0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Kế toán chi tiết giảm TSCĐ

TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VỚI NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÝ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠỊ CÔNG TY TNNH THƯƠNG MẠI HOÀ BÌNH (2)

TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VỚI NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÝ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠỊ CÔNG TY TNNH THƯƠNG MẠI HOÀ BÌNH (2)

KẾ TOÁN CHI TIẾT GIẢM TSCĐ Ở PHÒNG KẾ TOÁN VÀ BỘ PHẬN SỬ DỤNG SƠ ĐỒ XỬ LÝ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ GIẢM TSCĐ: Bộ phận liên quan Bộ phận kế toán Kế toán TSCĐ Kế toán trưởng, thủ trưởng 1 4 5 [r]
 • 92
TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ Ở CÔNG TY TNHH KIM KHÍ NAM TÙNG

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ Ở CÔNG TY TNHH KIM KHÍ NAM TÙNG

Đặc điểm của những mặt hàng này là có chất lượng sử dụng cao đạt tiêu chuẩn quốc tế, hàng hoá dễ bảo quản nhưng khó vận chuyển vì cồng kềnh. Công ty Nam Tùng chuyên kinh doanh các mặt hàng kim khí, nhưng hàng hoá của Công ty gồm nhiều chủng loại nên việc theo dõi rất phức tạp. Kế toán phải mở sổ chi tiết riêng cho từng chủng loại hàng hoá.
 • 34
tổ chức hạch toán tài sản cố định với những vấn đề quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng minh nguyệt

tổ chức hạch toán tài sản cố định với những vấn đề quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng minh nguyệt

Theo sơ đồ q ui trình ghi sổ trên(áp dụng cho tất cả các p hần hành). khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh, các chứng từ gốc ph ản ánh nghiệp vụ đó được tập hợp lại trên p hòng Kế toán tài chính. Nội d ung nghiệp vụ trên chứng từ được kế toán các p hần hành nhập vào máy tính dưới hình thức Chứng từ ghi sổ. Những dữ liệu kế toán n ày sẽ thô ng q ua phần mềm kế toán máy, được tổ ng hợp thành các sổ, thẻ kế toán chi tiết, sổ đ ăng ký chứng từ ghi sổ. Vào cuối quý, chương trình kế toán máy sẽ tổng hợp dữ liệu thành bảng tổng hợp chi tiết, sổ cái, bảng cân đối số p hát sinh, các báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo qui đ ịnh của N hà nước về chế độ kế toán và theo yêu cầu q uản trị của ban lãnh đạo Cô ng ty. V iệc đối chiếu, kiểm tra giữa sổ đăng ký chứng từ ghi sổ và Bảng cân đố i số p hát sinh cũng được p hần mềm kế toán máy tự thực hiện.
 • 21
HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY DỆT 8 3

HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY DỆT 8 3

Qua quá trình học tập ở trường và đi sâu tìm hiểu thực tế công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Dệt 8-3, đ- ược sự chỉ bảo tận tình của cô giáo: Trần Thanh Huyền, cùng các cô chú trong phòng Kế toán - Tái chính, chuyên đề tốt nghiệp của em đã hoàn thành với đề tài:" Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Dệt 8-3". Với chuyên đề này, mặc dù chưa tìm ra được những ý kiến đóng góp và giải pháp cụ thể, nhưng với mong muốn cùng Công ty hoàn thiền hơn nữa công tác kế toán nói chung và công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng.
 • 58
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN BÁN HÀNG CÔNG NỢ PHẢI THU CHO SIÊU THỊ MINH CẦU

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN BÁN HÀNG CÔNG NỢ PHẢI THU CHO SIÊU THỊ MINH CẦU

Cuối tháng, cộng TRANG 19 các sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết và căn cứ vào sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết để lập các Bảng tổng hợp chi tiết theo từng tài khoản để đối chiếu với sổ cái.” Số [r]
 • 69
Giao an ngu van 6 moi 2017

Giao an ngu van 6 moi 2017

Giáo án ngữ văn 6 đầy đủ chuẩn kiến thức kỹ năng tích hợp đầy đủ kỹ năng sống chuẩn năm học đã giảm tải đầy đủ chi tiết.?. Giáo án ngữ văn 6 đầy đủ chuẩn kiến thức kỹ năng tích hợp đầy đ[r]
 • 85
KẾ TOÁN TÀI SẢN TIỀN VÀ CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NGẮN HẠN

KẾ TOÁN TÀI SẢN TIỀN VÀ CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NGẮN HẠN

Nhìn chung tình hình kinh doanh của công ty Thương mại vă Dịch vụ Bạch Đằng trong năm 2002 tăng đâng kể so với năm 2001: Doanh thu của năm 2002 hơn tổng thu của năm 2001 lă: 4.117.092.397 đồng với tốc độ tăng 13,63%. Bín cạnh đó, điều cần chú ý lă chi phí năm 2002 tăng hơn năm 2001 lă: 4.130.633.738 đồng với tốc độ tăng 13,68%. Chính vì chi phí tăng cho nín tổng lợi nhuận của năm 2002 giảm so với năm 2001 lă: 13.541.341 đồng với tốc độ giảm 86,57%. Dẫn đến nộp ngđn sâch của năm 2002 giảm so với năm 2001 lă: 550.000 đồng với tốc độ giảm 39,29%. Vì vậy, công ty cần có những biện phâp khắc phục những điểm yếu vă phât huy những điểm mạnh.
 • 46
CHUONG 3 KIEM TOAN HOAT DONG

CHUONG 3 KIEM TOAN HOAT DONG

Kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tiêu thụ  Xử lý và ghi sổ doanh thu, nợ phải thu  Kế toán kiểm tra bộ chứng từ gồm hóa đơn, chứng từ giao hàng hoặc chứng từ vận chuyển trước khi ghi sổ và ghi theo số thứ tự của hóa đơn bán hàng
 • 30
BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

bài giảng nguyên lý kế toánbài nguyên lý kế toán chi tiết và dễ hiểu
 • 132
TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG 8

TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG 8

Từ các chứng từ gốc và các bảng tổng hợp chứng từ gốc các nghiệp vụ kinh tế được ghi vào các chứng từ ghi sổ ( theo từng phần hành), sau đó các chứng từ ghi sổ sẽ được kế toán tổng hợp thực hiện bằng tay. Sau khi được kế toán trưởng thông qua thì kế toán tổng hợp sẽ tiến hành định khoản và ghi các định khoản vào các sổ sách tương ứng và vào máy tính. Các phần hành khi thực hiện trên máy tính được thực hiện rất đơn giản do việc áp dụng phần mềm vào kế toán. Khi nhập các thông tin cần thiết vào phần mềm kế toán thì chỉ cần có lệnh, số liệu khi nhập vào sẽ được chuyển sang các sổ cái, các báo cáo tổng hợp rất nhanh chóng. Tổ chức hạch toán theo phương pháp chứng từ ghi sổ rất thuận lợi cho việc phân công lao động theo phần hành và cách ghi chép vào sổ cũng rất đơn giản.
 • 25
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG TY CP SẢN XUẤT ĐỘNG CƠ PHỤ TÙNG VÀ LẮP RÁP XE MÁY LISOHAKA

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG TY CP SẢN XUẤT ĐỘNG CƠ PHỤ TÙNG VÀ LẮP RÁP XE MÁY LISOHAKA

Trong điều kiện áp dụng máy vi tính, trên cơ sở từng loại vật liệu đựoc đánh mã số, số liệu tồn kho do kế toán cung cấp, phòng kinh doanh sẽ dễ dàng tính toán và lập kế hoạch thu mua cho từng tháng. khi sử dụng sổ danh điểm, kế toán không cần phải nhập dữ liệu chi tiết theo tên gọi của từng loại vật liệu mà chỉ cần nhập mã số của từng loại vật liệu. Cùng với chỉ tiêu nh số tồn kho, trị giá tồn kho, máy tính sẽ tự động tính ra số lợng vật liêu cần mua, cần xuất dùng. Hơn nữa áp dụng phần mềm kế toán sẽ giảm thiểu khối lợng công việc, trách đợc tình trạng thất thoát mang tính khách quan, tiết kiệm chi phí, đảm bảo tổ chức công tác kế toán gọn nhẹ và hiệu qủa cao trong công tác kế toán.
 • 49
150 KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH MAY MINH TRÍ HÀ NỘI

150 KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH MAY MINH TRÍ HÀ NỘI

Tuỳ thuộc vào phơng pháp kế toán chi tiết áp dụng trong doanh nghiệp mà sử dụng các sổ chi tiết sau: Sổ thẻ kho Sổ thẻ kế toán chi tiết NVL Sổ đối chiếu luân chuyển Sổ số d … sổ thẻ kho [r]
 • 47
ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TRẮC ĐỊA PDF

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TRẮC ĐỊA PDF

Độ cao điểm chi tiết: H i = H đn – Số đọc trên mia tại điểm đó. Trong đó: H đn = H Tim + Số đọc trên mia tại tim đ-ờng. b. Đo mặt cắt ngang bằng máy kinh vĩ và mia.. Máy kinh vĩ đặt ngay tại tim đ-ờng, sau khi xác định đ-ợc h-ớng mặt cắt ngang quay máy ngắm và đọc số trên mia (Dây trên, Dây giữa, Dây d-ới), trên máy (Hv hoặc V) dựng tại các điểm thay đổi địa hình trên h-ớng mặt cắt ngang từ tim qua trái và phải. Đồng thời phải đo chiều cao máy (i).
 • 36
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM.DOC

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM.DOC

Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho._ TRANG 7 Khi hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho, kế toán sử dụng tài khoản 159 với kết cấu nh sau: Bên nợ: Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng [r]
 • 24
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

hạch toán giá thành thì trước hết cũng phải hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ chính xác. Để làm tốt công tác hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ trên đòi hỏi chúng ta phải quản lý chặt chẽ ở mọi khâu từ thu mua, bảo quản tới khâu dự trữ và sử dụng. Trong khâu thu mua vật liệu, công cụ dụng cụ phải được quản lý về khối lượng, quy cách, chủng loại, giá mua và chi phí thu mua, thực hiện kế hoạch mua theo đúng tiến độ, thời gian phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bộ phận kế toán - tài chính cần có quyết định đúng đắn ngay từ đầu trong việc lựa chọn nguồn vật tư, địa điểm giao hàng, thời hạn cung cấp, phương tiện vận chuyển và nhất là về giá mua, cước phí vận chuyển, bốc dỡ… cần phải dự toán những biến động về cung cầu và giá cả vật tư trên thị trường để đề ra biện pháp thích ứng. Đồng thời thông qua thanh toán kế toán vật liệu cần kiểm tra lại giá mua vật liệu, công cụ dụng cụ, các chi phí vận chuyển và tình hình thực hiện hợp đồng của người bán vật tư, người vận chuyển. Việc tổ chức tổ kho tàng, bến bãi thực hiện đúng chế độ bảo quản đối với từng loại vật liệu, công cụ dụng cụ tránh hư hỏng, mất mát, hao hụt, đảm bảo an toàn cũng là một trong các yêu cầu quản lý vật liệu, công cụ dụng cụ. Trong khâu dự trữ đòi hỏi doanh nghiệp phải xác định được mức dự trữ tối đa, tối thiểu để đảm bảo cho quá trình thi công xây lắp được bình thường, không bị ngừng trệ, gián đoạn do việc cung ứng vật tư không kịp thời hoặc gây ứ động vốn do dự trữ quá nhiều.
 • 29
BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN - CHƯƠNG 4: TÀI KHOẢN KẾ TOÁN VÀ SỔ GHI CHÉP

BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN - CHƯƠNG 4: TÀI KHOẢN KẾ TOÁN VÀ SỔ GHI CHÉP

Mục tiêu của bài giảng là cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu ý nghĩa và cách thực hiện hai phương pháp kế toán; hiểu được đặc điểm và mối quan hệ của kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
 • 10
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH MEDISTAR VIỆT NAM

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH MEDISTAR VIỆT NAM

Phiếu xuất kho đợc lập ngay khi các phân xởng có nhu cầu hay có các nghiệp vụ phát sinh về xuất NVL trả nợ hay là xuất bán. Riêng đối với hoạt động xuất bán NVL thì ngoài phiếu xuất kho, phòng kinh doanh còn lập Hoá đơn (GTGT) phản ánh nghiệp vụ xuất bán. Hoá đơn (GTGT) đợc lập thành 3 liên trong đó: 1 liờn lưu tại phũng kinh doanh, 1 liờn giao cho khỏch hàng sau khi đó tiến hành thanh toỏn với kế toỏn tiền mặt, 1 liờn do kế toỏn giữ. Từ đó cho thấy, hệ thống chứng từ đợc sử dụng tại công ty đều có các chứng từ theo quy định của chế độ kế toán hiệnh hành, bảo đảm đầy đủ các chỉ tiêu, yếu tố cần thiết cho công tác quản lý và kế toán. Các chứng từ này đều đợc kiểm tra chặt chẽ về tính hợp lệ, hợp pháp trớc khi dùng làm căn cứ ghi sổ.
 • 71
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG QUẢ TÁO DOC

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG QUẢ TÁO DOC

Phương pháp hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho: - Cuối niên độ kế toán, căn cứ vào mức trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, kế toán ghi: Nợ TK 632 : Giá vốn hàng bán chi tiết [r]
 • 46
HỌC PHOTOSHOP : CHƯƠNG 16

HỌC PHOTOSHOP : CHƯƠNG 16

có chế độ gradient tách nền màu đặc khỏi ảnh mà nó chứa. Hoà sắc là chọn lựa tốt nhất để hài hoà hiệu quả của ảnh và ngoại hình của ảnh đối với những thay đổi màu gradient. Nếu bạn thử nghiệm với việc tối ưu hoá các tập tin ảnh, bạn sẽ thấy rằng độ nhạt màu của ảnh có thể xảy ra khi bảng màu bị giảm dưới 32 màu. Thật vậy, hầu như những tấm ảnh đơn giản nhất, thậm chỉ 32 màu, cũng có thể bị giảm sút đáng kể. Đối với việc nén một tập tin ảnh dạng GIF, cố gắng dùng số lượng màu ít nhất để thể hiện chất lượng mà bạn cần.
 • 34
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THUỶ LỢI I

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THUỶ LỢI I

SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU_ Tùy thuộc vào phương pháp kế toán chi tiết áp dụng trong doanh nghiệp mà sử dụng các sổ chi tiết sau: - Sổ kho - Sổ kế toán chi tiết nguyên vật liệu [r]
 • 81
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU NGHI SƠN

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU NGHI SƠN

Phân tích số lượng để xem xét chi tiết từng mặt hàng và ảnh hưởng của nhân tố tới việc tăng hay giảm về số lượng giữa các năm, giữa kế hoạch so với thực hiện Công thức kế toán: _TỒN ĐẦU [r]
 • 34
KT063 PPTX

KT063 PPTX

đối với công nhân sản xuất trực tiếp tại các phân xởng thì tiền lơng đợc tính trên cơ sở số lợng sản phẩm hoàn thanhf trong tháng và đơn giá tiền lơng theo từng loại hàng do phòng lao động tiền lơng tính toán trên cơ sở số liệudo phongf kĩ thuật cung cấp và giao cho từng phân xởng.Đơ giá tiền lơng cho từng sản phẩm đợc chia thành đơn giá chi tiết cho từng công đoạn theo qui trình sản xuất sản phẩm cụ thể:
 • 163
ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN HÌNH THỨC SỔ KẾ TA

ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN HÌNH THỨC SỔ KẾ TA

Phần I:kế toán tscđ và chi phí tscđ TSCĐ của công ty bao gồm các loại máy may, máy thêu, các thiết bị chuyên ding, nhà xởng, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Mức khấu hao trích hàng năm dựa vào nguyên giá TSCĐ và thời gian của tài sản đó.
 • 27
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY NÔNG THỔ SẢN I

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY NÔNG THỔ SẢN I

tác kế toán của Công ty, đặc biệt là cung cấp thông tin cần thiết cho bộ phận bán hàng. - Về hệ thống tài khoản sử dụng. Trên cơ sở hệ thống tài khoản thống nhất do Nhà nước ban hành, căn cứ vào quy mô và đặc điểm kinh doanh cụ thể của mình công ty Nông Thổ Sản I đã lựa chọn những tài khoản thích hợp và chi tiết thêm một số tài khoản để vận dụng vào công tác hạch toán tạo điều kiện thuận lợi cho việc hạch toán nhằm cung cấp và phản ánh thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời và toàn diện cho Ban Giám đốc về tình hình tài sản, nguồn vốn, tình hình lãi lỗ của doanh nghiệp.
 • 25
kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh quà tặng quả táo

kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh quà tặng quả táo

Phương pháp hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho: - Cuối niên độ kế toán, căn cứ vào mức trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, kế toán ghi: Nợ TK 632 : Giá vốn hàng bán chi tiết [r]
 • 46
PHÂN  TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH MAI  LINH 

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH MAI LINH 

- Chi tiết một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính kế toán như: Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố; Tình hình tăng giảm theo từng nhóm tài sản cố định, từng loại tài sản cố[r]
 • 155
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty cổ phần hàng hải Hà nội

Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty cổ phần hàng hải Hà nội

- Công ty cần mở sổ theo dõi tổng hợp và chi tiết cho từng TSCĐ, theo dõi nguyên giá, giá trị còn lại của TSCĐ, theo dõi những biến động tăng, giảm giá trị tài sản theo đ[r]
 • 19
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOC

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOC

Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ : là báo cáo trình bày tình hình số dư tiền đầu kỳ, các dòng tiền thu vào, chi ra và số dư tiền cuối kỳ của DN,công ty Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giúp phản ánh bổ sung tình hình tài chính công ty mà Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh chưa phản ánh hết được.
 • 18
ĐỀ THI THỬ ĐH VÀ Đ A CHI TIẾT

ĐỀ THI THỬ ĐH VÀ Đ A CHI TIẾT

TÍNH THỂ TÍCH hình chóp cụt biết rằng cạnh đáy lớn gấp đôi cạnh đáy nhỏ.. Viết phương trình đường thẳng BC.[r]
 • 8
Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 4 - Vũ Quốc Thông (2018)

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 4 - Vũ Quốc Thông (2018)

Mục tiêu của bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1 - Chương 4: Kỹ thuật lập các sổ chi tiết và sổ cái kế toán là cung cấp các kiến thức giúp người học có thể lập các sổ chi tiết, lập các sổ cái kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
 • 5
BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN: PHƯƠNG PHÁP TÀI KHOẢN - LƯƠNG XUÂN MINH

BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN: PHƯƠNG PHÁP TÀI KHOẢN - LƯƠNG XUÂN MINH

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Phương pháp tài khoản cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp tài khoản, phương pháp ghi sổ kép, kế toán tổng hợp - kế toán chi tiết, đối chiếu, kiểm tra số liệu kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
 • 16
BÁO CÁO THỰC TẬP

BÁO CÁO THỰC TẬP

Chính vì vậy kế toán tiêu thụ đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi tăng giảm chi tiết số lợng hàng hóa sản phẩm xuất bán trong kỳ để có thể nắm bắt đợc nhu càu thị trờng nhanh nhấ[r]
 • 33
KẾ TOÁN TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

KẾ TOÁN TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

3.4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 3.4.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm . Đối tượng tính giá thành sản phẩm là căn cứ để nhân viên kế toán mở thẻ tính giá thành, tổ chức tính giá thành theo từng sản phẩm, nhờ vậy mà quản lý chặt chẽ được tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm, phát hiện khả năng tiềm tàng của công ty để có biện pháp hạ giá thành sản phẩm và lựa chọn cơ cấu mặt hàng thích hợp.
 • 33
TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TM & TIN HỌC LONG THÀNH

TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TM & TIN HỌC LONG THÀNH

- Các chứng từ cần hạch toán chi tiết đồng thời được ghi vào sổ kế toán chi tiết - Lập bảng tổng hợp số liệu chi tiết từ các sổ kế toán chi tiết - Căn cứ sổ cái lập bảng cân đối số phát [r]
 • 39
ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI

ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI

TRANG 1 ĐỒ ÁN MÔN HỌC _CHI TIẾT MÁY_ THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI PHẦN 0 LỜI MỞ ĐẦU Nhiệm vụ thiêt kế hộp giảm tốc hệ thống dẫn động bằng xích tải.Hộp giảm tốc _bánh răng trụ hai cấp, đ[r]
 • 29
BCTC CONG TY ME DA KIEM TOAN NAM 2011

BCTC CONG TY ME DA KIEM TOAN NAM 2011

theo thu ế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm t ài s ản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán dựa tr ên các m ức thuế suất có hiệu lực tại ng ày k ết thúc niên độ k ế toán. Giá tr ị ghi sổ của t ài s ản thuế thu nhập doanh nghiệp ho ãn l ại phải được xem xét lại v ào ngày k ết thúc k ỳ kế toán v à ph ải giảm giá trị ghi sổ của t ài s ản thuế thu nhập ho ãn l ại đến mức đảm bảo chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc to àn b ộ t ài s ản thuế thu nhập ho ãn l ại được
 • 37
ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỘP GIẢM TỐC ĐỒNG TRỤC 2 CẤP

ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỘP GIẢM TỐC ĐỒNG TRỤC 2 CẤP

ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỌP GIẢM TỐC ĐỒNG TRỤC 2 CẤPĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỌP GIẢM TỐC ĐỒNG TRỤC 2 CẤPĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỌP GIẢM TỐC ĐỒNG TRỤC 2 CẤPĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỌP GIẢM TỐC ĐỒNG TRỤC 2 CẤPĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỌP GIẢM TỐC ĐỒNG TRỤC 2 CẤPĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỌP GIẢM TỐC ĐỒNG TRỤC 2 CẤPĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỌP GIẢM TỐC ĐỒNG TRỤC 2 CẤPĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỌP GIẢM TỐC ĐỒNG TRỤC 2 CẤPĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỌP GIẢM TỐC ĐỒNG TRỤC 2 CẤP
 • 91
283 KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHHMAY MINH TRÍ HÀ NỘI”

283 KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHHMAY MINH TRÍ HÀ NỘI”

Tuỳ thuộc vào phơng pháp kế toán chi tiết áp dụng trong doanh nghiệp mà sử dụng các sổ chi tiết sau: Sổ thẻ kho Sổ thẻ kế toán chi tiết NVL Sổ đối chiếu luân chuyển Sổ số d … sổ thẻ kho [r]
 • 47

Xem thêm

Từ khóa: nguyên tắc trích khấu hao tscđ trong doanh nghiệphạch toán khấu hao tscđ trong doanh nghiệptổ chức kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp cổ phầnlý luận cơ bản về tổ chức kế toán bán hàng và kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mạisự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán bán hàng và công nợ phải thu trong doanh nghiệpkhấu hao tscđ trong doanh nghiệpphương pháp khấu hao tscđ trong doanh nghiệpbàn về vấn đề khấu hao tscđ trong doanh nghiệpbàn về khấu hao tscđ trong doanh nghiệpbàn về chế độ tính khấu hao tscđ trong doanh nghiệpkế toán thanh toán tài sản cố định thanh toán lương các khoản theo lương tàu xe phép công tác chịu trách nhiệm về tăng giảm tscđ công cụ lao động tính và trích khấu hao tscđ cho thuê tscđhạch toán và trích khấu hao tscđquản lý sử dụng và trích khấu hao tscđmẫu bảng tính và trích khấu hao tscđquyết định của bộ trưởng bộ tài chính về ban hành chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao tscđ có quy định về quản lý sử dụng tscđ hữu hìnhNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP