0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Chi phớ bảo hành hàng hoỏ

ai 38Thuc hanh-Viet bao cao ve kenh dao Xuue va Panma.ppt

ai 38Thuc hanh-Viet bao cao ve kenh dao Xuue va Panma.ppt

Đối với cỏc nước ven Địa Trung Hải và Biển Đen Đối với cỏc nước ven Địa Trung Hải và Biển Đen - Chi phớ vận chuyển hàng hoỏ tăng lờn, khả - Chi phớ vận chuyển hàng hoỏ tăng lờn, khả năng cạnh tranh hàng hoỏ giảm mạnh.
 • 33
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MAY GIA CÔNG TẠI CÔNG TY TNHH NGỌC ĐỈNH

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MAY GIA CÔNG TẠI CÔNG TY TNHH NGỌC ĐỈNH

Bờn Cú: Kết chuyển chi phớ nhõn cụng trực tiếp sản xuất vào tài khoản tớnh giỏ thành. Tài khoản 622 khụng cú số dư cuối kỳ. Hàng thỏng, căn cứ vào bảng chấm cụng của từng bộ phận gửi lờn phũng Tổ chức cỏn bộ lao động tiền lương. Tại đõy, bộ phận tiền lương sẽ tớnh toỏn và xỏc định số tiền thực tế phải trả cho cụng nhõn sản xuất và lập bảng thanh toỏn lương cho từng dõy chuyền, từng phõn xưởng rồi chuyển sang cho phũng kế toỏn tài chớnh. Tại phũng kế toỏn, sau khi nhận được cỏc bảng thanh toỏn lương (Biểu số 8, Biểu số 9) do phũng tổ chức chuyển sang, kế toỏn lương sẽ tiến hành lập bảng phõn bổ tiền lương và BHXH (Biểu số 10). Dựa vào Bảng theo dừi sản phẩm (Biểu số 11), kế toỏn tiến hành tớnh và phõn bổ tiền lương cho từng mó sản phẩm và vào sổ chi tiết cho từng mó sản phẩm đú (Biểu số 12).
 • 44
BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP: CHƯƠNG 4

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP: CHƯƠNG 4

III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP 3.2. Cỏc nhõn tố văn hoỏ - xó hội Văn hoỏ là toàn bộ những yếu tố về trỡnh độ văn hoỏ, lối sống, quan niệm về đạo đức, hành vi đối xử.
 • 33
CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÔNG TY

CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÔNG TY

= 2.1.4 Chi phớ bỏn hàng Chi phớ bỏn hàng cũn gọi là chi phớ lưu thụng, là những khoản chi phớ đảm bảo cho việc thực hiện chiến lược và chớnh sỏch bỏn hàng của doanh nghiệp. Gồm những khoản chi phớ như: tiếp thị, marketinh, lương nhõn viờn bỏn hàng, tiền hoa hồng, khấu hao tài sản cố định trong bỏn hàng, cỏc yếu tố mua ngoài cú liờn quan... loại chi phớ sản xuất này xuất hiện ở tất cả cỏc loại hỡnh doanh nghiệp.
 • 22
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY X49 BỘ QUỐC PHÒNG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY X49 BỘ QUỐC PHÒNG

Muốn tiết kiệm chi phớ nguyờn vật liệu tiờu hao, Cụng ty cần phải xõy dựng một hệ thống tiờu hao nguyờn vật liệu hợp lý. Ở Cụng ty X49, cỏc định mức tiờu hao nguyờn vật liệu chớnh, phụ, nhiờn liệu được xõy dựng khi nhận được đơn đặt hàng và cỏc định mức này được tớnh toỏn dựa trờn giỏ thành thực tế kỳ trước của cỏc sản phẩm cựng loại. Cụng ty nờn khuyến khớch cụng nhõn chấp hành nghiờm chỉnh cỏc định mức tiờu hao đó đề ra. Đồng thời, giảm hao phớ đến mức thấp nhất trong quỏ trỡnh thu mua, vận chuyển, đảm bảo đỳng quy cỏch, chất lượng vật tư, khụng để hao hụt, hư hỏng.
 • 106
Đề án môn học Kế toán Kế toán bất động sản đầu tư.doc

Đề án môn học Kế toán Kế toán bất động sản đầu tư.doc

CỎC CHI PHỚ PHỎT SINH LIỜN QUAN ĐẾN CHO THUỜ HOẠT ĐỘNG BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ, GHI: TRANG 20 Nợ TK 632 - Giỏ vốn hàng bỏn Chi tiết chi phớ kinh doanh BĐS đầu tư Nợ TK 133 - Thuế GTGT được k[r]
 • 32
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ THÔNG TIN PHỤC VỤ KIỂM SOÁT CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ THÔNG TIN PHỤC VỤ KIỂM SOÁT CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

3.2 Phõn loại theo cỏch ứng xử chi phớ. 3.2.1 Biến phớ. Biến phớ là những khoản mục chi phớ thay đổi tỷ lệ với mức độ hoạt động của đơn vị. Mức độ hoạt động cú thể là số lượng sản phẩm sản xuất ra, số lượng sản phẩm tiờu thụ, số giờ mỏy vận hành… Trong doanh nghiệp, biến phớ tồn tại khỏ phổ biến như chi phớ nguyờn vật liệu trực tiếp, chi phớ nhõn cụng trực tiếp, chi phớ năng lượng… Những chi phớ này khi mức độ hoạt động của đơn vị gia tăng thỡ chỳng cũng gia tăng tỷ lệ thuận và ngược lại. Biến phớ khụng thuần nhất một hỡnh thức tồn tại mà cũn tồn tại dưới nhiều hỡnh thức khỏc nhau:
 • 28
“Đánh giá hiệu quả của việc chuyển mục đích sử dụng đất khi chuyển đất nông nghiệp sang đất đô thị

“Đánh giá hiệu quả của việc chuyển mục đích sử dụng đất khi chuyển đất nông nghiệp sang đất đô thị

Cỏc chỉ tiờu thường dựng trong việc phõn tớch lợi ớch - chi phớ của một dự ỏn chuyển đổi mục đớch sử dụng từ đất nụng nghiệp sang đất khu cụng nghiệp là: • Cỏc chi phớ: + Hàng húa vật ch[r]
 • 32
Thực trạng dịch vụ Logistics của Chi nhánh Miền Bắc Công ty cổ phần Hàng Hải Sài Gòn

Thực trạng dịch vụ Logistics của Chi nhánh Miền Bắc Công ty cổ phần Hàng Hải Sài Gòn

Cú thể nhận thấy rằng việc xử lớ cỏc đơn đặt hàng để cú thể giao hàng đến khỏch hàng đỳng theo nhu cầu là cụng việc cực kỡ phức tạp ,phải trải qua nhiều cụng đoạn với sự phối hợp nhuần nhuyễn của nhiều người , nhiều bộ phận. Mỗi mắt xớch trong dõy chuyền bị ngừng trệ tức là đó làm ảnh hưởng đến thời gian giao nhận hàng. Xỏc định ngay từ đầu tớnh logic của quỏ trỡnh vận chuyển chi nhỏnh đó chủ động cải tiến cỏc quy trỡnh vận chuyển hàng hoỏ của bộ phận điều hành vận tải giao hàng. Cỏc mắt xớch trong cụng đoạn này được tớnh toỏn và được hoạch định từng thời lượng chớnh xỏc và mỗi cụng đoạn đều gắn liền với từng chức danh cụng việc cụ thể. Để cú thể tận dụng tối đa thời gian hoạt động vận chuyển, trỏnh giờ cao điểm cấm cỏc ụtụ cấm cỏc tuyến đường ,Chi nhỏnh tổ chức linh hoạt mụ hỡnh phương tiện vận chuyển kết hợp với ụtụ tải và vận chuyển bằng xe mỏy.
 • 37
TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Công ty kinh doanh cung ứ ng và vận tải x ă ng d ầ u ph ụ c v ụ cho các đơ n v ị s ả n xu ấ t, qu ố c phòng, các nhu c ầ u sinh ho ạ t của ngời dân trên đị a b à n H ả i Phòng v à các khu v ự c lân c ậ n. Cho đế n nay Công ty CPTM Gia Trang đ ã đ i v à o ho ạ t độ ng đượ c 6 n ă m và trớc những khó khăn thử thách của cơ chế thị trờng với sự cạnh tranh gay gắt ngày càng khốc liệt và nhất là khi nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng đang ở trong giai đoạn khủng hoảng nên Công ty gặp không ít nh ữ ng khó khăn và thử thách. Song Công ty đã từng bớc khẳng định vị trí của mình. Với đội ngũ cán bộ công nhân viên không nhiều chỉ khoảng 35 ngời, song doanh thu hàng năm của Công ty đã lên tới hơn một nghỡn tỷ đồng - đây là một thành công rất lớn của Công ty.
 • 34
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOỎN QUẢN TRỊ CHI PHỚ SẢN XUẤT TẠI XÍ NGHIỆP TOA XE ĐÀ NẴNG

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOỎN QUẢN TRỊ CHI PHỚ SẢN XUẤT TẠI XÍ NGHIỆP TOA XE ĐÀ NẴNG

Xí nghiệp Toa xe ĐN được thành lập ngày 01 tháng 10 năm 1976 với tiền thân là phân xưởng toa xe của Cụng ty cơ xa ĐN do chế độ cũ để lại. Số lượng lao động ban đầu là hơn 70 cơng nhân trực tiếp sản xuất và cán bộ quản lý. Với nhiệm vụ của cơ sở trước đây là bảo dưỡng các toa xe chạy trong khu vực nên cơ sở vật chất kĩ thuật cũn rất nghốo nàn, chỉ cú 4 vị trớ sửa chữa, diện tớch mặt bằng là 500m 2 . Khi mới thành lập đơn vị lấy tên là Đoạn Toa xe Đà Nẵng thuộc ban quản lý Đường sắt 2- thuộc Tổng cục Đường Sắt. Xí nghiệp Toa xe ĐN thuộc XN liên hiệp Vận Tải Đường Sắt khu vực II nay trực thuộc Cụng Ty Vận Tải Hàng Hố Đường Sắt, trụ sở chớnh của XN đặt tại 236 Hải phũng, thành phố ĐN.
 • 30
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: TÌM HIỂU KÌ KẾ TOÁN VÀ CÁCH ÁP DỤNG KẾ TOÁN VÀO KINH DOANH PHẦN 4 PPT

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: TÌM HIỂU KÌ KẾ TOÁN VÀ CÁCH ÁP DỤNG KẾ TOÁN VÀO KINH DOANH PHẦN 4 PPT

31- Chi phớ thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành Mó số 51 Năm nay Năm trước - Chi phớ thuế thu nhập doanh nghiệp tớnh trờn thu nhập chịu thuế năm hiện hành … … - Điều chỉnh chi phớ thuế [r]
 • 10
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ CƠ BẢN ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU CHI QUỸ KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ GIAI ĐOẠN 2002- 2006

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ CƠ BẢN ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU CHI QUỸ KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ GIAI ĐOẠN 2002- 2006

toàn di n c c khoỏn. M t cõu h t ra là, khi ỏp d nh su t t i Hà Trung, m u tr bỡnh quõn gi u tr n i trỳ l i phớ d ch v ? Ngoài cỏc lý do ó trỡnh bày tr danh m c thu c m r ng cho tuy n huy n (nhi u thu c khỏng sinh, chuyờn khoa t ti ó c s d ng tuy n huy n), thanh toỏn v tiờu hao,... bờn c nh
 • 203
CÔNG TÁC HẠCH TOÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

CÔNG TÁC HẠCH TOÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

- Kế toỏn cỏc chi phớ liờn quan đến bất động sản đầu tư sau ghi nhận ban đầu: + Khi phỏt sinh chi phớ liờn quan đến BĐS đầu tư sau ghi nhận ban đầu, nếu xột thấy chi phớ đú khụng chắc ch[r]
 • 30
TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

- Kế toỏn cỏc chi phớ liờn quan đến bất động sản đầu tư sau ghi nhận ban đầu: + Khi phỏt sinh chi phớ liờn quan đến BĐS đầu tư sau ghi nhận ban đầu, nếu xột thấy chi phớ đú khụng chắc ch[r]
 • 30
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI

Cỏc chi phớ cho từng loại hàng hoỏ, thành phẩm đem tiờu thụ được căn cứ vào cỏc chứng từ để vào sổ chi tiết TK 641. Lấy số liệu này lập CTGS rồi vào sổ cỏi TK 641 vào cuối thỏng. Từ sổ cỏi kết chuyển vào TK911 phục vụ cho việc lập bỏo cỏo kết quả kinh doanh cuối thỏng.
 • 45
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VINACONEX 25

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VINACONEX 25

Việc lập dự toỏn cụng trỡnh xõy dựng được thực hiện như sau: - Đối với giỏ dự toỏn xõy lắp: bao gồm cỏc chi phớ trực tiếp, chi phớ chung và lợi nhuận định mức hoặc thuế • Chi phớ trực ti[r]
 • 96
QUY TRÌNH TIẾP NHẬN bảo HÀNH tại SHOP 01 01 2017

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN bảo HÀNH tại SHOP 01 01 2017

Mô tả chi tiêt quá trình tiếp nhận bảo hành sửa chữa tại cửa hàng, Shop, chuyển trực tiếp về Trung tâm bảo hành của công ty.Mô tả chi tiêt quá trình tiếp nhận bảo hành sửa chữa tại cửa hàng, Shop, chuyển trực tiếp về Trung tâm bảo hành của công ty.
 • 7
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG I NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG I NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

Cú thể núi rằng, tiền lương và cỏc khoản trớch theo lương là vấn đề mà cả doanh nghiệp và người lao động cựng quan tõm. Đối với doanh nghiệp, chi phớ tiền lương là một bộ phận cấu thành nờn giỏ thành của sản phẩm. Tổ chức sử dụng lao động hợp lý, tớnh đỳng, tớnh đủ và thanh toỏn tiền lương cho người lao động kịp thời sẽ kớch thớch người lao động nõng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phớ, làm cho giảm giỏ thành sản phẩm, gúp phần tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp. Nhận thức được vấn đề trờn nờn trong thời gian thực tập tại cụng ty Cổ phần Sản phẩm và Dịch vụ Chuyờn nghiệp, em đó quyết định chọn đề tài “Kế toỏn tiền
 • 38
KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP  BÀI 4 TÍNH GIÁ VÀ HẠCH TOÁN MỘT SỐ QUÁ TRÌNH KINH DOANH CHỦ YẾU POT

KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP BÀI 4 TÍNH GIÁ VÀ HẠCH TOÁN MỘT SỐ QUÁ TRÌNH KINH DOANH CHỦ YẾU POT

o Tớnh chi phớ sản xuất dở dang cuối kỳ chuyển sang kỳ sau: Xỏc đị nh giỏ tr ị s ả n ph ẩ m d ở dang cu ố i k ỳ , cú th ể xỏc đị nh giỏ tr ị s ả n ph ẩ m d ở dang cu ố i k ỳ theo nhi ề u ph ươ ng phỏp khỏc nhau tu ỳ vào đặ c đ i ể m s ả n xu ấ t kinh doanh c ủ a đơ n v ị , đặ c đ i ể m c ủ a cỏc lo ạ i s ả n ph ẩ m s ả n xu ấ t. Cú th ể s ử d ụ ng xỏc đị nh giỏ tr ị s ả n ph ẩ m d ở dang theo s ả n l ượ ng ướ c tớnh t ươ ng đươ ng, theo chi phớ nguyờn v ậ t li ệ u tr ự c ti ế p, chi phớ nhõn cụng tr ự c ti ế p ho ặ c đ ỏnh giỏ theo 50% chi phớ ch ế bi ế n ho ặ c ph ố i h ợ p gi ữ a cỏc ph ươ ng phỏp này v ớ i nhau.
 • 28
CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP NHUỘM HÀ NỘI

CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP NHUỘM HÀ NỘI

- Một liờn chuyển đến Cụng nhõn đang vận hành mỏy để SX mẻ hàng - Một liờn giao Thủ kho hoỏ chất - Một liờn giao bộ phận thống kờ Căn cứ vào “Đơn Cụng Nghệ” Thống kờ lập bảng kờ Hoỏ chất xuất sản xuất, theo dừi cho từng mẻ hàng. Định kỳ 7 ngày Thống kờ đối chiếu với Thủ kho để lập bỏo cỏo thống kờ xuất SX trong 7 ngày. Kế toỏn Nguyờn Vật Liệu căn cứ vào Bảng thống kờ cú xỏc nhận của Thủ kho và Thống kờ để làm phiếu xuất kho cho từng loại hoỏ chất. Tương tự như Nguyờn vật liệu chớnh, giỏ trị vật liệu phụ được tớnh theo Phương Phỏp Bỡnh Quõn C ?
 • 36
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TUỆ LINH

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TUỆ LINH

TRANG 16 - Dự toỏn chi phớ nhiờn liệu trực tiếp - Dự toỏn chi phớ sản xuất chung - Dự toỏn giỏ thành dịch vụ vận tải hàng hoỏ - Dự toỏn chi phớ bỏn hàng - Dự toỏn chi phớ quản lý doanh n[r]
 • 20
BÀI TẬP MÔN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI PPSX

BÀI TẬP MÔN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI PPSX

trạm biến ỏp theo phương thức cho vay từng lần. Tổng giỏ trị hợp đồng khoỏn gọn trị giỏ 5 tỷ (giả thiết hợp đồng đảm bảo nguồn thanh toỏn chắc chắn), thời gian thực hiện hợp đồng từ 1/4/200X đến 1/10/200X. Bờn A ứng trước 1,5 tỷ, số tiền cũn lại sẽ được thanh toỏn làm 2 lần bằng nhau, lần đầu vào cuối thỏng 8, lần thứ 2 sau khi cụng trỡnh bàn giao 1 thỏng. Trong thỏng 3, cụng ty cú xuất trỡnh một hợp đồng đó ký để mua mỏy biến ỏp trị giỏ 3,8 tỷ, phải thanh toỏn tiền ngay trong thỏng sau. Biết vốn tự cú cụng ty tham gia vào cụng trỡnh là 300 triệu, tổng chi phớ cho vận chuyển và lắp đặt thiết bị là 450 triệu; lói suất cho vay hiện hành 1,7%/thỏng.
 • 7
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM THIÊN LONG CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM THIÊN LONG CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI

- Tớnh, bỏn, xỏc định đỳng đắn kết quả của từng loại hoạt động và thực hiện nghiờm tỳc cơ chế phõn phối lợi nhuận. Trong quỏ trỡnh bỏn hàng doanh nghiệp cú thể phải chi ra những khoản chi phớ phục vụ cho quỏ trỡnh bỏn hàng gọi là chi phớ bỏn hàng, ngoài ra cũn phỏt sinh những khoản làm giảm trừ doanh thu như giảm giỏ hàng bỏn hoặc hàng bỏn bị trả lại, thuế tiờu thụ…Thực hiện tốt quỏ trỡnh bỏn hàng sẽ đảm bảo thu hồi nhanh chúng tiền vốn, tăng vũng quay của vốn lưu động đảm bảo cho quỏ trỡnh sản xuất kinh doanh là mục tiờu hàng đầu của cỏc doanh nghiệp. Với ý nghĩa quan trọng đú để thực hiện tốt khõu bỏn hàng, kế toỏn cần phải theo dừi chặt chẽ từng phương thức bỏn hàng, phương thức thanh toỏn, đặc điểm của từng khỏch hàng và từng loại hàng hoỏ xuất bỏn để cú thể cú biện phỏp đụn đốc thanh toỏn thu hồi vốn đầy đủ, đỳng hạn.
 • 24
180 HOÀN THIỆN CỤNG TỎC KẾ TOÁN CHI PHỚ BỎN HÀNG VÀ CHI PHỚ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Ở CỤNG TY TNHH (PMC)

180 HOÀN THIỆN CỤNG TỎC KẾ TOÁN CHI PHỚ BỎN HÀNGCHI PHỚ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Ở CỤNG TY TNHH (PMC)

180 Hoàn thiện cụng tỏc kế toán chi phớ bỏn hàng và chi phớ quản lý doanh nghiệp ở cụng ty TNHH (PMC)
 • 78
124 HOÀN THIỆN CỤNG TỎC KẾ TOÁN CHI PHỚ BỎN HÀNG VÀ CHI PHỚ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Ở CỤNG TY TNHH (PMC)

124 HOÀN THIỆN CỤNG TỎC KẾ TOÁN CHI PHỚ BỎN HÀNGCHI PHỚ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Ở CỤNG TY TNHH (PMC)

124 Hoàn thiện cụng tỏc kế toán chi phớ bỏn hàng và chi phớ quản lý doanh nghiệp ở cụng ty TNHH (PMC)
 • 78
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁCĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG SƠN

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁCĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG SƠN

TRANG 19 Cụng thức phõn bổ: Chi phớ thu mua phõn bổ cho hàng đó tiờu thụ trong kỳ = Chi phớ thu mua của hàng tồn đầu kỳ + Chi phớ thu mua phỏt sinh trong kỳ x Tổng giỏ trị hàng xuất bỏn [r]
 • 127
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MẠNH TUYẾN

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MẠNH TUYẾN

Cỏc khoản chiết khấu thương mại và giảm giỏ hàng mua do hàng mua khụng đỳng quy cỏch , phẩm chất được trừ vào chi phớ thu mua • CHI PHỚ CHẾ BIẾN: Chi phớ chế biến hàng tồn kho bao gồm nh[r]
 • 69
TÀI LIỆU CHƯƠNG 2 ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ GIAO HÀNG INCOTERMS 2010 DOCX

TÀI LIỆU CHƯƠNG 2 ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ GIAO HÀNG INCOTERMS 2010 DOCX

• Rủi ro chuyển từ người bỏn sang người mua từ khi hàng được đặt dọc mạn tàu tại cảng đi. • Chi phớ chuyển từ người bỏn sang người mua từ khi Chi phớ do người bỏn chịu Chi phớ do người mua chịu Rủi ro do người mua chịu Rủi ro do người bỏn chịu
 • 30
LUẬN VĂN “QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY ĐTXD VÀ PTKT HẠ TẦNG SƠN VŨ” PPT

LUẬN VĂN “QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY ĐTXD VÀ PTKT HẠ TẦNG SƠN VŨ” PPT

Xõy dựng và hoàn thiện cụng tỏc quản lý sử dụng vốn, cụ thể là cần thiết đề ra kế hoạch huy động và sử dụng vốn. Trong cơ chế thị trường cụng ty muốn hoạt động sản xuất kinh doanh trụi chảy thỡ điều kiện đầu tiờn là khụng thể thiếu vốn. Việc chủ động xõy dựng kế hoạch huy động và sử dụng vốn là 1 trong những biện phỏp tài chớnh hữu hiệu nhằm nõng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh cụng tỏc thu nợ từ khỏch hàng, nhanh chúng thu hồi vún cho nhu cầu sản xuất hạn chế tồn đọng ở cỏc khõu sản xuất, dự trữ.
 • 39
LÍ LUẬN VỀ CHI PHÍ KINH DOANH VÀ BIỆN PHÁP HẠ THẤP CHI PHÍ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP

LÍ LUẬN VỀ CHI PHÍ KINH DOANH VÀ BIỆN PHÁP HẠ THẤP CHI PHÍ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP

- Cỏc nhõn tố thuộc về mụi trường phỏp lý Nền kinh tế nước ta hiện nay là nền kinh tế thị trường cú sự điều tiết của Nhà nước. Nhà nước cú vai trũ là người hướng dẫn, kiểm soỏt và điều tiết hoạt động kinh tế ở tầm vĩ mụ thụng qua luật kinh tế, cơ chế, chớnh sỏch kinh tế. Nhà nước tạo mụi trường hành lang phỏp lý cho doanh nghiệp hoạt động, khuyến khớch doanh nghiệp đầu tư vào những ngành nghề cú lợi cho đất nước, cho doanh nghiệp. Trong quỏ trỡnh hoạt động kinh doanh, cỏc doanh nghiệp cần phải tuõn thủ những chủ trương, đường lối, cơ chế, chớnh sỏch của Đảng và Nhà nước đó nờu ra. Đặc biệt là cỏc doanh nghiệp Nhà nước phải tuõn thủ chế độ quản lý kinh tế hiện hành, đú là cỏc văn bản chớnh sỏch do Nhà nước ban hành, cú liờn quan đến cỏc phương phỏp tớnh cỏc khoản chi phớ, cỏch thực hiện cỏc khoản chi phớ, cỏc chớnh sỏch quy định về cỏch tớnh tiền lương, tiền thưởng, chế độ thuế, lói suất ngõn hàng, tiền điện, nước… Đú là chỗ dựa cơ bản cho cụng tỏc quản lý chi phớ kinh doanh của cỏc doanh nghiệp.
 • 23
THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SXTM THIÊN LONG

THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SXTM THIÊN LONG

- Đối với việc theo dừi cụng nợ: Theo dừi khả năng thanh toỏn cụng nợ với khỏch hàng là một trong những cụng tỏc mà cụng ty phải rất quan tõm nhưng ở cụng ty kế toỏn mới chỉ dừng lại ở việc cung cấp thụng tin qua loa về khỏch hàng nghĩa là qua cỏc chứng từ khi tổng hợp trờn sổ cỏi tài khoản 131 cỳng ta mới chỉ biết mỗi tờn khỏch hàng, thanh toỏn bằng phương thức gỡ? Nhưng lại chưa cú được cỏc thụng tin về tỡnh hỡnh thanh toỏn cụng nợ của họ như khả năng thanh toỏn như thế nào?, thời hạn bao nhiờu thỡ trả?...Thực ra yờu cầu này khụng quỏ cao nhưng lại rất cần thiết, điều đú giỳp cho cỏc nhà quản lý biết tỡnh hỡnh tài chớnh và kinh doanh của họ.
 • 93
TÀI LIỆU QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG DOC

TÀI LIỆU QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG DOC

Đ ị nh ngh ĩ a ch ấ t l ượ ng ‡ Deming: ch ấ t l ượ ng là m ứ c độ d ự đ oỏn tr ướ c v ề tớnh đồ ng đề u và cú th ể tin c ậ y đượ c, t ạ i m ứ c chi phớ th ấ p và đượ c th ị tr ườ ng ch ấ p nh ậ n
 • 26
Đề tài

Đề tài " Hạch toán và phân bổ chi phí sản xuất chung tại Công ty Công nghiệp hoá chất Đà Nẵng " pptx

Trong phương pháp truyền thống, tỷ lệ tổng chi phí gián tiếp phân bổ vào thành phẩm thường phụ thuộc vào tỷ lệ của tổng số giờ lao động trực tiếp cần có để làm ra thành phẩm đó. Cũn trong ABC, các hoạt động gián tiếp đáng chú ý (như chạy máy, lắp ráp, kiểm tra chất lượng…) được xác định bởi giám đốc vận hành. Sau đó, chi phí cho các nguồn lực gián tiếp đó tiờu dựng để thực hiện các hoạt động đó sẽ được truy nguyên theo hoạt động thông qua nguồn sinh phí thích hợp. Cuối cùng, tập hợp chi phí của từng hoạt động sẽ được phân bổ tiếp về các thành phẩm thông qua nguồn sinh phí hợp lý. Núi một cỏch hỡnh tượng hơn, hệ thống ABC xé nhỏ chiếc bánh chi phí gián tiếp thành các mẩu bánh tương ứng với mỗi hoạt động nhất định.
 • 46
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU NHỮNG HOẠT ĐỘNG MẠNG LẠI LỢI NHUẬN TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG PHẦN 2 PPS

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU NHỮNG HOẠT ĐỘNG MẠNG LẠI LỢI NHUẬN TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG PHẦN 2 PPS

(6) - Cuối kỳ kết chuyển thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu phải nộp (7) - Cuối kỳ kết chuyển thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp. 1.4.5. Kế toỏn cỏc khoản giảm trừ doanh thu. Cỏc khoản giảm trừ doanh thu bao gồm: chiết khấu thương mại, giảm giỏ hàng bỏn, hàng bỏn bị trả lại, thuế GTGT nộp theo phương phỏp trực tiếp, thuế tiờu thụ đặc biệt và thuế xuất khẩu. Những khoản trờn được tớnh vào doanh thu ghi nhận ban đầu, cuối kỳ cần loại trừ nú ra khỏi tổng doanh thu để xỏc định doanh thu thuần đồng thời là cơ sở để xỏc định kết quả tiờu thụ.
 • 24
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ ĐÔNG ANH

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ ĐÔNG ANH

Các phân xởng tiến hành làm khoán theo các hợp đồng khoán. Căn cứ vào hợp đồng làm khoán mà phòng kinh tế kế hoạch đã giao, hàng ngày công việc của mỗi công nhân đợc theo dõi trên bảng chấm công do nhân viên quản lí phân xởng theo dõi và ghi. Sau khi công việc hoàn thành, nhân viên quản lí phân xởng tiến hành kiểm tra về mặt chất lợng, số lợng xem có đúng yêu cầu của hợp đồng đề ra hay không. Khối lợng thực tế làm sẽ đợc ghi vào phần thực hiện của hợp đồng làm khoán. Khi đó hợp đồng làm khoán sẽ đợc chuyển về phòng kinh tế kế hoạch để kiểm tra đối chiếu.
 • 26
BÀI TẬP KINH DOANH CÁC NGÀNH ĐẶC BIỆT KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ

BÀI TẬP KINH DOANH CÁC NGÀNH ĐẶC BIỆT KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ

4. Định khoản và ghi vào tài khoản thớch hợp. 5. Nếu giả định cụng trỡnh A do chủ đầu tư thay đổi thiết kế phải phỏ đi làm lại một hạng mục chi phớ thiệt hại là 150.000 (bao gồm: chi phớ NVL trực tiếp 135.000, chi phớ NC trực tiếp 10.000, chi phớ mỏy thi cụng 5.000). Số thiệt hại này được xử lớ như sau: Giỏ trị phế liệu thu hồi nhập kho là 5.000, số cũn lại chủ đầu tư chịu trỏch nhiệm bồi thường. Hóy định khoản tỡnh hỡnh này.
 • 15
CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

CHI PHÍ BÁN HÀNGCHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

- TK 6414- Chi phớ khấu hao tài sản cố định dựng cho bỏn hàng: Tài khoản này dựng để phản ỏnh chi phớ khấu hao tài sản cố định ở bộ phận bảo quản bỏn hàng như nhà kho, cửa hàng, bến bói[r]
 • 32
ĐỒ ÁN KINH TẾ XÂY DỰNG KHOA KINH TẾ XÂY DỰNG NUCE

ĐỒ ÁN KINH TẾ XÂY DỰNG KHOA KINH TẾ XÂY DỰNG NUCE

- Hướng 2: Doanh nghiệp đặt giỏ thấp trong thời gian ngắn: doanh nghiệp phải hoạt động chiếm lĩnh thị trường để khuyến khớch mua hàng. 4.2.3. Chiến lược phõn chia mức giỏ: - Giỏ cả sản phẩm được quy định phõn bố theo từng khu vực, từng nhúm khỏch hàng, từng thời đoạn, mẫu mó khỏc nhau, từng cỏch sử dụng, từng mựa vụ, thời hạn thi cụng, tỡnh hỡnh điều kiện tài chớnh mỗi vựng để định giỏ khỏc nhau.
 • 77
QUẢN LÝ CHI PHÍ KINH DOANH VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠ THẤP CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ NỘI

QUẢN LÝ CHI PHÍ KINH DOANH VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠ THẤP CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ NỘI

Chương I: Các loại chi phí (*************) kinh doanh ngành xây dựng 3I.Cỏc loại chi phớ kinh doanh ngành xõy dựng. 31.Khỏi niệm chi phớ kinh doanh. 32.Cỏc loại chi phớ kinh doanh. 52.1.Theo tớnh chất của cỏc kh
 • 59

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ