0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Chi phớ dịch vụ mua ngoài

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MẠNH TUYẾN

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MẠNH TUYẾN

Cỏc khoản chiết khấu thương mại và giảm giỏ hàng mua do hàng mua khụng đỳng quy cỏch , phẩm chất được trừ vào chi phớ thu mua • CHI PHỚ CHẾ BIẾN: Chi phớ chế biến hàng tồn kho bao gồm nh[r]
 • 69
LÍ LUẬN VỀ CHI PHÍ KINH DOANH VÀ BIỆN PHÁP HẠ THẤP CHI PHÍ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP

LÍ LUẬN VỀ CHI PHÍ KINH DOANH VÀ BIỆN PHÁP HẠ THẤP CHI PHÍ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP

vận chuyển thuận lợi… nhằm tăng mức lưu chuyển nguyờn vật liệu tới nơi sản xuất, giảm chi phớ nguyờn vật liệu trong giỏ thành sản phẩm * Tổ chức lao động hợp lý, khoa học Lao động là một yếu tố cơ bản của quỏ trỡnh sản xuất kinh doanh. Vỡ vậy, tổ chức lao động một cỏch khoa học, hợp lý sẽ tạo sự kết hợp một cỏch chặt chẽ giữa cỏc yếu tố của quỏ trỡnh sản xuất kinh doanh, giảm bớt tỡnh trạng lóng phớ lao động, tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phớ, hạ giỏ thành sản phẩm. Nhưng lao động là sự tỏc động của con người vào đối tượng lao động. Do đú, điều quan trọng là phải biết sử dụng yếu tố con người, phải biết phỏt huy nguồn lực, trỡnh độ trong mỗi con người làm cho họ gắn bú nhiệt tỡnh với cụng việc, cống hiến tài năng cho doanh nghiệp, tăng doanh thu cho doanh nghiệp. Muốn vậy doanh nghiệp phải thường xuyờn chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, khụng ngừng nõng cao trỡnh độ tay nghề kỹ thuật, nghiệp vụ chuyờn mụn, phỏt huy nguồn lực, bồi dưỡng nhõn tài, thực hiện tốt chế độ tiền lương, tiền thưởng nhằm tiết kiệm quỹ lương.
 • 23
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DNSX

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DNSX

1.1.1 Vai trũ vị trớ của cụng tỏc bỏn hàng và xỏc định kết quả bỏn hàng Tiờu thụ sản phẩm hay cũn gọi là bỏn hàng, là quỏ trỡnh trao đổi để thực hiện giỏ trị của sản phẩm, tức là để chuyển hoỏ vốn của doanh nghiệp từ hỡnh thỏi hiện vật sang hỡnh thỏi giỏ trị ( tiền tệ ). Tiờu thụ là khõu cuối cựng của chu trỡnh sản xuất, hàng được đem đi tiờu thụ cú thể là thành phẩm, vật tư hay lao vụ, dịch vụ cung cấp cho khỏch hàng. Việc tiờu thụ sản phẩm, hàng hoỏ cú thể để thoả món nhu cầu của cỏc đơn vị khỏc hoặc của cỏ nhõn ngoài doanh nghiệp được gọi là tiờu thụ ra ngoài. Nếu cung cấp giữa cỏc đơn vị trong cụng ty, một tập đoàn… gọi là tiờu thụ nội bộ.
 • 37
180 HOÀN THIỆN CỤNG TỎC KẾ TOÁN CHI PHỚ BỎN HÀNG VÀ CHI PHỚ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Ở CỤNG TY TNHH (PMC)

180 HOÀN THIỆN CỤNG TỎC KẾ TOÁN CHI PHỚ BỎN HÀNG VÀ CHI PHỚ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Ở CỤNG TY TNHH (PMC)

180 Hoàn thiện cụng tỏc kế toán chi phớ bỏn hàng và chi phớ quản lý doanh nghiệp ở cụng ty TNHH (PMC)
 • 78
124 HOÀN THIỆN CỤNG TỎC KẾ TOÁN CHI PHỚ BỎN HÀNG VÀ CHI PHỚ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Ở CỤNG TY TNHH (PMC)

124 HOÀN THIỆN CỤNG TỎC KẾ TOÁN CHI PHỚ BỎN HÀNG VÀ CHI PHỚ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Ở CỤNG TY TNHH (PMC)

124 Hoàn thiện cụng tỏc kế toán chi phớ bỏn hàng và chi phớ quản lý doanh nghiệp ở cụng ty TNHH (PMC)
 • 78
LOGISTICS KINH DOANH_CHƯƠNG 5 PPS

LOGISTICS KINH DOANH_CHƯƠNG 5 PPS

Tốc độ là mục tiờu dịch vụ hàng đầu của vận chuyển . Trỡnh độ dịch vụ khỏch hàng chịu ảnh hưởng nhiều của chi phớ thời gian vận chuyển. Trong một chu kỳ thực hiện đơn đặt hàng, thời gian vận chuyển chiếm nhiều nhất,và do đú tốc độ vận chuyển cú liờn quan đến việc đỏp ứng kịp thời hàng hoỏ cho khỏch hàng, đến dự trữ hàng hoỏ của khỏch hàng. Tốc độ và chi phớ vận chuyển liờn quan với nhau theo 2 hướng. Thứ nhất, cỏc đơn vị vận chuyển cú khả năng cung cấp dịch vụ vận chuyển nhanh hơn thỡ cước phớ sẽ cao hơn; thứ hai, dịch vụ vận chuyển càng nhanh, thời gian dự trữ trờn đường càng giảm. Do đú, chọn phương ỏn vận chuyển phải cõn đối được tốc độ và chi phớ vận chuyển. Thụng thường, doanh nghiệp thương mại chọn mục tiờu chi phớ khi vận chuyển bổ sung dự trữ, cũn khi vận chuyển cung ứng hàng hoỏ cho khỏch hàng thỡ chọn mục tiờu tốc độ.
 • 21
CÔNG TÁC HẠCH TOÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

CÔNG TÁC HẠCH TOÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

- Kế toỏn cỏc chi phớ liờn quan đến bất động sản đầu tư sau ghi nhận ban đầu: + Khi phỏt sinh chi phớ liờn quan đến BĐS đầu tư sau ghi nhận ban đầu, nếu xột thấy chi phớ đú khụng chắc ch[r]
 • 30
TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

- Kế toỏn cỏc chi phớ liờn quan đến bất động sản đầu tư sau ghi nhận ban đầu: + Khi phỏt sinh chi phớ liờn quan đến BĐS đầu tư sau ghi nhận ban đầu, nếu xột thấy chi phớ đú khụng chắc ch[r]
 • 30
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI

Cuối thỏng kế toỏn đối chiếu cỏc phiếu chi, hoặc cỏc giấy bỏo nợ do ngõn hàng gửi về, với số liệu trờn sổ chi tiết TK 642 rồi khoỏ sổ lập CTGS phản ỏnh chi phớ quản lý doanh nghiệp phỏt sinh trong thỏng. Tài khoản 642 khụng cú số dư cuối kỳ.
 • 45
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VINACONEX 25

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VINACONEX 25

Việc lập dự toỏn cụng trỡnh xõy dựng được thực hiện như sau: - Đối với giỏ dự toỏn xõy lắp: bao gồm cỏc chi phớ trực tiếp, chi phớ chung và lợi nhuận định mức hoặc thuế • Chi phớ trực ti[r]
 • 96
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: TÌM HIỂU KÌ KẾ TOÁN VÀ CÁCH ÁP DỤNG KẾ TOÁN VÀO KINH DOANH PHẦN 4 PPT

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: TÌM HIỂU KÌ KẾ TOÁN VÀ CÁCH ÁP DỤNG KẾ TOÁN VÀO KINH DOANH PHẦN 4 PPT

b- Mua và thanh lý cụng ty con hoặc đơn vị kinh doanh khỏc trong kỳ bỏo cỏo. - Tổng giỏ trị mua hoặc thanh lý; - Phần giỏ trị mua hoặc thanh lý được thanh toỏn bằng tiền và cỏc khoản tương đương tiền;
 • 10
KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP  BÀI 4 TÍNH GIÁ VÀ HẠCH TOÁN MỘT SỐ QUÁ TRÌNH KINH DOANH CHỦ YẾU POT

KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP BÀI 4 TÍNH GIÁ VÀ HẠCH TOÁN MỘT SỐ QUÁ TRÌNH KINH DOANH CHỦ YẾU POT

o Tớnh chi phớ sản xuất dở dang cuối kỳ chuyển sang kỳ sau: Xỏc đị nh giỏ tr ị s ả n ph ẩ m d ở dang cu ố i k ỳ , cú th ể xỏc đị nh giỏ tr ị s ả n ph ẩ m d ở dang cu ố i k ỳ theo nhi ề u ph ươ ng phỏp khỏc nhau tu ỳ vào đặ c đ i ể m s ả n xu ấ t kinh doanh c ủ a đơ n v ị , đặ c đ i ể m c ủ a cỏc lo ạ i s ả n ph ẩ m s ả n xu ấ t. Cú th ể s ử d ụ ng xỏc đị nh giỏ tr ị s ả n ph ẩ m d ở dang theo s ả n l ượ ng ướ c tớnh t ươ ng đươ ng, theo chi phớ nguyờn v ậ t li ệ u tr ự c ti ế p, chi phớ nhõn cụng tr ự c ti ế p ho ặ c đ ỏnh giỏ theo 50% chi phớ ch ế bi ế n ho ặ c ph ố i h ợ p gi ữ a cỏc ph ươ ng phỏp này v ớ i nhau.
 • 28
CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP NHUỘM HÀ NỘI

CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP NHUỘM HÀ NỘI

Cụng ty ỏp dụng biện phỏp quản lý chi phớ sản xuất trực tiếp theo định mức. Cỏc chi phớ trờn cú liờn quan đến qui trỡnh sản xuất sản phẩm vỡ vậy phải phấn đấu giảm mức tiờu hao vật tư, lao động... thấp hơn định mức mà trọng tõm là giảm lượng sản phẩm hỏng và hao hụt cho phộp. Định mức hao hụt và dư dụi được căn cứ vào tớnh chất từng loại nguyờn liệu vải mộc.
 • 36
LUẬN VĂN “QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY ĐTXD VÀ PTKT HẠ TẦNG SƠN VŨ” PPT

LUẬN VĂN “QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY ĐTXD VÀ PTKT HẠ TẦNG SƠN VŨ” PPT

Thực tế năm vừa qua mặc dự phần lớn cỏc chi phớ trực tiếp trong quỏ trỡnh sản xuất kinh doanh của cụng ty đều hoàn toàn vượt chỉ tiờu kế hoạch đề ra thỡ khoản mục chi phớ sử dụng mỏy thi cụng lại tăng lờn so với kế hoạch ban đầu. Nguyờn nhõn là do cụng ty phải chi cho cỏc khoản đi thuờ mỏy thi cụng, việc tổ chức tận dụng tối đa những mỏy múc trang thiết bị sẵn cú của cụng ty là rất tốt, nhưng trong 1 khuụn khổ nào đú để cú thể cạnh tranh được với cỏc cụng ty cần cú sự đầu tư mới một số mỏy múc trang thiết bị, hợp lý. Về lõu dài đõy là một trong những biện phỏp tiết kiệm chi phớ sản xuất kinh doanh, cụ thể cụng ty sẽ giảm bớt chi phớ đi thuờ mỏy thi cụng khụng cần thiết, tăng cường tớnh linh động trong quỏ trỡnh thi cụng xõy dựng.
 • 39
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUÂT VÀ TÍNH GIÁ THÀNHSẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VINACONEX XUÂN MAI

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUÂT VÀ TÍNH GIÁ THÀNHSẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VINACONEX XUÂN MAI

TÀI KHOẢN SỬ DỤNG: TÀI KHOẢN 621 CHI PHỚ NGUYỜN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP: phản ỏnh chi phớ nguyờn liệu, vật liệu sử dụng trực tiếp cho hoạt động xõy lắp của doanh nghiệp xõy lắp Kết cấu: Bờn [r]
 • 126
ĐỀ TÀI  CÁC GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333  PPTX

ĐỀ TÀI CÁC GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333 PPTX

Đối với hạt điều nguyờn liệu Theo Hiệp hội Điều Việt Nam, hiện nay cả nước cú khoảng 400 nghỡn ha điều nhưng do ngành chế biến điều liờn tục tăng nờn diện tớch này mới chỉ đỏp ứng được 60% hạt điều nguyờn liệu. 40% hạt điều nguyờn liệu đang được nhập khẩu từ cỏc nước như: Bờ biển Ngà, Indonexia… Tuy nhiờn, điều nguyờn liệu hiện nay của nhà mỏy là hoàn toàn mua trong nước. Cụng ty mua lại điều nguyờn liệu của cỏc đầu mối thu mua tại cỏc Tỉnh Bỡnh Dương, Bỡnh Phước… Điều nguyờn liệu ở Đak Lak ớt và chất lượng khụng cao chủ yếu dựng để cung cấp cho cỏc cơ sở chế biến tư nhõn trong vựng. Cụng ty chưa quy hoạch vựng nguyờn liệu điều riờng để phục vụ sản xuất của Nhà mỏy. Vỡ vậy, tớnh ổn định đối với việc cung cấp điều nguyờn liệu cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà mỏy là chưa cao.
 • 92
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP-XÍ NGHIỆP XÂY LẮP 3

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP-XÍ NGHIỆP XÂY LẮP 3

Để khắc phục tình trạng này Xí nghiệp cũng nên xem lại quy chế đối với các đội thi công trình ở xa và có biện pháp cụ thể để khắc phục các khó khăn. Mặc dù Xí nghiệp đã ra quy định về thời điểm nộp chứng từ, báo cáo về phòng kế toán nhưng đôi khi có đội không tuân thủ theo đúng quy định. Nếu đội nào không thực hiện đúng, không có lý do chính đáng thì Xí nghiệp cần có biện pháp cụ thể: Như có thể tạm ngừng cấp vốn hoặc có biện pháp phạt tiền theo thời gian chậm nộp để nhắc nhở thống kê đội, các cán bộ của đội, ngoài việc thi công tốt thì việc tập hợp chi phí kịp thời cũng là việc làm cần thiết và bắt buộc. Đồng thời giao trách nhiệm cho từng cá nhân cụ thể, nếu cá nhân nào không hoàn thành nhiệm vụ sẽ có biện pháp kỷ luật để từ đó các cán bộ đội, bộ phận giúp việc của đội sẽ quan tâm chú trọng đến vấn đề này hơn.
 • 119
BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CÔNG TY XI MĂNG HẢI PHÒNG POT

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CÔNG TY XI MĂNG HẢI PHÒNG POT

Với nhận thức nh − vậy,Công ty xi măng Hải Phòng luôn cố gắng tìm mọi biện pháp để giảm chi phí sản xuất,hạ giá thành sản phẩm, lấy chất l − ợng làm ph − ơng châm sản xuất.Và trong mấy năm gần đây Công ty đã đạt đ − ợc những kết quả nhất định trong việc thực hiện kế hoạch hạ giá thành sản phẩm.Kết quả này có sự đóng góp rất lớn của đội ngũ cán bộ kế toán Công ty,đặc biệt là kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong việc quản lý tốt chi phí sản xuất, trong việc tìm ra các biện pháp nhằm giảm hao hụt ngoài định mức trong mỗi đơn vị sản phẩm.
 • 84
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ CƠ BẢN ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU CHI QUỸ KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ GIAI ĐOẠN 2002- 2006

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ CƠ BẢN ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU CHI QUỸ KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ GIAI ĐOẠN 2002- 2006

t - ỏp d ng theo phớ d ch v ) xu ng cũn 9,5 ngày (6 ỡnh quõn ngo i i, chi phớ n i trỳ t t. Chi phớ KCB chi m 92% so v i qu khoỏn [35]. Theo Nguy n Thuý Nga trong nghiờn c u “ The effect of pilot Capitation payment on length of stay and medical cost: A case study of Vinh Tuong health center, Viet Nam - ng c a khoỏn
 • 203
BÀI TẬP KINH DOANH CÁC NGÀNH ĐẶC BIỆT KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ

BÀI TẬP KINH DOANH CÁC NGÀNH ĐẶC BIỆT KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ

4. Định khoản và ghi vào tài khoản thớch hợp. 5. Nếu giả định cụng trỡnh A do chủ đầu tư thay đổi thiết kế phải phỏ đi làm lại một hạng mục chi phớ thiệt hại là 150.000 (bao gồm: chi phớ NVL trực tiếp 135.000, chi phớ NC trực tiếp 10.000, chi phớ mỏy thi cụng 5.000). Số thiệt hại này được xử lớ như sau: Giỏ trị phế liệu thu hồi nhập kho là 5.000, số cũn lại chủ đầu tư chịu trỏch nhiệm bồi thường. Hóy định khoản tỡnh hỡnh này.
 • 15
QUẢN LÝ CHI PHÍ KINH DOANH VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠ THẤP CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ NỘI

QUẢN LÝ CHI PHÍ KINH DOANH VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠ THẤP CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ NỘI

Chương I: Các loại chi phí (*************) kinh doanh ngành xây dựng 3I.Cỏc loại chi phớ kinh doanh ngành xõy dựng. 31.Khỏi niệm chi phớ kinh doanh. 32.Cỏc loại chi phớ kinh doanh. 52.1.Theo tớnh chất của cỏc kh
 • 59
BXD_01-2013-TT-BXD_08022013

BXD_01-2013-TT-BXD_08022013

Xỏc định chi phớ lập cỏc đồ ỏn quy hoạch đụ thị: a Chi phớ lập đồ ỏn quy hoạch chung đụ thị tớnh theo định mức chi phớ tại Bảng số 8 Phụ lục kốm theo và nhõn với quy mụ dõn số dự bỏo the[r]
 • 18
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁCĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG SƠN

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁCĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG SƠN

TRANG 19 Cụng thức phõn bổ: Chi phớ thu mua phõn bổ cho hàng đó tiờu thụ trong kỳ = Chi phớ thu mua của hàng tồn đầu kỳ + Chi phớ thu mua phỏt sinh trong kỳ x Tổng giỏ trị hàng xuất bỏn [r]
 • 127
Thực trạng dịch vụ Logistics của Chi nhánh Miền Bắc Công ty cổ phần Hàng Hải Sài Gòn

Thực trạng dịch vụ Logistics của Chi nhánh Miền Bắc Công ty cổ phần Hàng Hải Sài Gòn

Cú thể nhận thấy rằng việc xử lớ cỏc đơn đặt hàng để cú thể giao hàng đến khỏch hàng đỳng theo nhu cầu là cụng việc cực kỡ phức tạp ,phải trải qua nhiều cụng đoạn với sự phối hợp nhuần nhuyễn của nhiều người , nhiều bộ phận. Mỗi mắt xớch trong dõy chuyền bị ngừng trệ tức là đó làm ảnh hưởng đến thời gian giao nhận hàng. Xỏc định ngay từ đầu tớnh logic của quỏ trỡnh vận chuyển chi nhỏnh đó chủ động cải tiến cỏc quy trỡnh vận chuyển hàng hoỏ của bộ phận điều hành vận tải giao hàng. Cỏc mắt xớch trong cụng đoạn này được tớnh toỏn và được hoạch định từng thời lượng chớnh xỏc và mỗi cụng đoạn đều gắn liền với từng chức danh cụng việc cụ thể. Để cú thể tận dụng tối đa thời gian hoạt động vận chuyển, trỏnh giờ cao điểm cấm cỏc ụtụ cấm cỏc tuyến đường ,Chi nhỏnh tổ chức linh hoạt mụ hỡnh phương tiện vận chuyển kết hợp với ụtụ tải và vận chuyển bằng xe mỏy.
 • 37
BÀI TẬP MÔN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI PPSX

BÀI TẬP MÔN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI PPSX

Mức vốn cho vay = Nhu cầu vốn lưu động – Vốn lưu động tự cú và cỏc nguồn vốn khỏc (nếu cú) 18. So sỏnh ưu thế của cỏc cỏch trả lói khỏc nhau: 1. Trả lói nhiều lần trong kỳ: - Khỏch hàng cú thể nhận được lói định kỳ nhằm đỏp ứng nhu cầu chi tiờu thường xuyờn. Nếu khụng rỳt ra, tiền lói chưa rỳt vẫn tiếp tục sinh lói
 • 7
TÀI LIỆU QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG DOC

TÀI LIỆU QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG DOC

Chi phớ sai h ỏ ng n ộ i b ộ ‡ Phớ cho ph ế ph ẩ m „ Chi phớ cho ch ấ t l ượ ng s ả n ph ẩ m t ồ i c ầ n ph ả i đượ c lo ạ i b ỏ , nú cú th ể bao g ồ m nhõn cụng, v ậ t li ệ u và m ộ t s ố chi phớ giỏn ti ế p
 • 26
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ ĐÔNG ANH

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ ĐÔNG ANH

Đờ phự hợp với yờu cầu quản lý cụng ty ỏp dụng kỳ tớnh giỏ thành là hàng thỏng. Cuối mỗi thỏng, phũng kỹ thuật cử người đại diện cựng với nhõn viờn phũng kế toỏn và nhõn viờn phõn xưởng tiến hành kiểm kờ, xỏc định khối lượng sản phẩm dở dang cuối thỏng cho từng loại sản phẩm cụ thể. dựa vào khối lượng sản phẩm làm dở theo kiểm kờ để xỏc định mức độ hoàn thành của sản phẩm. Từ đú, dựa vào mức độ hoàn thành , khối lượng sản phẩm dở dang và đơn giỏ kế hoạch để xỏc định chi phớ sản phẩm dở dang cuối thỏng.
 • 26
Đề tài

Đề tài " Hạch toán và phân bổ chi phí sản xuất chung tại Công ty Công nghiệp hoá chất Đà Nẵng " pptx

Cụng ty Cụng nghiệp Hóa chất Đà Nẵng là một Công ty chuyên về lĩnh vực sản xuất nên những chi phí phát sinh phần lớn là những chi phí phát sinh và phục vụ cho các xí nghiệp sản xuất. Đây là những khoản chi phí phức tạp, số phát sinh thường lớn nên loại chi phí này rất khó kiểm soát trong việc ứng xử khi có biến động của khối lượng sản phẩm sản xuất. Do đó, để phục vụ tốt cho tổ chức hạch toán giá thành và lập dự toán chi phí nhằm xác định giá thành có căn cứ khoa học cũng như tạo ra được những điều kiện thuận lợi trong cung cấp tài chớnh theo nhu cầu sản xuất và việc kiểm tra tỡnh hỡnh chi phớ được dễ dàng, nhanh chóng thỡ việc phõn loại chi phớ theo yếu tố và theo khoản mục chi phớ là cần thiết. Ngoài cỏch phõn loại này, chi phớ cần phải được nhận diện theo nhiều cách khác nhau, trong đó, phải nói đến phân loại chi phí sản xuất theo cách ứng xử. Theo cách phân loại này, toàn bộ chi phí sản xuất chung được chia làm 2 loại là chi phí biến đổi và chi phí cố định.
 • 46
ĐỒ ÁN KINH TẾ XÂY DỰNG KHOA KINH TẾ XÂY DỰNG NUCE

ĐỒ ÁN KINH TẾ XÂY DỰNG KHOA KINH TẾ XÂY DỰNG NUCE

2. Thành phần, nội dung giỏ dự thầu xõy lắp Giỏ dự thầu do nhà thầu lập phải đủ trang trải tất cả cỏc khoản chi phớ để đảm bảo chất lượng và thời gian xõy dựng theo quy định của hợp đồng, đồng thời phải cú nguồn để nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và một phần lói ban đầu để đảm bảo cho doanh nghiệp phỏt triển bỡnh thường.
 • 77
KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHỚ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH DỊCH VỤ VẬN TẢI TẠI CTY CỔ PHẦN VẬN TẢI & DỊCH VỤ

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHỚ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH DỊCH VỤ VẬN TẢI TẠI CTY CỔ PHẦN VẬN TẢI & DỊCH VỤ

Kế toán tập hợp chi phớ sản xuất và tính giá thành dịch vụ vận tải tại Cty Cổ phần Vận tải & Dịch vụ
 • 69
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TUỆ LINH

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TUỆ LINH

TRANG 16 - Dự toỏn chi phớ nhiờn liệu trực tiếp - Dự toỏn chi phớ sản xuất chung - Dự toỏn giỏ thành dịch vụ vận tải hàng hoỏ - Dự toỏn chi phớ bỏn hàng - Dự toỏn chi phớ quản lý doanh n[r]
 • 20
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY X49 BỘ QUỐC PHÒNG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY X49 BỘ QUỐC PHÒNG

Muốn tiết kiệm chi phớ nguyờn vật liệu tiờu hao, Cụng ty cần phải xõy dựng một hệ thống tiờu hao nguyờn vật liệu hợp lý. Ở Cụng ty X49, cỏc định mức tiờu hao nguyờn vật liệu chớnh, phụ, nhiờn liệu được xõy dựng khi nhận được đơn đặt hàng và cỏc định mức này được tớnh toỏn dựa trờn giỏ thành thực tế kỳ trước của cỏc sản phẩm cựng loại. Cụng ty nờn khuyến khớch cụng nhõn chấp hành nghiờm chỉnh cỏc định mức tiờu hao đó đề ra. Đồng thời, giảm hao phớ đến mức thấp nhất trong quỏ trỡnh thu mua, vận chuyển, đảm bảo đỳng quy cỏch, chất lượng vật tư, khụng để hao hụt, hư hỏng.
 • 106
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOỎN QUẢN TRỊ CHI PHỚ SẢN XUẤT TẠI XÍ NGHIỆP TOA XE ĐÀ NẴNG

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOỎN QUẢN TRỊ CHI PHỚ SẢN XUẤT TẠI XÍ NGHIỆP TOA XE ĐÀ NẴNG

hỡnh nhập - xuất - tồn theo từng loại vật liệu và cơng cụ dụng cụ cả về mặt giá trị lẫn mặt số lượng, sau đĩ cuối tháng tổng hợp số liệu, phân bổ sử dung vật tư cho từng đối tượng sử dụng trong Xớ nghiệp. * Thủ quỹ : Cú nhiệm vụ thu, chi và bảo quản tiền mặt theo đúng qui định, nộp tiền mặt vào ngõn hàng nếu cú. Căn cứ vào cỏc phiếu thu và chi hàng ngày đối chiếu kiểm tra với sổ sỏch kế toỏn, cuối thỏng lập bỏo cỏo tồn quỹ.
 • 30
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MAY GIA CÔNG TẠI CÔNG TY TNHH NGỌC ĐỈNH

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MAY GIA CÔNG TẠI CÔNG TY TNHH NGỌC ĐỈNH

Xuất phỏt từ những yờu cầu và mục đớch của quản lý, chi phớ sản xuất được phõn loại theo những tiờu thức khỏc nhau như theo yếu tố chi phớ hoặc phõn loại theo khoản mục chi phớ trong giỏ thành sản phẩm. Để phục vụ cho việc tập hợp quản lý chi phớ theo nội dung kinh tế ban đầu thống nhất của nú mà khụng xột đến cụng dụng cụ thể, địa điểm phỏt sinh của chi phớ, chi phớ được phõn loại theo yếu tố. Phõn loại theo yếu tố chi phớ thỡ theo quy định hiện hành tại Việt Nam, toàn bộ chi phớ được chia ra làm cỏc yếu tố như sau:
 • 44
THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SXTM THIÊN LONG

THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SXTM THIÊN LONG

- Sử dụng mẫu hàng: Dựng làm quà biếu cho khỏch hàng, khi họ đến cụng ty ký kết hợp đồng hoặc biếu cho khỏch hàng được cụng ty phỏng vấn trong cỏc cuộc điều tra thị trường. - Phiếu mua hàng: Trong cỏc cuộc điều tra, cỏc hội chợ, nhằm nghiờn cứu nhu cầu thị trường tại cỏc cửa hàng hay cỏc khu vực dõn cư thỡ nhõn viờn điều tra cú thể tặng cho cỏc đối tượng được điều tra cỏc phiếu mua hàng của cụng ty. Với hỡnh thức này người cú phiếu mua hàng cú thể được hưởng một sự ưu đói đặc biệt như giảm giỏ, được tặng quà, được thờm hàng,… Làm như vậy sẽ khuyến khớch được khỏch hàng mua nhiờu sản phẩm của cụng ty.
 • 93
BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP: CHƯƠNG 4

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP: CHƯƠNG 4

5.2. Phương phỏp định lượng 5.2.1. Phõn tớch địa điểm theo tổng chi phớ Phõn tớch địa điểm theo tổng chi phớ: phõn tớch mối quan hệ giữa chi phớ và khối lượng sản phẩm sản xuất ra để so sỏnh, lựa chọn vị trớ của doanh nghiệp trờn quan điểm kinh tế.
 • 33
CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÔNG TY

CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÔNG TY

= 2.1.4 Chi phớ bỏn hàng Chi phớ bỏn hàng cũn gọi là chi phớ lưu thụng, là những khoản chi phớ đảm bảo cho việc thực hiện chiến lược và chớnh sỏch bỏn hàng của doanh nghiệp. Gồm những khoản chi phớ như: tiếp thị, marketinh, lương nhõn viờn bỏn hàng, tiền hoa hồng, khấu hao tài sản cố định trong bỏn hàng, cỏc yếu tố mua ngoài cú liờn quan... loại chi phớ sản xuất này xuất hiện ở tất cả cỏc loại hỡnh doanh nghiệp.
 • 22
TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

- Chi phớ BH và chi phớ QLDN của Cụng ty cuối năm 2008 so với cuối năm 2007 đó tăng lờn 2.734,22 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ tăng là 121,02% (từ 2.259,28 - 4.993,50 triệu đồng). Nguyờn nhõn là do Cụng ty đó chỳ trọng cụng tỏc đào tạo, bồi dưỡng năng lực lónh đạo, quản lý cho cỏn bộ cũng như nõng cao trỡnh độ cụng nhõn viờn, tuyển thờm lao động. Khụng những thế do đặc thự của ngành xăng dầu là dễ chỏy nổ nờn cụng tỏc phũng chỏy chữa chỏy của Cụng ty cũng gặp nhiều khú khăn và phức tạp, đũi hỏi một lượng chi phớ tương đối lớn vỡ sự cố cú thể xẩy ra bất cứ lỳc nào nếu cú sơ suất, chủ quan. Bờn cạnh đú giỏ điện nước trong 2 năm qua cũng tăng mạnh làm cho tổng chi phớ của Cụng ty đó tăng lờn.
 • 34
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ THÔNG TIN PHỤC VỤ KIỂM SOÁT CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ THÔNG TIN PHỤC VỤ KIỂM SOÁT CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

dụng cỏc nguồn lực, mà cũn cả thụng tin về mặt kỹ thuật để cỏc nhà quản lý thừa hành sử dụng thực thi trỏch nhiệm của mỡnh. Hiệp hội kế toỏn Hoa Kỳ năm 1982 đó định nghĩa về kế toỏn quản trị: “Kế toỏn quản trị là nhận diện, đo lường, tổng hợp, phõn tớch, lập bỏo cỏo, giải trỡnh và truyền đạt thụng tin tài chớnh và phi tài chớnh cho cỏc nhà quản trị doanh nghiệp để hoạch định, đỏnh giỏ và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong phạm vi nội bộ của doanh nghiệp nhằm sử dụng hiệu quả cỏc tài sản và quản lý chặt chẽ cỏc tài sản đú”. (Giỏo trỡnh KTQT - Trường Đại học Kinh tế Quốc dõn). Ở định nghĩa này thỡ cần xỏc định thụng tin tài chớnh và phi tài chớnh cung cấp trong phạm vi nội bộ đơn vị gồm: thụng tin về chi phớ sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp, quỏ trỡnh lập cỏc dự toỏn cung cấp thụng tin cho việc xõy dựng kế hoạch và kiểm tra tỡnh hỡnh thực hiện kế hoạch hướng đến cỏc mục tiờu trờn thị trường, cũng như lập và phõn tớch cỏc bỏo cỏo cung cấp cỏc thụng tin đặc thự để ra cỏc quyết định.
 • 28
BÁO CÁO VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÌNH HÌNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY NHỰA HÀM RỒNG

BÁO CÁO VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÌNH HÌNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY NHỰA HÀM RỒNG

Chi phớ trực tiếp bao gồm: Tiền lương và BHXH của cụng nhõn sản xuất Nguyờn vật liệu chớnh, phụ dựng vào sản xuất Nhiờn liệu, động lực dựng vào sản xuất Chi phớ trực tiếp khỏc bằng tiền [r]
 • 24

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP