC CỦA SINH VIÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG (Người thực hiện bài tập: Sinh viên:Phạm Ngọc Bội và Huỳnh Thị Yến Nhi năm 2017). Bài tập nghiên cứu khoa học là một phần trong nội dung môn học Nghiên cứu khoa học với sự hướng dẫn của Giảng viên Bùi Hoàng Anh.
 • 15
ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẦU RA TIẾNG NGA CỦA SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ A2-B1 THEO KHUNG THAM CHIẾU CHUNG CHÂU ÂU TẠI KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẦU RA TIẾNG NGA CỦA SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ A2-B1 THEO KHUNG THAM CHIẾU CHUNG CHÂU ÂU TẠI KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Sau hai năm áp dụng bài thi đánh giá năng lực đầu ra tiếng Nga cho 58 sinh viên chuyên ngành Sư phạm Song ngữ Nga – Anh tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, cần thiết phải phân tíc[r]
 • 11
THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC TRÒ CHƠI HỌC TẬP TRONG HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG TOÁN HỌC SƠ ĐẲNG CHO TRẺ MẪU GIÁO

THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC TRÒ CHƠI HỌC TẬP TRONG HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG TOÁN HỌC SƠ ĐẲNG CHO TRẺ MẪU GIÁO

Nguyễn Thị Xuân Thu, Phạm Ngọc Duy - Những tác động của việc sử dụng sơ đồ ngữ nghĩa đối với khả năng ghi nhớ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành của sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Cô[r]
 • 11
LUẬN VĂN LỊCH SỬ CUỘC ĐỜI NHÀ KHOA HỌC NGUYỄN VĂN NHÂN DƯỚI GÓC ĐỘ VĂN HÓA

LUẬN VĂN LỊCH SỬ CUỘC ĐỜI NHÀ KHOA HỌC NGUYỄN VĂN NHÂN DƯỚI GÓC ĐỘ VĂN HÓA

Ý NGHĨA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA LUẬN VĂN Qua các câu chuyện về lịch sử cuộc đời của GS.TSKH Nguyễn Văn Nhân, phần nào thấy được bối cảnh kinh tế - xã hội của Việt Nam và quốc tế giai đo[r]
 • 139
CÁI NGÔNG CỦA NGUYỄN CÔNG TRỨ NHÌN TỪ THỜI NAY

CÁI NGÔNG CỦA NGUYỄN CÔNG TRỨ NHÌN TỪ THỜI NAY

Đối với trường hợp Nguyễn Công Trứ, theo chúng tôi, cái “ngông” ấy không nên hiểu đơn thuần chỉ là cái “ngông” của những nhà nho tài tử, của đám văn nhân, mà phải hiểu theo góc độ khác, [r]
 • 8
ÔN TẬP VĂN HỌC 10 PART 3 PPTX

ÔN TẬP VĂN HỌC 10 PART 3 PPTX

Việc chủ nhân xưng tên "Này của Xuân Hương mới quệt rồi" cho thấy đối tượng được mời là một văn nhân tài tử từng có "tình ý" với nữ sĩ.. Điều đó cũng cho biết Hồ Xuân Hương viết bài thơ [r]
 • 31
MẠCH ĐIỆN ĐÈN CẦU THANG - 2 CÔNG TẮC 3 CỰC ĐIỀU KHIỂN 1 ĐÈN

MẠCH ĐIỆN ĐÈN CẦU THANG - 2 CÔNG TẮC 3 CỰC ĐIỀU KHIỂN 1 ĐÈN

TRANG 1 MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC 3 CỰC ĐIỀU KHIỂN MỘT ĐÈN MẠCH ĐIỆN ĐÈN CẦU THANG TÁC GIẢ : ĐỖ VĂN NHÂN TRANG 2 TRANG 3 VINDI.[r]
 • 3
KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN BIA SÀI GÒN MIỀN TÂY

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN BIA SÀI GÒN MIỀN TÂY

TRANG 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH SINH VIÊN THỰC HIỆN PHẠM THỊ NGỌC NGỠ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN[r]
 • 148
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  RÈN LUYỆN KĨ NĂNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÌNH BÀY MIỆNG CHO SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ PPT

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC RÈN LUYỆN KĨ NĂNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÌNH BÀY MIỆNG CHO SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ PPT

tr−ờng Đại học Vinh Tạp chí khoa học, tập XXXVIIi, số 2b -2009 thành khái niệm lịch sử. Sinh viên cần tạo nên các thao tác s− phạm khi tiến hành bài t−ờng thuật. Thao tác trong dạy học lịch sử là: “ hệ thống các động tác nhuần nhuyễn của thầy và trò diễn ra trong hoạt động dạy học ” [3, 13]. Thế nên, sau khi đã nắm vững hệ thống kiến thức cần hình thành cho học sinh, yêu cầu sinh viên phải hình thành các thao tác s− phạm nh−: các động thái biểu cảm của mắt, tay, b−ớc đi trên bục giảng... nhằm tạo nên giá trị biểu đạt cao nhất. Đối t−ợng của bài t−ờng thuật th−ờng là diễn biến của một sự kiện lịch sử, sinh viên phải sử dụng ngôn ngữ giàu hình ảnh của mình để học sinh hình dung cụ thể các giai đoạn phát triển của sự kiện lịch sử đó. Khi lựa chọn ngôn ngữ của bài t−ờng thuật, sinh viên cần chú ý đến đặc điểm này vì: “ Ngôn ngữ của t−ờng thuật nặng âm h−ởng của sự vận động [3, 102].
 • 5
Rèn luyện kỹ năng hát cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang

Rèn luyện kỹ năng hát cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang

Tuy nhiên, từ thực tế cho thấy để nâng cao chất lượng giảng dạy môn Học hát và rèn luyện kỹ năng hát cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang, trong[r]
 • 118
Thực trạng và giải pháp sử dụng giáo trình điện tử để phát triển năng lực tự học cho sinh viên sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ

Thực trạng và giải pháp sử dụng giáo trình điện tử để phát triển năng lực tự học cho sinh viên sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ

Từ thực trạng đó, tác giả đề xuất một quy trình xây dựng và các giải pháp sử dụng giáo trình điện tử phù hợp hơn trong việc nâng cao năng lực tự học cho sinh viên Sư phạm của Trường Đ[r]
 • 9
TRÍ SÁNG TẠO CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

TRÍ SÁNG TẠO CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

TRANG 1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN =========== VÕ THỊ NGỌC HƢƠNG TRÍ SÁNG TẠO CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT VINH LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ [r]
 • 106
Năng lực âm nhạc của sinh viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng - thực trạng và giải pháp

Năng lực âm nhạc của sinh viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng - thực trạng và giải pháp

Trước tình hình đó, chúng tôi cho rằng, việc nâng cao năng lực âm nhạc cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm không chỉ đáp ứng nhu cầu tinh thần của người học, mà qua đó[r]
 • 6
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC CỦA SINH VIÊN SƯ PHẠM - PHẠM HỒNG QUANG DOC

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC CỦA SINH VIÊNPHẠM - PHẠM HỒNG QUANG DOC

+ Khóa lu ậ n t ố t nghi ệ p. Đây là công trình nghiên cứu khoa học được sinh viên hoàn thành để thay thế một hoặc vài môn thi tốt nghiệp. Một số ngành đào tạo, sinh viên cuối khoá viết đồ án tốt nghiệp. Mức độ yêu cầu của khóa luận tốt nghiệp cao hơn nhiều so với bài tập nghiên cứu và đề tài nghiên cứu của sinh viên. Khóa luận là công trình khoa học giải quyết các vấn đề có tính chất lí luận hay thực tiễn, trên cơ sở vận dụng có hiệu quả các phương pháp nghiên cứu khoa học. Kết quả của khóa luận tốt nghiệp thể hiện được cái mới đối với sự phát triển của khoa học hoặc đời sống xã hội; kết quả được trình bày với khối lượng lớn hơn các bài tập và đề tài khoa học sinh viên. Nếu thực hiện tuần tư các bước: làm bài tập nghiên cứu, tham gia nghiên cứu khoa học từ những năm thứ hai hoặc thứ ba, đến năm thứ tư, chất lượng khóa luận tốt nghiệp của sinh viên được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt là đối với những khóa luận được phát triển từ các đề tài trước đó, đã phản ánh sự thuần thục trong quá trình nghiên cứu của sinh viên, các số liệu, kết quả nghiên cứu có sức thuyết phục hơn. Yêu cầu đối với sinh viên khi thực hiện khoá luận là: làm việc độc lập, chủ động, không rập khuôn máy móc; sử dụng các phương pháp nghiên cứu hợp lí; biết kế thừa thành tựu của các nhà khoa học đi trước; biết trình bày và bảo vệ các luận điểm trước hội đồng. Khi làm bài tập lớn, hay thực hiện đề tài khoa học, sinh viên có thể tham gia theo nhóm, nhưng đối với khoá luận tốt nghiệp, chỉ có một sinh viên chủ trì. Dung lượng khóa luận tốt nghiệp thường từ 50 đến 100 trang đánh máy. những sinh viên tốt nghiệp có kết quả học tập xuất sắc, có năng lực nghiên cứu khoa học (thể hiện ở số bài báo khoa học đã được công bố) sẽ được chuyển tiếp học cao học, dự thi nghiên cứu sinh.
 • 101
Tải Soạn bài Viết bài làm văn số 2 - Nghị luận văn học - Soạn bài lớp 11 học kì 1

Tải Soạn bài Viết bài làm văn số 2 - Nghị luận văn học - Soạn bài lớp 11 học kì 1

2. Lập dàn ý a) Mở bài: Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm của đoạn trích (Nêu luận điểm của đề) Ví dụ: Không chỉ là một danh y lỗi lạc, Lê Hữu Trác còn là một văn nhân văn nhân tài ba của nước ta ở TKXVIII. Nhắc đến ông không thể không nhắc đến “Thương kinh kí sự”. Tác phẩm phản ánh hiện thực sâu sắc cuộc sống xa hoa, giàu sang, quyền uy tột bậc của nhà chúa. Giá trị ấy đặc biệt được thể hiện qua đoạn trích “Vào phủ chúa Trịnh”.
 • 11
VĂN NHÂN & Ả ĐÀO POTX

VĂN NHÂN & Ả ĐÀO POTX

Văn nhân & Ả đào Mùa xuân đến, l òng ai không xao xuy ến khi nhớ lại những mùa xuân xưa mưa đổ b ụi tr ên nh ững bến sông rụng tơi bời hoa xoan tím. V à trong nh ững đêm hát, đào nương hiện ra như từ trong mộng: Mặt tr òn thu nguy ệt. Mắt sắc dao cau. V ào - duyên khuê các. Ra - v ẻ hồng lâu. Lời ấy gấm - Mi ệng ấy th êu - Tài l ỗi lạc chẳng
 • 11
TLTK Đại cương

TLTK Đại cương

Giáo trình những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin : Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mac - lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Văn Sinh, Phạm Quan[r]
 • 13
THƯ PHÁP VÀ HỘI HỌA TRUNG QUỐC - ĐẶC ĐIỂM CỦA HỘI HOẠ TRUNG QUỐC PPSX

THƯ PHÁP VÀ HỘI HỌA TRUNG QUỐC - ĐẶC ĐIỂM CỦA HỘI HOẠ TRUNG QUỐC PPSX

Trong h ệ th ố ng giáo d ụ c L ụ c Ngh ệ c ủ a Nho giáo, các nho s ĩ cũng thườ ng ph ả i gi ỏ i v ề thư pháp. Do đó văn nhân hoạ đ ã ph ả n ánh k ỹ pháp c ủa thư pháp. Theo Triệ u M ạ nh Ph ủ – m ột đại thư hoạ gia đờ i Nguyên thu ộc văn nhân hoạ phái – nh ữ ng nét c ứ ng c ỏ i c ủ a ch ữ tri ệ n hoá thân thành nh ữ ng cành cây, thân cây; còn tám nét c ơ b ả n c ủa thư pháp (tứ c v ĩnh tự bát pháp: tám nét c ủ a ch ữ v ĩnh ) thì hoá thân thành các lá cây như lá lan lá trúc. Nhữ ng nét bút khô m ự c t ạ o thành dáng thô nhám s ầ n sùi, thích h ợ p v ẽ đá. Người thưở ng ngo ạn sành điệ u có th ể nh ậ n ra k ỹ pháp c ủ a thư gia trong cách vậ n bút c ủ a ho ạ gia.
 • 11
ĐẠO HIẾU TRONG XÃ HỘI VIỆT NAM THỜI NAY

ĐẠO HIẾU TRONG XÃ HỘI VIỆT NAM THỜI NAY

Trong Quan niệm chữ Hiếu trong văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thơ, phó trưởng khoa trường Đại học KHXH&NV viết như sau: Không có bộ sách sử nào ghi rõ truyền thống hiếu đạo ở Việt xuất hiện từ lúc nào, trong hoàn cảnh nào. Song, đứng ở cách tiếp cận liên ngành, chúng ta vẫn có thể xác định sự tồn tại của truyền thống hiếu đạo ở Việt muộn nhất là từ thời Văn Lang – Âu Lạc. Thời ấy, xã hội chuyển dần từ chế độ mẫu hệ sang phụ hệ, cấu trúc gia đình hạt nhân dần hoàn thiện, các quan hệ luân lý được củng cố (có thể thấy qua mô típ hoa văn trên bề mặt trống Đông Sơn (như nhà sàn Đông Sơn với bộ ba cha - mẹ - con, ba con nai - xem thêm Trần Ngọc Thêm [2001]). Phạm Đức Dương [2000: 63], từ lúc cư dân Việt cổ chuyền từ vùng trung du xuống khai thác đồng bằng châu thổ cũng là lúc mô hình gia đình lớn nhiều thế hệ thuộc chế độ mẫu hệ bị giải thể và “vỡ vụn ra thành các gia đình hạt nhân” 2 .
 • 18
BẤT ĐẲNG THỨC SINH HOẠT CỤM VÕ VĂN NHÂN

BẤT ĐẲNG THỨC SINH HOẠT CỤM VÕ VĂN NHÂN

1. CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIẢI TOÁN VỀ ĐẲNG THỨC VÀ BẤT ĐẲNGTHỨC CHO HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS 12. Chương I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1.1. Năng lực giải toán về đẳng thức và bất đẳng thức. Việc giải toán về đẳng thức (ĐT) và bất đẳng thức (BĐT) có thể giúp rất nhiều cho việc rèn luyện ở học sinh (HS) óc trừu tượng hoá và khái quát hoá. Do bài toán về ĐT và BĐT có nhiều phương pháp giải, mỗi bài ta có thể có nhiều con đường đi, có nhiều cách giải khác nhau để tìm đến kết quả cuối cùng nên việc tìm một lời giải hay, một con đường đi ngắn giúp rèn luyện cho HS tư duy sáng tạo, phương pháp khoa học trong suy nghĩ, biết giải quyết vấn đề bằng phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát... từ đó HS phát triển các phẩm chất tư duy như linh hoạt, độc lập, sáng tạo... HS có năng lực giải toán (NLGT) về ĐT và BĐT có thể xác định hướng giải của bài toán một cách nhanh chóng, sau đó có thể phân tích, biến đổi biểu thức chính xác, rõ ràng. Từ bài toán đó lại có thể làm xuất hiện một lớp các bài toán có liên quan bằng cách đặt thêm câu hỏi hoặc khái quát hoá, tương tự hoá vv...
 • 24
Đôi nét về văn hoá con số trong văn học Trung Quốc

Đôi nét về văn hoá con số trong văn học Trung Quốc

Xưa nay, trong nền văn học Trung Quốc có không ít văn nhân đã để lại những tác phẩm bất hủ. Trình độ của họ thật sự đã đạt đến bậc thầy trong việc đưa các con số vào những sáng tác của mình một cách hết sức sáng tạo. Tìm hiểu văn hóa con số trong văn học Trung Quốc có ý nghĩa đặc biệt đối với việc sáng tạo ngôn ngữ thi ca mà các bậc văn nhân Trung Quốc là những tấm gương tiêu biểu.
 • 6
THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU VIỆT NAM

THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU VIỆT NAM

đại học kinh tế quốc dân khoa thương mại169sinh viên thực hiện: Phạm anh đức lớp thương mạiquốc tế - 40a
 • 66
DO AN TOT NGHIEP PNTHACH PPTX

DO AN TOT NGHIEP PNTHACH PPTX

TRANG 1 TÌM HIỂU MÔ HÌNH MẠNG 3 LỚP CỦA CISCO VÀ ỨNG DỤNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TRỊNH HỒNG CƯỜNG SINH VIÊN THỰC HIỆN PHẠM NGỌC THẠCH TRANG 2 NỘI DUNG Phạm Ngọc Thạch - Lớp 48TH 2 PHẦN 5 DE[r]
 • 24
QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI SÁN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TMDV THÀNH ĐẠT

QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI SÁN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TMDV THÀNH ĐẠT

NGUYỄN CÚC SINH VIÊN THỰC HIỆN : PHẠM THỊ THANH HÀ LỚP : QL15.10 MÃ SINH VIÊN : 10A45984N TRANG 2 TRANG 3 LỜI MỞ ĐẦU Trong khoảng 20 năm sau đổi mới đất nước ta đã đạt được nhiều thành t[r]
 • 40
MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ĐƯA MÔN NGỮ PHÁP CHỨC NĂNG VÀO GIẢNG DẠY CHO SINH VIÊN NĂM THỨ 4 HỆ CỬ NHÂN TIẾNG ANH SƯ PHẠM VÀ PHIÊN DỊCH CỦA ĐHNN – ĐHQGHN

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ĐƯA MÔN NGỮ PHÁP CHỨC NĂNG VÀO GIẢNG DẠY CHO SINH VIÊN NĂM THỨ 4 HỆ CỬ NHÂN TIẾNG ANH SƯ PHẠM VÀ PHIÊN DỊCH CỦA ĐHNN – ĐHQGHN

Đề tài này là cần thiết để chỉ ra tính hợp lý của việc đưa môn học vào chương trình đào tạo của sinh viên ngành Sư Phạm Tiếng Anh và Ngôn Ngữ Anh của ĐHNN – ĐHQGHN, sau đó hình thành đ[r]
 • 3
Hiệu quả ngắn hạn của bài giảng “phương pháp vận dụng thông tin trong chẩn đoán lâm sàng” ở sinh viên Y5 – Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Hiệu quả ngắn hạn của bài giảng “phương pháp vận dụng thông tin trong chẩn đoán lâm sàng” ở sinh viên Y5 – Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Đánh giá hiệu quả bài giảng “phương pháp vận dụng thông tin trong chẩn đoán lâm sàng” ở sinh viên y khoa năm 5 tại trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.
 • 9

Hoàng Thu Nga, Phạm Trường Sinh - Nghĩa của từ “aller” trong tiếng Pháp và từ “đi” trong tiếng Việt - lỗi sai hay mắc phải của sinh viên không chuyên khi sử dụng từ “aller”. Ôn Thị Mỹ L[r]
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: giám đốcnghe nói đọc viếtban giám đốckiểm toán độc lậpđộc tốgiám đốc bán hàngphó giám đốcđộc quyềnthống đốc ngân hàngtrên đất dốcđất dốcgiám đốc chi nhánhgiám đốc điều hànhchất độcđộc hạiNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI