0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Kế toán chi tiết tăng giảm TSCĐ

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT PPTX

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT PPTX

- Nếu căn cứ vào công dụng chủ yếu của vật liệu thì vật liệu được chia thành các loại: Nguyên vật liệu chính: là đối tượng lao động chủ yếu trong doanh nghiệp là cơ sở vật chất chủ yếu hình thành nên thực thể của sản phẩm mới. Vật liệu phụ: là đối tượng lao động nhưng nó không phải là cơ sở vật chất chủ yếu hình thành nên thực thể của sản phẩm mà nó chỉ làm tăng chất lượng nguyên vật liệu chính, tăng chất lượng sản phẩm phục vụ cho công tác quản lý, phục vụ cho sản xuất, cho việc bảo quản, bao gồm như: dầu, mỡ bôi trơn máy móc trong sản xuất, thuốc nhuộm, dầu sơn. . .
 • 37
TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG

TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG

1. Viết các PTHH. 2. Khối lợng lá kẽm thứ 2 tăng hay giảm là bao nhiêu gam? Biết ràng trong cả hai phản ứng trên, khối lợng kẽm bị hoà tan bằng nhau. B i 10: à Ngâm một lá sắt có khối lợng 50 gam trong 200 gam dd muối của kim loại M có hoá trị II, nồng độ 16%. Sau khi toàn bộ lợng muối sunfat đã tham gia phản ứng, lấy lá sắt ra khỏi dd, rửa nhẹ, làm khô, cân nặng 51,6 gam. Xác định CTHH muối sunfat của kim loại M.
 • 5
LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN NVL VÀ CCDC TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN NVL VÀ CCDC TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

Giá thực tế VL Giá hạch toán VL, Hệ số chênh xuất kho CCDC xuất kho lệch giá V. Tổ chức kế toán chi tiết VL, CCDC. Vật liệu, CCDC là một trong những đối tợng kế toán, các loại tài sản cần phải tổ chức hạch toán chi tiết không chỉ về mặt giá trị mà cả hiện vật, không chỉ theo từng kho mà phải chi tiết theo từng loại, nhóm, thứ… và phải đợc tiến hành đồng thời ở cả kho và phòng kế toán trên cùng cơ sở các chứng từ nhập, xuất kho. Các doanh nghiệp phải tổ chức hệ thống chứng từ, mở các sổ kế toán chi tiết về lựa chọn, vận dụng phơng pháp kế toán chi tiết vật liệu, CCDC cho phù hợp nhằm tăng cờng công tác quản lý tài sản nói chung, công tác quản lý vật liệu, CCDC nói riêng.
 • 32
BÀI GIẢNG KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP: CHƯƠNG 5 - TRẦN THỊ VINH

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP: CHƯƠNG 5 - TRẦN THỊ VINH

Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp - Chương 5: Kế toán tài sản cố định đầu tư XDCB và sửa chữa TSCĐ trình bày những vấn đề chung về kế toán TSCĐ; kế toán tăng, giảm TSCĐ; kế toán hao mòn TSCĐ; kế toán nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ,... Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 26
KẾ TOÁN TĂNG, GIẢM VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - VẬN TẢI PHƯƠNG DUY

KẾ TOÁN TĂNG, GIẢM VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - VẬN TẢI PHƯƠNG DUY

Kế toán tăng, giảm và trích khấu hao tài sản cố định trong công ty tnhh xây dựng - vận tải phương duy.doc
 • 63
BÀI GIẢNG CHƯƠNG 11: KẾ TOÁN VỐN CHỦ SỞ HỮU

BÀI GIẢNG CHƯƠNG 11: KẾ TOÁN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Bài giảng Chương 11: Kế toán vốn chủ sở hữu trình bày các nội dung chính sau: Nguồn tài trợ vốn chủ sở hữu, nguyên nhân tăng/ giảm các nguồn vốn thuộc sở hữu, nguyên tắc và phương pháp hạch toán vốn đầu tư của các chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.
 • 25
TĂNG GIẢM TRỌNG LƯỢNG

TĂNG GIẢM TRỌNG LƯỢNG

Khi điểm treo hoặc giá đỡ vật chuyển động đi xuống với gia tốc a so với mặt đất thì trọng lượng của vật là: P’ = m(g -a)<P vật giảm trọng lượng Khi điểm treo hoặc giá đỡ vật rơi tự do với gia tốc g thì trọng lượng của vật là:
 • 10
BAO CÁO PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC - 8 DOCX

BAO CÁO PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC - 8 DOCX

1. Về doanh thu bán hàng trong năm 2000 = 42.813 trđ 2. Lãi thực hiện năm 2000 = 149 trđ 3. Nộp ngân sách năm 2000 = 2415 trđ 4. Tiền lương năm 2000 = 8.950 trđ Tiền lương bình quân : 1.113.000 đ + Thu nhập bình quân : 1.137.000đ
 • 6
KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNHKẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH POTX

KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNHKẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH POTX

Mô hình hóa hoạt động tăng, giảm TSCĐ • Bướ c 1: Sau khi phát sinh ho ạt độ ng mua s ắm TSCĐ v ề dùng, ph ụ c v ụ ho ạt độ ng s ả n xu ấ t kinh doanh ho ặc đượ c tài tr ợ , bi ế u t ặ ng,... thì các b ộ ph ậ n liên quan s ẽ ti ế n hành l ậ p Biên b ả n bàn giao l ại TSCĐ và
 • 5
KẾ TOÁN TĂNG, GIẢM VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẬN TẢI PHƯƠNG DUY

KẾ TOÁN TĂNG, GIẢM VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẬN TẢI PHƯƠNG DUY

Kế toán tăng, giảm và trích khấu hao tài sản cố định tại Công ty TNHH Xây dựng vận tải Phương Duy
 • 63
Kế toán tăng, giảm và trích khấu hao tài sản cố định tại Công ty TNHH Xây dựng vận tải Phương Duy

Kế toán tăng, giảm và trích khấu hao tài sản cố định tại Công ty TNHH Xây dựng vận tải Phương Duy

Cộng phát sinh trong năm 422.268.574 80.326.350 D cuối năm 790.660.656 D. Nhận xét, kiến nghị q ua thời gian thực tập, nghiên cứu tại công ty TNHH xây dựng vận tải Phơng Duy, đợc sự giúp đỡ tận tình của ban lãnh đạo công ty, các phòng ban chức năng đặc biệt là sự chỉ bảo giúp đỡ của các cô chú phòng kế toán tài chính của công ty đã giúp em có điều kiện tiếp xúc với thực tế để tìm hiểu và củng cố thêm kiến thức đã học.
 • 63
CÁC VẤN ĐỀ VỀ LÝ THUYẾT ĐỐI VỚI CẤU TRÚC VỐN VÀ CẤU TRÚC VỐN TỐI ƯU

CÁC VẤN ĐỀ VỀ LÝ THUYẾT ĐỐI VỚI CẤU TRÚC VỐN VÀ CẤU TRÚC VỐN TỐI ƯU

những thông tin trên sẽ được thể hiện phần nào nếu quan sát kỹ cấu trúc vốn của doanh nghiệp trong một thời gian. Đối với các nhà đầu tư, người cho vay: Xem xét cấu trúc vốn của doanh nghiệp giúp nhà đầu tư biết được tình trạng vay nợ và khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp đi vay quá nhiều sẽ dẫn tới rủi ro phá sản doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, ta có thể nhận thấy cho dù doanh nghiệp có số nợ vay tăng lên nhưng chi phí lãi vay lại giảm đi. Điều này có thể cho biết doanh nghiệp đi vay nợ với lãi suất ưu đãi nhưng cũng có thể cho thấy tình trạng thiếu minh bạch trong tài chính của doanh nghiệp. Trong trường hợp doanh nghiệp đã đi vay quá nhiều và phải trả nợ nhiều, điều này làm gia tăng khả năng phá sản của doanh nghiệp. Đây sẽ là 1 căn cứ để các chủ nợ có nên tiếp tục cho doanh nghiệp vay hay không, bởi nếu tiếp tục cho vay thì sẽ đến lúc nào đó, giá trị thị trường của tổng nợ sẽ vượt quá giá trị thị trường của tổng tài sản tức là cho dù có bán hết tài sản đi thì doanh nghiệp cũng không trả hết nợ và rủi ro lúc này là của chủ nợ.
 • 34
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN THÁI

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN THÁI

Kế toán vốn bằng tiền và kế toán thanh toán : Theo dõi tình hình thu chi và tồn quỹ tiền mặt, các khoản giao dịch bằng tiền gửi ngân hàng, tiền vay ngắn hạn, dài hạn, đồng thời theo dõi các khoản phải nộp nhà nước theo đúng quy định. Thủ quỹ : Trực tiếp thu, chi, bảo quản tiền mặt tại quỹ, đồng thời ghi chép vào sổ quỹ các nghiệp vụ có liên quan đến tiền mặt. Hàng ngày kiểm tra, đối chiếu với sổ kế toán để xác định số thu, chi, tồn quỹ tiền mặt.
 • 41
LUẬN VĂN: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 127 POTX

LUẬN VĂN: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 127 POTX

càng cao c ủ a công tác qu ả n lý h ạ ch toán trong đ i ề u ki ệ n n ề n kinh t ế th ị tr ườ ng ở n ướ c ta. Công ty đ ã xây d ự ng đượ c mô hình qu ả n lý h ạ ch toán và k ế toán khoa h ọ c, h ợ p lý, phù h ợ p v ớ i yêu c ầ u c ủ a n ề n kinh t ế th ị tr ườ ng góp ph ầ n ch ủ độ ng trong s ả n xu ấ t kinh doanh t ừ công vi ệ c xây d ự ng đị nh m ứ c đế n công tác h ạ ch toán ban đầ u, công tác ki ể m tra ch ứ ng t ừ k ế toán đ úng yêu c ầ u, đả m b ả o s ố l ượ ng h ạ ch toán, có c ă n c ứ pháp lý, tránh s ự ph ả n ánh sai l ệ ch các nghi ệ p v ụ kinh t ế phát sinh. Vi ệ c l ậ p và luân chuy ể n ch ứ ng t ừ theo đ úng ch ế độ hi ệ n hành và cung c ấ p k ị p th ờ i s ố li ệ u cho k ế toán ch ứ ng t ừ
 • 84
GIÁO TRÌNH HÌNH THÀNH Ý NGHĨA CỦA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP P2 POT

GIÁO TRÌNH HÌNH THÀNH Ý NGHĨA CỦA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP P2 POT

1. Tăng tài sản được ghi Nợ trên các tài khoản tài sản và đồng thời ghi vào bên Có các tài khoản đối ứng có liên quan; Như vậy, giảm tài sản được ghi vào bên Có của tài khoản tài sản và đồng thời ghi vào bên Nợ của các tài khoản đối ứng có liên quan.
 • 10
LÝ LUẬN CHUNG VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

♣ Khái niệm mục đích lập báo cáo Nếu bảng cân đối kế toán cho biết nguồn lực của cải và nguồn gốc của những tài sản đó; báo cáo kết quả kinh doanh cho biết thu nhập và chi phí phát sinh để tính kết quả lãi lỗ trong kỳ kinh doanh thì báo cáo lưu chuyển tiền tệ được trả lời các vấn đề liên quan đến luồng tiền vào, ra trong doanh nghiệp, tình hình tài trợ đầu tư bằng tiền của daonh nghiệp trong từng thời kỳ.
 • 30
HỌC PHOTOSHOP : CHƯƠNG 16

HỌC PHOTOSHOP : CHƯƠNG 16

Để bảo vệ một màu không bị hoà sắc trong trình duyệt, bạn có thể dịch chuyển web màu đó, đổi màu đó ra một giá trị tương đương gần nhất trong bảng Web. Ví dụ bảng Web bao gồm những mảng màu phụ xuất hiện trong cả bảng hệ thống Window và Mac OS. Các màu trong bảng Web thể hiện mà không hoà sắc trong các trình duyệt trên bất cứ nền nào. 1. Với tập tin ảnh 16Start2.psd được mở ra, chọn View > Preview > Browser Dither ( để dấu kiểm xuất hiện bên cạnh dòng lệnh.) Chú ý rằng hoà sắc trình duyệt xảy ra trên bầu trời và dốc của ảnh thung lũng cho dù bạn đã khoá màu nâu vừa của bầu trời trước đây trong bài học này. Bạn sẽ dịch chuyển web màu đó để giảm độ hoà sắc trình duyệtn trong ảnh này.
 • 34
TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG 8

TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG 8

Đối với các nghiệp vụ khấu hao TSCĐ thì công ty quyết định chọn phương pháp khấu hao đều hay còn gọi là khấu hao đường thẳng. Đây là phương pháp khấu hao đơn giản và dễ làm phù hợp với đặc điểm TSCĐ của Công ty không nhiều. Việc tổ chức các nghiệp vụ khấu hao được tính hàng tháng. Đầu năm kế toán dựa vào số liệu năm trước tạm trích khấu hao cho cả năm. Sau đó số khấu hao này được phân bổ đều cho các tháng và cho các công trình tuỳ thuộc TSCĐ đó được dùng cho mục đích quản lý hay sản xuất kinh doanh. Hàng tháng sau khi phân bổ khấu hao kế toán lập báo cáo trích khấu hao cho toàn công ty, sau đó kế toán ghi vào thẻ TSCĐ giá trị trích khấu hao và ghi vào sổ chi tiết tài khoản 214 rồi ghi vào các chứng từ ghi sổ và vào phần mềm máy tính.
 • 25
KẾ TOÁN TĂNG GIẢM VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

KẾ TOÁN TĂNG GIẢM VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

KẾ TOÁN TĂNG GIẢM VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH I. LÝ DO LỰA CHỌN CHUYÊN ĐỀ Tài sản cố định (TSCĐ) là một trong những bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật trong nền kinh tế quốc dân, đồng thời là bộ phận quan trọng quyết định sự ống còn của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh. đối với doanh nghiệp, TSCĐ là điều kiện cần thiết để giảm cường độ lao động và tăng năng xuất lao động, nó thể hiện cơ sở vật chất kỹ thuật trình độ công nghệ, năng lực và thế mạnh của doanh nghiệp trong việc phảt triển và sản xuất kinh doanh. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, nhất là khi khoa học công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp thì TSCĐ là yếu tố quan trọng để tạo nên sức mạnh cạnh tranh cho các doanh nghiệp.
 • 31
TUYEN TUY VA TUYEN TREN THAN

TUYEN TUY VA TUYEN TREN THAN

XA BỮA ĂN, CƠ THỂ HOẠT ĐỘNG TẾ BÀO ΒĐẢO TUỴTẾ BÀO Α GLUCÔZƠ GLUCÔZƠ Đ ỜNG HUYẾT GIẢM XUỐNG Đ ỜNG HUYẾT GIẢM XUỐNG MỨC BÌNH TH ỜNG MỨC BÌNH TH ỜNG Đ ỜNG HUYẾT TĂNG LÊN Đ ỜNG HUYẾT TĂNG LÊ[r]
 • 21
MẪU BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN PPS

MẪU BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN PPS

2) ……………………….. Chức vụ: …………………..; Đơn vị công tác:........................................ Ông (Bà)/tổ chức................................................................................................................... Đã có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán quy định tại Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và Nghị định số …………………. sửa đổi, bổ sung Nghị định số 185/2004/NĐ-CP, như sau:
 • 4
KẾ TOÁN TĂNG, GIẢM VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÔNG TY

KẾ TOÁN TĂNG, GIẢM VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÔNG TY

Kế toán tăng, giảm và trích khấu hao tài sản cố định trong công ty
 • 68
BÁO CÁO THỰC TẬP

BÁO CÁO THỰC TẬP

Chính vì vậy kế toán tiêu thụ đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi tăng giảm chi tiết số lợng hàng hóa sản phẩm xuất bán trong kỳ để có thể nắm bắt đợc nhu càu thị trờng nhanh nhấ[r]
 • 33
KẾ TOÁN TĂNG GIẢM TSCĐ VÔ HÌNH PPTX

KẾ TOÁN TĂNG GIẢM TSCĐ VÔ HÌNH PPTX

Có TK 111, 112, 331 – (T ổng giá thanh toán) - N ếu TSCĐ mua sắm d ùng cho ho ạt động SXKD thuộc di ện không chịu thuế hoặc chịu thuế theo phương pháp trực tiếp, thì giá tr ị TSCĐ mua v ào là giá mua có thu ế, kế toán ghi
 • 3
TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VỚI NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÝ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠỊ CÔNG TY TNNH THƯƠNG MẠI HOÀ BÌNH (2)

TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VỚI NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÝ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠỊ CÔNG TY TNNH THƯƠNG MẠI HOÀ BÌNH (2)

KẾ TOÁN CHI TIẾT GIẢM TSCĐ Ở PHÒNG KẾ TOÁN VÀ BỘ PHẬN SỬ DỤNG SƠ ĐỒ XỬ LÝ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ GIẢM TSCĐ: Bộ phận liên quan Bộ phận kế toán Kế toán TSCĐ Kế toán trưởng, thủ trưởng 1 4 5 [r]
 • 92
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty cổ phần hàng hải Hà nội

Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty cổ phần hàng hải Hà nội

- Công ty cần mở sổ theo dõi tổng hợp và chi tiết cho từng TSCĐ, theo dõi nguyên giá, giá trị còn lại của TSCĐ, theo dõi những biến động tăng, giảm giá trị tài sản theo đ[r]
 • 19
PHÂN  TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH MAI  LINH 

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH MAI LINH 

- Chi tiết một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính kế toán như: Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố; Tình hình tăng giảm theo từng nhóm tài sản cố định, từng loại tài sản cố[r]
 • 155
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU NGHI SƠN

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU NGHI SƠN

Phân tích số lượng để xem xét chi tiết từng mặt hàng và ảnh hưởng của nhân tố tới việc tăng hay giảm về số lượng giữa các năm, giữa kế hoạch so với thực hiện Công thức kế toán: _TỒN ĐẦU [r]
 • 34
Bài giảng Phân tích huyết đồ bất thường - PGS.TS. Trần Thị Mộng Hiệp

Bài giảng Phân tích huyết đồ bất thường - PGS.TS. Trần Thị Mộng Hiệp

Bài giảng trình bày các nội dung: thiếu máu; đa hồng cầu tăng bạch cầu; giảm bạch cầu Lympho tăng tiểu cầu; giảm tiểu cầu. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.
 • 40
BÀI GIẢNG CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN TSCĐ (2019)

BÀI GIẢNG CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN TSCĐ (2019)

Bài giảng Chương 2: Kế toán TSCĐ (2019) trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về TSCĐ, kế toán tăng TSCĐ, kế toán khấu hao TSCĐ, kế toán sửa chữa TSCĐ, kế toán giảm TSCĐ, trình bày thông tin trên BCTC.
 • 19
kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh quà tặng quả táo

kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh quà tặng quả táo

3.2 Ưu nhược điểm về cụng tỏc kế toỏn tại cụng ty TNHH Quà Tặng Quả Tỏo * Ưu điểm: Cụng ty TNHH Quà Tặng Quả Tỏo mới chỉ đi vào hoạt động được hơn 5 năm nhưng cụng ty cũng đó tạo được uy thế của mỡnh trờn thị trường. Giỏ bỏn của cụng ty thường thấp hơn so với giỏ của cỏc cụng ty khỏc nờn số lượng của cỏc mặt hàng bỏn ra nhiều dẫn đến doanh thu cao, tăng lợi nhuận đồng thời tăng thu nhập cho Cỏn bộ cụng nhõn viờn.
 • 46
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG QUẢ TÁO DOC

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG QUẢ TÁO DOC

Phương pháp hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho: - Cuối niên độ kế toán, căn cứ vào mức trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, kế toán ghi: Nợ TK 632 : Giá vốn hàng bán chi tiết [r]
 • 46
61 KẾ TOÁN TĂNG, GIẢM VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÔNG TY (63TR)

61 KẾ TOÁN TĂNG, GIẢM VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÔNG TY (63TR)

61 Kế toán tăng, giảm và trích khấu hao tài sản cố định trong Công ty (63tr)
 • 63
19 KẾ TOÁN TĂNG, GIẢM VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÔNG TY (63TR)

19 KẾ TOÁN TĂNG, GIẢM VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÔNG TY (63TR)

19 Kế toán tăng, giảm và trích khấu hao tài sản cố định trong Công ty (63tr)
 • 63
TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Ổ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY VĨNH PHÚ

TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Ổ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY VĨNH PHÚ

2.2.3. Kế toán tổng hợp tại công ty Cổ phần giày Vĩnh Phú Tài sản cố định có đặc điểm và thời gian sử dụng lâu dài có giá trị lớn. Do vậy trong các doanh nghiệp tài sản cố đinh biến động không nhiều, các nghiệp vụ kế toán chủ yếu là tăng, giảm, khấu hao,.... Tại công ty Cổ phần giày Vĩnh Phú việc trang bị tài sản cố định, thanh lý,... được tiến hành trong năm, ciệc tính khấu hao theo tháng.
 • 35
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY VĨNH PHÚ

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY VĨNH PHÚ

Sửa chữa thường xuyên: Ở công ty CP giày Vĩnh phú công việc sửa chữa thường xuyên là công việc bảo dưỡng, thay thế một số chi tiết phụ tùng của các máy móc thiết bị. Trường hợp này thường xảy ra đột xuất mà công ty không thể dự kiến trước được. Khi có sự cố xảy ra, các bộ phận sửa chữa của công ty sẽ thực hiện ngay, nếu không làm được thì thuê ngoài, chi phí phát sinh được kế toán phản ánh trực tiếp vào chi phí sản xuất kinh doanh.
 • 35

Xem thêm

Từ khóa: nguyên tắc trích khấu hao tscđ trong doanh nghiệphạch toán khấu hao tscđ trong doanh nghiệptổ chức kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp cổ phầnlý luận cơ bản về tổ chức kế toán bán hàng và kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mạisự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán bán hàng và công nợ phải thu trong doanh nghiệpkhấu hao tscđ trong doanh nghiệpphương pháp khấu hao tscđ trong doanh nghiệpbàn về vấn đề khấu hao tscđ trong doanh nghiệpbàn về khấu hao tscđ trong doanh nghiệpbàn về chế độ tính khấu hao tscđ trong doanh nghiệpkế toán thanh toán tài sản cố định thanh toán lương các khoản theo lương tàu xe phép công tác chịu trách nhiệm về tăng giảm tscđ công cụ lao động tính và trích khấu hao tscđ cho thuê tscđhạch toán và trích khấu hao tscđquản lý sử dụng và trích khấu hao tscđmẫu bảng tính và trích khấu hao tscđquyết định của bộ trưởng bộ tài chính về ban hành chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao tscđ có quy định về quản lý sử dụng tscđ hữu hìnhBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinBT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ