0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Những ưu điểm trong công tác kế toán

Đánh giá những ưu điểm và những mặt tồn tại trong công tác kế toán tại Công Ty Xây Dựng Công Nghiệp - Hà Nội và một vài ý kiến đóng góp .

Đánh giá những ưu điểmnhững mặt tồn tại trong công tác kế toán tại Công Ty Xây Dựng Công Nghiệp - Hà Nội và một vài ý kiến đóng góp .

Đánh giá những ưu điểm và những mặt tồn tại trong công tác kế toán tại Công Ty Xây Dựng Công Nghiệp - Hà Nội và một vài ý kiến đóng góp .
 • 38
CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP XÂY LẮP 9

CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP XÂY LẮP 9

Quá trình tổ chức thi công xây dựng chịu ảnh hởng bởi những yếu tố và đặc điểm của các công trình chi phối.Vì vậy nó nẩy sinh ra nhiều các nghiệp vụ phát sinh kế toán khác nhau. Để thực hiện việc hạch toán các nghiệp phát sinh đó thì công tác kế toán phải đợc tiến hành một cách phù hợp với việc tổ chức quản lý thi công, công trình. Do vị trí của mỗi công trình thi công ở những nơi xa nên công tác quản lý kế toán của xí nghiệp phải nắm bắt và cung cấp thông tin một cách kịp thời. Hàng ngày kế toán đội phải tập hợp các chứng từ, hóa đơn và các tài liệu ghi chép thống kê ban đầu, các báo cáo nhập xuất, tồn nguyên vật liệu tập hợp cho đồng chí kế toán theo dõi về xuất nhập tồn vật liệu của phòng kế toán xí nghiệp để xử lý và tổ chức hạch toán ghi chép theo chế độ. Đồng thời phòng kế toán phải nắm bắt đợc thờng xuyên, kịp thời về các số liệu kế toán của từng đội thi công, công trình để từ đó đề ra các biện pháp sát thực trong quá trình quản lý. Từ đó đẩy hiệu quả sản xuất kinh doanh cuả từng đội cũng nh trong phạm vi toàn xí nghiệp.
 • 56
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH XD KHÁNH THUẬN

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH XD KHÁNH THUẬN

thuật, hướng dẫn phòng kế toán, phòng kỹ thuật, phòng kế hoạch đề ra những phương hướng hoạt động cho công ty để cùng nhau đưa công ty ngày càng đi lên. - Phòng kế toán: Chịu trách nhiệm về hệ thống sổ sách kế toán, có nhiệm vụ kiểm tra quan sát mọi chỉ tiêu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Báo cáo tình hình tài chính của công ty, theo dõi việc thu – chi, nhập – xuất vật tư như các vấn đề liên quan đến quỹ tiền mặt của công ty, báo cáo tình hình tài chính của Công Ty
 • 39
Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Tiền lương có vai tro rất quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển với bất kì doanh nghiệp nào , nó đảm bảo duy trì năng lực làm việc của người lao động một cách lâu dài và hiệu quả . Là động lực thúc đẩy sự hăng hái lao động dẫn đến hoạt động sản xuất cũng sẽ phát triển . Tiền lương là yếu tố gián tiếp quyết định sự tồn tại của quá trình sản xuất sản phẩm xã hội . Vì ba yếu tố quan trọng quyết định sự tồn tại của quá trình sản xuất đó là đối tượng lao động , tư liệu lao động của con người . Và sẽ không tồn tại việc tạo ra của cải vật chất , tinh thần nếu như thiếu yếu tố lao động . Như vậy tiền lương là nghiệp vụ quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp sản xuất . Trong nền kinh tế thị trường tiền lương là giá cả sức lao động là thước đo hao phí lao động của xã hội . Còn trong doanh nghiệp , tiền lương là cơ sở để đánh giá trình độ quản lý lao động và hiệu quả sản
 • 82
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU T12 QUANG VINH

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU T12 QUANG VINH

- Kế toán các cửa hàng trực thuộc : ghi chép toàn bộ quá trình bán hàng hằng ngày tại cửa hàng, cuối tháng lập báo cáo gửi cho phòng kế toán công ty. Trợ lý kế toán kiêm thủ quỹ đảm nhận một số nhiệm vụ sau: - Kế toán tài sản cố định và tiền lương có chức năng nhiệm vụ tham mưu cho kế toán trưởng và kế toán tổng hợp về công tác hạch toán kế toán, công tác quản lý TSCĐ, thực hiện hoạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến TSCĐ, tính toán các khoản tiền lương, tiền thưởng, các khoản trợ cấp phải trả cho người lao động và thanh toán đầy đủ kịp thời, trích đủ các khoản BHXH,BHYT,KPCĐ theo chế độ quy định cho nhân viên, kiểm tra việc sử dụng lao động quản lý chặt chẽ việc quỹ lương .
 • 45
BÀI GIẢNG KẾ TOÁN - CHƯƠNG 8: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN - CHƯƠNG 8: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN

Sau khi nghiên cứu, người học có thể: Hiểu được ý nghĩa và vai trò của tổ chức công tác kế toán, biết được nội dung trong việc của tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp.
 • 20
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU T12 QUANG VINH

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU T12 QUANG VINH

Trong nền kinh tế ngày càng đi lên của đất nước, doanh nghiệp không chỉ vận chuyển mà còn tiêu thụ tốt sản phẩm để đảm bảo cho quá trình tái sản xuất liên tục và mở rộng. Nhất là sau khi Việt Nam gia nhập WTO thì sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp càng trở nên quyết liệt khiến cho quá trình tiêu thụ trở thành mục tiêu sống còn của mỗi doanh nghiệp. Bên cạnh đó sự đầu tư của các tập đoàn kinh tế lớn của nước ngoài vào Việt Nam ngày càng nhiều đã làm cho sự cạnh tranh đó không chỉ giữa các doanh nghiệp trong nước mà còn cả các doanh nghiệp nước ngoài. Chính vì vậy, phát triển và tồn tại trên thị trường này thì nhiều doanh nghiệp không ngừng thay đổi thiết bị máy móc, công nghệ hiện đại, và chú trọng đến khâu tiêu thụ một cách chặt chẽ và phát huy tối đa khả năng sinh lời của đồng vốn, tích lũy đề tài đầu tư và mở rộng.
 • 88
BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN - CHƯƠNG 8: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN

BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN - CHƯƠNG 8: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN

Mục tiêu của bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 8: Tổ chức công tác kế toán là giúp người học có thể hiểu được ý nghĩa và vai trò của tổ chức công tác kế toán, biết được nội dung trong việc của tổ chức công tác kế toán trong môi trường doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 6
GIÁO TRÌNH TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ BỘ MÁY KẾ TOÁN

GIÁO TRÌNH TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ BỘ MÁY KẾ TOÁN

Thứ hai, Gợi nhớ: Mã hóa là một loạt các ký hiệu viết tắt. Điều đó, sẽ giúp việc truy xuất thông tin thuận lợi và nhanh chóng. Muốn vậy, dữ liệu được mã hóa đển đưa vào máy phải theo một lô gích và quy tắc nhất định theo yêu cầu của phần mềm. Thứ ba, Dễ bổ sung: Khi thiết kế độ rộng của bộ mã, đòi hỏi bộ mã phải có đủ dài để khi có bất kỳ phát sinh mới nào cũng có thể bổ sung vào bộ mã được. Vấn đề này ngăn ngừa tình trạng “no mã”, tức là bộ mã không đủ chứa thông tin khi lượng hàng hóa nhập - xuất hoặc lượng khách hàng tăng lên ngoài sự kiến tăng lên ngoài dự kiến trong tương lai của các doanh nghiệp.
 • 83
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THÁI BÌNH DƯƠNG

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THÁI BÌNH DƯƠNG

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong tiến trình toàn cầu hóa hiện nay, chắc chắn là cạnh tranh quốc tế sẽ ngày càng mạnh mẽ và quyết liệt hơn. Xu hướng này liên quan đến hàng loạt nhân tố như: sự ra đời của thị trường toàn cầu, sự ra đời với tốc độ nhanh chóng của hàng loạt công ty mới giàu tinh thần lập nghiệp và năng lực sáng tạo kinh tế, sự xuất hiện liên tục của những kỹ thuật mới và thị trường mới sự gia tăng thường xuyên sức ép trên thị trường chứng khoán đối với giá cổ phiếu, sự rút ngắn ngắn vòng đời của sản phẩm…Vì vậy, bất kỳ chủ thể nào muốn trụ vững và giành thắng lợi trên thị trường khu vực và thế giới đều phải tính toán đầy đủ các nhân tố đó khi thiết kế và thực hiện chính sách cạnh tranh.
 • 26
MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT THÁI BÌNH

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT THÁI BÌNH

kho. Với đặc điểm hàng hóa thành phẩm của công ty là số lợng, chủng loại phong phú, đơn giá không quá cao, số lợng nghiệp vụ nhập xuất tơng đối nhiều, yêu cầu cập nhật các thông tin về nhập – xuất tồn không đòi hỏi liên tục hàng ngày, công ty đã áp dụng phơng pháp tính giá hàng xuất kho theo phơng pháp bình quân cả kỳ dự trữ. Phơng pháp này hoàn toàn thích hợp với những đặc điểm và điều kiện nêu trên của công ty. Thêm vào đó, việc kế toán công ty sử dụng phần mền kế toán máy nên việc tính giá trung bình hoàn toàn đơn giản và vẫn đảm bảo đúng tiến độ công việc.
 • 42
Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

I. Lý do chọn chuyên đề tốt nghiệp 1. Sự cần thiết đối với doanh nghiệp và ý nghĩa đối với bản thân Nền kinh tế Việt Nam đang dần phát triển theo xu hớng hội nhập với nền kinh tế khu vực và cũng nh trên thị trờng quốc tế. Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng đa dạng và phong phú. Đối với luật pháp và các biện pháp kinh tế của nhà nớc phải đổi mới và có sự quản lý điều tiết chặt chẽ đối để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế đang phát triển. Kế toán là một trong các công cụ quản lý kinh tế rất quan trọng phục vụ cho công tác kế toán thì "kế toán lơng và các khoản trích theo lơng" là một trong những vấn đề quan trọng không thể thiếu trong quá trình sản xuất kinh doanh đối với công ty.
 • 69
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI HOÀ BÌNH

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI HOÀ BÌNH

Ghi chú: Quan hệ chỉ đạo Quan hệ phối hợp *. Nội dung công viiệc kế toán. - Kế toán tr ởng: Phụ trách chung chịu trách nhiệm trớc giám đốc về mọi hoạt động của phòng cũng nh các hoạt động khác của công ty có liên quan đến công tác tài chính kế toán thống kê trong công ty phù hợp với chế độ quản lý tài chính của công ty. Thực hiện các chế độ chính sách về công tác tài chính, kiểm tra tính pháp lý của các loại hợp đồng, tổ chức công tác kiểm kê định kỳ theo quy định, trực tiếp chỉ đạo phân công giám sát nghiệp vụ đối với từng cán bộ chịu trách nhiệm từng phần hành của mình.
 • 27
Báo cáo thực tập Công tác kế toán tại công ty dệt Hà Nam

Báo cáo thực tập Công tác kế toán tại công ty dệt Hà Nam

Báo cáo thực tập Công tác kế toán tại công ty dệt Hà NamBáo cáo thực tập Công tác kế toán tại công ty dệt Hà NamBáo cáo thực tập Công tác kế toán tại công ty dệt Hà NamBáo cáo thực tập Công tác kế toán tại công ty dệt Hà NamBáo cáo thực tập Công tác kế toán tại công ty dệt Hà NamBáo cáo thực tập Công tác kế toán tại công ty dệt Hà NamBáo cáo thực tập Công tác kế toán tại công ty dệt Hà NamBáo cáo thực tập Công tác kế toán tại công ty dệt Hà NamBáo cáo thực tập Công tác kế toán tại công ty dệt Hà NamBáo cáo thực tập Công tác kế toán tại công ty dệt Hà NamBáo cáo thực tập Công tác kế toán tại công ty dệt Hà NamBáo cáo thực tập Công tác kế toán tại công ty dệt Hà NamBáo cáo thực tập Công tác kế toán tại công ty dệt Hà NamBáo cáo thực tập Công tác kế toán tại công ty dệt Hà NamBáo cáo thực tập Công tác kế toán tại công ty dệt Hà NamBáo cáo thực tập Công tác kế toán tại công ty dệt Hà NamBáo cáo thực tập Công tác kế toán tại công ty dệt Hà NamBáo cáo thực tập Công tác kế toán tại công ty dệt Hà Nam
 • 35
ĐỀ TÀI “KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU” doc

ĐỀ TÀI “KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU” doc

Lời nói đầu Đánh giá nền kinh tế của một đất nước có vững vàng và ổn định hay không, người ta thường dựa trên tiêu chí nguồn tài nguyên và khả năng quản lý. Trong đó khả năng quản lý là vấn đề cơ bản. Nhưng để quản lý tốt thì phải luôn luôn rèn luyện học hỏi để trau dồi kiến thức, nắm bắt nhanh nhạy những biến động của xã hội và thị trường. Đất nước ta đang trên đà đổi mới một cách mạnh mẽ thì khả năng học hỏi và nâng cao trình độ là một vấn đề hết sức quan trọng. Nhưng muốn thực hiện được đổi mới cơ chế quản lý kinh tế thì đỏi hỏi phải đổi mới đồng bộ hệ thống các công cụ quản lý. Trong đó không thể không nói đến sự đổi mới của hạch toán kinh tế.
 • 48
CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Kế toán là một trong các công việc quản lý kinh tế quan trọng phục vụ cho công tác quản lý kinh tế ngày càng hoàn thiện. Để phục vụ cho công tác kế toán thì kế toán chi phí sản xuất và tính giá thà
 • 69
KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP KIM PHƯƠNG

KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP KIM PHƯƠNG

Tìm hiểu sự khác biệt trong công tác kế toán lưu chuyển hàng hóa tại doanh nghiệp so với quy định của kế toán từ đó đưa ra nhận xét về công tác kế toán và đề xuất một số ý kiến để góp ph[r]
 • 48
KẾ HOẠCH HOÁ NGUỒN NHÂN LỰC CHO KHỐI CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TẠI XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH

KẾ HOẠCH HOÁ NGUỒN NHÂN LỰC CHO KHỐI CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TẠI XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH

Trong đó, tác giả đưa ra các nhận xét về ưu điểm và mặt còn hạn chế của công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực cho khối CQQLNN tại thị xã  Ưu điểm: - Lãnh đạo UBND và các phòng ban chức n[r]
 • 9
TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP X25 CÔNG TY CƠ KHÍ Ô TÔ XE MÁY THANH XUÂN

TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP X25 CÔNG TY CƠ KHÍ Ô TÔ XE MÁY THANH XUÂN

Xí nghiệp có nhiệm vụ xây dựng và thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh và các kế hoạch khác có liên quan. Tự tạo nguồn vốn, quản lý và khai thác, sử dụng một cácho có hiệu quả, thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước. Tuân thủ pháp luật, chính sách và các chế độ quản lý kinh tế đối với doanh nghiệp nhà nước nói riêng và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nói chung. Nâng cao khối lượng và chất lượng sản phẩm phục vụ nghành và nhu cầu thị trường. Luôn luôn đào tạo cán bộ công nhân viên có kinh nghiệm phục vụ lâu dài cho xí nghiệp. Làm tốt mọi nghĩa vụ và công tác xã hội khác.
 • 20
NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ TẠI UBND HUYỆN QUẾ VÕ TỈNH BẮC NINH

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ TẠI UBND HUYỆN QUẾ VÕ TỈNH BẮC NINH

* ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC_._ _A, ƯU ĐIỂM:_ Công tác tuyển dụng được thực hiện công khai, công bằng trong thi tuyển, có chính sách thu hút nhân tà[r]
 • 57
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THÁI BÌNH DƯƠNG

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THÁI BÌNH DƯƠNG

Để tồn tại và thích ứng với nền kinh tế thị trường, công ty cổ phần thép Thái Bình Dương đã có những đổi mới trong công tác quản lý cũng như công tác kế toán, công tác kế toán quản trị c[r]
 • 26
MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ KHAI QUỐC

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ KHAI QUỐC

- Ưu điểm: Qua quá trình nghiên cứu tình hình hoạt động công tác kế toán tại công ty, nhìn chung công tác hạch toán kế toán đã cung cấp đợc những thông tin cần thiết phục vụ cho quá trình quản lý sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, kế toán đã ghi chép đầy đủ thông tin xuất bán, thanh toán tiền hàng, các khoản chi phí, giá vốn hàng bán, phản ánh chính xác doanh thu tiêu thụ nhằm xác định đúng đắn kết quả tiêu thụ và tạo điều kiện cho việc mở rộng phạm vi kinh doanh, tìm kiếm thị trờng tiêu thụ mới và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nớc.
 • 21
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG PART8 POT

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG PART8 POT

V ề qu ỹ l ươ ng và các kho ả n trích : Ngay t ừ đầ u công ty đ ã xây d ự ng qu ỹ ti ề n l ươ ng để tr ả CBCNV, hàng n ă m c ă n c ứ vào k ế t qu ả ho ạ t độ ng c ủ a n ă m, c ủ a m ứ c l ợ i nhu ậ n n ă m tr ướ c để xây d ự ng m ứ c l ươ ng cho n ă m nay. Công ty đề u ti ế n hành các qu ỹ theo đ úng quy đị nh, các qu ỹ ti ề n th ưở ng lên ti ề n l ươ ng c ủ a CBCNV ngày càng cao. Các qu ỹ BHXH, BHYT v ẫ n đượ c thành l ậ p m ặ c dù ch ỉ có m ộ t b ộ ph ậ n cán b ộ tham gia BHXH và đượ c trích theo đ úng quy đ inh. V ề t ổ ch ứ c công đ oàn là đạ i di ệ n cho t ậ p th ể CBCNV trong công ty luông đứ ng ra đả m b ả o s ự công b ằ ng quy ề n l ợ i cho CBCNV. Ngu ồ n qu ỹ KPC Đ c ủ a công ty đượ c trích theo đ úng t ỷ l ệ và để tr ả th ưở ng cho CBCNV hoàn thành t ố t công vi ệ c c ủ a mình và th ă m h ỏ i gia đ ình công nhân khi có công vi ệ c hay khi ố m đ au.
 • 10
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA CƠ SỞ VẬT TRONG SỰ TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHẦN 5 PPTX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA CƠ SỞ VẬT TRONG SỰ TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHẦN 5 PPTX

Thứ nhất: Vận dụng đỳng trỡnh tự ghi sổ và mẫu sổ theo hỡnh thức “chứng từ ghi sổ”. Như đó trỡnh bày ở trờn, nhược điểm của hỡnh thức này là việc ghi chộp vẫn bị trựng lặp, việc kiểm tra đối chiếu thường dồn vào cuối kỳ gõy ra một số khú khăn khụng nhỏ. Do vậy khi sử dụng hỡnh thức này cỏc cỏn bộ phũng kế toỏn của cụng ty cần phải chỳ ý hơn trong việc ghi chộp lưu giữ chứng từ và chỳ ý cập nhật số liệu về số lượng nguyờn liệu vật liệu ở cụng ty.
 • 12
PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY

Bên cạnh những thành tựu đạt được đáng kể đó, Công ty Cổ Phần Thế Giới Máy Tính cũng không nằm ngoài những ảnh hưởng của sự cạnh tranh khốc liệt, nhân tố bất lợi trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Những nhân tố như: rủi ro, biến động lớn về giá cả, nhu cầu và thị hiếu của khách hàng, đặc biệt là sản phẩm mà Công ty kinh doanh có giá trị lớn, mang tính bản quyền cao. Để hiểu rõ hơn về những thành tựu đã đạt được của Công ty chúng ta cùng điểm qua những nét nổi bật của Công ty Cổ Phần Thế Giới Máy Tính trong thời gian qua và những điều hạn chế để cùng có những giải pháp khắc phục, nhằm đưa Công ty Cổ Phần Thế Giới Máy Tính trở thành một Công ty có thương hiệu trên thị trường công nghệ thông tin Việt Nam.
 • 27
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ KỸ THUẬT ĐIỆN HÀ NỘI

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ KỸ THUẬT ĐIỆN HÀ NỘI

Với góc nhìn của một sinh viên thực tập tại Công ty, trình độ có hạn, chưa có kinh nghiệm thực tế nên những vấn đề đã nêu trong bản Báo cáo này không tránh khỏi sự thiếu sót và không trọn vẹn, nhất là những kiến nghị đề xuất đã nêu ở Chương III. Trong những giải pháp đưa ra có những giải pháp có tính khả thi xong cũng có giải pháp chỉ mang tính chất lý luận khoa học không có khả năng áp dụng tại doanh nghiệp nhưng đều mong muốn góp phần làm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Thiết bị kỹ thuật điện Hà Nội.
 • 28
TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ: HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ: HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG

Luận án chủ yếu nghiên cứu tổ chức công tác kế toán dưới góc độ KTTC và chỉ đề cập đến một số nội dung cơ bản của KTQT như về mô hình kế toán quản trị thuộc bộ máy kế toán và sự phân công, phân nhiệm KTQT trong các phần hành kế toán của bộ máy kế toán, tổ chức hệ thống tài khoản kế toán và sổ kế toán sử dụng cho KTQT và báo cáo kế toán quản trị chi phí; chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Tổng công ty này.
 • 26
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY KIM KHÍ THĂNG LONG

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY KIM KHÍ THĂNG LONG

* Về bộ máy Kế toán: - Phòng Tài vụ của Công ty gồm 6 ngời, mỗi ngời đảm nhận một phân hành kế toán khác nhau theo sự phân công của kế toán trởng, phù hợp với trình độ chuyên môn của từng ngời. Việc bố trí bộ máy kế toán khá hiệu quả và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và công tác quản lý tại Công ty. (Công ty tổ chức hạch toán theo hình thức kế toán tập trung, nên ngoài nhân viên của phòng kế toán, tại các phân xởng đều có các nhân viên thống kê tiến hành tập hợp chứng từ ban đầu, công tác thống kê tại phân xởng và hàng ngày chuyển cho phòng tài vụ. Do vậy công việc của phong Tài vụ đợc thực hiện đều trong tháng vừa phản ánh và quản lý chặt chẽ tình hình hoạt động của Công ty.
 • 20
KẾ TOÁN TIỀN MẶT TẠI CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN TRỌNG HOÀNG

KẾ TOÁN TIỀN MẶT TẠI CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN TRỌNG HOÀNG

Trong thời gian thực tập tại công ty, kết hợp nghiên cứu lý luận em đã thấy được những ưu điểm cũng như những vướng mắc, hạn chế trong công tác tổ chức kế toán tại công ty về cách tổ chứ[r]
 • 109
Ontap

Ontap

15 Câu 13: Sự khác nhau giữa chức năng Thu tiền của Kế toán tiền mặt với chức năng Thu tiền của Thủ quỹ là: A. Chức năng thu tiền của Kế toán là lập phiếu thu B. Chức năng thu tiền của Thủ quỹ là lập phiếu thu C. Chức năng thu tiền của Kế toán là kiểm đếm tiền D. Chức năng thu tiền của Kế toán và Thủ quỹ đều là
 • 24
PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 134

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 134

+ Phương pháp tính giá NVL xuất kho: Có nhiều phương pháp tính giá NVL xuất kho để doanh nghiệp lựa chọn để phù hợp với đặc điểm, tình hình hoạt động của đơn vị mình mặc dù trong chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực kế toán Việt Nam chỉ quy định có 4 phương pháp tính (Phương pháp tính theo giá đích danh; Phương pháp bình quân gia quyền; Phương pháp nhập trước, xuất trước; Phương pháp nhập sau, xuất trước). Đặc biệt là phương pháp giá hạch toán, một phương pháp có rất nhiều ưu điểm nếu doanh nghiệp xác định được một giá hạch toán phù hợp, vì phương pháp này giúp cho người làm kế toán đơn giản và giảm thiểu được công việc, thuận lợi cho việc phản ánh trong sổ sách kế toán, báo cáo tài chính chứ nếu luôn theo giá thị trường thì tuy rất chính xác, cập nhật nhưng rất phức tạp vì sự biến động liên tục của nó.
 • 21
BÀI GIẢNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1 - CHƯƠNG 1: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1 - CHƯƠNG 1: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP

Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 1: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp tìm hiểu về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp; chế độ kế toán, luật kế toán và hệ thống chuẩn mực kế toán
 • 11
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (LA tiến sĩ)

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (LA tiến sĩ)

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (LA tiến sĩ)
 • 249
LUẬN VĂN VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU PHẦN 9 POTX

LUẬN VĂN VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU PHẦN 9 POTX

Phân nhi ệ m v ụ H ạ ch toán NVL chi ti ế t cho th ủ kho, k ế toán v ậ t t ư (vi ệ c ghi chép, h ạ ch toán chi ti ế t theo ch ứ c n ă ng) tránh vi ệ c b ố chí kiêm ch ứ c n ă ng, t ạ o nên m ộ t h ệ tth ố ng t ự ki ể m soát trong công tác k ế toán nh ằ m k ị p th ờ i x ỷ lý nh ũ ng sai sót h ạ n ch ế t ố i đ a t ổ n th ấ t.
 • 7
Đánh giá công tác quản lý và công tác kế toán ở công ty Dệt Vĩnh Phú

Đánh giá công tác quản lý và công tác kế toáncông ty Dệt Vĩnh Phú

Để hoàn thành Báo cáo thực tập này tôi xin chân thành ảm ơn các đồng chí trong phòng kế toán ở công ty đã cung cấp các thông tin bổ ích cho tôi, và đậc biệt là có sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo hớng dẫn Đinh thế Hùng. Song do vì thời gian thực tập ngắn, trình độ có hạn nên Báo cáo này không tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế cả về nội dung và hình thức. Vì vậy em mong nhân đợc sự chỉ bảo của thầy cô cùng bạn đọc để Báo cáo thực tập cuối khoá học đợc tốt hơn.
 • 50
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VLXD - XÂY LẮP ĐÀ NẴNG

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VLXD - XÂY LẮP ĐÀ NẴNG

ƯU ĐIỂM_ Công tác kế toán quản trị chi phí đã được Công ty vận dụng thể hiện qua dự toán chi phí sản xuất kinh doanh tại các Xí nghiệp, Nhà máy sản xuất và dự toán chi phí của Bộ máy quả[r]
 • 26
Một số ý kiến đề suất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty TNHH Đức Hải.

Một số ý kiến đề suất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty TNHH Đức Hải.

* Phòng tài chính - kế toán: Bao gồm kế toán trởng và một số kế toán viên. Nhiệm vụ của phòng kế toán là : Hạch toán đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh số hiệu chính xác, báo cáo đúng thời hạn. Tham mu cho ban giám đốc về tài chính. Tham gia quản lý các thơng vụ, hợp đồng, bảo đảm thu chi đúng thủ tục, đúng nguyên tắc. Nắm bắt công hợ chi tiết từng khách hàng dể có biện pháp kịp thời đôn đốc, nhắc nhở thu hồi công nợ, tránh bị chiếm dụng vốn.
 • 21
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA

Đối với Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh Tỉnh Khánh Hòa hiện nay, việc tổ chức công tác tổ chức hạch toán kế toán mặc dù luôn được đổi mới, hoàn thiện theo các quy định mới của Nhà nước nhưng trong quá trình thực hiện vẫn còn gặp phải một số khó khăn làm ảnh hướng đến chất lượng và hiệu quả của công tác kế toán trong Ngân hàng. Xuất phát từ những vấn đề trên cũng như nhu cầu bổ sung kiến thức kế toán thực tiễn cho bản thân, được sự đồng ý của Ngân hàng, em đã quyết định chọn đề tài: “MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA”.
 • 112
PHÂN TÍCH TÁC DỤNG CỦA CÁC CÔNG CỤ TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG

PHÂN TÍCH TÁC DỤNG CỦA CÁC CÔNG CỤ TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG

Từ đó, xây dựng được mối quan hệ giữa các phòng ban, cũng như giữa các nhân viên tốt hơn ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY ƯU ĐIỂM - Qua phân tích công tác [r]
 • 21

Xem thêm

Từ khóa: kế toán nghiệp vụ thuếkế toán nghiệp vụ thuếcông việc kế toán nghiệp vụ thuếhoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cp bao bì và in công nghệ cao đình vũkế toán nghiệp vụ đầu tư tài chínhBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ