0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Sơ đồ luõn chuyển chứng từ

HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN LCHH NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠI ĐỨC

HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN LCHH NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠI ĐỨC

Về hệ thống chứng từ kế toỏn của cụng ty Cỏc mẫu chứng từ mà cụng ty đang sử dụng đều đỳng với quy định hiện hành của BTC trỡnh tự luõn chuyển chứng từ cũng hợp lý tuy nhiờn loại chứng từ cụng ty sử dụng cũn bị hạn chế, cụng ty khụng khai thỏc sử dụng hết cỏc loại chứng từ kế toỏn, hoặc dựng sai chứng từ vớ dụ như trường hợp giao hàng theo phương thức bỏn thẳng cụng ty vẫn lập phiếu nhập kho sau đú lại lập phiếu xuất kho và hoỏ đơn thuế giỏ trị gia tăng cho lụ hàng đó được chuyển thẳng đến tay khỏch hàng. Cụng ty lập chứng từ như vậy làm cho quy trỡnh bỏn hàng thờm phức tạp, rắc rối và quan trọng nhất là sai chế độ kế toỏn. Hay trong trường hợp hàng gửi bỏn cụng ty khụng sử dụng phiếu xuất kho hàng gửi bỏn mà đợi khi khỏch hàng chấp nhận thanh toỏn mới lập cỏc chứng từ bỏn hàng. Hệ thống chứng từ của cụng ty nờn bổ sung thờm để cú thể phản ỏnh tỡnh hỡnh kinh doanh của cụng ty chớnh xỏc và kịp thời hơn.
 • 22
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

SƠ ĐỒ TRÌNH TỰ GHI SỔ THEO HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHỨNG TỪ: * Chứng từ gốc: - Bảng thanh toán tiền lương - Bảng thanh toán BHXH - Bảng thanh toán tiền thưởng - Chứng từ thanh toán Chứng từ gh[r]
 • 28
KẾ TOÁN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

KẾ TOÁN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

_SƠ ĐỒ 3: SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN THEO HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNG _ :Nhập từ bàn phím hàng ngày : Chương trình tự động xử lý hàng ngày Chứng từ kế toán Bảng tổng hợp chứng từ Nhật ký chung Sổ cái B[r]
 • 36
THỰC TRẠNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

THỰC TRẠNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Người kiểm soát kết hợp kiểm tra bằng mắt với chương trình để đối chiếu và kiểm soát dữ liệu yếu tố của lệnh chuyển tiền với chứng từ gốc do kế toán chuyển tiền đến. Đảm bảo dữ liệu đã nhập đầy đủ, chính xác, đúng mẫu biểu, khớp đúng với chứng từ chuyển tiền của khách hàng, kiểm tra các chữ ký của kế toán giao dịch, kế toán chuyển tiền trên chứng từ giấy. Nếu có sai sót chuyển lại cho kế toán chuyển tiền, kế toán giao dịch xử lý. Người kiểm soát không được tự ý sửa chữa bất kỳ yếu tố nào trên chứng từ gốc chuyển tiền cũng như dữ liệu của lệnh chuyển tiền. Nếu đúng người kiểm soát ký duyệt ghi chữ ký điện tử vào lệnh chuyển đi.
 • 21
70573

70573

SƠ ĐỒ TRÌNH TỰ GHI SỔ THEO HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHỨNG TỪ: * Chứng từ gốc: - Bảng thanh toán tiền lương - Bảng thanh toán BHXH - Bảng thanh toán tiền thưởng - Chứng từ thanh toán Chứng từ gh[r]
 • 28
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

- Phương phỏp kiểm kờ định kỳ là phương phỏp khụng theo dừi, phản ỏnh thường xuyờn, liờn tục tỡnh hỡnh nhập xuất vật liệu trờn cỏc tài khoản hàng tồn kho tương ứng. Giỏ trị vật liệu mua vào và nhập kho trong kỳ được theo dừi phản ỏnh ở một tài khoản riờng - TK 611 “Mua hàng”. Cũn cỏc tài khoản hàng tồn kho chỉ dung để phản ỏnh giỏ trị hàng tồn kho lỳc đầu và cuối kỳ. Hơn nữa giỏ trị hàng tồn kho lại khụng căn cứ vào cỏc số liệu trờn cỏc tài khoản, sổ kế toỏn để tớnh mà lại căn cứ vào kết quả kiểm kờ. Tiếp đú là trị giỏ hàng xuất kho cũng khụng căn cứ trực tiếp vào cỏc chứng từ xuất kho để tổng hợp, phõn loại theo cỏc đối tượng sử dụng rồi ghi sổ mà lại căn cứ vào kết quả kiểm kờ và giỏ trị vật tư hàng hoỏ mua vào ( nhập kho) trong kỳ, tớnh theo cụng thức sau:
 • 26
TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CẢNG KHUYẾN LƯƠNG

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CẢNG KHUYẾN LƯƠNG

Tiền thân của Cảng Khuyến Lương ngày hôm nay là bến phà Khuyến Lương. Vào những năm kháng chiến chống Mỹ, phà Khuyến Lương là huyết mạch giao thông chính của Thủ đô, do đơn vị 208 đảm nhận. Năm 1985 Bộ giao thông vận tải có quyết định ngừng khai thác bến phà Khuyến Lương chuyển khu đất bờ nam bến phà vào mặt bằng xây dựng Cảng. Đội ngũ cán bộ công nhân viên chủ yếu là số lượng cán bộ công nhân viên chức của đơn vị giao thông 208 chuyển sang. Cơ sở vật chất kỹ thuật nghèo nàn đó là các lán trại được xây dựng từ những năm chiến tranh chống Mỹ cùng với bãi chứa kho hàng, cầu tàu và khu nhà làm việc. Những buổi đầu sơ khai thành lập Cảng thật khó khăn và vất vả song với tình yêu lao động của cán bộ công nhân viên đơn vị 208 phải kiên cường dũng cảm một thời bám trụ bến phà cùng với sự quyết tâm nỗ lực của ban lãnh đạo Cảng dưới sự chỉ dẫn của liên hiệp vận tải Biển Pha Sông, sự giúp đỡ đầu tư của Bộ giao thông vận tải họ đã vượt qua các chặng đường khó khăn để làm nên một Cảng Khuyến Lương hùng mạnh ngày hôm nay.
 • 35
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XNXL CTY

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XNXL CTY

Cụ thể tháng 02/2010 Công ty thu các loại hình BH, KPCĐ. Tổng công ty thu của XN là: 61.628.083. Những phần trích nộp 16% trong tháng XN thu được 33.565.665. Vì vậy trong tháng 03/2010 XN phải bù từ số dư còn lại của quỹ 16% (TK 33882) Căn cứ vào các chứng từ ghi sổ số 1, Số 2, Số 3. Và phiếu chi TM kế toán vào máy phần mềm Fast để in ra sổ chi tiết TK 33882 như sau:
 • 31
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XNXL – CTY-NSHN

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XNXL – CTY-NSHN

2.1.4. Quy trình kế toán Quy trình ghi sổ chi tiết, sổ kế toán tổng hợp Nội dung và phương pháp ghi chép: - Đối với kế toán tiền lương, kế toán tổng hợp đầy đủ các chứng từ gốc, các sổ chi tiết TK 334 phản ánh cả hai bên Có và Nợ của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau đó căn cứ vào chứng từ ghi sổ TK 334, sau khi ghi sổ Cái kế toán đánh dấu vào cột ‘đã ghi sổ cái’ để xác định rằng nghiệp vụ đó đã được ghi sổ có liên quan.
 • 32
THỰC TRẠNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

THỰC TRẠNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Có thể nói, năm 1996 công cuộc đổi mới kỹ thuật của NHCTVN đã dẫn đến sự thay đổi quan trọng trong phong cách làm việc văn minh công nghệ trong ngân hàng. Chỉ sau 6 tháng (tính đến ngày 31/12/1996) 92 chi nhánh NHCTVN đã được thực hiện thống nhất với sự chỉ đạo của NHCTVN, đã chuyển về TTTT 398.682 chứng từ đi và đến, 398 thông điện báo, 600 điện tra soát và 100 tập tin đối chiếu nhanh với doanh số thanh toán là 96.043 tỷ VNĐ, tất cả đều thông suốt và an toàn. Năm 1997 tổng số chứng từ đi và đến là: 984.148, số tiền là: 224.278 tỷ đồng. Năm 2003 tổng số chứng từ đi và đến là: 1.758.630 tăng 179% so với năm 1997, số tiền là: 661.988 tỷ tăng 295% so với năm 1997. Những năm sau đều tăng 30-40% so với năm trước. Thể hiện qua biểu sau:
 • 30
SƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ NHẬP VTƯ, SP, HH DO DN SX GIA CÔNG

ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ NHẬP VTƯ, SP, HH DO DN SX GIA CÔNG

(Tải về để xem với chất lượng tốt nhất)SƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪNHẬP VẬT TƯ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA DO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GIA CÔNG BỘ PHẬN SẢN XUẤT, GIA CÔNGSƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ NHẬP VẬT TƯ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA DO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GIA CÔNG BỘ PHẬN SẢN XUẤT, GIA CÔNGSƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪNHẬP VẬT TƯ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA DO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GIA CÔNG BỘ PHẬN SẢN XUẤT, GIA CÔNG
 • 1
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI HỘI LHPN HUYỆN CHÂU PHÚ

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI HỘI LHPN HUYỆN CHÂU PHÚ

2.4 SƠ ĐỒ HÌNH THỨC CHỨNG TỪ GHI SỔ Đơn vị sử dụng hình thức sổ kế toán chứng từ ghi sổ 2.4 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG : Chứng từ gốc Sổ quỹ Số, thẻ KT chi tiết Bảng tổng hợp CT gốc Chứng từ gh[r]
 • 29
191 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY GIỐNG CÂY TRỒNG VÀ CON NUÔI TỈNH NAM ĐỊNH

191 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY GIỐNG CÂY TRỒNG VÀ CON NUÔI TỈNH NAM ĐỊNH

TRÌNH TỰ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ VÀ HẠCH TOÁN CỦA CÔNG TY._ SƠ ĐỒ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ * Để hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng kế toán sử dụng các tài khoản sau: TK 334: Phải [r]
 • 47
Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH khoa học giáo dục và công nghệ

Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH khoa học giáo dục và công nghệ

2. Tổ chức hình thức kinh tế tại Công ty: Căn cứ vào tổ chức kinh doanh và trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ kế toán Nhật kí chứng từ. Tuy nhiên tuỳ thuậo vào mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh kế toán sẽ ghi chép và các sổ có liên quan theo trình tự nhất định để có thể ghi theo ngày hoặc ghi theo tháng nhưng đòi hỏi việc ghi chép phải phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác, không thiếu sót. Ngoài Công ty còn mở rộng thêm một số các chi tiết khác để phù hợp với quy mô hoạt động của Công ty.
 • 38
BÁO CÁO VỀ CÔNG TY XÂY LẮP HẢI HƯNG DOC

BÁO CÁO VỀ CÔNG TY XÂY LẮP HẢI HƯNG DOC

-Do địa bàn sản xuất kinh doanh rộng, các quy trình ở xa bộ phận quản lý. Hơn nữa việc tạm ứng mua vật tư thường được thực hiện tại nơi thi công công trình nên chứng từ luân chuyển còn chậm ảnh hưởng đến việc thanh toán tạm ứng và cung cấp thông tin cho lãnh đạo công ty.
 • 18
một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty tnhh vật tư thiết bị công nghiệp thiên sơn

một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty tnhh vật thiết bị công nghiệp thiên sơn

lực tài chính và kho hàng phong phú nhưng với những doanh nghiệp vốn nhỏ như công ty thì đó là một trở ngại tương đối lớn vì nguồn hàng khan hiếm khi các doanh nghiệp chuyển sang đầu cơ thép chờ giá. Tuy nhiên với phương châm đặt chữ tín lên hàng đầu nên công ty đã đặt được niềm tin với các nhà cung cấp về khả năng thanh tóan của mình vì vậy công ty vẫn vượt qua giai đoạn khó khăn đó đảm bảo đời sống cho CBCNV.
 • 22
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP THIÊN SƠN

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH VẬT VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP THIÊN SƠN

TRANG 18 Hình2.2: Sơ đồ hình thức chứng từ ghi sổ Sổ quỹ Sổ, thẻ kế toán chi tiết Bảng tổng hợp kế toán chứng từ cùng loại Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ CHỨNG TỪ GHI SỔ Bảng tổng hợp chi ti[r]
 • 22
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI HỘI LHPN HUYỆN CHÂU PHÚ

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI HỘI LHPN HUYỆN CHÂU PHÚ

2.4 SƠ ĐỒ HÌNH THỨC CHỨNG TỪ GHI SỔ Đơn vị sử dụng hình thức sổ kế toán chứng từ ghi sổ 2.4 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG : Chứng từ gốc Sổ quỹ Số, thẻ KT chi tiết Bảng tổng hợp CT gốc Chứng từ gh[r]
 • 29
TIỂU LUẬN MÔN THANH TOÁN TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ: PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CHUYỂN TIỀN BẰNG ĐIỆN, NHỜ THU KÈM CHỨNG TỪ TRẢ NGAY VÀ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ KHI NHẬP KHẨU HÀNG HÓA

TIỂU LUẬN MÔN THANH TOÁN TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ: PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CHUYỂN TIỀN BẰNG ĐIỆN, NHỜ THU KÈM CHỨNG TỪ TRẢ NGAY VÀ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ KHI NHẬP KHẨU HÀNG HÓA

Tiểu luận được thực hiện nhằm phân tích và so sánh phương thức thanh toán chuyển tiền bằng điện, nhờ thu kèm chứng từ trả ngay và tín dụng chứng từ khi xuất khẩu hàng hóa; những khuyến nghị đối với các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam khi sử dụng các phương thức thanh toán chuyển tiền bằng điện, nhờ thu kèm chứng từ trả ngay và tín dụng chứng từ.
 • 23
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH TOÀN THẮNG

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH TOÀN THẮNG

2.1.3.3Đặc điểm sổ sách kế toán tại Công ty Công ty TNHH Thương mại & Du lịch Toàn Thắng áp dụng hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ để kế toán bán hàng và tiêu thụ sản phẩm tại Công ty. Sổ kế toán của Công ty được mở vào thời điểm đầu của niên độ, dựa trên căn cứ là thực tế sổ sử dụng năm trước kết hợp sự thay đổi bổ sung trong niên độ mở sổ. Sổ được dùng trong suốt niên độ gồm 12 tháng bắt đầu từ ngày 01-01- N đến ngày 31-12-N. Tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ở các chứng từ gốc đều được phản ánh, phân loại rồi tổng hợp để lập Chứng từ ghi sổ, trước khi vào sổ kế toán tổng hợp. Quy trình kế toán bán hàng và kết quả bán hàng của công ty hiện nay được thực hiện như sau:
 • 40
TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY.

TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY.

Bảng chấm côngChứng từ giao nộp sản phẩm hoặc công việc hoàn thành Quyết định thay đổi cơ cấu lao động Lập chứng từ tiền l-ơng BHXH và thanh toán Ghi sổ kế toán, l-ơng bảo hiểm khác Căn cứ vào Chứng từ ghi sổ kế toán ghi vào sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ, cuối tuần Chứng từ ghi sổ đợc ghi vào sổ cái theo các tài khoản 152, 153, …
 • 33
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

1.5 Nội dung kế toán nguyên vật liệu. 1.5.1 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu. * Chứng từ kế toán sử dụng: Các hoạt động nhập, xuất kho nguyên vật liệu xảy ra thờng xuyên trong doanh nghiệp sản xuất. Để quản lý chặt chẽ và theo dõi tình hình biến động và hiện có của nguyên vật liệu, kế toán toán phải lập các chứng từ cần thiết một cách kịp thời và đầy đủ đúng chế độ ghi chép ban đầu đã đợc Nhà nớc ban hành.
 • 20
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOỎN TẠI CỤNG TY TNHH XÕY DỰNG QUYẾT THẮNG

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOỎN TẠI CỤNG TY TNHH XÕY DỰNG QUYẾT THẮNG

2.3. Đặc điểm tổ chức một số phần hành chủ yếu tại Công ty 2.3.1. Kế toỏn phần hành thu mua nguyờn vật liệu 2.3.1.1. Cỏc thủ tục, chứng từ kế toỏn ỏp dụng Tại các đội sản xuất, do địa bàn hoạt động rộng khắp, cỏc cụng trỡnh cú quy mụ lớn nhỏ, tớnh chất khỏc nhau, hơn nữa hỡnh thức hoạt động của Công ty là khoán theo định mức chi phí, do đó các đội tự tỡm nguồn cung ứng NLVL sao cho phự hợp với địa điểm đặt công trỡnh cũng như yêu cầu về tính chất, chủng loại, quy cách, kích cỡ của NLVL. Ở đội, khi nhận được quyết định thi công công trỡnh, cỏc đội sẽ làm giấy đề nghị tạm ứng theo hạn mức dự toán. Trên Công ty sẽ tiến hành xét duyện và cấp tạm ứng vốn cho các đội. Định kỳ vào cuối mỗi tháng kể từ khi công trỡnh thi công, các đội tập hợp các hoá đơn chứng từ phát sinh có liên quan đến chi phí công trỡnh về phũng kế toỏn ở Cụng ty để hoàn tạm ứng và đề nghị xin tạm ứng theo hạn mức tạm ứng dự toán tiếp theo.
 • 45
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN “BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH TOYOTA GIẢI PHÓNG

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN “BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH TOYOTA GIẢI PHÓNG

_QUY TRỠNH LUÕN CHUYỂN CỎC CHỨNG TỪ CHỚNH TRONG QUỎ TRỠNH BỎN HÀNG_ Khỏch hàng Phũng kinh doanh Thủ kho KT thanh toỏn Thủ quỹ KT bỏn hàng KT thuế TRANG 20 1.3.2,TỔ CHỨC TÀI KHOẢN KẾ TOỎ[r]
 • 98
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY TNHH XD HỒNG PHÁT

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY TNHH XD HỒNG PHÁT

- Với bộ mỏy kế toỏn gọn nhẹ, hợp lý, cú khoa học và theo dừi đỳng biểu mẫu của chế độ kế toỏn hiện hành, kế toỏn theo dừi điều chỉnh kịp thời chớnh xỏc cỏc nghiệp vụ kinh tế phỏt sinh trong kỳ, đỏp ứng thụng tin cần thiết đối với từng yờu cầu quản lý của cụng ty. Với hỡnh thức kế toỏn chứng từ ghi sổ phự hợp với qui mụ hoạt động của cụng ty, cỏc biểu mẫu đơn giản dễ hiểu để làm thuận tiện cho cụng việc kiểm tra đối chiếu sổ sỏch.
 • 39
PHƯƠNG PHÁP VÀ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TIỀN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THÉP THÀNH ĐÔ

PHƯƠNG PHÁP VÀ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TIỀN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THÉP THÀNH ĐÔ

Tổ chức hệ thống chứng từ kế toỏn, tổ chức hạch toỏn ban đầu và tổ chức luõn chuyển chứng từ của kế toỏn nghiệp vụ mua hàng và thanh toỏn tiền hàng tại Cụng ty là tương đối đày đủ và hợp lý. Cỏc chứng từ được sử dụng như hoỏ đơn GTGT, phiếu chi … đều theo mẫu của Bộ Tài Chớnh ban hành. Trỡnh tự luõn chuyển chứng từ tại Cụng ty phự hợp với hỡnh thức Nhật ký chứng từ đang ỏp dụng tại Cụng ty. Cỏc loại chứng từ được lập theo đỳng chế độ kế toỏn hiện hành, đầy đủ số liệu, đầy đủ cỏc yếu tố quy định. Chứng từ sau khi sử dụng được Cụng ty lưu lại theo quy định lưu chữ chứng từ, tài liệu kế toỏn của Nhà nước.
 • 20
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: THỰC TRẠNG MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY MAY XK ĐẠI ĐỒNG

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: THỰC TRẠNG MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY MAY XK ĐẠI ĐỒNG

Quy trỡnh kế toỏn về phần lương...54 Sơ đồ 2.7.quy trỡnh luõn chuyển chứng từ kế toỏn tiền lương của Cụng ty...56 THÁNG 9/2014...58 TÊN TÀI KHOẢN:BẢO HIỂM XÃ HỘI...58 2.2.3 KẾ TOỎN VỐN T[r]
 • 82
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH YẾN THANH

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH YẾN THANH

Phũng kế toỏn tài vụ khi đó nhận được húa đơn và biờn bản kiểm nghiệm nếu thấy phự hợp thỡ viết phiếu nguyờn vật liệu đú. Khi nguyờn vật liệu đú được nhập kho thỡ thủ kho phải ký vào thẻ kho. Cỏc loại vật tư mua về được nhập kho theo đỳng quy cỏch,thủ kho co trỏch nhiệm sắp xếp cỏc loại vật liệu trong kho một cỏch hơp lý,đảm bảo yờu cầu cho từng loại,từng thứ vật liệu để tiện cho việc kiểm tra và việc nhõp, xuất nguyờn vật liệu, ngoài ra thủ kho cũn cú nhiờm vụ phải vào sổ kho cỏc loại vật liệu được nhập kho,sau đú thủ kho chuyển chứng từ đến phũng kế toỏn,kế toỏn vào sổ chi tiết và tổng hợp.
 • 38
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP QUANG MINH

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP QUANG MINH

2.1.5. Đặc điểm chung về cụng tỏc kế toỏn của Cụng ty 2.1.5.1. Đặc điểm bộ mỏy kế toỏn của Cụng ty Bộ mỏy kế toỏn là một trong cỏc bộ phận quan trọng trong hệ thống quản lý của Cụng ty. Bộ mỏy kế toỏn cú nhiệm vụ hướng dẫn, đụn đốc, kiểm tra và thu thập đầy đủ, kịp thời cỏc chứng từ kế toỏn, tổ chức mọi cụng việc về kế toỏn, ghi chộp tớnh toỏn, phản ỏnh tỡnh hỡnh luõn chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn, quỏ trỡnh và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Cụng ty
 • 48
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ THÀNH  PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY SỨ THANH TRÌ

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY SỨ THANH TRÌ

Lập chứng từ đầy đủ, kịp thời là khâu kế toánban đầu, là cơ sở pháp lý để tiến hành kế toánnhập, xuất , tồn kho thành phẩm. Đối với chứng từ nhập kho : Sản phẩm sau khi đã hoàn thành công đoạn cuối cùng của quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm, đợc bộ phận KCS kiểm tra và phân loại. Nếu sản phẩm đạt yêu cầu quy định sẽ đợc nhập kho thành phẩm. Căn cứ để lập phiếu nhập kho là Biên bản nhập kho thành phẩm, đợc lập cho mỗi lần nhập.
 • 39
THUYẾT TRÌNH HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM

THUYẾT TRÌNH HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM

TRANG 10 3.2 PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN NHỜ THU  QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ: _SƠ ĐỒ 5: QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ PHƯƠNG THỨC NHỜ THU_ NH XUẤT TRÌNH CHỨNG TỪ NGƯỜI NHẬP KHẨU NGƯỜI XUẤT KHẨU NH CHUYỂN CHỨ[r]
 • 23
SƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ NHẬP VẬT TƯ HÀNG HÓA DO MUA NGOÀI

ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ NHẬP VẬT HÀNG HÓA DO MUA NGOÀI

(Tải về để xem với chất lượng tốt nhất)SƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ NHẬP HÀNG HÓA DO MUA NGOÀISƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ NHẬP HÀNG HÓA DO MUA NGOÀISƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ NHẬP HÀNG HÓA DO MUA NGOÀI
 • 2
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN - CHƯƠNG IX DOC

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN - CHƯƠNG IX DOC

Tuy nhiờn vấn đề quan trọng hơn là những người thực hiện cỏc cụng việc đú (Kế toỏn trưởng, cỏc nhõn viờn kế toỏn) cú thực hiện đầy đủ và đỳng đắn hay khụng, chớnh vỡ vậy mà phải kiểm tra kế toỏn. Trong điều I của “Chế độ kiểm tra kế toỏn” ban hành theo Quyết định số 33/QĐ/TC/KT ghi rừ: “Kiểm tra kế toỏn là xem xột, đối soỏt dựa trờn chứng từ kế toỏn số liệu ở sổ sỏch, bỏo biểu kế toỏn và cỏc nghiệp vụ kinh tế phỏt sinh, tớnh đỳng đắn của việc tớnh toỏn, ghi chộp, phản ỏnh, tớnh hợp lý của cỏc phương phỏp kế toỏn được ỏp dụng”.
 • 12
GIẢI PHÁP MỞ RỘNG VÀ HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỬ TẠI AGRIBANK NAM HÀ NỘI

GIẢI PHÁP MỞ RỘNG VÀ HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỬ TẠI AGRIBANK NAM HÀ NỘI

SƠ ĐỒ THANH TOÁN CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỬ GIỮA 2 NGÂN HÀNG2 kkkkk 1 Khách hàng nộp chứng từ xin chuyển tiền 2 Ngân hàng ghi Nợ tài khoản tiền gửi khách hàng hoặc tài khoản thích hợp Có tài kh[r]
 • 36
SƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ TĂNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNH

ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ TĂNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNH

(Tải về để xem với chất lượng tốt nhất)SƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ TĂNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNHSƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ TĂNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNHSƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ TĂNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNHSƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ TĂNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNHSƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ TĂNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNH
 • 2
SƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ XUẤT VẬT TƯ

ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ XUẤT VẬT

(Tải về để xem với chất lượng tốt nhất)SƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ XUẤT VẬT TƯSƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ XUẤT VẬT TƯSƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ XUẤT VẬT TƯSƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ XUẤT VẬT TƯSƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ XUẤT VẬT TƯ
 • 1
CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ BẮC

CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ BẮC

ĐỎNH GIỎ TỐC ĐỘ LUÕN CHUỂYN CỦA VỐN LƯU ĐỘNG QUA CỎC NĂM: Tốc độ luõn chuyển của vốn lưu động là chỉ tiờu chất lượng phản ỏnh tổng hợp trỡnh độ tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh và hiệ[r]
 • 27
Mất đăng ký xe, làm thủ tục sở hữu xe chính chủ thế nào?

Mất đăng ký xe, làm thủ tục sở hữu xe chính chủ thế nào?

Trường hợp có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng thì trong hai ngày là[r]
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ