0
 1. Trang chủ >
 2. Công Nghệ Thông Tin >
 3. Phần cứng >

Lần lượt duyệt tới các khoá HKEY CURRENT USER Software

BÀI VIẾT TỔNG HỢP CÁC THỦ THUẬT CỦA WINXP!

BÀI VIẾT TỔNG HỢP CÁC THỦ THUẬT CỦA WINXP!

Add and Remove Hiden Components Windowns XP giấu không cho bạn gở bỏ một số thành phần được xây dựng sẵn với Windows XP như XP Messenger, games, Accessories, và Accessibility Options. Để gở bỏ những chương trình đó, bạn hãy đi tới thư mục C:\WINDOWS\inf, chọn file Sysoc.inf, và mở nó bằng chương trình soạn thảo văn bạn nào. Bạn sẽ thấy vài hàng có chữ “Hide”, đó chính là cái khoá để giấu những components. Bạn hãy xoá bỏ chử “Hide” đi (nhưng vẫn để lại dấu “,” và khởi động lại máy.
 • 26
BÀI 20 KIỂU DỮ LIỆU CÂY

BÀI 20 KIỂU DỮ LIỆU CÂY

Trong thực tế, một lớp đối tượng nào đó có thể được mô tả bởi một kiểu bản ghi, các trường của bản ghi biểu diễn các thuộc tính của đối tượng. Trong bài toán tìm kiếm thông tin, ta thường quan tâm đến một nhóm các thuộc tính nào đó của đối tượng mà thuộc tính này hoàn toàn xác định được đối tượng. Chúng ta gọi các thuộc tính này là khoá. Như vậy, khoá là một nhóm các thuộc tính của một lớp đối tượng sao cho hai đối tượng khác nhau cần phải có giá trị khác nhau trên nhóm thuộc tính đó.
 • 34
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG VẬN DỤNG THUẬT TOÁN CÓ THÀNH PHẦN DỮ LIỆU NEWDATA P2 PPS

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG VẬN DỤNG THUẬT TOÁN CÓ THÀNH PHẦN DỮ LIỆU NEWDATA P2 PPS

d. Duyệt qua các nút trên cây nhị phân: Trong thao tác này chúng ta tìm cách duyệt qua (ghé thăm) tất cả các nút trong cây nhị phân để thực hiện một thao tác xử lý nào đó đối với nút này (Xem nội dung thành phần dữ liệu chẳng hạn). Căn cứ vào thứ tự duyệt nút gốc so với 2 nút gốc cây con, thao tác duyệt có thể thực hiện theo một trong ba thứ tự:
 • 5
Lecture Introduction to software engineering: Week 1 - Nguyễn Thị Minh Tuyền (tt)

Lecture Introduction to software engineering: Week 1 - Nguyễn Thị Minh Tuyền (tt)

Lecture Introduction to software engineering - Week 1: Overview has contents: Software, software engineering, software process, software engineering ethics.
 • 43
00.00.H57-1219-QD-UBND-2019-SIGNED (1)

00.00.H57-1219-QD-UBND-2019-SIGNED (1)

THỜI GIAN THI TUYỂN VÀ LẬP HỒ SƠ: - Sau khi Nhiệm vụ thiết kế và quy chế tham gia và thi tuyển được duyệt, Sở Xây dựng thông báo tới các đơn vị tham gia dự tuyển phương án thiết kế kiến [r]
 • 13
HƯỚNG DẪN SQL & XQUERY CHO IBM DB2 PHẦN PHỤ LỤC PHỤ LỤC A PPTX

HƯỚNG DẪN SQL & XQUERY CHO IBM DB2 PHẦN PHỤ LỤC PHỤ LỤC A PPTX

Bảng Sales KHOÁ CHÍNH GỒM NHIỀU PHẦN Bảng Sales chứa một khoá chính gồm nhiều phần: Mỗi một cột trong năm cột của nó là tham chiếu khóa ngoài tới một khóa chính của một bảng khác: perkey[r]
 • 34
THỦ THUẬT GHI ĐĨA HIREN’S BOOTCD CHO GHI THÊM DỮ LIỆU POTX

THỦ THUẬT GHI ĐĨA HIREN’S BOOTCD CHO GHI THÊM DỮ LIỆU POTX

 Tiếp theo, từ cửa sổ File Browser, bạn duyệt đến thư mục C:\Hiren, lần lượt kéo thư mục TRANG 5  Hoàn tất, bạn nhấn nút Burn trên thanh công cụ, và trong cửa sổ mở ra, bạn hãy chọn tố[r]
 • 5
SKKN - ĐÃ DUYỆT

SKKN - ĐÃ DUYỆT

Hướng dẫn cách trình bày vở theo qui định của giáo viên, cách trình bày bài văn xuôi, bài thơ lục bát, thơ tư do, thơ thất ngôn bát cú… _BIỆN PHÁP :_ Giúp các em viết chữ đẹp đòi hỏi: T[r]
 • 7
DUYỆT VÀ ĐỆ QUI

DUYỆT VÀ ĐỆ QUI

Hệ điều hành máy chủ hiện tại của Windows 2000 Server cũng có sẵn một bộ công cụ phảt triển phần mềm dành cho các ỨNG DỤNG VÀ THIẾT BỊ IPVÓ.. TRANG 4 thức cung cấp hỗ trợ cho thành phần [r]
 • 22
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Hệ thống thông tin: Khai phá dữ liệu vết duyệt web cho tư vấn cá nhân hóa

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Hệ thống thông tin: Khai phá dữ liệu vết duyệt web cho tư vấn cá nhân hóa

Đề tài được thực hiện với mục tiêu nhằm xây dựng một mô hình hệ tư vấn tự động trên các website tạp chí Tiếng Việt, nhằm mục đích gợi ý những nội dung liên quan tới sở thích của từng cá nhân người dùng, dựa trên lịch sử duyệt web của họ trên website đó (vết duyệt web). Mời các bạn cùng tham khảo Luận văn.
 • 25
Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 7: Giải thuật tìm kiếm - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 7: Giải thuật tìm kiếm - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh

Cách thức làm như sau: Bắt đầu từ bản ghi thứ nhất, lần lượt so sánh khoá tìm kiếm với tương ứng của các bản ghi trong bảng cho đến khi tìm thấy bản ghi mong muốn hoặc đã hết danh [r]
 • 7
HỆ THỐNG SẤY KHỞI ĐỘNG PPT

HỆ THỐNG SẤY KHỞI ĐỘNG PPT

Hình 1 : Sơ đồ hệ thống sấy không có điều khiển tư động đóng bugi sấy b. Nguyên lý làm việc Trước khi khởi động, bật khoá điện về nấc sấy. Lúc đó có dòng điện vào cuộn dây của rơle bugi sấy làm tiếp điểm của rơle đóng lại. Dòng điện vào các bugi sấy và nung đỏ bugi sấy. Thời gian cần thiết để các bugi sấy nóng đỏ được định sẵn bằng bộ định thời gian sấy và báo sấy bằng đèn trên bảng điều khiển. Khi đèn báo sấy tắt tức là thời gian sấy cần thiết đã đủ, sau đó mở khoá điện về nấc khởi động, nhiện liệu từ vòi phun phun vào buồng đốt sẽ bốc cháy mặc dù lúc đó máy còn lạnh.
 • 5
SOFTWARE ENGINEERING AND TESTING

SOFTWARE ENGINEERING AND TESTING

L ICENSE , D ISCLAIMER OF L IABILITY, AND L IMITED W ARRANTY The CD-ROM that accompanies this book may only be used on a single PC. This license does not permit its use on the Internet or on a network (of any kind). By purchasing or using this book/ CD-ROM package (the “Work”), you agree that this license grants permission to use the products contained herein, but does not give you the right of ownership to any of the textual content in the book or ownership to any of the information or products contained on the CD-ROM. Use of third party software contained herein is limited to and subject to licensing terms for the respective products, and permission must be obtained from the publisher or the owner of the software in order to reproduce or network any portion of the textual material or software (in any media) that is contained in the Work.
 • 529
DUYỆT THEO CHIỀU SÂU PPTX

DUYỆT THEO CHIỀU SÂU PPTX

Duy Duy ệ ệ t theo chi t theo chi ề ề u r u r ộ ộ ng ng Nh ậ n xét: - Duyệt theo chiều sâu và duyệt theo chiều rộng chỉ khác nha ở chỗ giải thuật DFS sử dụng Stack, và giải thuật BFS sử dụng Queue. Do đó độ phức tạp của DFS và BFS là như nhau
 • 10
DUYỆT ĐỒ THỊ THEO CHIỀU RỘNG

DUYỆT ĐỒ THỊ THEO CHIỀU RỘNG

DUYỆT ĐỒ THỊ THEO CHIỀU RỘNG Danh sách DS được tổ chức theo kiểu hàng đợi _danh _ _sách vào trước - ra trước – FIFO_.. - Việc duyệt có tính chất “lan rộng”.[r]
 • 20
BIỆN PHÁP THI CÔNG (DUYỆT)

BIỆN PHÁP THI CÔNG (DUYỆT)

Các Phòng ban trong công ty hỗ trợ, tiến hành công tác chuẩn bị theo kế hoạch chi tiết cho từng hạng mục cụ thể để Ban chỉ huy Công trường (BCHCT) triển khai trong suốt quá trình thi công.2.1.Ban chỉ huy Công trườngTiến hành phân công cán bộ kỹ thuật trực tiếp triển khai theo dõi giám sát công trình. Thành lập tổ trắc đạc và bộ phận thí nghiệm hiện trường để luôn luôn bám sát công trường theo dõi giám sát chất lượng công trình theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
 • 13
BFS DUYỆT ĐỒ THỊ THEO CHIỀU RỘNG

BFS DUYỆT ĐỒ THỊ THEO CHIỀU RỘNG

BFS Duyệt đồ thị theo chiều rộng Breadth First SearchTrong lý thuyết đồ thị, tìm kiếm theo chiều rộng (BFS) là một thuật toán tìm kiếm trong đồ thị trong đó việc tìm kiếm chỉ bao gồm 2 thao tác: (a) cho trước một đỉnh của đồ thị; (b) thêm các đỉnh kề với đỉnh vừa cho vào danh sách có thể hướng tới tiếp theo. Có thể sử dụng thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng cho hai mục đích: tìm kiếm đường đi từ một đỉnh gốc cho trước tới một đỉnh đích, và tìm kiếm đường đi từ đỉnh gốc tới tất cả các đỉnh khác. Trong đồ thị không có trọng số, thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng luôn tìm ra đường đi ngắn nhất có thể. Thuật toán BFS bắt đầu từ đỉnh gốc và lần lượt nhìn các đỉnh kề với đỉnh gốc. Sau đó, với mỗi đỉnh trong số đó, thuật toán lại lần lượt nhìn trước các đỉnh kề với nó mà chưa được quan sát trước đó và lặp lại. Xem thêm thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu, trong đó cũng sử dụng 2 thao tác trên nhưng có trình tự quan sát các đỉnh khác với thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng.
 • 22
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH DÙNG THUẬT TOÁN THÊM MỘT NÚT VÀO BÊN TRÁI CÓ THÀNH PHẦN DỮ LIỆU NEWDATA P2 POT

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH DÙNG THUẬT TOÁN THÊM MỘT NÚT VÀO BÊN TRÁI CÓ THÀNH PHẦN DỮ LIỆU NEWDATA P2 POT

+ Duyệt cây con trái, duyệt cây con phải, duyệt nút gốc (Left – Right - Root) + Duyệt cây con phải, duyệt cây con trái, duyệt nút gốc (Right – Left - Root) Trong phần này chúng ta chỉ trình bày một cách duyệt theo một thứ tự cụ thể đó là: Duyệt cây con trái, duyệt nút gốc và duyệt cây con phải (Left – Root – Right) và sử dụng thuật toán đệ quy. Các cách duyệt khác bằng thuật toán đệ quy hay không đệ quy sinh viên tự vận dụng tương tự.
 • 5
CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH TỪ KHOÁ

CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH TỪ KHOÁ

• Sử dụng từ điển đồng nghĩa để tìm những từ đồng nghĩa với những từ khoá chủ chốt của bạn. • Nên phân loại những lĩnh vực riêng lẻ tập trung vào nghành nghề bạn đang kinh doanh. Bạn nên tạo ra một thư mục cho những người, dự án, ý tưởng, hay các công ty liên kết tới trang Web của bạn.
 • 13
TUTORIALS VBOOK V0 1 THỦ THUẬT UDS PART 191 POT

TUTORIALS VBOOK V0 1 THỦ THUẬT UDS PART 191 POT

Theo ngầm định, Windows 9x thêm một mũi tên vào góc của biểu tượng mỗi shortcut. Mũi tên giúp ta phân biệt giữa shortcut với phần tử mà nó trỏ tới. Nếu muốn xoá các mũi tên rắc rối đó, các bạn có thể làm như sau: Gọi REGEDIT bằng cách vào Run rồi gõ Regedit, tìm đến khoá
 • 6
GIÁO TRÌNH TIPS INET  THỦ THUẬT NÂNG CAO PERSDIS PART 39 PPS

GIÁO TRÌNH TIPS INET THỦ THUẬT NÂNG CAO PERSDIS PART 39 PPS

Bạn có thể dùng cách khác để thêm chức năng Rename khi click chuột phải vào biểu tượng Recycle Bin. Trong Recycle Editor, tìm đến HKEY_CLASSES_ROOT\ CLSID\ {645FF040- 5081-101B-9F08-00AA002F954E} và chọn nhánh phụ ShellFolder. Tại cửa sổ bên phải, bạn sẽ thấy từ khoá Attributes, click 2 lần vào đó hoặc bấm chuột phải và Modify.
 • 6
CÁC PHƯƠNG PHÁP MÃ HÓA VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN- P7 PPS

CÁC PHƯƠNG PHÁP MÃ HÓA VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN- P7 PPS

khoá có th ể. Nếu khoá dài 128 bits, nó cần tới 10 25 năm , trong khi v ũ trụ c ủa chúng ta chỉ tồn tại cỡ 10 10 năm. Như vậy với 10 25 năm có thể là đủ dài. Trước khi bạn gửi đi phát minh hệ mã hoá với 8 Kbyte độ dài khoá, bạn nên nhớ rằng một nửa khác cũng không kém phần quan trọng đó là thuật toán phải an toàn nghĩa là không có cách nào bẻ gãy trừ khi tìm được khoá thích hợp. Điều này không dễ dàng nhìn thấy được, hệ thống mã hoá nó như một nghệ thuật huyền ảo.
 • 5
Nhập môn Cơ sở dữ liệu Phạm Thị Thanh

Nhập môn Cơ sở dữ liệu Phạm Thị Thanh

Tệp chỉ số_ TÌM KIẾM BẢN GHI Giả sử tìm bản ghi có khoá x, có nhiều cách để duyệt tệp chỉ số _Tìm tuần tự_ Duyệt trong tệp chỉ số các cặp k,d trong bảng chỉ số khối, so sánh giá trị x vớ[r]
 • 93
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHẦN 6 DOCX

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHẦN 6 DOCX

− Chú ý rằng bảng THUÊ có 3 khóa là LưuTrúSố, TênThểThao và NgàyThuê (các bảng khác chỉ có 1). Có nghĩa rằng, để định danh một dòng một cách chắc chắn,cần cung cấp cho mỗi khoá một giá trị dữ liệu. Bời vì với cùng một lưu trú, có thể có nhiều môn thể thao khác nhau được thuê cho nhiều ngày khác nhau. Chẳng hạn đợt lưu trú số 5 có 2 ngày thuê canô.
 • 17
CHAT NHIỀU NICH

CHAT NHIỀU NICH

[ HKEY_CURRENT_USER\Software\yahoo\pager\Test ] Nhấn chuột phải lên Test >> New >> Tạo một DWORD Value có tên Plural , sau đó nhấn chuột phải lên Plural >> Modify đánh số 1 trong ô Value data nếu muốn chat nhiều nick. Nếu chỉ muốn duy nhất 1 nick trên 1 máy thì để giá trị đó trở lại 0.
 • 1
TÌM KIẾM VÀ SẮP XẾP

TÌM KIẾM VÀ SẮP XẾP

Hình 4.1: Phân loại phương pháp tìm kiếm 1.1.2 Tìm kiếm tuyến tính Ý tưởng chính: duyệt tuần tự từ phần tử đầu tiên, lần lượt so sánh khóa tìm kiếm với khoá tương ứng của các phần tử trong danh sách (trong trường hợp mô tả trên là so sánh x và a[i]). Cho đến khi gặp phần tử cần tìm hoặc đến khi duyệt hết danh sách.
 • 24
LẦN LƯỢT CHIẾU VÀO CATÔT CỦA MỘT TẾ BÀO QUANG ĐIỆN HAI BỨC XẠ ĐƠN SẮC CÓ TẦN SỐ LẦN LƯỢT LÀ F VÀ 1,.

LẦN LƯỢT CHIẾU VÀO CATÔT CỦA MỘT TẾ BÀO QUANG ĐIỆN HAI BỨC XẠ ĐƠN SẮC CÓ TẦN SỐ LẦN LƯỢT LÀ F VÀ 1,.

Lần lượt chiếu vào catôt của một tế bào quang điện hai bức xạ đơn sắc có tần số lần lượt là f và 1,5f thì động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện hơn kém nhau 3 lần.. Giớ[r]
 • 6
BUOI3-CSLT-HDTHUCHANH

BUOI3-CSLT-HDTHUCHANH

Bước 6: Sắp xếp đưa các số nguyên tố lên đầu dãy Nguyên tắc: duyệt lần lượt các phần tử của dãy, kiểm tra nếu là số nguyên tố số nguyên tố là số không có ước ngoài nó và chính nó thì thự[r]
 • 16
Phượt Hoàng Su Phì - Xín Mần - Bắc Hà. Mùa lúa chín 2011

Phượt Hoàng Su Phì - Xín Mần - Bắc Hà. Mùa lúa chín 2011

Tranh minh hoạ từ khoá, câu ứng dụng, truyện Sói và Cừu III.. -Học sinh lần lượt đọc các vần trong bảng ôn... -Gọi học sinh đọc từ ứng dụng.?[r]
 • 27
AN TOÀN CỦA HỆ THỐNG MÃ HOÁ- P6 POT

AN TOÀN CỦA HỆ THỐNG MÃ HOÁ- P6 POT

Chú ý r ằng hệ thống mã hoá công khai giải quyết vấn đề chính của hệ mã hoá đối xứng, bằng cách phân phối khoá. Với hệ thống mã hoá đối xứng đã qui ước, Client và Server phải nhất trí v ới cùng một khoá. Client có thể chọn ngẫu nhiên một khoá, nhưng nó vẫn phải thông báo khoá đó tới Server, điều này gây lãng phí th ời gian. Đối với hệ thống mã hoá công khai, thì đây không ph ải là vấn đề.
 • 5
Đề thi HSG đã duyệt

Đề thi HSG đã duyệt

Nobel prefered not to be remembered as the inventor of dynamite, so in 1895, just two week before his death, he created a fund to be used for awarding prizes to people who had made worth[r]
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: 101 thủ thuật registry101 thủ thuật indesign101 thủ thuật seothủ thuật google docs haythủ thuật google docsthủ thuật đọc sáchBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ