0
 1. Trang chủ >
 2. Công Nghệ Thông Tin >
 3. Phần cứng >

Đánh dấu kiểm trước mục Internet Connection Firewall sau đó

ĐATN tran van hieu 2017

ĐATN tran van hieu 2017

Để bảo vệ hệ thống chống lại các nguy cơ từ mạng Internet bên ngoài, các giải pháp bảo mật luôn được chú trọng và có đóng góp to lớn đối với bảo mật mạng. Trong số các giải pháp đó, hệ thống sử dụng firewall là một phương pháp bảo mật có khả năng chống lại các kiểu tấn công mới, xử lý các vấn đề lỗ hổng từ bên trong và hỗ trợ tốt cho các phương pháp bảo mật truyền thống.Đồ án hướng tới việc nghiên cứu và triển khai hệ thống firewall ASA. Đồ án tổng hợp được lý thuyết về bảo mật nói chung và hệ thống firewall ASA nói riêng. Đồ án cũng đưa ra phương pháp thiết kế xây dựng phương án bảo mật hệ thống bằng firewall và phương thức cài đặt cấu hình cho hệ thống mô phỏng sử dụng firewall ASA.
 • 19
ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT HỆ THỐNG MẠNG PLC ĐIỀU KHIỂN LÒ MỞ LÒ NHIỆT VÀ MÁY XẾP HÀNG TỰ ĐỘNG CHƯƠNG 10 DOC

ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT HỆ THỐNG MẠNG PLC ĐIỀU KHIỂN LÒ MỞ LÒ NHIỆT VÀ MÁY XẾP HÀNG TỰ ĐỘNG CHƯƠNG 10 DOC

Dùng chuột chọn mục Single-User System sau đó ấn phím OK để xác nhận. Sau khi đặt tên và đường dẫn cho Project ứng dụng thì ta bắt đầu vào bước 2. B2: Cài đặt Driver kết nối với PLC. Trong cửa sổ Project ta mới tạo:
 • 10
UNDERSTANDING FIREWALLS

UNDERSTANDING FIREWALLS

connect internal networks. Even if you use VPN to connect your remote offices, consider requiring them to route through your central firewall to reach the Internet—this way, you can control firewall policy on a single machine. • Don't allow dial up connections to the Internet. Remove modems and all other uncontrolled − network access devices. Disable free COM ports in the BIOS settings of client computers and password protect the BIOS to prevent users from overriding your security settings. • Don't allow unrestricted file sharing. Use file sharing with user based authentication or, at −
 • 21
GIÁO TRÌNH: SỬ DỤNG SEARCH ENGINE TRONG VIỆC TẬP TRUNG CHIA SẺ, BẢO MẬT VÀ TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN WEB PPT

GIÁO TRÌNH: SỬ DỤNG SEARCH ENGINE TRONG VIỆC TẬP TRUNG CHIA SẺ, BẢO MẬT VÀ TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN WEB PPT

V ớ i m ộ t k ế t n ố i Internet và ch ươ ng trình Outlook Express , b ạ n có th ể trao đổ i th ư đ i ệ n t ử ( E-mail ) v ớ i t ấ t c ả m ọ i ng ườ i trên Internet và gia nh ậ p vào b ấ t k ỳ m ộ t nhóm tin ( newsgroup ) nào. Ch ươ ng trình Internet Connection Wizard giúp b ạ n k ế t n ố i v ớ i m ộ t ho ặ c nhi ề u Mail ho ặ c News Server . Khi b ạ n c ấ u hình thì b ạ n c ầ n nh ữ ng thông tin t ừ nhà cung c ấ p d ị ch v ụ Internet ( ISP ) ho ặ c ng ườ i qu ả n tr ị m ạ ng n ộ i b ộ ( LAN administrator ) nh ư :
 • 111
PANASONIC TELEPHONE SYSTEMS KX TDE100 KX TDE200 KX TDE600 WWW VOICESONIC COM PHONE 1 DOCX

PANASONIC TELEPHONE SYSTEMS KX TDE100 KX TDE200 KX TDE600 WWW VOICESONIC COM PHONE 1 DOCX

INTERNET PROTOCOL IP RELATED FEATURES SERVER CONNECTION This PBX supports the connection to the following servers, allowing for enhanced efficiency and record keeping: – SNMP SERVER: All[r]
 • 460
Chapter 1 – Introduction to WANs pot

Chapter 1 – Introduction to WANs pot

Học viện mạng Bach Khoa - Website: www.bkacad.com 31 Internet Connection Options VPN Technology • A VPN is an encrypted connection between private networks over a public network such as the Internet. Instead of using a dedicated Layer 2 connection such as a leased line, a VPN uses virtual connections called VPN tunnels, which are routed through the Internet from the private network of the company to the remote site or employee host.
 • 39
KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG MÁY KHÔNG KẾT NỐI INTERNET DO NHIỄM VIRUS

KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG MÁY KHÔNG KẾT NỐI INTERNET DO NHIỄM VIRUS

127.0.0.1 localhost Cu ối c ùng là lưu đè lên file hosts cũ của Windows. * Lưu ý: n ếu bạn đang sử dụng Windows Vista hoặc Windows 7 nếu muốn “l àm s ạch” to àn b ộ các thiết lập kết nối Internet th ì áp d ụng cách thủ công sau đây: Mở
 • 3
EBOOK COLLECTION SOFTWARE VER 1 01 PART 15 PPT

EBOOK COLLECTION SOFTWARE VER 1 01 PART 15 PPT

# Get an instant analysis of your Internet/Intranet connection performance # Locate the source of poor network response time (or latency), poor connection quality caused by packet loss, and identify the ISP responsible # Determine if slow performance is due to your ISP or a problem on the Internet # Easily report connectivity or Internet abuse problems to the network provider # Identify the geographical location of web servers and IP addresses
 • 6
Bảo mật hệ thống mạng part 32 ppt

Bảo mật hệ thống mạng part 32 ppt

Availability As you can see from Figure 11-6, there is no single point of failure in this design. The ap- plication server network may also consist of redundant switches so that there is always an available path from the customer to a Web server to an application server to the data- base server. The cost of this availability is more than double the cost of a basic Internet site. Not only does this design require at least two of all network components and servers
 • 10
GIÁO ÁN TÍCH HỢP  DANH SÁCH TRONG HTML PPTX

GIÁO ÁN TÍCH HỢP DANH SÁCH TRONG HTML PPTX

Một danh sách dạng định nghĩa không phải là danh sách của các hạng mục. Nó là một danh sách của các thuật ngữ và những lời giải thích của thuật ngữ đó. Một danh sách định nghĩa bắt đầu với thẻ <dl>. Mỗi một thuật ngữ được bắt đầu với thẻ <dt>. Mỗi định nghĩa trong danh sách định nghĩa được bắt đầu bằng thẻ <dd>. 2.3.2. Code.
 • 7
PHẦN MỀM DIỆT VIRUS KOMODO INTERNET SECURITY NHANH NHỎ GỌN

PHẦN MỀM DIỆT VIRUS KOMODO INTERNET SECURITY NHANH NHỎ GỌN

TRANG 1 PHẦN MỀM DIỆT VIRUS KOMODO INTERNET SECURITY NHANH NHỎ GỌN Antivirus và Firewall, hai gói chương trình của Komodo, đã hợp nhất dưới tên gọi Komodo Internet Security.[r]
 • 1
CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

• TMĐT qua INTERNET giúp người tiêu dùng và các doanh nghiệp giảm đáng kể thời gian và chí phí giao dịch. • TMĐT tạo điều kiện cho việc thiết lập và củng cố mối quan hệ giữa các thành phần tham gia vào quá trình thương mại.
 • 7
EBOOK PORTABLE SOFTWARES PART 14 PPSX

EBOOK PORTABLE SOFTWARES PART 14 PPSX

# Get an instant analysis of your Internet/Intranet connection performance # Locate the source of poor network response time (or latency), poor connection quality caused by packet loss, and identify the ISP responsible # Determine if slow performance is due to your ISP or a problem on the Internet # Easily report connectivity or Internet abuse problems to the network provider # Identify the geographical location of web servers and IP addresses
 • 6
PROFESSIONAL SOFTS LINKS PART 15 PPSX

PROFESSIONAL SOFTS LINKS PART 15 PPSX

# Get an instant analysis of your Internet/Intranet connection performance # Locate the source of poor network response time (or latency), poor connection quality caused by packet loss, and identify the ISP responsible # Determine if slow performance is due to your ISP or a problem on the Internet # Easily report connectivity or Internet abuse problems to the network provider # Identify the geographical location of web servers and IP addresses
 • 6
ÔN TẬP MÔN TIN HỌC CĂN BẢN PPT

ÔN TẬP MÔN TIN HỌC CĂN BẢN PPT

[c] --Bấm tổ hợp phím Shift - Enter [d] --Bấm tổ hợp phím Alt - Enter 30 - Khi soạn thảo văn bản, để khai báo thời gian tự lưu văn bản, ta chọn: [a] --Tools - Option... Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every
 • 9
DATN  tran van hieu

DATN tran van hieu

Để bảo vệ hệ thống chống lại các nguy cơ từ mạng Internet bên ngoài, các giải pháp bảo mật luôn được chú trọng và có đóng góp to lớn đối với bảo mật mạng. Trong số các giải pháp đó, hệ thống sử dụng firewall là một phương pháp bảo mật có khả năng chống lại các kiểu tấn công mới, xử lý các vấn đề lỗ hổng từ bên trong và hỗ trợ tốt cho các phương pháp bảo mật truyền thống.Đồ án hướng tới việc nghiên cứu và triển khai hệ thống firewall ASA. Đồ án tổng hợp được lý thuyết về bảo mật nói chung và hệ thống firewall ASA nói riêng. Đồ án cũng đưa ra phương pháp thiết kế xây dựng phương án bảo mật hệ thống bằng firewall và phương thức cài đặt cấu hình cho hệ thống mô phỏng sử dụng firewall ASA.
 • 83
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH TÍNH NĂNG SỬ DỤNG MỘT SỐ THAO TÁC QUẢN LÝ TRONG EXCHANGE SERVER P5 PPT

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH TÍNH NĂNG SỬ DỤNG MỘT SỐ THAO TÁC QUẢN LÝ TRONG EXCHANGE SERVER P5 PPT

Ta cũng có thể hiệu chỉnh từng system policy bằng cách nhấp đôi chuột vào system policy item. Hình 5.13: System Policy Editor. V.3. Cấu hình Web proxy cho ISA. Trong phần này ta sẽ khảo sát nhanh các bước làm sao để cấu hình ISA Firewall cung cấp dịch vụ
 • 5
B Ả O M Ậ T V Ậ T LÝ CHO COMPUTER

B Ả O M Ậ T V Ậ T LÝ CHO COMPUTER

Nếu không gặp phải vấn đề gì , việc đơn giản chúng ta cần làm là kích hoạt Windows Firewall trên máy tính của mình, và yên tâm khi truy câp Internet Khi một ứng dụng nào đó cần kết nối I[r]
 • 20
NETWORK INFORMATION SECURITY VIETNAM

NETWORK INFORMATION SECURITY VIETNAM

Xem b ả ng đ ánh giá chi ti ế t các Personal Firewall t ạ i đ ây http://www.webuser.co.uk/products/Firewalls_203_index.html V ề Personal Firewall c ủ a Windows XP Professional , còn g ọ i là ICF (Internet Connection Firewall), đ ây là thành ph ầ n đượ c tích h ợ p s ẵ n khi dùng XP Pro có cài Service Packs 2.
 • 20
CONTROL DATA CONNECTION BETWEEN MOBILE PHONE AND INTERNET

CONTROL DATA CONNECTION BETWEEN MOBILE PHONE AND INTERNET

In order to control the data connection between the mobile phone and the Internet, the application uses a phone A to send an SMS message to another phone B which then aut[r]
 • 1
GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ĐỊA CHỈ MAIL MARD VÀO MÔI TRƯỜNG OUTLOOK PPTX

GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ĐỊA CHỈ MAIL MARD VÀO MÔI TRƯỜNG OUTLOOK PPTX

Thì cis là tên hộp thư, mard.gov.vn là tên miền. 2. Sử dụng webmail để truy cập địa chỉ mail của mard Ðường dẫn tới check webmail: Với webmail, bạn có thể nhận/gửi email của mình bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu, chỉ cần máy tính của bạn có cài trình duyệt Web (Internet Explorer, firefox, Netscape...) và nối Internet
 • 16
CONTENTS OVERVIEW LESSON CONFIGURING SECURITY AND CONNECTION SETTINGS FOR INTERNET EXPLORER LESSON PPT

CONTENTS OVERVIEW LESSON CONFIGURING SECURITY AND CONNECTION SETTINGS FOR INTERNET EXPLORER LESSON PPT

Lesson: Configuring Security and Connection Settings for Internet Explorer ***************************** ILLEGAL FOR NON - TRAINER USE ****************************** Your organization’s acceptable-use policy describes when users may download and run software from other hosts, and whether application components must be digitally signed. Configure Internet Explorer to support this policy, to support and augment network security, and to protect individual users’ desktop computers.
 • 38
PHAN MEM DONG BANG MOI DRIVE

PHAN MEM DONG BANG MOI DRIVE

Screenshot một số bước chính trong quy trình cài đặt DV. Trong thời gian qua, đã có nhiều người sử dụng Deep Freeze – một trong số rất ít những công cụ cho phép tự động reset trạng thái nguyên thủy của PC ngay sau khi các bạn restart máy tính, bất kể nó có bị sự cố gì mới đi nữa (bị lén cài đặt spyware, xóa dữ liệu, cài đặt chương trình mới, v.v...). Chương trình này đã chứng minh được tính tiện dụng và an toàn, đặc biệt là đối với những máy tính ở các điểm truy cập Internet công cộng (thường bị khách hàng vọc lung tung) hoặc máy tính của những người thích sưu tập và test phần mềm. Tuy nhiên, mới đây đã xuất hiện một giải pháp “đóng băng” mới cho PC được mang tên DV, có nguyên lý hoạt động tương tự như Deep Freeze nhưng tốc độ xử lý lại nhanh hơn (rút ngắn thời gian nạp chương trình mỗi khi mở máy) đồng thời có thể chạy ở chế độ nền và không hiển thị biểu tượng nhằm tránh bị kẻ xấu phát hiện. Chương trình cũng tích hợp tính năng chống tháo gỡ trái phép nếu như không được nhập đúng mật khẩu. Với DV, máy tính của các bạn sẽ được “tiêm chủng” toàn diện và đủ sức “miễn nhiễm” trước mọi “bệnh tật” trong thế giới số.
 • 3
HƯỚNG DẪN CHIA SẺ KẾT NỐI 3G TRONG WINDOWS 7 DOCX

HƯỚNG DẪN CHIA SẺ KẾT NỐI 3G TRONG WINDOWS 7 DOCX

Để bắt đầu sử dụng, mở Network and Sharing Center trong Control Panel và chọn Turn on file sharing Như vậy là kết nối Internet đã được bật và giờ bạn có thể dễ dàng chia sẻ với các máy tính khác thông qua Wi-Fi.
 • 7
SAMS TEACH YOURSELF TCP IP IN 24 HOURS PHẦN 5 POT

SAMS TEACH YOURSELF TCP IP IN 24 HOURS PHẦN 5 POT

The DNS server shown in Figure 11.2 provides several advantages over hosts file- name resolution. It offers a single DNS configuration point for a local network and provides more efficient use of network resources. However, the configuration shown in Figure 11.2 still does not solve the problem of providing decentralized manage- ment of a vast network infrastructure. Like the hosts file, the configuration in Figure 11.2 would not scale well to a huge network like the Internet. The name server in Figure 11.2 could not operate efficiently with a database that included a record for every host on the Internet. Even if it could, the logistics of maintaining an all-Internet database would be prohibitive. Whoever configured the server would have to know about every change to any Internet host anywhere in the world. A better solution, reasoned the designers, was to let every office or institution config- ure a local name server to operate, as shown in Figure 11.2, and then to provide a means for all the name servers to talk to each other (see Figure 11.3). In this sce- nario, when a DNS client sends a name resolution request to a name server, the name server does one of the following:
 • 45
FIREWALL

FIREWALL

Trong hệ thống này, bastion host được cấu hình ở trong mạng nội bộ. Qui luật filtering trên packet-filtering router được định nghĩa sao cho tất cả các hệ thống ở bên ngoài chỉ có thể truy nhập bastion host; Việc truyền thông tới tất cả các hệ thống bên trong đều bị khoá. Bởi vì các hệ thống nội bộ và bastion host ở trên cùng một mạng, chính sách bảo mật của một tổ chức sẽ quyết định xem các hệ thống nội bộ được phép truy nhập trực tiếp vào bastion Internet hay là chúng phải sử dụng dịch vụ proxy trên bastion host. Việc bắt buộc những user nội bộ được thực hiện bằng cách đặt cấu hình bộlọc của router sao cho chỉ chấp nhận những truyền thông nội bộ xuất phát từ bastion host.
 • 41
DỌN DẸP HỆ THỐNG VỚI CCLEANER PDF

DỌN DẸP HỆ THỐNG VỚI CCLEANER PDF

Bấm nút Cleaner, khung kế bên là những quy định thiết lập cho việc làm sạch hệ thống bao gồm hai thẻ: - Thẻ Windows: Mặc định là đánh dấu chọn cho các mục được liệt kê bao gồm Internet E[r]
 • 5
QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM

QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM

Nguồn dữ liệu thứ cấp là các giấy tờ làm việc của KTV liên quan đến thủ tục kiểm toán khoản mục doanh thu tại các khách hàng, các tài liệu sử dụng như sách báo, internet, giáo trình, b[r]
 • 11
UNIKEY ĐÂU CHỈ CÓ GÕ TIẾNG VIỆT.

UNIKEY ĐÂU CHỈ CÓ GÕ TIẾNG VIỆT.

* Chuyển mã file : Trong trường hợp muốn chuyển mã các file (chỉ hỗ trợ file text (TXT) và RTF, bạn xóa dấu kiểm ở dòng “Chuyển mã clipboard”. Nhấn nút có hình kẹp hồ sơ bên phải hộp File nguồn để chọn file muốn chuyển font. Làm tương tự ở hộp File đích để chọn nơi lưu trữ và đặt tên cho
 • 4
Thuật Ngữ Cơ Bản về Thương Mại Điện Tử potx

Thuật Ngữ Cơ Bản về Thương Mại Điện Tử potx

 TMĐT qua INTERNET giúp người tiêu dùng và các doanh nghiệp giảm đáng kể thời gian và chí phí giao dịch.  TMĐT tạo điều kiện cho việc thiết lập và củng cố mối quan hệ giữa các thành phần tham gia vào quá trình thương mại.
 • 13
WINDOWS XP HEADACHES HOW TO FIX COMMON PROBLEMS IN A HURRY PHẦN 7 DOCX

WINDOWS XP HEADACHES HOW TO FIX COMMON PROBLEMS IN A HURRY PHẦN 7 DOCX

network, I have a computer called 'writer,' so I would just Ping the computer by typing ping writer . If this works, you'll see the same reply message, as shown here: 8. If you cannot Ping other computers using their names, try a few using the IP address. You can find the IP address, such as 192.168.0.190, on the Support tab of the Local Area Connection Status window, (shown previously in Step 3). Using the Ping command again, Ping the IP address by typing it, as in ping 192.168.0.190 . 9. If the Ping command fails again, you'll need to check the IP address of your own
 • 27
CHƯƠNG VII - INTERNET FIREWALL PPS

CHƯƠNG VII - INTERNET FIREWALL PPS

 Các ví dụ : Tổng quan về internet firewall • Screened Host Firewall: sử dụng 1 bộ lọc và 1 bastion host.  Máy chủ cung cấp các thông tin công cộng qua dịch vụ Web và FTP có thể được đặt trên bộ lọc và bastion host.
 • 29
EXXHANGE SQL AND IIS- P81 DOCX

EXXHANGE SQL AND IIS- P81 DOCX

N OTE Exchange 2007 also includes a new feature called Domain Security, which provides a set of functionality that offers a low-cost alternative to S/MIME or other message- level security solutions. The purpose of the Domain Security feature set is to provide administrators a way to manage secured message paths over the Internet with business partners.
 • 5
MULTIBOOKS  TỔNG HỢP IT  PC PART 267 DOC

MULTIBOOKS TỔNG HỢP IT PC PART 267 DOC

- Đóng gói IP các gói dữ liệu IPSec đã bọc gói: Tiếp theo, tiêu đề IP cuối cùng được thêm vào các gói IPSec đã đóng gói. Tiêu đề IP này chứa địa chỉ IP của LNS và người dùng từ xa. - Đóng gói tầng liên kết dữ liệu: Một tiêu đề tầng liên kết dữ liệu và đánh dấu cuối cùng được thêm vào gói IP nhận được từ việc đóng gói IP cuối cùng. Tiêu đề và đánh dấu này giúp cho gói dữ liệu tới được Node đích. Nếu Node đích là node cục bộ, tiêu đề và đánh dấu dựa trên công nghệ mạng LAN. Trong trường hợp khác, nếu gói dữ liệu giành cho đích ở xa, một tiêu đề PPP và đánh dấu được thêm vào gói dữ liệu đường hầm L2TP.
 • 5
lab05_windowsfirewall.pdf

lab05_windowsfirewall.pdf

Dùng Windows Defender Firewall with Advanced Security cấm truy cập internet.. 2 THỰC HIỆN.[r]
 • 10
NHỮNG ĐIỀU

NHỮNG ĐIỀU "TỐI KỊ" KHI SỬ DỤNG MÁY TÍNH

du hành trên mạng nhất là khi dùng laptop ở nơi dịch vụ Internet công cộng để phòng ngừa hacker có thể truy cập vào máy mình. 7. Chọn mật mã dễ đoán: Đừng bao giờ chọn mật mã dễ đoán ra như ngày sinh nhật, tên người yêu dấu… Mật mã dài trên 10 chữ số rất khó đoán được, gồm nhiều loại ký tự sẽ càng an toàn.
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: 101 thủ thuật registry101 thủ thuật indesign101 thủ thuật seothủ thuật google docs haythủ thuật google docsthủ thuật đọc sáchNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP