0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Kế toán quyết toán thuế GTGT tại Công ty

OPEN?ID=1QPQP6H5GLEQA1MHVZGPSVBHDSZIVC_AI

OPEN?ID=1QPQP6H5GLEQA1MHVZGPSVBHDSZIVC_AI

Lập chứng từ kế toán, ghi chép sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính và các báo cáo thuế (tờ khai thuế GTGT, quyết toán thuế TNCN, thuế thu nhập doanh nghiệp) trên cơ sở tuân thủ pháp l[r]
 • 14
BÁO CÁO TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: Hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam

BÁO CÁO TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: Hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGTthuế TNDN tại công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam

1.1. Lí do lựa chọn đề tàiThuế ra đời, tồn tại và phát triển cùng với sự hình thành và phát triển của Nhà nước là một vấn đề hết sức quan trọng đối với bất cứ quốc gia nào trên thế giới, từ những nước phát triển đến các nước đang phát triển. Là một công ty sản xuất thương mại, hoạt động mua bán diễn ra nhiều, trong những năm vừa qua, hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam luôn đạt hiệu quả cao. Đó là nhờ sự nỗ lực không ngừng của ban lãnh đạo cùng các nhân viên trong công ty. Bên cạnh đó là do công tác kế toán của công ty đều tuân thủ theo đúng những quy định của Bộ tài chính, đặc biệt là trong kế toán về thuế nói chung và thuế GTGT, thuế TNDN nói riêng. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đạt được, công tác kế toán thuế của công ty vẫn còn một số hạn chế cần phải khắc phục để công tác kế toán của công ty ngày càng hoàn thiện, đồng thời giúp cho việc thực hiện nghĩa vụ đối với Ngân sách nhà nước của công ty được tốt hơn.Nhận thức được tầm quan trọng đó, sau quá trình thực tập tại công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam, được tìm hiểu thực tiễn công tác kế toán tại công ty, đi sâu nghiên cứu công tác kế toán thuế mà cụ thể là thuế GTGT và thuế TNDN, kết hợp với những kiến thức đã học tại trường và được sự hướng dẫn tận tình của Cô giáo Lê Thị Hoài Anh, em đã chọn đề tài Hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam cho khóa luận tốt nghiệp của mình.1.2. Đối tượng nghiên cứuThực trạng công tác kế toán Thuế GTGT và Thuế TNDN tại Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam.1.3. Mục tiêu nghiên cứuTổng hợp những vấn đề mang tính lý luận chung liên quan đến hạch toán kế toán thuế GTGT và thuế TNDN.Phân tích và đánh giá thực trạng công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam.Đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty
 • 28
Mô tả công việc vị trí Kế toán viên

Mô tả công việc vị trí Kế toán viên

Kế toán viên chịu trách nhiệm kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp; Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh; Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp; Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết; Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng công ty...
 • 2
TÌNH HÌNH CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 19 THUỘC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG

TÌNH HÌNH CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 19 THUỘC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG

- Lao động thuê ngoài: Bên cạnh việc sử dụng lao động trong biên chế, công ty còn tiến hành sử dụng lao động thuê ngoài. Do đặc điểm sản xuất của công ty, các công trình mang tính đơn chiếc và phân bố trên nhiều vùng lãnh thổ. Do vậy điều kiện di chuyển các yếu tố sản xuất hết sức phức tạp. Để khắc phục khó khăn này công ty tiến hành thuê mớn lao động ngay tại địa phơng có công trình. Công việc này làm giảm chi phí di chuyển lao động, hạn chế những khó khăn về sinh hoạt của công nhân. Tuy nhiên một số khó khăn nảy sinh về mặt chất lợng và giá cả lao động do lao động tại địa phơng mang tính tự phát, không qua các khóa đào tạo chính quy. Đối với lực lợng này, công ty phải giao cho đội trởng công trình, tổ trởng các tổ sản xuất quản lý, trả lơng theo hình thức khoán ngoài. Mức khoán dạ trên cơ sở định mức khoán của từng công việc.
 • 42
BÁO CÁO THỰC TẬP TÔNG HỢP CÔNG TY THỰC PHẨM MIỀN BẮC FONEXIM

BÁO CÁO THỰC TẬP TÔNG HỢP CÔNG TY THỰC PHẨM MIỀN BẮC FONEXIM

tông , túi lồng Nhiên liệu 1523.03 Nhiên liệu + lập dự phòng giảm giá hàng tồn : là việc tính trớc vào chi phí sản xuất kinh doanh phân giá trị giảm xuống thâp hơn so với giá trị sổ kế toán hàng tồn kho. Nhờ vao khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho mà doanh nghiệp phản ánh chính xác hơn giá trị thực tế của tài sản trên bảng cân đôi kế toán ; dự phòng giảm gía có tác dụng giảm lãi của niên độ kế toán nên doanh nghiệp tích luỹ d- ợc một nguồn tài chính mà lẽ ra nó đã đợc phân chia nguồn tài chínhnày tạm thời nằm trong TSLĐ và khi cần thiết để bù đắp các khoản thiệt hại thực tế do vật t, sản phẩm hàng hoá tồn kho bị giảm giá, phát sinh .Một diểm lơi nữa là dự phòng giảm giá đợc ghi nhận nh một khoản chi phí làm giảm thu nhập doanh nghiệp dẫn đến giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
 • 32
Giáo trình Kiểm toán

Giáo trình Kiểm toán

a. Bộ phận giao, nhận hàng của công ty họat động không hiệu quả. Báo cáo tài chính của công t được trình bày một cách trung thực và hợp lý. Quyết toán thuế của công ty không phù hợp nhữ[r]
 • 105
2017

2017

quý chưa xác định được số thuế phải nộp. Đến hết năm 2016, DN tập hợp hóa đơn, chứng từ, và lên BCTC, và xác định được là năm 2016, số thuế TNDN phải nộp là 100 triệu đồng. Doanh nghiệp đã đi nộp số thuế TNDN tạm tính chậm nhất vào ngày 30/01/2017 là 80 triệu đồng (Hoặc trên 80 triệu đồng). Doanh nghiệp không bị phạt chậm nộp số
 • 4
MỘT SỐ NỘI DUNG MỚI VỀ QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN)

MỘT SỐ NỘI DUNG MỚI VỀ QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN)

PHẦN I: GIẢM TẦN SUẤT KHAI THUẾ TNCN 2. Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập: - Nâng mức thuế TNCN khấu trừ trong tháng từ 5 trđ lên 50 trđ (của ít nhất một loại tờ khai thuế TNCN). - Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc
 • 25
KHÁCH HÀNG &BIỆN PHÁP THU HÚT KHÁCH HÀNG Ở CTY TM –DỊCH VỤ TRÀNG THI

KHÁCH HÀNG &BIỆN PHÁP THU HÚT KHÁCH HÀNG Ở CTY TM –DỊCH VỤ TRÀNG THI

SƠ ĐỒ BỘ MÁY KẾ TOÁN CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN THÔNG Kế toán trưởng Phó phòng thanh quyết toán Kế toán phải thu phải trả khác Kế toán vật tư Thủ quỹ TRANG 7 TRANG 8 _* CHỨC DANH,[r]
 • 23
Năm 2020 có thể bãi bỏ tờ khai quyết toán thuế TNDN

Năm 2020 có thể bãi bỏ tờ khai quyết toán thuế TNDN

Năm 2020: có thể bãi bỏ tờ khai quyết toán thuế TNDNĐây là một trong những nội dung quan trọng đang được đề xuất để xây dựng Dự thảo Luật quản lý thuế sửa đổi, dự kiến trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ 7 , Quốc hội khóa XIV – năm 2019, dự kiến có hiệu lực từ ngày 01012020 hoặc 01072020.Với mục tiêu tiếp tục cải cách các thủ tục khai và nộp thuế TNDN, sửa đổi, bổ sung quy định theo hướng cắt giảm các tài liệu DN phải nộp cho cơ quan thuế khi thực hiện khai quyết toán thuế TNDN, do đó, đề xuất bỏ tờ khai quyết toán thuế và lồng ghép khai quyết toán thuế vào BCTC, cụ thể sẽ bổ sung chỉ tiêu khai thuế, tính thuế TNDN vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong BCTC năm của DN.Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN là BCTC và các tài liệu liên quan.Ngoài ra, Dự luật này cũng có một số điểm khác quan trọng như sau:Bổ sung các đối tượng sau đây ngừng hoạt động không thực hiện thủ tục giải thể, phá sản phải hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi xuất cảnh: Chủ DNTN Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 – 50 thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần. Thành viên công ty hợp danh Trưởng ban quản trị hợp tác xãMục đích: Giảm số nợ đọng thuế, tăng cường trách nhiệm của người nộp thuế trước khi xuất cảnh ra nước ngoài.Sử dụng mã số công dân thay mã số thuế cá nhânNhằm cắt giảm thủ tục hành chính và thống nhất sử dụng chung 1 mã số, đảm bảo tính duy nhất đối với từng cá nhân, do đó, sử dụng mã số công dân thay cho mã số thuế cá nhân khi mã số này được cầp cho toàn bộ dân cư.Xem thêm các nội dung sửa đổi khác tại Dự thảo Luật quản lý thuế sửa đổi tại file đính kèm.
 • 1
TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ NEW

TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ NEW

- Chứng từ kế toỏn : cỏc loại hoỏ đơn bỏn hàng, phiếu xuất kho, chứng từ phản ỏnh nghiệp vụ thanh toỏn: phiếu thu, giấy bỏo cú, giấy đề nghị tạm ứng… Căn cứ vào phiếu thu tiền do thủ quỹ chuyển hoặc giấy bỏo cú của ngõn hàng khi khỏch hàng chuyển tiền, kế toỏn tiến hành vào sổ tiền mặt và tiền gửi ngõn hàng, sổ thanh toán với người.Cuối tháng kế toán kiểm tra đối chiếu giữa sổ chi tiết và sổ tổng hợp và in cỏc bỏo cỏo cần thiết.
 • 24
FILE - 37718

FILE - 37718

Tổ chức trả thu nhập, thực hiện quyết toán thuế thay cho từng cá nhân đối với thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nêu tại Điều 3 Thông tư này và báo cáo quyết toán chung cùng k[r]
 • 10
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY MARINE SUPPLY

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY MARINE SUPPLY

II. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU TẠI MARINE SUPPLY 1. Đặc điểm hàng hoá nhập khẩu tại Marine Supply - Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực XNK, ngay những ngày đầu mới thành lập, với chức năng và nhiệm vụ của mình, công ty đã có những quan hệ làm ăn với các đối tác và khách hàng nước ngoài. Do đó, đội ngũ cán bộ trong công ty, đặc biệt là cán bộ trong phòng kinh doanh và đội ngũ kế toán có khá nhiều kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh XNK và trong quan hệ làm ăn với đối tác nước ngoài. Hoạt động kinh doanh NK là hoạt động diễn ra khá thường xuyên trong công tác kế toán của công ty. Đó lá quá trình ghi chép phản ánh khá kịp thời, chính xác và đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh từ khâu NK đến khâu bán hàng NK.
 • 45
Bài giảng thuế thu nhập cá nhân

Bài giảng thuế thu nhập cá nhân

Để công tác hỗ trợ người nộp thuế được thiết thực, toàn diện, đầu tháng 3 năm 2016 – Tháng đồng hành cùng người nộp thuế, Cục Thuế Thành phố Hà Nội đã tổ chức tập huấn miễn phí chính sách thuế cho người nộp thuế. Căn cứ nhu cầu của các doanh nghiệp, đặc biệt những doanh nghiệp có số lượng hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân lớn, Cục Thuế TP Hà Nội đăng tải slide bài giảng hướng dẫn quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2016 và mong muốn các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân người nộp thuế, nhân dân (quan tâm) nghiên cứu để sớm hoàn thành quyết toán thuế của đơn vị và cá nhân mình đúng quy định.
 • 23
Mẫu đơn xin hoãn quyết toán thuế

Mẫu đơn xin hoãn quyết toán thuế

(Bạn trình bày về lý do, nguyên nhân dẫn đến việc bạn làm đơn xin hoãn quyết toán thuế, trong đó bạn cần chứng minh được bạn có lý do chính đáng khi đưa ra yêu cầu này, như kế toán trưởn[r]
 • 2
Mẫu báo cáo tình hình hoạt động của nhà thầu nước ngoài

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động của nhà thầu nước ngoài

Việc đăng ký chế độ kế toán, kiểm toán và việc nộp thuế: Đã đăng ký chế độ kế toán tại cơ quan thuế:. Đăng ký kiểm toán tại công ty kiểm toán:[r]
 • 2
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 8 3 ĐẾN 13 3

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 8 3 ĐẾN 13 3

8g00 - Dự họp với nhóm nội dung Văn hóa-Xã hội tại HT/QU (đ/c Bình-TP). 8g00 - Dự Hội nghị triển khai hướng dẫn công tác kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc quận tại HT/UB (đ/c Oanh-PTP, Hà-KT). 8g00 - Dự sơ kết xây dựng xã hội học tập tại HT P2.1 Sở GD&ĐT (đ/c Long-PTP).
 • 2
TÌNH HÌNH CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THUỘC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TÌNH HÌNH CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THUỘC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

2.2.4- Hạch toán chi phí sản xuất chung. Để tiến hành hoạt động sản xuất thuận lợi và đạt hiệu quả cao, ngoài các yếu tố cơ bản nh NVL, CCDC, thực tế đòi hỏi phải tiêu hao một số khác nh … công cụ, dụng cụ, chi phí thuê mớn, kiểm nghiệm, chi phí lán trại Những … khoản chi phí này không trực tiếp tham gia cấu thành thực thể sản phẩm, nh ng có vai trò làm cho hoạt động sản xuất diễm ra nhịp nhàng, đều đặn. Đấy là chi phí sản xuất chung. Tại công ty xây dựng & phát triển nông thôn, khoản mục CPSXC bao gồm:
 • 42
NGHI DINH 652013NDCP

NGHI DINH 652013NDCP

Khai quyết toán thuế TRANG 20 theo mức thuế suất 20% trên thu nhập có trách nhiệm khai quyết toán thuế năm, trừ các trường hợp sau: a Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm n[r]
 • 22
TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN, PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DỊCH VỤ HOA SƠN

TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN, PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DỊCH VỤ HOA SƠN

trích theo lơng, ghi chép kế toán tổng hợp tiền lơng, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ. - Thủ quỹ (1 ngời): là ngời trực tiếp quản lý quỹ tiền mặt của công ty, thực hiện các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến việc thu, chi tiền mặt và việc bảo quản tiền mặt tại quỹ căn cứ vào các chứng từ hợp lệ, hợp pháp. Cuối mỗi ngày thủ quỹ tiến hành kiểm kê số tồn quỹ tiền mặt thực tế và đối chiếu với số liệu của sổ quỹ tiền mặt và sổ kế toán tiền mặt nếu có chênh lệch kế toán và thủ quỹ phải kiểm tra lại để xác định rõ nguyên nhân và kiến nghị biện pháp xử lý chênh lệch. Một nguyên tắc cơ bản mà công ty đang áp dụng là nguyên tắc bất kiêm nhiệm đặc biệt là đối với kế toán tiền mặt và thủ quỹ.
 • 43
Kinh nghiệm kiểm tra nhanh báo cáo tài chính trước khi quyết toán

Kinh nghiệm kiểm tra nhanh báo cáo tài chính trước khi quyết toán

Kỹ năng lập báo cáo tài chính & quyết toán thuế là những kỹ năng cần thiết cho bất kỳ ai muốn làm việc trong lĩnh vực kế toán và tài chính. Tuy nhiên, việc làm thế nào để kiểm tra xem báo cáo tài chính đã lên đúng chưa và còn sai sót gì không thì hiện nhiều kế toán vẫn chưa nắm rõ. Sau đây là một số kỹ năng giúp kiểm tra nhanh báo cáo tài chính, quyết toán thuế của mình trước khi in ra trình ký.
 • 6
THUẾ VÀ KẾ TOÁN THUẾ TÀI NGUYÊN, THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - THẢO LUẬN KẾ TOÁN THUẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

THUẾKẾ TOÁN THUẾ TÀI NGUYÊN, THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - THẢO LUẬN KẾ TOÁN THUẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Thuế và Kế toán Thuế tài nguyên, Thuế bảo vệ môi trường - Thảo luận kế toán thuế - Đại học Thương Mại. 1.1.1.Khái niệm: Thuế tài nguyên là loại thuế gián thu, là số tiền mà tổ chức, cá nhân phải nộp cho Nhà nước khi khai thác tài nguyên thiên nhiên (nếu tài nguyên này thuộc đối tượng chịu thuế). Theo đó, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân khi khai thác tài nguyên thiên nhiên thì có nghĩa vụ đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế theo quy định.
 • 28
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THUẾ TNDN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THUẾ TNDN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

• QUYẾT TOÁN THUẾ Theo đIều 14 luật thuế TNDN sửa đổi năm 2003 quy định: _Cơ sở kinh doanh _ _phảI thực hiện quyết toán thuế hang năm với cơ quan thuế; Năm quyết toán thuế đợc _ _tính th[r]
 • 50
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE THUẾ ĐIỆN TỬ HỖ TRỢ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE THUẾ ĐIỆN TỬ HỖ TRỢ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE THUẾ ĐIỆN TỬHỖ TRỢ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE THUẾ ĐIỆN TỬHỖ TRỢ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE THUẾ ĐIỆN TỬHỖ TRỢ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE THUẾ ĐIỆN TỬHỖ TRỢ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN
 • 22
34 lưu ý khi làm báo cáo tài chính và quyết toán thuế năm 2019

34 lưu ý khi làm báo cáo tài chính và quyết toán thuế năm 2019

Kỹ năng lập báo cáo tài chính & quyết toán thuế là những kỹ năng cần thiết cho bất kỳ ai muốn làm việc trong lĩnh vực kế toán và tài chính. Tuy nhiên trong quá trình lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế sẽ không tránh khỏi những sai sót. Chính vì vậy các kế toán cần ghi nhớ 34 lưu ý dưới đây để lập báo cáo tài chính chính xác nhất.
 • 9
34 lưu ý khi làm báo cáo tài chính và quyết toán thuế năm 2019

34 lưu ý khi làm báo cáo tài chính và quyết toán thuế năm 2019

Kỹ năng lập báo cáo tài chính & quyết toán thuế là những kỹ năng cần thiết cho bất kỳ ai muốn làm việc trong lĩnh vực kế toán và tài chính. Tuy nhiên trong quá trình lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế sẽ không tránh khỏi những sai sót. Chính vì vậy các kế toán cần ghi nhớ 34 lưu ý dưới đây để lập báo cáo tài chính chính xác nhất.
 • 9
CÁC BƯỚC QUYẾT TOÁN THUẾ CÔNG TY XÂY DỰNG

CÁC BƯỚC QUYẾT TOÁN THUẾ CÔNG TY XÂY DỰNG

- CÁC LƯU Ý ĐỐI VỚI HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO > 20.000.000 Các trường hợp chuyển khoản giữa bên Mua và bên Bán như sau: Bên Mua Nộp thẳng tiền vào tài khoản bên Bán = Giấy nộp tiền => Không hợp l[r]
 • 15
SỔ SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ

SỔ SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ

Sổ sách quyết toán thuế Hiện nay em đang làm ở 01 công ty thực phẩm, được thành lập đúng 04 năm, nhưng chưa quyết toán thuế lần nào, vì em là người nhà nên biết rõ về công ty, hàng tháng đều nộp báo cáo thuế và báo cáo tài chính hàng năm, nhưng sổ sách công ty em thì rất lộn xộn, đã thay Kế toán trưởng nhiều lần.
 • 2
TỔ CHỨC DỊCH VỤ KÊ KHAI VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẠI LÝ THUẾ TPM

TỔ CHỨC DỊCH VỤ KHAI VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẠI LÝ THUẾ TPM

Luận văn kiểm toán Tổ chức dịch vụ kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty cổ phần tư vấn và đại lý thuế TPM Luận văn kiểm toán Tổ chức dịch vụ kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty cổ phần tư vấn và đại lý thuế TPM Luận văn kiểm toán Tổ chức dịch vụ kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty cổ phần tư vấn và đại lý thuế TPM
 • 72
Kinh nghiệm kiểm tra nhanh báo cáo tài chính trước khi quyết toán

Kinh nghiệm kiểm tra nhanh báo cáo tài chính trước khi quyết toán

Kỹ năng lập báo cáo tài chính & quyết toán thuế là những kỹ năng cần thiết cho bất kỳ ai muốn làm việc trong lĩnh vực kế toán và tài chính. Tuy nhiên, việc làm thế nào để kiểm tra xem báo cáo tài chính đã lên đúng chưa và còn sai sót gì không thì hiện nhiều kế toán vẫn chưa nắm rõ. Sau đây là một số kỹ năng giúp kiểm tra nhanh báo cáo tài chính, quyết toán thuế của mình trước khi in ra trình ký.
 • 6
45 CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TÍNH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY THỰC PHẨM MIỀN BẮC - FINOXIM

45 CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TÍNH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY THỰC PHẨM MIỀN BẮC - FINOXIM

Ngoài ra , còn kiểm tra số liệu báo cáo quyết toán của các đơn vị cơ sở , lập báo cáo quyết toán toàn công ty , theo dõi kịp thời số liệu tài sản hiện có tại công ty - Kế toán tổng hợp :[r]
 • 48
công tác tổ chức kế toán lao động tiền lương và các khoản tính theo lương tại công ty thực phẩm miền bắc

công tác tổ chức kế toán lao động tiền lương và các khoản tính theo lương tại công ty thực phẩm miền bắc

Ngoài ra , còn kiểm tra số liệu báo cáo quyết toán của các đơn vị cơ sở , lập báo cáo quyết toán toàn công ty , theo dõi kịp thời số liệu tài sản hiện có tại công ty - Kế toán tổng hợp :[r]
 • 47
LUẬN VĂN: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN DỰ ÁN DO CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN STT THỰC HIỆN PPS

LUẬN VĂN: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN DỰ ÁN DO CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN STT THỰC HIỆN PPS

Chương I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN STT 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty hợp danh Kiểm toán và Tư vấn STT Công ty hợp danh Kiểm toán và Tư vấn STT (Việt Nam) ra đời ngày 19/05/2004 với hai văn phòng ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. STT là công ty hợp danh đầu tiên được cấp giấy phép tại Việt Nam cung cấp các dịch vụ kiểm toán, kế toán, tư vấn và các dịch vụ chuyên nghiệp. Công ty luôn kết hợp được những hiểu biết và chuyên môn trong nước với phương pháp quốc tế trong việc thực hiện kiểm toán. Thêm vào đó việc tuân thủ chặt chẽ các chuẩn mực quốc tế với sự giám sát của các chuyên gia kiểm toán hàng đầu của nước ngoài sẽ là sự đảm bảo về chất lượng, đạo đức và sự độc lập về dịch vụ kiểm toán của chúng tôi. STT có khả năng kết hợp hài hoà giữa các nhân viên kiểm toán và tư vấn Việt Nam với các chuyên gia kiểm toán người nước ngoài để hỗ trợ các khách hàng trong việc trợ giúp khách hàng trong việc thực hiện các giải pháp được phản ánh theo các thông lệ. Được thành lập bởi các chuyên gia hàng đầu với nhiều kinh nghiệm về kế toán, kiểm toán và tư vấn chuyên nghiệp đã được đào tạo và làm việc thực tế tại các tập đoàn kế toán kiểm toán hàng đầu thế giới, STT hướng tới trở thành nhà cung cấp hàng đầu các dịch vụ chuyên nghiệp về kế toán và kiểm toán ở Việt Nam cho các khách hàng là các công ty lớn trong nước và cũng như các doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài. Công ty tập trung vào cung cấp các dịch vụ có chất lượng cao và các lợi ích gia tăng kèm theo từ đó tạo ra lợi thế cạnh tranh cho khách hàng trong điều kiện nền kinh tế thị trường có nhiều biến động. Để đạt được mục tiêu đó, STT đã được sự hỗ trợ rất lớn từ việc có thể tiếp cận và cập nhật các kiến thức cũng như kinh nghiệm của Tập đoàn RSM International (“RSMi”), và nhờ khả năng có thể áp dụng và phát huy kinh nghiệm quốc tế, nguồn lực và sức mạnh từ mạng lưới các thành viên của tập đoàn RSM International.
 • 78
LUẬN VĂN THẠC SĨ VẬN DỤNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG KÊ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN K J VINA

LUẬN VĂN THẠC SĨ VẬN DỤNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN K J VINA

 Về chi phí “bôi tr n” ha “tiêu cực phí” Đây là hiện tượng phổ biến đ ng diễn ra rất tinh vi và kín đáo ở mọi lĩnh vực, mọi đị phương, làm nản lòng và mất niềm tin ở các DN, song Nhà nước vẫn chư có giải pháp triệt để. Chính loại chi phí này vô h nh dung đã đẩy chi phí thực tế của doanh nghiệp tăng lên, dẫn đến hiệu quả kinh doanh giảm xuống. Làm cho DN Việt Nam so với các DN các nước luôn ở thế yếu hơn, thậm chí khoảng cách về năng suất, chất lượng và hiệu quả ngày càng giãn ra. Nguy hiểm hơn, chính chi phí bôi trơn đã làm một bộ phận cán bộ công chức ngành thuế, hải quan thoái hóa, biến chất, ảnh hưởng lớn đến uy tín củ Đảng và Nhà nước ta. Về vấn đề này và trong phạm vi thuế khóa tác giả xin kiến nghị:
 • 107
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CẦU I THĂNG LONG

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CẦU I THĂNG LONG

Phó giám đốc: Bao gồm Phó Giám đốc nội chính, Phó Giám đốc kỹ thuật, Phó Giám đốc vật tư thiết bị phụ trách về công việc của mình được giao. - Phòng kế hoạch: Với nhiệm vụ lập kế hoạch sản xuất , trình duyệt với tổng Công ty theo quí năm. Thực hiện việc giao khoán gọn công trình, hạng mục công trình cho các đội và công trường. Lập và điều chỉnh các dự toán, thanh quyết toán các công trình, cùng các phòng ban có liên quan giải quyết các thủ tục ban đầu như giải quyết mặt bằng thi công, đền bù…
 • 39
Nộp thừa thuế thu nhập có được nhận lại tiền chênh lệch

Nộp thừa thuế thu nhập có được nhận lại tiền chênh lệch

Nộp thừa thuế thu nhập, có được nhận lại tiền chênh lệch? Người lao động trong năm quyết toán có số thuế nộp thừa (số tạm nộp > số thực tế phải nộp) có được nhận lại tiền chênh lệch không? Ai giải quyết và thủ tục ra sao?Khi quyết toán thuế cuối năm phát sinh ra số thuế nộp thừa, Cục thuế phải trả lại cho công ty. Công ty tự chọn ra một số người nộp thừa và xuất biên lai khấu trừ thuế cho họ để tự quyết toán với cục thuế. Công ty làm vậy có đúng không? Điều này có gây thiệt hại cho những người tự lên quyết toán tại cục thuế không? Trả lời có tính chất tham khảo Theo khoản 3, mục II, phần D Thông tư số 842008TTBTC, cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp sau: Số tiền thuế thu nhập cá nhân đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp trong kỳ tính thuế. Cá nhân đã nộp thuế thu nhập cá nhân nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế. Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã đăng ký thuế và có mã số thuế.Như vậy đối với những cá nhân khi quyết toán thuế trong kỳ tính thuế mà có số thuế nộp thừa (có số thuế tạm nộp lớn hơn số thuế thực tế phải nộp) và cá nhân đó đã đăng ký thuế và có mã số thuế thì được hoàn số tiền thuế nộp thừa.Cơ quan thuế quản lý trực tiếp công ty bạn có trách nhiệm giải quyết việc hoàn thuế.Về thủ tục hoàn thuế, hồ sơ hoàn thuế gồm có: Văn bản đề nghị hoàn thuế theo mẫu số 01HTBT ban hành kèm theo Thông tư số 602007TTBTC ngày 1462007 của Bộ Tài chính. Bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu. Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Chứng từ khấu trừ thuế, biên lai thu thuế thu nhập cá nhân. Chứng từ xác định tình trạng kết thúc thời gian làm việc như quyết định nghỉ hưu, quyết định thôi việc, bản thanh lý hợp đồng lao động, bảng kê xác định ngày cư trú... (nếu có). Giấy ủy quyền trong trường hợp ủy quyền khai hoàn thuế (nếu có).Người đề nghị hoàn thuế nộp hồ sơ hoàn thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp công ty bạn.Việc hoàn thuế cho người lao động, công ty phải thực hiện theo đúng quy định tại khoản 3, mục II, phần D Thông tư số 842008TTBTC. Trường hợp công ty bạn hoàn trả lại số thuế nộp thừa cho người lao động như cách nêu trên là không phù hợp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.Luật sư TRỊNH VĂN HIỆP
 • 1
Những bước kế toán cần làm để khóa sổ kế toán, quyết toán thuế và hạch toán tiền lương

Những bước kế toán cần làm để khóa sổ kế toán, quyết toán thuế và hạch toán tiền lương

1. Những bước kế toán cần làm để khóa sổ kế toán và quyết toán thuế 2. Cách hạch toán tiền lương, các khoản trích theo lương cho người lao độngTrả lời:1. Những bước kế toán cần làm để khóa sổ kế toán và quyết toán thuế Để giúp các bạn kế toán mới hệ thống các công việc cần làm khi chuẩn bị quyết toán năm, bài viết tổng hợp sưu tầm được, hướng dẫn các bước chi tiết cũng như cách sắp xếp và chuẩn bị sổ sách cần thiết.2. Cách hạch toán tiền lương, các khoản trích theo lương cho người lao độngHạch toán tiền lương với người lao động dựa trên cơ sở các chứng từ hạch toán thời gian lao động (bảng chấm công), kết quả lao động (bảng kê khối lượng công việc hoàn thành, biên bản nghiệm thu…) và kế toán tiền lương tiến hành tính lương sau khi đã kiểm tra các chứng từ.
 • 11
Bài thuyết trình: Hóa đơn thuế - Quyết toán thuế

Bài thuyết trình: Hóa đơn thuế - Quyết toán thuế

Bài thuyết trình Hóa đơn thuế - Quyết toán thuế giới thiệu đến các bạn những kiến thức về hóa đơn thuế, nguyên tắc sử dụng hóa đơn, hóa đơn thuế giá trị gia tăng, quyết toán thuế, quyết toán thuế tư nhân doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài thuyết trình để nắm bắt nội dung chi tiết.
 • 38

Xem thêm

Từ khóa: kế toán nghiệp vụ thuếkế toán nghiệp vụ thuếcông việc kế toán nghiệp vụ thuếhoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cp bao bì và in công nghệ cao đình vũkế toán nghiệp vụ đầu tư tài chínhNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ