0
 1. Trang chủ >
 2. Công Nghệ Thông Tin >
 3. Phần cứng >

Nhấp chọn mục Change my picture

THU THUAT NANG CAP MAY TINH

THU THUAT NANG CAP MAY TINH

Đây không phải là tính năng cần thiết cho máy, nên có thể tắt nó đi: nhấp chuột phải vào My Computer, chọn Properties > Advanced, mục Error Reporting , chọn Disable err[r]
 • 5
KHÓA INTERNET EXPLORER BẰNG MẬT KHẨU

KHÓA INTERNET EXPLORER BẰNG MẬT KHẨU

Khóa Internet Explorer bằng mật khẩu Nếu bạn muốn không cho ngươi khác sử dụng IE khi bạn đi vắng thì đây sẽ là 1 giải pháp hữu hiệu đấy. Đầu tiên bạn mở IE lên :chọn menu Tools ->Internet options->chọn thẻ Content- >ở mục Content Advisor bạn nhấp vào Enable sau đó bạn chọn tiếp thẻ General và chọn tiếp Create Password->viec kế tiếp là bạn chỉ cần nhập pass bảo vệ vào thôi.Heee.
 • 1
SAMS TEACH YOURSELF MICROSOFT EXPRESSION WEB 3 IN 24 HOURS P4 PPS

SAMS TEACH YOURSELF MICROSOFT EXPRESSION WEB 3 IN 24 HOURS P4 PPS

Exploring the Pictures Toolbar In Hour 6, “Getting Visual, Part 1: Adding Images and Graphics,” you learned how to insert an image into a page and how to use the Picture Properties dialog to change the way the image relates to the other content on the page. But what if you want to change the appearance of the image itself? Maybe after you insert it into the page, you notice that it is too bright or that it needs cropping. Normally this requires you to open the image file in an image editor such as Photoshop or Expression Design, make the necessary changes, reimport the image into Expression Web 3, and finally replace the image on your page with a new one. Well, those days are over. Expres- sion Web 3 has a built-in set of tools to help you do simple image editing without leaving the program. The Pictures toolbar conveniently contains these tools (see Figure 7.1).
 • 30
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE CÁ NHÂN EASYVN - LẤY MÃ HTML VÀ ĐƯA LÊN TRANG WEB

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE CÁ NHÂN EASYVN - LẤY MÃ HTML VÀ ĐƯA LÊN TRANG WEB

Nhấp vào menu File rồi chọn Save as Web Page TRANG 2 Trong mục File name, nhập vào một tên, ví dụ trang1 Trong mục Save in, chọn thư mục để chứa file, ví dụ thư mục D:\website Dùng Windo[r]
 • 4
MCSE WIN 2000 SERVER  THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG WINDOWS 2000 SERVER PART 8 POT

MCSE WIN 2000 SERVER THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG WINDOWS 2000 SERVER PART 8 POT

7. Bạn nhìn thấy một hộp thoại cảm ơn vì đã sử dụng. Đóng hộp thoại lại. Quản lý các dịch vụ Windows 2000 Một dịnh vụ là một chương trình, một thủ tục, hoặc là quá trình thực thi một chức năng cụ thể với hệ điều hành Windows 2000. Bạn quản lý các dịch vụ thông qua Services Window như trong hình 3.43. Bạn có thể truy cập vào cửa sổ này theo nhiều cách khác nhau như là : thông qua tiện ích Computer Management (Nhấp chuột phải vào My Computer, chọn Manage, Mở Services and Applications và mở Services), thông qua Administrative Tools, hoặc một trình liên kết trong MMC
 • 6
Unit 5 Listen and read

Unit 5 Listen and read

 Trên màn hình bên trái mở theo đường dẫn sau: My Network Places – Entries Network – Microsoft Windows Network – nhấp chọn Workgroup trên màn hình bên phải là toàn bộ các máy tính có t[r]
 • 11
QUY TRÌNH SỬ DỤNG THIẾT BỊ TẠO DÒNG ODEN AT/2H PPS

QUY TRÌNH SỬ DỤNG THIẾT BỊ TẠO DÒNG ODEN AT/2H PPS

Cài đặt các thông số thí nghiệm thực hiện như sau: - Chọn mục APPLICATION trong khối MENU: + Xoay núm CHANGE trên khối MENU đến vị trí APPLICATION đèn APPLICATION sáng và mục APPLICATION[r]
 • 21
UNIT 2: LESSION 4

UNIT 2: LESSION 4

PICTURE DRILL:_ - THIS IS MY CLASS.. - THIS IS MY SCHOOL.[r]
 • 15
CẢI THIỆN TỐC ĐỘ KHỞI ĐỘNG CỦA WINDOWS XP POTX

CẢI THIỆN TỐC ĐỘ KHỞI ĐỘNG CỦA WINDOWS XP POTX

Click vào nút dấu cộng đứng trước mục “Windows Settings” phía dưới phần “Computer Configuration”, chọn “Scripts Startup/Shutdown”, nhấp đúp chuột vào mục “Shutdown” nằm ở cửa sổ bên phải[r]
 • 4
1000 THỦ THUẬT WINDOWS  PC PART 34 DOCX

1000 THỦ THUẬT WINDOWS PC PART 34 DOCX

phương án hoàn hảo . Người sử dụng có thể chỉ định vị trí hoặc thay đổi kích cở bộ nhớ ảo để đạt mức tối ưu . Cách thực hiện : - Trên Windows 9X : Nhấp chuột phải vào MyComputer , chọn Properties - Performance , bấm
 • 5
678 CÂU HỎI  TRẢ LỜI VỀ MÁY TÍNH PART 34 POT

678 CÂU HỎI TRẢ LỜI VỀ MÁY TÍNH PART 34 POT

phương án hoàn hảo . Người sử dụng có thể chỉ định vị trí hoặc thay đổi kích cở bộ nhớ ảo để đạt mức tối ưu . Cách thực hiện : - Trên Windows 9X : Nhấp chuột phải vào MyComputer , chọn Properties - Performance , bấm
 • 5
Hướng dẫn học Office 2010 - Phần 4 ppsx

Hướng dẫn học Office 2010 - Phần 4 ppsx

3. Gửi thư số lượng lớn với Word Nhiều ngƣời nghĩ rằng, tính năng trộn thƣ (mail merge) chỉ dùng để in nhãn cho thƣ tín. Bạn có thể đến bất kỳ thƣ mục danh bạ liên lạc nào trong Outlook và sử dụng lệnh Tools.Mail Merge để khởi chạy một tác vụ soạn email và gửi đồng loạt với tiện ích MS Word mà không cần in thƣ ra giấy. Thực tế cho thấy, một email cá nhân có địa chỉ ngƣời nhận cụ thể thƣờng dễ dàng qua mặt đƣợc các bộ lọc thƣ rác hơn email đƣợc gửi với địa chỉ ngƣời nhận là một địa chỉ thành phần trong mục Bcc.
 • 154
PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG INDENTIFICATION CHANGE TRONG QUY TRÌNH CÀI ĐẶT MAYA CỦA QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ P3 DOCX

PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG INDENTIFICATION CHANGE TRONG QUY TRÌNH CÀI ĐẶT MAYA CỦA QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ P3 DOCX

BẠN NHẤP CHỌN TRANG 3 TRONG CỬA SỔ AW1 PROPERTIES, CHỌN TỚI KHUNG CHỌN ATTRIBUTES VÀ NHẤP BỎ CHỌN Ô READ-ONLY NẾU CÓ DẤU THÌ THUỘC TÍNH ĐÓ CÓ HIỆU LỰC.. XONG NHẤP VÀO NÚT APPLY, RỒI NHẤP[r]
 • 5
1000 THỦ THUẬT WINDOWS  PC PART 29 POTX

1000 THỦ THUẬT WINDOWS PC PART 29 POTX

chọn hơn nữa với See more... và quay lại với See previous). Tới đây, chắc bạn đã cảm thấy phần nào sức mạnh phi thường của tay trợ lý và hãy từ từ làm theo hướng dẫn trên màn hình nhằm giải quyết công việc được tốt nhất. Để đóng hộp văn bản,
 • 5
TẠO BIỂU TƯỢNG

TẠO BIỂU TƯỢNG "KHÔNG ĐỤNG HÀNG" CHO CÁC THƯ MỤC PPSX

mục. Trong cửa sổ Select icon Folder xuất hiện, bạn có thể mở thư viện trong khung Icon libraries chứa biểu tượng ở danh sách bên trái để xem và chọn một biểu tượng trong khung bên phải. Ngoài ra bạn cũng có thể thêm biểu tượng ở một thư viện khác nằm ngoài danh sách bằng cách nhắp nút dấu cộng (+) hoặc Open (biểu tượng tập tin mở trên góc phải), còn muốn bỏ đi thì bấm dấu trừ (-).
 • 12
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP INPLIPT EDITOR TRONG QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI WINDOWSNT ĐỂ TƯƠNG THÍCH CHƯƠNG TRÌNH ĐỒ HỌA PHẦN 3 PPTX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP INPLIPT EDITOR TRONG QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI WINDOWSNT ĐỂ TƯƠNG THÍCH CHƯƠNG TRÌNH ĐỒ HỌA PHẦN 3 PPTX

BẠN NHẤP CHỌN TRANG 3 TRONG CỬA SỔ AW1 PROPERTIES, CHỌN TỚI KHUNG CHỌN ATTRIBUTES VÀ NHẤP BỎ CHỌN Ô READ-ONLY NẾU CÓ DẤU THÌ THUỘC TÍNH ĐÓ CÓ HIỆU LỰC.. XONG NHẤP VÀO NÚT APPLY, RỒI NHẤP[r]
 • 5
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU TỔNG QUÁT CÁCH CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KỸ THUẬT ĐỒ HỌA TRÊN MAYA PHẦN 3 PPS

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU TỔNG QUÁT CÁCH CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KỸ THUẬT ĐỒ HỌA TRÊN MAYA PHẦN 3 PPS

BẠN NHẤP CHỌN TRANG 3 TRONG CỬA SỔ AW1 PROPERTIES, CHỌN TỚI KHUNG CHỌN ATTRIBUTES VÀ NHẤP BỎ CHỌN Ô READ-ONLY NẾU CÓ DẤU THÌ THUỘC TÍNH ĐÓ CÓ HIỆU LỰC.. XONG NHẤP VÀO NÚT APPLY, RỒI NHẤP[r]
 • 5
CÀI ĐẶT MAYA PART3 PDF

CÀI ĐẶT MAYA PART3 PDF

BẠN NHẤP CHỌN TRANG 3 TRONG CỬA SỔ AW1 PROPERTIES, CHỌN TỚI KHUNG CHỌN ATTRIBUTES VÀ NHẤP BỎ CHỌN Ô READ-ONLY NẾU CÓ DẤU THÌ THUỘC TÍNH ĐÓ CÓ HIỆU LỰC.. XONG NHẤP VÀO NÚT APPLY, RỒI NHẤP[r]
 • 5
Giáo trình tổng hợp những kỹ thuật cho chương trình đồ họa Maya phần 3 docx

Giáo trình tổng hợp những kỹ thuật cho chương trình đồ họa Maya phần 3 docx

BẠN NHẤP CHỌN TRANG 3 TRONG CỬA SỔ AW1 PROPERTIES, CHỌN TỚI KHUNG CHỌN ATTRIBUTES VÀ NHẤP BỎ CHỌN Ô READ-ONLY NẾU CÓ DẤU THÌ THUỘC TÍNH ĐÓ CÓ HIỆU LỰC.. XONG NHẤP VÀO NÚT APPLY, RỒI NHẤP[r]
 • 5
Tài liệu Chia Site logic cho Domain Network (lab 9) docx

Tài liệu Chia Site logic cho Domain Network (lab 9) docx

Logon vào local Admin, Click phải vào My Computer  Properties Chọn Tab Computer Name  Click Change Chọn Domain, nhập vào NhatNghe.Local  OK TRANG 5 BƯỚC 2: Nâng cấp DC2 thành Addition[r]
 • 20
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁP 2000 V12  HỆ DẦM GHÉP

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁP 2000 V12 HỆ DẦM GHÉP

Tương tự như vậy, vẫn giữ chuột bạn vẽ tiếp bằng cách nhấp chọn vào ô lưới thứ 2 theo trục X như hình bên dưới : Bạn tiếp tục thực hiện cho đến khi vẽ xong các đường thẳng thì nhấn phím ESC trên bàn phím để kết thúc lệnh vẽ. Để nhìn thấy rõ bạn nhấp chọn vào F7 trên bàn phím, kết quả sẽ như hình bên dưới.
 • 25
Bài 12 biên tập kênh hình ảnh

Bài 12 biên tập kênh hình ảnh

Hoàn tất bài học này, các em biết cách chỉnh sửa và tạo hiệu ứng hình ảnh trong phẩn mềm Photo Story 3 for Windows.1. Tại cửa sổ Import and arrange your picture, chọn hình ảnh cần chỉnh sửa, nhấp chuột vào nút Edit.
 • 11
PHÂN TICH THIẾT KẾ ĐƯỜNG MẠCH IN BẰNG PHẦN MỀM ORCAD PDF

PHÂN TICH THIẾT KẾ ĐƯỜNG MẠCH IN BẰNG PHẦN MỀM ORCAD PDF

- Bố trí linh kiện và cho nối các đường mạch in theo quy định. Các đường mạch in phải thẳng vuông góc cạnh (chọn chiến thuật, kiểu vẽ vuông góc cạnh). Hình 7.12 Tùy thời điểm cụ thể và thực tế thị trường, sinh viên có thể thực tập công việc khác nhưng nội dung vẫn nằm trong mảng kiến thức này.
 • 8
CRACKER HANDBOOK 1 0 PART 260 PPT

CRACKER HANDBOOK 1 0 PART 260 PPT

Nhấp chuột phải trên cửa sổ này, chọn Save file để lưu ra một file khác (Patch_1. exe). Chạy file Patch_1. exe, nhập vào Name/Serial , nhấn OK. Waa … waa, một thông báo ”License To : Name”. Có lẽ là chúng ta đã patch đúng rồi chăng ? Các bạn chớ vội mừng, hãy tắt chương trình đi và khởi động lại xem sao. Hic … hic ta thấy tiêu đề chương trình là trial version, 50% conversion, như vậy có nghĩa là vào lúc bắt đầu, chương trình sẽ test lại đăng ký, đây là một kỹ thuật anti patching, và khi bạn đăng ký chương trình chỉ chấp nhận đăng ký đó trong phiên làm việc hiện thời. Load file Patch_1. exe trong Olly, chúng ta tìm được chuỗi trial version, 50% conversion tại địa chỉ 00422ADD, lần lên một chút chúng ta sẽ thấy hàm kiểm tra
 • 6
19 THỦ THUẬT GIÚP CẢI THIỆN VÀ NÂNG CẤP MÁY TÍNH POT

19 THỦ THUẬT GIÚP CẢI THIỆN VÀ NÂNG CẤP MÁY TÍNH POT

9 - Co khá nhiều chương trình hoặc dịch vụ của Windows co khả năng được kích hoạt để chạy vào một khoảng thời gian nào đo. Hiện tượng này xảy ra vào lúc máy phải xử lý những dữ liệu co kích thước lớn nên thường gây treo máy. Để máy hoạt động ổn định hơn, bạn hãy tắt tính năng này đi bằng cách vào Start > Run, gõ tasks để vào Task Scheduled, xoa tất cả các mục trong đo nếu co. 10 - Khi cài phần mềm, bạn thường được hướng dẫn chọn Yes liên tục cho đến khi kết thúc. Nếu làm như vậy, bạn đã cài tất cả những thông tin không cần thiết trong goi sản phẩm đo. Noó cũng co nghĩa không thể kiểm soát những gì đưa vào máy tính.
 • 5
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH CẤU TẠO QUY TRÌNH TỰ ĐỘNG HÓA MAINSERVER DÙNG THAM BIẾN DÒNG LỆNH P8 DOC

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH CẤU TẠO QUY TRÌNH TỰ ĐỘNG HÓA MAINSERVER DÙNG THAM BIẾN DÒNG LỆNH P8 DOC

Bước cuối cùng này rất quan trọng, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết ở chương Group Policy , đó là thiết lập các Group Policy áp dụng cho OU này. Bạn vào Tab Group Policy , nhấp chuột vào nút New để tạo mới một GPO , sau đó nhấp chuột vào nút Edit để hiệu chỉnh chính sách. Trong ví dụ này chúng ta tạo một chính sách cấm không cho phép dùng ổ đĩa CD-ROM áp dụng cho tất cả các người dùng trong
 • 5
ÔN THI NGHỀ 2008 PHẦN 75 TIẾT

ÔN THI NGHỀ 2008 PHẦN 75 TIẾT

B1: Đánh dấu chọn ơ cần xĩa B2: Table  Delete  Cells… B3: Chọn một trong các mục sau: Shift cells left: Xĩa ơ đang chọn rồi đẩy các ơ cịn lại sang trái Shift cells up: Xĩa ơ đang chọn rồi đẩy các ơ cịn lại lên trên Delete entire row: xĩa nguyên 1 hàng
 • 24
TỰ HỌC MICROSOFT POWERPOINT 2010 PHAN 1 DOCX

TỰ HỌC MICROSOFT POWERPOINT 2010 PHAN 1 DOCX

5. Ngoài ra, chúng ta có thể chèn âm thanh từ các nguồn khác như là thư viện Clip Art Audio hoặc ghi âm với tính năng Record Audio . 6. Với tính năng Trim Audio , chúng ta có thể cắt bỏ bớt các đoạn âm thanh không cần thiết và chỉ chừa lại một phần của tập tin âm thanh. Bạn chọn vào biểu tượng hình loa trên slide và vào ngăn Audio Tools , nhóm Editing , chọn lệnh Trim Audio .
 • 100
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH TỰ ĐỘNG HÓA SERVER DÙNG THAM BIẾN DÒNG LỆNH P8 POT

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH TỰ ĐỘNG HÓA SERVER DÙNG THAM BIẾN DÒNG LỆNH P8 POT

các đối tượng cơ bản của hệ thống Active Directory . Theo hình trên chúng ta thấy trong miền netclass.edu.vn có các mục sau: - Builtin : chứa các nhóm người dùng đã được tạo và định nghĩa quyền sẵn. - Computers : chứa các máy trạm mặc định đang là thành viên của miền. Bạn cũng có thể dùng tính năng này để kiểm tra một máy trạm gia nhập vào miền có thành công không.
 • 5
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH QUY TRÌNH HỆ SỐ ỨNG DỤNG MAINSERVER DÙNG THAM BIẾN DÒNG LỆNH P8 POT

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH QUY TRÌNH HỆ SỐ ỨNG DỤNG MAINSERVER DÙNG THAM BIẾN DÒNG LỆNH P8 POT

các đối tượng cơ bản của hệ thống Active Directory . Theo hình trên chúng ta thấy trong miền netclass.edu.vn có các mục sau: - Builtin : chứa các nhóm người dùng đã được tạo và định nghĩa quyền sẵn. - Computers : chứa các máy trạm mặc định đang là thành viên của miền. Bạn cũng có thể dùng tính năng này để kiểm tra một máy trạm gia nhập vào miền có thành công không.
 • 5
ĐƯA ÂM THANH VÀO FILE ẢNH

ĐƯA ÂM THANH VÀO FILE ẢNH

(TNTT&GT) Bạn có thể làm cho những tấm ảnh của mình sinh động hơn bằng cách chèn âm thanh vào chúng. Dịch vụ trực tuyến Fotobabble có thể giúp bạn làm được điều này một cách dễ dàng. Trước hết, bạn truy cập vào www.fotobabble.com, tạo một tài khoản, rồi đăng nhập vào để sử dụng. Tại trang chủ, bạn nhấp vào mục Get Started. It’s free! Bên dưới mục Create a Fotobabble, tại mục Title, điền tiêu đề của bức ảnh, nhấp nút Browse hoặc chọn tập tin để chọn file ảnh từ máy tính rồi nhấp nút Create. Tiếp theo, bạn nhấp nút Record để bắt đầu thu âm để chèn vào ảnh, nhấp Play để nghe lại và nhấp Save để lưu ảnh.
 • 1
TOÀN TẬP SỬ DỤNG VÀ TUỲ BIẾN MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK : TUỲ CHỈNH TÀI KHOẢN CÁ PDF

TOÀN TẬP SỬ DỤNG VÀ TUỲ BIẾN MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK : TUỲ CHỈNH TÀI KHOẢN CÁ PDF

Với XXXXXXXXXXXX là ID Profile của bạn, tuy nhiên FB cung cấp 1 tính năng cho bạn thay đổi URL này thành dạng trực quan hơn có dạng: http://www.facebook.com/YOURURLNAME Với YOURURLNAME là tên bạn tự chọn cho mình. Để làm được việc này bạn truy cập vào địa chỉ http://www.facebook.com/uername sau đó chọn một URL Name
 • 10
LUYEN THUYET NGHE 2009_ON THI_20_TRANG

LUYEN THUYET NGHE 2009_ON THI_20_TRANG

B1: Nhắp dấu chọn 1 ơ nơi muốn chèn B2: Table  Insert  Cells…  hộp thoại xuất hiện B3: Chọn một trong các mục sau: Shift cells right: ơ mới chèn vào  đẩy ơ đang chọn sang phải Shift cells down: ơ mới chèn vào  đẩy ơ đang chọn xuống dưới Shift entire row: chèn thêm một hàng mới
 • 21
PHIÊN BẢN UPDATE LỖI WIN XP 10 2010 PART 58 POTX

PHIÊN BẢN UPDATE LỖI WIN XP 10 2010 PART 58 POTX

Tiếp theo chọn tên tài khoản muốn xoá, chọn Delete the account, nhấn Keep Files, và cuối cùng chọn Delete Account. Mặc dù tài khoản đã bị xoá đi nhưng tất cả các tập tin ở màn hình desktop, và thư mục My Documents sẽ được đặt trong một thư mục mới trên desktop của tài khoản người quản trị, nhưng hãy nhớ rằng tất cả các email hoặc các cài đặt khác ứng với tài khoản trên sẽ bị mất đi vĩnh viễn.
 • 5
THỰC HÀNH VỚI CIRCUIT MAKER

THỰC HÀNH VỚI CIRCUIT MAKER

Vì thế nên phải tìm chân cho linh kiện này bằng cách nhấp chuột vào nút Link existing footprint to component… Hộp thoại Footprint for R2 xuất hiện, tại khung Libraries nhấp chọn mục TRAN[r]
 • 25
CORCET PROGRAM PART 19 POTX

CORCET PROGRAM PART 19 POTX

mục 3. Rule Description (click on an underline value to edit it) bạn nhấn chuột vào chữ “message” (chữ này có gạch dưới) để nhập vào tên của thư mà bạn đã lưu ở bước 1. Sau đó ở mục 4. Name of the rule, bạn nên tự đặt tên cho rule này để dễ phân biệt với các rule khác (ví dụ: tra loi tu dong...). Bấm OK để hoàn tất.
 • 5
WINDOWS ERRORS PART 57 PDF

WINDOWS ERRORS PART 57 PDF

mục 3. Rule Description (click on an underline value to edit it) bạn nhấn chuột vào chữ “message” (chữ này có gạch dưới) để nhập vào tên của thư mà bạn đã lưu ở bước 1. Sau đó ở mục 4. Name of the rule, bạn nên tự đặt tên cho rule này để dễ phân biệt với các rule khác (ví dụ: tra loi tu dong...). Bấm OK để hoàn tất.
 • 5
Bài 10 các công cụ của windows

Bài 10 các công cụ của windows

Hoàn tất bài học này, các em được làm quen và điều khiển các biểu tượng phần mềm ứng dụng trên máy tínhTắt và mở biểu tượng My Computer: Nhấp chuột phải vào màn hình Desktop, nhấp chọn lệnh Personalize.
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: 101 thủ thuật registry101 thủ thuật indesign101 thủ thuật seothủ thuật google docs haythủ thuật google docsthủ thuật đọc sáchBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansChuong 2 nhận dạng rui roTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam