0
 1. Trang chủ >
 2. Công Nghệ Thông Tin >
 3. Quản trị mạng >

Router Config router network 131

TÌM HIỂU ĐỊNH TUYẾN VÀ QUÁ TRÌNH ĐỊNH TUYẾN PHẦN 4 POTX

TÌM HIỂU ĐỊNH TUYẾN VÀ QUÁ TRÌNH ĐỊNH TUYẾN PHẦN 4 POTX

• Có sự cố về kết nối ở Lớp 1 hoặc Lớp 2 hay không. • Có cấu hình địa chỉ IP theo sơ đồ VLSM hay không. VLSM không thể sử dụng đ−ợc với RIPv1. • Cấu hình RIPv1 và RIPv2 có phù hợp với nhau hay không. • Câu lệnh network có bị thiếu hay bị sai không.
 • 6
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TUYẾN GIGP PHẦN 1 DOC

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TUYẾN GIGP PHẦN 1 DOC

• Trạng thái của đ −ờng đến Mạng A vẫn là Active vì công việc tính toán ch− a hoàn tất. • Router C trả lời cho Router D để xác nhận là đ− ờng đến Mạng A đang hoạt động với chi phí là 5.
 • 6
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC GIAO THỨC GIGP TRONG ROUTER PHẦN 1 PPTX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC GIAO THỨC GIGP TRONG ROUTER PHẦN 1 PPTX

Hình 3.2.2.b. Mạng có sơ đồ địa chỉ không liên tục (hai subnet/24 bị ngắt chính giữa bởi một subnet/30) với chế độ tổng hợp đ − ờng đi Hình 3.2.2.c. Mạng có sơ đồ địa chỉ không liên tục có câu lệnh no auto-summary. Khi chế độ tự động tổng hợp đ − ờng đi bị tắt, router sẽ quảng cáo từng subnet
 • 6
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TUYẾN CÁC GIAO THỨC TRONG CẤU HÌNH TCPU P1 POT

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TUYẾN CÁC GIAO THỨC TRONG CẤU HÌNH TCPU P1 POT

Router E xoá đ − ờng đi qua Router D ra khỏi bảng. • Router E gửi gói yêu cầu cho Router C để yêu cầu thông tin về mạng. • Tr − ớc đó, Router E đã có thông tin về đ − ờng đi qua Router C. Đ −ờng này có chi phí là 3, bằng với chi phí của đ− ờng successor.
 • 6
THE COMPLETE IS-IS ROUTING PROTOCOL- P2 POTX

THE COMPLETE IS-IS ROUTING PROTOCOL- P2 POTX

1.1 Motivation One of the oddities of IS-IS is that there are hardly any materials available covering the entire protocol and how IS-IS is used for routing Internet Protocol (IP) packets. The base specification of the protocol was first published as ISO 10589 in 1987 and did not apply to IP packets at all. From then on, however, most of the work on the protocol has been done in the IS-IS working group of the Internet Engineering Task Force (IETF). The IETF was responsible for two major changes to the OSI vision of IS-IS. First, they extended the protocol by defining additional Type-Length-Values (TLVs) carrying new functionality. But then the IETF went much further and clarified many operational aspects of IS-IS. For example, adjacency management had not been exactly defined in RFC 1195, the first request for comment (RFC) to relate IS-IS to an IP environment. The lack of details caused implementers to code behaviours differently from what the basic specification required the protocol to do. As a result, there is a lot of good IS-IS literature available that covers the base IS-IS protocol and its extensions, but not the implementa- tion details. However, discussing IS-IS purely on a theoretical basis is not enough. Throughout this chapter, you will find that a lot of the reasons why things are the way they are in IS-IS is dependent on implementation choices (often caused by router operating system (OS) constraints), not the fundamentals of the IS-IS specification. And that is the whole reason for this book.
 • 10
CÁCH CÀI ĐẶT MẠNG WIFI PPT

CÁCH CÀI ĐẶT MẠNG WIFI PPT

Một mạng Wi-Fi cho riêng mình, có thể cấp quyền (mật khẩu) cho bạn bè cùng truy cập Internet qua mạng Wi-Fi. Để cài đặt mạng máy tính dùng trong gia đình hỗ trợ hai chức năng cơ bản: chia sẻ dữ liệu và Internet, bạn có thể thiết lập theo kiến trúc như Hình 1. Trong mô hình này, toàn mạng của tôi có 3 máy tính (PC): 2 PC dùng NIC Realtek RTL 8139/810x và PC còn lại dùng card Wi-Fi TP-Link WN550G đặt cách xa router khoảng 7 mét (có 2 bức vách chắn ngang đường truyền).
 • 3
GIÁO TRÌNH TỔNG HỢP NHỮNG VẤN ĐỀ VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT ĐỐI VỚI BỘ ROUTER ĐỊNH TUYẾN PHẦN 1 PPSX

GIÁO TRÌNH TỔNG HỢP NHỮNG VẤN ĐỀ VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT ĐỐI VỚI BỘ ROUTER ĐỊNH TUYẾN PHẦN 1 PPSX

Câu lệnh này sẽ làm cho router xuất ra các câu thông báo mỗi khi có sự thay đổi của các router láng giềng thân mật giúp chúng ta theo dõi sự ổn định của hệ thống định tuyến và phát hiện đ− ợc sự cố nếu có. 3.2.2. Cấu hình đ−ờng tổng hợp cho EIGRP
 • 6
GIÁO TRÌNH CIS PART 51 DOC

GIÁO TRÌNH CIS PART 51 DOC

IP MULTICAST MUTILAYER SWITCHING (IP MMLS) Giới thiệu: IP MMLS cũng tương tự như IP MLS, cung cấp 1 cách hiệu quả khả năng layer 3 cho phần cứng của switch thông qua vi mạch application-specific (ASIC) được tích hợp với phần cứng trong switch và bộ xử lý của router.
 • 5
Giáo trình Advanced Certificate in Information Technology - Sanlein part 51 doc

Giáo trình Advanced Certificate in Information Technology - Sanlein part 51 doc

IP MULTICAST MUTILAYER SWITCHING (IP MMLS) Giới thiệu: IP MMLS cũng tương tự như IP MLS, cung cấp 1 cách hiệu quả khả năng layer 3 cho phần cứng của switch thông qua vi mạch application-specific (ASIC) được tích hợp với phần cứng trong switch và bộ xử lý của router.
 • 5
MULTIBOOKS  TỔNG HỢP IT  PC PART 202 PPTX

MULTIBOOKS TỔNG HỢP IT PC PART 202 PPTX

IP MULTICAST MUTILAYER SWITCHING (IP MMLS) Gi ớ i thi ệ u: IP MMLS cũng tương tự như IP MLS, cung cấp 1 cách hiệu quả khả năng layer 3 cho phần cứng của switch thông qua vi mạch application-specific (ASIC) được tích hợp với phần cứng trong switch và bộ xử lý của router.
 • 5
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TUYẾN CÁC GIAO THỨC TRONG CẤU HÌNH ACDP P1 POT

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TUYẾN CÁC GIAO THỨC TRONG CẤU HÌNH ACDP P1 POT

Router E xoá đ − ờng đi qua Router D ra khỏi bảng. • Router E gửi gói yêu cầu cho Router C để yêu cầu thông tin về mạng. • Tr − ớc đó, Router E đã có thông tin về đ − ờng đi qua Router C. Đ −ờng này có chi phí là 3, bằng với chi phí của đ− ờng successor.
 • 6
CISCO NETWORK PART 49 DOC

CISCO NETWORK PART 49 DOC

IP MULTICAST MUTILAYER SWITCHING (IP MMLS) Giới thiệu: IP MMLS cũng tương tự như IP MLS, cung cấp 1 cách hiệu quả khả năng layer 3 cho phần cứng của switch thông qua vi mạch application-specific (ASIC) được tích hợp với phần cứng trong switch và bộ xử lý của router.
 • 5
CCNA 1 AND 2 COMPANION GUIDE REVISED CISCO NETWORKING ACADEMY PROGRAM PART 77 PDF

CCNA 1 AND 2 COMPANION GUIDE REVISED CISCO NETWORKING ACADEMY PROGRAM PART 77 PDF

To disable split horizon, use the following command: Router(config-if)# no ip split-horizon The hold-down timer is another mechanism that might need some changes. Hold-down timers help prevent counting to infinity but also increase convergence time. The default holddown for RIP is 180 seconds. This holddown prevents any inferior route from being updated, but might also prevent a valid alternative route from being installed. The hold-down timer can be decreased to speed up convergence, but take such action with caution. The ideal solution is to set the timer just longer than the longest possible update time for the internetwork. In Figure 16-14, the loop consists of four routers. With each router having an update time of 30 seconds, the longest loop possible is 120 seconds. Therefore, the hold-down timer should be set to slightly more than 120 seconds.
 • 10
ROUTING PROTOCOLS AND CONCEPTS – CHAPTER 1 POTX

ROUTING PROTOCOLS AND CONCEPTS – CHAPTER 1 POTX

ƒ A directly connected network is a network that is directly attached to one of the router interfaces. When a router interface is configured with an IP address and subnet mask, the interface When a router interface is configured with an IP address and subnet mask, the interface becomes a host on that attached network. The network address and subnet mask of the interface, along with the interface type and number, are entered into the routing table as a directly connected network. When a router forwards a packet to a host, such as a web server, that host is on the same network as a router's directly connected network. ƒ A remote network is a network that is not directly connected to the router
 • 100
Giao thức định tuyến - Chapter 1 pptx

Giao thức định tuyến - Chapter 1 pptx

ƒ R1 receives the stream of encoded bits on its interface. The bits are decoded and passed up to Layer 2, where R1 decapsulates the frame. The router examines the destination address of the data link frame to determine if it matches the receiving interface, including a broadcast or multicast address. If there is a match with the data portion of the frame, the IP packet is passed up to Layer 3, where R1 makes its routing decision. R1 then re-encapsulates the packet into a new Layer 2 data link frame and forwards it out the outbound interface as a stream of encoded bits.
 • 100
CCNP ROUTING STUDY GUIDE- P8 PPT

CCNP ROUTING STUDY GUIDE- P8 PPT

Since external routes are injected by autonomous system boundary routers, do not make any area containing an ASBR a stub area. Since routers within a stub area use a default route to get out of the stub area, typically there is only one route out of the stub area. There- fore, a stub area should usually only contain a single area border router. Keep in mind that since a default route is being used, if a stub area contains more than one ABR, a non-optimal path may be used. If you decide to make a particular area a stub area, be sure to configure
 • 30
BASIC ACCESS CONTROL

BASIC ACCESS CONTROL

Authentication Versus Authorization Access control involves both authentication and authorization. People often confuse the two. Authentication is the process of identifying a user; authorization restricts what a user is allowed to do. Cisco router authentication controls can be divided into two main categories—those that use the AAA (authentication, authorization, accounting) access methods and those that don’t. The non-AAA methods include line authentication (console, auxiliary, and VTY ports), local username authentica- tion, and Terminal Access Controller Access Control System (TACACS) or extended TACACS authentication. The AAA authentication methods add TACACS+, RADIUS, and Kerberos. AAA provides much greater control over authentication, authorization, and accounting than do non-AAA methods. While Cisco calls AAA the primary and recommended method of access control, you must configure AAA on your router manually. This chapter describes non-AAA methods of access. AAA will be discussed in Chapter 5.
 • 21
CHƯƠNG 2 CẤU HÌNH MPLS CƠ BẢN

CHƯƠNG 2 CẤU HÌNH MPLS CƠ BẢN

Bước 1: Cho phép CEF - CEF là một thành phần thiết yếu cho chuyển mạch nhãn (label switching) và chịu trách nhiệm sắp xếp và cài đặt nhãn trong một mạng MPLS. Cấu hình CEF toàn cục trên các router R1, R2, R3 và R4 bằng lệnh:
 • 1
CẤU HÌNH LAN-TO-LAN (QUAY SỐ ROUTER-TO-ROUTER) PPS

CẤU HÌNH LAN-TO-LAN (QUAY SỐ ROUTER-TO-ROUTER) PPS

Step 1: Install modem to router RouterA# conf t RouterA Config# interface s0/4 RouterA Config-if# physical-layer async RouterA Config-if# no shut RouterA Config-if# exit RouterA Config# [r]
 • 3
SIMPO PDF MERGE AND SPLIT UNREGISTERED VERSION  HTTP  WWW SIMPOPDF COM INTRODUCTION TO ROUTING DOC

SIMPO PDF MERGE AND SPLIT UNREGISTERED VERSION HTTP WWW SIMPOPDF COM INTRODUCTION TO ROUTING DOC

ƒ R1 receives the stream of encoded bits on its interface. The bits are decoded and passed up to Layer 2, where R1 decapsulates the frame. The router examines the destination address of the data link frame to determine if it matches the receiving interface, including a broadcast or multicast address. If there is a match with the data portion of the frame, the IP packet is passed up to Layer 3, where R1 makes its routing decision. R1 then re-encapsulates the packet into a new Layer 2 data link frame and forwards it out the outbound interface as a stream of encoded bits.
 • 540
CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TRÁNH LOOP TRONG GIẢI THUẬT DISTANCE VECTOR PPS

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TRÁNH LOOP TRONG GIẢI THUẬT DISTANCE VECTOR PPS

Trong hình vẽ, router E không nhận được thông tin về route đến N1, nó đặt metric của route đến N1 là infinite rồi gửi đi trong bản tin định tuyến. Đồng thờ, E hủy bỏ route đến N1 trong bảng định tuyến của nó. 4. TRIGGER UPDATE:
 • 6
TÌM HIỂU GIAO THỨC OSPF TRONG CISCO IOS PHẦN 4 PPT

TÌM HIỂU GIAO THỨC OSPF TRONG CISCO IOS PHẦN 4 PPT

Hình 2.3.1. C ấ u hình OSPF c ơ b ả n. 2.3.2. Cấu hình địa chỉ loopback cho OSPF và quyền ưu tiên cho router Khi tiến trình OSPF bắt đầu hoạt động, Cisco IOS sử dụng địa chỉ IP lớn nhất đang hoạt động trên router làm router ID. Nều không có cổng nào đang hoạt động thì
 • 6
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TUYẾN CÁC GIAO THỨC TRONG CẤU HÌNH TCPU P4 POTX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TUYẾN CÁC GIAO THỨC TRONG CẤU HÌNH TCPU P4 POTX

Hình 3.3.3.b 3.3.5.X ử lý s ự c ố c ấ u hỡnh OSPF OSPF là 1 giao thức định tuyến theo trạng thỏi đường liờn kết.Một liờn kết tương ứng với một cổng giao tiếp trờn một router.Trạng thỏi của một đường liờn kết bao gồm thụng tin về cổng giao tiếp và mối quan hệ với cỏc router lỏng giềng kết nối vào cổng đú.Vớ dụ : thụng tin về một cổng giao tiếp bao gồm địa chỉ IP ,subnet mask và loại mạng kết nối vào cổng đú cũng như cỏc router kết nối vào cổng này.Tập hợp cỏc thụng tin như vậy tạo thành cơ sở dữ liệu về trạng thỏi cỏc đường liờn kết.
 • 6
CCNA LAB - SOLUTION REV1.0 BASIC IS-IS

CCNA LAB - SOLUTION REV1.0 BASIC IS-IS

PE1-RACK1config-router#router isis PE1-RACK1config-router#metric-style wide level-1-2 Å_ TLV 135_ PE2-RACK1config-router#router isis PE2-RACK1config-router#metric-style wide level-1-2 Å_[r]
 • 20
PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ CISCO IOS PART4 PPS

PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ CISCO IOS PART4 PPS

Định tuyến OSPF sử dụng khái niệm về vùng. Mỗi router xây dựng một cơ sở dữ liệu đầy đủ về trạng thái các đường liên kết trong một vùng. Một vùng trong mạng OSPF được cấp số từ 0 đến 65.535. Nếu OSPF đơn vùng thì đó là vùng 0. Trong mạng OSPF đa vùng, tất cả các vùng đều phải kết nối vào vùng 0. Do đó vùng 0 được gọi là vùng xương sống.
 • 6
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CẤU TẠO TRONG GIAO THỨC KẾT TUYẾN CHUẨN IETF P4 DOCX

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CẤU TẠO TRONG GIAO THỨC KẾT TUYẾN CHUẨN IETF P4 DOCX

Để khởi động định tuyến OSPF bạn dùng lệnh sau trong chế độ cấu hình toàn cục: ROUTER CONFIG#ROUTER OSPF PROCESS-ID TRANG 5 ROUTERCONFIG-ROUTER#NETWORK ADDRESS WILDCARD-MASK AREA AREA-ID[r]
 • 6
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH CẤU TẠO TRONG GIAO THỨC KẾT TUYẾN THEO TRẠNG THÁI CHUẨN IETF P4 POT

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH CẤU TẠO TRONG GIAO THỨC KẾT TUYẾN THEO TRẠNG THÁI CHUẨN IETF P4 POT

Định tuyến OSPF sử dụng khái niệm về vùng. Mỗi router xây dựng một cơ sở dữ liệu đầy đủ về trạng thái các đường liên kết trong một vùng. Một vùng trong mạng OSPF được cấp số từ 0 đến 65.535. Nếu OSPF đơn vùng thì đó là vùng 0. Trong mạng OSPF đa vùng, tất cả các vùng đều phải kết nối vào vùng 0. Do đó vùng 0 được gọi là vùng xương sống.
 • 6
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TUYẾN CÁC GIAO THỨC TRONG CẤU HÌNH ACDP P4 PPT

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TUYẾN CÁC GIAO THỨC TRONG CẤU HÌNH ACDP P4 PPT

• Có sự cố về kết nối ở Lớp 1 hoặc Lớp 2 hay không. • Có cấu hình địa chỉ IP theo sơ đồ VLSM hay không. VLSM không thể sử dụng đ−ợc với RIPv1. • Cấu hình RIPv1 và RIPv2 có phù hợp với nhau hay không. • Câu lệnh network có bị thiếu hay bị sai không.
 • 6
GIÁO TRÌNH HỆ TÍNH CCNA TẬP 3 P9 DOCX

GIÁO TRÌNH HỆ TÍNH CCNA TẬP 3 P9 DOCX

CH ƯƠ NG 4: CÁC KHÁI NI Ệ M V Ề CHUY Ể N M Ạ CH GI Ớ I THI Ệ U Việc thiết kế LAN đuợc phát triển và thay đổi nhiều theo thời gian.Cho đến gần đây các nhà thiết kế mạng vẫn còn sử dụng hub,bridge để xây dựng hệ thống mạng.Còn hiện nay ,switch và router là hai thiết bị quan trọng nhất trong LAN,khả năng và hoạt động của hai loại thiết bị này không ngừng được năng caọ
 • 14
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC GIAO THỨC GIGP TRONG ROUTER PHẦN 4 PPTX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC GIAO THỨC GIGP TRONG ROUTER PHẦN 4 PPTX

-Sự cố thường xảy ra với OSPF cú liờn quan tới quan hệ với cỏc lỏng giềng thõn mật và việc đồng bộ cơ sở dữ liệu về trạng thỏi cỏc đường liờn kết.Lệnh show ip ospf neighbors sẽ cung cấp nhiều thụng tin hữu ớch cho việc xử lý sự cố liờn quan đến việc quan hệ với cỏc router lỏng giềng thõn mật.
 • 6
The Illustrated Network- P29 ppsx

The Illustrated Network- P29 ppsx

Routers today can “mix and match” prefi xes of differing lengths in a routing or for- warding table and still send packets to the correct next hop. In the table, 10.10.8/21 and 10.10.8/22 are different routes, as would be 10.10.8/23 and 10.10.8/24 . Now, the 32-bit destination address, 10.10.11.77 , in bits is 00001010 00001010 00001011 01001101 . There is, of course, no subnet mask associated with a host address. Looking at the table, the fi rst 20 bits are exactly the same in all three entries, as well as the destination address. But which is the longest match? The router will keep compar- ing the addresses in the table to the destination address bit by bit until the table runs out of entries. The last match is the longest match, no matter if it’s all 32 bits, or none (the default 0/0 entry matches everything).
 • 10
Tài liệu Choose Routing Protocol pptx

Tài liệu Choose Routing Protocol pptx

It is a good idea to build redundancy, and thus backup paths, into your EIGRP network. In some networks this takes the form of parallel links between pairs of routers. Currently, EIGRP will form a separate neighbor adjacency and send separate messages over each link, even though they all connect to the same neighbor. Future versions of EIGRP will peer based on router ID, rather than per link, cutting down on resource use when you have parallel links. Router ID is dynamically selected in the same way as with OSPF and BGP – the highest loop- back IP address, or the highest IP address of an interface active when EIGRP was initiated.
 • 21
SO SÁNH LỆNH IP DEFAULT NETWORK VÀ IP ROUTE 0 DOCX

SO SÁNH LỆNH IP DEFAULT NETWORK VÀ IP ROUTE 0 DOCX

SO SÁNH LỆNH IP DEFAULT NETWORK VÀ IP ROUTE 0.0.0.0 0.0.0.0 Bảng các giá trị Administrative Distance mặc định cho các giao thức định tuyến có thể sau: ----------------------------------------------------------- Route Source | Default Distance
 • 3
tài liệu phần mềm ccna hoàng ngọc thanhs page

tài liệu phần mềm ccna hoàng ngọc thanhs page

Cài đặt cho phép cấu hình Router qua giao diện web (http và https) và chứng thực tại Router6. R1(config)#ip http server.[r]
 • 2
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ĐỐI VỚI MẠNG WAN TCIP HIỆN NAY PHẦN 7 POTX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ĐỐI VỚI MẠNG WAN TCIP HIỆN NAY PHẦN 7 POTX

nén ở đầu nhận. Hai giao thức nén dữ liệu chạy trên router Cisco là Stacker và Preditor Cơ chế phát hiện lỗi của PPP thực hiện quá trình kiểm tra điều kiện đường truyền. Chỉ số Quality Magic giúp xác định vòng lặp và độ tin cập của đường truyền
 • 6
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN THEO TRẠNG THÁI ĐƯỜNG LIÊN KẾT TRONG CHUẨN IETF P4 PPSX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN THEO TRẠNG THÁI ĐƯỜNG LIÊN KẾT TRONG CHUẨN IETF P4 PPSX

Định tuyến OSPF sử dụng khái niệm về vùng. Mỗi router xây dựng một cơ sở dữ liệu đầy đủ về trạng thái các đường liên kết trong một vùng. Một vùng trong mạng OSPF được cấp số từ 0 đến 65.535. Nếu OSPF đơn vùng thì đó là vùng 0. Trong mạng OSPF đa vùng, tất cả các vùng đều phải kết nối vào vùng 0. Do đó vùng 0 được gọi là vùng xương sống.
 • 6
GIỚI THIỆU CƠ BẢN VỀ CẤU HÌNH TCP IP PART7 POTX

GIỚI THIỆU CƠ BẢN VỀ CẤU HÌNH TCP IP PART7 POTX

• Router config#interface serial 0/0 • Router config – if #encapsulation ppp • Router config – if# compress predictor stac Chúng ta nhập lệnh sau để có thể theo dõi mức đọ rớt gói dữ liệ[r]
 • 6
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG VỀ CẤU HÌNH MẠNG ADCP TRONG HỆ THỐNG MẠNG VLAN P7 PPTX

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG VỀ CẤU HÌNH MẠNG ADCP TRONG HỆ THỐNG MẠNG VLAN P7 PPTX

• Router config#interface serial 0/0 • Router config – if #encapsulation ppp • Router config – if# compress predictor stac Chúng ta nhập lệnh sau để có thể theo dõi mức đọ rớt gói dữ liệ[r]
 • 6
HƯỚNG DẪN VỀ MPLS LAB P5 DOCX

HƯỚNG DẪN VỀ MPLS LAB P5 DOCX

d ụ ng x# nh ư m ộ t ch ỉ s ố c ủ a AS cho EIGRP. B ở i vì c ả hai khách hàng đ ang k ế t n ố i tr ự c ti ế p thông qua cùng m ộ t m ạ ng 150.x.0.0, vì v ậ y b ạ n c ầ n ph ả i ch ỉ ra đ úng câu l ệ nh trên EIGRP t ươ ng ứ ng v ớ i các interface. - Step 2: Trên router PE, c ấ u hình qu ả ng bá EIGRP vào trong BGP v ớ i câu l ệ nh: address-
 • 5
CCNA LAB  SOLUTION REV1 0 ADVANCED MPLS II

CCNA LAB SOLUTION REV1 0 ADVANCED MPLS II

PE1-RACK1#sho ip bgp vpnv4 all summary BGP router identifier 11.11.11.11, local AS number 65001 BGP table version is 1, main routing table version 1 Neighbor V AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd 10.1.1.100 4 100 109 86 0 0 0 00:00:05 0 10.1.1.254 4 65001 164 87 0 0 0 00:00:18 0
 • 28

Xem thêm

Từ khóa: giám đốcnghe nói đọc viếtban giám đốckiểm toán độc lậpđộc tốgiám đốc bán hàngphó giám đốcđộc quyềnthống đốc ngân hàngtrên đất dốcđất dốcgiám đốc chi nhánhgiám đốc điều hànhchất độcđộc hạiBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP