0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Quản trị kinh doanh >

Quá trình nhập hàng vào kho

BÀI THỰC HÀNH

BÀI THỰC HÀNH

Hàng mua về nhập kho đủ, phiếu nhập kho PNK01.. Hàng mua về nhập kho đủ, phiếu nhập kho PNK04.[r]
 • 9
CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO PPS

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO PPS

SL Gtr SL Gtr SL Gtr SL Gtr 2.1.5.2.3 Phương pháp sổ số dư Phương pháp sổ số dư là một bước cải tiến căn bản trong việc tổ chức hạch tốn chi tiết hàng tồn kho. Đặc điểm nổi bật của phương pháp này là kết hợp chặt chẽ việc hạch tốn nghiệp vụ của thủ kho với việc ghi chép của phịng kế tốn và trên cơ sở kết hợp đĩ ở kho chỉ hạch tốn về số lượng và ở phịng kế tốn chỉ hạch tốn về giá trị của vật liệu, cơng cụ dụng cụ, thành phẩm, hàng hĩa xĩa bỏ được ghi chép trùng lắp giữa kho và phịng kế tốn, tạo điều kiện thực hiện kiểm tra thường xuyên và cĩ hệ thống của kế tốn đối với thủ kho, đảm bảo số liệu kế tốn chính xác kịp thời.
 • 46
QUẢN LÝ KHO HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI CÔNG TY MÁY TÍNH TIẾN THÀNH

QUẢN LÝ KHO HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI CÔNG TY MÁY TÍNH TIẾN THÀNH

- Quản lý các thông tin chi tiết xuất kho như: ngày xuất, loại hàng, mã hàng, số lượng…Lập phiếu xuất kho, kiểm tra và cảnh báo số lượng hàng tồn ngay khi nhập dữ liệu, tính đơn giá hàng[r]
 • 25
ĐỀ TÀI PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

PHẦN 1:ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM1.1PHÁT BIỂU YÊU CẦU:Trong một công ty linh kiện máy tính X, gồm nhiều Bộ phận hoạt động độc lập: Bộ phận Quản Lý, Bộ phận Nhân sự, Bộ phận Kế toán, Bộ phận Bán hàng, Bộ phận Kho, ... Trong đó Bộ phận Kho có số lượng hàng hóa linh kiện nhập kho và xuất kho mỗi ngày khá lớn, đòi hỏi phải có một hệ thống phần mềm quản lý để làm đơn giản hóa quá trình quản lý nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí và nhân lực. Hệ thống quản lý kho phải đáp ứng các công việc: nhập kho, xuất kho, quản lý thông tin hàng có trong kho, báo cáo tổng kết hàng tháng, ... 1.2DANH SÁCH CÁC NGHIỆP VỤ:1.2.1Tổng quan Mô hình quy trình nghiệp vụ (BPM)1.2.2Quản lý người dùngSTTCông việcMô tả chi tiếtGhi chú1Xem thông tin Xem thông tin của một người dùng cụ thể
 • 33
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG CỦA KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG CỦA KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ

Do giá gốc của nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ nhập kho từ các nguồn nhập khác nhau đã trình bày ở trên, để tính giá gốc hàng xuất kho, kế toán có thể sử dụng một trong các phơn[r]
 • 41
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU  TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Nhận xét u, nhợc điểm: Phơng pháp này đơn giản, dễ thực hiện, giảm nhẹ khối l- ợng công việc ghi chép của kế toán. Nhợc điểm của phơng pháp là khối lợng ghi chép của kế toán dồn vào cuối tháng quá nhiều nên ảnh hởng đến tính khịp thời của việc cung cấp thông tin kế toán cho các đối tợng khác nhau. Điều kiện vận dụng: áp dụng cho các doanh nghiệp có nhiều danh điểm NVL, nhng số lợng chứng từ nhập xuất NVL không nhiều.
 • 26
TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY KHOÁ MINH KHAI

TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY KHOÁ MINH KHAI

Hoạt động chính của công ty là sản xuất các mặt hàng khoá phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng và một số mặt hàng xây dựng nên công ty phải sử dụng mọt khối lượng chủng loại vật tư rất lớn. Công ty sử dụng vài trăm loại vật liệu khác nhau cho quá trình sản xuất như thép các loại : thép góc, thép vuông, thép lá, thép Inox...;nhôm, đồng, bi, các chi tiết mua ngoài cửa khoá, các loại hoá chất, dầu, xăng ...Do đó việc tổ chức quản lý tình hình thu mua, bảo quản, và sử dụng hết sức khó khăn, đòi hỏi cán bộ quản lý, kế toán vật liệu phải có trình độ, trách nhiệm cao trong công việc.
 • 31
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC

Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc Phòng Kế toán: Kế toán vật tư căn cứ vào các chứng từ nhập, xuất và sử dụng chương trình kế toán máy để nhập số liệu vào các phiếu nhập kho, phiếu xuất kho. Từ đó, chương trình kế toán máy cho phép tự động tập hợp vào sổ chi tiết vật tư. Sổ chi tiết vật tư theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn kho của từng danh điểm vật tư theo thời gian nhập, xuất cụ thể. Mỗi chứng từ nhập, xuất kho được ghi trên một dòng. Cụ thể, khi nhập kho kế toán ghi cả chỉ tiêu số lượng và giá trị, khi xuất kho vật tư thì kế toán chi ghi chỉ tiêu số lượng. Cuối tháng, khi tính ra được đơn giá xuất kho bình quân cho cả tháng thì máy tính sẽ tự động cập nhật giá trị của các vật tư xuất kho trong tháng vào cột giá trị. Để xem xét, kiểm tra sổ chi tiết vật tư, kế toán vào “Kế toán vật tư” chọn “Sổ chi tiết vật tư” rồi khai báo mã kho, mã vật tư cần xem, máy sẽ chạy chương trình và cho hiển thị lên màn hình, để in ra thì kế toán thực hiện lệnh “In ra”.
 • 39
CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

Trị giỏ vốn nguyờn vật liệu xuất kho được tớnh theo đơn giỏ thực tế bỡnh quõn sau mỗi lần nhập tại mỗi kho cú một thủ kho cú nhiệm vụ bảo quản hàng húa trong kho và theo dừi việc nhập – [r]
 • 23
KHÁI NIỆM ĐẶC ĐIỂM YÊU CẦU QUẢN LÝ VÀ NHIỆM VỤ KẾ TOÁN NVL CCDC

KHÁI NIỆM ĐẶC ĐIỂM YÊU CẦU QUẢN LÝ VÀ NHIỆM VỤ KẾ TOÁN NVL CCDC

1.4.1.1 Đặc điểm của phương pháp kê khai thường xuyên. Là phương pháp theo dõi và phản ánh thường xuyên, liên tục và có hệ thống tình hình nhập, xuất, tồn kho vật tư hàng hóa trên sổ kế toán. Trong trường hợp này các tài khoản kế toán hàng tồn kho được sử dụng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng giảm của vật tư hàng hóa. Vì vậy giá trị của vật tư hàng hóa tồn kho trên sổ kế toán có thể được xác định ở mọi thời điểm trong kỳ kế toán theo công thức:
 • 23
LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÁC DOANG NGHIỆP CỔ PHẦN TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÁC DOANG NGHIỆP CỔ PHẦN TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY

- Vai trò cảu tiêu thụ hàng hoá đối với các Doanh Nghiệp Cổ Phần : Tiêu thụ hàng hoá là hoạt động đặc trưng chủ yếu của Doanh Nghiệp Cổ Phần , là khâu cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh .do vậy, nó có vai trò quyết định đến sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp .Đối với một Doanh Nghiệp Cổ Phần , thì tiêu thụ hàng hoá phản ánh đầy đủ ,chính xác điểm mạnh yếu của đơn vị , là cơ sở hình thành nên doanh thu và lợi nhuận để bù đắp chi phí bỏ ra , bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh thông qua các phương thức tiêu thụ . Một quá trình tiêu thụ hàng hoá tốt , hợp lý sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp bởi trong điều kiện cạnh tranh gay gắt thì các doanh nghiệp đều phải coi trọng khách hàng là trung tâm ,mọi hoạt động đều phải hướng tới thoả mãn tối đa nhu cầu của khách hàng .Vì vậy khi tiến hành kinh doanh các doanh nghiệp phải giải quyết các vấn đề như : Kinh doanh mặt hàng gì? hướng tới đối tượng khách hàng nào ? kinh doanh như thế nào ? tức là phải tiến hành các hoạt động như : Nghiên cứu thị trường tiêu dùng, lựa chọn xá lập các kênh phân phối , các hoạt động xúc tiến Marketing… Để tổ chức tốt khâu tiêu thụ hàng hoá daonh nghiệp không những phải làm tốt mỗi phần việc mà phải biết phối hợp nhịp nhàng giữa bộ phận tham gia trực tiếp hay gián tiếp vào quá trình tiêu thụ hàng hoá. Do vậy, tiêu thụ hàng hàng thể hiện khả năng đáp ứng nhu cầu xã hội, quy mô kinh doanh, nguồn lực tài chính, con người , cơ sở vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp .
 • 30
TÌNH HÌNH THỰC TẾ Ở ĐƠN VỊ THỰC TẬP CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT CHÀO

TÌNH HÌNH THỰC TẾ Ở ĐƠN VỊ THỰC TẬP CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT CHÀO

Vật liệu được lưu trữ ở kho và được chuyển đến các công trình đang thi công, việc theo dõi số lượng cũng như giá trị được tiến hành ở phòng kế toán. Việc xuất nhập vật tư được tiến hành trên cơ sở các chứng từ, hóa đơn một cách hợp lý, hợp lệ. Việc nhập kho phải thông qua quá trình kiểm nghiệm của bộ phận kế toán, khi có yêu cầu nhập xuất vật tư, kế toán NVL - CCDC tiến hành lập phiếu nhập, xuất vật tư giao cho thủ kho sau đó mới tiến hành ghi số lượng vào phiếu nhập, xuất rồi giao cho phòng kế toán ghi giá trị hàng nhập xuất.
 • 44
BÁO CÁO LOGISTIC KHO HÀNG VŨ THỊ HẰNG 69DCVT20022

BÁO CÁO LOGISTIC KHO HÀNG VŨ THỊ HẰNG 69DCVT20022

LỜI MỞ ĐẦULogistics được hiểu là quá trình hoạch định, thực hiện và kiểm soát sự lưu thông và tích trữ một cách hiệu quả tối ưu các loại hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm và bán thành phẩm, dịch vụ và thông tin đi kèm từ điểm khởi đầu tới điểm kết thúc nhằm mục đích tuân theo các yêu cầu của khách hàng.Logistics là một phần của chuỗi cung ứng bao gồm tổng thể những công việc liên quan đến quản lý và điều chỉnh luồng di chuyển của hàng hóa gồm đóng gói, vận chuyển, lưu kho, bảo quản cho tới khi hàng hóa được giao đến người tiêu thụ cuối cùng.Hoạt động Logistics gồm 3 mảng chính:1 Quản lý chuỗi cung ứng 2 quản lý vận chuyển hàng hóa 3 quản lý lưu kho kiểm kê hàng hóa Sắp xếp, phân loại hàng hóa trong kho• Sắp xếp khoa học, dễ nhận biết các loại hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu trong kho.• Thiết kế sơ đồ, cấu trúc trong khoĐảm bảo tiêu chuẩn của hàng hóa trong kho• Sắp xếp hàng trong kho theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất• Tùy từng tính chất của hàng hóa để có chính sách bảo quản, xuất nhập phù hợpThực hiện các thủ tục xuất nhập hàng• Tiếp nhận, kiểm tra các chứng từ theo quy định• Thực hiện việc nhập, xuất hàng hóa vật tư cho bên liên quan• Ghi phiếu nhập, xuất kho, theo dõi số lượng hàng hóa xuất nhập tồn kho hằng ngày và đối chiếu, điều chỉnh chênh lệch nếu có.Theo dõi hàng tồn kho tối thiểu• Theo dõi số lượng hàng tồn kho tối thiếu hằng ngày và điều chỉnh định mức tổn kho tối thiểu cho phù hợp với biến động của số lượng hàng xuất nhập kho.Thực hiện các thủ tục đặt hàng• Đề xuất, lập phiếu yêu cầu mua hàng khi cần thiết• Tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong kho• Đảm bảo các quy tắc phòng cháy chữa cháy trong kho• Kiểm tra định kỳ các kệ hàng, tránh ẩm ướt, gãy đổ, muối mọt
 • 26
KHÁI NIỆM ĐẶC ĐIỂM YÊU CẦU QUẢN LÝ VÀ NHIỆM VỤ KẾ TOÁN NVL – CCDC

KHÁI NIỆM ĐẶC ĐIỂM YÊU CẦU QUẢN LÝ VÀ NHIỆM VỤ KẾ TOÁN NVL – CCDC

Cuối mỗi ngày hoặc định kỳ thủ kho tiến hành phân loại chứng từ sau khi ghi vào thẻ kho, thủ kho phải chuyển toàn bộ chứng từ nhập, xuất kho về phòng kế toán. Thủ kho luôn đối chiếu số tồn kho trên thẻ kho và thực tế tồn kho trong kho. Cuối tháng tiến hành khóa thẻ kho, xác định số tồn kho của từng loại vật liệu để đối chiếu với sổ kế toán. Nếu có sai sót thì phải tìm nguyên nhân và điều chỉnh kịp thời.
 • 25
HOÀN THIỆN KẾ TÓAN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CTY XÂY DỰNG THỐNG NHẤT  6 POT

HOÀN THIỆN KẾ TÓAN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CTY XÂY DỰNG THỐNG NHẤT 6 POT

Trong nền kinh tế thị trường việc mua bán hàng hoá được diễn ra nhanh gọn trên cơ sở thuận mua vừa bán. Vật tư của Doanh nghiệp thông thường được mua chịu với thời hạn trả khoảng một hoặc hai tháng. Khi giao hàng bên cung cấp đồng thời lập hoá đơn (thường là hoá đơn phụ còn hoá đơn đỏ - hoá đơn GTGT thì khoảng một hoặc hai tháng mới tổng hợp một lần) do vậy không có trường hợp hàng về mà không có hoá đơn chưa về và ngược lại. Kế toán ghi sổ một trường hợp duy nhất là hàng về và hoá đơn cùng về. Để theo dõi quan hệ thanh toán với người bán Công ty sử dụng sổ chi tiết thanh toán với người bán. Trong tháng, dựa vào các “Phiếu nhập kho” và các chứng từ thanh toán như: Giấy báo nợ của Ngân hàng, Phiếu chi, kế toán lập sổ chi tiết thanh toán với người bán. Sổ này được mở cả năm cho người bán hay đơn vị bán và được mở riêng cho từng đội công trình và chi tiết đối với từng người bán. Mỗi người cung cấp được mở một hoặc một vài trang sổ tuỳ theo mức độ phát sinh nhiều hay ít. Việc theo dõi ghi chép chi tiết trên sổ chi tiết thanh toán phải trả người bán (Tài khoản 331) được thực hiện theo dõi chi tiết cho từng hoá đơn từ khi phát sinh đến khi thanh toán xong.
 • 7
Tiểu luận: Quy trình sản xuất và kinh doanh gỗ ngoại thất của công ty cổ phần Lâm sản 20

Tiểu luận: Quy trình sản xuất và kinh doanh gỗ ngoại thất của công ty cổ phần Lâm sản 20

N guồn gỗ F SC có nguồn gốc từ N am Phi, công ty nhập khẩu lại từ công ty SUD IMA INTERN ATIONA L PTE LTD có văn phòng t ại 151 Chin Swee Road, # 09-08 M anhattan House, Singapore 169876 vốn là đối tác từ hơn 10 năm qua. Công ty nhập 450m3 hai loại gỗ là D iversicolor ( FSC Pure Eucalyptus K arrighum and F SC Controlled Eucalyptus Karrighum). Mẫu hợp đồng đư ợc phía đối tác cung cấp với các điều kiện và điều khoản cho trước, công ty sẽ bổ sung những thông tin liên quan hàng hóa, điều kiện giao hàng, thanh t oán, quy cách hàng hóa. Theo tập quán từ trước đến nay, công ty tiến hành mua hàng với điều kiện giao hàng CIF Q ui Nhơn P ort, thời gian vào tháng 6 đến tháng 7 và điều kiện thanh toán L/C at sight.
 • 36
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ BẮC

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ BẮC

TRANG 15 SƠĐỒ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Quan hệ đối chiếu Phiếu nhập kho Phiếu xuất kho Hoá đơn GTGT Sổ quỹ Sổ chi tiết - Thẻ kho - Báo cáo[r]
 • 47
LUẬN VĂN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY HÀ BẮC - DƯƠNG THÙY MAI - 2 POT

LUẬN VĂN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY HÀ BẮC - DƯƠNG THÙY MAI - 2 POT

- Sổ, thẻ kho 2. H ệ th ố ng s ổ k ế toán. Sổ kế toán là phương tiện vật chất để thực hiện các công việc kế toán, việc lựa chọn hình thức sổ kế toán phù hợp với qui mô của doanh nghiệp, phù hợp với trình độ kế toán, ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác kế toán. Hình thức tổ chức sổ kế toán là hình thức kết hợp các loại sổ sách có kết cấu khác nhau theo một trình tự hạch toán nhất định nhằm hệ thống hoá và tính toán các chỉ tiêu theo yêu cầu quản lý kinh doanh. Tại Công ty cổ phần Hà Bắc, trước đây trong những năm đầu mới thành lập Công ty sử dụng hình thức nhật kí chứng từ. Nhưng trong những năm gần đây, do yêu cầu quản lý, chứng từ ghi sổ được lựa chọn là hình thức tổ chức sổ kế toán để hạch toán kế toán. Đặc trưng cơ bản của hình thức này là: căn cứ trực tiếp để ghi sổ kê stoán tổng hợp là "chứng từ ghi sổ".
 • 10
KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU CẦN THƠ

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU CẦN THƠ

giảm không đều qua các năm. Năm 2007, tỷ suất này tăng 2,76% so với năm 2006, chứng tỏ 100 đồng doanh thu năm 2007 làm lợi nhuận tăng 2,76% so với năm 2006. Đến năm 2008, tỷ suất này lại giảm so với năm 2006. 100 đồng doanh thu năm 2008 lại làm giảm lợi nhuận đi 3,02% so với năm 2007, thậm chí còn thấp hơn năm 2006. Năm 2008 tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu giảm là do chi phí lớn nên làm lợi nhuận ròng giảm xuống. Xét khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ qua ba năm biến động tăng giảm, bên cạnh đó giá vốn hàng bán cũng tăng giảm qua các năm làm cho các tỷ lệ biến động phức tạp. Ngoài ra chi phí tài chính cũng tăng đáng kể năm 2008 nên cũng làm cho tỷ suất lợi nhuận giảm. Nguyên nhân là do năm 2008, hầu như các mặt hàng đều tăng giá dẫn đến giá vốn tăng theo. Như vậy trong năm 2008 việc thực hiện các chiến lược giá và khả năng kiểm soát chi phí hoạt động của công ty không có hiệu quả. Vì thế công ty cần có biện pháp thích hợp nhằm cải thiện và giảm bớt chi phí trong những năm tới.
 • 46
THUYẾT TRÌNH MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH MUA HÀNG

THUYẾT TRÌNH MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH MUA HÀNG

GHI CHÉP CÁC NGHIỆP VỤ MUA HÀNG Khi hàng mua không nhập kho mà xuất thẳng cho sản xuất kinh doanh hoặc hàng đã mua như đển cuối kì chưa có phiếu nhập thì kế toán ghi:  Có TK “Phải trả n[r]
 • 27
HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SƠN THỦY

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SƠN THỦY

3.1.1. Ưu điểm trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của công ty * Về tổ chức bộ máy quản lý Khi cơ chế thị trƣờng thay đổi cũng là lúc Công ty gặp khó khăn về vốn, thị trƣờng tiêu thụ nhƣng với sự thay đổi về cung cách quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh đa dạng hóa các mặt hàng, tìm kiếm bạn hàng mới….đã đem lại cho Công ty một kết quả đáng mừng. Trong quá trình hoạt động, Công ty luôn khẳng định đƣợc vị trí của mình trên thị trƣờng góp phần phát triển nền kinh tế nƣớc nhà và làm tăng ngân sách nhà nƣớc.
 • 85
NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN, VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN, VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

- Nguyên liệu, vật liệu khác: Trong các doanh nghiệp xây dựng thì đó là những sản phẩm, phế liệu thu hồi được trong quá trình thi công nếu còn có tác dụng phụ thì được đem sử dụng lại như: sắt, thép vụn,… Việc phân loại giúp cho kế toán tổ chức các tài khoản, tiểu khoản để phản ánh tình hình hiện có và sự biến động của các loại vật liệu đó trong quá trình SXKD. Đồng thời giúp doanh nghiệp biết được nội dung kinh tế và vai trò, chức năng cảu từng loại vật liệu. Từ đó đề ra các phương pháp và biện pháp quản lí và sử dụng vật liệu có hiệu quả nhất. Tuy nhiên, còn tùy thuộc vào yêu cầu quản lí và hạch toán chi tiết cụ thể mà từng loại vật liệu được chia thành từng nhóm riêng. Để đảm bảo tiến hành chặt chẽ và hoạt động được tiến hành thường xuyên, liên tục không bị gián đoạn thì các loại nguyên liệu, vật liệu cần được phân loại tỷ mỉ hơn theo tính năng lí, hóa, quy cách, phẩm chất của vật liệu. Do đó, trong các doanh nghiệp cần phải giả định sổ danh mục điểm cho các loại nguyên liệu, vật liệu để việc quản lí thuận tiện và dễ dàng hơn. Sổ danh mục điểm NVL được sử dụng thống nhất trong phạm vi toàn doanh nghiệp nhằm đảm bảo cho các bộ phận, đơn vị sử dụng không bị nhầm lẫn với nhau.
 • 35
HỆ THỐNG THÔNG TIN KT QUẢN LÝ VẬT TƯ TRONG CÔNG TY CIENCO5

HỆ THỐNG THÔNG TIN KT QUẢN LÝ VẬT TƯ TRONG CÔNG TY CIENCO5

STT Mã số Tên hàng Tồn đầu kỳ Nhập Xuất Tồn cuối kỳ Ghi chú 1 2 TRANG 8 BP KẾ HOẠCH BP QL VẬT TƯ BP KẾ TOÁN KHO Lập phiếu yêu cầu nhập kho Phiếu yêu cầu nhập kho Duyệt phiếu yêu cầu NK P[r]
 • 24
BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ BÁN HÀNG TẠI SIÊU THỊ BIG C

BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ BÁN HÀNG TẠI SIÊU THỊ BIG C

Vì thế việc thiết kế các chương trình ứng dụng cho các công tác nghiệp vụ: Sản xuất, kinh doanh, quản lý doanh nghiệp, quản lý nhân sự… cho các đơn vị sản xuất kinh doanh cũng như các đơn vị hành chính sự nghiệp đang phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Thực tế đã cho thấy nhiều doanh nghiệp từ lớn đến nhỏ đã áp dụng hiệu quả các săn phẩm phần mềm tin học. Tại các công ty, cũng như các cửa hàng kinh doanh, các siêu thị và nhiều nơi cũng đang áp dụng chương trình quản lý vào công tác kinh doanh,nhằm mục đích giuso cho người kinh doanh giảm đi một phần công việc phải thực hiện thủ công trước đây. Do đó trong đợt làm đồ án này em đã chọn đề tài “Quản Lý Bán Hàng Siêu Thị”để củng cố kiến thức đã học trong trường, nâng cao kỹ năng làm bài cũng như tiếp cận trực tiếp với thực tế để phục vụ cho công tác sau này.
 • 29
BÀI TẬP TIN QUẢN LÝ 2 QUẢN LÝ BÁN HÀNG

BÀI TẬP TIN QUẢN LÝ 2 QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Nhân viên: Mã NV, Tên NV, Ngày vào làm, Đị a ch ỉ , H ệ s ố l ươ ng,… M ộ t nhân viên có th ể tham gia vào nhi ề u d ự án, m ỗ i d ự án có th ể có nhi ề u nhân viên cùng tham gia. Tuy nhiên, m ỗ i nhân viên tham gia vào m ộ t d ự án v ớ i ch ứ c v ụ , v ị trí nh ấ t đị nh. Hàng tháng công ty c ầ n th ố ng kê danh sách các d ự án đ ang th ự c hi ệ n, hay d ự án s ẽ k ế t thúc trong tháng đ ó; Tính l ươ ng cho các nhân viên.
 • 18
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA CƠ SỞ VẬT TRONG SỰ TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHẦN 1 DOCX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA CƠ SỞ VẬT TRONG SỰ TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHẦN 1 DOCX

- Tổ chức ghi chép phản ánh chính xác kịp thời số lượng phẩm chất quy cách và giá trị thực tế của từng loại, từng thứ nguyên liệu vật liệu nhập, xuất, tồn. - Vận dụng đúng đắn các phương pháp hạch toán, tính giá nguyên liệu vật liệu nhập kho, hướng dẫn và kiểm tra các bộ phận, phòng ban chấp hành các nguyên tắc thủ tục nhập, xuất và thực hiện nghiêm chỉnh chế độ chứng từ kế toán.
 • 16
ỨNG DỤNG PHẦN MỀM OPEN ERP TRONG QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM OPEN ERP TRONG QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

− Tích hợp toàn bộ ứng dụng quản lí sản xuất kinh doanh vào một hệ thống duy nhất, có thể tự động hoá các quy trình quản lý; − OpenERP mang tính toàn diện, nó bao gồm và tích hợp hầu hết các yêu cầu cũng như quy trình trong doanh nghiệp: kế toán, nhân sự, bán hàng, CRM, mua hàng, chứng khoán, sản xuất, quản lý dịch vụ, quản lý dự án, chiến dịch marketing… và hiện tại nó đang cung cấp hơn 700 mô-đun cho người sử dụng;
 • 33
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Việc xác định kết quả bán hàng thờng đợc tiến hành vào cuối kỳ hạch toán (tháng, quý hoặc năm) tùy thuộc vào đặc điểm sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của từng doanh nghiệp. Quản lý quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng là một yêu cầu thực tế, nó xuất phát từ mục tiêu của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp quản lý tốt khâu bán hàng thì mới đảm bảo đợc chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch tiêu thụ và đánh giá chính xác hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đó. Do vậy vấn đề đặt ra cho mỗi doanh nghiệp là:
 • 40
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH NAM LUYÊN

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH NAM LUYÊN

Công tác k ế toán có vai trò r ấ t l ớ n trong ho ạ t độ ng c ủ a công ty, nh ấ t là đố i v ớ i các nhà qu ả n lý vì nó cung c ấ p thông tin, t ừ đ ó các nhà qu ả n lý có th ể đư a ra các quy ế t đị nh kinh t ế vi mô, v ĩ mô nh ằ m phát tri ể n doanh nghi ệ p. Thông qua vi ệ c ki ể m tra, ghi chép, phân lo ạ i và t ổ ng h ợ p trên s ổ sách các nghi ệ p v ụ kinh t ế x ả y ra hàng ngày c ủ a doanh nghi ệ p, k ế toán viên ph ả i đư a ra các thông tin đ áng tin c ậ y, chính xác và k ị p th ờ i mang tính toàn di ệ n v ề tình hình tài s ả n, ngu ồ n v ố n c ủ a doanh nghi ệ p. Ngoài ra, k ế toán còn cung c ấ p thông tin ph ụ c v ụ cho c ơ quan nhà n ướ c và các đố i t ượ ng quan tâm đế n tình hình tài chính c ủ a doanh nghi ệ p.
 • 99
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH -TM THY LONG

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH -TM THY LONG

2.1.2 Nghành nghề kinh doanh - Sản xuất, mua bán thực phẩm, bánh kẹo, rượu, bia, nước giải khát, mỹ phẩm, chất tẩy rửa, vật liệu xây dựng ( không sản xuất tại TP.HCM, không kinh doanh dịch vụ ăn uống ), môi giới vận tải, môi giới bất động sản. kinh doanh nhà ở, mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, gốm sứ, hàng may mặc, hàng nông-lâm-thủy – hải sản (không gây ô nhiểm môi trường ), hàng gia dụng, đèn cầy. Đóng gói bao bì (trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật). mua bán: hàng tơ tầm, hàng da- giả da./. * Nông sản: lạc, hạt điều, bánh tráng….
 • 27
BÀI TẬP LỚN MÔN PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

BÀI TẬP LỚN MÔN PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

+ Kho phụ tùng: chứa các đồ dùng, thiết bị sản xuất. + Kho thành phẩm : chứa các mặt hàng đã sản xuất được. Các kho được quản lý bởi bộ phận quản lý kho. Bộ phận này có nhiệm vụ xuất nhập vật tư , nguyên vật liệu, hàng hóa theo phiếu xuất kho hoặc phiếu nhập kho.
 • 9
thí nghiệm cu + clo

thí nghiệm cu + clo

Tân từ: Hàng khi nhập vào kho được ghi nhận lại trong phiếu nhập gồm các thông tin: mã hàng nhập (MAHANG), mã kho nhập (MAKHO), ngày nhập (NGAYNK), số lượng nhập (SOLUONG), và mã nhân v[r]
 • 2
QUẢN LÝ KHO  QUẢN LÝ KHO BẰNG CHƯƠNG TRÌNH MS ACCESS

QUẢN LÝ KHO QUẢN LÝ KHO BẰNG CHƯƠNG TRÌNH MS ACCESS

Chính vì lẻ đó hàng hoá trên thị trường Việt Nam ngày càng nhiều, đòi hỏi chúng ta phải dự trữ, phân loại, quản lý thật tốt, không để hàng hoá bị thất thoát, do đó ta cần phải lập các kho hàng và cần người quản lý các kho hàng đó. Tuy nhiên việc quản lý kho là một công việc quan trọng đòi hỏi bộ phận quản lý phải tiến hành nhiều nghiệp vụ phức tạp. Với cấp độ doanh nghiệp nói riêng không chỉ có mô hình tập trung mà còn tổ chức mô hình kho phân tán trên nhiều địa điểm trong phạm vi vùng, quốc gia, quốc tế. Quản lý thống nhất mô hình này không phải là việc đơn giản nếu chỉ sử dụng phương pháp quản lý kho truyền thống, và với thực tế tình hình kinh doanh như hiện nay đời hỏi mọi hoạt động trong quá trình sản xuất kinh doanh phải thật sự nhanh chóng, chính xác mới đáp ứng được nhu cầu thực tế.
 • 27
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ VẬT TƯ

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ VẬT TƯ

Hình 6:Biểu đồ luồng dữ liệu mức dới đỉnh-Chức năng theo dõi nhập, xuất, doanh thu. Mô tả quá trình trao đổi thông tin chức năng 3 mức dới đỉnh: Lãnh đạo gửi yêu cầu xuống các bộ phận, các bộ phận sẽ có trách nhiệm thống kê. Bộ phận lập sổ theo dõi nhập sẽ tổng hợp thông tin từ các phiếu nhập trong kho phiếu nhập để thống kê lợng hàng nhập và lu vào kho sổ theo dõi nhập. Bộ phận lập sổ theo dõi xuất tổng hợp thông tin từ các phiếu xuất hàng trong kho phiếu xuất để thống kê lợng hàng đã xuất cho khách và lu vào sổ theo dõi xuất. Cuối cùng bộ phận lập sổ theo dõi doanh thu sẽ dựa trên các hoá đơn mua và hoá đơn bán trong kho hoá đơn mua và kho hoá đơn bán để tính doanh thu trong tháng, trong quý và lu vào sổ theo dõi doanh thu.
 • 26
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ VẬT T Ư 41

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ VẬT T Ư 41

4.1.3 . Những khó khăn trong công tác quản lý theo kiểu thủ công. Số lợng vật t thiết bị nhiều, chủng loại phong phú, nếu nh không quản lý tốt, chặt chẽ thì rất dễ dẫn đến nhầm lẫn khi xuất, nhập vật t thiết bị. Mỗi lần xuất hay nhập vật t thiết bị là lại có một hoá đơn lu trữ, nh vậy chỉ tính trong một lần báo cáo về tình hình xuất, nhập vật t thiết bị thì số lợng hoá đơn sẽ rất nhiều. Nếu kế toán hay ngời phụ trách về giấy tờ sổ sách không cẩn thận sẽ dẫn đến việc làm thất thoát hoá đơn, từ đó làm ảnh hởng đến hoạt động kinh doanh củaTrungTâm. Ngoài ra, khi muốn tìm kiếm một hoá đơn nào đó để kiểm tra sẽ mất rất nhiều thời gian và khi muốn tổng hợp báo cáo sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
 • 25
kế toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty tnhh nhân kiến văn

kế toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty tnhh nhân kiến văn

7 ROE % 27,28 9,89 32,30 N uồn: P òn ế toán, Công ty N ân ến Văn Tỷ suất sinh lời (ROS) cho chúng ta biết trong 100đ doanh thu mà Công ty thu đƣợc có bao nhiêu đồng là lợi nhuận. Dựa vào bảng trên ta có thể thấy rằng ROS của Công ty dao động khá mạnh, từ 4 % đến 13%, và tăng giảm không đều qua 3 năm 2011, 2012 và 2013. ROS cao nhất vào năm 2011, đạt 13,11% và thấp nhất vào năm 2012 chỉ đạt 3,68%. Nếu chỉ nhìn qua doanh thu của Công ty, ta thấy rằng doanh thu của năm 2013 là 5.542 triệu đồng cao nhiều hơn doanh thu năm 2011 là 2.418 triệu đồng, và lợi nhuận thì lợi nhuận năm 2013 là 513 triệu đồng vẫn cao hơn năm 2011 chỉ đạt 317 triệu đồng . Tuy nhiên, ROS năm 2011 cao hơn năm 2013 là do lợi nhuận năm 2013 so với 2012 tăng không bằng doanh thu. Vào năm 2012, ROS giảm mạnh, chỉ còn 3,68%., điều này có thể giải th ch bởi việc cấc chi ph hoạt động của Công ty vào năm 2012 chiếm tỷ trọng quá cao, cụ thể là chi ph bán hàng và giá vốn hàng bán nhƣ đã phân tích.
 • 97
BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN PTTKHTTT- ĐỀ TÀI QUẢN LÝ BÁN HÀNG DOCX

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN PTTKHTTT- ĐỀ TÀI QUẢN LÝ BÁN HÀNG DOCX

Lời nói đầu Ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển, góp phần đắc lực trong công cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật này phải kể đến lĩnh vực công nghệ thông tin. Công nghệ thông tin được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. Đặc biệt trong ngành kinh tế, nó đóng góp một phần đáng kể vào quá trình hội nhập. Như chúng ta đã biết, việc quản lý kinh doanh của nhiều cửa hàng vẫn rất thủ công, việc ghi chép thông qua sổ sách gặp rất nhiều trở ngại, gây khó khăn cho người quản lý khi muốn xem xét tình trạng các mặt theo ngày, tháng, quý… Từ thực tế đó việc xây dựng được một phần mềm quản lý cho một cửa hàng rất cần thiết. Đề tài của chúng em là xây dựng phần mềm quản lý thiết bị của cửa hàng máy tính.
 • 26
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

Ưu điểm: Giảm nhẹ khối lợng ghi chép hàng ngày do kế toán chi tiết vật liệu chỉ theo dõi về mặt giá trị của từng nhóm vật t tránh việc trùng lập với thủ kho. Công việc kế toán đợc tiến hành đều trong tháng. Nhợc điểm: Khó phát hiện đợc nguyên nhân khi đối chiếu để phát hiện sai sót và đòi hỏi yêu cầu trình độ quản lý của kế toán phải cao.
 • 21
THÚC ĐẦY GIA CÔNG XUẤT KHẨU MAY MẶC TẠI CTY CHIẾN THẮNG - 7 PDF

THÚC ĐẦY GIA CÔNG XUẤT KHẨU MAY MẶC TẠI CTY CHIẾN THẮNG - 7 PDF

Về sử lý phế liệu thừa khi thanh lý hợp đồng: Đây là một vấn đề khá nan giải.theo báo cáo của một số doanh ngiệp ;các phế liêu sau khi gia công như ;dao cắt, da vụn, nhãn mắc hàng hoá bán thành phẩm không đạt tiêu chuẩn phải loại bỏ (bên nước ngoài gửi bù không lấy lại )…cùng với số nguyên liệu thừa sau khi thanh lý hợp đồng hiện nay chưa có biện pháp sử lý thích hợp . Số hàng hoá này bên đặt gia công yêu cầu tái xuất và xin giao lại cho ta không tính tiền . Môt nhịch lý ở chổ các doanh ngiệp tiếp nhận sẽ không biết dùng vào việc gì và phải chịu thuế nhập khẩu đối với lô hàng phế liệu đó. Một số ý kiến đưa ra phương án phá huỷ có chứng kiến của hải quan nhưng chi phí để phá huỷ cung như tác hại về môi trường sau khi phá huỷ đã gây không ít khó khăn cho doanh nghiệp, trường hợp chuyển qua các hội từ thiện, nhân đạo thì phải qua nhiều khâu, nhiều thủ tục, mất nhiều thời gian.
 • 10
PHONG THỦY VÀ SỨC KHỎE DOC

PHONG THỦY VÀ SỨC KHỎE DOC

mà cuối tháng cha nhập kho, kế toán sẽ tiến hành hạch toán vào TK 151 “Hàng mua đang đi đờng”. Song hiện nay, ở công ty kế toán vật t không sử dụng tài khoản này trong khi thờng xuyên có một khối lợng lớn vật liệu mua từ nớc ngoài phải chờ thủ tục hải quan, chờ thủ tục nhập kho... điều đó cũng đồng nghĩa với việc một số lợng lớn tài sản của công ty không đợc phản ánh vào sổ sách trong một thời gian, cho dù đó là tạm thời nhng cũng sẽ gây ra sự thiếu chính xác về số lợng, về thông tin tài chính cho các đối tợng sử dụng. Thêm nữa công tác lu giữ chứng từ cho đến khi nhập kho mới hạch toán nếu thực hiện không tốt sẽ gây ra nhầm lẫn và mất mát chứng từ.
 • 16

Xem thêm

Từ khóa: quản lý khai thác sản xuất kinh doanh vật liêu xây dựng theo phân cấp của ubnd tỉnhphần 3 một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cp sản xuất vật liệu xây dựng tự lựcxây dựng quy hoạch kế hoạch phát triển vật liẹu xây dựng quản lý việc khai thác và sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền thu thập phân tích các tài liệu liên quan các tài liệu về công tác quản lý an toàn lao động của ít nhất 3 công trường xây dựng hiện nayđề tài kinh doanh vật liệu xây dựngnghiên cứu xác định chỉ tiêu thuốc nổ nhằm đảm bảo mức độ đập vỡ đất đá hợp lý cho một số mỏ khai thác vật liệu xây dựng của việt namđặc điểm của ngành kinh doanh vật liệu xây dựngbáo cáo thực tập tại công ty tnhh sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng tân hòaví dụ minh họa cho công tác thẩm định cho vay ngắn hạn đối với dn của nhct đà nẵng cụ thể thẩm định hồ sơ xin vay ngắn hạn để kinh doanh vật liệu xây dựng của công ty tnhh tmdv xnk ánh minhchương 1  đặc điểm sản phẩm tổ chức sản xuất và quản lý chi phí tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 hà tĩnhthị trường kinh doanh vật liệu xây dựngkinh doanh vật liệu xây dựng 2012kinh doanh vật liệu xây dựng 2011cách kinh doanh vật liệu xây dựngkinh doanh vật liệu xây dựng cần những gìchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ