0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Các phòng ban chuyên môn

Kế toán chi phí sản xuất sản phẩm tại Công ty cổ phần công nghệ Bể bơi thông minh

Kế toán chi phí sản xuất sản phẩm tại Công ty cổ phần công nghệ Bể bơi thông minh

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển hài hoà của các doanh nghiệp trong toàn quốc nói chung và các đơn vị thuộc ngành xây dựng nói riêng, Công ty Cổ phần công nghệ bể bơi thông minh đã không ngừng đổi mới, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ nhân viên quản lý nhằm phù hợp với yêu cầu đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thích ứng với nhu cầu đặc điểm sản xuất của doanh nghiệp, theo kịp tiến trình phát huy hiệu quả kinh doanh của các đơn vị khác trong toàn quốc. Đến nay, công ty đã có một bộ máy quản lý thích ứng kịp thời với cơ chế thị trờng, có năng lực và chuyên môn kỹ thuật cao, quản lý giỏi và làm việc có hiệu quả.Trên cơ sở các phòng ban hiện có, Ban lãnh đạo công ty đã tiến hành phân công, sắp xếp lại cho gọn nhẹ, phù hợp với khả năng, chuyên môn của từng cán bộ. Trớc đây trong giai đoạn mới thành lập, công ty bao gồm 3 phòng ban chức năng với đội ngũ nhân viên non trẻ, làm việc kém hiệu quả. Vì thế, Ban lãnh đạo công ty đã tiến hành phân công lại nhiệm vụ, mở rộng thêm các phòng ban, cho đến nay gồm 4 phòng ban với mỗi chức năng, nhiệm vụ cơ bản, mỗi phòng ban có những nhiệm vụ nhất định, cụ thể và rõ rệt, cùng gánh vác công việc nhằm làm tăng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
 • 43
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TỪNG PHÒNG BAN POTX

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TỪNG PHÒNG BAN POTX

- Quản lý sử dụng các phương tiện làm việc đi lại của cơ quan phục vụ cho lãnh đạo Công ty đi công tác. - Thực hiện công tác báo cáo thường xuyên theo định kỳ hoặc đột xuất về công tác của phòng. - Tổng hợp tình hình và lập kế họach của ngành. Tổng hợp kế hoạch báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, 1 năm và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công cho lãnh đạo công ty. - Tổng hợp nghiên cứu, dự thảo và hướng dẫn các phòng ban và cá nhân thực hiện các chủ trương, chính sách của ngành trên địa bàn tỉnh.
 • 15
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY PHÁT HÀNH SÁCH HẢI PHÒNG

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY PHÁT HÀNH SÁCH HẢI PHÒNG

Dưới ban giám đốc là các phòng ban nghiệp vụ thực hiện công tác _ _chuyên môn vàcc cửa hàng sách tự chọn trực thuộc xem sơ đồ tổ chức bộ máy _ _trang 26_ QUẢN LÝ CỦA SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY[r]
 • 28
HOÀN THIỆN MỐI QUAN HỆ GIỮA VĂN PHÒNG HĐND & UBND HUYỆN VÀ CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

HOÀN THIỆN MỐI QUAN HỆ GIỮA VĂN PHÒNG HĐND & UBND HUYỆN VÀ CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

Hoàn thiện mối quan hệ giữa văn phòng HĐND & UBND huyện và các phòng ban chuyên môn
 • 67
THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ

THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Kết xuất các biểu mẫu báo cáo một cách đầy đủ, chi tiết, khoa học theo yêu cầu của ngời sử dụng theo từng tháng, theo quý, năm hay một yêu cầu cụ thể nh trình độ chuyên môn, phòng ban… *[r]
 • 38
Giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty xăng dầu nghệ an

Giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty xăng dầu nghệ an

Tuổi - Trên 40 tuổi 183 32 291 30,7 197 29,0 (Nguồn : Phòng tổ chức của Công ty ) Qua số liệu ta thấy Công ty có một đội ngũ cán bộ công nhân viên khá mạnh, lực lượng lao động trẻ chiếm tỷ lệ 36,1% và tăng dần từ 34,6% năm 2008 lên 36,1% năm 2010. Trình độ đại học của đội ngũ công nhân viên chức cũng được tăng lên năm 2008 là 17% năm 2010 tăng lên 17,9%. Tuy nhiên đội ngũ lao động có trình độ công nhân kỹ thuật lành nghề vẫn chiếm tỷ trọng lớn là do tính chất ngành nghề của Doanh nghiệp là xuất, nhập và bán buôn, bán lẻ xăng dầu đâu là một loại hình lao động đơn giản. Song đây là đội ngũ chủ lực của Công ty và là lực lượng không thể thiếu được, để nâng cao kiến thức cho cán bộ công nhân viên khối các cửa hàng xăng dầu thích ứng hơn nữa trong cơ chế thị trường năm 2009 và năm 2010 Ban lãnh đạo Công ty đã cùng các phòng ban nghiệp vụ đã xây dựng tiêu chuẩn cửa hàng và các tiêu chuẩn đó đã được phổ biến tới cán bộ công nhân viên khối các cửa hàng xăng dầu thực sự đưa lại hiệu quả trong công tác kinh doanh, sự tăng lên về lao động có trình độ và tay nghề cao qua các năm cho thấy Công ty đã quan tâm đúng mức tới công tác đào tạo.
 • 51
KHẢO SÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ TRONG CÔNG TY THAN CAO SƠN

KHẢO SÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ TRONG CÔNG TY THAN CAO SƠN

TRANG 18 Nhập hồ sơ CNV 1.1 Hồ sơ CNV Đào tạo Chuyên môn Phòng Ban Ngoại ngữ Lý lịch nhân viên Công tác Khen thưởng Lương Hệ đào tạo Học vấn Chức vụ Hợp đồng lao động Công nhân Thô ng T [r]
 • 40
Thực trạng cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn Quận Đống Đa

Thực trạng cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn Quận Đống Đa

là hiện tượng của riêng Quận Đống Đa, mà là hiện tượng chung của Thành phố và các cơ quan hành chính trong cả nước. Tại sao họ lại có tác phong làm việc như vậy? Có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong công tác hành chính nói chung và công tác cấp phép nói riêng, mỗi người chỉ chịu trách nhiệm về công việc chuyên môn của mình, còn việc trả lời những thắc mắc, chất vấn của nhân dân về vấn đề chung thì là công việc của lãnh đạo.Nhưng trong cơ chế làm việc của nước ta hiện nay, lãnh đạo các phòng ban nhiều khi tham gia quá nhiều các buổi họp, hội thảo, tổng kết, sơ kết, kỉ niệm…do đó khi nhân dân muốn liên lạc để phản ánh thắc mắc kiến nghị của mình rất khó khăn. Măt khác, để tăng cường chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, các cơ quan hành chính thường xuyên cử cán bộ đi học và cũng luôn tạo mọi điều kiện để đáp ứng nguyện vọng được học tập của cán bộ. Nhưng mặt trái của nó là nhiều khi một phòng ban chuyên môn có quá nhiều cán bộ đi học trong cùng một thời gian, và do đó, mặc dù cán bộ đã nỗ lực làm thêm giờ nhưng nhiều khi công việc vẫn bị ách tắc. Chủ quan mà nói, nguyên nhân cũng do trong môi trường làm việc hành chính các cán bộ chưa có sự kết hợp nhuần nhuyễn với nhau trong công việc; nhiều cán bộ lơ là với công việc chuyên môn của mình để đi làm ngoài, vẫn còn một bộ phận cán bộ tiêu cực nhũng nhiễu nhằm lấy được “ phong bao” từ chủ đầu tư…
 • 31
Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phát triển nguồn nhân lực huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phát triển nguồn nhân lực huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk

Luận văn sẽ đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực, từ đó đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực UBND huyện Krông Ana đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động chuyên môn các phòng ban của UBND huyện trong những năm tiếp theo. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 26
Gián án du thi cong doan

Gián án du thi cong doan

- Tổng số cơ quan thực hiện Nghị định 130: 209/209 cơ quan, trong đó: Số cơ quan cấp tỉnh: 29/29 cơ quan; Số cơ quan cấp huyện:180/180 cơ quan. Các đơn vị, địa phương đã chủ động sử dụng dự toán được giao hàng năm và thực hiện các biện pháp tiết kiệm, tạo nguồn tăng thu nhập cho cán bộ, công chức. Các biện pháp tiết kiệm như: xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công; trong đó, yêu cầu xác định tiết kiệm biên chế, sắp xếp phân công nhiệm vụ hợp lý theo trình độ và chuyên môn của từng cán bộ, công chức, trong chi tiêu chỉ tập trung chi cho công tác chuyên môn, hạn chế chi đặt báo, thông tin, vật tư, nhiên liệu, văn phòng phẩm, tiếp khách… thanh toán phải đảm bảo các yêu cầu theo Quy chế chi tiêu nội bộ, đình kỳ hàng qúy, 6 tháng và hàng năm, bộ phận kế toán của đơn vị thanh, quyết toán và phân tích đánh giá tình hình thực hành tiết kiệm chi để có hướng điều chỉnh cho phù hợp.Tuy nhiên, cũng còn một số đơn vị chưa thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm trong phần kinh phí giao khoán dẫn đến không tạo được nguồn để tăng thu nhập cho cán bộ, công chức.
 • 22
Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phát triển nguồn nhân lực huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phát triển nguồn nhân lực huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk

Luận văn sẽ đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực, từ đó đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực UBND huyện Krông Ana đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động chuyên môn các phòng ban của UBND huyện trong những năm tiếp theo. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 26
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH: PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HUYỆN KRÔNG ANA, TỈNH ĐẮK LẮK

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH: PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HUYỆN KRÔNG ANA, TỈNH ĐẮK LẮK

Luận văn sẽ đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực, từ đó đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực UBND huyện Krông Ana đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động chuyên môn các phòng ban của UBND huyện trong những năm tiếp theo. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 26
ĐỀ THI CHỨNG CHỈ B TIN HỌC QUỐC GIA - ĐỀ MẪU 6

ĐỀ THI CHỨNG CHỈ B TIN HỌC QUỐC GIA - ĐỀ MẪU 6

DMPB – DANH MỤC PHÒNG BAN Field Name Data Type Field Size Format Caption Description MaPB Text 2 Mã phòng ban Mã phòng ban TenPB Text 30 Tên phòng ban Tên phòng ban DMCV – DANH MỤC CHỨC [r]
 • 3
NHỮNG CHỨC DANH, VỊ TRÍ TRONG CÔNG TY, CÁC PHÒNG BAN

NHỮNG CHỨC DANH, VỊ TRÍ TRONG CÔNG TY, CÁC PHÒNG BAN

TRANG 1 Những chức danh – vị trí trong công ty- các phòng ban như thế nào Có rất nhiều các bạn muốn ghi tên vị trí mình muốn xin vào – hay đơn giản là in CARD cho mình thôi nhưng lại khô[r]
 • 2
TỪ VẤN ĐỀ CỦA DOANH NGHIỆP TỚI NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG BAN

TỪ VẤN ĐỀ CỦA DOANH NGHIỆP TỚI NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG BAN

TỪ VẤN ĐỀ CỦA DOANH NGHIỆP TỚI NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG BAN Để có thể cung cấp được câu trả lời thoả đáng cho tất cả mọi người, xin tiếp cận vấn đề Trade MKT bằng một hướng tổng quát nhất: Từ vấn đề của DN đến nhiệm vụ của các phòng ban.
 • 5
Thông tin về Kiểm tra và Thi

Thông tin về Kiểm tra và Thi

Công ty có nhiều Phòng ban, mỗi phòng ban cần lưu trữ các thông tin sau: mã phòng(MaP), Tên phòng (TenP), địa chỉ (Diachi), số điện thoại (SoDT).. Mỗi dự án do một phòng ban quản lý.[r]
 • 3
THỰC TRẠNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA CÔNG TY DỤNG CỤ CẮT VÀ ĐO LƯỜNG CƠ KHÍ

THỰC TRẠNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA CÔNG TY DỤNG CỤ CẮT VÀ ĐO LƯỜNG CƠ KHÍ

Với số lợng 165 ngời làmviệc ở các phòng ban và cơ cấu phòng ban của Công ty hiện nay thì cơ cấu lao động thuộc phòng ban chức năng của Công ty nh sau: BẢNG 8: CƠ CẤU LAO ĐỘNG TRONG CÁC [r]
 • 28
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY THƯƠNG MẠI TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ TRAINCO

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY THƯƠNG MẠI TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ TRAINCO

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG BAN TRONG CÔNG TY _Công ty gồm các phòng ban sau_ _- Bộ điều hành Ban giám đốc gồm: một giám đốc, hai đến ba phó_ _giám đốc._ _- Các phòng ban gồm_ _+ P[r]
 • 25
THIẾT KẾ MẠNG LAN CHO SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

THIẾT KẾ MẠNG LAN CHO SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

- Đối với cơ quan ngoài: thông qua địa chỉ http://nghean.edu.vn/ - Nội bộ cơ quan: chia sẽ máy in, chia sẽ dữ liệu chung,… 1.3 CHỨC NĂNG CÁC PHÒNG BAN: Gồm 10 phòng ban, mỗi phòng ban có[r]
 • 85
ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC THU TIỀN ĐIỆN TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG BIÊN - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC THU TIỀN ĐIỆN TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG BIÊN - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ban Lãnh đạo Công ty Công ty cũng xây dựng Ban chỉ đạo, Tổ hỗ trợ thanh toán điện tử, chỉ đạo phòng ban chuyên môn nghiệp vụ xây dựng “Đề án phát triển khách hàng thanh toán tiền điện [r]
 • 14
HOÀN THIỆN MỐI QUAN HỆ GIỮA VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN & UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VÀ CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VẠN NINH

HOÀN THIỆN MỐI QUAN HỆ GIỮA VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN & UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VÀ CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VẠN NINH

Hoàn thiện mối quan hệ giữa văn phòng hội đồng nhân dân & uỷ ban nhân dân huyện và các phòng ban chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân huyện vạn ninh.
 • 67
Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước cấp huyện tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước cấp huyện tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

- Đối với vốn đầu tư XDCB; Phòng TCKH đã lập kế hoạch vốn, thông báo kịp thời để các đơn vị, các chủ đầu tư chủ động triển khai các công trình, dự án và làm cơ sở cho KBNN kiểm soát thanh toán chi cho các dự án. - Đối với kinh phí chi thường xuyên, các đơn vị sử dụng đã phân bổ chi tiết nội dung chi theo mục lục ngân sách gửi Phòng TCKH và KBNN kịp thời, đúng quy định, làm cơ sở cho việc quản lý, kiểm soát chi ngân sách. Việc chấp hành các khoản chi đã bám sát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.
 • 10
HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỒ SƠ SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP DUY TÂN

HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỒ SƠ SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP DUY TÂN

Các phòng ban: -Phòng đào tạo gồm có Trưởng phòng và các chuyên môn là các cộng sự trợ giúp đắc lực cho Ban Giám Hiệu nhà trường, thừa hành Ban Giám Hiệu nhà trường, đứng ra và phối hợp [r]
 • 24
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK

Công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị được duy trì đều đặn và có nhiều chuyển biến nhất định; sự phối hợp giữa các phòng ban chuyên môn của thành phố và UBND các xã phường đã có sựđồn[r]
 • 26
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊU CHUẨN VIỆT DOC

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊU CHUẨN VIỆT DOC

Đến nay, Công ty Cổ phần Tiêu chuẩn Việt đã xây dựng hoàn chỉnh một hệ thống tổ chức sản xuất – kinh doanh đồng bộ từ các phòng ban chuyên môn như: Kế hoạch – vật tư, tài chính – kế toán[r]
 • 30
MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊU CHUẨN VIỆT

MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊU CHUẨN VIỆT

Đến nay, Công ty Cổ phần Tiêu chuẩn Việt đã xây dựng hoàn chỉnh một hệ thống tổ chức sản xuất – kinh doanh đồng bộ từ các phòng ban chuyên môn như: Kế hoạch – vật tư, tài chính – kế toán[r]
 • 30
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ MỤC TIÊU  PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊU CHUẨN VIỆT

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ MỤC TIÊU PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊU CHUẨN VIỆT

Đến nay, Công ty Cổ phần Tiêu chuẩn Việt đã xây dựng hoàn chỉnh một hệ thống tổ chức sản xuất – kinh doanh đồng bộ từ các phòng ban chuyên môn như: Kế hoạch – vật tư, tài chính – kế toán[r]
 • 30
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CHƯƠNG 3 PPTX

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CHƯƠNG 3 PPTX

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA SGDCK • Hội đồng quản trị • Ban giám đốc điều hành • Các phòng ban - Phòng chuyên môn: + Phòng giao dịch + Phòng niêm yết + Phòng điều hành thị trường - Phòng ph[r]
 • 37
2254_QD-UBND_VỀ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2025

2254_QD-UBND_VỀ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2025

- Xây dựng và triển khai một mạng thông tin quản lý y tế thống nhất với đầu mối tại Sở Y tế, phục vụ cho công tác quản lý y tế ở các phòng ban chuyên môn của Sở Y tế và các cơ quan trực [r]
 • 24
TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÔNG TÁC VĂN THƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI DƯƠNG

TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÔNG TÁC VĂN THƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI DƯƠNG

Đây cũng chính là lý do để em chọn đề tài này để thực tập và viết báo cáo tốt nghiệp và để có cái nhìn đúng đắn nhất về công tác Văn thư. Là một học sinh của lớp nghiệp vụ Hành chính Văn thư,sau hai năm học tập rèn luyện và được trang bị những kiến thức chuyên môn nghiệp vụ tại trường học sinh đã có thể có những kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ nhất định. Nhưng “Học phải đi đôi với hành”,kiến thức ,lý thuyết được học ở lớp phải được áp dụng vào công việc thực tế tại cơ quan ,để đáp ứng được yêu cầu đó áp dụng vào công việc thực tế tại cơ quan ,để đáp ứng được yêu cầu đó trường Trung cấp nghề Công Nghệ Kinh Tế –Vietcare đã thực hiện Kế hoạch đào tạo tổ chức cho học sinh đi thực tập tại các cơ quan ,đơn vị ,tổ chức.Việc thực tập này giúp cho học sinh làm quen với công việc tại cơ quan,vận dụng những kiến thức lý thuyết đã được học khi còn ngồi trên ghế nhà trường vào công việc thực tế tại cơ quan. Đây cũng là dịp để cho học sinh củng cố,tổng hợp lại kiến thức ,tập dượt ,rèn luyện phẩm chất đạo đức của một người cán bộ công chức,là cơ hội cho học sinh đúc rút những kinh nghiệm làm việc,giao tiếp phục vụ cho công tác sau này.
 • 43
10 BÍ QUYẾT THÀNH ĐẠT DOCX

10 BÍ QUYẾT THÀNH ĐẠT DOCX

một người" của bạn, những cố vấn đóng vai trò hội đồng quản trị, chia sẻ kinh nghiệm và tri thức của họ, sử dụng những mối quan hệ nghề nghiệp của họ để giúp bạn mở được nhiều cánh cửa. Bằng cách có nhiều cố vấn, bạn có một nhóm người ủng hộ có thể thúc đẩy sự nghiệp của bạn khi đến lúc họ cần đưa ra những ý kiến đề xuất để lấp khoảng trống lớn trong nghề nghiệp của bạn. Hội đồng cố vấn của bạn có thể bao gồm sếp của bạn, một nhà quản lý cao cấp khác, một người ngang chức vụ ở một phòng ban khác, một nhân viên cấp dưới sẵn sàng trao đổi ý kiến với bạn, một chuyên gia trong ngành, và một bạn học cũ.
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP