0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Những thành tớch đạt được về kết quả kinh doanh

TIỂU LUẬN PHẦN 1  PHÂN TÍCH NGUỒN VỐN CTY CP XÂY DỰNG VÀ DU LỊCH BÌNH MINH POT

TIỂU LUẬN PHẦN 1 PHÂN TÍCH NGUỒN VỐN CTY CP XÂY DỰNG VÀ DU LỊCH BÌNH MINH POT

I_ GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CễNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ DU LỊCH BèNH MINH. Qua hơn 10 năm xõy dựng và trưởng thành, Cụng ty cổ phần tập đoàn xõy dựng và du lịch Bỡnh Minh đó được sự quan tõm và giỳp đỡ của cỏc cấp lónh đạo từ Trung Ương đến địa phương và sự đồng tỡnh ủng hộ của nhõn dõn cựng với sự cố gắng nỗ lực khụng ngừng vươn lờn của lónh đạo, cỏn bộ nhõn viờn. Cụng ty đó đạt được nhiều thành tớch trong quỏ trỡnh xõy dựng và hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo được nhiều việc làm, ổn định đời sống cho cỏn bộ cụng nhõn viờn của cụng ty cũng như hàng ngàn người lao động trong và ngoài tỉnh gúp phần tớch cực vào sự phỏt triển kinh tế của vựng.
 • 17
LUẬN VĂN:VAI TRÒ CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRONG VIỆC THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM PDF

LUẬN VĂN:VAI TRÒ CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRONG VIỆC THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM PDF

Để chớnh sỏch về đầu tư nước ngo ài c ủa Việt Nam trở n ờn thụng thoỏng hơn, chỳng ta cú thể thực hiện miễn giảm tiền thuờ đất trong một số năm để t ạo thuận lợi cho doanh nghiệp, giải quyết dứt điểm t ỡnh tr ạng giải phúng mặt b ằng và đền b ự hi ện đang c ũn nhi ều ỏch tắc. Tiếp tục ban hành văn bản hướng dẫn về điều kiện, thủ tục thế chấp quyền sử dụng đất.
 • 17
TRIỂN VỌNG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NĂM 2014 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2014 DỰ BÁO VN INDEX NĂM 2014 TRIỂN VỌNG NGÀNH DOANH NGHIỆP KHUYẾN NGHỊ NĂM 2014 THÁNG 03 NĂM 2014

TRIỂN VỌNG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NĂM 2014 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2014 DỰ BÁO VN INDEX NĂM 2014 TRIỂN VỌNG NGÀNH DOANH NGHIỆP KHUYẾN NGHỊ NĂM 2014 THÁNG 03 NĂM 2014

Thị trường chủ lực Mỹ liên tục dựng lên các “hàng rào bảo hộ”: Kết quả thuế CBPG POR 8 đột ngột tăng mạnh, khiến nhiều doanh nghiệp phải rời bỏ thị trường Mỹ, chỉ còn lại 9 doanh nghiệp được xuất khẩu vào Mỹ từ tháng 04/2013 (nhưng nguồn cung cá tra sang Mỹ vẫn tăng mạnh). Thuế CBPG sơ bộ POR 9 tiếp tục ở mức cao khi Mỹ vẫn chọn Indonesia làm nước tham chiếu so sánh, gây lo ngại nhiều doanh nghiệp sẽ không thể xuất khẩu sang Mỹ năm 2014. Đầu 2014, Mỹ thông qua dự luật Nông Trại (Farm Bill), chuyển cơ quan giám sát cá tra Việt Nam từ FDA sang USDA và sẽ áp dụng quy tắc tương đồng cho cá tra xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ, gây khó cho xuất khẩu cá tra vào Mỹ từ 2015.
 • 53
RÀ SOÁT CHIẾN LƯỢC CỦA DOANH NGHIỆP LỚN NHẰM VƯỢT CƠN SUY THOÁI KINH TẾ DOCX

RÀ SOÁT CHIẾN LƯỢC CỦA DOANH NGHIỆP LỚN NHẰM VƯỢT CƠN SUY THOÁI KINH TẾ DOCX

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam mã VNM không phải là một công ty có quy mô lớn nhất về tài sản, nhưng nhờ xây dựng và phát triển kinh doanh trên năng lực lõi của mình, vẫn đạt được kết quả [r]
 • 7
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện hạch toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội số 68

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện hạch toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội số 68

Luận văn được chia thành 4 chương: Chương 1 - Tổng quan về đề tài nghiên cứu. Chương 2 - Những vấn đề lý luận chung về hạch toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Chương 3 - Thực trạng hạch toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 68. Chương 4 - Phương hướng và giải pháp hoàn thiện hạch toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 68.
 • 13
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI CÔNG TY TNHH ĐẠT THÀNH

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI CÔNG TY TNHH ĐẠT THÀNH

Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công ty TNHH Đạt Thành
 • 83
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, NHỮNG HẠN CHẾ TRONG QUẢN LÝ KINH DOANH VÀ NGUYÊN NHÂN

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, NHỮNG HẠN CHẾ TRONG QUẢN LÝ KINH DOANH VÀ NGUYÊN NHÂN

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam nh giày dép, may mặc, nông sản đều bị ảnh hởng tại các thị trờng truyền thống nh EU, Trung Đông, Philipin, … TRANG 16 Đồng thời Chính phủ Mỹ c[r]
 • 28
Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh, những kết quả đạt được, những hạn chế trong quản lý kinh doanh và nguyên nhân

Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh, những kết quả đạt được, những hạn chế trong quản lý kinh doanh và nguyên nhân

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam nh giày dép, may mặc, nông sản đều bị ảnh hởng tại các thị trờng truyền thống nh EU, Trung Đông, Philipin, … TRANG 16 Đồng thời Chính phủ Mỹ c[r]
 • 28
NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH CHIẾT TÁCH ENTKAURAN DIPECPENOIT CÓ TÁC DỤNG CHỐNG UNG THƯ VÀ CHỐNG VIÊM TỪ CÂY KHỔ SÂM BẮC BỘ (CROTON TONKINENSIS GAGNEP., EUPHORBIACEAE) GIAI ĐOẠN 2

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH CHIẾT TÁCH ENTKAURAN DIPECPENOIT CÓ TÁC DỤNG CHỐNG UNG THƯ VÀ CHỐNG VIÊM TỪ CÂY KHỔ SÂM BẮC BỘ (CROTON TONKINENSIS GAGNEP., EUPHORBIACEAE) GIAI ĐOẠN 2

Taxus baccata th ể hi ệ n ho ạ t tính m ạ nh trên lâm sàng đố i v ớ i ung th ư vú và ung th ư bu ồ ng tr ứ ng. Paclitaxel có m ộ t ph ươ ng th ứ c tác d ụ ng độ c đ áo, nó ứ c ch ế gián phân b ằ ng cách đẩ y m ạ nh s ự l ắ p ráp các microtubulẹ Nh ư v ậ y các Vinca ancaloit và các taxoit có th ể đượ c coi nh ư là các thu ố c tác d ụ ng trên cùng m ộ t đ ích, t ứ c là b ộ máy gián phân, nh ư ng có các c ơ ch ế tác d ụ ng khác nhau và b ổ sung cho nhau: các Vinca ancaloit ứ c ch ế s ự polyme hóa tubulin thành các microtubule, trong khi các taxoit ứ c ch ế ph ả n ứ ng ng ượ c l ạ i, đ ó là s ự depolyme hóa các microtubule thành tubulin hòa tan. Hai h ọ thu ố c ch ố ng gián phân này có các tính ch ấ t lâm sàng r ấ t có giá tr ị khác nhaụ
 • 289
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC MẠNG LƯỚI BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT LÊ VINH

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC MẠNG LƯỚI BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT LÊ VINH

2.2.1.3. Các căn cứ lựa chọn mô hình mạng lưới bán hàng của Công ty  Các nhân tố bên ngoài - Đối thủ cạnh tranh: ông Vinh cho biết hiện nay các đối thủ cạnh tranh trực tiếp của công ty bao gồm: ông ty cổ phần Đông Thiên Phú, công ty TNHH Long Thành, công ty OHHI, công ty cổ phần nội thất Hòa Phát…là những doanh nghiệp cùng ngành nghề với doanh nghiệp và có trụ sở tại Hưng Yên hay đang tổ chức hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, còn có rất nhiều đối thủ cạnh tranh trực tiếp cũng như gián tiếp với doanh nghiệp trên thị trường trọng điểm cũng như trên thi trường tiềm năng của doanh nghiệp. Với số lượng đối thủ cạnh tranh như vậy sẽ ảnh hưởng tới tình hình kinh doanh hiện tại cũng như trong tương lai, làm giảm thị phần của công ty.
 • 55
KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH SƠN

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH SƠN

KẾ TỐN GIÁ VỐN HÀNG BÁN: - Khái niệm: Là giá vốn thực tế xuất kho của số hàng hố gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hố đã bán ra trong kỳ - đối với doanh nghiệp thương mại, hoặc là[r]
 • 48
Hoàn thiện công tác Kế toán bán hàng & xác định kết quả tại Công ty TNHH Đạt Thành

Hoàn thiện công tác Kế toán bán hàng & xác định kết quả tại Công ty TNHH Đạt Thành

Để có thể hoạt động kinh doanh và tồn tại trong nền kinh tế thị trờng, Công ty Đạt Thành đáp áp dụng nhiều hình thức bán hàng khác nhau bao gồm cả bán buôn và bán lẻ, bán công trình. Đối với nghiệp vụ bán hàng tại công ty thì cơ sở cho mỗi nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá ở Công ty thờng dựa vào các HĐKT đã ký kết hoặc đơn đặt hàng của khách hàng. Trong hợp đồng hoặc đơn đặt hàng phải ghi rõ những điểm chính sau: Tên đơn vị mua hàng, Số TK, chủng loại hàng, số lợng, đơn giá, quy cách, phẩm chất của hàng hoá, thời gian và địa điểm giao hàng. Thời hạn thanh toán. Bên bán căn cứ vào đó để giao hàng và theo dõi thanh toán.
 • 83
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NHNNPTNT VN

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NHNNPTNT VN

Biểu1: số lượng thẻ tín dụng quốc tế ở Việt Nam giai đoạn 2000-2005. Nguồn: Hiệp hội ngân hàng. Trước đây các ngân hàng triển khai hoạt động thẻ một cách độc lập, thẻ ngân hàng nào chỉ được sử dụng trong hệ thống thanh toán của Ngân hàng đó gây nhiều hạn chế về tính hiệu quả và tiện ích cho người sử dụng. Vì vậy, nhu cầu liên kết, thiết lập các liên minh thẻ giữa các NHTM Việt Nam cũng đặt ra cấp thiết. Hiện nay thị trường thẻ Việt Nam đã có 4 liên minh thẻ đang hoạt động gồm: Hệ thống liên kết giữa Connect 24 của VCB và 18 NHTM khác; Hệ thống BankNet của công ty chuyển mạch tài chính quốc gia gồm 8 NHTM thành viên( trong đó có 3 NHTM Nhà nước còn lại); hệ thống liên kết giữa Sacombank và ANZ, cuối cùng là mạng liên kết VNBC giữa NH Đông Á, Sài Gòn thương tín, NH phát triển nhà ĐBSCL, và NH nhà Hà Nội. Vấn đề đặt ra là phải tiến tới một mạng liên kết chung thống nhất giữa tất cả các NHTM trong cả nước, nhằm đảm bảo hiệu quả chung cho các ngân hàng cũng như sự tiện lợi cho 2 triệu khách hàng trong thời gian tới.
 • 27
BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY XNK XÂY DỰNG VN

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY XNK XÂY DỰNG VN

Trên cơ sở những kết quả đạt đợc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện quyết định số 90/TTg của Thủ tớng Chính phủ về việc sắp xếp các doanh nghiệp nhà nớc, Bộ Xây Dựng đã có qu[r]
 • 41
Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công ty than Mạo Khê.doc.DOC

Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công ty than Mạo Khê.doc.DOC

tiền, của vào. Kết quả đạt đợc hay không đạt đợc nó phản ánh đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, mục tiêu của doanh nghiệp đề ra chính là kết quả mà họ cần đạt đợc. Kết quả đạt đợc có thể là đại lợng cân đo đong đếm đợc nh số sản phẩm tiêu thụ mỗi loại, khối lợng sản xuất ra, doanh thu bán hàng, lợi nhuận, thị phần... Và cũng có thể là những đại lợng chỉ phản ánh mặt chất lợng hoàn toàn có tính chất định tính nh uy tín của hãng, chất lợng sản phẩm. Còn khái niệm về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh thì sử dụng cả hai chỉ tiêu là kết quả (đầu ra) và chi phí (các nguồn lực đầu vào) để đánh giá hiệu quả kinh doanh. Chi phí đầu vào càng nhỏ, đầu ra càng lớn, chất lợng thì chứng tỏ hiệu quả kinh tế cao. Cả 2 chỉ tiêu kết quả và chi phí để có thể đo bằng thớc đo hiện vật và thớc đo giá trị. Trong thực tế vấn đề đặt ra là hiệu quả kinh tế nói chung và hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất kinh doanh nói riêng chính là mục tiêu hay phơng tiện kinh doanh. Nhng đôi khi ngời ta có thể sử dụng hiệu quả là mục tiêu mà họ cần đạt, trong trờng hợp khác chúng ta lại sử dụng chúng nh công cụ để nhận biết "khả năng" tiến tới mục tiêu mà ta cần đạt đó chính là kết quả.
 • 30
KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẠT LONG

KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẠT LONG

- Kết cấu tài khoản: + Bên Nợ:  Sốthuếtiêu thụ đặc biệt, hoặc thuếxuất khẩu phải nộp tính trên doanh thu bán hàng thực tế của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng và đ[r]
 • 85
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP  ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ VÀ THÚC ĐẨY KINH TẾ THỊ TRƯỜNG  PPT

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ VÀ THÚC ĐẨY KINH TẾ THỊ TRƯỜNG PPT

ph ần mặt bằng do gặp phảI một số đ ũi h ỏi, y ờu c ầu của người dõn m à ch ủ đầu tư khụng thể đỏp ứng được. Cụng ngh ệ thi cụng thi ếu đồng bộ, lạc hậu, sử dụng quỏ nhiều lao động d ẫn đến chi phớ cao trong khi chất lượng cụng tr ỡnh ch ưa đảm bảo chưa kể đến những tỏc động xấu về mụi trường. Mặc d ự, cỏc doanh nghi ệp cú khả năng về t àI chớnh c ũng như đội ngũ lao động v à mỏy múc. Song th ực tế so với
 • 117
TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TP ĐÀ NẴNG DO CƠ QUAN TÀI CHÍNH VÀ KHO BẠC NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN

TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TP ĐÀ NẴNG DO CƠ QUAN TÀI CHÍNH VÀ KHO BẠC NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN

s ố quan đ i ể m, gi ả i pháp nh ằ m t ă ng c ườ ng ki ể m soát chi NSNN c ủ a thành Ph ố Đ à N ẵ ng trong th ờ i gian t ớ i. 3. Đố i t ượ ng và ph ạ m vi nghiên c ứ u Đố i t ượ ng nghiên c ứ u là ngân sách và công tác ki ể m soát chi ngân sách c ủ a đơ n v ị HCSN. Phạ m vi nghiên c ứ u gi ớ i h ạ n ở ki ể m soát chi ngân sách nhà n ướ c trong c ơ quan hành chính s ự nghi ệ p s ử d ụ ng ngân sách thu ộ c UBND thành ph ố Đ à N ẵ ng t ừ n ă m 2007 đế n 2011 (vì s ố li ệ u n ă m 2012 theo quy đị nh là ch ư a đượ c công b ố ). Ch ủ th ể ki ể m soát ch ủ y ế u c ủ a đề tài này là c ơ quan Tài chính và Kho b ạ c nhà n ướ c TP Đ à N ẵ ng. Vi ệ c ch ọ n m ẫ u các đơ n v ị hành chính s ự nghi ệ p là các S ở , ban, ngành thu ộ c UBND TP Đ à N ẵ ng qu ả n lý v ề ngân sách.
 • 26
Kịch bản khai mạc đại hội CNBH

Kịch bản khai mạc đại hội CNBH

- Đ/c Nguyễn Phơng Lan THCS Nguyễn Đăng Đạo phụ trỏch 2 em dẫn chương trình 9h00 10h00 ’ – ’ * Di ễ n v ă n khai m ạ c: (10’) MC N ữ : Tiếp theo chương trình, em xin trân trọng giới thiệu và kính mời anh Nguyễn Văn Hng phó Bí th – ư th- ờng trực Thành Đoàn Tr – ởng Ban tổ chức Đại Hội Cháu ngoan Bác Hồ lên khai mạc Đại hội.
 • 6
. HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CƯỜNG THỊNH

. HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CƯỜNG THỊNH

TRANG 19 PHẦN IV: ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CƯỜNG THỊNH 4.1 NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Qua tìm hiểu về Công ty cổ phần x[r]
 • 22
Chất lượng cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà Nội

Chất lượng cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà Nội

Trước tiên, luận văn”đã nêu tổng quan về Agribank chi nhánh Bắc Hà Nội kể từ khi thành lập đến nay cũng như những kết quả đạt được về quy mô”hoạt động, kết quả kinh doanh, chỉ tiêu huy động vốn, dư nợ vay... trong giai đoạn 2012 – 2-16. Thông”qua đó đi vào chi tiết về hoạt động cho vay tại Agribank Chi nhánh Bắc Hà Nội theo cơ cấu cho vay theo kỳ hạn khoản vay, theo tài sản bảo đảm, theo chỉ tiêu tăng trưởng và đặc biệt là cơ cấu cho vay theo nhóm”nợ.
 • 13
NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT ĐỂ DOANH NGHIỆP TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT ĐỂ DOANH NGHIỆP TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN

doanh nghiệp. Các chi phí này rất khó tính toán đợc trong quá trình xem xét hiệu quả kinh tế. Mặt khác, trong thực tế khi ra các quyết định sản xuất kinh doanh của mình, các doanh nghiệp thờng hớng vào mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận nên dẫn đến xu hớng chi phí biên cá nhân (MPC) thấp hơn chi phí biên xã hội (MSC). Điều này dẫn đến sự tách biệt giữa kết quả và hiệu quả cá biệt xã hội. Để rút ngắn sự tách biệt này, các biện pháp can thiệp vĩ mô của Nhà nớc là hoàn toàn cần thiết. Cũng cần thấy rằng khi doanh nghiệp ra quyết định sản xuất kinh doanh theo h- ớng giảm chi phí biên cá nhân so với chi phí biên xã hội sẽ tạo ra ảnh hởng ngoại ứng đối với các doanh nghiệp sản xuất khác cũng nh đối với ngời tiêu dùng và trong nhiều trờng hợp cũng ảnh hởng trực tiếp đến bản thân doanh nghiệp với t cách là một thành viên trong đó. Nhiều doanh nghiệp cố tình giảm thiểu chi phí cho việc xử lý chất thải, gây ô nhiễm môi trờng và sự ô nhiễm ngày một tăng ảnh hởng đến cả khu vực rộng lớn và cuối cùng dẫn đến việc đóng cửa hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bằng các biện pháp pháp luật. Nh thế kết quả và hiệu quả đạt đợc trớc mắt của doanh nghiệp đã dẫn đến không có hiệu quả và thậm chí phi hiệu quả kinh tế nếu xét trong thời gian dài.
 • 21
HIỆU CHỈNH HIỆU ỨNG MATRIX TRONG PHÂN TÍCH HUỲNH QUANG TIA X CHO MẪU CR-FE-NI BẰNG THUẬT TOÁN CLAISSE-QUINTIN

HIỆU CHỈNH HIỆU ỨNG MATRIX TRONG PHÂN TÍCH HUỲNH QUANG TIA X CHO MẪU CR-FE-NI BẰNG THUẬT TOÁN CLAISSE-QUINTIN

Kết quả này chỉ ra rằng việc hiệu chỉnh hiệu ứng matrix là cần thiết trong phõn tớch XRF; thuật toỏn C – Q cú thểđược ứng dụng đểphõn tớch chớnh xỏc cho trường hợp cỏc mẫu gồm ba thành p[r]
 • 12
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÍNH BẮT BUỘC TRONG NGHĨA VỤ BẢO HIỂM CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI VỚI NGƯỜI THỨ 3 TẠI PJICO  5 PPSX

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÍNH BẮT BUỘC TRONG NGHĨA VỤ BẢO HIỂM CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI VỚI NGƯỜI THỨ 3 TẠI PJICO 5 PPSX

tổn thất là 2,26%, chi hoa hồng 3% còn các khoản chi khác vẫn giữ ở mức ổn định 2% qua các năm. Nhìn chung thì PJICO vẫn luôn đạt mức thu lợi nhuận ổn định, hàng năm chênh lệch thu chi nghiệp vụ tăng dần từ 541,4 triệu (1996) đến 932,84 triệu vào năm 2000 chứng tỏ Công ty kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới đạt hiệu quả cao, nó đóng góp tích cực trong tổng lợi nhuận chung cho toàn công ty.
 • 11
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

TRANG 12 thu và kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp kinh doanh thiết bị PCCC trên địa bàn Hà Nội về những kết quả đã đạt được, những tồn tại và nguyên nhân, cụ thể về những tồn tại n[r]
 • 16
CƠ SỞ LÝ LUẬN HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

CƠ SỞ LÝ LUẬN HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

V.2.1 Quyết định mức sản xuất và sự tham gia của các yếu tố đầu vào. Mọi doanh nghiệp kinh doanh đều có mục tiêu bao trùm, lâu dài là tối đa hóa lợi nhuận. Xét trên phương diện lý thuyết thì để đạt được mục tiêu này, trong mọi thời kỳ kinh doanh doanh nghiệp phải quyết định mức sản xuất của mình thoả mãn điều kiện doanh thu biên thu được từ đơn vị sản phẩm thứ i phải bằng với chi phí kinh doanh biên để sản xuất ra đơn vị sản phẩm thứ i đó : MC=MR. Mặt khác, để sử dụng các nguồn lực đầu vào có hiệu quả nhất doanh nghiệp quyết định sử dụng khối lượng mỗi nguồn lực sao cho mức chi phí kinh doanh để có đơn vị yếu tố đầu vào thứ j nào đó phải bằng với sản phẩm doanh thu biên mà yếu tố đầu vào đó tạo ra : MRP j = MC j .
 • 26
GIÁO ÁN NGỮ VĂN 9 HK 2 PHƯƠNG PHÁP MỚI 5 HOẠT ĐỘNG

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 9 HK 2 PHƯƠNG PHÁP MỚI 5 HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG HỠNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI Hoạt động của thầy và trũ Nội dung cần đạt HOẠT ĐỘNG 1 : TỠM HIỂU PHỘP LẬP LUẬN PHÕN TỚCH VÀ TỔNG HỢP -Phương phỏp : Gợi mở - vấn đỏp, Hoạt động nhúm, [r]
 • 249
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN Tên học phần:Thống kê du lịch

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN Tên học phần:Thống kê du lịch

. Kiến thức (mô tả các kiến thức của học phần mà người học cần đạt được)Sau khi kết thúc môn học sinh viên có nhận thức cơ bản về hoạt động thống kê trong ngành kinh doanh du lịch: thống kê tiềm năng du lịch, thống kê kết quả kinh doanh doanh du lịch, thống kê lao động – tiền lương, thống kê cơ sở vật chất kỹ thuật, thống kê tài chính trong doanh nghiệp kinh doanh du lịch… 2.2. Kỹ năng (mô tả các kỹ năng của học phần mà người học cần đạt được)Kết thúc môn học, sinh viên có kỹ năng tổng hợp và phân tích các kết quả hoạt động kinh doanh du lịch, tiềm năng, tài sản, lao động
 • 6
XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY KHÁNH ĐẠT THÀNH PHỐ HUẾ

XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY KHÁNH ĐẠT THÀNH PHỐ HUẾ

KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN Giá vốn hàng bán là giá trị thực tế xuất kho của một số sản phẩm bán được gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hoá đã bán ra trong kỳ - đối với doanh nghiệp [r]
 • 59
DANH SÁCH 100 CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TẠI ĐHCĐCỔ ĐÔNG NÊN HỎI GÌ KHI CHẤT VẤN DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH 100 CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TẠI ĐHCĐCỔ ĐÔNG NÊN HỎI GÌ KHI CHẤT VẤN DOANH NGHIỆP

Để đạt được mục tiêu này, ban lãnh đạo doanh nghiệp cần phải thường xuyên truyền tải đầy đủ và chính xác các thông tin về tình hình hoạt động, kết quả tài chính và kế hoạch kinh doanh tớ[r]
 • 27
DAI SO 8 TIET 4748 TOÁN HỌC 8 NGÔ THỊ NHÀN THƯ VIỆN GIÁO DỤC TỈNH QUẢNG TRỊ

DAI SO 8 TIET 4748 TOÁN HỌC 8 NGÔ THỊ NHÀN THƯ VIỆN GIÁO DỤC TỈNH QUẢNG TRỊ

Mục tiêu: 1.Kiến thức: Củng cố phương phỏp giải phương trỡnh tớch, phương phỏp phõn tớch đa thức thành nhõn tử.. 2.Kĩ năng: Đưa một phương trỡnh về dạng phương trỡnh tớch; giải phương tr[r]
 • 4
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ KINH DOANH: NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ KINH DOANH: NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH

Về mặt so sánh tuyệt đối thì hiệu quả sản xuất kinh doanh là : H = K–C Trong đó: H: Hiệu quả sản xuất kinh doanh K : Là kết quả đạt được C : Là chi phí bỏ ra để sử dụng các nguồn lực đầu[r]
 • 79
LUẬN VĂN: PHÂN TÍCH THỐNG KÊ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI PHÚ SƠN PDF

LUẬN VĂN: PHÂN TÍCH THỐNG KÊ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI PHÚ SƠN PDF

Có thể nói một trong những thành công của công ty đã đạt được tới nay là đã thực sự coi trọng nhân tố con người. Với phương châm “Đặt con người ở vị trí trung tâm” công ty đã xác định đúng nhân tố chủ yếu tạo nên chất lượng dịch vụ vận tải của mình. Công tác đào tạo tuyển dụng cán bộ công nhân viên được đề cao. Công ty thường xuyên tổ chức các cuộc thi tuyển cán bộ với những vòng kiểm tra khắt khe không những về trình độ chuyên môn mà còn cả về ý thức tổ chức, đạo đức của họ. Năng lực, trình độ cao đi kèm với sức trẻ đội ngũ cán bộ công nhân viên của công ty đã phần nào đáp ứng được những đòi hỏi, những yêu cầu mới về khoa học kỹ thuật, về sự biến đổi không ngừng của nền kinh tế thị trường.
 • 95
PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ SINH VIÊN CỦA CÁN BỘ LỚP

PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ SINH VIÊN CỦA CÁN BỘ LỚP

Trong một lớp học, cỏn bộ lớp trực tiếp quản lý sinh viờn và điều hành hoạt động của tập thể Để quản lý tốt một tập thể nhằm đạt đạt thành tớch cao trong học tập và rốn luyện, cú nền nếp[r]
 • 38
TÀI LIỆU CƠ BẢN ÔN THI THPT QUỐC GIA 2018 MÔN NGỮ VĂN

TÀI LIỆU CƠ BẢN ÔN THI THPT QUỐC GIA 2018 MÔN NGỮ VĂN

Núi cỏch khỏc, chớnh những huyền thoại, huyền tớch và sự thật lịch sử về nhõn dõn đó làm nờn tờn tuổi của cỏc địa danh ấy, biến chỳng thành danh thắng, thành di tớch lịch sử văn húa được[r]
 • 58
SKKN MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÂY HỨNG THÚ TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO TRẺ 5 6 TUỔI

SKKN MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÂY HỨNG THÚ TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO TRẺ 5 6 TUỔI

Qua đú tụi thấy kết quả đạt được như sau: MỤC TIỜU NỘI DUNG ĐẦU NĂM VỀ GIỎO DỤC Trẻ mạnh dạn tớch cực tham gia hoạt động 25/34 = 73,5% Kỹ năng vận động Vận động thụ 26/34 =76,4% Vận động[r]
 • 18
TỔNG CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG HÀ NỘI

TỔNG CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG HÀ NỘI

Trên cơ sở những kết quả đạt đợc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện quyết định số 90/TTg của Thủ tớng Chính phủ về việc sắp xếp các doanh nghiệp nhà nớc, Bộ Xây Dựng đã có qu[r]
 • 41

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM