0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Quản trị kinh doanh >

Quá trình xuất hàng

QUẢN LÝ BÁN CÁC LINH KIỆN MÁY TÍNH

QUẢN LÝ BÁN CÁC LINH KIỆN MÁY TÍNH

AM ỨT NGỮ CẢNH: XUẤT HÀNG MUA HÀNG BÁN HÀNG TRẢ HÀNG BÁN LK MUA LK KHÁCH HÀNG HỆ THỐNG BÁN LK MÁY TÍNH NHÀ CUNG CẤP LK XUẤT HÀNG TRANG 10 BM ỨT ĐỈNH CỦA HỆ THỐNG : BÁN HÀNG - ĐƠN HÀNG KH[r]
 • 30
TÌNH HÌNH THỰC TẾ Ở ĐƠN VỊ THỰC TẬP CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT CHÀO

TÌNH HÌNH THỰC TẾ Ở ĐƠN VỊ THỰC TẬP CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT CHÀO

Công ty tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền đầu kỳ, tức là giá xuất kho NVL - CCDC trong kỳ được tính theo đơn giá tồn kho đầu kỳ. Tuy nhiên trong thực tế có một số trường hợp khi có nhu cầu sử dụng NVL - CCDC cho một công trình bất kỳ thì công ty tiến hành ký hợp đồng với các nhà cung cấp đưa vật tư đến thẳng công trình, như vậy giá xuất kho lúc này lại được tính theo phương pháp thực tế đích danh.
 • 44
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM THIÊN LONG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM THIÊN LONG

Số Ngày Nợ Cú Cộng ♦ Một số ý kiến khỏc: Trong cơ chế thị trường cạnh tranh như hiện nay nếu doanh nghiệp nào hiểu biết, nhậy bộn thỡ đú là động lực thỳc đẩy doanh nghiệp làm ăn cú hiệu quả và đững vững trờn thị trường cũn ngược lại doanh nghiệp cú thể bị thua lỗ, thậm chớ đi đến phỏ sản. Vỡ vậy, mọi hoạt động của doanh nghiệp phải hướng vào giành thế cạnh tranh. Người làm kế toỏn phải hiểu rằng tổ chức tốt cụng tỏc là nhiệm vụ của mỡnh nhằm cung cấp những thụng tin kịp thời, đỏng tin cậy cho cỏc nhà quản lý. Muốn vậy cần phải thiết lập mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa người làm kế toỏn và ngưũi phụ trỏch Marketing nhằm tạo ra những chiến lược sản phẩm, giỏ cả…Hơn thế nữa, trong những năm tới khi mà xu hướng khu vực hoỏ, toàn cầu hoỏ diễn ra mạnh mẽ, nhiều sản phẩm của nước ngoài vào xõm lấn thị trường tiờu dựng trong nước thỡ cụng ty cần phải đa dạng hoỏ phương thức bỏn hàng như mở thờm đại lý ở nhiều nơi, tỡm kiếm thị trường ở ngoaỡ nước, ỏp dụng cỏc khoản chiết khấu cho khỏch hàng mua với số lượng lớn và thanh toỏn sớm so với qui định theo tỉ lệ % nhất định hoặc cú thể giảm bớt giỏ và chấp nhận cỏc khoản làm giảm trừ doanh thu nếu như vỡ quan hệ lõu dài, ỏp dụng chớnh sỏch giỏ cả hợp lý.
 • 55
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  KẾ TOÁN THÀNH PHẨM BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM THIÊN LONG POT

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN THÀNH PHẨM BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM THIÊN LONG POT

2.1.2: Chức năng, nhiệm vụ của cụng ty: a. Chức năng: Công ty là một doanh nghiệp hạch toán độc lập, tự chủ về mặt tài chính và vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Cùng với sự nỗ trợ đắc lực của phòng kế toán, bộ phận quản lý đã trực tiếp chỉ đạo cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty. Theo nguyên tắc " Kinh doanh là đáp ứng đủ và đúng với nhu cầu của người tiêu dùng, luôn luôn lấy chữ tín làm đầu. Khách hàng là trung tâm và luôn phải tạo điều kiện thuận lưọi nhất để thoả mãn nhu cầu của họ. Khách hàng luôn được coi trọng" . Công ty không ngừng mở rộng lĩnh vực kinh doanh của mình, tăng sự cạnh tranh trên thị trường.
 • 62
Phương pháp tính giá một số đối tượng kế toán chủ yếu

Phương pháp tính giá một số đối tượng kế toán chủ yếu

Phương pháp tính giá một số đối tượng kế toán chủ yếu .B. Phương pháp tính giá xuất hàng xuất khoa. Phương pháp hoạch toán hàng tồn khob. Phương pháp tính giá xuất hàng tồn kho1. Phương pháp tính giá theo giá đích danh
 • 13
QUẢN LÝ KINH DOANH THUỶ SẢN DOC

QUẢN LÝ KINH DOANH THUỶ SẢN DOC

Hàng ngày, bộ phận kinh doanh lập một danh sách các mặt hàng cần cung cấp trong ngày để chuyển đến bộ phận giao hàng để xuất hàng cho khách hàng. Sau khi xuất hàng, khách hàng thanh toán cho Công ty theo một lịch được thỏa thuận giữa hai bên. Đồng thời bộ phận kinh doanh thống kê tồn kho để có kế hoạch đặt mua hàng.
 • 6
MỘT SỐ HẠN CHẾ VÀ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT

MỘT SỐ HẠN CHẾ VÀ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT

b. Hạch toán chi phí sản xuất theo hệ thống kiểm kê định kỳ hàng tồn kho: *T ài kh oản sử dụng: Với hệ thống kiểm kê định kỳ hàng tồn kho, kế toán sử dụng các tài khoản sản phẩm dở dang. Tổng hợp sản xuất, Thành phẩm; Giá vốn hàng bán; Nguyên vật liệu; Chi phí sản xuất chung. Điểm khác biệt so với hệ thống kê khai thường xuyên là tài khoản Nguyên, vật liệu thường chỉ bao gồm nguyên, vật liệu trực tiếp dùng cho sản xuất được phản ánh trên tài khoản Dự trữ cho nhà máy (Factory supplies)
 • 46
Chương 5:   HIĐRO – NƯỚCBÀI 31: TÍNH CHẤT – ỨNG DỤNG HIĐROBÀI 33: ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO – PHẢN ỨNG THẾBài 34:  BÀI LUYỆN TẬP 6 Bài 35: BÀI THỰC HÀNH 5 ĐIỀU CHẾ - THU KHÍ HIĐRO VÀ THỬ TÍNH CHẤT CỦA KHÍ HIĐROBài 36: NƯỚCBài 37: AXI

Chương 5: HIĐRO – NƯỚCBÀI 31: TÍNH CHẤT – ỨNG DỤNG HIĐROBÀI 33: ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO – PHẢN ỨNG THẾBài 34: BÀI LUYỆN TẬP 6 Bài 35: BÀI THỰC HÀNH 5 ĐIỀU CHẾ - THU KHÍ HIĐRO VÀ THỬ TÍNH CHẤT CỦA KHÍ HIĐROBài 36: NƯỚCBài 37: AXI

+Tham gia vào nhiều quá trình quan trọng trong cở thể người và động vật + Cần thiết trong đời sống hàng ngày,sản xuất nông nghiệp,công nghiệp,giao thông vận tải.. Khái[r]
 • 5
KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Theo phơng thức này,nhân viên bán hàng chỉ phụ trách việc giao hàng ,còn việc thu tiền có ngời chuyên trách làm công việc này.Trình tự đợc tiến hành nh sau: Khach hàng xem xong hàng hoá và đồng ý mua,ngời bán viết “ hóa đơn bán lẻ” giao cho khách hàng đa đến chỗ thu tiền thì đóng dấu “ đã thu tiền” ,khách hàng mang hoá đơn đó đến nhận hàng .Cuối ngày, ngời thu tiền tổng hợp số tiền đã thu để xác định doanh số bán. Định kỳ kiểm kê hàng hoá tại quầy,tính toán lợng hàng đã bán ra để xác định tình hình bán hàng thừa thiếu tại quầy
 • 69
Giấy xuất hàng - Form Mexico doc

Giấy xuất hàng - Form Mexico doc

CUSTOMS DECLARATION FOR EXPORT COMMODITIES No.[r]
 • 1
ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỰC HÀNH TỐT NGHIỆP KHÓA 2  KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP  MÃ ĐỀ THI KTDN  TH 1

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỰC HÀNH TỐT NGHIỆP KHÓA 2 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP MÃ ĐỀ THI KTDN TH 1

09/12 BC 09/12 Doanh thu bán hàng 112 - 95,000,000 09/12 BC 09/12 Doanh thu bán hàng 112 - 140,000,000 20/12 BC 20/12 Doanh thu bán hàng 112 - 360,000,000 20/12 BC 20/12 Doanh thu bán hàng 112 - 376,000,000
 • 28
HOÀN THIỆN NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH VÀ HIỆU QUẢ XUẤT KHẨU - 3 DOC

HOÀN THIỆN NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH VÀ HIỆU QUẢ XUẤT KHẨU - 3 DOC

phương pháp thay thế liên hoàn và phương pháp số chênh lệch không được dùng trong phân tích tình hình và hiệu quả xuất khẩu ở Công ty xuất nhập khẩu tạp phẩm Hà Nội nhưng phương pháp này vẫn được đưa ra nhằm giúp cho công ty có thể dùng phương pháp này để xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến kim ngạch xuất khẩu. Để xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố tới kim ngạch xuất khẩu có thể dùng công thức sau:
 • 10
GIẤY XUẤT HÀNG - FORM ICO PPTX

GIẤY XUẤT HÀNG - FORM ICO PPTX

TRANG 1 A & Z EXPORT CORPORATION 1096 TRAN HUNG DAO STR., HOCHIMINH CITY, VIETNAM SARL ANDE, CITY LES SOURCES BT.[r]
 • 1
Biểu mẫu Quản lý Nhập - Xuất - Tồn hàng

Biểu mẫu Quản lý Nhập - Xuất - Tồn hàng

Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các đơn vị, cá nhân trong quá trình quản lý hàng hóa khi nhập và xuất hàng hóa, đồng thời theo dõi được hàng còn tồn trong kho, danh mục các loại hàng hóa một cách nhanh chóng, hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo biểu mẫu.
 • 21
QUẢN LÝ VẬT TƯ

QUẢN LÝ VẬT TƯ

3.2 Phân tích và thiết kế chức năng Quá trình phân tích các luồng dữ liệu sẽ giúp ta dễ dàng xác định được các yêu cầu của công việc quản lý. Đó là sơ đồ mô tả dịch các thông tin trong quá trình quản lý. Biểu đồ luồng dữ liệu nêu ra một mô hình về một hệ thống thông tin vận chuyển từ một quá trình hay một chức năng nào đó trong hệ thống sang một quá trình hay chức năng khác.
 • 28
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

+ Thứ tư, yêu cầu về phương thức bán hàng và phương thức thanh toán Phương thức bán hàng của công ty diễn ra dưới nhiều hình thức đáp ứng nhu cầu phong phú của người mua Phương thức thanh toán cũng tồn tại dưới những hình thức thanh toán khác nhau đòi hỏi doanh nghiệp phải có những chính sách khác nhau đối với từng loại hình thành toán. Ví dụ như đối với những khách hàng mua với khối lượng lớn thì sẽ được doanh nghiệp ưu tiên giảm gía hàng bán ; hay những khách hàng thanh toán trước thời hạn hay thanh toán một lần thì sẽ được hưởng một khoản chiết khấu nhất định ….. Bên cạnh việc xây dựng những chính sách thanh toán nhằm thu hút khách hàng thì mỗi doanh nghiệp cũng cần theo dõi riêng cho tưng khách hàng, theo dõi chặt chẽ để tránh tình trạng vốn bị chiếm dụng nhiều gây trở ngại cho quá trình tuần hoàn và luân chuyển vốn kinh doanh của doanh nghiệp
 • 26
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ TLC VIỆT NAM

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ TLC VIỆT NAM

+ Nhân viên bán hàng cha nhiệt tình,thiếu trách nhiệm 3.3.Giải pháp hoàn thiện 3.3.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện: Việc chuyển đổi cơ chế kinh tế nớc ta từ tập chung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trờng là một tất yếu khách quan. Trong điều kiện hiện nay, cạnh tranh trở nên ngày càng gay gắt, doanh nghiệp thơng mại sẽ phải phát triển mạnh để mở rộng quan hệ buôn bán, phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng của nhân dân góp, phần thúc đẩy sản xuất phát triển thực sự là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, để đạt đợc điều đó thì phải cần thiết, phải sử dụng đồng thời hàng loạt các công cụ quản lý khác nhau trong đó kế toán đợc coi là công cụ đắc lực.
 • 106
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHUNG SƠN

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHUNG SƠN

Đối với các DN kinh doanh, thông qua công tác kế toán, DN sẽ biết được thị trường nào, mặt hàng nào mà mình bán hàng có hiệu quả nhất. Điều này không những đảm bảo cho DN cạnh tranh trên thị trường đầy biến động mà còn cho phép DN đạt được những mục tiêu kinh tế đã đề ra như: Doanh thu, lợi nhuận, thị phần, uy tín ... Xuất phát từ nhận thức và qua thời gian thực tập ở Công ty TNHH Cơ Khí Chung Sơn em cho rằng: Bán hàng là một trong những hoạt động chính của Công ty. Nó giúp ban quản lý Công ty nắm rõ được doanh thu, lợi nhuận, tình hình kinh doanh của Công ty và hiện nay Công ty có thích ứng với cơ chế thị trường không.
 • 41
Quy trình làm hàng xuất

Quy trình làm hàng xuất

Quy trình làm hàng xuất trong bài viết này gồm các bước mà chủ hàng cần làm để chuyển lô hàng xuất khẩu cho đối tác nước ngoài. Trường hợp chủ hàng muốn thuê công ty dịch vụ thì có thể bỏ qua một số bước nghiệp vụ đã thuê. Tất nhiên, họ vẫn có thể tìm hiểu để phối hợp cho tốt trong quá trình làm thủ tục. Còn nếu bạn là nhân viên của công ty dịch vụ giao nhận thì cũng có thể đọc, tìm hiểu để biết những nghiệp vụ mà mình phải thực hiện để phục vụ khách hàng.
 • 4
Lưu trình xuất hàng

Lưu trình xuất hàng

Hướng dẫn quy trình để các bạn có thể vượt được nghiệm xưởng của khách hàng liên quan đến CTPAD, xuất hàng container và xe tải. Áp dụng cho việc vận hành và quản lý kho thành phẩm và bán thành phẩm ra khỏi kho, Hướng dẫn công việc đối với thành phẩm và bán thành phẩm xuất kho
 • 3
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG Ở DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG Ở DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

- Phải theo dõi, phản ánh chính xác và giám sát chặt chẽ quá trình tiêu thụ, ghi chép đầy đủ kịp thời các khoản: chi phí bán hàng, thu nhập bán hàng và xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. - Lập báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh đúng chế độ, cung cấp kịp thời thông tin kinh tế cần thiết về tình hình bán hàng, phân tích kinh tế với các hoạt động tiêu thụ.
 • 40
KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM DOC

KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM DOC

b. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH Trung Tuấn. Công ty TNHH Trung Tu ấ n c ử a hàng có t ổ ch ứ c k ế toán riêng, h ạ ch toán ph ụ thu ộ c tr ự c thu ộ c Công ty nên Công ty áp d ụ ng hình th ứ c t ổ ch ứ c công tác k ế toán v ừ a t ậ p trung v ừ a phân tán. Phòng k ế toán tài v ụ c ủ a Công ty th ự c hi ệ n và ch ỉ đạ o các c ử a hàng c ủ a Công ty th ự c hi ệ n theo h ạ ch toán k ế toán, theo pháp l ệ ch, k ế toán th ố ng kê, hàng tháng, quý, n ă m s ẽ xem xét, đ ánh giá quá trình kinh doanh và tình hình tài chính c ủ a t ừ ng c ử a hàng.
 • 90
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QỦA KINH DOANH Ở CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÁC CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QỦA KINH DOANH Ở CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÁC CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ

+ Công ty thực hiện giảm giá đối với khách hàng mua với số lượng lớn. + Chiết khấu trên từng lô hàng với hình thức thanh toán ngay sau khi giao hàng. + Trong từng chu kỳ kinh doanh, sau khi xem xét toàn bộ doanh số của các đại lý mua trong kỳ, đại lý nào có doanh số cao nhất thì công ty có thể giảm giá từ 0,5 đến 1% trên tổng doanh số bán cả năm cho khách hàng đó.
 • 43
QUẢN LÝ KHO HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI CÔNG TY MÁY TÍNH TIẾN THÀNH

QUẢN LÝ KHO HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI CÔNG TY MÁY TÍNH TIẾN THÀNH

- Quản lý các thông tin chi tiết xuất kho như: ngày xuất, loại hàng, mã hàng, số lượng…Lập phiếu xuất kho, kiểm tra và cảnh báo số lượng hàng tồn ngay khi nhập dữ liệu, tính đơn giá hàng[r]
 • 25
KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ VỐN THỰC TẾ CỦA HÀNG XUẤT BÁN_ Trị giá vốn của hàng xuất kho để bán = Trị giá mua thực tế của hàng xuất kho để bán + Chi phí mua phân bổ cho hàng xuất kho Tr[r]
 • 106
Ví dụ tính giá hàng xuất

Ví dụ tính giá hàng xuất

Ví dụ 1: Tại một doanh nghiệp sản xuất, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.. Yêu cầu:.[r]
 • 1
TIỂU LUẬN BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH LOGISTICS QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG: BÁO CÁO VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP – CẢNG CÁT LÁI

TIỂU LUẬN BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH LOGISTICS QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG: BÁO CÁO VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP – CẢNG CÁT LÁI

Tiểu luận tìm hiểu những vấn đề cơ bản quy trình xuất nhập hàng tại cảng, hình thức phục vụ, công tác chuẩn bị và quá trình giao nhận hàng hóa tại cảng Cát Lái.
 • 34
QUY TRÌNH XUẤT  NHẬP KHẨU HÀNG mậu DỊCH

QUY TRÌNH XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG mậu DỊCH

7. Làm thủ tục hải quan● Khái niệm Thủ tục hải quan : những công việc người làm xuất nhập khẩu , nhân viên Hải quan phải tiến hành theo đúng quy định của pháp luật đối với đối tượng làm thủ tục hải quan. Người làm thủ tục hải quan:+ Chủ hàng+ Người đại diện hợp phápĐối tượng làm thủ tục hải quan+ Hàng kinh doanh XNK+ Hàng tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu+ Quà biếu, hành lý của người XNK+ Hàng quá cảnh+ Tài sản di chuyển+ Hàng mua bán của cư dân qua biên giới+ Hàng hóa KCX, FTA, kho ngoại quan● Quy trình thủ tục Khai báo hải quan+ Hồ sơ hàng XK: Tờ khai hàng XKBảng kê chi tiết (nếu cần)Giấy phép XKHĐ hoặc văn bản tương đươngCác chứng từ khác theo quy định của PL tùy theo mặt hàngPhân luồng hàng hóa:+ Green line (miễn kiểm tra thực tế): áp dụng khi chủ hàng chấp hành tốt PL HQ:Chủ hàng XK trong 1 năm không vi phạm hành chính, hoặc chỉ trong mức thẩm quyền của chi cục HQChủ hàng NK trong 2 năm không vi phạm hành chính, hoặc chỉ trong mức thẩm quyền của chi cục HQ
 • 7
Tiểu luận báo cáo thực tập ngành Logistics Quản lý chuỗi cung ứng: Báo cáo về đơn vị thực tập – Cảng Cát Lái

Tiểu luận báo cáo thực tập ngành Logistics Quản lý chuỗi cung ứng: Báo cáo về đơn vị thực tập – Cảng Cát Lái

Tiểu luận tìm hiểu những vấn đề cơ bản quy trình xuất - nhập hàng tại cảng, hình thức phục vụ, công tác chuẩn bị và quá trình giao nhận hàng hóa tại cảng Cát Lái.
 • 43
MÔ TẢ CÔNG VIỆC VỊ TRÍ NHÂN VIÊN THỦ KHO

MÔ TẢ CÔNG VIỆC VỊ TRÍ NHÂN VIÊN THỦ KHO

Nhân viên thủ kho chịu trách nhiệm kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập/xuất hàng theo đúng quy định; Thực hiện việc nhập và xuất hàng cho cá nhân liên quan; Nhận các chứng từ giao hàng, yêu cầu xuất hàng, lưu và chuyển cho bộ phận mua hàng hoặc kế toán theo quy định; Theo dõi hàng hóa xuất nhập tồn; Ghi phiếu nhập, phiếu xuất kho; Trực tiếp nhập phiếu xuất vào phần mềm; Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hàng ngày và đối chiếu với định mức tồn kho tối thiểu.
 • 2
Bài giảng môn Tin học 11 - Lọc dữ liệu từ danh sách dữ liệu

Bài giảng môn Tin học 11 - Lọc dữ liệu từ danh sách dữ liệu

LỌC DỮ LIỆU TỪ DANH SÁCH DỮ LIỆU Quá trình chọn và chỉ hiển thị các hàng thoả mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó từ 1 danh sách dữ liệu được gọi là quá trình lọc hay kết xuất dữ liệu.. [r]
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: quản lý khai thác sản xuất kinh doanh vật liêu xây dựng theo phân cấp của ubnd tỉnhphần 3 một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cp sản xuất vật liệu xây dựng tự lựcxây dựng quy hoạch kế hoạch phát triển vật liẹu xây dựng quản lý việc khai thác và sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền thu thập phân tích các tài liệu liên quan các tài liệu về công tác quản lý an toàn lao động của ít nhất 3 công trường xây dựng hiện nayđề tài kinh doanh vật liệu xây dựngnghiên cứu xác định chỉ tiêu thuốc nổ nhằm đảm bảo mức độ đập vỡ đất đá hợp lý cho một số mỏ khai thác vật liệu xây dựng của việt namđặc điểm của ngành kinh doanh vật liệu xây dựngbáo cáo thực tập tại công ty tnhh sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng tân hòaví dụ minh họa cho công tác thẩm định cho vay ngắn hạn đối với dn của nhct đà nẵng cụ thể thẩm định hồ sơ xin vay ngắn hạn để kinh doanh vật liệu xây dựng của công ty tnhh tmdv xnk ánh minhchương 1  đặc điểm sản phẩm tổ chức sản xuất và quản lý chi phí tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 hà tĩnhthị trường kinh doanh vật liệu xây dựngkinh doanh vật liệu xây dựng 2012kinh doanh vật liệu xây dựng 2011cách kinh doanh vật liệu xây dựngkinh doanh vật liệu xây dựng cần những gìBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM